Návod na přímou registraci nebo registraci přes internet

Komentáře

Transkript

Návod na přímou registraci nebo registraci přes internet
Návod na přímou
registraci nebo
registraci přes internet
Ing. Martin Klinger
20.2.2016
Kdy je potřeba registrovat?
Licenční údaje se skládají z názvu firmy a aktivačního klíče. Proces registrace je vyžadován:




při nové instalaci ekonomického systému Harmonik
při změně typu programu (přechod z verze Harmonik MINI na Harmonik KOMPLET
apod. )
při přechodu mezi verzemi kalendářního roku (upgrade z roku 2014 do roku 2015)
při reinstalaci programu na jiné PC
Registrace programu na jeden počítač lze provést pro verzi jednoho kalendářního roku pouze
jednou. Opakované vyžádání licenčního kódu na stejný počítač není nutné, ale proběhne bez
problému a uživateli bude opakovaně zaslán stejný licenční kód. Tento kód bude zaslán na
emailovou adresu zadanou při první registraci a uživatel ji nebude již muset vyplňovat.
Při změně komponent počítače nebo reinstalaci programu na jiný počítač není registrace na
stejné licenční údaje možná. V těchto případech je potřeba kontaktovat zákaznickou linku a
zažádat o odblokování licenčního kódu pro konkrétní počítač a provést novou registraci.
Registrace síťových verzí programu musí být provedena pro každý počítač zvlášť, protože
každý má svůj jedinečný registrační klíč. Počet registrací je kontrolován a musí odpovídat
zakoupenému počtu stanic.
Jak registrovat?
Pro registraci programu je nutné znát aktivační kód a kód firmy. Oba tyto údaje naleznete na
aktivačním lístku, který je distribuován s každou ostrou verzí ekonomického systému
Harmonik. Při prvním spuštění software (respektive při každém spuštění demoverze) se
objeví následující okno.
Zvolte nabídku "Registrovat program". Tím se otevře okno pro zadání aktivačních údajů.
2
Vyplňte pole Název firmy a Aktivační kód podle zaslaných údajů. Oba údaje musí být zadány
zcela přesně, kontrolou správnosti vám poskytnou pro každý údaj Kontrolní čísla. Jsou-li
údaje zadány správně, jsou aktivní tlačítka Registrovat a Údaje do souboru. Dále se zobrazí
také tzv. Registrační kód.
Pokud je aktivní tlačítko Registrovat, stiskněte jej a dojde k zaregistrování programu, pokud
jsou splněny všechny licenční podmínky používání software a je umožněný přístup do
programu Harmonik.
Registrace bez internetu, registrace WinVABANK
Pokud není na PC, který chcete registrovat, aktivní připojení k internetu nebo potřebujete
registrovat původní program WinVABANK, pak je možné provést registraci přes www
stránky, viz. http://www.harmonik.cz/registrace
Připravte si potřebné údaje přes tlačítko "Údaje do souboru". Potřebné údaje se uloží do
souboru harmonik.rgu (resp. vabank.rgu), který najdete v základní instalaci programu.
Soubor obsahuje kódy, který přes CTRL+C a CTRL+V zkopírujete a vložíte do webového
formuláře.
Po úspěšné kontrole zadaných údajů se na www stránce objeví licenční kód (zároveň také
přijde na zadanou e-mailovou adresu). Tento kód vložte do pole Licence, v registračním okně
programu a stiskněte tlačítko Licencovat. Vyčkejte na ověření a po úspěšné kontrole je
umožněný přístup do programu Harmonik.
Závěr
Pokud se během procesu registrace vyskytne nějaký problém, kontaktujte nás na uvedené
zákaznické lince.
Děkujeme, že využíváte ekonomické systémy naší společnosti.
3

Podobné dokumenty

Návod na přímou registraci nebo registraci přes internet

Návod na přímou registraci nebo registraci přes internet stejné licenční údaje možná. V těchto případech je potřeba kontaktovat zákaznickou linku a zažádat o odblokování licenčního kódu pro konkrétní počítač a provést novou registraci. Registrace síťovýc...

Více

Instalace upgrade na verzi 4.16x

Instalace upgrade na verzi 4.16x a/ Widows 95, 98 a ME - pomocí ikony HELP VABANK 2016 spusťte elektronickou nápovědu a postupujte dle návodu v kapitole Instalace a spuštění programu VABANK / Konvenční paměť. b/ Windows XP, 2000,V...

Více

Lizenzierung von ecscad

Lizenzierung von ecscad uživatelské rozhraní k aktivaci softwaru. Aktivujte ikonu „Síťová licence – spojit pracoviště s licenčním serverem“ a stiskněte .

Více

ACTIVATE HERE

ACTIVATE HERE změnit 1. - emailovou adresu, na kterou budou zaslány veškeré informace - SW klíč, stažení instalačního softwaru slouží - pokud jste při objednání vyplnili svůj email a nyní chcete svému zákazníkov...

Více

standardní kabelový management

standardní kabelový management kompatibilní s VO‑xx/yy a DP‑VP‑VR‑xx • HVMP – rozšíření 3 x 1U 19" prostoru (Nosnost 5 kg na pozici); kompatibilní se separačními

Více

modulární podstavce

modulární podstavce version: 06-01-2014

Více

7.5 modulární podstavce

7.5 modulární podstavce t Užití pro rozvaděče řady RDF, RHF, RSF, RSB, ROF, ROP, ROR, RMF, RI7 a RM7 t Výška podstavců 100mm a 200mm t Povrchová úprava – prášková brava RAL (standard RAL 7035 nebo 9005) t Podstavec se...

Více

IS RGU - OPTI

IS RGU - OPTI automatického připojení databázových dat k emailu přes SQL (např. v podobě sestav z OPTI Online Info nebo z OPTI Generátoru sestav), obdrţí adresát včas všechny potřebné informace. Výrobní procesy ...

Více