TIC Velvyslanectví ČR Varšava (po akci)

Komentáře

Transkript

TIC Velvyslanectví ČR Varšava (po akci)
TIC
Velvyslanectví České republiky Varšava
Gestor: OSE
Ostatní adresáti MZV: EUPO2; NM1; OAA; ODEV; OKKP; OZI; SMN; TO
ZÚ: Bukurešť VV
Externí adresáti s propojením: MPAO, MZe, PSP, SENAT
Ostatní externí adresáti: [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]@cityofprague.cz, [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected]
Ve Varšavě dne 02.09.2010
Č.j.: 3207/2010-Warsaw
Skart. znak: Archiv úřadu
Věc: Lípy pro Varšavu
Dne 26. 8. 2010 uspořádal ZÚ ve Varšavě společně se Svazem školkařů České republiky,
Úřadem hl. města Varšavy, organizátorem mezinárodního veletrhu pěstitelů okrasných dřevin
Zielen to Zycie (Zeleň je život) slavnostní akt výsadby lipové aleje v městské části Ursynow –
daru Svazu školkařů ČR městu Varšavě. Akce se uskutečnila za finanční podpory ministerstva
zemědělství ČR.
Svaz školkařů ČR společně se svými členskými firmami se pravidelně účastní každoroční
mezinárodní zahradnické výstavy Zieleń to Źycie ve Varšavě. Varšavský veletrh patří k
tradičním místům, kde jsou prezentovány výpěstky českých školkařů, uzavírány obchodní
kontrakty a navazována nová partnerství a přátelství. V letošním roce se Svaz školkařů
zúčastnil výstavy Zieleń to Źycie již po desáté. U příležitosti této jubilejní účasti svaz nabídl
městu Varšavě vysazení aleje z českých národních stromů – lip (lípa drobnolistá – Tilia
cordata), které byly vypěstovány v českých školkách firmy Arboeko s.r.o., Obříství. Dalšími
spolupracujícími a dárcovskými organizacemi byly firmy Horák a synové, s.r.o. v Bystřici
pod Hostýnem, AGRO CS, a.s., Česká Skalice a Pasič, spol. s r.o., Dolní Životice.
Slavnostního symbolického aktu v krásném prostředí nově budovaného odpočinkového parku
v městské části Ursynow na Kabatech se zúčastnili za polskou stranu náměstek ministra
zemědělství Marian Zalewski, Jarosław Maćkowiak, tajemník Úřadu města Varšavy, starostka
městské části Ursynow Urszula Kierzkowska, vedoucí oddělení střední Evropy na
ministerstvu zahraničí Marek Minarczuk, ředitelka Agentury na ochranu zeleně Agnieszka
Zukowska, za českou stranu vedle velvyslance Jana Sechtra náměstek ministra zemědělství
Jiří Novák, ředitel odboru EUPO 2 ministerstva zahraničních věcí Vladimír Němec, tajemník
Svazu školkařů Jan Procházka, proděkanka zahradnické fakulty Mendlovy university v Brně
TIC, strana 1
Alena Salašová, další hosté, novináři, vystavovatelé, partneři českých podniků na veletrhu a
široká veřejnost.
Po slavnostních projevech velvyslance a oficiálních hostů bylo symbolicky vysazeno pět
zbývajících stromů z padesáti – ostatní byly již zasazeny v předstihu. Velvyslanec zdůraznil
kulturní význam daru a jeho trvalou hodnotu pro životní prostředí.
Po výsadbě následovalo setkání s účastníky slavnosti na velvyslanectví, doplněné prezentací a
výstavou o historii a významu českého školkařství a klavírním recitálem manželů
Pavelkových z Plzně.
Akce nebyla pouze zaměřena na město Varšavu, ale v spolupráci s honorárními konzuly ČR
v Polsku obdržely stromy, i když v menším množství než hlavní město, i města, kde naši
honorární konzulové mají svá sídla. Za tato města na setkání krátce poděkoval náměstek
prezidenta Czestochowé Marcin Biernat.
Uskutečněná akce má i svůj ekonomicko-obchodní význam pro české dárce. V současné době
se v České republice zabývá školkařstvím téměř 200 firem s celkovým obratem přes 60 mil.
Eur, které produkují kvalitní školkařské výpěstky (alejové stromy, solitérní stromy a dřeviny)
a není divu, že si našly cestu i do zahraničí. V posledních letech se objem exportu pohybuje
kolem 3,5 mil. Eur ročně a k největším odběratelům patří Slovensko, Polsko, Maďarsko a
pobaltské republiky.
Školkaři si slibují zvýšení zájmu polských partnerů o své výpěstky. Příležitostí je dost. Vždyť
jen za poslední rok jsme našli na 40 vyhlášených výběrových řízení na dodávku městské
zeleně pro polská města. Další možností je spolupráce s dodavateli staveb pozemních
komunikací.
V rozhovoru se zástupcem polského MZV M. Minarczukem jmenovaný poděkoval za
srdečný, bezprostřední a nečekaný dar a zmínil se, že Polsko se bude chtít určitě odvděčit a
připraví obdobný projekt pro Prahu.
ZÚ velice oceňuje příkladný přístup Svazu školkařů a to, že tento dar byl přijat Úřadem
hlavního města Varšavy a Úřadem městské části Ursynow tak pozitivně a vstřícně. Věříme, že
nová alej bude nadlouho upevňovat přátelství nejen mezi pěstiteli, ale i mezi občany obou
našich národů.
Akce měla širokou, vesměs pozitivní medializci v celostátním i varšavském tisku a Gazeta
Wyborcza srovnávala náš nezištný dar s dubem, který darovalo ne příliš taktním způsobem
Varšavě před lety Německo, když prosazovalo lokalizaci výsadby a jeho politickou
interpretaci.
Vypracoval: Ing. Karel Kysilka
Schválil: Ing. Jan Sechter
TIC, strana 2