Londýn + Stonehenge, Brighton

Komentáře

Transkript

Londýn + Stonehenge, Brighton
Londýn + Stonehenge, Brighton
Program zájezdu:
(3 x ubytování)
 1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, přejezd Německa, Belgie, Francie.
 2. den: Trajektem z Calais do Doveru. Odjezd do Londýna. Celodenní prohlídka Londýna. Pěší procházka
centrem Londýna, Trafalgarské náměstí, Buckinghamský palác (výměna stráží). Westminsterské opatství,
Big Ben, Parlament. Ubytování.
 3. den: Prohlídka Londýna: Greenwich, Docklands, výlet lodí po Temži, Tower, Tower Bridge, City, katedrála
sv. Pavla. Přejezd do Doveru.
 4. den: Odjezd do Windsoru, prohlídka letního sídla anglické královské rodiny. Návštěva slavného
universitního města Oxford. Odjezd na Stonehenge – komplex menhirů a kruhů, nacházející se na Salisburské
pláni. Návštěva města Hastings. Ubytování.
 5. den: Brighton, procházka lázeňským městem, prohlídka královského pavilonu – budovy v orientálním stylu
s řadou kopulí a minaretů. Fakultativní prohlídka mořského akvária – Sea life center. Zastávka v letovisku
Eastbourne a v přírodním parku Seven Sisters – křídlové útesy na jihu Anglie. Cesta tunelem z Doveru do
Francie. Noční přejezd do ČR.
 6. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu busem, trajektový lístek přes kanál La Manche, 3 x ubytování (hotel typu IBIS), 3 x snídaně,
služby průvodce, kompletní pojištění do zahraničí.
Cena nezahrnuje: stravování po cestě, obědy.
Doporučené kapesné 40 – 50 GBP.
Cena: 6.900,- Kč /os.

Podobné dokumenty

Poznávací zájezd do Velké Británie -informace do Aktualit na

Poznávací zájezd do Velké Británie -informace do Aktualit na - přistavení autobusu na Vámi určené místo, odjezd na hraniční přechod, tranzit SRN, Belgie, Francie - v ranních hodinách přeprava trajektem do Anglie Londýn - Greenwich - předměstí Londýna známé p...

Více