výsledková listina výsledková listina výsledková listina výsledková

Komentáře

Transkript

výsledková listina výsledková listina výsledková listina výsledková
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Mistrovství ČR SUT
Chrudim - 1. květen 2015
PLESOVÉ CHOREOGRAFIE
Taneční klub
Název vystoupení
Pořadí Start.
číslo
1
14 TS Ridendo Hlinsko
EXPLOSIONS
2
7 TS Avanti Domaţlice
VE STÍNU PYRAMID
3
12 TŠ Astra Praha Ing. M. Broţovského CHICAGO
4
22 TKG HLINSKO
BALADA PRO MARII
5
9 TK ELLA Chotěboř
KŘÍDLA
6
13 Jihočeský La St dance České Buď.
ČERNÁ PERLA
7
21 KST Aleše a Dany Mědílkových Zlín RETRO BONEY -M DANCE
8
6 KST Aleše a Dany Mědílkových Zlín I HAVE NOTHING
9
19 StyleDance DDm Praha 2
EXPLOSION
10
15 TK Vavruška Praha
BURLESQUE
11
17 TS Single Znojmo
OHNE DICH
12
23 FÉNIX Louny
BARBAŘI
13
20 TŠ StandardKlub Praha
QUEEN-THE MIRACLE
14
2 TKG HLINSKO
DARA DE LUXE
15
18 DTK Boráček Nový Bor
MIX LATINA I.
16
3 KST Aleše a Dany Mědílkových Zlín MARRY POPPINS
17
5 Akademie tan.umění a sportu DUENDE Kolín LOLLIPOP
18
8 TK Orion Oslavany
PERFECT MESS
19
4 FÉNIX Louny
LATINO
20
1 TŠ StandardKlub Praha
ALEGRIA, PŘÍBĚH RADOSTI A SMUTKU
21
10 KROKSEMKROKTAM Praha ŠAKALÍ LÉTA
22
16 Libaváci
KDYŢ ZIMA PŘICHÁZÍ
23
11 TK LUNA Louny
ZKAŢENÁ ELITA
Vedoucí soutěţe:
Dana Pavelková
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
1
2
3
4
5
6
7
Taneční klub
Daniel Erychleb
Mgr. Petr Horáček
M. Málková, V. Čapková a kol.
L. Hlaváček, Jiří Hejn, Luc. Krnčáková
Aleš a Dana Mědílkovi
Aleš a Dana Mědílkovi
Adam Wysocki
Tereza Bufková
Renata Mrázová
Kateřina Čechová
Petr a Markéta Štukjungerovi
Mgr. Petr Horáček
Petra Dvořáková-Malá
Dana Mědílková
Pavlína Pánková
Renata Mrázová
Kateřina Čechová
Pavlína Morávková
Nikol Mikesková
Mgr. Zdeňka Káňová
Lenka Miltová, Gabriela Henzlová
3:56
5:00
4:59
3:22
4:07
4:00
5:00
5:00
3:23
3:04
3:59
5:00
4:03
3:20
3:50
3:36
3:00
3:42
4:35
4:54
3:19
3:40
3:00
Poč.
tan.
16
10
12
16
16
24
12
14
10
10
13
24
16
15
9
20
13
12
14
12
10
10
13
Sekretář:
Jaroslava Havlová
Název vystoupení
Choreograf
Čas
Poč.
tan.
37 TAK Dance KROK Hr. KrálovéAFRO CIRKUS
Jaroslav a Jana Krtičkovi
4:59
16
40 TK Uni Dance Bratislava- Junior III. Team
PRO NATHALIE
Mgr. Petr Horáček
3:50
22
35 TK Chvaletice
NÁVRATY
Dana Pavelková
5:00
16
32 Stabil studio Brno
JEN POČKEJ ZAJÍCI
Lenka a Zdeněk Přibylovi
4:58
16
39 OST Strančice
TANGO DOBLE
Blanka Vášová
3:05
16
JAZZOVÁ VZPOMÍNKA
Jana a Viktor Jančovi
3:40
16
5:00
3:00
3:05
2:30
16
22
12
8
Čas
Poč.
tan.
36 Estet senior klub DANZA Brno
33 STK GRADO Praha
8
38 TK Besta Chrudim
9
31 FÉNIX Louny
10
34 TK LUNA Louny
Vedoucí soutěţe:
Dana Pavelková
SMĚS STANDARDNÍCH TANCŮ Zdeněk Řehák
SWEET SENORITA
IN THE SKY
V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ
Sekretář:
Jaroslava Havlová
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Pořadí Start.
číslo
Taneční klub
Martina Nováková
Kateřina Čechová
Jana Stehlíková
Mistrovství ČR 2015
Chrudim - 1. květen 2015
CHOREOGRAFIE POLKY
1
2
3
4
Petr Janáček
M. Glötzerová, E. Krejčířová, Z. Rezler
Čas
Mistrovství ČR SUT
Chrudim - 1. květen 2015
CHOREOGRAFIE SENIORŮ
Pořadí Start.
číslo
Choreograf
Název vystoupení
Choreograf
3
TK ELLA Chotěboř
SVATEBNÍ
Věra Čapková
3:22
16
4
TK Chvaletice
SHAKE IT OFF
Matěj Janák, Andrea Kobrlová
3:04
18
2
TK Bohémia Chrast
ZAZPÍVEJ SI
Lenka Kratochvílová
2:30
8
BABETA
Pavlína Morávková
3:17
16
1 TŠ StandardKlub Praha
Vedoucí soutěţe:
Dana Pavelková
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Sekretář:
Jaroslava Havlová
Mistrovství ČR 2012
CHOREOGRAFIE POLKY - děti
Pořadí Start.
číslo
1
1
Taneční klub
DTŠ Bohémia Chrast- Draci
Vedoucí soutěţe:
Dana Pavelková
Název vystoupení
MYŠÍ POLKA
Sekretář:
Jaroslava Havlová
Chrudim - 1. květen 2015
Choreograf
Jaroslava a Jiří Havlovi
Čas
Poč.
tan.
2:15
12
POROTA
Plesové choreografie a párové tance
VS:
Dana Pavelková
A
Porotce (jméno):
Beneš
Disciplína
Ples. chor.
ano
Chor. Seniorů
X
Chor.polky-děti
ano
Chor. polky
X
Polka - páry
ano
B
Kleinberg
ano
ano
ano
ano
X
Chrudim - 1. 5. 2015
Sk: Jaroslava Havlová
C
Šulc
X
ano
ano
ano
ano
D
Vlachová
ano
ano
ano
ano
X
E
Dytrt
ano
ano
ano
ano
ano
Sč: Hana Černá
F
Jančová
ano
X
X
ano
ano
G
Zíka
ano
ano
ano
ano
ano
H
I
Kratochvílová Zádorová
X
ano
ano
X
ano
ano
ano
X
ano
ano
Poř. Start.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
22
12
6
9
13
21
23
20
2
15
5
8
4
1
10
16
11
1. KOLO
Kategorie:
Plesové choreografie
MLÁDEŢ
Taneční klub
Název vystoupení
TKG HLINSKO
Mistrovství ČR SUT
Chrudim - 1. květen 2015
Porotce A
Porotce B
Porotce D
Porotce E
Porotce F
X
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
3D
BALADA PRO MARII
CHICAGO
KST Aleše a Dany Mědílkových Zlín I HAVE NOTHING
TK ELLA Chotěboř
KŘÍDLA
Jihočeský La St dance České Buď.
ČERNÁ PERLA
KST Aleše a Dany Mědílkových Zlín RETRO BONEY -M DANCE
FÉNIX Louny
BARBAŘI
TŠ StandardKlub Praha
QUEEN-THE MIRACLE
TKG HLINSKO
DARA DE LUXE
TK Vavruška Praha
BURLESQUE
x
Akademie tan.umění a sportu DUENDE Kolín LOLLIPOP
x
TK Orion Oslavany
PERFECT MESS
FÉNIX Louny
LATINO
TŠ StandardKlub Praha
ALEGRIA, PŘÍBĚH RADOSTI A SMUTKU
KROKSEMKROKTAM Praha ŠAKALÍ LÉTA
Libaváci
KDYŢ ZIMA PŘICHÁZÍ
TK LUNA Louny
ZKAŢENÁ ELITA
TŠ Astra Praha Ing. M. Broţovského
Počet kříţů:
POSTUPOVÝ KLÍČ: 23 - 9(+6) - 7
24
23
23
21
23
24
23
16
17
22
21
20
20
16
16
15
18
3D
x
x
x
x
x
x
x
x
26
24
23
22
19
17
25
21
15
18
11
14
13
12
10
16
9
x
9
9
Ved. soutěţe:
Dana Pavelková
SEMIFINÁLE
Kategorie:
Plesové choreografie
MLÁDEŢ
Poř. Start.
Taneční klub
Název vystoupení
vyst. číslo
1
14 TS Ridendo Hlinsko
EXPLOSIONS
2
7 TS Avanti Domaţlice
VE STÍNU PYRAMID
3
22 TKG HLINSKO
BALADA PRO MARII
4
12 TŠ Astra Praha Ing. M. Broţovského CHICAGO
5
13 Jihočeský La St dance České Buď.
ČERNÁ PERLA
6
21 KST Aleše a Dany Mědílkových Zlín RETRO BONEY -M DANCE
7
9 TK ELLA Chotěboř
KŘÍDLA
8
6 KST Aleše a Dany Mědílkových Zlín I HAVE NOTHING
9
19 StyleDance DDm Praha 2
EXPLOSION
3D
x
x
x
x
x
x
x
x
x
28
26
19
25
18
21
18
18
20
17
16
14
13
15
10
12
10
9
3D
x
x
x
x
x
x
20
22
20
16
16
15
14
13
16
16
15
15
12
10
12
11
8
x
x
x
Porotce G
Porotce I
11 X 3D X 3D
30 x
24 x
24
30 x
27 x
23
30 x
22 x
19
24 x
21 x
24
30 x
22 x
22
29 x
21 x
15
21 x
19 x
22
21
12 x
23
23 x
20
12
18 x
18
12
24
13 x
15
21
12
13
15
15
8
11
14
10
17
13
9
12
12
8
11
18
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9
9
9
9
Součet
PostupPoř.
X
3D
7
176
ano
7
175
ano
7
156
ano
7
153
ano
7
150
ano
7
142
ano
5
142
ano
4
124
ano
4
123
ano
4
121
ano
4
115
ano
0
109
18
0
96
19
0
88
20
0
87
21
0
86
22
0
81
23
0
0
0
0
63 sloupce
Sčitatel:
Hana Černá
Mistrovství SUT ČR
Chrudim - 1. květen 2015
Porotce A
Porotce B
Porotce D
Porotce E
Porotce F
Porotce G
Porotce I
X
X
X
X
X
X
X
3D
x
x
x
x
x
x
x
21
21
21
24
19
22
16
17
22
3D
x
x
x
x
x
x
22
26
25
24
18
17
23
27
19
3D
x
x
x
x
x
x
26
25
24
23
19
22
24
18
19
3D
x
x
x
x
x
x
23
23
21
21
17
17
17
17
18
3D
x
x
x
x
x
x
x
27
26
26
26
25
23
21
24
23
3D
x
x
x
x
x
x
28
25
22
25
24
24
22
20
18
3D
x
x
x
x
x
x
22
23
21
17
20
14
29
16
18
Součet
X
7
7
7
6
4
4
3
3
3
PostupPoř.
3D
169
169
160
160
142
139
152
139
137
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
15
17
23
20
2
18
3
5
TK Vavruška Praha
TS Single Znojmo
FÉNIX Louny
TŠ StandardKlub Praha
TKG HLINSKO
DTK Boráček Nový Bor
BURLESQUE
OHNE DICH
BARBAŘI
QUEEN-THE MIRACLE
DARA DE LUXE
MIX LATINA I.
KST Aleše a Dany Mědílkových Zlín MARRY POPPINS
Akademie tan.umění a sportu DUENDE Kolín LOLLIPOP
Počet kříţů:
POSTUPOVÝ KLÍČ: 23 - 9(+6) - 7
SEMIFINÁLE
CHOREOGRAFIE SENIORŮ
17
12
14
15
17
15
13
16
x
7
7
Ved. soutěţe:
Dana Pavelková
Kategorie:
SENIOŘI
14
15
20
21
13
16
12
11
x
19
23
20
22
19
18
19
15
7
x
7
18
16
15
16
16
16
15
15
19
22
19
21
21
21
19
20
7
x
7
22
20
15
11
21
20
20
17
x
7
13
16
19
15
13
13
13
14
2
122
1
124
1
122
1
121
0
120
0
119
0
111
0
108
0
0
0
0
0
0
49 sloupce
Sčitatel:
Hana Černá
10
11
12
13
14
15
16
17
Mistrovství SUT ČR
Chrudim - 1. květen 2015
Porotce B Porotce C Porotce D Porotce E Porotce G Porotce H Porotce I
Součet
Poř. Start.
Taneční klub
Název vystoupení
PostupPoř.
vyst. číslo
X 3D X 3D X 3D X 3D X 3D X 3D X 3D
X
3D
1
37 TAK Dance KROK Hr. KrálovéAFRO CIRKUS
x
22 x
26 x
19 x
21 x
23 x
27 x
24 7
162
ano
2
40 TK Uni Dance Bratislava- Junior III. Team
PRO NATHALIE
x
23 x
21 x
24 x
19 x
28 x
25 x
22 7
162
ano
3
35 TK Chvaletice
NÁVRATY
x
28 x
24 x
19
17 x
23 x
24 x
22 6
157
ano
4
36 Estet senior klub DANZA Brno JAZZOVÁ VZPOMÍNKA
x
18 x
22 x
19 x
18 x
25 x
23
16 6
141
ano
5
32 Stabil studio Brno
JEN POČKEJ ZAJÍCI
x
21 x
22 x
19 x
18 x
23
22
16 5
141
ano
6
39 OST Strančice
TANGO DOBLE
x
24 x
17 x
21
17
19 x
24 x
19 5
141
ano
7
33 STK GRADO Praha
SMĚS STANDARDNÍCH TANCŮ
15
16
16 x
18 x
20 x
24 x
18 4
127
ano
8
38 TK Besta Chrudim
SWEET SENORITA
13
16
18 x
17
18
23 x
22 2
127
8
9
31 FÉNIX Louny
IN THE SKY
12
13
15
11
12
14
8 0
85
9
10
34 TK LUNA Louny
V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ
9
10
12
10
9
13
8 0
71
10
0
0
0
0
0
0
Počet kříţů:
6
6
6
6
6
6
6
42 sloupce
POSTUPOVÝ KLÍČ: 10 - 6
Ved. soutěţe:
Sčitatel:
Dana Pavelková
Hana Černá
1
5
4
2
6
3
7
1
7
5
2
3
4
6
28
28
NATHALIE
36 Estet senior klub DANZA Brno
JAZZOVÁ VZPOMÍNKA
39 OST Strančice
TANGO DOBLE
Vedoucí soutěţe:
Dana Pavelková
Porotce I
TK Uni Dance Bratislava- Junior III. Team
PRO
Porotce H
JEN POČKEJ ZAJÍCI
Porotce G
NÁVRATY
37 TAK Dance KROK Hr. KrálovéAFRO CIRKUS
7
1
4
5
3
6
2
7
3
1
5
2
4
6
7
5
2
4
1
6
3
6
3
1
2
4
7
5
7
3
2
4
1
5
6
5
3
1
7
2
4
6
7
2
3
5
4
6
1
Kontrolní součty:
28
28
28
28
Kategorie:
MLÁDEŢ
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
5
0
0
0
0
2
0
0
5
0
1
4
1
3
0
0
5
0
3
6
2
5
0
0
7
0
6
6
2
7
0
0
7
2
7
7
4
7
1
0
7
4
7
7
5
7
5
0
7
7
7
7
7
7
7
0
7
7
7
7
7
7
7
0
1
7
4
2
5
3
6
Sčitatel:
Hana Černá
Mistrovství ČR SUT
Chrudim - 1. květen 2015
Porotce E
35 TK Chvaletice
1-3
28
Porotce D
SMĚS STANDARDNÍCH TANCŮ
1-2
Pořadí
1
6
4
2
7
3
5
Porotce C
Start. číslo
Název vystoupení
33 STK GRADO Praha
CHOREOGRAFIE POLKY
1
7
4
3
5
2
6
SENIOŘI
Taneční klub
FINÁLE
1
7
2
3
5
4
6
Kategorie:
CHOREOGRAFIE SENIORŮ
40
4
6
3
5
2
1
7
Kontrolní součty:
28
28
28
28
FINÁLE
32 Stabil studio Brno
4
5
3
2
7
1
6
1
28
28
28
1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
0
1
3
0
2
0
1
0
0
2
5
1
4
0
2
0
0
6
6
1
5
0
3
0
0
6
7
3
7
2
3
0
1
7
7
6
7
3
4
0
2
7
7
6
7
6
7
0
7
7
7
7
7
7
7
0
7
7
7
7
7
7
7
0
Sčitatel:
Hana Černá
Mistrovství ČR
Chrudim - 1. květen 2015
Pořadí
Vedoucí soutěţe:
Dana Pavelková
Porotce I
EXPLOSIONS
KST Aleše a Dany Mědílkových Zlín
RETRO BONEY -M DANCE
TKG HLINSKO
BALADA PRO MARII
TS Avanti Domaţlice
VE STÍNU PYRAMID
TK ELLA Chotěboř
KŘÍDLA
TŠ Astra Praha Ing. M. Broţovského CHICAGO
Jihočeský La St dance České Buď.
ČERNÁ PERLA
Porotce G
TS Ridendo Hlinsko
Porotce F
Název vystoupení
Porotce E
Taneční klub
Porotce D
MLÁDEŢ
Porotce B
Plesové choreografie
Mistrovství ČR SUT
Chrudim - 1. květen 2015
Porotce A
Kategorie:
Porotce B
Start. číslo
14
21
22
7
9
12
13
FINÁLE
7
3
1
4
2
6
5
SVATEBNÍ
4
TK Chvaletice
SHAKE IT OFF
Vedoucí soutěţe:
Dana Pavelková
Vedoucí soutěţe:
Dana Pavelková
2
3
1
4
4
3
2
1
Kontrolní součty:
10
10
10
10
10
10
Porotce E
Porotce G
Porotce H
DĚTI
MYŠÍ POLKA
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
0
0
6
1
0
0
0
0
2
1
7
4
0
0
0
0
3
6
7
5
0
0
0
0
7
7
7
7
0
0
0
0
7
7
7
7
0
0
0
0
7
7
7
7
0
0
0
0
7
7
7
7
0
0
0
0
7
7
7
7
0
0
0
0
4
3
1
2
Sčitatel:
Hana Černá
Mistrovství ČR
Chrudim - 1. květen 2015
Kategorie:
Název vystoupení
1-3
10
Porotce D
DTŠ Bohémia Chrast- Draci
4
3
1
2
Porotce C
1
Taneční klub
4
3
1
2
Porotce B
Start. číslo
CHOREOGRAFIE POLKY
4
2
1
3
Porotce A
FINÁLE
3
4
1
2
1-2
Pořadí
TK ELLA Chotěboř
2
3
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
Kontrolní součty:
1
1
1
1
1
1
1
1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
7
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
Sčitatel:
Hana Černá
Pořadí
3
Porotce I
ZAZPÍVEJ SI
Porotce G
TK Bohémia Chrast
Porotce F
2
Porotce E
BABETA
Porotce D
TŠ StandardKlub Praha
Porotce C
1
Název vystoupení
Porotce B
Start. číslo
Taneční klub
1
1. KOLO
Kategorie:
Plesové choreografie
MLÁDEŢ
Poř. Start.
Taneční klub
Název vystoupení
vyst. číslo
1
12 TŠ Astra Praha Ing. M. Broţovského CHICAGO
2
22 TKG HLINSKO
BALADA PRO MARII
3
7 TS Avanti Domaţlice
VE STÍNU PYRAMID
4
14 TS Ridendo Hlinsko
EXPLOSIONS
5
9 TK ELLA Chotěboř
KŘÍDLA
6
13 Jihočeský La St dance České Buď.
ČERNÁ PERLA
7
37 TAK Dance KROK Hr. KrálovéAFRO CIRKUS
8
2 TKG HLINSKO
DARA DE LUXE
9
6 KST Aleše a Dany Mědílkových Zlín I HAVE NOTHING
10
21 KST Aleše a Dany Mědílkových Zlín RETRO BONEY -M DANCE
11
40 TK Uni Dance Bratislava- Junior III. Team
PRO NATHALIE
12
23 FÉNIX Louny
BARBAŘI
13
17 TS Single Znojmo
OHNE DICH
14
18 DTK Boráček Nový Bor
MIX LATINA I.
15
35 TK Chvaletice
NÁVRATY
16
3 KST Aleše a Dany Mědílkových Zlín MARRY POPPINS
17
4 FÉNIX Louny
LATINO
18
8 TK Orion Oslavany
PERFECT MESS
19
33 STK GRADO Praha
SMĚS STANDARDNÍCH TANCŮ
20
5 Akademie tan.umění a sportu DUENDE Kolín LOLLIPOP
21
11 TK LUNA Louny
ZKAŢENÁ ELITA
22
15 TK Vavruška Praha
BURLESQUE
23
16 Libaváci
KDYŢ ZIMA PŘICHÁZÍ
24
19 StyleDance DDm Praha 2
EXPLOSION
25
20 TŠ StandardKlub Praha
QUEEN-THE MIRACLE
26
32 Stabil studio Brno
JEN POČKEJ ZAJÍCI
27
36 Estet senior klub DANZA Brno JAZZOVÁ VZPOMÍNKA
28
39 OST Strančice
TANGO DOBLE
29
1 TŠ StandardKlub Praha
ALEGRIA, PŘÍBĚH RADOSTI A SMUTKU
30
10 KROKSEMKROKTAM Praha ŠAKALÍ LÉTA
31
31 FÉNIX Louny
IN THE SKY
32
34 TK LUNA Louny
V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ
33
38 TK Besta Chrudim
SWEET SENORITA
POSTUPOVÝ KLÍČ: 7
Mistrovství ČR SUT
Chrudim - 1. květen 2015
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ved. soutěţe:
Dana Pavelková
CHOREOGRAFIE
Součet
PostupPoř.
X
3D
11
1
10
2
8
3-4
8
3-4
7
5-7
7
5-7
7
5-7
6
6
6
5
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
Sčitatel:
Hana Černá
1. KOLO
Kategorie:
Plesové choreografie
MLÁDEŢ
Mistrovství ČR SUT
Chrudim - 1. květen 2015
Poř. Start.
Taneční klub
Název vystoupení
vyst. číslo
1
9 TK ELLA Chotěboř
KŘÍDLA
2
7 TS Avanti Domaţlice
VE STÍNU PYRAMID
3
12 TŠ Astra Praha Ing. M. Broţovského CHICAGO
4
6 KST Aleše a Dany Mědílkových Zlín I HAVE NOTHING
5
14 TS Ridendo Hlinsko
EXPLOSIONS
6
22 TKG HLINSKO
BALADA PRO MARII
7
3 KST Aleše a Dany Mědílkových Zlín MARRY POPPINS
8
23 FÉNIX Louny
BARBAŘI
9
21 KST Aleše a Dany Mědílkových Zlín RETRO BONEY -M DANCE
10
32 Stabil studio Brno
JEN POČKEJ ZAJÍCI
11
36 Estet senior klub DANZA Brno JAZZOVÁ VZPOMÍNKA
12
37 TAK Dance KROK Hr. KrálovéAFRO CIRKUS
13
40 TK Uni Dance Bratislava- Junior III. Team
PRO NATHALIE
14
13 Jihočeský La St dance České Buď.
ČERNÁ PERLA
15
2 TKG HLINSKO
DARA DE LUXE
16
8 TK Orion Oslavany
PERFECT MESS
17
18 DTK Boráček Nový Bor
MIX LATINA I.
18
20 TŠ StandardKlub Praha
QUEEN-THE MIRACLE
19
31 FÉNIX Louny
IN THE SKY
20
33 STK GRADO Praha
SMĚS STANDARDNÍCH TANCŮ
21
34 TK LUNA Louny
V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ
22
38 TK Besta Chrudim
SWEET SENORITA
23
1 TŠ StandardKlub Praha
ALEGRIA, PŘÍBĚH RADOSTI A SMUTKU
24
4 FÉNIX Louny
LATINO
25
5 Akademie tan.umění a sportu DUENDE Kolín LOLLIPOP
26
10 KROKSEMKROKTAM Praha ŠAKALÍ LÉTA
27
11 TK LUNA Louny
ZKAŢENÁ ELITA
28
15 TK Vavruška Praha
BURLESQUE
29
16 Libaváci
KDYŢ ZIMA PŘICHÁZÍ
30
17 TS Single Znojmo
OHNE DICH
31
19 StyleDance DDm Praha 2
EXPLOSION
32
35 TK Chvaletice
NÁVRATY
33
39 OST Strančice
TANGO DOBLE
Benda
Počet kříţů:
9
X
x
3D
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ
Ťukálek
Hruška
Dostál
Černá
Havlová
Dytrtová
X
X
X
X
X
X
3D
x
x
x
x
3D
x
x
x
x
x
x
3D
x
x
x
x
3D
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3D
3D
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0
9
9
9
9
9
9
KOSTÝM
Součet
PostupPoř.
X
3D
7
1
6
2-3
6
2-3
5
4
4
5-6
4
5-6
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 sloupce
POSTUPOVÝ KLÍČ: 9
Ved. soutěţe:
Dana Pavelková
Sčitatel:
Hana Černá

Podobné dokumenty

5. března 2016 - page fedia.cz

5. března 2016 - page fedia.cz 10. Streetstyle duo 11. Streetstyle Team 12. Battle

Více

výsledková listina výsledková listina

výsledková listina výsledková listina Zábřeh - 21. březen 2015 Porotce E

Více

startovní listina

startovní listina Just Begun My a Basta Work it Stop, look and listen… Voice is here Banji With the homies Clubbanger I set fire… Funk you up! Strážci vesmíru Show me TWO STRIPES Inside my head

Více