Page 1 PLÁN Č.7 NA TÝDEN 4.11. – 8.11. 2013 JMÉNO: TŘÍDA: IV

Komentáře

Transkript

Page 1 PLÁN Č.7 NA TÝDEN 4.11. – 8.11. 2013 JMÉNO: TŘÍDA: IV
PLÁN Č.7 NA TÝDEN 4.11. – 8.11. 2013
JMÉNO:
Informace,
akce
TŘÍDA: IV.
 Opakování z Čj – Stavba slova – postupně v průběhu
celého týdne.
 Opakování z Př – Společenstva polí / rostliny – Út 5.11.
 Test z Aj – Čt 7.11.
 Opakování z Geometrie – Po 11.11. – opakuj na str. 9, 17,
22, 39 v učebnici matematiky.
UČIVO
Český jazyk
HODNOCENÍ TÝDNE
JAK SE
MI VEDLO
UČIVO
  
Správně odříkám řady vyjmen. slov po B, L.
Uplatňuji v praxi pravidla vyjmen. slov po B, L.
Matematika
Umím písemně násobit a dělit.
Správně přečtu, zapíšu a najdu na číselné ose čísla
do 10 000.
Přírodověda
Uvedu příklad živočichů, kteří žijí na polích a
blíže je popíši.
Český jazyk
 Vyjmenovaná slova po B, L (uč. str. 22 -24)
 Zásady telefonování, důležitá telefonní čísla
Znám pojmy vláda (ministři, premiér),
Parlament (Poslanecká sněmovna a Senát).
Poznám a vyjmenuji státní symboly ČR.
Jaký dárek by sis nejvíce přál/a najít pod vánočním stromečkem?
Matematika
 Procvičování písemného násobení a dělení
 Čísla do 10 000 – čtení, zápis, osa (uč. str. 30 – 32)
 Přímky kolmé, rýsování kolmic (uč. str. 22, 29)
__________________________________________________________________
Přírodověda
 Opakování - Společenstva polí (hospodářské rostliny a
jejich dělení, plevele).
 Společenstva polí – živočichové.
Vlastivěda
 Procvičování: ČR – demokratický stát (řízení ČR, zákony,
volby, státní symboly, státní svátky) – uč. str. 13 - 15
Anglický
jazyk
 Čtení Adventure Notebook str. 17
 Opakování unit 1 a 2 – předložky, can, can´t, části těla,
have/has (uč. str. 18, 19 + cvičení kopie)
 Ve čtvrtek si napíšeme test.
Vlastivěda
__________________________________________________________________
Jak (jakými činnostmi) trávíš podzimní zamračené a deštivé dny?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
DOMÁCÍ ÚKOLY
 Dobrovolný úkol za lodičku: zjisti do pátku 8.11., kdy (nebo kde) se
používá velký a malý státní znak ČR.
Podpis rodiče: _____________________