Fotografujeme - Pavel Scheufler

Komentáře

Transkript

Fotografujeme - Pavel Scheufler
Jak na to
Fotografujeme
figuru v krajině
Postava v krajině se dá fotografovat nejrůznějšími způsoby. Různé varianty řešení
souvisejí především s účelem pořízení snímku – může jít o fotografie promyšleně
inscenované, nebo naopak o reportážní záznamy akcí, kde náhoda hraje
významnou roli. V krajině se často inscenuje móda či akt. Pro některé fotografy
pak stylizace figury v přírodním prostředí znamená vyjádření nějakého symbolu.
60
Figura
v krajině
pro módní
fotografii
Figura
v krajině
jako
záznam akce
Figura
v krajině
jako
symbol
Fotografování módy v přírodním
exteriéru bývá nádherným, ale dosti
náročným počínáním. Často jde o práci
týmu, v němž je fotograf jakýmsi
režisérem. Režíruje jak náročné filmařsky
podané fotografické příběhy, kde je
móda jaksi mimochodem, tak i jednotlivé
snímky vzývající krásu šatů a um jejich
návrháře. I v exteriéru může využívat
zábleskové zařízení.
V přírodě se odehrává nespočet událostí,
kde je člověk hlavním aktérem. Fotograf
akci buď pasivně snímá, nebo ji s tvůrčím
záměrem nějak rozvíjí. I takzvané pasivní
snímání je ovšem interpretace, neboť
fotograf volí ohnisko, úhel záběru, pracuje
se sytostí a kontrastem. Právě pocit
kontrastu bývá častým zdrojem atraktivity
takových záběrů. Přímo se nabízí kontrast
příroda versus technika.
Využití postavy v krajině může být
vyjádřením fotografova promyšleného
záměru, který má posloužit k vytvoření
snímku se symbolickým akcentem.
Využívání symboliky hrálo v procesu
dorozumívání lidského rodu vždy
významnou roli a fotografova práce se
zažitými symboly může být proto velice
vděčná. Zejména jde-li o symboliku
všeobecně srozumitelnou.
FotoVideo 8/2008
Snímek z kolekce pro
módní návrhářku
Petru Pilařovou
Foto: Aleš Fremut
www.ifotovideo.cz
61
Jak na to
Figura
v krajině
pro módní
fotografii
Světelné podmínky
Obecně je vhodnější fotografovat venku
při zastíněné obloze a spíše k ránu nebo vpodvečer. Fotografování na plném
slunci může být problematické, i když
se to dá řešit užitím průsvitové difúzní
desky. Vedle přirozeného osvětlení se
venku někdy přisvěcuje blesky, s nimiž se dá chytře navodit podvečerní
atmosféra i na plném slunci. Umělé
světelné zdroje tak mohou mít v některých náročnějších případech charakter
filmařského světelného parku.
Největší úskalí
Fotografování módy bývá často prací
týmu, a v tomto týmu by to mělo
klapat. Významnou roli v něm má
především vizážistka a také fotografův
asistent. Fotograf a jeho tým musejí
počítat s rozmary počasí. Obecným
problémem může být produkce, která
nemá dostatek prostředků na realizaci
fotografova náročnějšího záměru.
Snímek módy v exteriéru by měl být nejen
výstižným zachycením oděvu, ale zároveň by se
mělo jednat o poutavou fotografii. V ideálním
případě o takovou, která natolik zaujme, že se
vtiskne jako vizuální zážitek do paměti diváka.
Autorem všech snímků na dvoustraně je Aleš Fremut.
1. Jedním
z trendů současné
fotografie módy je
využití nadsázky,
která má sloužit
k upoutání
pozornosti. Krajina
je zde jen dekorací,
podstatný je model
skotačící na střeše
budovy v Ostravě.
Fotograf Aleš
Fremut dodává, že
modelce asistoval
statečně její
tatínek a že od
obou to byl skvělý
výkon. 
62
FotoVideo 8/2008
2. Další
možností v módní
fotografii je
naznačení příběhu
a tajemství.
Snímek Aleš
Fremut fotil
v bizarním
prostředí
záplavové oblasti
u Zbraslavi za
silného větru
a divokého počasí,
což snímku dodalo
až neskutečnou
atmosféru.
Hledání stanoviště
Stanoviště pro fotografování módy
mívá profesionální fotograf předem
vybrané. On nebo jeho tvůrčí štáb tam
zajistí možnost fotografování a poblíž
parkování. Místo musí korespondovat
se zadáním úkolu. Fotograf by měl mít
vše předem promyšlené, nikdy by neměl
působit dojmem improvizace. Slova:
„Tak něco dělej!“ nesmí zaznít. Mělo
by být předem jasné, jaké budou „na
place“ osvětlovací podmínky a jakou
zvolí techniku. Ani profesionál ovšem
nepodceňuje roli náhody, ale všichni
víme, že náhoda pomáhá připraveným!
3. Fotografie
módy mohou mít
někdy až snový
charakter. Snímek
vznikl na místě
spáleného lesa
na ostrově Hvar.
Někdy vzniknou
nejzajímavější
fotky ještě před
samotným focením
„naostro“, kdy je
model ještě zcela
uvolněný. Modelka
Karolina Hanková,
Nikon D200,
objektiv 85 mm,
použitý polarizační
a šedý filtr
4. Jedním
z trendů současné
fotografie módy
je civilní, jakoby
všední zobrazení.
Jako kdyby se
jednalo o běžný
výjev ze života,
jen model obvykle
bývá nevšední...
Figura v krajině,
kterou může vidět
každý, jen najít ten
správný model .
Fotografie Aleše
Fremuta.
Dobrá fotka módy
nevznikne bez vztahu důvěry
mezi fotografem a modelem.
Fotografická výzbroj
Na fotografování figury venku je použitelný každý fotopřístroj, profesionál ovšem užije buď digitální zrcadlovku,
nebo středoformátový přístroj s digitální stěnou. Výhodou
většího formátu nosiče záznamu je využití snímku na větší
ploše. Z palety objektivů fotograf využije ty s mírně delším
ohniskem, tedy tzv. portrétní objektivy. Nezbytnými doplňky
jsou odrazné desky, přičemž vhodnější jsou takové, které
podávají teplejší odstín pleti.
www.ifotovideo.cz
63
Jak na to
Figura v krajině
jako záznam akce
Figuru v exteriéru zachycují fotografové mnoha žánrů, profesionálními fotografy sportu počínaje
a rodinnými fotografy konče. Důležité je být ve správný čas na správném místě, mít postřeh
i duchapřítomnost a ovládat kvalitně svou fototechniku. Profesionál i laik mohou mít skvělé výsledky.
odstup obvykle nedovoluje užívat
příruční blesky, velké studiové blesky
v tomto případě na rozdíl od inscenovaných snímků vůbec nepřicházejí
v úvahu.
5. Silueta cyklisty stoupajícího
jakoby po vrcholcích stromů je zároveň
symbolickým vyjádřením, ale prvotně
bylo záměrem mladé fotografky
zaznamenat skoky na kolech svých
kamarádů. Foto: Lenka Součková
6. Také snímek trucku můžeme
chápat jako symbolické vyjádření vztahu
člověka a velkého stroje.  Snímek Michal
Ebrle pořídil při reportáži ze závodu
trucků u Krásné Lípy 14. června 2008.
Vyznění snímku pomohlo, že člověk i stroj
mají stejnou barvu a že i stopy v terénu
jsou zahaleny do červena.
Hledání stanoviště
Ideálem je nalézt takové stanoviště,
z něhož se dá pořídit technicky kvalitní a emotivně výstižný záběr. Výběr
však může být limitován pořadatelskými podmínkami, dalšími diváky
i bezpečnostními aspekty. Správné
stanoviště má na kolektivních akcích
zásadní význam pro zdárný výsledek,
v některých případech se vyplatí být
na místě i několik hodin před začátkem
vlastní fotografované akce.
Světelné podmínky
Směr světla dopadajícího na hlavní
motiv fotografova zájmu je pro kvalitní
snímek klíčový. V daném prostředí je
fotograf obvykle vázán na přírodní
charakter světelných zdrojů, delší
64
FotoVideo 8/2008
7. Postava fotografa krajiny ve středu
kompozice přetíná obzor, ruka fotografa
jakoby zastiňuje slunce a zároveň dává
snímku nezbytnou dynamiku, umocněnou
zachycením protisvětel. Bez záznamu na
formát RAW by se jedinou expozicí těžko
podařil technicky použitelný záběr.
Foto: Foto Lenka Scheuflerová
Fotograf by se měl naučit
fotit na manuál
a na displeji sledovat histogram
a případné přepaly.
Největší úskalí
Největším úskalím fotografování figury
v jakémkoli prostředí jsou chyby vzniklé
nevhodným směrem světla, případně
jeho intenzitou, s níž se digitál, resp.
fotograf, nedokázali vyrovnat. Další
častou chybou je zmatek na pozadí,
nejasný kompoziční záměr, mnoho
prvků v obraze.
Fotografická výzbroj
Fotografova výzbroj musí odpovídat
úkolu. Profesionální snímací technika
odpovídajícím způsobem obsluhovaná
může eliminovat chyby, a dává tudíž
jistotu většího počtu technicky kvalitních snímků. Nicméně platí, že o snímku
především rozhoduje fotograf, ne jeho
technika…
8. Ostře zobrazený racek a rozostřená
postava dívky při joggingu v podvečerním
nasvětlení poskytují jemný kontrast všech
hlavních prvků obrazu. Kontrast klidu
a pohybu, kontrast teplých a studených
tónů. Zvýraznění světelné situace
napomohl Photoshop CS 3 s funkcí
Světelné efekty 2 O'clock Spotlight, který
je mezi filtry. Foto: PS
www.ifotovideo.cz
65
Jak na to
Figura
jako
symbol
Světelné podmínky
Na rozdíl od obou předchozích případů
(fotografie módy nebo záznamu akcí
v přírodě) je fotograf nejsvobodnější
nejen ve volbě vhodného prostředí, ale
i světelných podmínek. Obecně platí
stejné zásady jako u fotografie krajiny,
nicméně v náročnějších případech může
být fotografování figur se symbolickým
záměrem v krajině z hlediska osvětlení
také velmi komplikované.
Největší úskalí
Při vnímání některých výtvarných
snímků se symbolickým akcentem je
nebezpečí, že fotograf sklouzne do jen
jemu srozumitelné nebo samoúčelné
hry, zkrátka že jeho symbolický záběr
nebude srozumitelný. Postmoderní doba s prolínáním úplně všeho je ovšem
velmi tolerantní k výtvarné hře všeho
druhu. Nicméně pozor na přehnaný sentiment a naivitu v aranžmá.
Z technického hlediska jsou největším
úskalím chyby při špatném rozmístění
světelných zdrojů.
Předmětem zájmu některých
fotografů je využití
díla k nějakému apelu.
Zneklidnění nad stavem
životního prostředí si jakoby
přímo říká o kompozice
s využitím figury v krajině.
Hledání stanoviště
Zvolené prostředí a stanoviště v něm
by mělo odpovídat fotografovu záměru
a konceptu díla. Osvědčilo se, když si fotograf své nápady zapisuje nebo i kreslí.
Na svých procházkách si fotograf může
tvořit jakýsi katalog prostředí, aby se
na vybraná místa v budoucnu vrátil
s konkrétním záměrem a modelem. Již
samo zvolené přírodní prostředí může
mít charakter symbolu.
11. Uschlé stromy, tvář zahalená vlasy
– to obé vyvolává zneklidnění, obé je bez
života. Na tváři jsme zvyklí vídat oči, na
stromech listy. Snímek má zneklidňovat,
varovat. Zahalená tvář může znamenat
i to, že problém nechceme vidět.
Symbolickému vyznění snímku někdy
napomáhá název; v tomto případě může
dát pesimista snímku název „Člověk 21.
století v lese“… Foto: PS
9. Futuristický oděv, pláň,
kde stromy nahrazují stožáry
elektrického vedení, rozrytá zem
bez trávy a keřů – to vyvolává jistý
stav zneklidnění, i když primární
pro fotografa bylo zobrazení
samotného oděvu. Není toto pohled
z nepříliš vzdálené budoucnosti?
Foto: Aleš Fremut (z editorialu High
Voltage, komplet je na www.kimi.
book.fr)
10. „Země budoucnosti.“ Příkazy,
značky, omezení, asfaltová zem,
která nahradila půdu a trávu…
Z fotografického hlediska se jedná
o využití šikmých podvečerních
stínů a odrazek. Fotografováno
v Turku PS.
66
FotoVideo 8/2008
Fotografická výzbroj
Fotografovo vybavení musí odpovídat
navrženému řešení. Praktická je samozřejmě digitální zrcadlovka nebo středoformátový přístroj s digitální stěnou,
vše s výměnnými objektivy.
Užití některých symbolů může být
zdrojem nedorozumění i konfliktů…
12. Kontrastní barevné řešení, pánové
v modrém na lavičkách hledí přes řeku
na cihlově červenou fabriku, která
má v současnosti úplně jinou funkci
a kde někteří z nich možná pracovali…
(Helsinky) Foto: PS
www.ifotovideo.cz
67
inzerce
Jak na to
Technika na fotografování
figury v krajině
Aleš Fremut se ve světě módní fotografie aktivně pohybuje čtyři roky.
Předtím pracoval jako asistent u několika významných fotografů módy
v zahraničí – mimo jiných mu byl šéfem Shaun Alexander. V současné
době spolupracuje s Českou miss, agenturami Central European Models,
Unique One a Scouteen model management. Studoval sdělovací techniku
v Praze, ve fotografii je autodidakt. Fotografuje výhradně módu.
Více na www.kimi.book.fr
S jakými fotopřístroji pracujete?
Prošel jsem v tomto směru rychlým vývojem.
Nejdéle jsem měl Nikon D200 s pevnými
objektivy 20, 35, 50, 85, 105 značek Sigma
nebo Nikon a v záloze ještě číhal jeden zoom
24–70 mm. Pak do batohu přibyl Hasselblad
500/EL/M a zrodila se láska na první pohled
k této značce a střednímu formátu. Dnes mám
toto vybavení spíše jako záložní a mým hlavním
„nářadím“ se stal Hasselblad H2D – digitální
stěna s rozlišením 22 Mpx. U mne jako fotografa
módy velké rozlišení nehraje zase takovou roli,
spíše mne zajímá dynamický rozsah, hloubka
ostrosti, přechody, pleťovka… a v tom je můj
„Hassel“ prostě nepřekonatelný .
Jaké používáte fotopříslušenství?
Mám systémový blesk, který ale používám spíše
jako malý zdroj, když mi chybí šesté světlo… 
Studiové blesky mám kompletně od Bowens:
3× 500 Ws esprity a 1× 500 Ws + 1× 750 Ws
geminy s travel packem na focení v exteriéru.
Jako nástavce na světla používám deštníky,
reflektory, beauty dish a komínky. Softboxy
sice mám, ale používám je spíše výjimečně.
Rádiový odpalovač Pulsar mám rovněž od
Bowens. Z drobností mám nějaké přechodové
neutrální a polarizační filtry…
Jaké programové vybavení pro následnou práci
se snímky používáte?
Nejvíce používám Adobe Photoshop CS2 a pro
převod z formátu RAW originální software
přímo od Hasselbladu – FlexColor. Jako prohlížeč mám celkem rád i český Zoner Photo
68
FotoVideo 8/2008
16.
3.
7.
???
8. 9. 10. 13. 14.
12.
4.
2.
6.
5.
15.
11.
1.
16.
Fotobatoh Aleše Fremuta
1. Batoh Crumpler XXXL
2. Hasselblad H2 s digitální
stěnou 22 Mpx
a objektivem 80/2,8
3. Objektiv Hasselblad
150/3,2
4. Objektiv „mazánek“ –
Sigma 24–70/2,8
5. Nikon D200, který
využívám při reportážích
nebo náhledových fotkách
6. Rádiový odpalovač
zábleskových světel
Bowens Pulsar
7. Externí blesk Nikon SB800
8. Náhradní akumulátor
k Hasselbladu
9. Nabíječka baterií
a nabíječka
k Hasselbladu
10. Sada šedých neutrálních
a polarizačních filtrů
11. V síťce karty
Compact Flash
SanDisk 4× 4 MB
12. Kolíčky na prádlo
13. Lesk na rty
(pro modelky)
14. MP4
15. Notebook Lenovo
16. časopis Elle a Vogue pro
inspirování ve volných
chvílích
Studio. Přiznám se, že v něm rád zmenšuju
fotky, protože je to velmi rychlé a lze jej využít
i pro dávkovou změnu velikosti, když například
posílám klientovi malé náhledy.
fotky dnes víceméně dělat nedají, a vy máte
za úkol tento tým řídit… To je to, co mě na
módní fotografii zároveň baví, motivuje, trápí,
ničí, rozesmává a dopuje do další práce.
Co soudíte o „digitální revoluci“ ve fotografii,
co znamená pro fotografa vaší generace?
V mém oboru se říká, že počet profesionálních
fotografů v Česku se rovná počtu prodaných
zrcadlovek. Naše země ovšem nemá rozvinutou
módní scénu v míře, která by se dala srovnat
s Francií, Itálií, USA nebo Ruskem, ale pokud
mluvíme o revoluci, řekl bych, že právě rozmach
digitálních fotoaparátů přinesl na českou módní
scénu nový vítr a řadu talentů a právě oblast
módy se nyní rozvíjí možná rychleji než jiné
obory fotografie.
Co je podle vás na kvalitní fotografii z oblasti
módy nejdůležitější?
Některé věci už zazněly před chvílí. Módní fotka
je mixem všech těch zmíněných věcí a výsledná
fotka je jen tak dobrá, jaký byl nejslabší článek. Většina fotografů podle mého podceňuje
přípravu, nápad a vlastní pojetí, proto bych asi
řekl, že právě toto je nejdůležitější, protože
nápadem a představou výsledku, kterého chci
dosáhnout, by vše mělo začít.
Nevystudoval jste fotografii, ale pracoval jste
jako asistent u několika fotografů doma i v zahraničí. To je asi ideální škola pro začínajícího
fotografa, ne?
Určitě. Je to asi nejlepší způsob, jak být
takzvaně „u toho“. Osobně neznám nikoho,
kdo by se naučil fotit podle „příručky“, aby
zároveň nepohřbil svůj talent a nesklouzl
k běžné tuctovosti či uniformitě. V zahraničí
je práce asistenta u známých fotografů naprosto běžným postupem a zvykem, jak se
něco naučit a získat zkušenosti s komerčním
focením. Práce asistenta spočívá v tom, že
nosíte světla, stavíte kulisy, uklízíte v ateliéru, držíte odrazky, běháte nakoupit, taháte
modelce šaty, aby se nekrčily… Zkrátka děláte
vše, co vám fotograf řekne. Ve světě je oblast
módy velkým mořem, kde je dost prostoru
pro všechny. V Čechách je tato oblast spíše
takovým rybníčkem a lidé, kteří něco umí, si
raději vše dělají sami a svůj tým moc nemění.
Většinou z obavy, aby dotyčný asistent nebyl
časem konkurencí…
Profesionálně se nevěnujete jiné oblasti fotografie, jen módě. Proč zrovna móda?
Ničemu jinému ve fotografii nerozumím. Každá disciplína fotografie je sama o sobě dost
náročná, když se dělá pořádně, a má svoje
specifika. Móda mě fascinuje tím, že je tam
spousta tvůrčích parametrů, které musí k sobě
dokonale ladit, ale přitom jsou všechny ve
vaší režii. Jak si je zařídíte, takový dostanete
výsledek. Ať už je to příprava, nápad, příběh,
rozkreslení jednotlivých fotek, hledání lokace,
vybírání modelky, svícení, make up, styling,
práce s modelkou a týmem, který se na výsledné práci podílí a bez kterého se takové
Jak být úspěšným fotografem módy… Máte
nějaké heslo, životní krédo, jak uspět?
Pokud bych to věděl, asi bych byl úspěšný
fotograf módy a nikomu bych to neprozradil
, ale vím, jak to myslíte. Řekl bych, že je
potřeba se učit. Učit vidět modelku, vidět
pózy, vidět světlo, vidět ladnost a eleganci.
Mít cit pro barvy.
Co doporučit začínajícím adeptům fotografie
módy?
Určitě je to zmíněné asistování někomu zkušenějšímu. Určitě je to práce s vizážisty a stylisty,
protože to jsou ti lidé, kteří své práci rozumějí
a minimálně v začátku se od nich hodně naučíte
a pomohou vám. Většina začínajících fotografů
podle mě až přehnaně řeší technickou stránku,
ať už jde o vybavení, svícení nebo postproces.
S tím, že umíte svítit, nastavit foťák, máte
nápad, umíte řídit tým, vybrat modelku… Se
všemi těmito věcmi se při focení zakázek módy
prostě automaticky počítá. Tohle se do dvou
let musíte naučit a není na tom zase nic tak
složitého, pokud to máte takříkajíc v sobě.
Mám několik kamarádů, kteří fotí stejně dlouho
(nebo stejně krátce) jako já a jsou velmi úspěšní.
Fotografie je podle mě naštěstí obor, kde léta
neznamenají zásluhy, a to, že někdo fotí dvacet
let, nemusí ještě znamenat, že je to vynikající
fotograf. Stejně tak to ale neznamená, že vám
ve třetím roce vašeho fotografického života
vyjde titulka ve Vogue nebo Elle… Důležité je
do fotografie dát něco svého a hlavně musíte
docílit toho, aby fotografie měla něco navíc.
Aby si ji divák zapamatoval, oslovila ho, měla
feeling. Pokud vás fotka nepohltí a nevtáhne
do děje, ale je jen technicky dobře udělaná,
přestane vás bavit.
Děkuji za rozhovor a přeji vám, aby vaše fotky
měly onen feeling…
www.ifotovideo.cz 69
Jak na to
Jak si poradit s RAW
Zodpovědný fotograf fotí na RAW, protože díky tomuto formátu vytáhne z fotky mnohem víc
informací. Může se samozřejmě namítnout, že JPEG zabere na kartě méně místa, rychleji se
načítá, nemusí si s ním člověk individuálně pohrát a koneckonců s ním můžeme dělat skoro
stejné úpravy jako s RAW… Z principu záznamu surových dat versus foťákem upravených
dat musí být ovšem RAW lepší, i když třeba na pohlednici se to vůbec nepozná. Povím
vám, jak fotím já, přičemž si nekladu patent, že zrovna můj postup je ten jediný nejlepší.
Korekce expozice a barevné teploty „napraví histogram“
Provedl se úkon „Vyplnit světla“
Pro úpravu označenou jako Zřetelnost je nutné se dostat
na 100% velikosti obrazu (stav po úpravě)
Možnosti pro převod do stupňů šedi
1
Fotím v RAW a manuálně. Při načtení na displeji zkoumám histogram
a eventuální přepaly.
2
Fotku načítám v programu iPhoto,
který je u Maců součást systému
(už 18 let používám Mac). Možno použít x dalších programů, včetně toho,
který nabízí výrobce foťáku. Výtečný
pro zpracování většího množství fotek
je třeba Adobe Lightroom nebo „macovský“ Aperture.
3
V iPhoto provedu výběr a označené fotky překopíruji ve formátu
RAW do Adobe Photoshopu CS3, kde
individuálně každou fotku upravím.
Prostředí
iPhoto
Načtení
fotky ve formátu
RAW bez úprav;
samotná fotka
a zejména
histogram ukazují
problémy
70
FotoVideo 8/2008
4
Pořadí prováděných úprav (na
kalibrovaném monitoru EIZO):
a) začínám korekcí expozice (mezi –4,00
až + 4,00)
b) upravím barevnou teplotu (někdy
podle výchozího snímku, někdy automaticky, někdy manuálně…)
c, d) podle charakteru fotky usiluji o lepší kresbu ve světlech nebo stínech
e) upravuji sytost a živost
f) jas a kontrast upravuju zřídka
g) občas použiju funkci Zřetelnost, což
dělám při 100% pohledu na fotku
h) v některých případech dělám další
korekce, bezkonkurenční mezi jinými
programy je zejména převod do monochromatické škály (odstínů šedi)
Možnosti korekce
objektivu (a mnohé
další…)
Možnosti úprav označené
jako Rozdělené tónování
Možnosti úprav zostření
Připravil:
Pavel Scheufler
www.scheufler.cz
Úpravy pomocí křivky
www.ifotovideo.cz
71

Podobné dokumenty

Jak na workshop módy článek

Jak na workshop módy článek   7. Jedna z mála mých fotek bez umělého osvětlení, opravdu jen sluníčko a odrazka; originální pozadí bílých skal z chorvatského ostrova Hvar bylo rozostřené kombinací několika efektů ve Photoshopu...

Více

Novorocenky - Pavel Scheufler

Novorocenky - Pavel Scheufler Pro aranžmá, svícení a fotografování novoročního zátiší platí stejné zásady jako u fotografie příslušného žánru, tedy zátiší, krajiny, figur či aktu. V náročnějších případech se uplatňuje i  fotomo...

Více

James Bond

James Bond jedním z pilotů byl Don Griffin, zkušený potápěč a spolupracovník firmy perry Corporation. když se Griffinův dýchací přístroj pokazil, svolil režisér lamar boren k použití obyčejné potápěčské výbav...

Více

548 226 170, mobil: 777 746 823 Prodejní doba - grafika

548 226 170, mobil: 777 746 823 Prodejní doba - grafika e–mail: [email protected], www.kovorez.cz Prodejní doba: po–pá: 8.00–17.30 hod., so: 8.30–12.00 hod. OSTRAVA – PROMATECH CZ, s.r.o. • Novinářská 7, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Tel.: 596 133 560, ...

Více

Používání systému Android

Používání systému Android angličtiny chcete poslouchat výslovnost, je potřeba být ve standardní verzi, v mobilní verzi chybí zobrazení repráčku.

Více

ZLATÍ HOŠI 1962 CHICOS DE ORO1962

ZLATÍ HOŠI 1962 CHICOS DE ORO1962 výjimečné osobnosti a vrchol bylo ocenění Josefa Masopusta. Myslím si, že Češi ani Slováci dlouho podobný úspěch nezopakují. Když jsem si pročítal soupisku tohoto týmu, co jméno to legenda prvoligo...

Více

Automatický fokusový blesk SB-800

Automatický fokusový blesk SB-800 je do těla fotoaparátu automaticky přenesena informace o barevné teplotě zábleskového světla. Tímto způsobem dojde k automatické úpravě vyvážení bílé barvy tak, aby se při práci s bleskem SB-800 do...

Více