Státní závěrečné zkoušky - Katedra železničních staveb

Komentáře

Transkript

Státní závěrečné zkoušky - Katedra železničních staveb
Státní závěrečné zkoušky
magisterského studia FSv ČVUT v Praze
na Katedře železničních staveb, K137
Komise zasedá dne 11. 2. 2016 od 10:15 hod, č. místnosti B 578
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6
Předseda:
prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. – ŽU v Žilině
Místopředseda:
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. – VUT v Brně
Členové:
Ing. Mojmír Nejezchleb – SŽDC s.o.
doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.
Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
Ing. Leoš Horníček, Ph.D.
Ing. Petr Břešťovský, Ph.D.
Ing. Taťana Holoušová, CSc. – zástupce K135
Tajemník:
Ing. Pavel Voříšek
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY MAGISTERSKÉHO STUDIA
ČAS STUDENT
VEDOUCÍ DP
POVINNÝ OKRUH
10:30 Bc. Bret Ondřej
Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
Geotechnika a dopravní stavby
11:30 Bc. Káplová Veronika
Ing. Leoš Horníček, Ph.D.
Geotechnika a dopravní stavby