Prezentace aplikace PowerPoint

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42
ON A FARM
Autor: Mgr. Radka Štěrbová
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Předmět: Anglický jazyk
DUM: VY_12_INOVACE_AJ.15
Slovíčka
a rabbit – králík
a hen – slepice
a chicken - kuře
a rooster - kohout
Slovíčka
a pigeon – holub
a dog – pes
a cat - kočka
a puppy – štěně
a kitten - kotě
Slovíčka
a cow – kráva
a calf – tele
a pig - prase
a piglet - sele
Slovíčka
a horse – kůň
a foal – hříbě
a sheep - ovce
a lamp - jehně
Množné číslo:
Jednotné číslo
Množné číslo
one rabbit
two rabbits
one hen
two hens
one chicken
two chickens
one pigeons
two pigeons
one cat
two cats
1. úkol: Doplň písmena do slov
H---E
D-G
R----T
P----N
CH - - - - N
C-T
R-----R
S---P
2. úkol: Napiš dvojice
př. cat – kitten (kočka – kotě)
horse
cow
dog
cat
sheep
pig
kitten
piglet
foal
calf
puppy
lamp
3. úkol: Zakroužkuj správný
překlad
 six rabbits
a) pět kuřat
 eight hens
a) deset slepic
 four cows
a) šest telat
 two cats
a) dvě kočky
 one dog
a) jedna kráva
b) šest kuřat
c) šest králíků
b) osm prasat
c) osm slepic
b) šest krav
c) sedm telat
b) tři kočky
c) tři psi
b) jeden kůň
c) jeden pes
4. úkol: Přelož věty.
We have nine grey pigeons and three white pigeons.
__________________________________________
Give me two roosters!
__________________________________________
I have fifteen braun cows.
__________________________________________
I like chickens.
__________________________________________
We have two cats and four kittens.
__________________________________________
Řešení cv .1
HORSE
DOG
RABITT
PIGEON
CH I C K E N
CAT
ROOSTER
SHEEP
Řešení cv. 2
př. cat – kitten (kočka – kotě)
horse – foal
cow – calf
dog – puppy
cat – kitten
sheep – lamp
pig – piglet
Řešení cv. 3
 six rabbits
a) pět kuřat
 eight hens
a) deset slepic
 four cows
a) šest telat
 two cats
a) dvě kočky
 one dog
a) jedna kráva
b) šest kuřat
c) šest králíků
b) osm prasat
c) osm slepic
b) čtyři krávy
c) sedm telat
b) tři kočky
c) tři psi
b) jeden kůň
c) jeden pes
Řešení cv. 4
We have nine grey pigeons and three white pigeons.
My máme devět šedých holubů a tři bílé holuby.
Give me two roosters!
Dej mi dva kohouty!
I have fifteen braun cows.
Mám patnáct hnědých krav.
I like chickens.
Mám rád kuřata.
We have two cats and four kittens.
My máme dvě kočky a čtyři koťata.
Zdroje:
Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2012-02-06].
Dostupné pod licencí Public Domain na WWW:
http://www.clker.com/clipart-holland-rabbit.html - králík
http://www.clker.com/clipart-11840.html - slepice
http://www.clker.com/clipart-chick-1.html - kuře
http://www.clker.com/clipart-154243.html - kohout
http://www.clker.com/clipart-23369.html - holub
http://www.clker.com/clipart-dog-5.html - pes
http://www.clker.com/clipart-3467.html - štěně
http://www.clker.com/clipart--julian-s-cat.html - kočka
http://www.clker.com/clipart-dairy-cow.html - kráva
http://www.clker.com/clipart-155085.html - tele
http://www.clker.com/clipart-12920.html - prase
http://www.clker.com/clipart-10197.html - sele
http://www.clker.com/clipart-11741.html - kůň
http://www.clker.com/clipart-7002.html - hříbě
http://www.clker.com/clipart-12922.html - ovce
http://www.clker.com/clipart-11721.html - jehně

Podobné dokumenty

Ročenka PLLH sezóna 2011/2012

Ročenka PLLH sezóna 2011/2012 1.skupina ‐ výsledková listina 1.poloviny soutěže .......................................................................................... 7  1.skupina ‐ výsledková listina 2.poloviny soutěže ......

Více

Ročenka PLLH sezóna 2012/2013

Ročenka PLLH sezóna 2012/2013 1.skupina PLLH 2012/2013 v číslech ...................................................................................................................... 9  2.skupina ‐ výsledková listina 1.polovin...

Více

Ročenka 38. ročníku Pražské ligy ledního hokeje

Ročenka 38. ročníku Pražské ligy ledního hokeje XXXVIII. ročníku Pražské ligy ledního hokeje se zúčastnilo 88 mužstev, která byla rozdělena do osmi výkonnostních skupin. Ve všech skupinách se hrálo dvoukolově každý s každým. Ze soutěže odstoupil...

Více

Ročenka PLLH sezóna 2013/2014

Ročenka PLLH sezóna 2013/2014 XXXVII. ročníku Pražské ligy ledního hokeje se zúčastnilo 90 mužstev, která byla rozdělena do osmi výkonnostních skupin. Ve všech skupinách se hrálo dvoukolově každý s každým. Za vážné porušení Pro...

Více

ČJF Junior 04

ČJF Junior 04 Kvalifikační závod M-ČJF 2014 RHH Krakovany Závod číslo: Datum: Pořádá:

Více