Symantec™ System Recovery 2011

Komentáře

Transkript

Symantec™ System Recovery 2011
Informace o produktu: Ochrana dat
Symantec™ System Recovery 2011
Obnovte systém během několika minut, kdykoli a kamkoli
Své činnosti, firmu ba i svou značku zachováte pouze tehdy,
pokud dokážete co nejrychleji obnovit systém po jeho
selhání. Manuální procesy a řešení obnovy systému, které
jsou závislé na zásahu uživatele, prodlužují dobu výpadku
i potenciální ztráty.
Produkt Symantec System Recovery 2011 nabízí špičkové
řešení, které umožňuje rychlou a spolehlivou obnovu
systému, napomáhá minimalizovat výpadek a zaručeně
• Umožňuje automatické zálohování systému bez narušení
produktivity uživatele.
• Pomocí integrovaných technologií redukce objemu dat
snižuje náklady na ukládání, zkracuje zálohovací okna
a zmenšuje provoz v síti.
• NOVINKA! Aktualizovaná podpora pro nejnovější
operační systémy a aplikace Microsoft® Windows®,
vyhoví vašim požadavkům na dobu obnovy. Pomocí
Linux®, VMware®, Microsoft Hyper-V™ a Citrix™
patentované technologie Restore Anyware™ společnosti
XenServer™.
Symantec dokáže během několika minut v pouhých čtyřech
jednoduchých krocích provést rychlou obnovu fyzických
i virtuálních systémů, a to i úplnou obnovu systému (BMR),
do odlišného hardwaru, virtuálních prostředí nebo
Rychlá, automatiz
automatizov
ovaná
aná obnov
obnova
a sys
systému
tému a flexibilní
mo
možno
žnossti obnov
obnovyy
• Díky patentované technologii Restore Anyware™
vzdálených lokací.
společnosti Symantec dokážete během několika minut
Technologie System Recovery od společnosti Symantec,
provést rychlou obnovu fyzických i virtuálních systémů,
která je navržena na základě desetiletí výzkumu a vývoje
a to i do odlišného hardwaru, vzdálených lokací nebo
a která chrání více než 787 tisíc systémů, je jedním
virtuálních prostředí.
z nejosvědčenějších, nejuznávanějších a nejspolehlivějších
• Pomocí funkce kopírování off-site můžete automaticky
řešení obnovy systému.
kopírovat body obnovy na externí jednotky, síťově
„Bez technologie System Recovery od společnosti Symantec
sdílené disky nebo i na vzdálené FTP servery.
jsme v minulosti potřebovali na celkovou obnovu systému
čtyři i více hodin. Nyní nám stačí méně než 45 minut.“ Yaniv
Dinar, IT a Infrastructure Manager, Starhome
Hla
Hlavní
vní vvýhody
ýhody
• V případě výpadku rychle obnoví celý systém, a tím
• Pomocí patentované technologie LightsOut Restore
společnosti Symantec snadno obnovíte systém ze
vzdálené lokace bez fyzické návštěvy systému.
• Plně přizpůsobitelný Symantec Recovery Disk umožňuje
autodetekci hardwaru a spouštění systému pomocí
i dramaticky sníží prostoje a zabraní narušení činnosti
vhodných ovladačů s ohledem na co nejkratší dobu
a finančním ztrátám.
obnovy.
• Eliminuje časově náročné manuální procesy obnovy
• Vytváření bitových kopií za provozu souvisí se schopností
systému a zaručeně vyhoví vašim požadavkům na
obnovy do různých hardwarových platforem během
rychlost obnovy.
činnosti systému a také odstraňuje překážky v podobě
• Umožňuje provést úplnou obnovu systému k určitému
bodu v čase.
• Snižuje potřebu duplicitního hardwaru pro účely obnovy
po havárii.
Page 1 of 4
nekompatibilních řadičů úložišť a vrstev HAL.
• NOVINKA! Díky nové funkci průvodce můžete vytvořit
univerzální USB zařízení pro komplexní zálohování
Informace o produktu: Ochrana dat
Symantec™ System Recovery 2011
a obnovu, které umožní rychlé spuštění a obnovu vašeho
systému.
• NOVINKA! Jako zdroj vlastního disku obnovy můžete
vybrat snímek ve formátu ISO.
• Zdarma možnost System Recovery Granular Restore
společnosti Symantec.
Pokročilé plánov
plánování
ání a zabezpečení zálohov
zálohování
ání
• Integrované technologie pro snižování objemu dat včetně
Mo
Možno
žnossti pokročilé virtualizace
technologie SmartSector™ a komprese napomáhají
• Obnovu systému urychluje bezproblémová
urychlovat proces zálohování a snižovat náklady na
a automatizovaná možnost konverze fyzického serveru na
úložiště, zkracovat zálohovací okna a zmenšovat provoz
virtuální (P2V) a virtuálního na fyzický (V2P) pomocí
v síti.
snadno ovladatelného rozhraní ve formě průvodce.
• Automaticky nahrávejte soubory virtuálního disku
• Naplánujte automatické spouštění zálohování včetně
spouštění zálohování podle událostí na základě vámi
VMwaru (VMDK) konvertované z bodů obnovy přímo do
určených parametrů bez narušení produktivity uživatele
hostitelských serverů VMware ESX®.
či zaměstnance.
• Zjednodušte testování a migrace – můžete předběžně
• Zálohujte před spustěním systému bez nutnosti instalace
testovat opravy, instalace aplikací, změny konfigurací
softwaru s technologií vytváření bitových kopií mimo
nebo aktualizace ovladačů ve virtuálním prostředí před
provoz operačního systému.
zavedením změn do produkčních systémů.
• Chraňte všechna virtuální zařízení v jediném
• Obsáhněte a ochraňte celý systém včetně operačního
systému, aplikací, databází, všech souborů, ovladačů
hypervisorním systému za použití jediné licence edice
zařízení, profilů, nastavení, souborů registru,
Symantec System Recovery Virtual Edition, snižte
jednotlivých souborů a složek za využití jediného bodu
náklady a ve virtuálních prostředích zjednodušte
obnovy, který vyniká snadnou správou.
licencování technologie System Recovery společnosti
Symantec.
• Podpora pro nejnovější virtuální prostředí včetně
technologií VMware, Microsoft Hyper-V a Citrix
XenServer.
Účinná inte
integrov
grovaná
aná technologie obnov
obnovyy Granular
Recover
Recoveryy pro služby Ex
Exchange,
change, ShareP
SharePoint
oint i soubor
souboryy a
a slo
složk
žkyy
• V rámci aplikace Microsoft Exchange obnovíte v několika
vteřinách e-mailové zprávy, složky, jednotlivé zprávy
i přílohy a to bez potřeby zálohování schránky.
• Snadno a z jediného bodu obnovíte dokumenty
SharePoint®.
• Díky funkci prohledávání několika bodů obnovy současně
obnovíte soubory a složky za několik sekund .
Page 2 of 4
• Plánujte snadno konverzi fyzických bodů obnovy
(zálohování) do virtuálních systémů.
• Zálohujte vybrané soubory a složky podle jiného plánu,
než celý systém.
• Uložte body obnovy do téměř jakéhokoli úložného
zařízení včetně přímo připojených úložišť DAS, jednotek
USB a FireWire a síťových úložišť, zařízení NAS a SAN
a optických zařízení a disků CD, DVD a Blu-ray.
• Vestavěná technologie šifrování zálohovaných dat AES
umožňuje šifrování dat za přenosu (DIF) i v úložištích
(DAR) a zajišťuje tak bezpečnost klíčových obchodních
informací.
Zdarma škálov
škálovatelná
atelná centraliz
centralizov
ovaná
aná sprá
správva
Uživatelsky přátelské rozhraní s intuitivním ovládáním,
které snoubí nejlepší postupy automatizovaného
Informace o produktu: Ochrana dat
Symantec™ System Recovery 2011
rozhodování a reportingu s centralizovanou správou.
Osvědčená, uzná
uznávvaná a spolehliv
spolehlivá
á
Umožňuje správu velkého počtu klientů technologie
Technologie Symantec System Recovery založená na
Symantec System Recovery z jednoho serveru pro správu,
desetiletích výzkumu, vývoje a testování chrání více než 787
čímž zjednodušuje správu a šetří drahocenný čas, zdroje
tisíc systémů po celém světě. Technologie System Recovery
a peníze.
od společnosti Symantec, světové jedničky v technologii
• Centrálně nasazujte, konfigurujte a spravujte technologii
ochrany a obnovy dat, získává opakovaně ocenění, jako jsou
Symantec System Recovery v rámci celé organizace.
• Vytvářejte, upravujte a distribuujte úlohy zálohování,
klientská nastavení a zásady licencování klientů.
• Sledujte aktuální stav ochrany všech spravovaných
cena Windows IT Pro's 2010 Gold Community Choice za
nejlepší produkt v oblasti obnovy vysoké dostupnosti
a obnovy po havárii (HADR) a ocenění Redmond
Reader's 2009 Choice za nejlepší produkt v oblasti obnovy
po havárii.
systémů prostřednictvím přehledného konsolidovaného
zobrazení Home Page.
• Zobrazte stav úloh zálohování v reálném čase s možností
filtrování dle názvu počítače, typu úlohy, názvu úlohy
a IP adresy.
• Rychle identifikujte a procházejte hierarchií
problémových oblastí za využití výkonného systému
filtrování.
• Nastavujte výchozí konfigurace pro individuální systém
Portf
ortfolio
olio produktů S
Symantec
ymantec S
Sys
ystem
tem Recover
Recoveryy 2011
Technologie Symantec System Recovery 2011 doplní vaše
stávající řešení zálohování a obnovy dat a zajistí
bezproblémové a automatizované obnovení dat, a tím
nebo skupinu systémů včetně regulace výkonu, využití
i kompletní ochranu dat a systémů. Portfolio produktů
šířky síťového pásma a upozornění prostřednictvím
Symantec System Recovery 2011 obsahuje následující
e-mailu nebo depeší SNMP.
edice:
• Centrálně přistupujte k podrobným údajům o počítačích
včetně názvu, velikosti svazku, množství a procentního
podílu využitého místa, typu systému souborů a času
vytvoření a umístění posledního bodu obnovy.
• Sledujte využití a historické údaje o místních i síťových
zálohovacích úložištích.
Flexibilní a obsáhlé zprávy
• Zjednodušte sledování svého prostředí pomocí obsáhlých
přednastavených sestav.
• V zájmu snažší distribuce exportujte sestavy ve formátu
CSV, HTML, Excel® nebo XML.
• Snadno zobrazte svoje historické, současné i plánované
úlohy zálohování i obnovy.
Page 3 of 4
• Desktop Edition
• Small Business Server Edition
• Server Edition
• Virtual Edition
• Linux Edition
Seznam
Seznamyy sys
systémov
témových
ých po
požada
žadavků
vků a k
kompatibilního
ompatibilního
hardwaru
• Chcete-li stáhnout seznam systémových požadavků
a hardwaru a technických informací o kompatibilitě
softwaru, navštivte prosím web:
www.symantecsystemrecovery.com/compatibility
Informace o produktu: Ochrana dat
Symantec™ System Recovery 2011
Další informace
Navštivte náš web:
www.symantecsystemrecovery.com
Stáhněte ZDARMA 60denní zkušební verzi
www.symantecsystemrecovery.com/tryssr
Chcete-li mluvit s produktovým specialistou v USA:
Zavolejte na bezplatnou linku 1 (800) 745 6054.
Chcete-li mluvit se specialistou na produkt mimo USA:
Informace o pobočkách v jednotlivých zemích a kontaktní
čísla naleznete na našem webovém serveru.
O společnosti Symantec
Společnost Symantec je světová jednička v poskytování
řešení zabezpečení, úložišť a správy systémů, která
pomáhají spotřebitelům a organizacím zabezpečit
a spravovat informace. Náš software a naše služby poskytují
komplexnější a efektivnější ochranu před více riziky na více
místech a zároveň větší jistotu při používání a ukládání
informací. Společnost Symantec má ředitelství ve městě
Mountain View v Kalifornii a pobočky ve 40 zemích. Další
informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.cz.
Symantec Limited
Ballycoolin Business Park
Blanchardstown Dublin 15 Ireland
Tel. : +353 1 803 5400 Fax : +353 1 820 4055
www.symantec.cz
Copyright © 2011 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Symantec a logo Symantec jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích dceřiných
společností v USA a dalších zemích. Ostatní názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Společnost Symantec pomáhá organizacím zabezpečovat a spravovat jejich informační prostor pomocí softwaru pro zálohování a obnovu dat.
Page 4 of 4
21178625 03/11

Podobné dokumenty