Pozvánka na besedu s misionářkou Olgou Landrovou 20-08

Komentáře

Transkript

Pozvánka na besedu s misionářkou Olgou Landrovou 20-08
„Protože je čas prázdnin a nebude možné se s Vámi se všemi potkat, chtěla bych vás alespoň touto cestou pozdravit a krátce
vám představit misii na Kubě.“
Sestry salesiánky tu působí již od roku 1921. V prvních čtyřiceti letech se věnovaly výuce náboženství, zakládaly oratoře a velké
školy. Důsledkem radikálních politických změn šedesátých let se jejich činnost omezila na výuku náboženství ve farnostech. Lidé
jsou ale na přítomnost řeholnic zvyklí. Hábit při kontaktu s nimi netvoří bariéru, naopak je svědectvím, často se na nás i na ulici
obracejí s úctou, důvěrou a prosbou o pomoc i s prosbou o požehnání. Do celé církve vkládají velkou naději.
Přestože je Kuba velmi krásná země a podnebí je velmi příznivé pro zemědělství, lidé zatím nemohou z různých důvodů toto
bohatství využívat. Žijí ve velmi skromných podmínkách, největší každodenní starostí je obstarání jídla.
V současné době se sestry salesiánky nacházejí ve čtyřech městech: Havana, Manguito, Camaguey a Manzanillo, od sebe velmi
vzdálených.
Komunita v Camaguey, do které patřím, spolupracuje se salesiány v jim svěřené farnosti a v oratoři. Doma se sestry věnují
mladým v kroužcích, hry na kytaru, na klavír a ručních prací. Místní biskup jim také svěřil misie na venkově v nedaleké oblasti
Sierra Cubitas, ve vesnici zvané Imías. kde po více než padesáti letech byla církvi navrácena budova kostela.
Naděje většiny Kubánců se v těchto dnech upíná k cestě papeže Františka, který chce Kubu navštívit jako misionář milosrdenství
(19. – 23. 9. 2015).