MÚZO PRAHA - 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH

Komentáře

Transkript

MÚZO PRAHA - 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH
 MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1 ORGANIZACE: 00601233 30.01.2014 17:43 NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-­‐P35 KAPITOLA: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 00000 00000 66666 00000 11 22222 33333 33333 0 00 0 00 6 0 00 1 1 2 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 666666 0 0 0 1 1 22 333 333 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 1 2 3 3 00 0 00 0 6 6 00 0 1 2 3 3 3 3 00000 00000 66666 00000 11111 2222222 33333 33333 Rehabilitační ústav Hrabyně Ing. Vilášková Šárka 747 67 Hrabyně MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 2 ORGANIZACE: 00601233 SESTAVA V01 -­‐ PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY 30.01.2014 17:43 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 DÁVKA: 02 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-­‐UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL CHYBA 31.12. 8801 A100 000201 3313510.70 0.00 OK 31.12. 8801 A100 000202 3214694.70 0.00 OK 31.12. 8801 A100 000501 424445.50 0.00 OK 31.12. 8801 A100 000502 424445.50 0.00 OK 31.12. 8801 A200 000101 903426.59 0.00 OK 1 31.12. 8801 A200 000104 903426.59 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 A200 000301 288427473.07 0.00 OK 31.12. 8801 A200 000302 105168993.98 0.00 OK 2 31.12. 8801 A200 000304 170709143.56 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 A200 000401 73394555.69 0.00 OK 31.12. 8801 A200 000402 45963313.52 0.00 OK 3 31.12. 8801 A200 000404 23970219.74 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 A200 000601 43153927.23 0.00 OK 31.12. 8801 A200 000602 43153927.23 0.00 OK 31.12. 8801 A200 000701 1409095.30 0.00 OK 31.12. 8801 A200 000702 493872.00 0.00 OK 4 31.12. 8801 A200 000704 928291.30 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 A200 000801 2013059.50 0.00 OK 5 31.12. 8801 A200 000804 872040.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 B100 000201 1872041.79 0.00 OK 6 31.12. 8801 B100 000204 1545804.10 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 B200 000101 16399326.40 0.00 OK 31.12. 8801 B200 000102 34856.00 0.00 OK 7 31.12. 8801 B200 000104 25655277.44 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 B200 000401 597923.57 0.00 OK 8 31.12. 8801 B200 000404 830498.83 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 B200 000501 5051.00 0.00 OK 9 31.12. 8801 B200 000504 62760.10 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 B200 001001 11000.00 0.00 OK 10 31.12. 8801 B200 001004 13370.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 B200 001201 842136.00 0.00 OK 11 31.12. 8801 B200 001204 818198.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 B200 002501 259363.17 0.00 OK 12 31.12. 8801 B200 002504 605340.68 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 B200 002701 308500.93 0.00 OK 13 31.12. 8801 B200 002704 207202.81 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 B300 000501 23485788.71 0.00 OK 14 31.12. 8801 B300 000504 27129638.60 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 B300 000901 20619607.14 0.00 OK 15 31.12. 8801 B300 000904 4977713.27 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 B300 001001 522136.70 0.00 OK 16 31.12. 8801 B300 001004 707247.58 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 17 31.12. 8801 B300 001504 1249.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 B300 001701 185069.00 0.00 OK 18 31.12. 8801 B300 001704 268527.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 C100 000101 219082618.18 0.00 OK 19 31.12. 8801 C100 000102 201866860.65 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 C200 000101 4168687.67 0.00 OK 20 31.12. 8801 C200 000102 4168687.67 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 3 ORGANIZACE: 00601233 SESTAVA V01 -­‐ PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY 30.01.2014 17:43 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 DÁVKA: 02 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-­‐UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL CHYBA 31.12. 8801 C200 000201 647377.50 0.00 OK 21 31.12. 8801 C200 000202 804641.68 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 C200 000301 2935526.22 0.00 OK 22 31.12. 8801 C200 000302 2763318.66 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 C200 000401 1294134.99 0.00 OK 23 31.12. 8801 C200 000402 1060034.99 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 C200 000501 19176424.81 0.00 OK 24 31.12. 8801 C200 000502 24981206.05 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 C300 000101 5049071.23 0.00 OK 25 31.12. 8801 C300 000102 172207.56 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 D100 000101 2500000.00 0.00 OK 31.12. 8801 D300 000501 2689976.67 0.00 OK 26 31.12. 8801 D300 000502 3795929.44 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 D300 000701 2470001.15 0.00 OK 27 31.12. 8801 D300 000702 3472406.80 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 D300 001401 8215993.00 0.00 OK 28 31.12. 8801 D300 001402 8002326.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 D300 001501 5409907.00 0.00 OK 29 31.12. 8801 D300 001502 4578220.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 D300 001701 1555325.00 0.00 OK 30 31.12. 8801 D300 001702 1114736.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 D300 001801 219338.00 0.00 OK 31 31.12. 8801 D300 001802 500630.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 D300 001901 84.00 0.00 OK 31.12. 8801 D300 003101 3348659.71 0.00 OK 32 31.12. 8801 D300 003102 1905622.16 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 33 31.12. 8801 D300 003202 1491.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 D300 003301 482267.68 0.00 OK 34 31.12. 8801 D300 003302 775636.34 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8801 D300 003401 447942.25 0.00 OK 35 31.12. 8801 D300 003402 241993.60 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 A100 000101 16437501.26 0.00 OK 31.12. 8802 A100 000102 47836.09 0.00 OK 36 31.12. 8802 A100 000103 17179505.50 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 37 31.12. 8802 A100 000104 27833.97 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 A100 000201 11450449.55 0.00 OK 31.12. 8802 A100 000202 58369.81 0.00 OK 38 31.12. 8802 A100 000203 11712852.71 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 39 31.12. 8802 A100 000204 37013.58 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 40 31.12. 8802 A100 000503 -­‐276434.88 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 A100 000801 4920956.59 0.00 OK 31.12. 8802 A100 000802 173.95 0.00 OK 41 31.12. 8802 A100 000803 5631487.51 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 42 31.12. 8802 A100 000804 185.43 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 A100 000901 162133.00 0.00 OK 43 31.12. 8802 A100 000903 177281.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 A100 001001 145713.50 0.00 OK 44 31.12. 8802 A100 001003 169805.40 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 A100 001201 13579561.60 0.00 OK MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 4 ORGANIZACE: 00601233 SESTAVA V01 -­‐ PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY 30.01.2014 17:43 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 DÁVKA: 02 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-­‐UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL CHYBA 31.12. 8802 A100 001202 231.23 0.00 OK 45 31.12. 8802 A100 001203 13328793.17 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 46 31.12. 8802 A100 001204 64.85 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 A100 001301 102414727.31 0.00 OK 31.12. 8802 A100 001302 37467.69 0.00 OK 47 31.12. 8802 A100 001303 109045444.33 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 48 31.12. 8802 A100 001304 18525.18 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 A100 001401 34007305.61 0.00 OK 31.12. 8802 A100 001402 13055.39 0.00 OK 49 31.12. 8802 A100 001403 36567135.01 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 50 31.12. 8802 A100 001404 6374.40 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 A100 001601 1948313.04 0.00 OK 31.12. 8802 A100 001602 293.97 0.00 OK 51 31.12. 8802 A100 001603 2094462.07 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 52 31.12. 8802 A100 001604 201.74 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 A100 001801 12688.00 0.00 OK 53 31.12. 8802 A100 001803 12560.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 A100 001901 5050.00 0.00 OK 54 31.12. 8802 A100 001903 5050.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 A100 002001 3000.00 0.00 OK 31.12. 8802 A100 002501 1182.10 0.00 OK 55 31.12. 8802 A100 002503 2600.52 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 A100 002801 5260201.66 0.00 OK 31.12. 8802 A100 002802 41532.34 0.00 OK 56 31.12. 8802 A100 002803 13016806.35 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 57 31.12. 8802 A100 002804 29445.90 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 A100 003201 2500000.00 0.00 OK 58 31.12. 8802 A100 003203 -­‐2087013.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 A100 003301 27233.60 0.00 OK 59 31.12. 8802 A100 003303 7353.60 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 A100 003501 1551507.63 0.00 OK 31.12. 8802 A100 003502 111.73 0.00 OK 60 31.12. 8802 A100 003503 2255869.95 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 61 31.12. 8802 A100 003504 39.95 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 A100 003601 1184984.23 0.00 OK 31.12. 8802 A100 003602 29.51 0.00 OK 62 31.12. 8802 A100 003603 908523.27 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 63 31.12. 8802 A100 003604 39.90 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 A500 000101 386664.00 0.00 OK 64 31.12. 8802 A500 000103 950802.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 65 31.12. 8802 A500 000203 26220.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 B100 000201 198867347.52 0.00 OK 66 31.12. 8802 B100 000203 208363111.21 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 B100 000301 808616.30 0.00 OK 67 31.12. 8802 B100 000303 899054.06 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 B100 000901 430.00 0.00 OK 68 31.12. 8802 B100 000903 1500.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 B100 001201 1202.96 0.00 OK 69 31.12. 8802 B100 001203 2663.14 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 4/ 5 ORGANIZACE: 00601233 SESTAVA V01 -­‐ PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY 30.01.2014 17:43 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 DÁVKA: 02 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-­‐UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL CHYBA 31.12. 8802 B100 001401 1050.00 0.00 OK 70 31.12. 8802 B100 001403 7975.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 B100 001601 74000.00 0.00 OK 71 31.12. 8802 B100 001603 13493.01 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 B100 001701 1126872.77 0.00 OK 31.12. 8802 B100 001702 313237.50 0.00 OK 72 31.12. 8802 B100 001703 1249974.78 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 73 31.12. 8802 B100 001704 186922.44 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 B200 000201 3625.97 0.00 OK 74 31.12. 8802 B200 000203 23608.33 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8802 B400 000101 50962.60 0.00 OK 75 31.12. 8802 B400 000103 272735.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8803 A100 000101 5301734.00 0.00 OK 31.12. 8803 A100 000201 27233.60 0.00 OK 31.12. 8803 A100 000301 2500000.00 0.00 OK 31.12. 8803 A100 000401 1050.00 0.00 OK 31.12. 8803 A100 000601 -­‐21142859.12 0.00 OK 76 31.12. 8803 A100 VK0001 201866860.65 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 77 31.12. 8803 A100 VK0002 22517491.53 0.00 Součtový řádek -­‐ vstupní záznam ignorován. 78 31.12. 8803 A100 VK0003 5301734.00 0.00 Součtový řádek -­‐ vstupní záznam ignorován. 31.12. 8803 A100 VK0602 22517491.53 0.00 OK 31.12. 8803 A100 VK0603 5301734.00 0.00 OK 31.12. 8803 A200 000101 9804202.79 0.00 OK 31.12. 8803 A200 000201 450503.12 0.00 OK 31.12. 8803 A200 000301 -­‐326237.69 0.00 OK 31.12. 8803 A300 000001 -­‐842136.00 0.00 OK 79 31.12. 8803 B000 VK0001 33777889.05 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8803 B000 VK0002 6785161.38 0.00 OK 31.12. 8803 B000 VK0003 12340899.24 0.00 OK 31.12. 8803 B100 000001 -­‐1141019.50 0.00 OK 80 31.12. 8803 C000 VK0001 172207.56 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8803 C000 VK0003 -­‐4876863.67 0.00 OK 31.12. 8803 C100 000001 11660019.67 0.00 OK 81 31.12. 8803 P000 000001 33084375.45 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8803 Z000 000001 5435735.23 0.00 OK 31.12. 8804 A100 0000 1 Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti bez o 31.12. 8804 A100 0000 2 mezení. 31.12. 8804 A200 0000 1 Účetní jednotka postupuje v souladu se zákonem č. 428/2011 31.12. 8804 A200 0000 2 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 31.12. 8804 A200 0000 3 znění pozdějších předpisů, Vyhláškou 410/2009 Sb., a podle 31.12. 8804 A200 0000 4 Českých účetních standardů 701-­‐710. 31.12. 8804 A300 0000 1 Účetní jednotka věnuje zvýšenou pozornost uspořádání a ozna 31.12. 8804 A300 0000 2 čování položek Rozvahy a Výkazu Zisku a Ztráty v daném účet 31.12. 8804 A300 0000 3 ním období. Uspořádání a označení těchto položek mění částe 31.12. 8804 A300 0000 4 čně nebo zcela pouze z důvodu upřesnění věrného zobrazení a 31.12. 8804 A300 0000 5 zkvalitnění vypovídající schopnosti účetní závěrky, Účetní 31.12. 8804 A300 0000 6 jednotka se snaží o to, aby účetnictví bylo věrné a zachyc 31.12. 8804 A300 0000 7 ovalo skutečný stav událostí a zaznamenává do účetnictví vš 31.12. 8804 A300 0000 8 echny okolnosti, o kterých má být účtováno a jsou významné MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 5/ 6 ORGANIZACE: 00601233 SESTAVA V01 -­‐ PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY 30.01.2014 17:43 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 DÁVKA: 02 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-­‐UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL CHYBA 31.12. 8804 A300 0000 9 v souvislosti s hospodařením organizace. Na základě vyhlášk 31.12. 8804 A300 0000 10 y č. 410/2009 Sb., je účetní jednotka povinna tvořit opravn 31.12. 8804 A300 0000 11 é položky. 31.12. 8804 A4P1 000101 234632.65 0.00 OK 82 31.12. 8804 A4P1 000102 218177.65 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8804 A4P1 000201 3602421.99 0.00 OK 83 31.12. 8804 A4P1 000202 3274480.42 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8804 A4P1 000301 591864.40 0.00 OK 84 31.12. 8804 A4P1 000302 591864.40 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8804 A4P4 000701 26353342.15 0.00 OK 85 31.12. 8804 A4P4 000702 31670856.35 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8804 A4P4 001101 2852.00 0.00 OK 86 31.12. 8804 A4P4 001102 2852.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8804 A4P7 000101 30785113.19 0.00 OK 87 31.12. 8804 A4P7 000102 35758230.82 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8804 A500 000101 3774723.00 0.00 OK 88 31.12. 8804 A500 000102 3203820.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8804 A500 000201 1635184.00 0.00 OK 89 31.12. 8804 A500 000202 1374400.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8804 A500 000301 1774747.00 0.00 OK 90 31.12. 8804 A500 000302 1615366.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8804 A600 0000 1 Nemáme. 31.12. 8804 A700 0000 1 Účetní jednotka vede spor s pacientkou o zaplacení regulačn 31.12. 8804 A700 0000 2 ího poplatku v částce 960 Kč s příslušenstvím. Účetní jedno 31.12. 8804 A700 0000 3 tka vede spor s pacientkou o zaplacení částky 1.892 Kč s př 31.12. 8804 A700 0000 4 íslušenstvím, je ve stadiu exekučního řízení. 31.12. 8804 A800 0000 1 Nemáme. 31.12. 8804 A900 0000 1 Investiční fond má účetní jednotka pokrytý finančními prost 31.12. 8804 A900 0000 2 ředky. 31.12. 8804 D100 TEXT 1 Nemáme. 31.12. 8804 D200 TEXT 1 Nemáme. 31.12. 8804 D300 TEXT 1 Nemáme. 31.12. 8804 D400 TEXT 1 Nemáme. 31.12. 8804 D500 TEXT 1 Nemáme. 31.12. 8804 D600 TEXT 1 Nemáme. 31.12. 8804 D800 TEXT 1 Nemáme. 31.12. 8804 E100 B2000001 1 Meziročně došlo k poklesu výše pohledávek za zdravotními po 31.12. 8804 E100 B2000001 2 jišťovnami z důvodu jiných datumů úhrad. U zdravotní pojišť 31.12. 8804 E100 B2000001 3 ovny VZP je v roce 2012 promítnuta dvouměsíční fakturace za 31.12. 8804 E100 B2000001 4 výkony pojištěnců oproti roku 2013, který má v zůstatku po 31.12. 8804 E100 B2000001 5 uze fakturaci za jeden měsíc. 31.12. 8804 E100 D1000001 1 V roce 2013 vytvořila organizace rezervu na opravu majetku. 31.12. 8804 E100 D1000001 C 25000000.00 0.00 CIS LO OK 31.12. 8804 E200 A1000013 1 Na základě sníženého počtu zaměstnanců dochází k poklesu ce 31.12. 8804 E200 A1000013 2 lkových osobních nákladů v roce 2013. 31.12. 8804 E200 A1000014 1 Nižší mzdové náklady v roce 2013 mají vliv i na "Zákonné so 31.12. 8804 E200 A1000014 2 ciální pojištění" 31.12. 8804 E200 A1000028 1 Ve srovnání s rokem 2012 upravila organizace od 1.1.2013 úč 31.12. 8804 E200 A1000028 2 etní odepisování majetku a odpisy jsou tak v roce 2013 nižš MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 6/ 7 ORGANIZACE: 00601233 SESTAVA V01 -­‐ PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY 30.01.2014 17:43 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 DÁVKA: 02 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-­‐UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL CHYBA 31.12. 8804 E200 A1000028 3 í. 31.12. 8804 E200 B1000002 1 Položka "Výnosy od zdravotních pojišťoven" poklesla v roce 31.12. 8804 E200 B1000002 2 2013 z důvodu nižšího počtu ošetřovacích dnů o 3,5% vlivem 31.12. 8804 E200 B1000002 3 metodických opatření,platných od 1.4.2012 -­‐ Nová Metodika V 31.12. 8804 E200 B1000002 4 ZP. S tím souvisí i snížení Regulačních poplatků. Dále došl 31.12. 8804 E200 B1000002 5 o k poklesu cenových úhrad od zdravotních pojišťoven -­‐ ceny 31.12. 8804 E200 B1000002 6 poklesly na období roku 2011. 91 31.12. 8804 F0A1 000001 804641.68 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8804 F0A2 000101 1003119.82 0.00 OK 31.12. 8804 F0A3 000201 46316.00 0.00 OK 31.12. 8804 F0A3 000301 708859.00 0.00 OK 31.12. 8804 F0A3 000401 145990.00 0.00 OK 31.12. 8804 F0A3 000701 79335.00 0.00 OK 31.12. 8804 F0A3 000901 179884.00 0.00 OK 92 31.12. 8804 F0C1 000001 3823353.65 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8804 F0C2 000101 172207.56 0.00 OK 31.12. 8804 F0C2 000601 308100.00 0.00 OK 31.12. 8804 F0C3 000601 74000.00 0.00 OK 93 31.12. 8804 F0E1 000001 24981206.05 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8804 F0E2 000201 5301734.00 0.00 OK 31.12. 8804 F0E3 000101 11106515.24 0.00 OK 31.12. 8804 G000 000101 2759177.00 0.00 OK 31.12. 8804 G000 000102 2280821.00 0.00 OK 94 31.12. 8804 G000 000104 486132.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8804 G000 000301 273745871.37 0.00 OK 31.12. 8804 G000 000302 97004701.98 0.00 OK 95 31.12. 8804 G000 000304 164030889.86 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8804 G000 000401 3494206.12 0.00 OK 31.12. 8804 G000 000402 1179044.00 0.00 OK 96 31.12. 8804 G000 000404 2375114.12 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8804 G000 000501 4220289.00 0.00 OK 31.12. 8804 G000 000502 3309147.00 0.00 OK 97 31.12. 8804 G000 000504 938910.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8804 G000 000601 4207929.58 0.00 OK 31.12. 8804 G000 000602 1395280.00 0.00 OK 98 31.12. 8804 G000 000604 2878097.58 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8804 H000 000401 256773.59 0.00 OK 99 31.12. 8804 H000 000404 256773.59 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8804 H000 000501 646653.00 0.00 OK 100 31.12. 8804 H000 000504 646653.00 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 101 31.12. 8830 0010 013 3204610.70 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 013 108900.00 0.00 02 OK 102 31.12. 8830 0010 018 391955.20 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 018 32490.30 0.00 02 OK 103 31.12. 8830 0010 02102101 2759177.00 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 104 31.12. 8830 0010 02102102 258291042.84 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 02102102 15454828.53 0.00 02 OK 105 31.12. 8830 0010 02102109 11922424.70 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 106 31.12. 8830 0010 02202201 4208691.60 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 7/ 8 ORGANIZACE: 00601233 SESTAVA V01 -­‐ PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY 30.01.2014 17:43 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 DÁVKA: 02 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-­‐UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL MĚNA DATUM BANKOVNÍ ÚČET CHYBA 107 31.12. 8830 0010 02202202 63744156.27 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 02202202 5834111.43 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 02202202 0.00 392403.61 03 OK 108 31.12. 8830 0010 028 42180760.11 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 028 1559797.06 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 028 0.00 586629.94 03 OK 109 31.12. 8830 0010 02902909 1409095.30 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 110 31.12. 8830 0010 031 903426.59 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 04101300 108900.00 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 04101300 0.00 108900.00 03 OK 111 31.12. 8830 0010 04202102 872040.00 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 04202102 16595848.03 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 04202102 0.00 15454828.53 03 OK 31.12. 8830 0010 04202202 5834111.43 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 04202202 0.00 5834111.43 03 OK 112 31.12. 8830 0010 112 1545804.10 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 112 9936466.58 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 112 0.00 9610228.89 03 OK 31.12. 8830 0010 123 302885.00 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 123 0.00 302885.00 03 OK 113 31.12. 8830 0010 194 7622.40 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 194 0.00 27233.60 03 OK 114 31.12. 8830 0010 261 268527.00 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 261 15459353.00 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 261 0.00 15542811.00 03 OK 31.12. 8830 0010 262 44236751.84 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 262 0.00 44236751.84 03 OK 115 31.12. 8830 0010 263 1249.00 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 263 1322384.00 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 263 0.00 1323633.00 03 OK 116 31.12. 8830 0010 311 25662899.84 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 311 185298634.26 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 311 0.00 194562207.70 03 OK 117 31.12. 8830 0010 314 830498.83 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 314 613904.07 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 314 0.00 846479.33 03 OK 31.12. 8830 0010 31531501 430.00 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 31531501 0.00 430.00 03 OK 118 31.12. 8830 0010 321 3795929.44 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 321 67820887.35 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 321 0.00 66714934.58 03 OK 119 31.12. 8830 0010 324 3472406.80 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 324 201898853.93 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 324 0.00 200896448.28 03 OK 31.12. 8830 0010 331 103005103.00 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 331 0.00 103005103.00 03 OK 120 31.12. 8830 0010 333 8002326.00 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 333 80834920.00 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 333 0.00 81048587.00 03 OK MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 8/ 9 ORGANIZACE: 00601233 SESTAVA V01 -­‐ PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY 30.01.2014 17:43 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 DÁVKA: 02 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-­‐UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL MĚNA DATUM BANKOVNÍ ÚČET CHYBA 121 31.12. 8830 0010 335 13370.00 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 335 297283.00 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 335 0.00 299653.00 03 OK 122 31.12. 8830 0010 38138109 605340.68 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 38138109 211245.56 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 38138109 0.00 557223.07 03 OK 123 31.12. 8830 0010 38338309 1905622.16 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 38338309 7872544.36 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 38338309 0.00 9315581.91 03 OK 124 31.12. 8830 0010 38438409 1491.00 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 38438409 1491.00 0.00 02 OK 125 31.12. 8830 0010 38838809 207202.81 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 38838809 359894.53 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 38838809 0.00 258596.41 03 OK 126 31.12. 8830 0010 38938909 775636.34 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 38938909 1297971.34 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 38938909 0.00 1004602.68 03 OK 127 31.12. 8830 0010 401 201866860.65 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 401 5301734.00 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 401 0.00 22517491.53 03 OK 128 31.12. 8830 0010 411 4168687.67 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 129 31.12. 8830 0010 412 804641.68 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 412 1160384.00 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 412 0.00 1003119.82 03 OK 130 31.12. 8830 0010 413 2763318.66 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 413 0.00 172207.56 03 OK 131 31.12. 8830 0010 414 1060034.99 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 414 74000.00 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 414 0.00 308100.00 03 OK 132 31.12. 8830 0010 416 24981206.05 0.00 01 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8830 0010 416 11106515.24 0.00 02 OK 31.12. 8830 0010 416 0.00 5301734.00 03 OK 31.12. 8830 0020 51899 13579561.60 0.00 05 OK 31.12. 8830 0020 51899 231.23 0.00 06 OK 31.12. 8830 0020 52101 100666666.18 0.00 05 OK 31.12. 8830 0020 52101 37467.69 0.00 06 OK 31.12. 8830 0020 52102 1225362.45 0.00 05 OK 31.12. 8830 0020 52103 526548.68 0.00 05 OK 31.12. 8830 0020 52199 -­‐3850.00 0.00 05 OK 31.12. 8830 0020 52401 9034223.01 0.00 05 OK 31.12. 8830 0020 52401 3578.99 0.00 06 OK 31.12. 8830 0020 52402 24973082.60 0.00 05 OK 31.12. 8830 0020 52402 9476.40 0.00 06 OK 31.12. 8830 0020 52701 1003119.82 0.00 05 OK 31.12. 8830 0020 52799 945193.22 0.00 05 OK 31.12. 8830 0020 52799 293.97 0.00 06 OK 31.12. 8830 0020 53801 3000.00 0.00 05 OK 31.12. 8830 0020 54901 261897.50 0.00 05 OK 31.12. 8830 0020 54999 923086.73 0.00 05 OK MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 9/ 10 ORGANIZACE: 00601233 SESTAVA V01 -­‐ PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY 30.01.2014 17:43 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 DÁVKA: 02 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-­‐UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL MĚNA DATUM BANKOVNÍ ÚČET CHYBA 31.12. 8830 0020 54999 29.51 0.00 06 OK 31.12. 8830 0030 60302 587259.14 0.00 05 OK 31.12. 8830 0030 60399 221357.16 0.00 05 OK 31.12. 8830 0030 64801 74000.00 0.00 05 OK 31.12. 8830 0030 64902 7214.00 0.00 05 OK 31.12. 8830 0030 64999 1119658.77 0.00 05 OK 31.12. 8830 0030 64999 313237.50 0.00 06 OK 31.12. 8830 0040 013 108900.00 0.00 410 OK 31.12. 8830 0040 018 32490.30 0.00 405 OK 31.12. 8830 0040 02102102 15454828.53 0.00 410 OK 31.12. 8830 0040 02202202 5834111.43 0.00 410 OK 31.12. 8830 0040 02202202 0.00 392403.61 461 OK 31.12. 8830 0040 028 1185693.22 0.00 404 OK 31.12. 8830 0040 028 333435.84 0.00 405 OK 31.12. 8830 0040 028 40668.00 0.00 409 OK 31.12. 8830 0040 028 0.00 586629.94 461 OK 31.12. 8830 0040 04101300 108900.00 0.00 410 OK 31.12. 8830 0040 04101300 0.00 108900.00 460 OK 31.12. 8830 0040 04202102 16595848.03 0.00 410 OK 31.12. 8830 0040 04202102 0.00 15454828.53 460 OK 31.12. 8830 0040 04202202 5834111.43 0.00 410 OK 31.12. 8830 0040 04202202 0.00 5834111.43 460 OK 31.12. 8830 0050 112 9936466.58 0.00 501 OK 31.12. 8830 0050 112 0.00 9610228.89 551 OK 31.12. 8830 0050 123 302885.00 0.00 511 OK 31.12. 8830 0050 123 0.00 302885.00 551 OK 31.12. 8830 0060 311 185298634.26 0.00 601 OK 31.12. 8830 0060 311 0.00 194562207.70 651 OK 31.12. 8830 0060 314 613904.07 0.00 601 OK 31.12. 8830 0060 314 0.00 846479.33 651 OK 31.12. 8830 0060 31531501 430.00 0.00 601 OK 31.12. 8830 0060 31531501 0.00 430.00 651 OK 31.12. 8830 0060 31531509 16842293.00 0.00 601 OK 31.12. 8830 0060 31531509 0.00 16900002.10 651 OK 31.12. 8830 0060 335 297283.00 0.00 601 OK 31.12. 8830 0060 335 0.00 299653.00 651 OK 31.12. 8830 0060 346 11461938.89 0.00 601 OK 31.12. 8830 0060 346 0.00 11461938.89 651 OK 31.12. 8830 0070 321 67820887.35 0.00 701 OK 31.12. 8830 0070 321 0.00 66714934.58 751 OK 31.12. 8830 0070 324 201898853.93 0.00 701 OK 31.12. 8830 0070 324 0.00 200896448.28 751 OK 31.12. 8830 0070 331 103005103.00 0.00 701 OK 31.12. 8830 0070 331 0.00 103005103.00 751 OK 31.12. 8830 0070 333 80834920.00 0.00 701 OK 31.12. 8830 0070 333 0.00 81048587.00 751 OK 31.12. 8830 0070 37837809 2400542.84 0.00 701 OK 31.12. 8830 0070 37837809 0.00 2606491.49 751 OK 31.12. 8830 0080 241 248777579.67 0.00 801 OK MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 10/ 11 ORGANIZACE: 00601233 SESTAVA V01 -­‐ PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 DÁVKA: 02 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-­‐UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL MĚNA DATUM BANKOVNÍ ÚČET CHYBA 31.12. 8830 0080 241 0.00 233135685.80 851 OK 31.12. 8830 0080 245 13690172.96 0.00 801 OK 31.12. 8830 0080 245 0.00 17334022.85 851 OK 31.12. 8830 0080 261 15459353.00 0.00 801 OK 31.12. 8830 0080 261 0.00 15542811.00 851 OK 31.12. 8830 0080 262 44236751.84 0.00 801 OK 31.12. 8830 0080 262 0.00 44236751.84 851 OK 31.12. 8830 0080 263 1322384.00 0.00 801 OK 31.12. 8830 0080 263 0.00 1323633.00 851 OK 31.12. 8830 0090 401 5301734.00 0.00 920 OK 31.12. 8830 0090 401 0.00 22517491.53 970 OK 133 31.12. 8831 0100 241 643542.75 0.00 01 00001350 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 134 31.12. 8831 0100 241 4334170.52 0.00 01 45317054 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8831 0100 241 10086078.89 0.00 02 48136450 OK 31.12. 8831 0100 241 23640828.78 0.00 02 00001350 OK 31.12. 8831 0100 241 215050672.00 0.00 02 45317054 OK 31.12. 8831 0100 241 0.00 23644525.00 03 00001350 OK 31.12. 8831 0100 241 0.00 199405081.91 03 45317054 OK 31.12. 8831 0100 241 0.00 10086078.89 03 48136450 OK 135 31.12. 8831 0100 245 27129638.60 0.00 01 45317054 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8831 0100 245 13690172.96 0.00 02 45317054 OK 31.12. 8831 0100 245 0.00 17334022.85 03 45317054 OK 136 31.12. 8831 0100 31531509 92.10 0.00 01 61169498 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 137 31.12. 8831 0100 31531509 62668.00 0.00 01 70630551 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8831 0100 31531509 135.00 0.00 02 61169498 OK 31.12. 8831 0100 31531509 225.00 0.00 02 SK OK 31.12. 8831 0100 31531509 500.00 0.00 02 00473146 OK 31.12. 8831 0100 31531509 1000.00 0.00 02 65269705 OK 31.12. 8831 0100 31531509 1500.00 0.00 02 27283933 OK 31.12. 8831 0100 31531509 1600.00 0.00 02 00635162 OK 31.12. 8831 0100 31531509 2242.00 0.00 02 00534650 OK 31.12. 8831 0100 31531509 2246.64 0.00 02 27232433 OK 31.12. 8831 0100 31531509 2512.00 0.00 02 00225509 OK 31.12. 8831 0100 31531509 2583.00 0.00 02 67686621 OK 31.12. 8831 0100 31531509 2659.31 0.00 02 25458302 OK 31.12. 8831 0100 31531509 5100.00 0.00 02 00843989 OK 31.12. 8831 0100 31531509 5384.00 0.00 02 46079581 OK 31.12. 8831 0100 31531509 7214.00 0.00 02 47116617 OK 31.12. 8831 0100 31531509 8205.00 0.00 02 66173116 OK 31.12. 8831 0100 31531509 8205.00 0.00 02 66179700 OK 31.12. 8831 0100 31531509 9000.00 0.00 02 18454810 OK 31.12. 8831 0100 31531509 16129.00 0.00 02 26225816 OK 31.12. 8831 0100 31531509 32794.00 0.00 02 26816938 OK 31.12. 8831 0100 31531509 33671.00 0.00 02 48396818 OK 31.12. 8831 0100 31531509 73376.00 0.00 02 47114983 OK 31.12. 8831 0100 31531509 73496.05 0.00 02 27386643 OK 31.12. 8831 0100 31531509 79189.00 0.00 02 46581600 OK 31.12. 8831 0100 31531509 556102.00 0.00 02 70630551 OK 31.12. 8831 0100 31531509 15917225.00 0.00 02 111 OK MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 11/ 12 ORGANIZACE: 00601233 SESTAVA V01 -­‐ PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 DÁVKA: 02 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-­‐UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL MĚNA DATUM BANKOVNÍ ÚČET CHYBA 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 2261.00 03 00225509 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 500.00 03 00473146 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 2242.00 03 00534650 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 1600.00 03 00635162 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 5100.00 03 00843989 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 15912425.00 03 111 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 9000.00 03 18454810 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 2659.31 03 25458302 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 16129.00 03 26225816 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 32794.00 03 26816938 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 2246.64 03 27232433 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 1500.00 03 27283933 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 73496.05 03 27386643 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 5384.00 03 46079581 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 79189.00 03 46581600 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 73376.00 03 47114983 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 7214.00 03 47116617 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 33671.00 03 48396818 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 227.10 03 61169498 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 1000.00 03 65269705 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 8205.00 03 66173116 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 8205.00 03 66179700 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 2583.00 03 67686621 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 618770.00 03 70630551 OK 31.12. 8831 0100 31531509 0.00 225.00 03 SK OK 31.12. 8831 0100 346 11461938.89 0.00 02 00024341 OK 31.12. 8831 0100 346 0.00 11461938.89 03 00024341 OK 138 31.12. 8831 0100 37837809 27.00 0.00 01 60351268 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 139 31.12. 8831 0100 37837809 298.00 0.00 01 45244782 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 140 31.12. 8831 0100 37837809 1456.00 0.00 01 41197518 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 141 31.12. 8831 0100 37837809 9005.00 0.00 01 42864305 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 142 31.12. 8831 0100 37837809 10090.00 0.00 01 76510280 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 143 31.12. 8831 0100 37837809 12517.00 0.00 01 66144078 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 144 31.12. 8831 0100 37837809 22123.00 0.00 01 66208238 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 145 31.12. 8831 0100 37837809 31780.00 0.00 01 111 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 146 31.12. 8831 0100 37837809 39053.00 0.00 01 72496991 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 147 31.12. 8831 0100 37837809 115644.60 0.00 01 47116617 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 8831 0100 37837809 27.00 0.00 02 60351268 OK 31.12. 8831 0100 37837809 132.30 0.00 02 42324254 OK 31.12. 8831 0100 37837809 200.00 0.00 02 13694383 OK 31.12. 8831 0100 37837809 615.00 0.00 02 48396818 OK 31.12. 8831 0100 37837809 974.00 0.00 02 13565567 OK 31.12. 8831 0100 37837809 1000.00 0.00 02 25612603 OK 31.12. 8831 0100 37837809 1915.00 0.00 02 41197518 OK 31.12. 8831 0100 37837809 2165.00 0.00 02 72043202 OK 31.12. 8831 0100 37837809 2250.00 0.00 02 71295216 OK 31.12. 8831 0100 37837809 2978.00 0.00 02 26225816 OK 31.12. 8831 0100 37837809 3497.50 0.00 02 45244782 OK 31.12. 8831 0100 37837809 5859.00 0.00 02 71006338 OK MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 12/ 13 ORGANIZACE: 00601233 SESTAVA V01 -­‐ PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 DÁVKA: 02 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-­‐UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL MĚNA DATUM BANKOVNÍ ÚČET CHYBA 31.12. 8831 0100 37837809 7209.00 0.00 02 70837678 OK 31.12. 8831 0100 37837809 7266.00 0.00 02 47114983 OK 31.12. 8831 0100 37837809 15935.00 0.00 02 61859265 OK 31.12. 8831 0100 37837809 18630.00 0.00 02 45245053 OK 31.12. 8831 0100 37837809 19044.00 0.00 02 66246750 OK 31.12. 8831 0100 37837809 20800.00 0.00 02 61672033 OK 31.12. 8831 0100 37837809 25000.00 0.00 02 61858692 OK 31.12. 8831 0100 37837809 25580.00 0.00 02 00024341 OK 31.12. 8831 0100 37837809 39053.00 0.00 02 72496991 OK 31.12. 8831 0100 37837809 41112.00 0.00 02 12468347 OK 31.12. 8831 0100 37837809 48252.00 0.00 02 66208238 OK 31.12. 8831 0100 37837809 85865.00 0.00 02 42864305 OK 31.12. 8831 0100 37837809 104831.00 0.00 02 76510280 OK 31.12. 8831 0100 37837809 126970.00 0.00 02 66144078 OK 31.12. 8831 0100 37837809 137750.00 0.00 02 61860018 OK 31.12. 8831 0100 37837809 213300.00 0.00 02 00027383 OK 31.12. 8831 0100 37837809 682017.04 0.00 02 47116617 OK 31.12. 8831 0100 37837809 760316.00 0.00 02 111 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 25580.00 03 00024341 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 213300.00 03 00027383 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 742816.00 03 111 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 41112.00 03 12468347 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 1154.00 03 13565567 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 200.00 03 13694383 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 1000.00 03 25612603 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 2978.00 03 26225816 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 85000.00 03 26843935 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 534.00 03 41197518 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 132.30 03 42324254 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 86916.00 03 42864305 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 3487.00 03 45244782 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 18630.00 03 45245053 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 85000.00 03 46972439 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 7266.00 03 47114983 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 681159.19 03 47116617 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 85000.00 03 47676795 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 615.00 03 48396818 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 20800.00 03 61672033 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 25000.00 03 61858692 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 15935.00 03 61859265 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 137750.00 03 61860018 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 129103.00 03 66144078 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 35828.00 03 66208238 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 43978.00 03 66246750 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 7209.00 03 70837678 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 5859.00 03 71006338 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 2250.00 03 71295216 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 2165.00 03 72043202 OK 31.12. 8831 0100 37837809 0.00 98735.00 03 76510280 OK MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 13/ 14 ORGANIZACE: 00601233 SESTAVA V01 -­‐ PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 DÁVKA: 02 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-­‐UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL MĚNA DATUM BANKOVNÍ ÚČET CHYBA 31.12. 8832 0110 64605 1050.00 0.00 05 111 OK 31.12. 8832 0110 66299 100.78 0.00 05 00001350 OK 31.12. 8832 0110 66299 3525.19 0.00 05 45317054 OK 31.12. 8832 0110 67102 50962.60 0.00 05 00024341 OK 148 31.12. 9982 0020 01020100 2140053.65 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 149 31.12. 9982 0020 01030100 24989584.95 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 150 31.12. 9982 0020 01040100 707247.58 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 151 31.12. 9982 0020 01060100 4334170.52 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 152 31.12. 9982 0020 01060300 643542.75 0.00 Hodnoty převzaty z minulého období -­‐ ignorováno. 31.12. 9982 0020 02020100 4228561.21 0.00 OK 31.12. 9982 0020 02030100 19257227.50 0.00 OK 31.12. 9982 0020 02040100 522136.70 0.00 OK 31.12. 9982 0020 02060100 19979760.61 0.00 OK 31.12. 9982 0020 02060300 639846.53 0.00 OK HODNOTA VYŘAZENÝCH ZÁZNAMŮ 2255788902.42 0.00 2255788902.42 Z TOHO:-­‐IGNOROVANÝCH 2255788902.42 0.00 2255788902.42 -­‐CHYBNÝCH 0.00 0.00 0.00 Požadováno nahrání režimem >N<: rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přílohy, bankovních údajů, peněžní toky, vlastní kapitál, PAP část I PAP část X, PAP část XI Použitá data k nahrání byla vytvořena 30.01.2014 17:41:16 PC VÝKAZNICTVÍ verze 13.40 (10.01.2014) Počet záznamů na vstupu: 602 Počet přijatých záznamů: 450 Počet odmítnutých záznamů: 152 Z toho:-­‐ignorovaných: 152 -­‐chybných: 0 Odmítnuté záznamy nepokračují do dalšího zpracování, kontrolní vazby jsou uvedeny až na konci tohoto dokumentu. MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 15 ORGANIZACE: 00601233 ROZVAHA 30.01.2014 17:44 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014 17:44 -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | Č.pol. | Název položky |Účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |AKTIVA | | | 478,147,437.99| 198,454,102.93| 279,693,335.06| 260,205,948.60| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |A. |Stálá aktiva | | 413,039,493.58| 198,419,246.93| 214,620,246.65| 197,383,121.19| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | I. |Dlouhodobý nehmotný majetek | | 3,737,956.20| 3,639,140.20| 98,816.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Software | 013 | 3,313,510.70| 3,214,694.70| 98,816.00| 0.00| | 3.|Ocenitelná práva | 014 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 424,445.50| 424,445.50| 0.00| 0.00| | 6.|Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 7.|Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 8.|Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku | 044 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 9.|Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | II. |Dlouhodobý hmotný majetek | | 409,301,537.38| 194,780,106.73| 214,521,430.65| 197,383,121.19| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Pozemky | 031 | 903,426.59| 0.00| 903,426.59| 903,426.59| | 2.|Kulturní předměty | 032 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Stavby | 021 | 288,427,473.07| 105,168,993.98| 183,258,479.09| 170,709,143.56| | 4.|Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 73,394,555.69| 45,963,313.52| 27,431,242.17| 23,970,219.74| | 5.|Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 43,153,927.23| 43,153,927.23| 0.00| 0.00| | 7.|Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 1,409,095.30| 493,872.00| 915,223.30| 928,291.30| | 8.|Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 2,013,059.50| 0.00| 2,013,059.50| 872,040.00| | 9.|Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku | 045 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 10.|Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | III. |Dlouhodobý finanční majetek | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | IV. |Dlouhodobé pohledávky | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Dlouhodobé pohledávky z úvěrů | 464 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí | 468 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 7.|Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 16 ORGANIZACE: 00601233 ROZVAHA 30.01.2014 17:44 -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | Č.pol. | Název položky |Účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |B. |Oběžná aktiva | | 65,107,944.41| 34,856.00| 65,073,088.41| 62,822,827.41| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | I. |Zásoby | | 1,872,041.79| 0.00| 1,872,041.79| 1,545,804.10| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Pořízení materiálu | 111 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Materiál na skladě | 112 | 1,872,041.79| 0.00| 1,872,041.79| 1,545,804.10| | 3.|Materiál na cestě | 119 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Nedokončená výroba | 121 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Polotovary vlastní výroby | 122 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Výrobky | 123 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 7.|Pořízení zboží | 131 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 8.|Zboží na skladě | 132 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 9.|Zboží na cestě | 138 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 10.|Ostatní zásoby | 139 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | II. |Krátkodobé pohledávky | | 18,423,301.07| 34,856.00| 18,388,445.07| 28,192,647.86| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Odběratelé | 311 | 16,399,326.40| 34,856.00| 16,364,470.40| 25,655,277.44| | 4.|Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 597,923.57| 0.00| 597,923.57| 830,498.83| | 5.|Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 5,051.00| 0.00| 5,051.00| 62,760.10| | 6.|Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 10.|Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 11,000.00| 0.00| 11,000.00| 13,370.00| | 11.|Zúčtování s institucemi SZ a ZP | 336 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 12.|Daň z příjmů | 341 | 842,136.00| 0.00| 842,136.00| 818,198.00| | 13.|Jiné přímé daně | 342 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 14.|Daň z přidané hodnoty | 343 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 15.|Jiné daně a poplatky | 344 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 16.|Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 17.|Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 18.|Pohledávky za účastníky sdružení | 351 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 23.|Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí | 371 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 24.|Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 25.|Náklady příštích období | 381 | 259,363.17| 0.00| 259,363.17| 605,340.68| | 26.|Příjmy příštích období | 385 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 27.|Dohadné účty aktivní | 388 | 308,500.93| 0.00| 308,500.93| 207,202.81| | 28.|Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 17 ORGANIZACE: 00601233 ROZVAHA 30.01.2014 17:44 -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | Č.pol. | Název položky |Účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | III. |Krátkodobý finanční majetek | | 44,812,601.55| 0.00| 44,812,601.55| 33,084,375.45| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Jiné cenné papíry | 256 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Jiné běžné účty | 245 | 23,485,788.71| 0.00| 23,485,788.71| 27,129,638.60| | 9.|Běžný účet | 241 | 20,619,607.14| 0.00| 20,619,607.14| 4,977,713.27| | 10.|Běžný účet FKSP | 243 | 522,136.70| 0.00| 522,136.70| 707,247.58| | 15.|Ceniny | 263 | 0.00| 0.00| 0.00| 1,249.00| | 16.|Peníze na cestě | 262 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 17.|Pokladna | 261 | 185,069.00| 0.00| 185,069.00| 268,527.00| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 4/ 18 ORGANIZACE: 00601233 ROZVAHA 30.01.2014 17:44 -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | Č.pol. | Název položky |Účet | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |PASIVA | | | 279,693,335.06| 260,205,948.60| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |C. |Vlastní kapitál | | 252,353,840.60| 235,816,957.26| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | I. |Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 219,082,618.18| 201,866,860.65| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Jmění účetní jednotky | 401 | 219,082,618.18| 201,866,860.65| | 3.|Dotace na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 0.00| 0.00| | 4.|Kurzové rozdíly | 405 | 0.00| 0.00| | 5.|Oceňovací rozdíly při změně metody | 406 | 0.00| 0.00| | 6.|Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0.00| 0.00| | 7.|Opravy chyb minulých období | 408 | 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | II. |Fondy účetní jednotky | | 28,222,151.19| 33,777,889.05| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Fond odměn | 411 | 4,168,687.67| 4,168,687.67| | 2.|Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 647,377.50| 804,641.68| | 3.|Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 2,935,526.22| 2,763,318.66| | 4.|Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 1,294,134.99| 1,060,034.99| | 5.|Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | 19,176,424.81| 24,981,206.05| | 6.|Ostatní fondy | 419 | 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | III. |Výsledek hospodaření | | 5,049,071.23| 172,207.56| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 5,049,071.23| 172,207.56| | 2.|Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0.00| 0.00| | 3.|Výsledek hospodaření minulých účetních období | 432 | 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |D. |Cizí zdroje | | 27,339,494.46| 24,388,991.34| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | I. |Rezervy | | 2,500,000.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Rezervy | 441 | 2,500,000.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | II. |Dlouhodobé závazky | | 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Dlouhodobé úvěry | 451 | 0.00| 0.00| | 2.|Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0.00| 0.00| | 4.|Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0.00| 0.00| | 7.|Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí | 458 | 0.00| 0.00| | 8.|Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0.00| 0.00| | 9.|Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0.00| 0.00| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 5/ 19 ORGANIZACE: 00601233 ROZVAHA 30.01.2014 17:44 -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | Č.pol. | Název položky |Účet | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | III. |Krátkodobé závazky | | 24,839,494.46| 24,388,991.34| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Krátkodobé úvěry | 281 | 0.00| 0.00| | 4.|Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0.00| 0.00| | 5.|Dodavatelé | 321 | 2,689,976.67| 3,795,929.44| | 7.|Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 2,470,001.15| 3,472,406.80| | 9.|Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0.00| 0.00| | 13.|Zaměstnanci | 331 | 0.00| 0.00| | 14.|Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 8,215,993.00| 8,002,326.00| | 15.|Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdr.pojišť.| 336 | 5,409,907.00| 4,578,220.00| | 16.|Daň z příjmů | 341 | 0.00| 0.00| | 17.|Jiné přímé daně | 342 | 1,555,325.00| 1,114,736.00| | 18.|Daň z přidané hodnoty | 343 | 219,338.00| 500,630.00| | 19.|Jiné daně a poplatky | 344 | 84.00| 0.00| | 20.|Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0.00| 0.00| | 21.|Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0.00| 0.00| | 22.|Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0.00| 0.00| | 23.|Závazky k účastníkům sdružení | 352 | 0.00| 0.00| | 29.|Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí | 372 | 0.00| 0.00| | 30.|Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 0.00| 0.00| | 31.|Výdaje příštích období | 383 | 3,348,659.71| 1,905,622.16| | 32.|Výnosy příštích období | 384 | 0.00| 1,491.00| | 33.|Dohadné účty pasivní | 389 | 482,267.68| 775,636.34| | 34.|Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 447,942.25| 241,993.60| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | Razítko: | | Sestavil: Kontroloval/Schválil: | | | | Telefon: Telefon: | | | | Datum a podpis: Datum a podpis: | | | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 20 ORGANIZACE: 00601233 Výkaz zisku a ztráty 30.01.2014 17:44 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014 17:44 -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | Č.pol. | Název položky |Účet | Hlavní činnost |Hospodářská činnost| Hlavní činnost |Hospodářská činnost| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |A. |NÁKLADY CELKEM | | 195,999,172.68| 199,101.71| 210,729,104.51| 119,724.90| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | I. |Náklady z činnosti | | 195,612,508.68| 199,101.71| 209,752,082.51| 119,724.90| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Spotřeba materiálu | 501 | 16,437,501.26| 47,836.09| 17,179,505.50| 27,833.97| | 2.|Spotřeba energie | 502 | 11,450,449.55| 58,369.81| 11,712,852.71| 37,013.58| | 3.|Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Prodané zboží | 504 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | 0.00| 0.00| -­‐276,434.88| 0.00| | 6.|Aktivace oběžného majetku | 507 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 7.|Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 8.|Opravy a udržování | 511 | 4,920,956.59| 173.95| 5,631,487.51| 185.43| | 9.|Cestovné | 512 | 162,133.00| 0.00| 177,281.00| 0.00| | 10.|Náklady na reprezentaci | 513 | 145,713.50| 0.00| 169,805.40| 0.00| | 11.|Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 12.|Ostatní služby | 518 | 13,579,561.60| 231.23| 13,328,793.17| 64.85| | 13.|Mzdové náklady | 521 | 102,414,727.31| 37,467.69| 109,045,444.33| 18,525.18| | 14.|Zákonné sociální pojištění | 524 | 34,007,305.61| 13,055.39| 36,567,135.01| 6,374.40| | 15.|Jiné sociální pojištění | 525 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 16.|Zákonné sociální náklady | 527 | 1,948,313.04| 293.97| 2,094,462.07| 201.74| | 17.|Jiné sociální náklady | 528 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 18.|Daň silniční | 531 | 12,688.00| 0.00| 12,560.00| 0.00| | 19.|Daň z nemovitostí | 532 | 5,050.00| 0.00| 5,050.00| 0.00| | 20.|Jiné daně a poplatky | 538 | 3,000.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 22.|Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 23.|Jiné pokuty a penále | 542 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 24.|Dary | 543 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 25.|Prodaný materiál | 544 | 1,182.10| 0.00| 2,600.52| 0.00| | 26.|Manka a škody | 547 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 27.|Tvorba fondů | 548 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 28.|Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 5,260,201.66| 41,532.34| 13,016,806.35| 29,445.90| | 29.|Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 30.|Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 31.|Prodané pozemky | 554 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 32.|Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | 2,500,000.00| 0.00| -­‐2,087,013.00| 0.00| | 33.|Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 27,233.60| 0.00| 7,353.60| 0.00| | 34.|Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 35.|Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 1,551,507.63| 111.73| 2,255,869.95| 39.95| | 36.|Ostatní náklady z činnosti | 549 | 1,184,984.23| 29.51| 908,523.27| 39.90| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | II. |Finanční náklady | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Prodané cenné papíry a podíly | 561 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Úroky | 562 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Kurzové ztráty | 563 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Ostatní finanční náklady | 569 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | III. |Náklady na transfery | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery| 571 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 21 ORGANIZACE: 00601233 Výkaz zisku a ztráty 30.01.2014 17:44 -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | Č.pol. | Název položky |Účet | Hlavní činnost |Hospodářská činnost| Hlavní činnost |Hospodářská činnost| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | V. |Daň z příjmů | | 386,664.00| 0.00| 977,022.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Daň z příjmů | 591 | 386,664.00| 0.00| 950,802.00| 0.00| | 2.|Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | 0.00| 0.00| 26,220.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |B. |VÝNOSY CELKEM | | 200,934,108.12| 313,237.50| 210,834,114.53| 186,922.44| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | I. |Výnosy z činnosti | | 200,879,519.55| 313,237.50| 210,537,771.20| 186,922.44| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Výnosy z prodeje služeb | 602 | 198,867,347.52| 0.00| 208,363,111.21| 0.00| | 3.|Výnosy z pronájmu | 603 | 808,616.30| 0.00| 899,054.06| 0.00| | 4.|Výnosy z prodaného zboží | 604 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 8.|Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 9.|Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 430.00| 0.00| 1,500.00| 0.00| | 10.|Jiné pokuty a penále | 642 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 11.|Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 12.|Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 1,202.96| 0.00| 2,663.14| 0.00| | 13.|Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 14.|Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků| 646 | 1,050.00| 0.00| 7,975.00| 0.00| | 15.|Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 16.|Čerpání fondů | 648 | 74,000.00| 0.00| 13,493.01| 0.00| | 17.|Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 1,126,872.77| 313,237.50| 1,249,974.78| 186,922.44| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | II. |Finanční výnosy | | 3,625.97| 0.00| 23,608.33| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Úroky | 662 | 3,625.97| 0.00| 23,608.33| 0.00| | 3.|Kurzové zisky | 663 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Ostatní finanční výnosy | 669 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | IV. |Výnosy z transferů | | 50,962.60| 0.00| 272,735.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 50,962.60| 0.00| 272,735.00| 0.00| | 2.|Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |C. |VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Výsledek hospodaření před zdaněním | -­‐ | 5,321,599.44| 114,135.79| 1,082,032.02| 67,197.54| | 2.|Výsledek hospodaření po zdanění | -­‐ | 4,934,935.44| 114,135.79| 105,010.02| 67,197.54| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | Razítko: | | Sestavil: Kontroloval/Schválil: | | | | Telefon: Telefon: | | | | Datum a podpis: Datum a podpis: | | | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 22 ORGANIZACE: 00601233 Přehled o peněžních tocích 30.01.2014 17:44 ZÁKLADNÍ Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014 17:44 -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | Č.pol. | Název položky |Běžné účetní období| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |P. |Stav peněžních prostředků k 1.lednu | 33,084,375.45| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |A. |Peněžní toky z provozní činnosti (Z.+A.I+A.II+A.III+A.IV) | 1,209,225.93| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |Z. |Výsledek hospodaření před zdaněním | 5,435,735.23| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |A.I. |Úpravy o nepeněžní operace (+/-­‐) | -­‐13,312,841.52| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |A.I.1. |Odpisy dlouhodobého majetku | 5,301,734.00| |A.I.2. |Změna stavu opravných položek | 27,233.60| |A.I.3. |Změna stavu rezerv | 2,500,000.00| |A.I.4. |Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | 1,050.00| |A.I.5. |Výnosy z dividend a podílů na zisku | 0.00| |A.I.6. |Ostatní úpravy o nepeněžní operace | -­‐21,142,859.12| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |A.II. |Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkod.závazků (+/-­‐) | 9,928,468.22| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |A.II.1. |Změna stavu krátkodobých pohledávek | 9,804,202.79| |A.II.2. |Změna stavu krátkodobých závazků | 450,503.12| |A.II.3. |Změna stavu zásob | -­‐326,237.69| |A.II.4. |Změna stavu krátkodobého finančního majetku | 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |A.III. |Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-­‐) | -­‐842,136.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |A.IV. |Přijaté dividendy a podíly na zisku | 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |B. |Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | -­‐1,141,019.50| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |B.I. |Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | -­‐1,141,019.50| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |B.II. |Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |B.II.1. |Příjmy z privatizace státního majetku | 0.00| |B.II.2. |Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky | 0.00| |B.II.3. |Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00| |B.II.4. |Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |B.III. |Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-­‐) | 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |C. |Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a | | | |dlouhodobých pohledávek | 11,660,019.67| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |C.I. |Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-­‐) | 11,660,019.67| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |C.II. |Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-­‐) | 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |C.III. |Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-­‐) | 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |F. |Celková změna stavu peněžních prostředků (A.+B.+C.) | 11,728,226.10| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |H. |Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-­‐) | 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |R. |Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni (P.+ F.+ H.) | 44,812,601.55| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | Sestavil: Razítko: Kontroloval/Schválil: | | Telefon: Telefon: | | Datum a podpis: Datum a podpis: | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 23 ORGANIZACE: 00601233 Přehled o změnách vlastního kapitálu 30.01.2014 17:44 ZÁKLADNÍ Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014 17:44 -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | Č.pol. | Název položky | Minulé účet.období| Zvýšení stavu | Snížení stavu |Běžné účetní období| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | |VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM (A+B+C+D) | 235,816,957.26| 29,302,652.91| 12,765,769.57| 252,353,840.60| |A. |Jmění účetní jednotky a upravující položky (součet A.IažVII) | 201,866,860.65| 22,517,491.53| 5,301,734.00| 219,082,618.18| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | I. |Jmění účetní jednotky | 201,866,860.65| 22,517,491.53| 5,301,734.00| 219,082,618.18| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem | | | | | | |státu | X | 0.00| 0.00| X | | 2.|Svěření majetku příspěvkové organizaci | X | 0.00| 0.00| X | | 3.|Bezúplatné převody | X | 0.00| 0.00| X | | 4.|Investiční transfery | X | 0.00| 0.00| X | | 5.|Dary | X | 0.00| 0.00| X | | 6.|Ostatní | X | 22,517,491.53| 5,301,734.00| X | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | II. |Fond privatizace | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | III. |Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Svěření majetku příspěvkové organizaci | X | 0.00| 0.00| X | | 2.|Bezúplatné převody | X | 0.00| 0.00| X | | 3.|Investiční transfery | X | 0.00| 0.00| X | | 4.|Dary | X | 0.00| 0.00| X | | 5.|Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti | X | X | 0.00| X | | 6.|Ostatní | X | 0.00| 0.00| X | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | IV. |Kurzové rozdíly | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | V. |Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Opravné položky k pohledávkám | X | 0.00| 0.00| X | | 2.|Odpisy | X | 0.00| 0.00| X | | 3.|Ostatní | X | 0.00| 0.00| X | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | VI. |Jiné oceňovací rozdíly | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů | X | 0.00| 0.00| X | | 2.|Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji | X | 0.00| 0.00| X | | 3.|Ostatní | X | 0.00| 0.00| X | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | VII. |Opravy minulých období | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Opravy minulého účetního období | X | 0.00| 0.00| X | | 2.|Opravy předchozích účetních období | X | 0.00| 0.00| X | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |B. |Fondy účetní jednotky | 33,777,889.05| 6,785,161.38| 12,340,899.24| 28,222,151.19| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |C. |Výsledek hospodaření | 172,207.56| 0.00| -­‐4,876,863.67| 5,049,071.23| |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |D. |Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | Sestavil: Razítko: Kontroloval/Schválil: | | | | Telefon: Telefon: | | | | Datum a podpis: Datum a podpis: | | | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 24 ORGANIZACE: 00601233 Příloha 30.01.2014 17:44 ZÁKLADNÍ Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014 17:44 A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti bez o mezení. -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Účetní jednotka postupuje v souladu se zákonem č. 428/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou 410/2009 Sb., a podle Českých účetních standardů 701-­‐710. -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Účetní jednotka věnuje zvýšenou pozornost uspořádání a ozna čování položek Rozvahy a Výkazu Zisku a Ztráty v daném účet ním období. Uspořádání a označení těchto položek mění částe čně nebo zcela pouze z důvodu upřesnění věrného zobrazení a zkvalitnění vypovídající schopnosti účetní závěrky, Účetní jednotka se snaží o to, aby účetnictví bylo věrné a zachyc ovalo skutečný stav událostí a zaznamenává do účetnictví vš echny okolnosti, o kterých má být účtováno a jsou významné v souvislosti s hospodařením organizace. Na základě vyhlášk y č. 410/2009 Sb., je účetní jednotka povinna tvořit opravn é položky. -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 25 ORGANIZACE: 00601233 Příloha 30.01.2014 17:44 ZÁKLADNÍ Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014 17:44 A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | Číslo | |Podr.| OBDOBÍ | |položky | Název položky | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |P.I. |Majetek účetní jednotky | | 4,428,919.04| 4,084,522.47| | 1.|Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 234,632.65| 218,177.65| | 2.|Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3,602,421.99| 3,274,480.42| | 3.|Ostatní majetek | 903 | 591,864.40| 591,864.40| |P.II. |Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00| 0.00| | 1.|Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00| 0.00| | 2.|Vyřazené závazky | 912 | 0.00| 0.00| |P.III. |Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00| 0.00| | 1.|Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání m| | | | | |ajetku jinou osobou | 921 | 0.00| 0.00| | 2.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání | | | | | |majetku jinou osobou | 922 | 0.00| 0.00| | 3.|Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin| | | | | |ou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00| 0.00| | 4.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin| | | | | |ou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00| 0.00| | 5.|Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin| | | | | |ou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00| 0.00| | 6.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin| | | | | |ou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00| 0.00| |P.IV. |Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 26,356,194.15| 31,673,708.35| | 1.|Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob| | | | | |ého majetku | 931 | 0.00| 0.00| | 2.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob| | | | | |ého majetku | 932 | 0.00| 0.00| | 3.|Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00| 0.00| | 4.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00| 0.00| | 5.|Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovanýc| | | | | |h ze zahraničí | 939 | 0.00| 0.00| | 6.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovanýc| | | | | |h ze zahraničí | 941 | 0.00| 0.00| | 7.|Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 26,353,342.15| 31,670,856.35| | 8.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00| 0.00| | 9.|Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění| 944 | 0.00| 0.00| | 10.|Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění| 945 | 0.00| 0.00| | 11.|Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních| | | | | | řízení a jiných řízení | 947 | 2,852.00| 2,852.00| | 12.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních| | | | | | řízení a jiných řízení | 948 | 0.00| 0.00| | 13.|Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00| 0.00| | 14.|Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00| 0.00| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 26 ORGANIZACE: 00601233 Příloha 30.01.2014 17:44 ZÁKLADNÍ Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014 17:44 A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | Číslo | |Podr.| OBDOBÍ | |položky | Název položky | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |P.V. |Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00| 0.00| | 1.|Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00| 0.00| | 2.|Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00| 0.00| | 3.|Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizí| | | | | |ho majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00| 0.00| | 4.|Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizí| | | | | |ho majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00| 0.00| | 5.|Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku| | | | | | na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00| 0.00| | 6.|Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku| | | | | | na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00| 0.00| | 7.|Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku| | | | | | nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00| 0.00| | 8.|Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku| | | | | | nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00| 0.00| |P.VI. |Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00| 0.00| | 1.|Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobéh| | | | | |o majetku | 971 | 0.00| 0.00| | 2.|Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobéh| | | | | |o majetku | 972 | 0.00| 0.00| | 3.|Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00| 0.00| | 4.|Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00| 0.00| | 5.|Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných z| | | | | |e zahraničí | 975 | 0.00| 0.00| | 6.|Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00| 0.00| | 7.|Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů| | | | | | a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00| 0.00| | 8.|Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů| | | | | | a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00| 0.00| | 9.|Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění | 981 | 0.00| 0.00| | 10.|Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění | 982 | 0.00| 0.00| | 11.|Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří| | | | | |zení a jiných řízení | 983 | 0.00| 0.00| | 12.|Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří| | | | | |zení a jiných řízení | 984 | 0.00| 0.00| | 13.|Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00| 0.00| | 14.|Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00| 0.00| |P.VII. |Vyrovnávací účty | | 30,785,113.19| 35,758,230.82| | 1.|Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 30,785,113.19| 35,758,230.82| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 4/ 27 ORGANIZACE: 00601233 Příloha 30.01.2014 17:44 ZÁKLADNÍ Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014 17:44 A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | Číslo | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | 1.|Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspě| | | | |vku na státní politiku zaměstnanosti | 3,774,723.00| 3,203,820.00| | 2.|Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 1,635,184.00| 1,374,400.00| | 3.|Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních | | | | |orgánů | 1,774,747.00| 1,615,366.00| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 5/ 28 ORGANIZACE: 00601233 Příloha 30.01.2014 17:44 ZÁKLADNÍ Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014 17:44 A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Nemáme. -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Účetní jednotka vede spor s pacientkou o zaplacení regulačn ího poplatku v částce 960 Kč s příslušenstvím. Účetní jedno tka vede spor s pacientkou o zaplacení částky 1.892 Kč s př íslušenstvím, je ve stadiu exekučního řízení. -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)) -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Nemáme. -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)) -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Investiční fond má účetní jednotka pokrytý finančními prost ředky. -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 6/ 29 ORGANIZACE: 00601233 Příloha 30.01.2014 17:44 ZÁKLADNÍ Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014 17:44 -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |Číslo | |Synt.| ÚČETNÍ OBDOBÍ | |položky | Název položky | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |B.1. |Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00| 0.00| |B.2. |Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostřed | | | | | |ků | 364 | 0.00| 0.00| |B.3. |Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00| 0.00| |B.4. |Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00| 0.00| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |Číslo | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |C.1. |Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za | | | | |běžné účetní období | 0.00| 0.00| |C.2. |Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve | | | | |věcné a časové souvislosti | 0.00| 0.00| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 7/ 30 ORGANIZACE: 00601233 Příloha 30.01.2014 17:44 ZÁKLADNÍ Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014 17:44 D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Nemáme. 0.00 -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Nemáme. 0.00 -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Nemáme. 0.00 -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Nemáme. 0.00 -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Nemáme. 0.00 -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Nemáme. 0.00 -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 0.00 -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Nemáme. 0.00 -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 8/ 31 ORGANIZACE: 00601233 Příloha 30.01.2014 17:44 ZÁKLADNÍ Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014 17:44 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |K položce| Doplňující informace | Částka | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |B.II.1. |Meziročně došlo k poklesu výše pohledávek za zdravotními po | 0.00| | |jišťovnami z důvodu jiných datumů úhrad. U zdravotní pojišť | | | |ovny VZP je v roce 2012 promítnuta dvouměsíční fakturace za | | | | výkony pojištěnců oproti roku 2013, který má v zůstatku po | | | |uze fakturaci za jeden měsíc. | | |D.I.1. |V roce 2013 vytvořila organizace rezervu na opravu majetku. | 25,000,000.00| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |K položce| Doplňující informace | Částka | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |A.I.13. |Na základě sníženého počtu zaměstnanců dochází k poklesu ce | 0.00| | |lkových osobních nákladů v roce 2013. | | |A.I.14. |Nižší mzdové náklady v roce 2013 mají vliv i na "Zákonné so | 0.00| | |ciální pojištění" | | |A.I.28. |Ve srovnání s rokem 2012 upravila organizace od 1.1.2013 úč | 0.00| | |etní odepisování majetku a odpisy jsou tak v roce 2013 nižš | | | |í. | | |B.I.2. |Položka "Výnosy od zdravotních pojišťoven" poklesla v roce | 0.00| | |2013 z důvodu nižšího počtu ošetřovacích dnů o 3,5% vlivem | | | |metodických opatření,platných od 1.4.2012 -­‐ Nová Metodika V | | | |ZP. S tím souvisí i snížení Regulačních poplatků. Dále došl | | | |o k poklesu cenových úhrad od zdravotních pojišťoven -­‐ ceny | | | | poklesly na období roku 2011. | | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |K položce| Doplňující informace | Částka | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | | | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ |K položce| Doplňující informace | Částka | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | | | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 9/ 32 ORGANIZACE: 00601233 Příloha 30.01.2014 17:44 Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014 17:44 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | Položka | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |A.I. |Počáteční stav fondu k 1.1. | 804,641.68| |A.II. |Tvorba fondu | 1,003,119.82| | 1.|Základní příděl | 1,003,119.82| | 2.|Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19| | | |92 | 0.00| | 3.|Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k| | | | majetku pořízenému z fondu | 0.00| | 4.|Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00| | 5.|Ostatní tvorba fondu | 0.00| |A.III. |Čerpání fondu | 1,160,384.00| | 1.|Půjčky na bytové účely | 0.00| | 2.|Stravování | 46,316.00| | 3.|Rekreace | 708,859.00| | 4.|Kultura, tělovýchova a sport | 145,990.00| | 5.|Sociální výpomoci a půjčky | 0.00| | 6.|Poskytnuté peněžní dary | 0.00| | 7.|Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 79,335.00| | 8.|Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00| | 9.|Ostatní užití fondu | 179,884.00| |A.IV. |Konečný stav fondu | 647,377.50| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 10/ 33 ORGANIZACE: 00601233 Příloha 30.01.2014 17:44 Rezervní fond STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014 17:44 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | Položka | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |C.I. |Počáteční stav fondu k 1.1. | 3,823,353.65| |C.II. |Tvorba fondu | 480,307.56| | 1.|Zlepšený výsledek hospodaření | 172,207.56| | 2.|Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00| | 3.|Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00| | 4.|Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí -­‐ účelové | 0.00| | 5.|Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí -­‐ neúčelové | 0.00| | 6.|Peněžní dary -­‐ účelové | 308,100.00| | 7.|Peněžní dary -­‐ neúčelové | 0.00| | 8.|Ostatní tvorba | 0.00| |C.III. |Čerpání fondu | 74,000.00| | 1.|Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00| | 2.|Úhrada sankcí | 0.00| | 3.|Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00| | 4.|Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00| | 5.|Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí -­‐ účelové | 0.00| | 6.|Peněžní dary -­‐ účelové | 74,000.00| | 7.|Ostatní čerpání | 0.00| |C.IV. |Konečný stav fondu | 4,229,661.21| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 11/ 34 ORGANIZACE: 00601233 Příloha 30.01.2014 17:44 Fond reprodukce majetku STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014 17:44 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | Položka | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |E.I. |Počáteční stav fondu k 1.1. | 24,981,206.05| |E.II. |Tvorba fondu | 5,301,734.00| | 1.|Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00| | 2.|Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 5,301,734.00| | 3.|Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a | | | |hmotného majetku | 0.00| | 4.|Peněžní dary | 0.00| | 5.|Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na poříz| | | |ení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodob | 0.00| | 6.|Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvko| | | |vá organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00| | 7.|Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízen| | | |í a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobéh | 0.00| | 8.|Ostatní | 0.00| |E.III. |Čerpání fondu | 11,106,515.24| | 1.|Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a neh| | | |motného dlouhodobého majetku | 11,106,515.24| | 2.|Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodo| | | |bého i krátkodobého majetku | 0.00| | 3.|Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00| | 4.|Úhrada přijatých úvěrů | 0.00| |E.IV. |Konečný stav fondu | 19,176,424.81| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 12/ 35 ORGANIZACE: 00601233 Příloha 30.01.2014 17:44 ZÁKLADNÍ Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014 17:44 -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |Číslo | | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |položky | Název položky | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |G. |Stavby | 288,427,473.07| 105,168,993.98| 183,258,479.09| 170,709,143.56| |G.1. |Bytové domy a bytové jednotky | 2,759,177.00| 2,280,821.00| 478,356.00| 486,132.00| |G.2. |Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |G.3. |Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 273,745,871.37| 97,004,701.98| 176,741,169.39| 164,030,889.86| |G.4. |Komunikace a veřejné osvětlení | 3,494,206.12| 1,179,044.00| 2,315,162.12| 2,375,114.12| |G.5. |Jiné inženýrské sítě | 4,220,289.00| 3,309,147.00| 911,142.00| 938,910.00| |G.6. |Ostatní stavby | 4,207,929.58| 1,395,280.00| 2,812,649.58| 2,878,097.58| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |Číslo | | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |položky | Název položky | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |H. |Pozemky | 903,426.59| 0.00| 903,426.59| 903,426.59| |H.1. |Stavební pozemky | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |H.2. |Lesní pozemky | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |H.3. |Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |H.4. |Zastavěná plocha | 256,773.59| 0.00| 256,773.59| 256,773.59| |H.5. |Ostatní pozemky | 646,653.00| 0.00| 646,653.00| 646,653.00| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 13/ 36 ORGANIZACE: 00601233 Příloha 30.01.2014 17:44 ZÁKLADNÍ Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014 17:44 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | Číslo | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |I. |Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00| 0.00| |I.1. |Náklady z přecenění reálnou hodnotou určeného k prodeji | | | | |podle § 64 | 0.00| 0.00| |I.2. |Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00| 0.00| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | Číslo | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |J. |Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00| 0.00| |J.1. |Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného | | | | |k prodeji podle § 64 | 0.00| 0.00| |J.2. |Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00| 0.00| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | Číslo | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |K. |Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00| 0.00| |K.1. |Ocenění dlouhodobého nehmot.majetku urč.k prodeji dle §64 | 0.00| 0.00| |K.2. |Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného | | | | |k prodeji dle §64 | 0.00| 0.00| -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | Razítko: | | Sestavil: Kontroloval/Schválil: | | | | Telefon: Telefon: | | | | Datum a podpis: Datum a podpis: | | | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 37 ORGANIZACE: 00601233 30.01.2014 17:44 X. Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB) -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | Kód | Kód | Kód | Počáteční stav | Stav ke konci | Změna stavu | | Název bankovního účtu | b.účtu | dr.org.| banky | k 1.1. | vykazovaného období | bankovních účtů | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | text | a | b | c | 101 | 102 | 103 | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | Rezervní fond | 02 | 03 | 0100 | 2,140,053.65 | 4,228,561.21 | -­‐2,088,507.56 | | Fond reprodukce majetku | 03 | 03 | 0100 | 24,989,584.95 | 19,257,227.50 | 5,732,357.45 | | Fond kultur.a soc. potřeb | 04 | 03 | 0100 | 707,247.58 | 522,136.70 | 185,110.88 | | Běžný účet | 06 | 03 | 0100 | 4,334,170.52 | 19,979,760.61 | -­‐15,645,590.09 | | Běžný účet | 06 | 03 | 0300 | 643,542.75 | 639,846.53 | 3,696.22 | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | CELKEM | | | | 32,814,599.45 | 44,627,532.55 | -­‐11,812,933.10 | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení:| | osoby: za sestavení: 30.01.2014 17:44 | | | | | | | | | | Telefon: | | | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 38 ORGANIZACE: 00601233 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestaveno k 31.12.2013 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | PS | MD | D | KS | |AKTIVA / PASIVA | [01] | [02] | [03] | [04] | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0.00 0.00 0.00 0.00 013 Software 3,204,610.70 108,900.00 0.00 3,313,510.70 014 Ocenitelná práva 0.00 0.00 0.00 0.00 015 Povolenky na emise a preferenční limity 0.00 0.00 0.00 0.00 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 391,955.20 32,490.30 0.00 424,445.50 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: 0.00 0.00 0.00 0.00 01901901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku pod 0.00 0.00 0.00 0.00 01901909 Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 021 Stavby: 272,972,644.54 15,454,828.53 0.00 288,427,473.07 02102101 Byty a bytové budovy 2,759,177.00 0.00 0.00 2,759,177.00 02102102 Nebytové budovy 258,291,042.84 15,454,828.53 0.00 273,745,871.37 02102103 Technická rekultivace 0.00 0.00 0.00 0.00 02102109 Ostatní stavby 11,922,424.70 0.00 0.00 11,922,424.70 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: 67,952,847.87 5,834,111.43 392,403.61 73,394,555.69 02202201 Dopravní prostředky 4,208,691.60 0.00 0.00 4,208,691.60 02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých 63,744,156.27 5,834,111.43 392,403.61 69,185,864.09 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 0.00 0.00 0.00 0.00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 42,180,760.11 1,559,797.06 586,629.94 43,153,927.23 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: 1,409,095.30 0.00 0.00 1,409,095.30 02902901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 0.00 0.00 0.00 0.00 02902902 Ložiska kovových nerostů 0.00 0.00 0.00 0.00 02902903 Ložiska nekovových nerostů 0.00 0.00 0.00 0.00 02902904 Dospělá zvířata a jejich skupiny 0.00 0.00 0.00 0.00 02902905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 0.00 0.00 0.00 0.00 02902909 Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1,409,095.30 0.00 0.00 1,409,095.30 031 Pozemky 903,426.59 0.00 0.00 903,426.59 032 Kulturní předměty: 0.00 0.00 0.00 0.00 03203201 Kulturní předměty-­‐sbírky muzejní povahy a další um.díla 0.00 0.00 0.00 0.00 03203202 Kulturní předměty -­‐ kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz 0.00 0.00 0.00 0.00 03203209 Kulturní předměty -­‐ ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: 0.00 108,900.00 108,900.00 0.00 04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0.00 0.00 0.00 0.00 04101300 Software 0.00 108,900.00 108,900.00 0.00 04101400 Ocenitelná práva 0.00 0.00 0.00 0.00 04101500 Povolenky na emise a preferenční limity 0.00 0.00 0.00 0.00 04101901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku pod 0.00 0.00 0.00 0.00 04101909 Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 872,040.00 22,429,959.46 21,288,939.96 2,013,059.50 04202101 Byty a bytové budovy 0.00 0.00 0.00 0.00 04202102 Nebytové budovy 872,040.00 16,595,848.03 15,454,828.53 2,013,059.50 04202103 Technická rekultivace 0.00 0.00 0.00 0.00 04202109 Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00 04202201 Dopravní prostředky 0.00 0.00 0.00 0.00 04202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých 0.00 5,834,111.43 5,834,111.43 0.00 04202500 Pěstitelské celky trvalých porostů 0.00 0.00 0.00 0.00 04202901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 0.00 0.00 0.00 0.00 04202902 Ložiska kovových nerostů 0.00 0.00 0.00 0.00 04202903 Ložiska nekovových nerostů 0.00 0.00 0.00 0.00 04202904 Dospělá zvířata a jejich skupiny 0.00 0.00 0.00 0.00 MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 39 ORGANIZACE: 00601233 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestaveno k 31.12.2013 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | PS | MD | D | KS | |AKTIVA / PASIVA | [01] | [02] | [03] | [04] | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 04202905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 0.00 0.00 0.00 0.00 04202909 Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 04203100 Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00 04203201 Kulturní předměty-­‐sbírky muzejní povahy a další um.díla 0.00 0.00 0.00 0.00 04203209 Kulturní předměty -­‐ ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: 0.00 0.00 0.00 0.00 04306101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. 0.00 0.00 0.00 0.00 04306102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. 0.00 0.00 0.00 0.00 04306103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů 0.00 0.00 0.00 0.00 04306104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostat 0.00 0.00 0.00 0.00 04306109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 0.00 0.00 04306201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s 0.00 0.00 0.00 0.00 04306202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s 0.00 0.00 0.00 0.00 04306203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů p 0.00 0.00 0.00 0.00 04306204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 04306209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 0.00 0.00 0.00 0.00 04306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) sp 0.00 0.00 0.00 0.00 04306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) sp 0.00 0.00 0.00 0.00 04306901 Majetkové účasti u mezinárodních společností 0.00 0.00 0.00 0.00 04306902 Majetkové účasti do 20% 0.00 0.00 0.00 0.00 04306903 Depozitní směnky 0.00 0.00 0.00 0.00 04306909 Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: 0.00 0.00 0.00 0.00 06106101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. 0.00 0.00 0.00 0.00 06106102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. 0.00 0.00 0.00 0.00 06106103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů 0.00 0.00 0.00 0.00 06106104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostat 0.00 0.00 0.00 0.00 06106109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 0.00 0.00 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: 0.00 0.00 0.00 0.00 06206201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s 0.00 0.00 0.00 0.00 06206202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s 0.00 0.00 0.00 0.00 06206203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů p 0.00 0.00 0.00 0.00 06206204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 06206209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 0.00 0.00 0.00 0.00 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: 0.00 0.00 0.00 0.00 06306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) sp 0.00 0.00 0.00 0.00 06306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) sp 0.00 0.00 0.00 0.00 067 Dlouhodobé půjčky 0.00 0.00 0.00 0.00 06706701 Dlouhodobé půjčky -­‐ do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 06706702 Dlouhodobé půjčky -­‐ po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 068 Termínované vklady dlouhodobé 0.00 0.00 0.00 0.00 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek: 0.00 0.00 0.00 0.00 06906901 Ostatní dlouhodobý finanční majetek -­‐ majetkové účasti u 0.00 0.00 0.00 0.00 06906902 Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti d 0.00 0.00 0.00 0.00 06906903 Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky 0.00 0.00 0.00 0.00 06906909 Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 112 Materiál na skladě 1,545,804.10 9,936,466.58 9,610,228.89 1,872,041.79 119 Materiál na cestě 0.00 0.00 0.00 0.00 121 Nedokončená výroba 0.00 0.00 0.00 0.00 MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 40 ORGANIZACE: 00601233 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestaveno k 31.12.2013 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | PS | MD | D | KS | |AKTIVA / PASIVA | [01] | [02] | [03] | [04] | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 122 Polotovary vlastní výroby 0.00 0.00 0.00 0.00 123 Výrobky 0.00 302,885.00 302,885.00 0.00 132 Zboží na skladě 0.00 0.00 0.00 0.00 138 Zboží na cestě 0.00 0.00 0.00 0.00 139 Ostatní zásoby 0.00 0.00 0.00 0.00 142 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem 0.00 0.00 0.00 0.00 14246201 Opravné položky ... do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 14246202 Opravné položky ... po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvě 0.00 0.00 0.00 0.00 146 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení: 0.00 0.00 0.00 0.00 14646601 Opravné položky ... za dluhové cenné papíry do splatnost 0.00 0.00 0.00 0.00 14646602 Opravné položky ... za půjčky a úvěry do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 14646603 Opravné položky ... po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 0.00 0.00 0.00 0.00 14946901 Opravné položky ... úroky z úvěrů a půjček do splat 0.00 0.00 0.00 0.00 14946902 Opravné položky ... úroky z dl.CP do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 14946903 Opravné položky ... úroky po splat 0.00 0.00 0.00 0.00 14946909 Opravné položky ... jiné 0.00 0.00 0.00 0.00 171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodující 0.00 0.00 0.00 0.00 17106101 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodu 0.00 0.00 0.00 0.00 17106102 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodu 0.00 0.00 0.00 0.00 17106103 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodu 0.00 0.00 0.00 0.00 17106104 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodu 0.00 0.00 0.00 0.00 17106109 Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách 0.00 0.00 0.00 0.00 172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným 0.00 0.00 0.00 0.00 17206201 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstat 0.00 0.00 0.00 0.00 17206202 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstat 0.00 0.00 0.00 0.00 17206203 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstat 0.00 0.00 0.00 0.00 17206204 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstat 0.00 0.00 0.00 0.00 17206209 Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách 0.00 0.00 0.00 0.00 173 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatno 0.00 0.00 0.00 0.00 17306301 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do spl 0.00 0.00 0.00 0.00 17306302 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do spl 0.00 0.00 0.00 0.00 175 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám 0.00 0.00 0.00 0.00 17506701 Opravné položky ... -­‐ do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 17506702 Opravné položky ... -­‐ po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 176 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku: 0.00 0.00 0.00 0.00 17606901 Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních spo 0.00 0.00 0.00 0.00 17606902 Opravné položky k majetkovým účastem do 20% 0.00 0.00 0.00 0.00 17606903 Opravné položky k depozitním směnkám 0.00 0.00 0.00 0.00 17606909 Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku 0.00 0.00 0.00 0.00 177 Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majet 0.00 0.00 0.00 0.00 17706101 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobá 0.00 0.00 0.00 0.00 17706102 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobá 0.00 0.00 0.00 0.00 17706103 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobá 0.00 0.00 0.00 0.00 17706104 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobá 0.00 0.00 0.00 0.00 17706109 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účaste 0.00 0.00 0.00 0.00 17706201 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobá 0.00 0.00 0.00 0.00 17706202 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobá 0.00 0.00 0.00 0.00 MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 4/ 41 ORGANIZACE: 00601233 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestaveno k 31.12.2013 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | PS | MD | D | KS | |AKTIVA / PASIVA | [01] | [02] | [03] | [04] | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 17706203 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobá 0.00 0.00 0.00 0.00 17706204 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobá 0.00 0.00 0.00 0.00 17706209 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účaste 0.00 0.00 0.00 0.00 17706301 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům dr 0.00 0.00 0.00 0.00 17706302 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům dr 0.00 0.00 0.00 0.00 17706901 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem u mezin 0.00 0.00 0.00 0.00 17706902 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20% 0.00 0.00 0.00 0.00 17706903 Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám 0.00 0.00 0.00 0.00 17706909 Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finan 0.00 0.00 0.00 0.00 191 Opravné položky ke směnkám k inkasu 0.00 0.00 0.00 0.00 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti: 0.00 0.00 0.00 0.00 19231501 Opravné položky ... poplatky, pokuty a penále 0.00 0.00 0.00 0.00 19231509 Opravné položky ... ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 193 Opravné položky k poskytnutým návratným f.výpomocem krátkodo 0.00 0.00 0.00 0.00 19331601 Opravné položky ... -­‐ do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 19331602 Opravné položky ... -­‐ po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 194 Opravné položky k odběratelům 7,622.40 0.00 27,233.60 34,856.00 195 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úv 0.00 0.00 0.00 0.00 197 Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení 0.00 0.00 0.00 0.00 198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení: 0.00 0.00 0.00 0.00 19836101 Opravné položky ... za dluhové CP -­‐ do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 19836102 Opravné položky ... za půjčky a úvěry -­‐ do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 19836103 Opravné položky ... -­‐ po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám: 0.00 0.00 0.00 0.00 19937701 Opravné položky k dividendy a podíly na zisku 0.00 0.00 0.00 0.00 19937702 Opravné položky ... úroky z úvěrů a půjček -­‐ do splatnos 0.00 0.00 0.00 0.00 19937703 Opravné položky ... úroky z CP -­‐ do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 19937704 Opravné položky ... úroky -­‐ po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 19937709 Opravné položky ... jiné 0.00 0.00 0.00 0.00 224 Běžné účty státních fondů 0.00 0.00 0.00 0.00 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 0.00 0.00 0.00 0.00 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků 0.00 0.00 0.00 0.00 241 Běžný účet 4,977,713.27 248,777,579.67 233,135,685.80 20,619,607.14 244 Termínované vklady krátkodobé 0.00 0.00 0.00 0.00 245 Jiné běžné účty 27,129,638.60 13,690,172.96 17,334,022.85 23,485,788.71 251 Majetkové cenné papíry k obchodování: 0.00 0.00 0.00 0.00 25125101 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou 0.00 0.00 0.00 0.00 25125102 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou 0.00 0.00 0.00 0.00 25125103 Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního t 0.00 0.00 0.00 0.00 25125104 Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS 0.00 0.00 0.00 0.00 25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování 0.00 0.00 0.00 0.00 253 Dluhové cenné papíry k obchodování: 0.00 0.00 0.00 0.00 25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatnost 0.00 0.00 0.00 0.00 25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatnost 0.00 0.00 0.00 0.00 256 Jiné cenné papíry: 0.00 0.00 0.00 0.00 25625601 Jiné cenné papíry -­‐ opční listy 0.00 0.00 0.00 0.00 25625609 Jiné cenné papíry -­‐ ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 261 Pokladna 268,527.00 15,459,353.00 15,542,811.00 185,069.00 262 Peníze na cestě 0.00 44,236,751.84 44,236,751.84 0.00 MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 5/ 42 ORGANIZACE: 00601233 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestaveno k 31.12.2013 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | PS | MD | D | KS | |AKTIVA / PASIVA | [01] | [02] | [03] | [04] | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 263 Ceniny 1,249.00 1,322,384.00 1,323,633.00 0.00 281 Krátkodobé úvěry: 0.00 0.00 0.00 0.00 28128101 Krátkodobé úvěry -­‐ jistina 0.00 0.00 0.00 0.00 28128102 Krátkodobé úvěry -­‐ úrok 0.00 0.00 0.00 0.00 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 0.00 0.00 0.00 0.00 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů: 0.00 0.00 0.00 0.00 28328301 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů -­‐ jistina 0.00 0.00 0.00 0.00 28328302 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů -­‐ úrok 0.00 0.00 0.00 0.00 289 Jiné krátkodobé půjčky 0.00 0.00 0.00 0.00 311 Odběratelé 25,662,899.84 185,298,634.26 194,562,207.70 16,399,326.40 312 Směnky k inkasu 0.00 0.00 0.00 0.00 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry 0.00 0.00 0.00 0.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 830,498.83 613,904.07 846,479.33 597,923.57 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti: 62,760.10 16,842,723.00 16,900,432.10 5,051.00 31531501 Jiné pohledávky ... -­‐ poplatky, pokukty a penále 0.00 430.00 430.00 0.00 31531509 Jiné pohledávky ... -­‐ ostatní 62,760.10 16,842,293.00 16,900,002.10 5,051.00 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 0.00 0.00 0.00 0.00 31631601 Poskytnuté ... -­‐ do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 31631602 Poskytnuté ... -­‐ po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 0.00 0.00 0.00 0.00 321 Dodavatelé 3,795,929.44 67,820,887.35 66,714,934.58 2,689,976.67 322 Směnky k úhradě 0.00 0.00 0.00 0.00 324 Krátkodobé přijaté zálohy 3,472,406.80 201,898,853.93 200,896,448.28 2,470,001.15 325 Závazky z dělené správy a kaucí 0.00 0.00 0.00 0.00 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 0.00 0.00 0.00 0.00 331 Zaměstnanci 0.00 103,005,103.00 103,005,103.00 0.00 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 8,002,326.00 80,834,920.00 81,048,587.00 8,215,993.00 335 Pohledávky za zaměstnanci 13,370.00 297,283.00 299,653.00 11,000.00 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: 0.00 0.00 0.00 0.00 34534501 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce -­‐ závazky 0.00 0.00 0.00 0.00 34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce -­‐ ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 0.00 11,461,938.89 11,461,938.89 0.00 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 0.00 0.00 0.00 0.00 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 0.00 0.00 0.00 0.00 349 Závazky k vybranými místním vládním institucím 0.00 0.00 0.00 0.00 351 Pohledávky za účastníky sdružení 0.00 0.00 0.00 0.00 352 Závazky k účastníkům sdružení 0.00 0.00 0.00 0.00 361 Krátkodobé pohledávky z ručení: 0.00 0.00 0.00 0.00 36136101 Krátkodobé ... za dluhové CP -­‐ do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 36136102 Krátkodobé ... za půjčky a úvěry -­‐ do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 36136103 Krátkodobé pohledávky z ručení -­‐ po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 362 Krátkodobé závazky z ručení: 0.00 0.00 0.00 0.00 36236201 Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry 0.00 0.00 0.00 0.00 36236202 Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 0.00 0.00 0.00 0.00 363 Pevné termínové operace a opce: 0.00 0.00 0.00 0.00 36336311 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) -­‐ opce a opc 0.00 0.00 0.00 0.00 36336312 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) -­‐ swapy úrok 0.00 0.00 0.00 0.00 36336313 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) -­‐ swapy měno 0.00 0.00 0.00 0.00 36336314 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) -­‐ swapy osta 0.00 0.00 0.00 0.00 MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 6/ 43 ORGANIZACE: 00601233 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestaveno k 31.12.2013 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | PS | MD | D | KS | |AKTIVA / PASIVA | [01] | [02] | [03] | [04] | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 36336315 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) -­‐ termínové 0.00 0.00 0.00 0.00 36336316 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) -­‐ REPO / DEP 0.00 0.00 0.00 0.00 36336319 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) -­‐ ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 36336321 Pevné termínové operace a opce (závazky) -­‐ opce a opce p 0.00 0.00 0.00 0.00 36336322 Pevné termínové operace a opce (závazky) -­‐ swapy úrokové 0.00 0.00 0.00 0.00 36336323 Pevné termínové operace a opce (závazky) -­‐ swapy měnové 0.00 0.00 0.00 0.00 36336324 Pevné termínové operace a opce (závazky) -­‐ swapy ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 36336325 Pevné termínové operace a opce (závazky) -­‐ termínové úro 0.00 0.00 0.00 0.00 36336326 Pevné termínové operace a opce (závazky) -­‐ REPO / DEPO 0.00 0.00 0.00 0.00 36336329 Pevné termínové operace a opce (závazky) -­‐ ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 364 Závazky z neukončených finančních operací 0.00 0.00 0.00 0.00 365 Pohledávky z finančního zajištění 0.00 0.00 0.00 0.00 366 Závazky z finančního zajištění 0.00 0.00 0.00 0.00 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů 0.00 0.00 0.00 0.00 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 0.00 0.00 0.00 0.00 371 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahra 0.00 0.00 0.00 0.00 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahranič 0.00 0.00 0.00 0.00 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: 0.00 0.00 0.00 0.00 37337301 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery -­‐ investiční d 0.00 0.00 0.00 0.00 37337302 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery -­‐ neinvestiční 0.00 0.00 0.00 0.00 37337303 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery -­‐ důchody 0.00 0.00 0.00 0.00 37337309 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery -­‐ ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: 0.00 0.00 0.00 0.00 37437401 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -­‐ investiční dota 0.00 0.00 0.00 0.00 37437402 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -­‐ neinvestiční do 0.00 0.00 0.00 0.00 37437409 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -­‐ ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: 0.00 0.00 0.00 0.00 37737701 Ostatní ... dividendy a podíly na zisku 0.00 0.00 0.00 0.00 37737702 Ostatní ... úroky z úvěrů a půjček -­‐ do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 37737703 Ostatní ... úroky z krátkodobých CP -­‐ do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 37737704 Ostatní ... úroky po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 37737709 Ostatní krátkodobé pohledávky -­‐ jiné 0.00 0.00 0.00 0.00 378 Ostatní krátkodobé závazky: 241,993.60 2,400,542.84 2,606,491.49 447,942.25 37837801 Ostatní ... úroky z úvěrů a půjček 0.00 0.00 0.00 0.00 37837802 Ostatní ... úroky z vydaných krátkodobý 0.00 0.00 0.00 0.00 37837803 Ostatní ... neidentifikovatelné platby 0.00 0.00 0.00 0.00 37837809 Ostatní ... jiné 241,993.60 2,400,542.84 2,606,491.49 447,942.25 381 Náklady příštích období: 605,340.68 211,245.56 557,223.07 259,363.17 38138101 Náklady příštích období -­‐ dodavatelsko-­‐odběratelské vzta 0.00 0.00 0.00 0.00 38138102 Náklady příštích období -­‐ úroky (diskonty) z krátkodobýc 0.00 0.00 0.00 0.00 38138103 Náklady příštích období -­‐ úroky (diskonty) z dlouhodobýc 0.00 0.00 0.00 0.00 38138104 Náklady příštích období -­‐ úroky z úvěrů a půjček 0.00 0.00 0.00 0.00 38138109 Náklady příštích období -­‐ ostatní 605,340.68 211,245.56 557,223.07 259,363.17 383 Výdaje příštích období: 1,905,622.16 7,872,544.36 9,315,581.91 3,348,659.71 38338301 Výdaje příštích období -­‐ úroky z úvěrů a půjček 0.00 0.00 0.00 0.00 38338309 Výdaje příštích období -­‐ ostatní 1,905,622.16 7,872,544.36 9,315,581.91 3,348,659.71 384 Výnosy příštích období: 1,491.00 1,491.00 0.00 0.00 38438401 Výnosy příštích období -­‐ dodavatelsko-­‐odběratelské vztah 0.00 0.00 0.00 0.00 38438402 Výnosy příštích období -­‐ úroky (prémie) z krátkodobých d 0.00 0.00 0.00 0.00 MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 7/ 44 ORGANIZACE: 00601233 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestaveno k 31.12.2013 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | PS | MD | D | KS | |AKTIVA / PASIVA | [01] | [02] | [03] | [04] | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 38438403 Výnosy příštích období -­‐ úroky (prémie) z dlouhodobých d 0.00 0.00 0.00 0.00 38438404 Výnosy příštích období -­‐ úroky z úvěrů, půjček, návratný 0.00 0.00 0.00 0.00 38438409 Výnosy příštích období -­‐ ostatní 1,491.00 1,491.00 0.00 0.00 385 Příjmy příštích období: 0.00 0.00 0.00 0.00 38538501 Příjmy příštích období -­‐ úroky z úvěrů a půjček 0.00 0.00 0.00 0.00 38538509 Příjmy příštích období -­‐ ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 388 Dohadné účty aktivní 207,202.81 359,894.53 258,596.41 308,500.93 38838801 Dohadné účty aktivní -­‐ úroky z úvěrů a půjček 0.00 0.00 0.00 0.00 38838809 Dohadné účty aktivní -­‐ ostatní 207,202.81 359,894.53 258,596.41 308,500.93 389 Dohadné účty pasivní 775,636.34 1,297,971.34 1,004,602.68 482,267.68 38938901 Dohadné účty pasivní -­‐ úroky z úvěrů a půjček 0.00 0.00 0.00 0.00 38938909 Dohadné účty pasivní -­‐ ostatní 775,636.34 1,297,971.34 1,004,602.68 482,267.68 401 Jmění účetní jednotky 201,866,860.65 5,301,734.00 22,517,491.53 219,082,618.18 402 Fond privatizace 0.00 0.00 0.00 0.00 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00 0.00 0.00 405 Kurzové rozdíly 0.00 0.00 0.00 0.00 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 0.00 0.00 0.00 0.00 407 Jiné oceňovací rozdíly 0.00 0.00 0.00 0.00 408 Opravy minulých období 0.00 0.00 0.00 0.00 411 Fond odměn 4,168,687.67 0.00 0.00 4,168,687.67 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 804,641.68 1,160,384.00 1,003,119.82 647,377.50 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 2,763,318.66 0.00 172,207.56 2,935,526.22 414 Rezervní fond z ostatních titulů 1,060,034.99 74,000.00 308,100.00 1,294,134.99 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond 24,981,206.05 11,106,515.24 5,301,734.00 19,176,424.81 419 Ostatní fondy 0.00 0.00 0.00 0.00 451 Dlouhodobé úvěry: 0.00 0.00 0.00 0.00 45145101 Dlouhodobé úvěry -­‐ jistina 0.00 0.00 0.00 0.00 45145102 Dlouhodobé úvěry -­‐ úrok 0.00 0.00 0.00 0.00 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 0.00 0.00 0.00 0.00 453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů: 0.00 0.00 0.00 0.00 45345301 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů -­‐ jistina 0.00 0.00 0.00 0.00 45345302 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů -­‐ úrok 0.00 0.00 0.00 0.00 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 0.00 0.00 0.00 0.00 456 Dlouhodobé závazky z ručení: 0.00 0.00 0.00 0.00 45645601 Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry 0.00 0.00 0.00 0.00 45645602 Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 0.00 0.00 0.00 0.00 457 Dlouhodobé směnky k úhradě 0.00 0.00 0.00 0.00 458 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahranič 0.00 0.00 0.00 0.00 459 Ostatní dlouhodobé závazky: 0.00 0.00 0.00 0.00 45945901 Ostatní dlouhodobé závazky -­‐ z nákupu na splátky 0.00 0.00 0.00 0.00 45945902 Ostatní dlouhodobé závazky -­‐ úroky z úvěrů a půjček 0.00 0.00 0.00 0.00 45945903 Ostatní dlouhodobé závazky -­‐ úroky z vydaných dlouhodobý 0.00 0.00 0.00 0.00 45945909 Ostatní dlouhodobé závazky -­‐ jiné 0.00 0.00 0.00 0.00 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 0.00 0.00 0.00 0.00 46246201 Poskytnuté ... -­‐ do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 46246202 Poskytnuté ... -­‐ po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 0.00 0.00 0.00 0.00 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0.00 0.00 0.00 0.00 466 Dlouhodobé pohledávky z ručení: 0.00 0.00 0.00 0.00 MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 8/ 45 ORGANIZACE: 00601233 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestaveno k 31.12.2013 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | PS | MD | D | KS | |AKTIVA / PASIVA | [01] | [02] | [03] | [04] | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 46646601 Dlouhodobé ... za dluhové CP -­‐ do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 46646602 Dlouhodobé ... za půjčky a úvěry -­‐ do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 46646603 Dlouhodobé pohledávky z ručení -­‐ po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 468 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahra 0.00 0.00 0.00 0.00 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 0.00 0.00 0.00 0.00 46946901 Ostatní ... úroky z úvěrů a půjček -­‐ do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 46946902 Ostatní ... úroky z dlouhodobých CP -­‐ do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 46946903 Ostatní ... úroky po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 46946909 Ostatní dlouhodobé pohledávky -­‐ jiné 0.00 0.00 0.00 0.00 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: 0.00 0.00 0.00 0.00 47147101 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery -­‐ investiční d 0.00 0.00 0.00 0.00 47147102 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery -­‐ neinvestiční 0.00 0.00 0.00 0.00 47147109 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery -­‐ ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 0.00 0.00 0.00 0.00 47247201 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery -­‐ investiční dota 0.00 0.00 0.00 0.00 47247202 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery -­‐ neinvestiční do 0.00 0.00 0.00 0.00 47247209 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery -­‐ ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 9/ 46 ORGANIZACE: 00601233 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestaveno k 31.12.2013 Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | Náklady od počátku roku | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | | Hlavní činnost |Hospodářská činnost| |NÁKLADY | [05] | [06] | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 518 Ostatní služby: 13,579,561.60 231.23 51801 Ostatní služby -­‐ náklady na finanční leasing, nákup na s 0.00 0.00 51802 Ostatní služby -­‐ náklady na operativní pronájem s výjimk 0.00 0.00 51803 Ostatní služby -­‐ náklady na operativní pronájem pozemků 0.00 0.00 51804 Ostatní služby -­‐ zpětný nájem 0.00 0.00 51899 Ostatní služby -­‐ jiné 13,579,561.60 231.23 521 Mzdové náklady: 102,414,727.31 37,467.69 52101 Mzdové náklady -­‐ mimo ostatní osobní náklady 100,666,666.18 37,467.69 52102 Mzdové náklady -­‐ ostatní osobní náklady 1,225,362.45 0.00 52103 Mzdové náklady -­‐ náhrady mezd za dočasnou pracovní nesch 526,548.68 0.00 52199 Mzdové náklady -­‐ ostatní -­‐3,850.00 0.00 524 Zákonné sociální pojištění: 34,007,305.61 13,055.39 52401 Zákonné sociální pojištění -­‐ pojistné na veřejné zdravot 9,034,223.01 3,578.99 52402 Zákonné sociální pojištění -­‐ pojistné na sociální pojišt 24,973,082.60 9,476.40 52499 Zákonné sociální pojištění -­‐ ostatní 0.00 0.00 525 Jiné sociální pojištění: 0.00 0.00 52501 Jiné sociální pojištění -­‐ povinné úrazové pojištění zamě 0.00 0.00 52599 Jiné sociální pojištění -­‐ ostatní 0.00 0.00 527 Zákonné sociální náklady: 1,948,313.04 293.97 52701 Zákonné sociální náklady -­‐ základní příděl do FKSP 1,003,119.82 0.00 52799 Zákonné sociální náklady -­‐ ostatní 945,193.22 293.97 538 Jiné daně a poplatky: 3,000.00 0.00 53801 Jiné daně a poplatky -­‐ poplatky za užívání dálnic a rych 3,000.00 0.00 53802 Jiné daně a poplatky -­‐ soudní poplatky 0.00 0.00 53803 Jiné daně a poplatky -­‐ správní poplatky 0.00 0.00 53899 Jiné daně a poplatky -­‐ ostatní 0.00 0.00 543 Dary: 0.00 0.00 54302 Dary -­‐ bezúplatný převod a předání majetku z jiného titu 0.00 0.00 54303 Dary -­‐ sociální dávky nepojistného charakteru -­‐ nepeněžn 0.00 0.00 54399 Dary -­‐ ostatní 0.00 0.00 548 Tvorba fondů: 0.00 0.00 54801 Tvorba fondů -­‐ rezervní fond 0.00 0.00 54802 Tvorba fondů -­‐ sociální fond 0.00 0.00 54899 Tvorba fondů -­‐ ostatní 0.00 0.00 549 Ostatní náklady z činnosti: 1,184,984.23 29.51 54901 Ostatní náklady z činnosti -­‐ pojistné na neživotní pojiš 261,897.50 0.00 54999 Ostatní náklady z činnosti -­‐ jiné 923,086.73 29.51 557 Náklady z vyřazených pohledávek: 0.00 0.00 55701 Náklady z vyřazených pohledávek -­‐ po vzájemné dohodě věř 0.00 0.00 55702 Náklady z vyřazených pohledávek -­‐ pro nedobytnost 0.00 0.00 55703 Náklady z vyřazených pohledávek -­‐ postoupených bezúplatn 0.00 0.00 55704 Náklady z vyřazených pohledávek -­‐ postoupených za úplatu 0.00 0.00 55799 Náklady z vyřazených pohledávek -­‐ ostatní 0.00 0.00 561 Prodané cenné papíry a podíly: 0.00 0.00 56101 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 56102 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 56103 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 10/ 47 ORGANIZACE: 00601233 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestaveno k 31.12.2013 Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | Náklady od počátku roku | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | | Hlavní činnost |Hospodářská činnost| |NÁKLADY | [05] | [06] | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 56104 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 56105 Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností 0.00 0.00 56106 Prodané majetkové účasti do 20% 0.00 0.00 56107 Prodané depozitní směnky 0.00 0.00 56108 Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (pův 0.00 0.00 56109 Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (pův 0.00 0.00 56199 Prodané cenné papíry a podíly -­‐ ostatní 0.00 0.00 562 Úroky: 0.00 0.00 56201 Úroky -­‐ ze swapových operací a FRA 0.00 0.00 56299 Úroky -­‐ ostatní 0.00 0.00 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou: 0.00 0.00 56401 Náklady z přecenění reálnou hodnotou -­‐ majetkových cenný 0.00 0.00 56402 Náklady z přecenění reálnou hodnotou -­‐ dluhových cenných 0.00 0.00 56499 Náklady z přecenění reálnou hodnotou -­‐ ostatní 0.00 0.00 571 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 0.00 0.00 57101 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na trans 0.00 0.00 57102 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na trans 0.00 0.00 57103 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na trans 0.00 0.00 57104 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na trans 0.00 0.00 57105 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na trans 0.00 0.00 57106 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na trans 0.00 0.00 57107 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na trans 0.00 0.00 57108 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na trans 0.00 0.00 57199 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na trans 0.00 0.00 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: 0.00 0.00 57201 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfe 0.00 0.00 57202 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfe 0.00 0.00 57203 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfe 0.00 0.00 57299 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfe 0.00 0.00 MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 11/ 48 ORGANIZACE: 00601233 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestaveno k 31.12.2013 Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | Výnosy od počátku roku | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | | Hlavní činnost |Hospodářská činnost| |VÝNOSY | [05] | [06] | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 603 Výnosy z pronájmu: 808,616.30 0.00 60301 Výnosy z pronájmu -­‐ pozemků 0.00 0.00 60302 Výnosy z pronájmu -­‐ bytů ve vlastnictví 587,259.14 0.00 60399 Výnosy z pronájmu -­‐ ostatní 221,357.16 0.00 633 Výnosy ze sociálního pojištění: 0.00 0.00 63301 Výnosy ze sociálního pojištění -­‐ pojistné na důchodové p 0.00 0.00 63302 Výnosy ze sociálního pojištění -­‐ pojistné na důchodové p 0.00 0.00 63303 Výnosy ze sociálního pojištění -­‐ pojistné na důchodové p 0.00 0.00 63304 Výnosy ze sociálního pojištění -­‐ pojistné na nemocenské 0.00 0.00 63305 Výnosy ze sociálního pojištění -­‐ pojistné na nemocenské 0.00 0.00 63306 Výnosy ze sociálního pojištění -­‐ pojistné na nemocenské 0.00 0.00 63307 Výnosy ze sociálního pojištění -­‐ příspěvky na státní pol 0.00 0.00 63308 Výnosy ze sociálního pojištění -­‐ příspěvky na státní pol 0.00 0.00 63309 Výnosy ze sociálního pojištění -­‐ příspěvky na státní pol 0.00 0.00 63310 Výnosy ze sociálního pojištění -­‐ přirážky k pojistnému n 0.00 0.00 63311 Výnosy ze sociálního pojištění -­‐ pojistné na povinné úra 0.00 0.00 63312 Výnosy ze sociálního pojištění -­‐ přirážky k pojistnému n 0.00 0.00 63399 Výnosy ze sociálního pojištění -­‐ ostatní 0.00 0.00 643 Výnosy z vyřazených pohledávek: 0.00 0.00 64301 Výnosy z vyřazených pohledávek -­‐ v minulosti vyřazených 0.00 0.00 64302 Výnosy z vyřazených pohledávek -­‐ postoupených za úplatu 0.00 0.00 64399 Výnosy z vyřazených pohledávek -­‐ ostatní 0.00 0.00 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku: 0.00 0.00 64501 Výnosy z prodeje software 0.00 0.00 64502 Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limi 0.00 0.00 64599 Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majet 0.00 0.00 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 1,050.00 0.00 64601 Výnosy z prodeje bytů a bytových budov 0.00 0.00 64602 Výnosy z prodeje nebytových budov 0.00 0.00 64603 Výnosy z prodeje ostatních staveb 0.00 0.00 64604 Výnosy z prodeje dopravních prostředků 0.00 0.00 64605 Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře 1,050.00 0.00 64606 Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů 0.00 0.00 64607 Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin 0.00 0.00 64608 Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu 0.00 0.00 64609 Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů 0.00 0.00 64610 Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů 0.00 0.00 64611 Výnosy z prodeje kulturních předmětů 0.00 0.00 64699 Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku 0.00 0.00 647 Výnosy z prodeje pozemků 0.00 0.00 648 Čerpání fondů: 74,000.00 0.00 64801 Čerpání fondů -­‐ rezervní fond 74,000.00 0.00 64802 Čerpání fondů -­‐ sociální fond a FKSP 0.00 0.00 64899 Čerpání fondů -­‐ ostatní 0.00 0.00 649 Ostatní výnosy z činnosti: 1,126,872.77 313,237.50 64901 Ostatní výnosy z činnosti -­‐ vyřazení závazku 0.00 0.00 64902 Ostatní výnosy z činnosti -­‐ přijaté náhrady od pojišťove 7,214.00 0.00 MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 12/ 49 ORGANIZACE: 00601233 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestaveno k 31.12.2013 Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | Výnosy od počátku roku | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | | Hlavní činnost |Hospodářská činnost| |VÝNOSY | [05] | [06] | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 64903 Ostatní výnosy z činnosti -­‐ přijaté náhrady škod od fyzi 0.00 0.00 64999 Ostatní výnosy z činnosti -­‐ jiné 1,119,658.77 313,237.50 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů: 0.00 0.00 66101 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj 0.00 0.00 66102 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj 0.00 0.00 66103 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj 0.00 0.00 66104 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj 0.00 0.00 66105 Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních spol 0.00 0.00 66106 Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20% 0.00 0.00 66107 Výnosy z prodeje depozitních směnek 0.00 0.00 66108 Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do sp 0.00 0.00 66109 Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do sp 0.00 0.00 66199 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů -­‐ ostatní 0.00 0.00 662 Úroky: 3,625.97 0.00 66201 Úroky -­‐ ze swapových operací a FRA 0.00 0.00 66299 Úroky -­‐ ostatní 3,625.97 0.00 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou: 0.00 0.00 66401 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou -­‐ majetkových cennýc 0.00 0.00 66402 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou -­‐ dluhových cenných 0.00 0.00 66499 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou -­‐ ostatní 0.00 0.00 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0.00 0.00 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: 50,962.60 0.00 67101 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transfe 0.00 0.00 67102 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transfe 50,962.60 0.00 67103 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transfe 0.00 0.00 67199 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transfe 0.00 0.00 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 0.00 0.00 67201 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 0.00 0.00 67202 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 0.00 0.00 67203 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 0.00 0.00 67299 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 0.00 0.00 MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 13/ 50 ORGANIZACE: 00601233 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestaveno k 31.12.2013 Část IV: DNHM a DHM -­‐ typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | Typy změn | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | | Na straně MD | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |AKTIVA | [402] | [403] | [404] | [405] | [408] | [409] | [410] | [411] | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,900.00 0.00 014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 018 0.00 0.00 0.00 32,490.30 0.00 0.00 0.00 0.00 019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01901901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01901909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,454,828.53 0.00 02102101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02102102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,454,828.53 0.00 02102103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02102109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,834,111.43 0.00 02202201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02202202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,834,111.43 0.00 025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 028 0.00 0.00 1,185,693.22 333,435.84 0.00 40,668.00 0.00 0.00 029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902904 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 032 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03203201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03203202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03203209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 041 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,900.00 0.00 04101200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,900.00 0.00 04101400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 042 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,429,959.46 0.00 04202101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,595,848.03 0.00 04202103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,834,111.43 0.00 04202500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 14/ 51 ORGANIZACE: 00601233 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestaveno k 31.12.2013 Část IV: DNHM a DHM -­‐ typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | Typy změn | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | | Na straně MD | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |AKTIVA | [402] | [403] | [404] | [405] | [408] | [409] | [410] | [411] | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 04202902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202904 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04203100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04203201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04203209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 15/ 52 ORGANIZACE: 00601233 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestaveno k 31.12.2013 Část IV: DNHM a DHM -­‐ typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | Typy změn | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | | Na straně MD | Na straně D | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |AKTIVA | [412] | [413] | [419] | [433] | [420] | [451] | [458] | [459] | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01901901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01901909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02102101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02102102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02102103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02102109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02202201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02202202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902904 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 032 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03203201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03203202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03203209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 041 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 042 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 16/ 53 ORGANIZACE: 00601233 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestaveno k 31.12.2013 Část IV: DNHM a DHM -­‐ typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | Typy změn | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | | Na straně MD | Na straně D | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |AKTIVA | [412] | [413] | [419] | [433] | [420] | [451] | [458] | [459] | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 04202902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202904 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04203100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04203201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04203209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MÚZO PRAHA -­‐ 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 17/ 54 ORGANIZACE: 00601233 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED 30.01.2014 17:44 Nadř. org.: OPRO-­‐P35 Kap.: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden -­‐ Prosinec 2013 Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233 sestaveno k 31.12.2013 Část IV: DNHM a DHM -­‐ typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ | | Typy změn | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| | | Na straně D | | |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐| |AKTIVA | [460] | [461] | [467] | [463] | [469] | [483] | [470] | -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01901901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01901909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02102101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02102102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02102103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02102109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 022 0.00 392,403.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02202201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02202202 0.00 392,403.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 028 0.00 586,629.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902904 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 032 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03203201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03203202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03203209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 041 108,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Podobné dokumenty

VLT HVAC Drive FC 102 - datové body

VLT HVAC Drive FC 102 - datové body Frekvenční měniče VLT FC 102 Datové body Tabulka platí pro nastavení frekvenční žádosti kmitočtu v pěti stupních, pomocí převodníku PDA-3, nebo modulu MCU s 3-bit.výstupem setup 1 - digitální řízen...

Více

Výroční zpráva VMO za rok 2015

Výroční zpráva VMO za rok 2015 - metodická pomoc při vytváření bakalářské práce (inventář k fondu F. Přikryl) - vyhledávání předmětů v badatelských záležitostech Podsbírka Etnografie, Hrbáčková, V. – 160 dní - Likvidace vánoční ...

Více

zřízení kompostárny v obci huslenky příloha č. 7 obchodní podmínky

zřízení kompostárny v obci huslenky příloha č. 7 obchodní podmínky a s projektovou dokumentací pro provedení díla dle čI. 3.1 a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, ma...

Více

CKKP :: Odešel Jiří Ployer Dne 22.listopadu 2015 naše řady opustil

CKKP :: Odešel Jiří Ployer Dne 22.listopadu 2015 naše řady opustil t5J1grQrIywAgWJVT+va1EQVwxaObBhnpSzTpdlpl362QguO46PLZXI9FkD67COX3vxpTo 8+aFnOm9n3Fkegk/RfQVR32UjcEh8IgoL6+FUQ9mmTz+qe9PNu5eR+dFSwlmY0cTzTUri UCL+a5JIslVj57p04Z54p6HkJbD9X0maRFyM3pJwyWiZ6sJtS9/wAiqv...

Více

Zpravodaj2010-3

Zpravodaj2010-3 museli být hrazeny z obecního rozpočtu. Je samozřejmé, že Koryčany čeká ještě veliké množství práce , aby občané mohli být spokojeni. Těmito úkoly se však již bude muset zabývat nové zastupitelstvo...

Více

Nemocniční listy - Nemocnice Kyjov

Nemocniční listy - Nemocnice Kyjov zaplatit odborníky a tak přežít následující nelehké období, které zdravotnická zařízení v roce 2012 čeká. Ing. Josef Pejchl

Více