Synergogy HR workshop

Komentáře

Transkript

Synergogy HR workshop
Klíč ke zvyšování efektivity
Synergogy HR workshop
Synergogické programy mají funkci brány do procesu zvyšování efektivity firmy. Účastníci
si v nich například:
osvojují postoje nutné k efektivnímu vedení lidí a poznávají jejich jasně měřitelné
dopady na výsledky týmové práce,
vytvářejí si motivující vize pro sebe pro oblast své odpovědnosti ve společnosti,
stávají se konstruktivně kritičtějšími k sobě i druhým,
učí se vidět konflikty jako šance s pozitivním potenciálem.
Na konci odcházejí s rozhodnutím uvést své poznatky do praxe na pracovišti a začít
se změnami sami u sebe. Toto vše jsou cíle, k jejichž naplnění ve firmách významně přispívá
práce personalistů.
Komu je Synergogy workshop určen?
Vedoucím pracovníkům z oblasti řízení lidských zdrojů ze všech oborů podnikání.
Co Synergogy workshop zprostředkovává?
Stručně řečeno dvě věci v jednom – s využitím unikátní metody se účastníci naučí používat
účinnou koncepci stylů manažerského chování.
První přínos spočívá v ochutnání si možností metody Synergogy jako cesty pro
osvojování si znalostí a získávání zkušeností,
 porozumíte rozdílům v aplikaci pedagogicko-andragogických a synergogických
přístupů na firmu a jejich dopadech,
Druhý přínos představuje osvojení si nadčasové koncepce Managerial Grid® prof. R
Blakea a dr. J. Mouton jako manažerského nástroje pro efektivní vedení organizací,
 účastníci zažijí měřitelnost efektivity týmové spolupráce a posunující práci
na sobě samém.
Nové zkušenosti z pracovní skupiny vkládají absolventům programu do rukou účinný nástroj
ke změně jejich dosavadních postojů a návyků. Vedle zážitku vznikání synergie v týmu každý
porozumí, jak by metodu Synergogy mohl využít pro rozvoj lidských zdrojů ve své firmě.
Struktura programu
Sedm různorodých aktivit dává příležitost projevit specifické vzorce chování každého
účastníka. Osobní zkušenosti jsou systematicky doplňovány facilitovanou diskuzí propojující
teorii a praxi.
Czech Grid Group
Darwinova 19, 143 00, Praha 4 – Modřany
www.gridgroup.cz, [email protected]
Klíč ke zvyšování efektivity
Účastníci mají opakovaně příležitost rozpoznat důsledky svého chování a jejich vliv na
výkonnost týmu, objeví silné a slabé stránky různých stylů vedení a naučí se využívat
potenciál svých spolupracovníků. Na závěr zpracovávají svou představu zdravé firemní
kultury a dávají ji do souvislosti se skutečností, kterou zažívají na svém pracovišti.
Jak Synergogy workshop probíhá?
Přípravná fáze začíná cca čtyři týdny před začátkem vlastního programu. Každý z účastníků
absolvuje individuální přípravu, která se skládá z odpovědí na otázky týkající se jeho stylu
vedení lidí, firemní kultury organizace, ze které přichází, četby knihy a znalostního testu.
Výsledky přípravy jsou podkladem pro následné společné aktivity, a proto je její zpracování
nezbytnou podmínkou účasti. Příprava zabere obvykle cca 8 hodin času.
Projektová fáze začíná obvykle v úterý 18:30 a končí ve čtvrtek v 17:00. Pracovní skupiny
rozvíjejí individuální poznatky získané v přípravné fázi. V rámci interaktivních skupinových
činností se učí prostřednictvím získávaných zkušeností. Program je po celou dobu praktickým
workshopem, nikoliv teoretickým školením.
Jaká je potřebná investice?
Celková cena otevřeného programu činí 11.900,- Kč bez DPH za osobu a zahrnuje: knihu
„Nástroj ke změně“, přípravné a účastnické materiály, mezinárodní Grid ® certifikát, vedení
programu zajišťované certifikovaným facilitátorem a licenční poplatky společnosti Grid
International, Inc. (strava a ubytování nejsou zahrnuty v ceně programu a účastníci je hradí
přímo hotelu).
Nejbližší připravovaný termín: 22. - 24. 05. 2012 (Pension Fousek, www.zvikov.cz)
Názory absolventů:
„Grid ve mně rozdmýchal skrytý potenciál pro řízení konfliktních situací a využívání reflexe
jako nástroje k získání lepších výsledků. Konečně moji podřízení vidí pozitivní rozdíl v mém
stylu řízení.“
Joachim Quah, ředitel HR, Credit Suisse Private Banking, Singapur
"Koncepce GRID je cenná v tom, že ukazuje, co změnit a dává zároveň i návod jak. Přitom ke
všemu klade měřitelná kritéria, což v podobných programech nebývá obvyklé"
Yvonna Kratochvílová, HR manažerka, VELUX Česká republika, s.r.o.
„Přínos programu vidím nejen v tom, že jsem poznal GRID teorii, ale zažil jsem to! Dosud
jsem nečetl knihu na podobné téma jako „Nástroj ke změně", která by tak jasně, výstižně a bez
„zbytečné omáčky" šla přímo k jádru věci."
Josef Šindelka, personální manažer, Celestica CR s.r.o., Česká republika
Czech Grid Group
Darwinova 19, 143 00, Praha 4 – Modřany
www.gridgroup.cz, [email protected]

Podobné dokumenty