Výpis z usnesení zastupitelstva obce 28.4.2014

Komentáře

Transkript

Výpis z usnesení zastupitelstva obce 28.4.2014
Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Damníkov konaného v zasedací
místnosti obecního úřadu 28. 4. 2014 od 18:00 hodin.
1/4/2014
ZO
schválilo ověřovatele zápisu pana Jana Koudelku a pana Josefa Suchomela.
2/4/2014
ZO
schválilo zapisovatele zápisu slečnu Věru Duškovou.
3/4/2014
ZO
schválilo program Zastupitelstva obce Damníkov konaného 28. 4. 2014.
4/4/2014
ZO
projednalo žádost č. j. DAM 133/2014 ze dne 24. 3. 2014 pana L. H. předsedy MS Damníkov
a schválilo prodej pozemkové parcely č. 5224, trvalý travní porost o výměře
666 m2 v k. ú. Damníkov za cenu 15,-Kč/m2 obvyklou v daném místě a čase.
5/4/2014
ZO
projednalo žádost č. j. DAM 189/2014 ze dne 28. 4. 2014 pana L. H. předsedy MS Damníkov
a schválilo poskytnutí finančního příspěvku na činnost MS Damníkov ve výši 10.000,- Kč.
6/4/2014
ZO
projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2014.
7/4/2014
ZO
projednalo a schválilo smlouvu č. OR/14/21422 o poskytnutí grantu z programu Podpora
pořízení územních plánů v roce 2014 od Pardubického kraje.
8/4/2014
ZO
projednalo a schválilo návrh nové smlouvy č. OS201420005409 o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů od společnosti EKO-KOM, a. s.
Jiří Blažek
Starosta obce
Petr Šembera, DiS.
Místostarosta

Podobné dokumenty