Kmen: Vířníci (Rotatoria)

Komentáře

Transkript

Kmen: Vířníci (Rotatoria)
Kmen: Vířníci (Rotatoria)
Milan Dundr
Vířníci
• pseudocoel
Vířníci
• plankton jezer a
rybníků
• moře
• lze i v mechu
• vzácně cizopasně
• v senném nálevu
– dovedou přečkat
nepříznivé podmínky
ve stavu strnulosti
Vířníci
• stavba těla:
– část hlavová
• se smyslovými
tykadly (r)
• pohárovýma očima
(a,b)
• dvěma věnci brv
(přihání potravu
k ústnímu otvoru)
Vířníci
• stavba těla:
– část tělová
• vakovitě rozšířená
• krytá kutikulárním
krunýřem
Vířníci
• stavba těla:
– noha
• s lepivými žlázkami
• na povrchu hustě
příčně pruhovaná
– přichycení k podkladu
lepivým výměškem
Vířníci
• trávicí soustava:
– ústní otvor (a,b)
– žvýkací hltan (c)
• ve stěnách silná
svalovina
• uvnitř destičky k drcení
potravy
Vířníci
• trávicí soustava:
– jícen
– vakovitý žaludek
• ze strany do něho ústí
hepatopankreas
– 1. výskyt!
Vířníci
• trávicí soustava:
– střevo
• krátké úzké
– konečník
– kloaka
• otevírá se na hřbetní
straně u báze nohy
Vířníci
• vylučování:
– plaménkové buňky
• do dvou
protonefridiálních
kanálků (k)
• končí v močovém
váčku na břišní straně
kloaky (l)
– močový váček se
rytmicky vyprazdňuje
Vířníci
• dýchání:
– celým povrchem těla
Vířníci
• nervová soustava:
– 3 páry zauzlin:
• 1. pár – mozkový (d)
– v hlavě nad hltanem
– inervuje:
» smyslové brvy
na tykadlech
» pohárkovité oči
Vířníci
• nervová soustava:
– 3 páry zauzlin:
• 2. pár – podhltanová
zauzlina (f)
– inervuje žvýkací
hltan
Vířníci
• nervová soustava:
– 3 páry zauzlin:
• 3. pár – inervuje nohu
(g)
Vířníci
• rozmnožování:
– oddělené pohlaví –
pohlavní dimorfismus
– partenogeneze
• z neoplozeného vajíčka
- samička
• po většinu roku se
vyskytují pouze
samičky
Vířníci
• rozmnožování:
– na podzim
• z drobnějších
partenogenetických
vajíček i samečkové
(malincí)
• oplozená vajíčka
přečkají zimu
– na jaře z nich opět
partenogenetické
samičky
Zástupci
krunýřenka obecná
(Brachionus urceus)
• plankton našich
rybníků
krunýřenka
hrotenka
vakovenka rybniční
další vířníci
další vířníci
další vířníci

Podobné dokumenty

Ostnokožci (Echinodermata) - maturitní otázka z biologie

Ostnokožci (Echinodermata) - maturitní otázka z biologie - vylučovací soustava: není vyvinuta - nervová soustava: primitivní, jednoduchá, v pokožce - rozmnožovací soustava: gonochoristé i hermafrodité, vývoj přes larvu (dipleura) - ambulakrální soustava:...

Více

Přehled vybraných kmenů živočichů

Přehled vybraných kmenů živočichů nevytvá ejí se žádné orgány, t lo nálevkovitého tvaru vyztužené vnit ní kostrou, vodní (v tšinou mo ští) p isedlí živo ichové, typické bu ky choanocyty (podobné prvok m Trubénkám) kmen ŽAHAVCI (Cni...

Více

1.2 Anatomická terminologie

1.2 Anatomická terminologie Nap?í? celým kurzem je zám?rn? pou?ívána kombinace ?eského, latinského a n?kdy a anglického názvosloví, v?dy podle toho, který pojem je nej?ast?ji u?íván. Pro anatomii je v?ak t?eba znát názvosloví...

Více

Členovci (Arthropoda)

Členovci (Arthropoda) b) hlava, hruď a zadeček c) hlavohruď a zadeček d) všechny články splynou v jeden celek

Více

Nálevníci (Ciliophora)

Nálevníci (Ciliophora) Kmen: Nálevníci (Ciliophora) trepka velká (Paramecium caudatum) • brvy – stavba podobná bičíkům – pohyb • jejich koordinovanou činnost • neuromotorický aparát = síť vlákének, která pod povrchem tě...

Více