Léto (prezentace + pracovní listy)

Komentáře

Transkript

Léto (prezentace + pracovní listy)
LÉTO
VY_12_INOVACE_PRV.123.08
Mgr.Charlotta Kurcová
srpen 2011
Já a můj svět, Prvouka 1.­3.ročník
Téma:Léto
Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v létě, letní aktivity,letní prázdniny.
Anotace: žáci se seznámí s tématem, letními měsíci, počasím v létě, letní přírodou. Jednotlivá témata jsou rozpracovaná podle schopností žáků pro 1.­3.ročník. Pracovní listy: ověřují získané znalosti a porozumění textu z výukové části, popis obrázku, vyprávění podle obrázkové osnovy, básničky jsou zaměřené k tématu, práce s pranostikami, hádanky a doplňování textu, ukázka z knihy Malý princ (o slunci)­ práce s textem a jeho porozumněním. Použitý obrázek: AUTOR NEUVEDEN. nhl.hrajto.com [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <https://encrypted­tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTsLgw_t8gaWl_IFv261ifT6M6
_Dc8rNSRntkfWNVT6P8E976N_>.
1
Počasí v létě
Letní měsíce jsou: červen, červenec, srpen. Léto začíná 21.června v den letního slunovratu (nejdelší den a nejkratší noc). Od tohoto dne se dny zkracují a noci prodlužují.
Počasí v létě je teplé, slunečné, při delším nebo velkém vedru jsou časté letní bouřky.
V přírodě vše kvete, dozrává ovoce, lidé jezdí na dovolené do přírody nebo k moři, koupou se, procházejí se, tráví společně volné chvíle.
1.Přečti si básničku a řekni, co
si ty představíš když se řekne
"léto":
Léto
Cupy ­ hupy ­
pravda je to,
po jaru že máme léto,
Slunko hřeje, slunko pálí,
ani chvilky nezahálí,
všude smíchu je a ruchu
­ léto přišlo!
Hejsa! Chuchu!
Použitý obrázek: AUTOR NEUVEDEN. www.vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­pocasi­rocni­obdobi­leto­
01.jpg>.
Použitý zdroj: POHORSKÝ, Pavel. Léto [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <https://pohadky.signaly.cz/1006/leto­basnicka>.
2
Pracovní list
Přečti si ukázku z knihy Malý princ a řekni, jak král poručil slunci, aby
zapadlo.
Vaše Veličenstvo, čemu vládnete?" zeptal se Malý princ. „Všemu," odpověděl král velmi prostě. Malý princ si dodal odvahy a požádal krále o jednu laskavost: „Chtěl bych vidět západ slunce... Udělejte mi tu radost...Nařiďte slunci, aby zapadlo..." „Kdybych nařídil generálovi, aby létal od květiny ke květině, jako létá motýl,
a generál by rozkaz neprovedl, čí by to byla chyba?" „Vaše," odpověděl malý princ. „Správně. Je třeba žádat od každého to, co může dát," odvětil král. „Autorita závisí především na rozumu. Poručíš­li svému lidu, aby šel a vrhl se do moře, vzbouří se. Mám právo vyžadovat poslušnost, protože mé rozkazy jsou rozumné." „A co ten můj západ slunce," připomněl mu malý princ. „Budeš mít ten svůj západ slunce," odpověděl král a podíval se nejprve do tlustého kalendáře. „Vyžádám si ho. Ale poněvadž umím vládnout, počkám, až k tomu budou příznivé podmínky. Bude to dnes večer asi ve tři čtvrti na sedm. A uvidíš, jak jsou mé rozkazy přesně plněny." (ANTOINE DE SAINT­EXUPÉRY: MALÝ PRINC)
3
1.ročník­pracovní list
1. Vymaluj si obrázek a vyprávěj, kde jsi byl na prázdninách ty a co
jste tam dělali. Přečti si básničku.
U vody
Slunce hřeje
slunce pálí.
Kdo si nejvíc
léto chválí?
Ten, kdo se právě
u vody v trávě válí.
Použitý obrázek:AUTOR NEUVEDEN. www.vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­pocasi­rocni­obdobi­
leto­02.jpg>.
Použitý zdroj: AUTOR NEUVEDEN. U vody [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://maminkymaminkam.cz/basnicky­rikanky/basnicky­leto/589­u­vody>.
4
1.ročník­pracovní list
1. Dej do zeleného kroužku oblečení, které si zabalíš na výlet a do
žlutého to které si vezmeš k vodě:
Použité obrázky:
AUTOR NEUVEDEN. www.vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­obleceni­001.jpg>.
AUTOR NEUVEDEN. www.vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­obleceni­002.jpg>.
AUTOR NEUVEDEN. www.vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­obleceni­035.jpg>.
AUTOR NEUVEDEN. www.vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­obleceni­055.jpg>.
AUTOR NEUVEDEN. www.vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­obleceni­050.jpg>.
AUTOR NEUVEDEN. www.vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­obleceni­046.jpg>.
AUTOR NEUVEDEN. www.vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­obleceni­054.jpg>.
AUTOR NEUVEDEN. www.vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­obleceni­061.jpg>.
5
Letní sporty
Pojmenuj sporty na obrázcích a řekni co o nich víš:
Použité obrázky:
AUTOR NEUVEDEN. www.vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­sport­010­254x180.jpg>.
AUTOR NEUVEDEN. www.vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­sport­013­254x180.jpg>.
AUTOR NEUVEDEN. www.vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­sport­020­254x180.jpg>.
AUTOR NEUVEDEN. www.vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­sport­025­254x180.jpg>.
AUTOR NEUVEDEN. www.vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­sport­024­254x180.jpg>.
AUTOR NEUVEDEN. www.vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­sport­029­254x180.jpg>.
AUTOR NEUVEDEN. www.vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­sport­017­254x180.jpg>.
6
Svátky v létě
V letním měsíci červenci na nás čekají dva svátky – 5. a 6. července. V roce 862 vyslal kníže Velké Moravy Rostislav poselstvo k byzantskému císaři Michaelovi III. s prosbou o vyslání duchovních, kteří by vedli bohoslužby v slovanské řeči a položili tak základy vlastní církve na Velké Moravě. Díky znalosti jazyka byli pro tuto misi vybráni právě Konstantin a Metoděj. Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni někdy jednoduše jako bratři ze Soluně, jsou známí jako Apoštolové Slovanů nebo také Slovanští věrozvěstové. V rámci své misie na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk. Česko i Slovensko slaví svátek Cyrila a Metoděje 5. července.
6. července 1415 jednalo XV. zasedání sněmu v případu mistra Jana Husa, Jan Hus byl na něm prohlášen za zatvrzelého kacíře a bylo navrženo jeho upálení pokud své učení neodvolá. Hus odmítl odvolat a tak byla hranice zapálena. Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem.
Použité zdroje a obrázky:
AUTOR NEUVEDEN. Cyril a Metoděj [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod%C4%9Bj>.
AUTOR NEUVEDEN. Jan Hus [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus#Husovo_odsouzen.C3.AD>.
AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Muttich%2C_Kamil_Vladislav_­
_Mistr_Jan_Hus_na_hranici_v_Kostnici_1415.jpg/220px­Muttich%2C_Kamil_Vladislav_­_Mistr_Jan_Hus_na_hranici_v_Kostnici_1415.jpg>.
AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Cyril_and_Methodius.jpg/220px­
Cyril_and_Methodius.jpg>.
7
Letní prázdniny
Letní prázdniny začínají 1.července a končí 31.srpna. Jsou tedy dlouhé 2 měsíce a tvoří nedílnou součást naše ho školního roku. Děti se těší, že si užijí volných dní bez povinností příprav na školu, rodiče se těší, že si odpočinou v přírodě nebo u vody a že společně všichni stráví pár pěkných dní a učitelé se těší, že naberou nové síly pro další školní rok. Je však důležité nezapomínat na to, co jsme se vše naučili o bezpečném chování ať už na ulici, u vody či v přírodě, abychom se zase po prázdninách všichni ve zdraví sešli.
Je konec léta
Bylo to v sobotu
anebo v neděli,
když čápi po nebi
za moře letěli?
Co na tom záleží?
Stejně jsme prohráli.
Léto nám v zobáku
odnesli do dáli.
Použité obrázky:
AUTOR NEUVEDEN. vyletyprodeti.cz.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­cinnosti­022­254x180.jpg>.
AUTOR NEUVEDEN. vyletyprodeti.cz.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­cinnosti­025­254x180.jpg>.
AUTOR NEUVEDEN. vyletyprodeti.cz.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­cinnosti­014­254x180.jpg>.
AUTOR NEUVEDEN. vyletyprodeti.cz.cz [online]. [cit. 21.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wp­content/uploads/omalovanky­cinnosti­008­254x180.jpg>.
8
Pracovní list ­ 3.ročník.
1. Přečti si a vysvětli pranostiky k jednotlivým letním měsícům:
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začneme kositi.
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Co srpen nedovaří, to už září nedosmaží.
2. Vysvětli k čemu lidé používali dříve pranostiky.
3. Doplň text (i/í, y/ý):
Ř__kanka pro beru__ku
Jiří Žáček
Beru__ko, půjč m__ jednu tečku!
Třebas tu, co máš na zadečku.
Mus__m j__ napsat za větou,
ať se m__ slova nepletou.
4. Uhádneš?
řešení
Běhá to okolo chalupy, dělá to cupity, cupity.
Použitý zdroj: MIŠKOVSKÝ, Jiří. Čítanka pro nejmenší na celý rok. Liberec: Dialog, 1996, 204 s.
9

Podobné dokumenty