ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE, MATERIÁLOVÉ

Komentáře

Transkript

ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE, MATERIÁLOVÉ
ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE, MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ
P1. Struktura a vlastnosti olovnatých fosfátových a borofosfátových skel
s obsahem oxidu yttritého
Račický A.1, Mošner P.1, Koudelka L.1, Montagne L.2, Revel B.2 | 1 Pardubice,
2
Villeneuve-d‘Ascq, Francie
P2. Mechanochemical Preparation of Alumina-Ceria
Jirátová K.1, Spojakina A.2, Tyuliev G.2, Balabánová J.1, Kaluža L.1 , Palcheva R.2 |
1
Prague, 2Sofia, Bulgaria
P3. Směsné materiály na bázi kovových oxidů pro úschovu vodíku
Morozová M., Soukup K., Šolcová O. | Praha
P4. A Borane Laser
Cerdán L.1, Braborec J.2,3, Garcia-Moreno I.1, Costela A.1, Londesborough M.G.S.2 |
1
Madrid, Spain, 2Husinec-Řež, 3Ústí nad Labem
P5. Pyrochlory lanthanoidů dopované zirkoniem
Hablovičová B., Šulcová P. | Pardubice
P6. Structural Comparison of Chalcogenide Bulk Glasses and Thermally
Evaporated Amorphous Thin Films of Ternary System As-S-Se
Bůžek J., Pálka K., Voynarovych I., Vlček M. | Pardubice
P7. Vliv množství chromoforu na barevné vlastnosti malayaitového pigmentu
Luxová J., Šinkovská M., Šulcová P. | Pardubice
P8. Calcination and Reduction of Ni-Ce/Al2O3 Catalyst as the Way to Increase Its
Catalytic Activity in Dry Reforming of Methane
Smoláková L.1, Kout M.1, Čapek L.1, Caballero A.2 | 1Pardubice, 2Seville, Spain
P9. Synthesis of Mn/Mg Ferrites Using Unusal Preparation Methods – Comparative
Study
Bělina P., Strouhal J., Pluhařová L., Šulcová P., Svoboda L. | Pardubice
P10. Induced Changes in Thin Layers of As-S System Deposited by Spin Coating
and Thermal Evaporation
Šlang S., Loghina L., Pálka K., Vlček M. | Pardubice
P11. A Study of Properties of Modified Commercial Hydrogel
Šustek S., Svoboda L. | Pardubice
P12. Vliv lanthanoidů na barevné vlastnosti směsných oxidických pigmentů na
bázi Bi-Ce-Nb
Těšitelová K., Šulcová P., Gorodylova N. O. | Pardubice
P13. Vliv příměsi Ti a Zr na barevné vlastnosti kasiteritových pigmentů
dopovaných Cr
Karolová L., Trojan J., Trojan M., Luxová J. | Pardubice
P14. Speciální optická skla na bázi borofosfátů barnatých
Kalenda P., Koudelka L., Mošner P., Černošek Z. | Pardubice
P15. Korozní testy uhlíkové oceli v prostředí acetonitrilu
Matějovský L., Macák J. | Praha
P16. Alginátová granulace – využití v průmyslu
Lhotka M., Mastný L. | Praha
P17. Dual Beam Microscopy as a Complex Tool for Material Characterization
Veselý M., Čapek P. | Prague
P18. Koroze mosazi jako imitace zlacení historických dokumentů
Jamborová T., Jindrová E., Kouřil M. | Praha
BEZPEČNÉ ŘÍZENÍ PROCESŮ, PREVENCE HAVÁRIÍ, ANALÝZA RIZIK
P19. Mapping Phosphorus in the Czech Republic: Towards Sustainability
Rocha J. | Prague
BIOTECHNOLOGIE
P20. An Evaluation of Chitin and Chitosan Extracted from the Shrimp Shell
Abdel-Rahman R.M.1, Hrdina R.1, Abdel-Lattif A.M.2,3, Burgert L.1 | 1Pardubice,
2
Brno, 3Cairo, Egypt
P21. Electrochemical Determination of Coenzyme Q10 at a Glassy Carbon Electrode
Petrova E., Korotkova E., Voronova O. | Tomsk, Russia
P22. Klíčové technologické body zpracování řas
Maléterová Y., Matějková M., Papežová B., Šolcová O. | Praha
P23. Porovnání kmenů mikrořas produkujících lipidy
Papežová B., Maléterová Y., Šolcová O. | Praha
P24. Získávání karotenoidů z vybraných rostlin
Rousková M., Maléterová Y., Hanika J., Šolcová O. | Praha
P25. Využití endofytních mikroorganismů pro podporu růstu a ochranu
zemědělských plodin
Lovecká P., Králiková L., Surá De Jong M., Mrnka L., Fenclová M., Jírů M.,
Demnerová K. | Praha
P26. Antimikrobiální aktivita alkylaminoderivátů kobalt bis-1,2-dikarbollidu
Kvasničková E.1, Masák J.1, Šícha V.2 | 1Praha, 2Husinec-Řež
P27. Laetiporus sulphureus ako bioindikátor ovzdušia znečisteného
automobilovou dopravou
Semerád M., Čerňanský S., Takáčová A., Ružičková J., Banič M. | Bratislava,
Slovensko
P28. Construction of Pichia Pastoris Strain for Direct Monitoring of Stress in the
Endoplasmic Reticulum
Raschmanová H.1, Knejzlík Z.1, Kovar K.2, Melzoch K.1 | 1Prague, 2Wädenswil,
Switzerland
P102. Využití enzymů při transesterifikacích a detekci průběhu glykemických
NOVÉ a aminačních procesů
Šabata S., Maixnerová L., Kuncová G. | Praha
P103. Modeling of White Wine Fermentation - Parameter Sensitivity Study
NOVÉ Baláž J., Báleš V., Timár P. Jr., Timár P. | Bratislava, Slovakia
PETROCHEMIE A ORGANICKÁ TECHNOLOGIE
P29. Towards the Mechanism of Carbonate Formation From Glycerol and Urea
Kaszonyi A., Seemann L., Štolcová M. | Bratislava, Slovakia
P30. Conceptual Design of a Dimethyl Carbonate Production and Separation
Process Plant
Labovský J., Danko M., Červeňanský I., Janošovský J., Labovská Z., Dudáš J. |
Bratislava, Slovakia
P31. Chemical Engineering Simulation on Parallel Computers
Labovský J., Danko M., Janošovský J., Labovská Z., Jelemenský, Ľ. | Bratislava,
Slovakia
P32. Bi or Au Dopped Pd Nanoparticles Stabilised into Strong Anionic-Exchange
Resin as Catalysts for Bio-Glycerol Oxidation with Molecular Oxygen in Fixed
Bed Reactor
Špirek Š., Vajíček S., Mičušík M., Tomanová K., Štolcová M., Kaszonyi A. | Bratislava,
Slovakia
P33. Comparison of Soft and Hard Templating Strategies for Cu-Fe-P-O Material as
a Catalyst for Selective Oxidation of Methane to Formaldehyde
Hergelová V., Štolcová M. Kaszonyi A. | Bratislava, Slovakia
P34. Microporous and Mesoporous Supports of Nickel Particles for Dry Reforming
of Methane
Drobná H.1, Kout M.1, Čapek L.1, González-Delacruz V.M.2, Caballero A.2 |
1
Pardubice, 2Seville, Spain
P35. Kinetická studie hydrogenace 2-metylpropenu v náplňovém mikro-reaktoru
Vajglová Z.1, Stavárek P.1, Jiřičný V.1, Kolena J.2 | 1Praha, 2Ústí nad Labem
P36. Ruthenium Catalysts for Hydrogenation of Coumarin
Bílková D.1, Stáně R.2, Červený L.1 | 1Prague, 2Lovosice
P37. Heterogeneous Basic Catalysts in α-Butylcinnamylaldehyde Synthesis
Vrbková E., Krupičková K., Vyskočilová E., Krupka J., Červený L. | Prague
P38. Metody isolace polyhydroxyalkanoátů (PHA) z biomasy
Zapletal M., Trejbal J. | Praha
P39. Využití olejových frakcí z pyrolýzy odpadních pneumatik
Šťávová G., Kolena J., Soukupová L., Morávek P. | Litvínov
P40. A Comparative Study of Liquid- and Gas-Phase Cyclopentene Hydration
Catalyzed by MCM-22 Zeolite
Krupka J., Otmar J., Pawlesa J. | Prague
P41. Hydrocarbons Cracking in the Presence of Alcohol: A Theoretical Study
Karaba A.1,2, Zámostný P.2, Lederer J.1 | 1Litvínov, 2Prague
P104. Testing of the Micro-Reactor System
NOVÉ Krystyník P., Beneš O., Klusoň P., Šolcová O. | Prague
POLYMERY, KOMPOZITY
P42. Chitin/Chitosan-glucan Complex: Extraction, Characterization, and Biomedical Applications
Abdel-Lattif A.M.1,2, Abdel-Rahman R.M.3, Vojtova L.1, Nejezchlebová H.1, Hrdina
R.3, Jancar J.1 | 1Brno, 2Cairo, Egypt, 3Pardubice
P44. Polyfunkčné monoméry na bázi hexachlóro-cyclo-trifosfazénu
Boháčik P., Podzimek Š., Zárybnícka L., Machotová J. | Pardubice
P44. Simulation of Mechanical Properties of Heterophase Copolymer
Grůza J., Kratochvíla J. | Brno
P45. Rheological Behaviour of Propylene Copolymers and Terpolymers
Balgová V., Sadílek J. | Brno
P46. Biodegradable Polypropylene Blend with Controlled Degradation
Balgová V., Vrátničková Z., Babka M. | Brno
P47. Novel Blends of Commercial Impact-Resistant Copolymers with Block
Copolymer Prepared via Laboratory Stopped-Flow Technique
Hoza A., Cejpek I., Buráň Z., Kratochvíla J. | Brno
P48. Electropolymerization of Methylene Blue
Korotkova E.I. | Tomsk, Russia
P49. Novel Multilayer Functional Hybrid Biomaterials on the Base of Polylactic
Acid
Filimonov V., Stankevich K., Goreninskii S., Danilenko N., Tverdokhlebov S. |
Tomsk, Russia
P50. Sorption and Diffusion Coefficients of Single Enantiomers in Chiral Membranes
Izák P., Sysel P., Hovorka S., Randová A., Vychodilová H., Červinková Šťastná L.,
Brožová L., Zítka J. | Prague
P51. Washing of Soda Pulp from Rapeseed Straw
Potůček F., Hájková K. | Pardubice
P52. Influence of Chemi-Mechanical Pulp Addition to Secondary Fibres upon
Bending Stiffness
Potůček F., Gurung B., Říhová M. | Pardubice
P53. Chemicky modifikované povrchy polymerů a jejich analýzy
Benkocká M.1, Braborec J.1,2, Černá H.1, Matoušek J.1, Londesborough M.G.S.2,
Švorčík V.3, Kolská Z.1 | 1Ústí nad Labem, 2Husinec-Řež, 3Praha
P54. Chemická modifikace fylosilikátů a skla pro přípravu luminoforů
Černá H.1, Braborec J.1,2, Benkocká M.1, Londesborough M.G.S.2 , Matoušek J.1,
Čapková P.1, Kolská Z.1 | 1Ústí nad Labem, 2Husinec-Řež
P55. Vodivé polymery v ochranných povlacích
Kalendová A., Hájková T. | Pardubice
P56. The Saturated Vapors of Selected Components of Essential Oils and Their
Influence on the Properties of Lignocellulose Materials
Mikala O., Gojný J., Milichovský M., Hájek M. | Pardubice
P57. Influence of Selected Disinfectants and Deacidification Means on
Lignocellulosic Materials
Hájek M., Milichovský M., Filipi M., Mikala O. | Pardubice
P58. Aditiva v polymerech pro dlouhodobé použití
Večeřa M., Nádvorníková Z., Zárybnická L. | Pardubice
P59. Electrostatic Charge in Polymer Systems
Konopka L., Jantač S., Kosek J. | Praha
P60. Vliv složení směsí SBR/BR na průběh vulkanizace a vlastnosti vulkanizátů
Kadeřábková A., Ducháček V. | Praha
ROPA, PLYN, UHLÍ, PALIVA, BIOPALIVA
P61. Exploring Different Potential Czech Electrical Mixes with ELEXTERN
Wertz F. | Řež
P62. Lignite Gasification – Mathematical Modeling of Syngas Equilibrium
Composition
Bártová Š.1, Klajmon M.2, Kůs P.1, Stehlík K.1, Vonková K.1 | 1Husinec-Řež, 2Prague
P63. Simulation of Calcium Carbide and Acetylene Production
Oršula I., Lehocký M., Steltenpohl P. | Bratislava, Slovakia
P64. Design Calculations for Ethanol – Water Mixture Separation Using Ionic Liquid
1-Butyl-3-Methylimidazolium Chloride
Graczová E., Steltenpohl P. | Bratislava, Slovakia
P65. Membrane Separation for Biogas Purification
Morávková L., Kárászová M., Sedláková Z., Šimčík M., Vejražka J., Izák P. | Prague
P66. Mathematical Balance of Ethanol Vapour Permeation Flux in Ionic Liquid
Membrane
Sedláková Z., Morávková L., Vejražka J., Izák P. | Prague
P67. LCA of Ammonia Scrubbing CCS Technology
Smutna J.1,2, Stefanica J.1,2, Koci V.1, Machac P.1, Pilar L.2 | 1Prague, 2Husinec-Řež
P68. Zn-Al and Mg-Al Mixed Oxides – The Case of Transesterification and Aldol
Condensation Reactions
Troppová I.1, Smoláková L.1, Kutálek P.1, Čapek L.1, Hájek M.1, Kocík J.1,
Kikhtyanin O.1, Kubička D.2 | 1Pardubice, 2Litvínov
P69. Influence of Reaction Condition on Hydrotreatment of Rapeseed Oil
Kočetková D., Váchová V., Blažek J., Šimáček P., Staš M. | Prague
P70. Charakterizace chemického složení pyrolýzních bio-olejů metodou
hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením
Staš M.1, Chudoba J.2, Kubička D.1, Pospíšil M.2 | 1Litvínov, 2Praha
P71. SBA-15 and Bentonite Based Catalysts Used for the Viscosity Reduction of a
REB Vacuum Residue Using a Low-Temperature Hydrovisbreaking Process
Hidalgo J.M.1, Vráblík A.1, Jíša P.1, Černý R.1, Hamerníková J.1, Yepez A.2,
Romero A.A.2 | 1Litvínov, 2Córdoba, Spain
P72. Low-Temperature Properties of Diesel Fuel Containing Fame
Vráblík A.1, Hamerníková J.1, Němec J.2, Černý R.1 | 1Litvínov, 2Ústí nad Labem
P73. Stabilization of Asphaltenes in Fuel Oils
Vráblík A., Černý R. | Litvínov
P74. Additives for Improvement of Thermal Stability of Bitumen Binders
Jíša P., Černý R. | Litvínov
P75. Hydrolýza vlhkých mikrorias a analýza produktov
Banič M., Mikulec J., Joríková Ľ. | Bratislava, Slovensko
P76. Hydrorafinační zpracování lehkého cyklového oleje
Tomášek J., Blažek J., Zbuzková B., Matějovský L., Kočetková D. | Praha
P86. Hydrogenačná rafinácia kvapalných produktov pyrolýzy odpadných
polyalkénov
Peller A., Hájeková E., Ondrovič T., Hudec P., Jambor B., Daučík P., Hadvinová M.,
Horňáček M. | Bratislava, Slovensko
SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV
P77. Voltammetric Determination of Total Cholesterol
Derina K.1, Dorozhko E.1, Korotkova E.1, Taishibekova Y.2 | 1Tomsk, Russia,
2
Karaganda, Republic of Kazakhstan
P78. Použití směsných suchých pojiv Prosolv® a Disintequik™ pro přípravu tablet s
tramadol hydrochloridem
Myslíková K., Lochař V., Komersová A. | Pardubice
P79. Vývoj senzoru pro on-line monitorování průběhu dekontaminačního procesu
parami peroxidu vodíku
Pekárek J., Novák M., Kovářík J. A., Čermáková E., Tomas J., Kačer P. | Praha
P80. TiO2 nanovrstvy pro fotokatalytickou aktivaci dekontaminačního procesu na
bázi par peroxidu vodíku (UV/TiO2/VPHP)
Kovářík J. A., Nováková A., Čermáková E., Pekárek J., Tomas J., Kačer P. | Praha
P81. Mode of Action of L-Pro2 Skin Permeation Enhancer
Procházková K., Luňáčková L., Čuříková B.A., Slepičková N., Zbytovská J. | Prague
P82. Zvýšení rozpustnosti a rozpouštěcí rychlosti candesartanu cilexetilu
Gruberová L., Kratochvíl B., Seilerová L. | Praha
P83. Hnětení: alternativní metoda modifikace velikosti částic účinné látky
Šimek M.1, Vyňuchal J.2, Tomášová L.2, Kratochvíl B.1 | 1Praha, 2Pardubice
P84. Effects of β-Cyclodextrin on Physical Properties of Orally Disintegrating
Tablets Containing Cetirizine Dihydrochloride
Škopková T., Krejzová E., Bělohlav Z. | Praha
ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ, OCHRANA OVZDUŠÍ A VOD, TECHNOLOGIE PRO
DEKONTAMINACI PŮD
P85. Sortion of Vanadium(V) and Molybdenum(VI) onto Polymeric Sorbent with
Poly Hydroxyl Groups
Kůs P.1, Bártová Š.1, Parschová H.2, Šmejdová V.1, Mištová E.2, Jelínek L.2 | 1HusinecŘež, 2Prague
P86. Hydrogenačná rafinácia kvapalných produktov pyrolýzy odpadných
polyalkénov
Přesunuto do sekce „Ropa, plyn, uhlí, paliva, biopaliva
Peller A., Hájeková E., Ondrovič T., Hudec P., Jambor B., Daučík P., Hadvinová M.,
Horňáček M. | Bratislava, Slovensko
P87. Empirický model pyrolýzy tuhého odpadu a biomasy
Susa D., Haydary J. | Bratislava, Slovensko
P88. Optimization of Wall Temperature in Vacuum Film Evaporator
Timár P., Stopka J., Báleš V., Timár P. Jr., Hanus K. | Bratislava, Slovakia
P89. Heat Transfer Coefficients in Liquid Film Evaporator
Stopka J., Timár P. Jr., Timár P., Báleš V. | Bratislava, Slovakia
P90. Magnetic Nanostructured Ti-Fe Oxides: A Novel Adsorbent for the Removal of
Arsenic and Selenium from Water
Thanh D.N.1, Herzogová L.2, Černá K.1, Doušová B.2, Ulbrich P.2, Kubička D.1 |
1
Litvínov, 2Prague
P91. Determination of Total Bacteria Contamination in Natural Water
Bulycheva E., Korotkova E., Voronova O., Timofeeva E. | Tomsk, Russia
P92. Odstraňování fenolu z vodných roztoků pomocí adsorpce na aktivní uhlí
Matějková M., Papežová B., Šolcová O. | Praha
P93. Čištění odpadních vod pomocí pokročilých oxidačních procesů
Spáčilová L., Morozová M., Maléterová Y., Šolcová O. | Praha
P94. Application of Potentiometric Analytical Technique for Heavy Metal
Determination
Kabutey A., Novotný L., Petráňková R., Kočanová V., Wallace E. | Pardubice
P95. Odbourávání reziduí léčiv v odpadních vodách pomocí fotochemické
degradace s oxidem titaničitým
Kořínková J., Bauerová D., Machalický O. | Pardubice
P96. Posouzení vybraných variant v provozu úpravny vody Plzeň metodou LCA
Klimtová M.1, Kočí V.2 | 1Plzeň, 2Praha
P97. Novel Cerium Doped Titania Catalysts for Photocatalytic Decomposition of
Ammonia
Reli M.1, Ambrožová N.1, Šihor M.1, Matějová L.1, Čapek L.2, Kotarba A.3, Matěj Z.4,
Obalová L.1, Kočí K.1 | 1Ostrava, 2Pardubice, 3Krakow, Poland, 4Prague
P98. Determination of Sorption Capacity of Organic Vapors on Activated
Mesocarbons
Špitová B., Koutník I., Večeř M. | Ostrava
P99. Biotické metody pro rozpoznání efektů polyfenolických sloučenin ve vodním
prostředí
Kobetičová K., Losonszky G., Pařízek O., Kočí V. | Praha
P100. Quartz Crystal Microbalance Odor Sensor of Volatile Amines Based on
Phthalocyanine Film
Seidl J., Jirešová J., Hofmann J., Smolná K. | Praha
P101. Mikrobiálne lúhovanie e-odpadu
Semerád M.1, Čerňanský S.1, Šimonovičová A.1, Vojtková H.2, Takáčová A.1,
Mikulec J.1 | 1Bratislava, Slovensko, 2Ostrava

Podobné dokumenty