757.8 kb

Komentáře

Transkript

757.8 kb
IMIGRACE, INTEGRACE
A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST V EVROPĚ
Konference o imigračních trendech a přístupech k integraci přistěhovalců v Evropě:
možná poučení pro Českou republiku
Datum:
Místo:
čtvrtek, 16. února 2012
Refektář Malostranského paláce - “Profesní dům“
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Malostranské náměstí 25, Praha 1
Konference je organizována asociací Evropské hodnoty ve spolupráci
s Velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR, Velvyslanectvím Nizozemského království v ČR,
Zastoupením Evropské komise v ČR a nadací Konrad-Adenauer-Stiftung.
Mediálním partnerem je EurActiv.cz.
Simultánní tlumočení zajištěno v češtině, angličtině a francouzštině.
RSVP:
Prosíme o potvrzení účasti do pátku 10. února na email [email protected]
Na základě své registrace obdržíte aktuální verzi programu.
PROGRAM
13:00 – 13:30 Registrace a káva
13:30 – 14:00 Zahájení: Integrace přistěhovalců v kontextu aktuálních výzev v Evropě
Pierre Lévy, velvyslanec Francouzské republiky v ČR
Jan C. Henneman, velvyslanec Nizozemského království v ČR
Tomáš Haišman, ředitel Odboru azylové a migrační politiky, Ministerstvo vnitra ČR
Radko Hokovský, výkonný ředitel, asociace Evropské hodnoty
14:00 – 15:30 Současné demografické a imigrační trendy v Evropě
 Jak bude Evropa vypadat za padesát let podle demografických a imigračních prognóz?
 Může přistěhovalectví ze třetích zemí pomoci vyřešit „demografický deficit“ a nedostatek
pracovní síly v Evropě?
 Jaké důsledky v oblasti imigrace můžeme očekávat v souvislosti s turbulencemi v zemích
Severní Afriky a Blízkého východu?
David Coleman, profesor demografie, Universita v Oxfordu
- Obecné demografické a migrační trendy – Evropa ve světovém kontextu
Hervé Le Bras, ředitel výzkumu, Národní institut demografických studií,
L'École des hautes études en sciences sociales, Francie (tbc)
- Imigrační trendy – Francie ve světle přistěhovaleckých vlny z oblasti
Středozemí
Eva Janská, odborná asistentka, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
- Imigrační trendy – Česká republika v evropském kontextu
Thomas Kufen, expert na migraci a integraci, Konrad Adenauer Stiftung v Berlíně
- Imigrační trendy – Německo v evropském kontextu
Moderátor: Anna Matušková, místopředsedkyně, asociace Evropské hodnoty, odborná
asistentka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
15:30 – 16:00 Přestávka na kávu
16:00 – 17:30 Výzvy pro integraci přistěhovalců v Evropě
 Jaké jsou hlavní problémy s integrací přistěhovalců v evropských zemích?
 Jak měřit úspěšnost integrace přistěhovalců do společnosti?
 Existují rozdíly mezi jednotlivými skupinami migrantů v úspěšnosti jejich začlenění do
společnosti?
 Jak může sběr etnických dat pomoci nastavení integračních politik?
David Little, Trinity College, Dublin University, člen expertní skupiny o migraci,
Rada Evropy
- Přistěhovalci a jazyky jako aspekt integrace
Brigitte Luggin, Zastoupení Evropská komise v České republice
- Integrace imigrantů z pohledu Evropské unie
Francis Langlade, místostarosta francouzského města Saint-Denis, delegát národní
poradní skupiny pro cizince
- Imigranti, pracovní trh, vzdělání a problematika druhé generace
Stanislav Brouček, Etnologický ústav Akademie věd České republiky
- Vietnamští přistěhovalci v ČR – případová studie
Moderátor: Jakub Janda, projektový koordinátor, asociace Evropské hodnoty
17:30 – 18:00 Přestávka na kávu
18:00 – 19:30 Hledání efektivních politik pro úspěšnou integraci přistěhovalců
 Proč je multikulturní integrační model považován za neefektivní?
 Jaké integrační modely a osvědčené postupy lze doporučit k následování?
 Jaké politiky by mohly být zavedeny na úrovni Evropské unie?
Sabine Riedel, docentka politologie a výzkumná pracovnice, Stiftung Wissenschaft und
Politik v Berlíně, Univerzita v Magdeburgu
-
Kritická analýza existujícího integračního modelu v Německu
Didier Lapeyronnie, profesor sociologie na univerzitě v Sorbonne - Paris IV
- Kritická analýza existujícího integračního modelu ve Francii
Natasja Moritz, odbor pro evropské a mezinárodní záležitosti,
nizozemské ministerstvo vnitra
- Kritická analýza existujícího integračního modelu v Nizozemsku
Magda Faltová, ředitelka, Sdružení pro migraci a integraci
- Kritická analýza existujícího integračního modelu v České republice
Moderátor: Roman Joch, poradce předsedy vlády České republiky pro lidská práva a
zahraniční politiku, ředitel Občanského institutu
19:45 – 21:00 Recepce laskavě poskytnutá Velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR
Pouze pro řádně registrované
Místo: Buquoyský palác, Velkopřevorské náměstí 2, Praha 1
Simultánní tlumočení zajištěno v češtině, angličtině a francouzštině.
RSVP:
Prosíme o potvrzení účasti do pátku 10. února na email [email protected]
Na základě své registrace obdržíte aktuální verzi programu.

Podobné dokumenty

Fornit - Dvouosá geomříž pro vyztužování podkladních vrstev

Fornit - Dvouosá geomříž pro vyztužování podkladních vrstev Stabilenka® - polyesterová tkanina o vysokém modulu Comtrac® - pletenina s malým protažením při přetržení NaBento® - geosyntetická jílová těsnicí matrace

Více

Návrat k hodnotám:

Návrat k hodnotám: Vstupné pro nečleny 20 EUR se hradí předem, po dohodě osobně nebo na číslo účtu, které zašleme po potvrzení rezervace ([email protected] nebo [email protected])!

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Stěţejní je výzkumná část. Ta je uvedena analýzou současné situace subsaharských přistěhovalců na českém území na základě dat získaných zejména od Českého statistického úřadu, Ministerstva vnitra a...

Více

Sestava 1

Sestava 1 tak od firem a institucí z Nizozemska, České i Slovenské republiky a nakonec i od Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Termín slavnostního odhalení, k jehož příležitosti připravili Piete...

Více

Tomáš G. Masaryk v Rotterdamu

Tomáš G. Masaryk v Rotterdamu Tomáš G. Masaryk v Rotterdamu Vzpomínková slavnost na počest historického setkání v roce 1914 Sto let poté Velvyslanec České republiky v Nizozemsku a velvyslanec Slovenské republiky v Nizozemsku ne...

Více

2014_06_25_Cestovn zprva Brusel CPR dozorov orgny

2014_06_25_Cestovn zprva Brusel CPR dozorov orgny Jednání skupiny AdCoCPD/CPRpověřené záležitostmi dozoru nad trhem ve vztahu k nařízení 305/2011, o stavebních výrobcích, organizované zástupci AdCo/CPR z Nizozemska v kooperaci s Belgií,vespoluprác...

Více