Pokyny pro ošetřování flexibilních endoskopů WOLF

Komentáře

Transkript

Pokyny pro ošetřování flexibilních endoskopů WOLF
spirit of excellence
Hygiene
Návod
Manual
Ošetřování
Reprocessing
of na teplo
nástrojů citlivých
RICHARD WOLF
RICHARD WOLF
Heat--Sensitive Instruments
Hygiene
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 / cs / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
Hygiene
Důležité všeobecné pokyny pro používání
Ošetřování musí provádět vhodně vyškolený a kvalifikovaný personál za použití vhodných postupů,
v souladu s nejnovějšími technickými poznatky a s ohledem na pokyny výrobců. Ošetřování musí být
sledovatelné a opakovatelné. Je nutné provádět klasifikaci a hodnocení rizik. Dále je nutné stanovit
a písemně zdokumentovat jednotlivé stupně a povinnosti.
Požadavky na ošetřování!
Základní požadavky jsou definovány v těchto dokumentech:
• Zákon o lékařských zařízeních
• Směrnice pro obsluhu lékařských zařízení
• Dohody o zajištění kvality
• Evropské normy (DIN EN)
• Doporučení pro nemocniční hygienu vydaná Ústavem Roberta Kocha a
• Platná pravidla a předpisy vydané asociacemi pojistitelů zákonné odpovědnosti
zaměstnavatelů
Zajistěte, aby byl výrobek používán jen k určenému účelu a podle pokynů v tomto návodu vhodně
vyškoleným a kvalifikovaným personálem a aby údržbu a opravy prováděli pouze autorizovaní
specializovaní technici.
Tento výrobek se smí používat jen v kombinacích a s příslušenstvím a náhradními díly uvedeným
v tomto návodu. Jiné kombinace, příslušenství a náhradní díly smíte používat jen tehdy, pokud jsou
výslovně určeny pro dané použití a pokud splňují výkonové a bezpečnostní požadavky.
Výrobky ošetřujte podle pokynů v návodu před každým použitím a před jejich zasláním do opravy,
abyste chránili pacienty, uživatele i třetí osoby.
Technické změny vyhrazeny!
Vzhledem k neustálému vývoji našich výrobků se ilustrace a technické parametry mohou poněkud
lišit od údajů v tomto návodu.
POZOR – pouze USA:
Federální zákony USA zakazují prodej tohoto zařízení jiným osobám než lékařům nebo na jejich
objednávku.
Bezpečnostní pokyny a úrovně nebezpečí
Symbol
Úroveň rizika
VAROVÁNÍ!
Nedodržení pokynu může vést k usmrcení nebo těžkému zranění.
UPOZORNĚNÍ!
Nedodržení pokynu může vést k lehkému zranění nebo k poškození výrobku.
DŮLEŽITÉ!
Nedodržení pokynu může vést k poškození výrobku nebo okolního prostředí.
POZNÁMKA!
Tipy pro optimální využívání a jiné užitečné informace.
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 0
Obsah
Hygiene
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Návody a pokyny pro používání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otázky k ošetřování a servisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Všeobecné zásady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nové výrobky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Po použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jednorázové výrobky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakteristické znaky parní sterilizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ruční nebo strojní ošetřování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehled ošetřování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2.1
2.1.1
Varianty výrobků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ilustrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Legenda a identifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3
3.1
Kvalita vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Iontový měnič pro plnou demineralizaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
Příprava nástrojů na místě používání nebo v ošetřovací stanici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Suchá příprava na místě používání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vlhká příprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Úložné systémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Přípravná opatření pro strojní a ruční ošetření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.5
5.6
5.7
Strojní ošetřování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Potřebné pomůcky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ruční předběžné čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pracovní kanál (1) / sací kanál (6) / laserový vláknový kanál (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bioptický ventil (4) / sací ventil (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Uzavírací kohouty (3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nástroje citlivé na teplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Chemicko-termální procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Chemická procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Připojení ohebného endoskopu k automatickému čisticímu a dezinfekčnímu zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Proplachovací sada II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Proplachovací sady III a IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Proplachovací sada V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Upevnění adaptéru (x) do zásuvky pro seřizovací jednotku (12.1) [pouze pro 2kanálový kontinuální
irigační laser URS] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Přípojka pro automatickou zkoušečku utěsnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Po strojním ošetření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Úložné systémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5
Ruční ošetřování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ruční čištění a dezinfekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Potřebné pomůcky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ruční zkouška utěsnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ruční čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Bioptický ventil (4) / sací ventil (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Uzavírací kohouty (3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pracovní kanál (1) / sací kanál (6) / laserový vláknový kanál (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ruční dezinfekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
I
GA-J 060
1
1
1
2
2
2
3
3
4
5
Obsah
Hygiene
6.5.1
6.6
Po dezinfekci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Úložné systémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7
7.1
7.2
Kontroly a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vizuální kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Funkční kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.4
8.4.1
8.4.2
8.5
8.5.1
8.5.2
Sterilizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Potřebné vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Příprava na sterilizaci (plynová/plazmová procedura) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Plynová sterilizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Plynová sterilizace etylenoxidem (EO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Plynová sterilizace formaldehydem (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Další sterilizační procedury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Nízkoteplotní plazmová procedura (LTP) / činidlo: peroxid vodíku (STERRAD® 100S nebo 50) . . . . . . . . . . 31
Procedura STERIS® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Sterilizace ošetřovacích systémů a čisticího příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Systémový zásobník RIWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Čisticí kartáče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
9
9.1
9.2
Skladování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Po dezinfekci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Po sterilizaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
10
Opravy, vracení výrobků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
11
Ošetřování příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
12
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
Informace o čisticích a ochranných přípravcích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Čistidlo na nástroje 100.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Popis výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Poznámky a pokyny pro používání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Specifikace výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
13
13.1
13.2
Schválené chemikálie pro ošetřování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Schválené chemikálie pro pevné teleskopy, ohebné endoskopy / videoskopy
(fibroskopy) a nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Schválené povrchové čisticí a dezinfekční prostředky na zařízení a na univerzální a pomocné vozíky . . . 43
14
Popis závad / poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
15
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 II
Všeobecné informace
Hygiene
1
Všeobecné informace
1.1
Návody a pokyny pro používání
Pro bezpečné používání a správné ošetřování výrobků a příslušenství značky
RICHARD WOLF poskytuje firma RICHARD WOLF následující návody a pokyny:
◊ GA-J020
Návod „Ošetřování nástrojů RICHARD WOLF odolných proti teplu“
◊ GA-J050
Návod „Ošetřování nástrojů RICHARD WOLF citlivých na teplo“
◊ KA-J020
Stručný návod „Ošetřování ohebných endoskopů RICHARD WOLF“
◊ Pokyny pro používání konkrétních výrobků
Tyto pokyny popisují konkrétní používání výrobku se všemi požadovanými
specifikacemi.
◊ Nejnovější verze návodů a pokynů pro používání
Neustálý vývoj nových a zdokonalování stávajících výrobků RICHARD WOLF
spolu s technologickým pokrokem vyžaduje v pravidelných intervalech
aktualizace návodů.
Zkontrolujte číslo poslední verze podle posledních číslic indexu na první
straně.
Příklad:
GA-J020 / en / Index: xx-xx-15.0 /...
Nejnovější verzi si můžete vyhledat a stáhnout na naší webové stránce nebo
si ji můžete vyžádat přímo od nás.
http://www.richard-wolf.com
1.2
Otázky k ošetřování a servisu
Budete-li mít další dotazy k výrobkům RICHARD WOLF, neváhejte nás kontaktovat na následující adrese:
RICHARD WOLF Service Department
Hotline
+49 (0)7043 35-389
Servisní fax:
+49 (0)7043 351209
Servisní e-mail:
[email protected]
Aby vaše objednávka servisu mohla být hladce vyřízena, používejte formulář
v kapitole 14 „Popis závad / poznámky“.
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
1
GA-J 060
Všeobecné informace
Hygiene
POZNÁMKA!
Kromě těchto návodů a pokynů pro používání doporučujeme přečíst si následující příručku publikovanou pracovní skupinou „AKI“ (Arbeitskreis InstrumentenAufbereitung) (Pracovní skupina ošetřování nástrojů).
Správná údržba nástrojů
Příručka je k dispozici u firmy RICHARD WOLF nebo si ji můžete bezplatně
stáhnout z webové stránky www.a-k-i.org.
1.3
Všeobecné zásady
VAROVÁNÍ!
Creutzfeldt-Jakobova choroba!
Pokud je u pacienta podezření na Creutzfeldt-Jakobovu chorobu (CJD) nebo
novou variantu Creutzfeldt-Jakobovy choroby (vCJD) nebo je nová varianta
Creutzfeldt-Jakobovy choroby diagnostikována, je třeba provést adekvátní opatření, bránící jejímu případnému přenosu na jiné pacienty, uživatele
a třetí osoby.
V tomto ohledu dodržujte předpisy a zákony platné ve vaší zemi.
DŮLEŽITÉ!
Je zakázáno používat zápůjční nástroje v patologii nebo veterinární medicíně!
DŮLEŽITÉ!
Během celé ošetřovací procedury dodržujte platné směrnice pro ochranu
personálu.
DŮLEŽITÉ!
• Neponořujte nástroje do fyziologického roztoku ani je fyziologickým roztokem
neproplachujte, aby na kovových povrchách nedošlo k dotykové korozi.
• Vyvarujte se častých změn metod ošetřování nebo čisticích a dezinfekčních
prostředků, aby se výrobek následkem vzájemného působení mezi různými
metodami a látkami nepoškodil.
• Po použití ošetřete výrobky bez většího prodlení, aby bylo ošetření účinné
a jemné.
1.4
Nové výrobky
POZNÁMKA!
Před ošetřením odstraňte z výrobků a příslušenství všechny ochranné fólie
a transportní zámky.
Výrobky a příslušenství ošetřete před prvním použitím a potom po každém
dalším použití. Schválené metody a postupy naleznete v popisech v následujících
kapitolách.
1.5
Po použití
Okamžitě po použití musíte ošetřit výrobky podle pokyn v kapitole 4 „Příprava
nástrojů na místě používání nebo v ošetřovací stanici“.
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 2
Všeobecné informace
Hygiene
1.6
Jednorázové výrobky
Jednorázové výrobky
používejte jen jednou;
okamžitě po použití vyhoďte.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte opakovaně jednorázové výrobky!
Výrobky označené jako „jednorázové“, tzn. jen na jedno použití, jsou koncipovány jen na jedno použití pro jediného pacienta.
Pokud jednorázové výrobky ošetříte a znovu použijete, může se zhoršit jejich
kvalita, což následně ohrozí pacienta, uživatele a jiné osoby.
V takovém případě nemůže výrobce garantovat bezpečnost a vlastnosti
výrobku.
1.7
Charakteristické znaky parní sterilizace
Čísla výrobků RICHARD WOLF pomáhají posoudit možnost parní sterilizace:
◊ S možností parní sterilizace
Charakteristický znak: čísla začínající „8“
příklad: 8654.422
◊ Bez možnosti parní sterilizace
Charakteristický znak: čísla začínající „4“
příklad: 4840.501
DŮLEŽITÉ!
Pokud typové číslo nezačíná „8“, musíte si přečíst a realizovat detaily o ošetřování
a sterilizaci v pokynech pro používání.
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
3
GA-J 060
Hygiene
1.8
Ruční nebo strojní ošetřování
Výrobky a příslušenství můžete ošetřovat ručně nebo strojně v čisticím
a dezinfekčním zařízení. S ohledem na zaručenou kvalitu je třeba dávat přednost
ošetřování strojnímu.
Následující přehled je schématem posloupnosti kroků při ošetřování nástrojů
citlivých na teplo – v dalších popisech nazývaných „ohebné endoskopy“.
Uvedené kapitoly obsahují příslušné metody a postupy.
Příprava
nástrojů na místě používání
Kapitola 4
Likvidace – transport
Kapitola 4.1
Kapitola 6
Ruční
ošetření
Pokyny pro
používání výrobku
Kapitola 4.1
Strojní
ošetření
Kapitola 5
Pokyny pro
používání výrobku
Demontáž
Kapitola 6.3
Ruční
zkouška utěsnění
Strojní
čištění a dezinfekce
Kapitola 6.4
Ruční
čištění
Případné
ruční
předběžné
čištění
Čištění
Kapitola 4
Kapitola 5.4
Kapitola 5.2
Propláchnutí
Kapitola 6.5
Strojní
zkouška
utěsnění
Ruční
dezinfekce
Kapitola 5.5
Dezinfekce
Čištění
Dezinfekce
Sušení
Propláchnutí
Sušení
Kapitola 7
Pokyny pro
používání výrobku
Kontrola – montáž – údržba – péče
Kapitola 5.6 / 7
Pokyny pro
používání výrobku
Kapitola 8
Sterilizace
Kapitola 8
Kapitola 9
Skladování
Kapitola 9
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 4
Všeobecné informace
Hygiene
Přehled ošetřování
Příprava
na místě
používání
Otření zvenku,
vypláchnutí uvnitř
Stav
Vlhká příprava na místě
používání
Suchá příprava na místě
používání
Příprava
Zkouška utěsnění
Čištění
Ruční
Strojní
Ultrazvuk 04)
Alkalické
S kyselinou citronovou
Dekontaminace
Neutrální/enzymatické
S kyselinou peroctovou
Propláchnutí 01)
Chemická při max. 60 °C
Dezinfekce 02)
Sušení
Tepelná při max. 93 °C
Tmax ve °C
Po dekontaminaci
Údržba, kontroly
Pára 04)
Metoda
částečného vakua
při 134 °C / 273 °F
Formaldehyd (FA)
Sterilizace
Nízká teplota
Etylenoxid (EO)
STERIS®
STERRAD® 100S
nebo 50 (plazma)
01)
02)
03)
04)
Pro poslední propláchnutí se doporučuje plně demineralizovaná voda
Schválené chemikálie pro ošetřování
viz kap. 13
Kompatibilita materiálů atestována
Detailní pokyny pro ošetřování naleznete
v GA-J020 „Nástroje odolné proti teplu“
Legenda:
Přípustné
Nepřípustné
Jednorázový výrobek, vyhoďte
Viz pokyny pro konkrétní výrobek
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
5
GA-J 060
Čisticí kartáče
Trubkový otočný
pojistný mechanismus
Seřizovací jednotka
Adaptér
Těsnění
Gumový balónek 103.00
Dvojitý balónek 127.00
Cytologický kartáč
Ohebné kleště
Ohebný endoskop
PROCEDURY
Sací / bioptický
Zkoušečka
konektor / seřizovací
utěsnění
jednotka
Příslušenství 04)
Ventily
VÝROBKY
Ohebná koagulační
knoflíková elektroda
Extraktor kamenů
Drapák
1.9
Varianty výrobků
Hygiene
2
Varianty výrobků
VIDEOSKOPY
FIBROSKOPY
Urologie/ENT
Urologie/gyne kologie
FIBROSKOPY
ENT
Ohebný
video uretrocystoskop /
PDD video uretrocystoskop
Ohebný
fibro-uretro-renoskop
s pracovním kanálem
s pracovním kanálem a sacím ventilem
Ohebný
video uretrocystoskop
Ohebný 2kanálový kontinuální
irigační laser URS
Ohebný
nasofaryngo-laryngoskop
Ohebný
video bronchoskop /
DAFE video bronchoskop
Ohebný
uretrocystoskop/hysteroskop
Ohebný
LED video uretrocystoskop
Ohebný
fibro-uretro-renoskop
s pracovním kanálem a sacím ventilem
s pracovním kanálem
s pracovním kanálem a sacím ventilem
s pracovním kanálem a sacím ventilem
s pracovním a laserovým kanálem
s pracovním kanálem
s pracovním kanálem
Ohebný bronchoskop /
DAFE bronchoskop
s pracovním kanálem
Ohebný
nasofaryngo-laryngoskop
Ohebný
naso-laryngoskop pro
HRES-ENDOCAM
Obr. 1
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 6
Varianty výrobků
Product variants
Hygiene
Hygiene
2.1
Illustration
2.1
Ilustrace
The reprocessing is described by the example of flexible video urethrocysto-
Ošetřování
je popsáno
ohebných video uretrocystoskopů
scopes with working
channelnaandpříkladu
suction valve.
sDepending
pracovnímon
kanálem
a
sacím
ventilem.
how the product variant is equipped, the description shall apply by
Vanalogy.
závislosti na tom, jak je varianta výrobku vybavena, platí popis analogicky.
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2
3.2.4
1/6
4
3.1
4.3
4.2
4.1
3
7.1
7.2
7
7.3
5
2
6
7.4
8
1
1
8
8
12
9
8
11.1
11
10
Fig. 22
Obr.
2.1.1
2.1.1
8
Legend and
identification
Legenda
a identifikace
Č.
Item Designation
Označení
Č.
1
6
7.1
6
Suction channel
Sací kanál
7
Suction valve
ventiltappet
7.1SacíValve
ventilu
7.2Zdvihátko
Valve insert
3.1
1
Working channel
Pracovní kanál
2
Luer connector
Luer3konektor
Attachment
Upevnění
3.1
Irrigation, drain and insertion stopcock
Stopcock aassembly
Irigační,
vypouštěcí
přívodní uzavírací kohout
3.2
7.2
ventilu
7.3Vložka
Tube
connector
3.2
Uzavírací kohout kompletní
7.3
3.2.1
Zátka
uzavíracího
kohoutu
3.2.2
Stopcock
housing
7.4
2
3
7
in case of adapter/post with disassemblable stopcocks
v případě
s demontovatelnými uzavíracími kohouty
3.2.1adaptéru/sloupku
Stopcock plug
Item
Designation
Označení
Trubkový
konektor
Sealing
membrane, blue
7.4
(disposable product, for single use only)
Těsnicí
membrána,
Connector
formodrá
leakage test and pressure
3.2.2
3.2.3uzavíracího
Luer fitting
Těleso
kohoutu
8
8 (jednorázový výrobek, jen na jedno použití)
equalization
9 Konektor
Cold--light
connector
pro zkoušky
utěsnění a vyrovnání tlaků
3.2.3
Passage identification on
Luer
konektor
3.2.4
9
studeného
světla
10Konektor
Camera
cable
3.2.4
Identifikace
průtoku
na
4
Biopsy
valve
10
stopcock housing, stopcock plug
tělese a zátce uzavíracího kohoutu
4.1
4
4.1
4.2
Valve housing
Bioptický ventil
Sealing valve, transparent
4.2
Těleso ventilu
(disposable product, for single use only)
11
11.1
4.3 ventil,
Sealing
cap
Těsnicí
průhledný
11Kabel
Camera
plug
kamery
11.1 Protection cap for camera plug
Zástrčka kamery
only for
Ochranné
víčkocontinuous
pro zástrčkuirrigation
kamery laser URS
2--channel
12Pouze
Laser
pro fiber channel
2kanálový
kontinuální
irigační
12.1
receptacle
for adjustment
unitlaser
(not URS
shown)
(jednorázový
výrobek,holder
jen na jedno použití)
5
Valve
4.3
Těsnicí víčko
12
Laserový vláknový kanál
5
Držák ventilu
12.1
Zásuvka pro seřizovací jednotku (bez vyobrazení)
GA7 -J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
7
GA--J 050
GA-J 060
Kvalita vody
Hygiene
3
Kvalita vody
Kvalita vody používané pro ošetřování výrobků má podstatný vliv na zachování
jejich hodnoty.
Rozdílná kvalita pitné vody (typy a koncentrace příměsí) v závislosti na tvrdosti vody a její teplotě může způsobit obtížně rozpustitelné usazeniny, korozi
a změnu barvy výrobků.
Koncentrace příměsí ve vodě se liší v závislosti na zdroji a způsobu úpravy pitné
vody. Když se voda odpařuje, mohou tyto příměsi zůstávat ve formě slané krusty.
Mezi těmito příměsmi jsou obzvlášť kritické chloridy.
DŮLEŽITÉ!
Nadměrné koncentrace chloridů vyvolávají na nerez oceli důlkovou korozi!
Aby k tomu nedošlo, doporučujeme při strojním čištění používat k poslednímu propláchnutí plně demineralizovanou vodu předepsané kvality dle normy DIN EN 285,
příloha B.
Výtah z tabulky B1: Kontaminace v napájecí vodě
Napájecí voda
3.1
Rezidua po odpařování
≤ 10 mg/l
Oxid křemičitý, SiO2
≤ 1 mg/l
Železo
≤ 0,2 mg/l
Olovo
≤ 0,005 mg/l
Stopy těžkých kovů s výjimkou železa, kadmia a olova
≤ 0,1 mg/l
Chloridy (Cl–)
≤ 2 mg/l
Fosfáty (P2O5)
≤ 0,5 mg/l
Vodivost (při 20 °C)*
≤ 15 μS/cm
Hodnota pH (stupeň kyselosti)
5 až 7
Barva
bezbarvá
čirá
bez reziduí
Tvrdost Σ (ionty alkalických zemin)
≤ 0,02 mmol/l
Iontový měnič pro plnou demineralizaci
Při používání iontových měničů pro plnou demineralizaci mějte na paměti,
že prodloužení regeneračního cyklu může vést ke vniknutí kyseliny křemičité
(křemene), která způsobuje usazování.
Včasná regenerace měniče tomu může zabránit; postupujte podle pokynů
výrobce.
Zdroj:
Správná údržba nástrojů
http://www.a-k-i.org
POZNÁMKA!
Pro závěrečné propláchnutí se musí používat plně demineralizovaná voda s následující mikrobiologickou kvalitou pitné vody:
Celkový počet bakterií nesmí překročit hodnotu 100 CFU*) / ml během inkubační
doby 48 ± 4 hodiny při 36 ± 1 °C.
Escherichia coli nesmí být přítomna ve 100 ml.
Pseudomonas aeruginosa nesmí být přítomna ve 100 ml.
*) Jednotky tvořící kolonie
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0
/ ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 8
Příprava nástrojů
Preparation of instruments
Hygiene
Hygiene
4
Příprava nástrojů na místě používání nebo v ošetřovací stanici
4
Preparation of instruments at the point of use or at the reprocessing station
POZNÁMKA!
NOTE ! reziduí kontaminantů, jako je krev, částečky tkání nebo léky, komplikuje
. Vysoušení
ošetřování
a zvyšuje nebezpečí
Drying of contaminant
residueskoroze.
such as blood, tissue particles, drugs, makes reDoporučujeme
proto
stole souběžně s operací nebo
processing difficult
andprovádět
increasesna
thenástrojovém
danger of corrosion.
bezprostředně
po
použití
níže
uvedená
opatření:
We therefore recommend carrying out the measures listed below on the instrument table in parallel with the operation or immediately after use:
Obr.
Fig. 33
◊ Ohebný endoskop
Z Flexible endoscope
Otřete zvenku – hadrem nepouštějícím chlupy, navlhčeným v čisticím,
' Wipe
outside
-- with a prostředku.
lint--free cloth soaked with cleaning agent / disinfecresp.
dezinfekčním
tant.
Propláchněte uvnitř – čisticím, resp. dezinfekčním roztokem.
' Rinse inside -- with a cleaning / disinfectant solution.
IMPORTANT !
. DŮLEŽITÉ!
Aby
se plastový
vnějšíouter
plášťcoating
nekrabatil
nepřehýbal,
při minimal
otírání disTo prevent
the plastic
fromnebo
wrinkling
or foldingvyvíjejte
over apply
tálního
konce
hadice
minimální
tlak.
pressure when wiping the distal end of the hose.
VInpřípadě
krabacení
nebo
okamžitě
zpětand
a pečlivě
vyhlaďte
the case
of wrinkling
or přehýbání
folding overpřehněte
immediately
fold back
smooth
out the
plasticplastový
outer coating
vnější
plášť. carefully.
Obr. 3
Fig.
◊ Nástroje pokládejte opatrně, aby se nepoškodily.
Z Lay down the instruments with due care to avoid damage.
.
DŮLEŽITÉ!
IMPORTANT !
Bezprostředně po každém použití a před každým použitím proveďte zkoušku
Carry out a leak tightness test immediately after each use and before each use.
utěsnění.
' See section 6.3 “manual leak tightness test (leakage test)”
Viz kapitola 6.3 „Ruční zkouška utěsnění“.
Z Disassemble the flexible endoscope, if required.
◊ 'VSee
případě
potřeby ohebný endoskop rozeberte.
product--specific instructions for use
Viz pokyny pro používání konkrétního výrobku.
Fig. 4
4.2
7.4
Obr.
4
Z Discard
disposable items immediately.
◊ 'Okamžitě
vyhoďte
Sealing valve
(4.2) jednorázové výrobky.
Těsnicí
ventil
(4.2)(7.4)
' Sealing membrane
Těsnicí membrána (7.4)
Fig.
Obr. 4
Fig. 5
Obr. 5
Z◊ Open
the supply
insertionuzavírací
stopcockkohout
(3.1). (3.1).
Otevřete
přívodand
a přívodní
3.1
Obr.
Fig. 5
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
99
GA--J
050
GA-J 060
Příprava nástrojů
Hygiene
4.1
Transport
4.1.1
Suchá příprava na místě používání
V případě strojního ošetření v čisticím a dezinfekčním zařízení je třeba zvolit
Hygiene
metodu suché přípravy na místě používání, protože rezidua vlhkého přípravného
roztoku (dezinfekčního prostředku) mohou ohrozit výsledek čištění ve stroji.
Transport
◊ Proveďte přípravná opatření na místě používání podle kapitoly 4.
4.1
Součásti mohou být přenášeny na místo ošetření ve vlhkém nebo suchém stavu,
v závislosti na použité metodě ošetření.
Preparation of instruments
The parts can be transported to the reprocessing rooms either under wet or in dry
conditions, depending on the reprocessing method used.
4.1.2
4.1.1
4.1.2
Vlhká příprava
Dry preparation at the point of use
V případě ručního ošetření se doporučuje vlhká příprava na místě používání,
In the case of machine reprocessing in a washer disinfector, dry preparation at the
která
brání zaschnutí reziduí kontaminantů na nástrojích a přenosu bakterií.
point of use should be the method of choice, because residues of the wet prepaPro
vlhkou
přípravu
používejte
a dezinfekční
s atesration solution
(disinfectant)
may kombinovaný
jeopardize the čisticí
cleaning
result in the roztok
machine.
tovanou
účinností
dezinfekce.
Z Carry out preparatory measures at the point of use: section 4
Wet preparation
K tomuto účelu používejte stejné přípravky jako k následnému čištění a dezinfekci.
In the case of manual reprocessing, wet preparation at the point of use is recommended in order to avoid contaminant residues drying on the instruments and prevent germs from being carried over.
Pro
a bezproblémový
transport
ošetření,cleaning
čištění and
a dezinfekci
doFor bezpečný
wet preparation
at the point of use,
use a kcombined
disinfectant
solution with používat
certified disinfection
efficacy.
poručujeme
speciálně koncipované
úložné systémy.
For this
purpose,naleznete:
use the same products as for subsequent cleaning and disinfection.
Další
informace
4.1.3
Úložné systémy
4.1.3
Storage systems
4.2
For safe and trouble--free transport to reprocessing, cleaning and disinfection we
recommend using the specially designed storage systems.
further information please see:
Přípravná opatření pro For
strojní
a ruční ošetření
' Section 11
“Accessories for reprocessing”
' RICHARD WOLF catalog sheets
“Hygiene -- reprocessing”
Kapitola 11
„Příslušenství pro ošetřování“
Katalogové listy RICHARD WOLF „Hygiena – ošetřování“
Kontaminovanou zástrčku kamery (11) musíte ošetřit ručně, než na ni připevníte
ochranné
víčko
(11.1).
Preparatory measures for
machine
and
manual reprocessing
◊
Důkladně
vyčistěte
zástrčku
kamery
(11)manually
roztokem
čisticího a before
dezinfekčního
The contaminated camera
plug (11)
must be
reprocessed
the
prostředku.
protective
cap is attached (11.1).
◊ Potom opláchněte sterilní vodou.
Z Thoroughly clean the camera plug (11) with a solution of cleaning agent and
◊ Dostatečně vysušte vnější povrchy hadrem bez chlupů na jedno použití
disinfectant.
a kontakty uvnitř bavlněným tamponem.
Z Then rinse with sterile water.
Zbytková vlhkost v kontaktech může negativně ovlivnit přenos signálů
Z Adequately dry the outside with a lint--free disposable cloth and dry the con(např. přerušení, špatné kontakty).
tacts inside with a cotton swab.
4.2
' Residual moisture in the contacts can impair signal transmission (e.g. inter-
11.1
11
DŮLEŽITÉ!
ruptions, poor contacts).
Zástrčku kamery (11) ohebných endoskopů (videoskopů) ošetřujte pouze, když je
! na svém místě!
. IMPORTANT
ochranné
víčko (11.1)
Only
reprocess
camera
plug (11)
from flexible
(videoscopes)
Jestliže se do zástrčkythe
kamery
dostane
kapalina
(např.endoscopes
proto, že jste
zapomněli
with
the
protective
cap
(11.1)
in
place
!
nasadit víčko), propláchněte zástrčku důkladně čistou vodou a dokonale vysušte
If liquid
enters
the camera
plug (e.g. because you forgot to put the cap on)
(v případě
potřeby
stlačeným
vzduchem).
carefully rinse the plug out with clear water and dry carefully (with compressed
air if necessary).
Obr. 6
Fig.
6
◊ Našroubujte
ochranné víčko (11.1) na zástrčku kamery (11).
Z Screw the protective cap (11.1) onto the camera plug (11).
Fig.
Obr. 6
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 10
Strojní ošetřování
Hygiene
5
Strojní ošetřování
DŮLEŽITÉ!
Doporučujeme nepoužívat čisticí a dezinfekční roztoky ve formě prášku, protože
nerozpuštěné částečky mohou ucpat úzké kanálky nástrojů.
Při používání roztoků v prášku dávejte pozor, aby se všechen prášek rozpustil.
Používejte jen dezinfekční prostředky, jejichž účinnost a kompatibilita s materiály
ohebných endoskopů a endoskopického příslušenství je atestována.
Viz kapitola 13 „Schválené chemikálie pro ošetřování“.
Koncentraci a dobu působení čisticího a dezinfekčního prostředku si musíte
vyhledat v pokynech vydaných výrobcem příslušné chemikálie.
Pro poslední propláchnutí nepoužívejte žádné ochranné přípravky, protože mohou
zanechávat usazeniny na výrobcích a poškozovat plastové materiály.
DŮLEŽITÉ!
Používejte jen čisticí a dezinfekční zařízení, která jsou vybavena programem pro
ošetřování ohebných endoskopů.
Čisticí a dezinfekční prostředky musí být kompatibilní navzájem a také s procedurami, ohebným endoskopem a endoskopickým příslušenstvím.
Dle normy DIN EN ISO 15883 je nutné strojní ošetřovací procesy validovat.
K ošetřování výrobků RICHARD WOLF nepoužívejte dezinfekční prostředky obsahující kyselinu peroctovou bez ochrany proti korozi, fenoly nebo chlorové příměsi.
POZNÁMKA!
Aby nedošlo k perforaci vnějšího plastového pláště, neberte ohebný endoskop nikdy
nástrojovými kleštěmi.
Ohebný endoskop vyjímejte z dezinfekčního roztoku pouze rukou.
5.1
Potřebné pomůcky
◊ Hadr bez chlupů na jedno použití a bavlněný tampon
◊ Čisticí kartáče
Viz kapitola 6.4.
◊ Úložné systémy
RIWO BOX
◊ Čisticí a dezinfekční zařízení
Dodržujte pokyny v návodu k použití vydaném výrobcem čisticího
a dezinfekčního zařízení.
Dodržujte pokyny uvedené v kapitole 1.9 „Přehled ošetřování“.
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
11
GA-J 060
Strojní ošetřování
Machine reprocessing
Hygiene
Hygiene
5.2
5.2
Ruční
předběžné
čištění
Machine reprocessing
Manual
pre--cleaning
5.2
Manual pre--cleaning
Fig. 7
Obr.
7
Z
a cleaning
disinfectant
solution
to thespojovacími
instrument connectors
by Hygiene
◊ Apply
Než vložíte
konektory
nástroje
zakryté
hadicemi covered
do čisticího
the
connecting hoses
before
placingna
them
into the
washer disinfector.
a dezinfekčního
zařízení,
naneste
ně čisticí
a dezinfekční
roztok.
Fig. 7
Z.Apply
a cleaning disinfectant
solution to the instrument connectors covered by
IMPORTANT
!
theDŮLEŽITÉ!
connecting
hoses
before
placing
thembefore
into themachine
washer reprocessing,
disinfector. deManually preclean the following parts
Před
ošetřením
stroje design.
ručně předběžně vyčistěte následující součásti,
pending
on the product
v závislosti na provedení výrobku.
Obr.
Fig. 77
5.2.1
5.2.1
Fig. 7
5.2.1
. IMPORTANT !
Working channel (1) / suction channel (6) / laser fiber channel (12)
Manually preclean the following parts before machine reprocessing, depending
product design.
Fig. 8
/ Fig.
9 on the
Pracovní kanál (1) / sací kanál
(6)
/ laserový
vláknový
kanál (12)
Z In order to remove any clogging or residues, carefully clean all channels
using
suitable
Obr.
8 / obr.
9 cleaning brushes (see table in section 6.4).
Adhere
the
following
Working channel (1) / suction
(6)
/ laser
fibersequence:
channel
(12)nebo rezidua, vyčistěte pečlivě všechny
◊ channel
Abystetoodstranili
případné
ucpání
1.kanály
the suction
channel
(6) viakartáči
the valve
(5)v kapitole 6.4).
vhodnými
čisticími
(vizholder
tabulka
Fig. 8 / Fig. 9
2.Dodržujte
the working
channel (1)
via the luer connector (2)
následující
pořadí:
Z In order to remove any clogging or residues, carefully clean all channels
1. Sací
(6) přes
držák ventilu
(5). inlaser
Only
for kanál
2--channel
continuous
irrgation
URS
using
suitable
cleaning
brushes
(see
table
section
6.4).
2.
Pracovní
kanál
(1)
přes
luer
konektor
3. clean
fiber sequence:
channel (12) via the(2).
receptacle for adjustment unit (12.1)
Adhere
tothe
thelaser
following
.
.
.
.
1. the suction channel (6) via the valve holder (5)
IMPORTANT
!
Pouze
2kanálový
irigační
laser
2. the pro
working
channelkontinuální
(1) via the luer
connector
(2)URS
Cleaning
the
suction
(6) kanál
!
3. Vyčistěte laserovýchannel
vláknový
(12) přes zásuvku pro seřizovací jednotku
Only forthe
2--channel continuous irrgation laser URS
Introduce
(12.1). short cleaning brush into the valve holder (5) as far as it will go, do
cleanforcibly.
the laser fiber channel (12) via the receptacle for adjustment unit (12.1)
not3.insert
Pull the cleaning brush back and forth in the suction channel.
DŮLEŽITÉ!
IMPORTANT !
Čištění
sacího
kanálu
(6)!
Cleaning
the suction
channel
(6) !
IMPORTANT
!
Zasuňte
krátký
čisticí
kartáč
do
držáku
ventilu
(5),holder
až kam
sílu.
Introduce
cleaning
brush
the
valve
(5)toas
far asneužívejte
it will go, do
Cleaning the short
working
channel
(1)
/into
laser
fiber
channel
(12)
! půjde;
Pohybujte
čisticím
kartáčem
v
sacím
kanálu
tam
a
zpět.
not
insert
forcibly.
Introduce the long cleaning brush only from proximal to distal, do not introduce
Pull
the cleaning
brush back
and (1)
forth
in thefiber
suction
channel.
forcibly
into the working
channel
/ laser
channel
(12) .
DŮLEŽITÉ!
Do not push the cleaning brush back and forth in the working channel as this can
IMPORTANT
!
cause pracovního
damage.
Čištění
kanálu (1) a laserového vláknového kanálu (12)!
Cleaning
the
working
channel
(1)
/ laser
fiber channel
!working channel (1) / /
Guide the
cleaning
brush
onlybez
in one
direction
through(12)
thestrany
Zasuňte
dlouhý
čisticí
kartáč
použití
síly z proximální
směrem k distální
Introduce
the
long
cleaning
brush
only
from
proximal
to
distal,
dohas
notfully
laser
fiber channel
(12)
and
pulldoback
only after
the brush kanálu
head
emerged
do
pracovního
kanálu
(1),
resp.
laserového
vláknového
(12).introduce
forcibly
into the
working channel (1) / laser fiber channel (12) .
at
the
distal
end.
Nepohybujte čisticím kartáčem v pracovním kanálu tam a zpět, protože by mohlo
Do not push the cleaning brush back and forth in the working channel as this can
dojít
causek poškození.
damage.
Čisticí
zasuňte
do pracovního
(1),through
resp. laserového
vláknového
kanálu
Guide kartáč
the cleaning
brush
only in onekanálu
direction
the working
channel (1)
//
5
(12)
pouze
jedním
směrem
a
vytáhněte
zpět
teprve,
když
se
hlava
kartáče
objeví
celá
laser fiber channel (12) and pull back only after the brush head has fully emerged
na
distálním
konci.
at the distal end.
2
1
Fig. 8
2
1
5
6
6
Obr.
Fig. 88
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA--J 050
GA-J 060 12
12
Strojní ošetřování
Machine reprocessing
Machine
Machine reprocessing
reprocessing
Hygiene
Hygiene
Hygiene
Hygiene
Obr. 9 (pouze pro 2kanálový kontinuální irigační laser URS)
Fig. 9 (Only for 2--channel continuous irrigation laser URS)
Fig.
Fig. 9
9 (Only
(Only for
for 22--channel
-channel continuous
continuous irrigation
irrigation laser
laser URS)
URS)
12.1
12.1
12.1
12
12
12
1
1
1
Obr.
Fig. 9
Fig.
Fig. 9
9
Z Rinse the flexible endoscope inside and out with a cleaning solution to remove
Z
Rinse
the
flexible
endoscope
inside
and
a
to
◊any
Opláchněte
ohebný
endoskop
zvenčí
čisticímsolution
roztokem,
abyste
Z
Rinse
the particles.
flexible
endoscope
insidezevnitř
and out
outa with
with
a cleaning
cleaning
solution
to remove
remove
loose
any
loose
particles.
any
loose particles.
odstranili
všechny
volné
částice.
Z Reprocess
the
cleaning
brushes.
Z
the
cleaning
brushes.
Z
Reprocess
the1.9.
cleaning
brushes.
◊ 'Reprocess
Ošetřete
čisticí
kartáče.
See section
“overview
on reprocessing”
'
See
section
1.9.
“overview
reprocessing”
' See
1.9.
on
reprocessing”
Vizsection
kapitola
1.9“overview
„Přehledon
ošetřování“.
Fig. 10
Obr.
10
Fig.
10
Fig.
10
Z
Clean
with cleaning
brush 86.90
:
◊
Vyčistěte
86.90:
Z Clean
Clean with
with čisticím
cleaningkartáčem
brush 86.90
86.90
Z
cleaning
brush
::
' Valve
holder
(5)
Držák
ventilu
(5)
'
Valve
holder
(5)
Valveconnector
holder (5)(2)
'' Luer
Luer
konektor(2)(2)
' Luer
connector
' Luer connector (2)
5
5
5
2
2
2
Fig. 10
Obr. 10
10
Fig.
Fig.
10
5.2.2
5.2.2
5.2.2
5.2.2
Biopsy
valve
(4) / (4)
suction
Bioptický
ventil
/ sacívalve
ventil(7)
(7)
Biopsy
Biopsy valve
valve (4)
(4) // suction
suction valve
valve (7)
(7)
Fig. 11
Fig.
11
Fig.
11
Obr.
11
Z
Cleaning
with a short cleaning brush:
Z
Cleaning
with
a
cleaning
brush:
◊ 'Cleaning
Vyčistěte
krátkým
čisticím
Z
with
a short
short
cleaning
brush:
Valve housing
(4.1),
sealingkartáčem:
cap
(4.3)
' Valve
Valve
housing
(4.1),
sealing
cap
(4.3)
Těleso
ventilu
(4.1),
těsnicí
(4.3)
'
housing
(4.1),
sealing
cap
(4.3)
' Valve tappet (7.1), valve insert víčko
(7.2),
tube connector (7.3)
' Valve
Valve
tappet (7.1),
(7.1),
valve
insert
(7.2),
tube connector
connector
(7.3) konektor (7.3)
Zdvihátko
ventilu
(7.1),
vložka
ventilu
(7.2), trubkový
'
tappet
valve
insert
(7.2),
tube
(7.3)
7.1
7.1
7.1
Fig. 11
Fig.
Obr.11
11
Fig.
11
7.2
7.2
7.2
4.3
4.3
4.3
7.3
7.3
7.3
4.1
4.1
4.1
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
13
13
13
13
GA--J 050
GA--J
050
GA--J
050
GA-J 060
Strojní ošetřování
Machine reprocessing
Hygiene
Hygiene
5.2.3
5.2.3
Uzavírací kohouty (3.2)
Stopcocks (3.2)
3.2.1
3.2.2
Fig.
Obr. 12
Obr.
12
Fig. 12
◊ Remove
Odstraňte
uzavíracího
kohoutu (3.2.1).
Z
thezátku
stopcock
plug (3.2.1).
Viz
návod
k
použití
konkrétního
výrobku.
' See product--specific instruction manual
◊ Vyčistěte krátkým čisticím kartáčem:
Z Cleaning with a short cleaning brush:
Zátka uzavíracího ventilu (3.2.1)
' Stopcock plug (3.2.1)
Těleso uzavíracího ventilu (3.2.2)
' Stopcock housing (3.2.2)
POZNÁMKA!
strojním
! ošetřování bioptického ventilu (4), sacího ventilu (7) a zátky uza. PřiNOTE
víracího
kohoutu
(3.2.1) používejte
koš valve
na malé
For machine reprocessing
of biopsy
(4),součásti.
suction valve (7) and stopcock plug (3.2.1) use a small--parts basket.
Fig. 13
Obr.
13
◊ Remove
Odpojtethe
adaptér
studeného
světla
a vložte
koše
na basket
malé součásti
nebo
Z
cold light
adapter and
place
in the do
small
parts
or utensils
basket.
do koše na přístroje.
Obr. 13
Fig.
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA--J
050
GA-J 060
14
14
Strojní ošetřování
Machine
Machinereprocessing
reprocessing
Machine
reprocessing
Machine
reprocessing
Machine reprocessing
5.35.3
5.3
5.3
5.3
5.3
Hygiene
Nástroje
citlivé naInstruments
teplo
Heat--Sensitive
Heat--Sensitive Instruments
ProFor
strojní ošetřování
nástrojů citlivých nainstruments
teplo doporučujeme
používata
Heat--Sensitive Instruments
Formachine
machinereprocessing
reprocessingofofheat--sensitive
heat--sensitive instrumentswe
werecommend
recommendusing
using a
Heat-Sensitive Instruments
Instruments
For machine
reprocessing
of heat--sensitive
instruments we recommend using a
chemicko-termální
nebo
chemickou
proceduru.
Heat--Sensitive
chemo-thermal
or
a
chemical
procedure.
chemo-thermal
or a chemical
procedure. instruments we recommend using a
For
machine
reprocessing
of
heat--sensitive
chemo-thermal
chemical
procedure.
For
machine
reprocessing
of heat--sensitive
instrumentsse
weprovádí
recommend
using a
The
step
inin
the
-thermal
procedure
Dezinfekční
krok
vor achemicko-termální
proceduře
přidáním
Thedisinfection
disinfection
step
thechemochemo-thermal
procedureisiscarried
carriedout
outby
byadding
adding
chemo-thermalstep
or aa in
chemical
procedure.
The
disinfection
the
chemo-thermal
procedure
istocarried
out
by adding
chemo-thermal
or
chemical
procedure.
disinfectant.
Disinfection
is
supported
by
temperatures
up
60_C.
dezinfekčního
prostředku.
Dezinfekce
je
podporována
teplotami
až
60
°C.
disinfectant.
Disinfection
is supported
by temperatures
upis to
60_C.out by adding
The
disinfection
step
in
the
chemo-thermal
procedure
carried
disinfectant.
Disinfection
is
supported
by
temperatures
up
60_C.
The
disinfection
step insethe
chemo-thermal
procedure
is to
carried
out by a
adding
In
procedure,
the
step
out
by
adding
V chemické
proceduře
dezinfekční
krok
provádí
přidáním
dezinfekčního
Inthe
thechemical
chemical
procedure,
thedisinfection
disinfection
stepisiscarried
carried
out
by
adding adisindisindisinfectant.
Disinfection
is
supported
by
temperatures
up to
toout
60_C.
In
the chemical
procedure,
the disinfection
step is carried
by adding a disindisinfectant.
Disinfection
is
supported
by
temperatures
up
60_C.
fectant.
The
procedure
is
not
supported
by
increased
temperature.
prostředku.
Procedura
není
podporována
zvýšenou
teplotou.
fectant.
The
procedure
is
not
supported
by
increased
temperature.
In the chemical procedure, the disinfection step is carried out by adding a disin-
Hygiene
Hygiene
Hygiene
Hygiene
Hygiene
Hygiene
fectant.
The procedure
is notthe
supported
by increased
temperature.
In
the chemical
procedure,
disinfection
step is carried
out by adding a disinfectant. The
The procedure
procedure is
is not
not supported
supported by
by increased
increased temperature.
temperature.
fectant.
5.3.1
Chemo-thermal
procedure
5.3.1
Chemo--thermal procedure
5.3.1
procedura
5.3.1 Chemicko-termální
Chemo--thermal procedure
5.3.1
Chemo-thermal
procedure
IMPORTANT
DŮLEŽITÉ!
.
IMPORTANT! !
5.3.1
Chemo--thermal procedure
.
IMPORTANT
! parametry
.
Adhere
totothe
parameters:
Dodržujte
následující
procesu:
Adhere
thefollowing
followingprocess
process
parameters:
IMPORTANT
!following
.
Adhere
to
the
process
parameters:
IMPORTANT
!
.
'Irigační
Irrigation
pressure:
max.
0.5
tlak:
max.
0,5
bar
' Irrigation
pressure:process
max.
0.5bar
bar
Adhere
to
the
following
parameters:
Irrigation
pressure:
max.
0.5
bar
Adhere
to themax.
following
process
parameters:
Temperature:
max.
60
'''Teplota:
60
°C
Temperature:
60__Cbar
C
Irrigation
pressure:
max.
0.5
Temperature:
max. 0.5
60_bar
C
'' Irrigation
pressure:
max.
'Temperature:
Temperature:
max. 60
60__C
C
'
max.
5.3.2
Chemical
procedure
5.3.2 Chemická
Chemical
procedure
5.3.2
procedura
5.3.2
Chemical procedure
5.3.2
Chemical procedure
procedure .DŮLEŽITÉ!
IMPORTANT! !
5.3.2
Chemical
. IMPORTANT
IMPORTANT
! parametry
.
Dodržujte
následující
procesu:
Adhere
Adheretotothe
thefollowing
followingprocess
processparameters:
parameters:
IMPORTANT
. IMPORTANT
to
themax.
process
parameters:
!!following
.
◊ Adhere
Irigační
tlak:
0,5
bar
''Irrigation
pressure:
max.
0.5
Irrigation
pressure:
max.
0.5bar
bar
Adhere
to the
the following
following process
process
parameters:
' Irrigation
pressure:
max.
0.5 bar
Adhere
to
parameters:
5.4
Connect
flexible
endoscope
to
automatic
washer
disinfector
Irrigation
pressure:
max.
0.5 bar
bar
5.4
Connect flexible endoscope
to automatic
washer
disinfector
''Irrigation
pressure:
max.
0.5
5.45.4
Připojení
ohebného
endoskopu
automatickému
čisticímu
a dezinfekčnímu zařízení
Connect
flexible endoscope
tok automatic
washer
disinfector
Not
for
chamber
devices.
Notnecessary
necessary
forpressure
pressure
chamber
devices.
5.4
Connect
flexible
endoscope
to
automatic
washer
disinfector
Not
necessary
for pressure
chamber
devices.
Není
nutné
zařízení
swasher
tlakovou
komorou.
5.4
Connect flexible endoscope
to pro
automatic
disinfector
For
machine
reprocessing
of
the
various
flexible
For necessary
machine reprocessing
ofchamber
the various
flexibleendoscopes
endoscopesuse
usesuitable
suitablerinsing
rinsingset.
set.
Not
for pressure
pressureof
devices.
For
machine
reprocessing
theohebných
various
flexible
endoscopes
use suitable
rinsing set.
necessary
for
chamber
devices.
Pro Not
strojní
ošetřování
různých
endoskopů
používejte
vhodnou
For
machine
reprocessing
of
the
various
flexible
endoscopes
use
suitable
rinsing
set.
Illustration
Product
For
machinesadu.
reprocessing
of
theDesignation
various flexible endoscopes use suitable rinsing set.
proplachovací
Illustration
Productno.
no.
Designation
Illustration
Product no. Designation
Illustration
Product no.
no. Rinsing
Designation
Illustration
Product
Designation
Rinsingset
setIIIIfor
forflexible
flexible
Ilustrace
Výrobek č. Rinsing
Označení
set II for flexible
163.907
'
Bronchoscope
163.907
'
Bronchoscope
Rinsing
set
II
for
flexible
163.907
Rinsing
set
II for
flexible
'Proplachovací
Bronchoscope
' DAFE
Bronchoscope
sada
II
DAFE Bronchoscope
163.907
'' Bronchoscope
Bronchoscope
DAFE
Bronchoscope
163.907
163.907
Bronchoskop
''
DAFE
Bronchoscope
Rinsing
IIIIIIfor
DAFEset
bronchoskop
Rinsing
set
forflexible
flexible
'' DAFE
Bronchoscope
Rinsing
set
III for flexible
''Video
Urethrocystoscope
Video
Urethrocystoscope
Proplachovací
sada
III pro ohebný
Rinsing
set
III
for
flexible
Video
Urethrocystoscope
Rinsing
III for
flexible
'''PDD
Video
Urethrocystoscope
PDDset
Video
Urethrocystoscope
Video
Video
uretrocystoskop
'
Urethrocystoscope
163.908
PDDVideo
Video
Urethrocystoscope
'''' LED
Urethrocystoscope
Video
Urethrocystoscope
163.908
LEDvideo
Video
Urethrocystoscope
PDD
uretrocystoskop
' Video
PDD
Video
Urethrocystoscope
163.908
LED
Video
Urethrocystoscope
'''
Bronchoscope
PDD
Video
Urethrocystoscope
LED
video
uretrocystoskop
163.908
'
Video
Bronchoscope
163.908
'
LED
Video
Urethrocystoscope
Video
Bronchoscope
'''' DAFE
Video
Bronchoscope
163.908
LED
Video
Urethrocystoscope
Video
bronchoskop
DAFE
Video
Bronchoscope
' LED
Video
Bronchoscope
DAFE
Video
Bronchoscope
'''
Video
Bronchoscope
Video
Bronchoscope
DAFE
video
bronchoskop
'
LED
Video
Bronchoscope
'
DAFE
Video
Bronchoscope
LED
Video
Bronchoscope
'' DAFE
Video
Bronchoscope
LED set
video
bronchoskop
Rinsing
IVIV
for
flexible
LED
Video
Bronchoscope
Rinsing
set
for
flexible
'' LED
Video
Bronchoscope
Rinsing
set
IVsada
for flexible
'Proplachovací
Video
Urethrocystoscope
IV pro ohebný
163.909
'
Video
Urethrocystoscope
163.909
Rinsing
set
IVnecessary
for flexible
flexible
' Video
Urethrocystoscope
163.909
163.909 adapt
Video
uretrocystoskop
length
ifIV
Rinsing
set
for
adapt
length
if necessary
Video
Urethrocystoscope
163.909
V
potřeby
upravte délku.
adapt
length
if necessary
''případě
Video
Urethrocystoscope
163.909
Rinsing
set
V
adapt
length
if
necessary
Rinsing
set ifVnecessary
adapt
length
Proplachovací
sada
Rinsing
setluer
V lockVtube connector
with
double
with
double
luer
lockluer-lock
tube connector
s
dvojitým
trubkovým
konektorem
Rinsing
set
with
double
for
flexible
163.910
set luer
VV lock tube connector
for
flexible
163.910
163.910 Rinsing
pro
ohebný
with
double
luer
lock
tube
connector
for
flexible
163.910
'
Fiber
Ureterorenoscope
with
double
luer
lock tube connector
'
Fiber Ureterorenoscope
flexible
Vláknový
uretrorenoskop
for
163.910
Fiber Ureterorenoscope
'''
Adapter
for
163.910
'flexible
Adaptér
Adapter
Fiber Ureterorenoscope
Ureterorenoscope
Adapter
'' Fiber
Adapter
Luer
lock
connector
Trubkový
luer
konektorfor
pro
ohebný
Luer
locktube
tubelock
connector
forflexible
flexible
'' Adapter
Luer
lock tube connector
for flexible
886.00
886.00
Uretrocystokop/hysteroskop
'
Urethrocystoscope
/
Hysteroscope
886.00
'
Urethrocystoscope
/
Hysteroscope
Luer
lock
tube
connector
for
flexible
886.00
Nasopharyngo--Laryngoscope
Nasofaryngo-laryngoskop
Urethrocystoscope
/ Hysteroscope
Luer
lock tube connector
for flexible
'''
Nasopharyngo--Laryngoscope
886.00
' Urethrocystoscope
Urethrocystoscope
/ Hysteroscope
Hysteroscope
'
Nasopharyngo--Laryngoscope
886.00
'
/
Čisticí
adaptér
Cleaning
adapter
Nasopharyngo--Laryngoscope
Cleaning
adapter
'' Nasopharyngo--Laryngoscope
pro
automatické
čisticí a dezinfekční zařízení
Cleaning
---- –
for
Olympus adapter
automatic washer disinfector (device end)
(správný
konec)
forOlympus
Olympus
automatic
washer disinfector (device end)
Cleaning
adapter
-for Olympus
automatic
washer
disinfector
(device end)
Cleaning
adapter
available
directly
from
Miele
(item number
69744701)
dodává
přímo
Miele
(objednací
č. 69744701)
available
directly
from
Miele
(item number
69744701)
for Olympus
automatic
washer
disinfector
(device end)
available
directly
from
Miele
(item number
69744701)
-for Olympus automatic washer
disinfector
(device end)
Adapter
for
cleaning
the
lasernumber
fiber
channel
available
directly
from Miele
(item
69744701)
Adaptér
pro
čištění
laserového
vláknového
Adapter
for
cleaning
the
laser
fiber
channel
available
directly
from
Miele
(item
number
69744701)
cleaning the laser fiber channel
163914
kanálu
vfor
ohebném
163914 inAdapter
inthe
theflexible
flexible
163914
Adapter
for cleaning
the laser fiber channel
in
flexible
163914
'the
continuous
laser
'2--channel
2kanálovém
kontinuálním
irigačním
laseru
URS
Adapter
for
cleaning
the laserirrigation
fiber channel
2--channel
continuous
irrigation
laserURS
URS
in
the
flexible
163914
'
2--channel
continuous
irrigation laser URS
in the flexible
163914
'
2--channel
continuous
irrigation
laser
URS
ZZAfter
having
connected
the
rinsing
set
to
the
flexible
endoscope
and
to
the
' 2--channel
continuous
irrigationand
laser
After
having
connected the
rinsing
set to theendoskopu
flexible endoscope
to URS
theautoauto◊ Z
Pomatic
připojení
proplachovací
sady
kthe
ohebnému
a k automatickému
After
having
connected
the
rinsing
set
to the flexible
endoscope
and to the autowasher
disinfector,
check
connections
for
firm
seating.
matic
washer
disinfector,
check
the
connections
for
firm
seating.
Z
After having
having
connected
the
rinsing
set
to the
the flexible
flexible
endoscope
and
to the
the autoautomatic
washer
disinfector,
check
the
connections
for firm
seating.and
čisticímu
a dezinfekčnímu
zařízení
zkontrolujte
správné
upevnění
přípojek.
Z
After
connected
the
rinsing
set
to
endoscope
to
matic washer
washer disinfector,
disinfector, check
check the
the connections
connections for
for firm
firm seating.
seating.
matic
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
15
15
1515
15
15
GA--J 050
GA--J 050
050
GA--J
GA--J
050
GA--J
GA-J
060050
Strojní ošetřování
Machinereprocessing
reprocessing
Machine
Machine reprocessing
5.4.1
Proplachovací sada II
5.4.1
5.4.1
5.4.1
Rinsing set II
Rinsing set II
Rinsing set II
Hygiene
Hygiene
Hygiene
Hygiene
Obr. 14
Fig.
14
◊
Připojte
proplachovací sadu II k luer konektoru (2) a držáku ventilu (5) a také
Fig. 14
k
automatickému
a dezinfekčnímu
zařízení.
Z
Connect
rinsing setčisticímu
II to the luer
connector (2) and
the valve holder (5) as well
Fig.
14
Z
Connect
set IIwasher
to the luer
connector (2) and the valve holder (5) as well
as
therinsing
automatic
disinfector.
to
Zajistěte
na ventilu
s použitím
otočného pojistného mechanismu.
to the automatic
Z as
Connect
rinsing setwasher
II to thedisinfector.
luer connector (2) and the valve holder (5) as well
' Lock at the valve using the twist--lock mechanism.
to the
washer
'asLock
at automatic
the valve using
thedisinfector.
twist--lock mechanism.
Přípojka
' Lock at the valve using the twist--lock mechanism.
Connection
v automatickém
Connection
in AWD device
čisticím
Connection
in AWD device
a dezinfekčním
in AWD device
zařízení
Fig.
Obr. 14
Fig. 14
Fig. 14
5.4.2
5.4.2
5.4.2
5.4.2
Proplachovací sady III a IV
Rinsing sets III and IV
Rinsing sets III and IV
Rinsing sets III and IV
Fig. 15
Obr.
15
Fig. 15
Z Stlačte
Push
sleeve
to unlocked
position.
◊
objímku
do odjištěné
polohy.
Fig.
15 sleeve
Z Push
to unlocked
position.
Z Push sleeve to unlocked position.
Fig. 15
Fig.
Obr. 15
Fig. 15
Fig.16
16
Obr.
Fig. 16
Fig.
16 set III
Rinsing
Rinsing set III sada III
Proplachovací
Z Connect
rinsing
set III to luer connector (2) and valve holder (5) as well as to
Rinsing
setrinsing
III
Z
set III to luer
(2) and valve
(5)ventilu
as well(5)
asatotaké
◊ Connect
Připojte
proplachovací
saduconnector
III k luer konektoru
(2) aholder
držáku
AWD device.
device.
Z AWD
Connect
rinsing setčisticímu
III to luer aconnector
(2) andzařízení.
valve holder (5) as well as to
k'automatickému
dezinfekčnímu
Lock the sleeve in place by pushing forward.
device.
'AWD
Lock
the sleeve
in placemístě
by pushing forward.
Zajistěte
objímku
směrem
dopředu.
' Lock
to valve
holderna
(5) usingstlačením
the twist--lock
mechanism.
Lock
the
sleeve
in
place
pushing
forward.
''Lock
to
valve
holder
(5)
using
the twist--lock
mechanism.
Zajistěte na držáku by
ventilu
(5)
s použitím
otočného pojistného
' Lock
to valve holder (5) using the twist--lock mechanism.
mechanismu.
Connection
Přípojka v automatickém
čisticím a dezinfekčním zařízení
Connection
in AWD device
inConnection
AWD device
in AWD device
Fig. 16
Fig. 16
Obr.16
16
Fig.
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J
GA--J060
050
GA--J 050
GA--J 050
1616
16
16
Strojní ošetřování
Machinereprocessing
reprocessing
Machine
Machine reprocessing
Hygiene
Hygiene
Hygiene
Hygiene
Obr.
17
Fig.17
17
Fig.
Fig. 17
Proplachovací
sada IV
Rinsing
setIV
IV
◊
Připojte
proplachovací
sadu IV k luer konektoru (2) a k automatickému
Rinsing
set
Rinsing set IV
Z
Connect
rinsing
set
IV
to
luer
connector(2)
(2)as
aswell
wellas
astotothe
theAWD
AWDdevice.
device.
čisticímu
a
dezinfekčnímu
Z Connect rinsing set IV to luerzařízení.
connector
Z Connect
rinsing
setbyIVpushing
to luer connector
(2) as well as to the AWD device.
'
Lock
the
sleeve
forward.
Zajistěte
objímku
stlačením
směrem
dopředu.
' Lock the sleeve by pushing forward.
' Lock the sleeve by pushing forward.
Přípojka
Connection
vConnection
automatickém
Connection
AWD
device
čisticím
adevice
dezinfekčním
ininAWD
in AWD device
zařízení
Obr. 17
Fig.
Fig.
Fig.17
17
5.4.3
Proplachovací sada V
5.4.3
5.4.3
5.4.3
Rinsingset
setVV
Rinsing
Rinsing set V
Obr.
18
Fig.18
18
Fig.
Fig.
18
◊
Připojte
proplachovací
sadu
k luer konektorům
(2)
kAWD
automatickému
Connectthe
the
rinsingset
setVVto
toluer
luerVconnectors
connectors
(2)as
aswell
wellas
astoa
toAWD
device
ZZConnect
(2)
device
Z Connect
rinsing set V tozařízení.
luer connectors (2) as well as to AWD device
čisticímuthe
a rinsing
dezinfekčnímu
Connection
Connection
Přípojka
Connection
AWDdevice
device
ininvAWD
in automatickém
AWD device
čisticím a dezinfekčním
zařízení
Fig.18
18
Fig.
Obr. 18
Fig.
Connection
Přípojka
Connection
Connection
v automatickém
in
AWD
device
in AWDčisticím
device
in AWD device
a dezinfekčním
zařízení
Obr. 19
Fig.
19
◊ Připojte
proplachovací sadu V k luer konektorům (3.2.3) a k automatickému
Fig.
19
Fig. 19
Z
Connect
the
rinsingset
setVVtotoluer
luerconnectors
connectors(3.2.3)
(3.2.3)as
aswell
wellas
astotoAWD
AWDdevice.
device.
čisticímu
a rinsing
dezinfekčnímu
zařízení.
Z Connect
the
Z Connect the rinsing set V to luer connectors (3.2.3) as well as to AWD device.
3.2.3
3.2.3
3.2.3
Fig.19
19
Obr.
19
Fig.
Fig. 19
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
17
17
17
17
GA--J050
050
GA--J
GA--J
050
GA-J 060
Machine
reprocessing
Strojní ošetřování
Machine reprocessing
5.4.4
Hygiene
Hygiene
Fastening adapter (x) to receptacle for adjustment unit (12.1) [only for 2-- channel continuous irrgation laser URS]
5.4.4
Hygiene
Upevnění adaptéru (x) do zásuvky pro seřizovací jednotku (12.1) [pouze pro 2kanálový kontinuální
Fig. 20
Fastening
adapter
for adjustment unit (12.1) [only for 2-- channel continuous irrgation laser URS]
irigační laser
URS](x) to receptacle
Z Introduce adapter (x) in receptacle for adjustment unit (12.1).
Fig. 20
' pin (a) engages in groove (b).
Obr.
20
12.1
Z Lock
Introduce
adapter
(x) twist--lock
in receptacle
for adjustment unit (12.1).
Z
adapter
(x) with
mechanism.
◊ 'Zasuňte
adaptér in
(x)groove
do zásuvky
pro seřizovací jednotku (12.1).
pin
(a)
engages
(b).
Z Connectel the irrigation tube to the Luer connector (y) and the automatic washer /
12.1
Kolík
(a) zaskočí
drážky mechanism.
(b).
Z disinfector.
Lock
adapter
(x) with do
twist--lock
Zajistěte adaptér
(x) otočným
pojistným
mechanismem.
Z◊ Connectel
the irrigation
tube to the
Luer connector
(y) and the automatic washer /
◊ disinfector.
Připojte irigační trubku k luer konektoru (y) a k automatickému čisticímu
5.4.4
a dezinfekčnímu zařízení.
(x) (y)
(x) (y)
(b)
(b)
(a)
(a)
Fig. 20
Obr.20
20
Fig.
5.5
Connection for automatic leakage tester
5.5
5.5
Přípojka profor
automatickou
zkoušečku
!
. NOTE
Connection
automatic
leakage
testerutěsnění
When carrying out the automatic leakage test please observe the following:
NOTE
! adapter (15092.102) in conjunction with AWD devices with integrated
. POZNÁMKA!
' Use
15 092.102
15 092.102
z automatického
from the AWDčisticího
device
a dezinfekčního zařízení
Fig.
21
Obr.
21
from the AWD device
Fig. 21
8
When
carrying
out
leakage
test please
observe
following:
Při
provádění
automatické
zkoušky
postupujte
podle
následujících
leakage
test
orthe
askautomatic
the AWD
deviceutěsnění
manufacturer
for the the
corresponding
adapter.
' Use
adapter (15092.102) in conjunction with AWD devices with integrated
pokynů:
leakage
test (163.905)
oradaptér
ask the is
AWD
device
for
the corresponding
' The
adapter
specially
designed
for AWD
devices
made byčisticími
Olympus
Používejte
(15092.102)
vmanufacturer
kombinaci
s automatickými
adapter.
' Make
sure
you
follow
the
AWD
device
manufacturer’s
instructions.
a dezinfekčními zařízeními s integrovanou zkouškou utěsnění
nebo požádejte
' The adapter (163.905) is specially designed for AWD devices made by Olympus
Fig. 21 o vhodný adaptér výrobce takového zařízení.
' Make sure you follow the AWD device manufacturer’s instructions.
Adaptér
(163.905)
je speciálně
zkonstruovaný
automatická
čisticí
Z Connect
adapter
(15092.102)
to the tube
of the leakagepro
tester
to the correspondFig.
21
a
dezinfekční
zařízení
značky
Olympus.
ing AWD device under dry conditions and screw onto the connector for leakage
and
Dodržujte
výrobce
čisticího
a the
dezinfekčního
pressure
equalization
(8).
Z test
Connect
adapterpokyny
(15092.102)
to
theautomatického
tube of the leakage
tester to
corresponding AWD
device under dry conditions and screw onto the connector for leakage
zařízení.
test and pressure equalization (8).
Obr. 21
◊ Za sucha připojte adaptér (15092.102) k trubce zkoušečky utěsnění a k vhodnému automatickému čisticímu a dezinfekčnímu zařízení a našroubujte do
konektoru pro zkoušky utěsnění a vyrovnání tlaků (8).
8
Fig. 22
163.905
a
163.905
8
8
a
zfrom
automatického
čisticího
the Olympus
AWD device
a dezinfekčního zařízení Olympus
Fig.
22
Obr.
22
from the Olympus AWD device
Z Connect adapter (163.905) to the connector (a) of the leakage tester on the
Fig.
22
Olympus
AWD device under dry conditions and screw onto the connector for
Obr.
22 test
and pressure
(8). (a) of the leakage tester on the
Z leakage
Connect
adapter
(163.905)equalization
to the connector
◊ Olympus
Za suchaAWD
připojte
adaptér
ke konektoru
zkoušečky
utěsnění
device
under (163.905)
dry conditions
and screw(a)
onto
the connector
for na
NOTEtest
! and čisticím
.leakage
automatickém
dezinfekčním
pressureaequalization
(8).zařízení Olympus a našroubujte do
If the machine
does not
allow anaintegrated
test, carry out a manual
konektoru
pro zkoušky
utěsnění
vyrovnáníleakage
tlaků (8).
! test before reprocessing (see section 6.3).
. NOTE
leakage
If the machine does not allow an integrated leakage test, carry out a manual
POZNÁMKA!
leakage test before reprocessing (see section 6.3).
Pokud zařízení neumožňuje integrovanou zkoušku utěsnění, proveďte před
ošetřením ruční zkoušku utěsnění (viz kapitola 6.3).
Fig. 22
GA--J
050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 050
GA--J
050
GA-J 060
18
18
18
Strojní ošetřování
Hygiene
◊ Zkontrolujte správné upevnění přípojek.
◊ Po strojním ošetření odpojte adaptér (163.905) z konektoru pro zkoušky
utěsnění a vyrovnání tlaků (8).
5.6
Po strojním ošetření
5.7
Úložné systémy
◊ Zkontrolujte čistotu:
Všechny součásti, které se úplně nevyčistily, musíte vyčistit ještě jednou
ručně.
Vyměňte závadné součásti.
◊ Další prováděné kontroly:
Viz kapitola 7.
Viz návod k použití konkrétního výrobku.
◊ Vyndejte silikonové polštářky ze systémových zásobníků RIWO.
◊ Systémové zásobníky RIWO a samostatné silikonové polštářky můžete
ošetřovat tepelnou procedurou s teplotou až 93 °C.
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
19
GA-J 060
Ruční ošetřování
Hygiene
6
Ruční ošetřování
6.1
Ruční čištění a dezinfekce
DŮLEŽITÉ!
Nečistěte ohebné endoskopy v ultrazvukových lázních!
DŮLEŽITÉ!
Používejte jen dezinfekční prostředky, jejichž účinnost a kompatibilita s materiály
endoskopů a endoskopického příslušenství byla zkontrolována a schválena.
Viz kapitola 13 „Schválené chemikálie pro ošetřování“.
Koncentraci a dobu působení čisticího a dezinfekčního prostředku si musíte
vyhledat v pokynech vydaných výrobcem příslušné chemikálie.
Nepoužívejte ochranné přípravky, protože zanechávají usazeniny na nástrojích
a mohou poškozovat plastové materiály.
Čisticí a dezinfekční prostředky musí být kompatibilní.
K ošetřování výrobků RICHARD WOLF nepoužívejte dezinfekční prostředky obsahující kyselinu peroctovou bez ochrany proti korozi, fenoly nebo chlorové příměsi.
DŮLEŽITÉ!
K čištění nepoužívejte kovové kartáče.
DŮLEŽITÉ!
Při použití čisticí pistole dávejte pozor, aby proplachovací tlak nepřekročil 0,5 bar.
V případě potřeby používejte tlakový redukční ventil.
6.2
Potřebné pomůcky
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
Zkoušečka utěsnění
Čisticí pistole
Čisticí kartáče
Hadr bez chlupů na jedno použití a bavlněný tampon
RIWO BOX nebo podobný zásobník
Čisticí roztok
Dezinfekční roztok
Běžná injekční stříkačka
Voda z vodovodu a sterilní voda
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 20
Ruční ošetřování
Hygiene
6.3
Ruční zkouška utěsnění
6.3
Manual leakage test
Manual reprocessing
◊ Připojte trubkový konektor [s otočným pojistným mechanismem (a)] k manometru.
Hygiene
Obr.
23
Z Connect
the tube connector [with twist--lock mechanism (a)] to the pressure
◊ Zapojte
gage. zkoušečku utěsnění (163.903) do konektoru pro zkoušky utěsnění
a vyrovnání tlaků (8).
Fig. 23
Zasuňte konektor (a) do konektoru pro zkoušky utěsnění a vyrovnání
Z Connect
thenadoraz
leakage atester
(163.903)
to pojistný
the connector
for leakage test and
tlaků (8)
zajistěte
otočný
mechanismus.
pressure equalization
(8). (b).
◊ Utáhněte
rýhovaný šroub
' Place connector
onto thenapumpujte
connector forvzduch
leakagedo
test
and pressure
equal◊ Pomocí
gumového(a)balónku
ohebného
endoskopu
ization (8) as far as it will go and lock the twist--lock mechanism.
tak, aby ručička byla v zeleném poli (100 - 200 mmHg).
Z Close the knurled screw (b).
Počáteční pokles tlaku je způsoben expanzí elastických hadiček.
Z Pump air into the flexible endoscope using the rubber bulb until the needle is in
Ohebný
endoskop
pokud tlak během 30 sekund klesne.
the
green range
(100 -- netěsní,
200 mmHg).
' An
V initial
takovém
případě
vraťte
ohebný endoskop firmě RICHARD WOLF
pressure drop is due to the expansion of the elastic tubes.
k
opravě.
' The flexible endoscope leaks if the pressure drops within 30 seconds.
InJe-li
hodnota
tlaku
konstantní,
je ohebný
endoskop
utěsněný.
thisnaměřená
case please
return the
flexible
endoscope
to RICHARD
WOLF
for repair.
◊ Povolení
rýhovaného
šroubu
(b)
slouží
k
vyrovnání
tlaků.
If the pressure reading is constant the flexible endoscope is leak--tight.
Z Opening the knurled screw (b) serves to equalize the pressure.
DŮLEŽITÉ!
!
povolení rýhovaného
šroubu počkejte nejméně 20 sekund, než odpojíte zkoušečku
. PoIMPORTANT
After having
opened
the knurled
wait tlaků.
at least 20 seconds until you remove the
utěsnění,
aby bylo
zaručeno
úplné screw
vyrovnání
leakage tester to guarantee complete pressure equalization.
163.903
b
8
Fig.
Obr. 23
.
a
IMPORTANT !
DŮLEŽITÉ!
In the case of leakage (i.e. proven perforation) do not continue to reprocess the
V flexible
případěendoscope
netěsnosti to
(tzn.
prokázané
perforace)
nepokračujte v ošetřování ohebprevent
extension
of the damage.
ného
endoskopu,
aby
se
poškození
nerozšířilo.
Carefully wipe the outside of the flexible endoscope with a disposable cloth soaked
Pečlivě
otřete vnější
povrchy ohebného
endoskopu
hadremwith
na compressed
jedno použitíair.
nawith cleaning
and disinfectant
solution. Clean
the channels
vlhčeným
v
čisticím
a
dezinfekčním
roztoku.
Vyčistěte
kanály
stlačeným
vzduchem.
' Follow the staff protection measures.
Dodržujte
opatření
pro ochranu
personálu.
Remove
the included
foil from
the foil bag
and place the flexible endoscope into
the transport
forashipment
as described
in accompanying
SF--015.
Vyndejte
fólii zecase
sáčku
vložte ohebný
endoskop
do přepravníhonote
pouzdra
pro odeZ Immediately
after
the leakage
test, remove
the tube [with twist--lock mechanism (a)]
slání
podle pokynů
v přiložené
poznámce
SF-015.
from the pressure gage.
Z Okamžitě
Spray the pressure
gageutěsnění
and rubber
bulb with
surface
disinfectant
and wipeme◊
po zkoušce
odpojte
trubku
[s otočným
pojistným
with a lint--free
cloth.
chanismem
(a)]disposable
z manometru.
Z Postříkejte
Reprocessingmanometr
tube and twist--lock
mechanism.
◊
a gumový
balónek povrchovým dezinfekčním
' See section a1.9
“Overview
of bez
reprocessing”.
prostředkem
otřete
hadrem
chlupů na jedno použití.
◊ Ošetřete trubku a otočný pojistný mechanismus.
Viz kapitola 1.9 „Přehled ošetřování“.
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
21
GA-J 060
21
GA--J 050
Ruční ošetřování
Manual reprocessing
Manual reprocessing
Hygiene
Hygiene
Hygiene
6.4
6.4
6.4
Ruční čištění
Manual
cleaning
Manual cleaning
Obr. 24
Fig. 24
◊ Odpojte
konektor studeného světla a vložte do koše na malé součásti nebo
Fig.
24
Z Remove
the
cold--light
and place in the small parts basket or utensils
do
koše
na
přístroje. connector
Z Remove the cold--light
connector and place in the small parts basket or utensils
basket.
basket.
Čisticí
kartáč, průměr
mm 3 mm
Cleaning
brush3dia.
profor
nástroje
s pracovními
kanály
Cleaning
brush
dia.
3 mm
instruments
with
working
o průměru
2 mm
a vícwith
for instruments
working
channels
of diam.
2 mm
and more
bioptického ventilu
biopsy
valve
biopsy
valve
Designation
no.
sacího ventilu
Illustration
Product
Product
Výrobek
Designation
no.č. Označení
for
cleaning of
prothe
čištění
for the cleaning of
suction
valve
suction
valve
Ilustrace
Illustration
pracovního kanálu
Výběr čisticích
kartáčů
Selecting
the cleaning
brushes
Selecting the cleaning brushes
working
working
channel kanálu
channel
laserového
laser
fiber
laser
fiber
channel
channel
sacího
kanálu
suction
suction
channel
channel
Fig. 24
24
Obr.
Fig. 24
7264.691
channels of diam. 2 mm and more
7264.691 brush
length
8 mm,
délka kartáče
8 mm,
brush
length
8 mm,mm
overall
length
celková
délka
1000 mm 1000
overall length
1000 mm
D d d d d
D d d d d
7321.911 channels smaller than diam. 2 mm
channels smaller than diam. 2 mm
7321.911 brush
length
10 mm,
délka kartáče
8 mm,
brush
length
10 mm,
overall
length
mm
celková
délka
1000 mm 1000
overall length
1000 mm
D d d d d
D d d d d
Čisticí
kartáč, průměr
mm 2.5 mm
Cleaning
brush3dia.
profor
nástroje
s pracovními
kanály
Cleaning
brush
dia.
2.5 mm
instruments
with
working
o průměru
2 mm a vícwith working
for instruments
7326911
7326911
Čisticí
kartáč, průměr
mm2.2 mm
Cleaning
brush2,2
dia.
profor
nástroje
s pracovními
kanály
Cleaning
brush
dia.
2.2 mm
instruments
with
working
o průměru
< 1,2 mm with working
for instruments
channels smaller than diam. 1.2 mm
channels smaller than diam. 1.2 mm
brush
length
délka
kartáče
15 mm,
brush
length
celková
délka
1200 mm
overall
length
overall length
15 mm,
15 mm,
1200
mm
1200 mm
D D d d d
D D d d d
Čisticí
kartáč, průměr
mm 5 mm
Cleaning
brush5dia.
Cleaning
brush dia.
5 mm
brush
length
10 mm,
kartáče
10 mm,
7268.691 délka
brush
length
10 mm,
working
length
175
mm,
7268.691pracovní délka175 mm,
working
length
175 mm,
overall
length
celková
délka
285 mm 285 mm
overall length
285 mm
d d D D D
d d D D D
Čisticí
kartáč brush
Cleaning
86.90
86.90
Legenda:
Legend: =Dpřípustné
= allowed
Legend:
D = allowed
Cleaning
brush
brush
length
délka
kartáče
42
mm,
brush
length
celková
délka
147
mm
overall length
overall length
42 mm,
42 mm,
147
mm
147 mm
= nepřípustné
d
= not allowed
d = not allowed
6.4.1
6.4.1
6.4.1
Biopsy valve (4) / suction valve (7)
Bioptický
ventil
/ sací valve
ventil(7)
(7)
Biopsy
valve
(4) /(4)
suction
Fig. 25
Fig. 2525
ZObr.
Immerse the following parts in a cleaning solution and clean outside with a lint-Z◊free
Immerse
the
following
parts
in swab.
ado
cleaning
solution
anda clean
outside
withpovrchy
a lint-Ponořte
následující
čisticího
roztoku
vyčistěte
vnější
disposable
cloth orsoučásti
cotton
free
disposable
cloth or
cotton
swab.
bez chlupů
jednocap
použití
'hadrem
Valve housing
(4.1), na
sealing
(4.3) nebo bavlněným tamponem.
Valve
housing
(4.1),
sealing
cap
(4.3)(4.3).
Těleso
ventilu
(4.1),
těsnicí
víčko
'' Valve
tappet
(7.1),
valve
insert
(7.2),
tube connector (7.3)
'
Valve
tappet
(7.1),
valve
insert
(7.2),
tube
connector
(7.3) konektor (7.3).
Zdvihátko
ventilu (7.1),
vložka ventilu
(7.2), trubkový
' Follow
the disinfectant
manufacturer’s
instructions.
'
Follow
the
disinfectant
manufacturer’s
instructions.
7.1
7.2
7.3
Postupujte
podle
Z Then
clean with a
shortpokynů
cleaningvýrobce
brush ordezinfekčního
in an ultrasonicprostředku.
cleaning bath.
7.1
7.2
7.3
Z Then
clean
with a short
cleaning
brush kartáčem
or in an ultrasonic
bath. čisticí
Potom
vyčistěte
krátkým
čisticím
nebo vcleaning
ultrazvukové
Z◊Rinse
all parts
with tap
water and
check for cleanliness.
Z Rinse all parts with tap water and check for cleanliness.
lázni.
Z Dry
with a lint--free disposable cloth or cotton swab, clean openings and hollow
Z spaces
withwith
a lint--free
disposable
or cotton swab, clean openings and hollow
compressed
air. cloth
◊ Dry
Propláchněte
všechny
součásti
vodou
z vodovodu a zkontrolujte čistotu.
spaces with compressed air.
4.1
4.3
◊
Vysušte
hadrem
bez
chlupů
na
jedno
použití nebo bavlněným tamponem
4.1
4.3
Fig. 25
Fig.
Obr.25
25
a vyčistěte otvory a dutiny stlačeným vzduchem.
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA--J 050
GA--J
050
GA-J 060
22
22
22
Ruční ošetřování
Manual reprocessing
Hygiene
Manual reprocessing
6.4.2
6.4.2
Hygiene
Uzavírací kohouty (3.2)
Hygiene
Stopcocks (3.2)
6.4.2
Stopcocks (3.2)
3.2.1
3.2.1
3.2.2
3.2.2
Fig. 26
Obr.
26
Odstraňte
uzavíracího
kohoutu (3.2.1).
Z◊Remove
the zátku
stopcock
plug (3.2.1).
Fig.
26
Viz
návod
k
použití
konkrétního
výrobku.
' See product--specific instruction manual
◊
Vyčistětethe
krátkým
čisticím
kartáčem:
Z Remove
stopcock
plug (3.2.1).
Z Cleaning with a short cleaning brush:
Zátka
uzavíracího ventilu
(3.2.1)
' See
product--specific
instruction
manual
' Stopcock plug (3.2.1)
Těleso uzavíracího ventilu (3.2.2)
Stopcockwith
housing
(3.2.2)
Z'Cleaning
a short
cleaning brush:
' Stopcock plug (3.2.1)
' Stopcock housing (3.2.2)
Fig.
Obr.26
26
Fig. 26
6.4.3
6.4.3
6.4.3
Working
(1)/ /sací
suction
channel
(6) / laser
fiber channel
(12)
Pracovníchannel
kanál (1)
kanál
(6) / laserový
vláknový
kanál (12)
Fig. 27 / Fig. 28
Obr.channel
27 / obr.(6)
28/ laser fiber channel (12)
Working channel (1) / suction
Z To remove any clogging or residues, carefully clean all channels with suitable
◊ Abyste odstranili případné ucpání nebo rezidua, vyčistěte pečlivě všechny
Fig.
27 / Fig.
28 (see table in section 6.4).
cleaning
brushes
kanály vhodnými čisticími kartáči (viz tabulka v kapitole 6.4).
Adhere
to theany
following
sequence:
remove
clogging
or residues, carefully clean all channels with suitable
Z To
Dodržujte
následující
pořadí:
table
in section
6.4).
1.cleaning
Suction brushes
channel (see
(6) via
valve
holder (5)
1. Sací kanál (6) přes držák ventilu (5)
to channel
the following
sequence:
2.Adhere
Working
(1) via
luer connector (2)
2. Pracovní kanál (1) přes luer konektor (2)
1. Suction channel (6) via valve holder (5)
Only for 2--channel continuous irrgation laser URS
2. Working channel (1) via luer connector (2)
3.Pouze
clean pro
the laser
fiber channel
(12) viairigační
the receptacle
for adjustment unit (12.1)
2kanálový
kontinuální
laser URS
Only
for 2--channel
continuous
irrgation
3. Vyčistěte
laserový
vláknový kanál
(12)laser
přesURS
zásuvku pro seřizovací jed!(12.1).
. IMPORTANT
3. clean
laser fiber channel (12) via the receptacle for adjustment unit (12.1)
notkuthe
Cleaning the suction channel (6) !
IMPORTANT
!
Insert
a short cleaning
brush into the valve holder (5) as far as it will go without ap. DŮLEŽITÉ!
plying
any force.
Cleaning
the
suction
channel
(6) !
Čištění sacího kanálu (6)!
Pull
theacleaning
brush back
and
forth
in the holder
suction channel.
Insert
short
cleaning
brush
into
the valve
as far
as it will
go without
apZasuňte krátký čisticí kartáč do držáku
ventilu (5), až(5)kam
to půjde;
neužívejte
sílu.
plying any force.
čisticím
kartáčem v sacím kanálu tam a zpět.
IMPORTANT
!
. Pohybujte
Pull the cleaning
brush back and forth in the suction channel.
Cleaning the working channel (1)/ laser fiber channel (12) !
IMPORTANT
!
Insert
the long cleaning
brush into the working channel (1) / laser fiber channel
. DŮLEŽITÉ!
Čištění
pracovního
kanálu
(1)
a laserového
vláknového
kanálu
(12)
only
from
proximal
end
to the
distal
end
without(12)
applying
any force.
Cleaning
the the
working
channel
(1)/
laser
fiber
channel
! (12)!
Zasuňte
dlouhý
čisticí
kartáč
bez
použití
síly
z
proximální
strany
k distální
Do
not the
pulllong
the cleaning
andworking
forth in channel
the working
(1)/channel
laser
Insert
cleaning brush
brush back
into the
(1) /channel
lasersměrem
fiber
do
pracovního
kanálu
(1),
resp.
do
laserového
vláknového
kanálu
(12).
fiber
channel
(12)
as
this
can
result
in
damage.
(12) only from the proximal end to the distal end without applying any force.
Nepohybujte
čisticím
kartáčem
v pracovním
kanálu
nebo
laserovém
vláknovém
Guide
thepull
cleaning
brush
through
the and
working
channel
(1)/
laser
fiber channel
(12)
Do not
the
cleaning
brush back
forth
in the(1)
working
channel
(1)/
laser
only
one
and
pull
only
after
thek poškození.
brush head has been fully exkanálu
(12) direction
tam(12)
a zpět,
protože
by mohlo
dojít
fiberinchannel
as
this
canback
result
in damage.
posed
atthe
thecleaning
distal
end.
Čisticí
zasuňte
do pracovního
kanálu
(1), resp.
laserového
kanálu
Guidekartáč
brush
through the
working
channel
(1)/ laservláknového
fiber channel
(12)
only
in one
direction
and pull
back onlyzpět
after
the brush
haskartáče
been fully
ex-celá
(12)
pouze
jedním
směrem
a vytáhněte
teprve,
když head
se hlava
objeví
posed
at thekonci.
distal end.
na
distálním
5
5
2
1
2
1
6
6
Fig. 27
Obr.27
27
Fig.
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
23
23
23
GA--J 050
GA-J 060
GA--J 050
Manual
reprocessing
Ruční
ošetřování
Manual
reprocessing
Hygiene
Hygiene
Hygiene
Fig. 28 (only for 2--channel continuous irrgation laser URS)
Fig.28
28(pouze
(only forpro
2--channel
continuous
irrgationirigační
laser URS)
Obr.
2kanálový
kontinuální
laser URS)
12.1
12.1
12
12
1
1
Fig. 28
Fig.
Obr. 28
Z Rinse the flexible endoscope inside and out with a cleaning solution to remove
Z Opláchněte
Rinse the flexible
endoscope
inside and out with a cleaning solution to remove
◊
ohebný
endoskop
any loosened/dissolved
particles. zevnitř a zvenčí čisticím roztokem, abyste
any loosened/dissolved
particles.
odstranili
všechny
uvolněné,
resp. rozpuštěné částice.
Z Reprocess the cleaning brushes.
Z Ošetřete
Reprocess
the cleaning
◊
čisticí
kartáče. brushes.
' See section 1.9 “Overview on reprocessing”
' See
on reprocessing”
Viz section
kapitola1.9
1.9“Overview
„Přehled ošetřování“.
Fig.29
29
Obr.
Fig. 29
◊
Vyčistěte
povrchy
a plochy
bavlněným
Z Clean the skleněné
glass surfaces
as well
as thevýstupu
light exit světla
areas with
a cottontamponem
swab
Z Clean the glass surfaces as well as the light exit areas with a cotton swab
(na dřevěné
špejli,
nepoužívejte
kov nebo plast).
(wooden
stick,
not metal
or plastic).
(wooden stick, not metal or plastic).
CAUTION !
POZOR!
CAUTION !
Spraying of contaminants
!
Rozstřikování
nečistot!
Spraying of contaminants
!
To nedocházelo
prevent the spraying
of contaminants
inokolí,
the vicinity,
alwayskanály
rinse out
the
Aby
k
rozstřikování
nečistot do
proplachujte
pouze,
To prevent the spraying of contaminants
in the vicinity,
always rinse out
the
channels
while
the instrument
is immersed
in the cleaning solution.
když
je
nástroj
ponořený
do
čisticího
roztoku.
channels while the instrument is immersed in the cleaning solution.
Follow the
relevant
guidelines
and directives
on personnel
protection.
Dodržujte
platné
předpisy
a směrnice
pro ochranu
personálu.
Follow the
relevant
guidelines
and directives
on personnel
protection.
Z Immerse
the
flexible
endoscope
inzásobníku
a RIWO BOX
filledBOX
with naplněného
water (in accordance
◊
Ponořte
ohebný
endoskop
do
RIWO
vodou
Z Immerse the flexible endoscope in a RIWO BOX filled with water (in accordance
with
sections 3kapitolou
“water quality”),
then
rinse Potom
out all channels
to fullyvšechny
remove the
(v
souladu
3 „Kvalita
vody“).
propláchněte
with
section 3 “water quality”),
then
rinse out all channels
to fully removekanály,
the
cleaning solution.
cleaning
solution.
abyste
úplně
odstranili čisticí roztok.
1
1
6
6
Fig.
Obr.29
29
Fig. 29
Z Then
dryvšechny
all channels
(1) (1)
(6) auntil
the air coming
out isvzduch
dry. nebude suchý:
◊
Vysušte
kanály
(6), dokud
vycházející
Z Then dry all channels (1) (6) until the air coming out is dry.
filtrovaným
stlačenýmfiltered
vzduchem
s redukcí
' with
pressure--reduced,
compressed
airtlaku;
or nebo
' with pressure--reduced, filtered compressed air or
speciálními
čerpadly; nebo
' with
special airvzduchovými
pumps or
' with special air pumps or
injekční
stříkačkou.
' with
a syringe
' with a syringe
Z Dry
outside
with
a lint--free
disposable
cloth na
or cotton
◊
Osušte
vnější
povrchy
hadrem
bez chlupů
jedno swab.
použití nebo bavlněným
Z Dry outside with a lint--free disposable cloth or cotton swab.
tamponem.
GA--J 050
GA--J
050/ en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 050
GA-J 060 24
24
24
Ruční ošetřování
Manual reprocessing
Hygiene
Hygiene
6.5
6.5
Manual
disinfection
Ruční
dezinfekce
Obr.
30
Fig. 30
◊
Pro
ruční dezinfekci doporučujeme naše zásobníky RIWO BOX.
Z For manual disinfection we recommend our RIWO BOX.
This
Tento
systém
nabízíthe
následující
system
features
followingvýhodu:
advantages:
Díky
integrovaným
opěrným
bodům
může
skapávat
z koše
' Thanks to integrated support
points,
liquid can
dripkapalina
of the basket
ensuring
a
odtékat
zpět
do
nádrže.
that the liquid flows back into the container.
◊ Ponořte ohebný endoskop do dezinfekčního roztoku.
Immerse
Dodržujte
dezinfekčního
prostředku
Z
thepokyny
flexiblevýrobce
endoscope
in a disinfectant
solution.s ohledem na:
Účinnost
dezinfekce
Follow
the disinfectant
manufacturer’s instructions with regard to
Koncentraci
' Disinfection
efficacy
Dobu ponoření
' Concentration
Životnosttime and
' Immersion
◊ 'Aby
k mechanickému poškození, ponořujte ohebný endoskop
Use nedošlo
life
a příslušenství
do dezinfekčního
roztoku
Z To
avoid mechanical
damage, immerse
the odděleně.
flexible endoscope and accessories
in disinfectant
solution.uzavírací kohouty (3.1).
◊ separately
Otevřete přívodní
a vypouštěcí
Z
the všechny
supply and
draininjekční
stopcocks
(3.1). obsahující dezinfekční roztok.
◊ Open
Naplňte
kanály
stříkačkou
Z
all channels
with zakryjte
a syringeRIWO
containing
◊ Fill
Během
dezinfekce
BOX. disinfectant solution.
Fig.
Obr. 30
30
Z Cover the RIWO BOX during disinfection.
6.5.1
Po dezinfekci
6.5.1
After disinfection
◊ Propláchněte sterilní vodou následující součásti:
Všechny
kanálywith
jednorázovou
injekční stříkačkou, dokud nebude vytékaZ Rinse
the following
sterile water:
jící
kapalina
čistá.
' Rinse out all channels with a disposable syringe until the liquid running out is
clear.
Bioptický ventil (4) a sací ventil (7).
' Biopsy valve (4) and suction valve (7).
DŮLEŽITÉ!
IMPORTANT
!
. Pokud
po dezinfekci
nenásleduje sterilizace, musíte použít sterilní vodu k proIf disinfection
is not
followed by sterilization, sterile water must be used for rinsing
pláchnutí
zevnitř
i zvenčí.
the
inside and
outside.
◊ Vysušte
všechny
kanály, dokud vycházející vzduch nebude suchý:
Z Dry all channels until the air coming out is dry:
filtrovaným stlačeným vzduchem s redukcí tlaku; nebo
' with
pressure--reduced
filteredčerpadly;
compressed
speciálními
vzduchovými
neboair or
' with
special
air
pumps
or
injekční stříkačkou.
with a vnější
syringepovrchy hadrem bez chlupů na jedno použití nebo bavlněným
◊ 'Osušte
Z Dry the outside with a lint--free disposable cloth or a cotton swab.
tamponem.
.
NOTE !
POZNÁMKA!
In order to improve drying, the working channel (1) and the suction channel (6) and
Pro
můžete (12)
pracovní
kanál
(1),out
sacíwith
kanál
(6) a70%
laserový
vláknový
kanál
the lepší
lasersušení
fiber channel
can be
rinsed
sterile
alcohol
(ethanol,
iso(12)
před
vysušením
propláchnout
sterilním
70%
alkoholem
(etanol,
isopropanol).
propanol) before drying.
IMPORTANT !
. DŮLEŽITÉ!
If flexible
endoscopes
are not dried
properly,
micro--organisms
multiply invlhkothe
Pokud
nejsou
ohebné endoskopy
správně
vysušeny,
mohou secan
ve zbytkové
residual
in the
channel system
the endoscope
during
storage, repsti,
např. vmoisture,
systémue.g.
kanálů
endoskopu
běhemof
skladování,
množit
mikroorganismy,
resenting an infection source for patients examined subsequently.
které představují zdroj infekce pro příštího vyšetřovaného pacienta.
Complete drying should therefore be the aim.
Cílem
proto musí být kompletní vysušení.
6.6
6.6
Storage systems
Úložné systémy
Z The RIWO System Trays and RIWO BOXES can be cleaned with cleaning
◊ solutions
Systémové zásobníky RIWO a RIWO BOX můžete čistit čisticími roztoky
e.g. enzymatic
cleaningčisticím
agent. prostředkem.
--–např.
enzymatickým
Z
cleaning,propláchněte
rinse all partsvšechny
under the
tap andpod
carefully
with a lint--free
dis◊ After
Po vyčištění
součásti
vodoudry
z vodovodu
a pečlivě
posable cloth.
vysušte hadrem bez chlupů na jedno použití.
GA25 -J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
25
GA--J 050
GA-J 060
Kontroly a údržba
Hygiene
7
Kontroly a údržba
7
Checking and maintenance
POZOR!
Buďte opatrní, jsou-li výrobky poškozené nebo neúplné!
Hygiene
Možnost zranění pacienta, uživatele nebo jiných osob.
Kontroly provádějte před každým použitím a po něm.
Checking and maintenance
Nepoužívejte výrobky, které jsou poškozené nebo neúplné nebo mají uvolněné
součásti.
CAUTION !
Poškozené
výrobky vraťte společně s uvolněnými součástmi k opravě.
Be careful if products are damaged or incomplete !
Nepokoušejte
se o žádné opravy vlastními silami.
Possible injury of patient, user or third persons.
7.1
Vizuální kontrola
7.1
Visual check
7.2
Funkční kontrola
7.2
Function check
Run through the checks before and after each use.
◊ Zkontrolujte
ohebný
endoskop,
obzvláště
jeho distální
příslušenství,
Do
not use products
which
are damaged
or incomplete
or část
havea loose
parts.
s
ohledem
na:
Return damaged products together with loose parts for repair.
Poškození
Do not
attempt to do any repairs yourself.
Ostré hrany
Uvolněné
nebo
chybějící in
součásti
Z Check
the flexible
endoscope
particular its distal area and the accessories
Drsné
povrchy
for:
◊ 'Všechny
Damage nápisy, označení nebo identifikace nezbytné pro bezpečné
používání
musí být čitelné.
' Sharp edges
Veškeré
chybějící
nebo nečitelné nápisy, označení nebo identifikace, které
' Loose or missing
parts
mohou
zapříčinit nesprávné použití nebo ošetření, musí být obnoveny.
' Rough
surfaces
Z
lettering, labeling
or identification
necessary
the safe
intended
◊ Any
Zkontrolujte
s ohledem
na nezávadný
stav a v for
případě
potřeby
vyměňte:
use
must beventil
legible.
Těsnicí
(4.2)
' Any
missing
illegible lettering,
labeling or identification leading to incorrect use
Těsnicí
membránu
(7.4)
or reprocessing must be restored.
Z Check for perfect condition and replace if necessary:
◊ Zkontrolujte volnou průchodnost následujících součástí:
' Sealing valve (4.2)
Pracovní kanál (1)
' Sealing membrane (7.4)
Sací kanál (6)
Přívodní a vypouštěcí uzavírací kohouty (3.1)
Z Check
for freevláknový
passage (patency):
Laserový
kanál (12) [pouze pro 2kanálový kontinuální irigační
' Working
channel
(1)
laser URS]
Suction channel (6)
◊ 'Zkontrolujte
otevírání a zavírání přívodních a vypouštěcích uzavíracích
' Supply and drain stopcocks (3.1)
kohoutů (3.1).
' Laser fiber channel (12) [only for 2--channel continuous irrgation laser URS]
◊ Zkontrolujte správné upevnění přípojek.
Z Check opening and closing of supply / drain stopcocks (3.1).
Z Check the connections for firm seating.
Obr. 31
Fig.
31
◊ Zkontrolujte
kvalitu obrazu a světelný výstup ve spojení s komponentami
Z Check
image quality and light output in conjunction with the system composystému.
nents.
Viz návod ke konkrétnímu výrobku.
See product--specific manual
◊ 'Zkontrolujte
skleněné povrchy s ohledem na případné usazeniny.
Z Check glass surfaces for possible deposits.
Usazeniny na skleněných povrchách mohou způsobit skvrnitost nebo
' Deposits on glass surfaces can cause a spotted or blurred field of view and
rozmazání zorného pole a podstatně zhoršit kvalitu vyzařování světla.
may considerably impair light transmission.
Vyčistěte
povrchy
bavlněným
tamponem
navlhčeným
alko' Clean
glass skleněné
surfaces with
a cotton
swab soaked
with alcohol
(wooden vswab
holu (na
špejli, nepoužívejte
kov nebo deposits
plast). Odolné
usazeniny
carrier,
not dřevěné
metal or plastic),
clean hard--to--remove
with instrument
vyčistěte
čisticím
cleaner
(seevhodným
sections 11
/ 12). prostředkem (viz kapitoly 11 a 12).
Fig.
Obr. 31
31
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 GA--J 050
26
26
Kontroly a údržba
Checking and maintenance
Hygiene
Hygiene
Obr. 32
Fig.
32
◊ Zkontrolujte
světelný výstup bez komponent systému.
Z
light output
without
system components.
◊ Check
Nasměrujte
distální
konecthe
ohebného
endoskopu na zdroj světla.
Z Direct
the distal end
of the flexible
endoscope
a lightvlákna
source.jako černé
U konektoru
studeného
světla
vypadajítowards
přerušená
Světelný
výstup není
dostačující,
jestliže
je přerušeno
přibližně
' Attečky.
the cold
light connector,
broken
fibers appear
as black
dots. The light
output
is30
no%longer
sufficient if approximately 30% of the fibers are broken.
vláken.
Fig.
Obr. 32
DŮLEŽITÉ!
. KIMPORTANT
odstraňování!odolných usazenin ze skleněných a kovových povrchů používejte jen
Only use
instrument
cleaner
(100.00) to remove hard--to--remove deposits from glass
vhodný
čisticí
prostředek
(100.00).
and metal surfaces.
.
DŮLEŽITÉ!
IMPORTANT !
Pokud
nemůžete usazeniny odstranit, zašlete ohebný endoskop do opravy.
If you cannot remove the deposits send in the flexible endoscope for repair.
IMPORTANT !
. DŮLEŽITÉ!
Usazování
nečistotwith
lzealcohol
zabránit
pravidelným
s použitím alkoholu po
Regular cleaning
after
reprocessingčištěním
avoids deposits.
ošetření.
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
27
27
GA--J
050
GA-J 060
Sterilizace
Hygiene
8
Sterilizace
POZOR!
Vysoké tepelné zatížení!
Aby nedošlo k poškození ohebných endoskopů následkem vysokého tepelného zatížení, nesmíte je sterilizovat parou nebo horkým vzduchem.
DŮLEŽITÉ!
Pokyny uvedené v kapitole 1.9 „Přehled ošetřování“ byly schváleny firmou
RICHARD WOLF jako vhodné pro přípravu lékařských nástrojů určených k opětovnému použití.
Povinností osoby provádějící ošetření je zajistit, aby skutečně provedené ošetření,
zahrnující vybavení, materiály a personál, dosáhlo požadovaných výsledků.
To vyžaduje kontroly a pravidelné monitorování procedur. Veškeré odchylky od uvedených pokynů musí osoba provádějící ošetření pečlivě vyhodnotit s ohledem na
účinnost a případné nepříznivé výsledky.
8.1
Potřebné vybavení
◊
◊
◊
◊
Konektor pro zkoušky utěsnění a vyrovnání tlaků (8)
Hadr bez chlupů na jedno použití a bavlněný tampon
Systémový zásobník, např. RIWO
Vhodný obal
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 28
Sterilizace
Sterilization
Hygiene
Hygiene
8.2
8.2
Příprava na sterilizaci (plynová/plazmová procedura)
Preparation for sterilization (gas / plasma procedure)
DŮLEŽITÉ!
IMPORTANT !
. ◊
Nástroje musí být při sterilizaci dostatečně suché.
Z The instruments must be sufficiently dry for sterilization.
◊ Otevřete irigační, vypouštěcí a přívodní uzavírací kohout (3.1), viz obr. 5 na
Z Open
straněthe
10.irrigation, drain and insertion stopcock (3.1) (see fig. 5 on page 10)
Z Do
not exposeohebné
flexibleendoskopy
endoscopes
to sudden
temperature
◊
Nevystavujte
náhlým
změnám
teplot. changes.
' Allow
the zásobník
containerswith
the flexible
endoscopes
to cool down
slowly ochladit,
to hand
Nechte
ohebnými
endoskopy
ve sterilizátoru
pomalu
warm
in ho
themohli
sterilizer.
abyste
vyndat rukou.
Z Follow
the pokyny
instructions
/ manual
of thesterilizátoru.
sterilizer manufacturer.
◊
Dodržujte
vydané
výrobcem
Z Depending
on verzi
the product
the biopsy
valve
(4) and
the
◊
V závislosti na
výrobkuversion,
odpojtedisconnect
bioptický ventil
(4) a sací
ventil
(7) od
ohebsuction
valve (7) from
the flexible
endoscope andstavu.
sterilize in disassembled
ného endoskopu
a sterilizujte
v rozmontovaném
condition.
Obr.
Fig.33
33
IMPORTANT !
. DŮLEŽITÉ!
Při
plynové
nebo plazmové
sterilizaci
(STERRAD®)
nainstalujte
tlakový
vyrovnávací
For
gas sterilization
or plasma
sterilization
(STERRAD
� ) install
the pressure
equali-zation
(A) on the
for leakage
test and pressure
ventil
(A)valve
na konektor
proconnector
zkoušky utěsnění
a vyrovnání
tlaků (8). equalization (8).
Z Attach
pressure
(A)(A)
to the
connector for
testutěsnění
and pres◊
Připojte
tlakovýequalization
vyrovnávacívalve
ventil
ke konektoru
proleakage
zkoušky
sure
equalization
a vyrovnání
tlaků(8).
(8).
' Push
the pressure
equalization ventil
valve (A)
onto the connector
for leakage
test
Zatlačte
tlakový vyrovnávací
(A) nadoraz
do konektoru
pro zkoušky
and
pressure
equalization
(8) as
as it will go
and lock
the twist--lock
mechautěsnění
a vyrovnání
tlaků
(8) far
a zajistěte
otočným
pojistným
mechanisnism.
mem.
A
8
Fig.
Obr. 33
DŮLEŽITÉ!
vyrovnávací
ventil (A) připojujte pouze během plynové sterilizace.
IMPORTANT
!
. Tlakový
Kdyby
byl
tlakový
vyrovnávací
ventilvalve
(A) připojen
čištění nebo během
Only attach the pressure equalization
(A) duringběhem
gas sterilization.
ponoření
do
dezinfekčního
prostředku,
vnikla
by
do
ohebného
endoskopu
kapalina
With the pressure equalization valve (A) attached during cleaning
or during
imamersion
zničila vnitřní
součásti.
in disinfectant, liquid would enter into the flexible endoscope and destroy
internal
components.
Po
odstranění
sterilizačního obalu odšroubujte tlakový vyrovnávací ventil (A).
Unscrew the pressure equalization valve (A) after removing the sterilization pack-
aging.
POZNÁMKA!
Alternativně je možné sterilizovat následující součásti také parou při 134 °C (273 °F)
! metody částečného vakua:
. s NOTE
použitím
Optionally
the (7)
following
parts
can also (7.4)
be steam--sterilized at 134� C (273� F) using the
◊ Sací ventil
/ těsnicí
membrána
fractional pre--vacuum method:
◊ Bioptický ventil (4) / těsnicí ventil (4.2)
' Suction valve (7) / sealing membrane (7.4)
◊ Seřizovací
jednotka 2kanálového kontinuálního irigačního laseru URS
' Biopsy valve (4) / sealing valve (4.2)
' Adjustment unit of 2--channel continuous irrgation laser URS
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
29
29
GA--J
050
GA-J 060
Sterilizace
Hygiene
8.3
Plynová sterilizace
8.3.1
Plynová sterilizace etylenoxidem (EO)
Za normálních okolních podmínek je etylenoxid v plynném skupenství toxický a hořlavý a ve spojení se vzduchem vytváří v širokém rozsahu koncentrací
výbušnou směs. V pokusech na zvířatech za normálních okolních podmínek
srovnatelných s podmínkami možné expozice osob na pracovišti se etylenoxid
ukázal jako karcinogenní.
Většina materiálů (především pryžové a plastové materiály) během působení
etylenoxid absorbují. Desorpce je pomalý proces; určité zbytkové množství plynu
proto zůstává ve sterilních předmětech. Dle normy ISO 10993 část 7 nesmí dávka
etylenoxidu, které je pacient vystaven prostřednictvím zařízení na jednorázové
nebo opakované použití nebo zařízení, která jsou s pacientem v kontaktu nejdéle 24 hodin, překročit 20 mg.
Plynovou sterilizační proceduru používejte jen pro sterilizaci nástrojů, které
vzhledem ke své citlivosti na teplo nemohou být sterilizovány parou.
Desorpce závisí na různých faktorech, např.:
Typ sterilizační procedury (koncentrace EO – doba působení plynu)
Inertní plyny
Vlastnosti materiálů sterilizovaných předmětů
Permeabilita obalu
Způsob skladování sterilizovaných předmětů
Teplota a frekvence výměny vzduchu během skladování
V desorpčních komorách pracujících při 30 °C – 60 °C ve většině případů postačuje
několik hodin aerace. Při pokojové teplotě trvá desorpce obvykle několik dnů.
Možnost sterilizace nástrojů RICHARD WOLF citlivých na teplo s použitím plynného etylenoxidu je prokázána za následujících podmínek:
Teplota sterilizace:
40 °C ± 3 °C
Předběžné vakuum:
> 110 mbar ± 10 mbar
Relativní vlhkost:
60 % ± 10 % (před působením plynu)
Doba působení:
180 minut
Koncentrace EO:
1000 mg EO/l ± 50 mg/l
Tlak v EO komoře:
750 mbar ± 30 mbar absolutní
N2 tlumič:
150 mbar ± 10 mbar
Počet čisticích cyklů s N2:
2
Počet čisticích cyklů:
4
DŮLEŽITÉ!
Podle specifikací výrobce zaručují etylenoxidová zařízení, pracující v souladu
s ověřenou procedurou dle normy EN 1422, příloha F, bezpečnou sterilizaci a desorpci.
Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
Endoskopy RICHARD WOLF citlivé na teplo, které byly sterilizovány za výše uvedených podmínek, mohou být znovu použity na pacienty za předpokladu, že
byly dodrženy podmínky desorpce popsané níže a proběhla aerace po dobu
6 hodin dle normy ISO 10 993 část 7:
Teplota:
32 – 35 °C
Cirkulace vzduchu:
10x za hodinu
Výměna vzduchu:
1x za hodinu
Doba desorpce:
6 hodin
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 30
Sterilizace
Hygiene
Sterilization
8.3.2
8.3.2
Plynová sterilizace formaldehydem (FA)
Hygiene
Plynová sterilizace formaldehydem je alternativou ke sterilizaci s použitím
etylenoxidu. V porovnání s etylenoxidovou procedurou nabízí sterilizace formaldehydem několik
výhod.
Gas sterilization with formaldehyde
gas (FA)
Směs
formaldehydu
a vodní páryis an
není
hořlavá toani
výbušná.using
Po ethylene
skončení
Gas sterilization
with formaldehyde
alternative
sterilization
oxide gas. Compared
to the
ethylene
oxide procedure,
FA procedure
a
sterilizačního
cyklu je tato
směs
odstraněna
z výrobků vthe
takové
míře, že jeoffers
možné
number
of advantages.
tyto
výrobky
bez další aerace znovu použít.
The formaldehyde water vapor mixture is neither flammable nor explosive. On
completion of the sterilization cycle, this mixture is removed from the products to the
Možnost
sterilizace s použitím plynného formaldehydu je atestována za následuextent that the products can always be reused without further aeration time.
jících
podmínek:
Sterilizability using formaldehyde gas has been certified under the following condi Teplota sterilizace:
60 °C + 3 °C
tions:
Částečné
předběžné
vakuum:
15x 60_C
změna+ tlaku
' Sterilization temperature:
3_C mezi 50 a 200 mbar
Doba
působení:
60
minut
' Fractional pre--vacuum:
15--fold pressure change between
Koncentrace formaldehydu:
2 % 50 and 200 mbars
Objem komory:
100 60
litrů
' Exposure
time:
minutes
Částečné parní
čištění:
20x 2%
' Formaldehyde
concentration:
' Chamber volume:
100 liters
20 times
Další sterilizační procedury' Fractional steam cleaning:
8.4
Firma RICHARD WOLF zkontrolovala a schválila níže popsané ošetřovací proceFurther sterilization procedures
dury
pouze WOLF
s ohledem
na jejichand
kompatibilitu
s materiály.
RICHARD
has checked
validated the
reprocessing procedures deSscribed
určitými
omezeními
–
viz
poznámky
–
byly
tyto procedury schváleny pro
below only with regard to their material compatibility.
používání
s
ohebnými
endoskopy
a
endoskopickým
With limitations -- see notes -- these procedures have příslušenstvím.
been approved for use with
flexible
endoscopes
and endoscopically
Výrobci
sterilizátorů
provádějí controlled
zkoušky accessories.
účinnosti (mikrobiologická
vyšetření).
' The
sterilizer manufacturers carried out efficacy tests (microbiological ex-
8.4
aminations).
Výjimka:
Exception:
Ohebné endoskopy RICHARD WOLF byly prověřeny s použitím systému
' RICHARD
flexible
endoscopes
have been validated using STERRAD
STERRADWOLF
100 S pro
kontrolu
účinnosti.
100 S to check efficacy.
8.4.1
8.4.1
Nízkoteplotní plazmová procedura (LTP) / činidlo: peroxid vodíku (STERRAD® 100S
nebo 50)
�
Low temperature plasma procedure (LTP) / agent: hydrogen peroxide (STERRAD 100S or 50)
NOTE !
. POZNÁMKA!
USevere
určitých
materiálů, např.
u černého
eloxovaného
nebo
plastů,
může
discolorations
may occur
in the case
of varioushliníku
materials
such
as black
anodized aluminum
or změnám
plastic materials.
this does not
represent
any závadu.
functional
docházet
k velkým
barvy. ToHowever,
však nepředstavuje
žádnou
funkční
impairment.
Obr.
Fig.34
34
IMPORTANT !
.DŮLEŽITÉ!
Do not plug
the booster
onto thekonci
distalohebného
end of theendoskopu.
flexible endoscope.
Nezapojujte
aktivátor
na distálním
Concentrated
hydrogen
peroxide
acting
directly
on theby
instrument
will damKoncentrovaný
peroxid
vodíku
působící
přímo
na nástroj
poškodil spojovací
age the bonding areas.
plochy.
Aktivátor
Booster
Obr. 34
Fig.
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
31
31
GA-J 060
GA--J 050
Sterilizace
Hygiene
8.4.2
Procedura STERIS®
Procedura STERIS® využívá jako činidlo kyselinu peroctovou ve spojení s inhibitory koroze. Při správném používání lze korozi vyloučit.
DŮLEŽITÉ!
Za žádných okolností nepřipojujte během procedury STERIS® tlakový vyrovnávací
ventil (A)!
Kdybyste připojili tlakový vyrovnávací ventil (A) během sterilizace s použitím procedury STERIS®, vnikla by do ohebného endoskopu kapalina a zničila by vnitřní
součásti.
Tlakový vyrovnávací ventil (A) připojujte pouze během plynové sterilizace!
POZNÁMKA!
Kanály nástrojů připojujte k systému tak, aby všechny vnitřní plochy byly plně
přístupné pro ošetřovací médium. Dodržujte pokyny výrobce sterilizátoru.
8.5
Sterilizace ošetřovacích systémů a čisticího příslušenství
8.5.1
Systémový zásobník RIWO
◊ Systémové zásobníky RIWO nevyžadují samostatnou sterilizaci. Sterilizace
se provádí společně s ohebným endoskopem uloženým v zásobníku.
8.5.2
Čisticí kartáče
◊ Čisticí kartáče a drátěnky mohou být sterilizovány parou při 134 °C (273 °F)
s použitím metody částečného vakua.
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 32
Skladování
opravy
Storage
anda repair
Hygiene
Hygiene
9
9
Storage
Skladování
IMPORTANT !
. DŮLEŽITÉ!
Ohebné
endoskopy
obalu!
Do not store
flexibleneskladujte
endoscopesv přepravním
in the transport
case !
Fig. 35
Obr.
35
CAUTION !
POZOR! endoscopes have limited strength !
Flexible
endoskopy
mají
omezenouloads
pevnost!
IfOhebné
high forces
and high
mechanical
are applied, they can cause
Při
působení
velkých
sil
a
při
vysokém
mechanickém
zatížení
damage (e.g. parting of cable / breakage of
light guide) and
impairmůže
the
dojít
k
poškození
(např.
přetržení
kabelu
nebo
přerušení
světelného
function.
vlnovodu)
k narušení
správné funkce.
Do
not kinkathe
flexible endoscope
sheath and do not bend to excesNeohýbejte
nadměrně
plášť
ohebného
endoskopu (minimální průměr
sively small radii (minimum diam.
100mm).
ohybu 100 mm).
Fig.
Obr. 35
35
9.1
9.1
Po dezinfekci
After
disinfection
9.2
After sterilization
9.2
Uložte
ohebný
endoskop
v následujících
podmínkách:
Z◊Store
/ keep
the flexible
endoscope
under the
following conditions:
Úplné
sucho
' Completely dry
Ochranafrom
proti
prachu
' Protected
dust
V
uzavřené
zásuvce
nebo nádobě
' In a closed drawer / container
Nízká
mikrobiální
úroveň
' Under low microbial conditions
Neinvitspřepravním
obalu
' Not
transport case
Po sterilizaci
Z Store the flexible endoscope in its sterile packaging as follows:
t Uložte ohebný endoskop ve sterilním obalu takto:
' Protected from humidity and changes in temperature
Ochrana proti vlhkosti a změnám teploty
' Protected from direct solar radiation
Ochrana proti přímému slunečnímu záření
' Protected from dust
Ochrana proti prachu
' Preferably in a closed cabinet or a closed drawer / container
Pokud možno v uzavřené skříni nebo uzavřené zásuvce, resp. nádobě
10
Repairs, products returned
10
Opravy, vracení výrobků
CAUTION !
Risk of transmission of micro- organisms !
POZOR!
In order to protect service personnel and to ensure safety during transport,
Nebezpečí
přenosu mikroorganismů!
we want to point out that any products returned for repair must be reproScessed
ohledem
na ochranu servisního personálu a zajištění bezpečnosti během
hygienically by the sender according to the state- of- the- art prior to
přepravy
shipment.chceme zdůraznit, že všechny výrobky vracené do opravy musí být
odesilatelem
předare
zasláním
ošetřeny
podle
pokynů.
If the repair items
visiblyhygienicky
soiled we reserve
the
rightplatných
to charge
our own
Pokud
jsou výrobky
reprocessing
costs. zaslané k opravě viditelně znečištěné, vyhrazujeme si
.
právo, účtovat si vlastní náklady na ošetření.
IMPORTANT !
In the case of leakage (proven perforation), do not continue to reprocess the
DŮLEŽITÉ!
flexible
endoscope
avoid moreperforace)
extensivenepokračujte
damage.
V případě
netěsnostito(prokázané
v ošetřování ohebného enWipe
the
outside
of
the
flexible
endoscope
carefully
with a disposable cloth soaked
doskopu, aby nedošlo k ještě většímu poškození.
with cleaning and disinfecting agent. Blow through the channels with compressed air.
Pečlivě otřete vnější povrchy ohebného endoskopu hadrem na jedno použití
' Follow the staff protection measures.
navlhčeným v čisticím a dezinfekčním prostředku. Profoukněte kanály stlačeným
IMPORTANT !
. vzduchem.
• Dodržujte
opatření
Return
to RICHARD
WOLFpro ochranu personálu.
In order to avoid damage to the product and contamination of the transport case,
DŮLEŽITÉ!
' Attach the pressure equalization valve (A) at the connector for the leak tightVracení
výrobků
firmě
RICHARD
WOLF (8).
ness
test and
pressure
equalization
Removek the
enclosed
foil from
the foil bag and
place theobalu:
endoscope in the
Aby'nedošlo
poškození
výrobku
a kontaminaci
přepravního
transport
for transport,
as described
accompanying
note SF-015.
Připojtecase
tlakový
vyrovnávací
ventil (A) in
kethe
konektoru
pro zkoušky
utěsnění
a vyrovnání tlaků (8).
Vyndejte fólii ze sáčku a vložte endoskop do přepravního pouzdra pro
odeslání podle pokynů v přiložené poznámce SF 015.
33 -J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-
33
GA--J 050
GA-J 060
Příslušenství
Hygiene
11
Ošetřování příslušenství
Ilustrace
Výrobek č.
Označení
ÚLOŽNÉ SYSTÉMY
RIWO BOX
pro vlhkou přípravu na místě používání, dezinfekci a neutralizaci
vč. koše a víka
Vnější rozměry:
881 x 200 x 165 mm
Vnitřní rozměry koše:
760 x 150 x 100 mm
RIWO BOX pro dezinfekci
vč. víka
Vnější rozměry:
Vnitřní rozměry:
600 x 400 x 140 mm
548 x 348 x 100 mm
Systémový zásobník RIWO pro sterilizaci
na vyžádání
Systémový koš na malé součásti, 1/8
na sací ventil (7), bioptický ventil (4) atd.
ÚPRAVA STERILNÍ VODY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
Filtr sterilní vody
skládající se z těchto součástí:
Filtr sterilní vody
včetně 3 ochranných pouzder (6362.22), bez filtračních vložek
1 speciální adaptér
s rychloupínačem a aerátorem
(připojovací závit aerátoru M 22 x 1)
Filtrační vložka
Balíček 3 ks
Náhradní díly:
Těsnicí kroužky o průměru 19 mm
Balíček 5 ks
ČISTICÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vodní trysková čisticí pistole
pro připojení vody z vodovodu
se závitem R-3/4“, vč. upevňovacích součástí a držáku
Gumový balónek
pro profukování kanálů nástrojů
Dvojitý balónek s luer konektorem 886.00
pro profukování kanálů nástrojů
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 34
Příslušenství
Hygiene
Ilustrace
Výrobek č.
Označení
PŘÍPOJKA V ČISTICÍM A DEZINFEKČNÍM ZAŘÍZENÍ NA ENDOSKOPY
Adaptér pro zkoušky utěsnění
v čisticím a dezinfekčním zařízení na endoskopy Olympus
Adaptér pro zkoušky utěsnění
v čisticích a dezinfekčních zařízeních na endoskopy od jiných výrobců
Čisticí adaptér
pro čisticí a dezinfekční zařízení na endoskopy Olympus (správný konec)
dodává přímo Miele (objednací č. 69744701)
Adaptér pro čištění laserového vláknového kanálu
v 2kanálovém kontinuálním irigačním laseru URS
PROPLACHOVACÍ SADY PRO AUTOMATICKÉ STROJNÍ OŠETŘOVÁNÍ
Proplachovací sada II pro pružný
Bronchoskop
DAFE bronchoskop
Proplachovací sada III pro pružný
Video uretrocystoskop
PDD video uretrocystoskop
LED video uretrocystoskop
Video bronchoskop
DAFE video bronchoskop
LED video bronchoskop
Proplachovací sada IV pro pružný
Video uretrocystoskop
V případě potřeby upravte délku.
Proplachovací sada V s dvojitým trubkovým luer lock konektorem pro
pružný
Fibro-uretrorenoskop
Adaptér
Trubkový luer lock konektor pro pružný
Uretrocystoskop/hysteroskop
Nasofaryngo-laryngoskop
RUČNÍ ZKOUŠKA UTĚSNĚNÍ
Zkoušečka utěsnění
Tlakový vyrovnávací ventil (A)
pro plynovou/plazmovou sterilizaci
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
35
GA-J 060
Příslušenství
Hygiene
Ilustrace
Výrobek č.
Označení
ČISTICÍ KARTÁČE
Čisticí kartáč, průměr 3 mm
pro nástroje s pracovními kanály o průměru 2 mm nebo více
Délka kartáče 8 mm, celková délka 1000 mm
Čisticí kartáč, průměr 2,5 mm
pro nástroje s pracovními kanály o průměru < 2 mm
Délka kartáče 10 mm, celková délka 1000 mm
Čisticí kartáč, průměr 2,2 mm
pro nástroje s pracovními kanály o průměru < 1,2 mm
Délka kartáče 15 mm, celková délka 1200 mm
Čisticí kartáč, průměr 5 mm
pro sací kanály, sací a bioptický ventil
Délka kartáče 10 mm, pracovní délka 175 mm, celková délka 285 mm
Čisticí kartáč
Délka kartáče 42 mm, celková délka 147 mm
ČISTICÍ A OCHRANNÉ PŘÍPRAVKY
Čistidlo na nástroje
pro odstraňování odolných usazenin ze skleněných povrchů
Prostředek proti zamlžování, sterilní
jednorázová pipeta
neobsahuje alkohol, silikon ani vosk, balicí jednotka: 10/balení
Prostředek proti zamlžování „Ultrastop“
sterilní náplň, obsahující alkohol,
propichovací láhev, 30 ml
NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Náhradní zátka pro uzavírací kohout, průměr 3,0 mm
identifikace: 3 výstupky
balicí jednotka = 5 v balení
Demontážní nástroj
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 36
Dodatky
Hygiene
12
Informace o čisticích a ochranných přípravcích
POZNÁMKA!
Čistidlo na nástroje RICHARD WOLF není nebezpečná látka ani nebezpečný přípravek
ve smyslu směrnice EU 88/379/EHS, odstavec 10.
VAppendix
souladu se směrnicí 91/155/EHS proto není vyžadován žádný speciální informační
systém (bezpečnostní list).
Hygiene
12.1
12
Čistidlo na nástroje 100.00
Information on cleaning and care products
12.1.1
Popis výrobku
.
NOTE !
The RICHARD WOLF instrument cleaner is neither a dangerous substance nor a
dangerousjepreparation
underna
EC odstraňování
Directive 88 / 379
/ EEC para
10.
Výrobek
čisticí činidlo
odolných
usazenin
z kovových
to 91povrchů.
/ 155 EEC,
no special
information
system
(safetyvosků
data sheet)
aPursuant
skleněných
Vosková
emulze
na bázi
přírodních
chráníisproti
therefore
oxidaci
a required.
změnám barvy nástrojů, resp. kovových povrchů, na které je přípravek
nanesen.
12.1
Instrument cleaner 100.00
12.1.2
12.1.1
Poznámky
a pokyny pro používání
Product
description
The product is a cleaning agent for removing hard--to--remove deposits on metal
◊ Před
přípravek
důkladně
se protects
lešticí částice
and
glass použitím
surfaces. A
wax emulsion
basedprotřepte,
on natural aby
waxes
againstdobře
oxidaemulzi.
tion rozložily
and othervdiscolorations
of the instrument / metal surfaces it is applied to.
12.1.2
◊ Naneste čistidlo podle potřeby na nástroj a odstraňte hrubé nečistoty.
◊ Potom nástroj strojně ošetřete nebo důkladně propláchněte vodou.
Notes and instructions for use
Výrobek
můžete
aby v něm
nezůstalaparticles
žádná rezidua.
Z Shake
the product
wellpropláchnout
before use to tak,
redistribute
the polishing
in the
12.1.3
Specifikace výrobku
12.1.3
Product specifications
emulsion.
Z Apply instrument cleaner to the instrument as required and remove coarse soiling.
Z Then machine--reprocess the instrument or rinse thoroughly with water.
' The
product
can be
rinsed
off without
leaving
any residues.
Díky
svému
složení
není
výrobek
toxický
ani zdraví
škodlivý, dráždivý nebo
hořlavý, a nejedná se tedy o nebezpečný materiál nebo látku.
• Složky:
Due to
composition,
the product
is neither
nor harmful velikostí
to health,zrn
irritating
its
10–20
% speciálních
lešticích
částic toxic
se stanovenou
na bázi
or flammable
and is therefore
notanorganických
a hazardous material
or substance.
fyziologicky
neutrálních
sloučenin
hliníku nebo silikátů.
Z Ingredients:
Rozpouštědlem je především voda.
' 10--20
% of emulze
a special
particle vosků,
of defined
grain
size on the
basis of a
Vosková
napolishing
bázi přírodních
např.
brazilského
a kandelilovéphysiologically
neutral inorganic
aluminum
or silicates.
ho vosku. Přípravek
neobsahuje
žádné compound
přísady vyrobené
ze zvířat.
' The solvent is mainly water.
Menší množství aktivních čisticích substancí, pomocných látek
' A wax emulsion based on natural waxes such as carnauba and
a suspendačních prostředků zlepšuje čisticí účinek tohoto přípravku
candelilla waxes. It is free of animal products.
a usnadňuje jeho používání.
' Minor amounts of active cleaning substances, auxiliary substances and sus◊ Specifikace
balení:
pending agents
improve the cleaning power of this product and facilitate its
use.
Obr.
36
Z Packaging
specifications:
Fig. 36
◊ Přípravek je naplněný v PE plastových lahvích nebo aerosolových nádobách
'(sprejích)
The product
is filled intopro
PEkosmetické
plastic bottles
or aerosol cans
(squeeze
schválených
a farmaceutické
výrobky.
bottles) approved for cosmetic and pharmaceutical products.
◊ Velikost
balení:
100 ml plastová láhev
Package size:
ml plastic bottle
◊ 'Nápis,
identifikace:
viz100
etiketa
' Inscription, identification:
see label
Obr. 36
Fig.
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
37
GA-J 060
Dodatky
Hygiene
13
Schválené chemikálie pro ošetřování
13.1
Schválené chemikálie pro pevné teleskopy, ohebné endoskopy / videoskopy (fibroskopy)
a nástroje
Pro používání na pevné endoskopy, ohebné endoskopy (fibroskopy) a nástroje
byla schválena kompatibilita s materiály pro následující chemikálie.
POZNÁMKA!
Schválení kompatibility s materiály výrobků RICHARD WOLF se vztahuje pouze na
používání ošetřovacích chemikálií uvedených níže. Vzhledem k velkému počtu chemikálií na trhu nelze brát v úvahu případné vzájemné působení s jinými přípravky.
Musíte dodržovat pokyny výrobců týkající se doby působení, koncentrace a způsobu
používání. Dále zajistěte, aby na nástrojích nezůstávala žádná rezidua.
POZNÁMKA!
Výrobky označené x) obsahují aldehydické látky. Ty již v některých zemích nejsou
povolené (např. Francie).
Výrobce
Obchodní název
Pevné endoskopy
Fibroskopy
Ruční
Ruční
Strojní
Legenda: C = čisticí prostředek
D = dezinfekční prostředek
US = vhodný pro ultrazvukové lázně
Strojní
= vhodný
= nevhodný
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 38
Dodatky
Hygiene
Výrobce
Obchodní název
Pevné endoskopy
Fibroskopy
Ruční
Ruční
Strojní
Legenda: C = čisticí prostředek
D = dezinfekční prostředek
US = vhodný pro ultrazvukové lázně
Strojní
= vhodný
= nevhodný
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
39
GA-J 060
Dodatky
Hygiene
Výrobce
Obchodní název
Pevné endoskopy
Fibroskopy
Ruční
Ruční
Strojní
Legenda: C = čisticí prostředek
D = dezinfekční prostředek
US = vhodný pro ultrazvukové lázně
Strojní
= vhodný
= nevhodný
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 40
Dodatky
Hygiene
Výrobce
Obchodní název
Pevné endoskopy
Fibroskopy
Ruční
Ruční
Strojní
Legenda: C = čisticí prostředek
D = dezinfekční prostředek
US = vhodný pro ultrazvukové lázně
Strojní
= vhodný
= nevhodný
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
41
GA-J 060
Dodatky
Hygiene
Výrobce
Obchodní název
Pevné endoskopy
Fibroskopy
Ruční
Ruční
Strojní
Legenda: C = čisticí prostředek
D = dezinfekční prostředek
US = vhodný pro ultrazvukové lázně
Strojní
= vhodný
= nevhodný
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 42
Dodatky
Hygiene
Hodnocení uvedených přípravků vychází z malých stop opotřebení pozorovaných při používání výrobků obsahujících glutaraldehyd.
Protože vzhledem ke změněným požadavkům jsou k dispozici nové výrobky
s jinými aktivními složkami, je nezbytné zhodnotit stupeň opotřebení s těmito
výrobky zvlášť.
Proto jsme se rozhodli zavést druhou kategorii obsahující takové výrobky (viz
následující tabulka). Zde uvedené výrobky způsobují na materiálech, které
používáme, vyšší stupeň opotřebení než přípravky uvedené výše.
Tyto „kosmetické“ vady jsou stále v tolerovatelném rozsahu, ale nelze vyloučit
větší výskyt oprav.
Existuje však možnost kompenzovat tyto přísnější požadavky během ošetřování
(deaktivace).
Výrobce
Obchodní název
Pevné endoskopy
Fibroskopy
Ruční
Ruční
Legenda: C = čisticí prostředek
D = dezinfekční prostředek
US = vhodný pro ultrazvukové lázně
13.2
Strojní
Strojní
= vhodný
= nevhodný
Schválené povrchové čisticí a dezinfekční prostředky na zařízení a na univerzální
a pomocné vozíky
Výrobce
Obchodní název
Bode
Bacillol
Bacillol AF
Braun
Meliseptol
Ecolab
Incidin Extra N
Merz
Pursept A
Schülke & Mayr
Antifect N Liquid
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
43
GA-J 060
Dodatky
Hygiene
14
Popis závad / poznámky
Pro rychlé vyřízení servisní objednávky postupujte takto:
Okopírujte tento formulář.
Vyplňte pole tohoto formuláře.
Zašlete tento formulář společně s výrobkem našemu servisnímu
oddělení.
Informace o zákazníkovi
Informace o výrobku
Jméno
Výrobek
Titul
Číslo výrobku
Oddělení
Sériové číslo /
číslo šarže
Nemocnice/lékař
Počet kusů
Číslo zákazníka
Ulice
PSČ
Město
Země
Telefon
Adresa společnosti
RICHARD WOLF GMBH
Postfach 11 64
D-75434 Knittlingen
Pforzheimer Straße 32
D-75438 Knittlingen
Fax
E-mail
Datum
Podpis
Hotline
+49 (0)7043 35-389
Popis závady
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 44
Hygiene
Poznámky
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
45
GA-J 060
Literatura
Hygiene
15
Literatura
DŮLEŽITÉ!
Protože nemůžeme nabídnout vyčerpávající bibliografii, žádáme uživatele, aby se
neustále seznamovali se všemi novinkami v této oblasti.
◊ Pracovní skupina „Instrumenten-Aufbereitung richtig gemacht“
[Správná údržba nástrojů]
8. revidované vydání
◊ Handbuch der Sterilisation
[Příručka sterilizace]
1. vydání, 3M Švýcarsko
◊ Mfr. MMM
Münchner Medizin Mechanik „Leitfaden für den Umgang mit
Sterilisier-gut“
[Zásady pro zacházení se sterilizovanými předměty]
8. revidované vydání
◊ DIN EN ISO 11607-1: 2006
Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte
- Teil 1: Anforderungen an Materialien, Sterilbarrieresysteme und Verpackungssysteme
[Obaly pro definitivně sterilizovaná lékařská zařízení – část 1: Požadavky na materiály, sterilní bariérové systémy a obalové systémy]
◊ DIN EN ISO 11607-2: 2006
Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte
- Teil 2: Validierungsanforderungen an Prozesse der Formgebung, Siegelung
und des Zusammenstellens
[Obaly pro definitivně sterilizovaná lékařská zařízení – část 2: Požadavky na
validaci pro tvarování, utěsnění a montáž]
◊ DIN EN ISO 15883: 2005
Reinigungs- / Desinfektionsgeräte Anforderungen, Definitionen,
Prüfmethoden
[Čisticí a dezinfekční zařízení: Požadavky, definice a zkušební metody]
◊ DIN EN ISO 17664: 2004
Sterilisation von Medizinprodukten:
Vom Hersteller bereitzustellende Informationen für die Aufbereitung von
resterilisierbaren Medizinprodukten
[Sterilizace lékařských zařízení:
Informace poskytované výrobcem pro ošetřování resterilizovatelných lékařských
zařízení]
◊
ISO 11135: 1994
Medizinische Geräte:
Validierung und Routineüberwachung der Ethylenoxid-Sterilisation
[Lékařská zařízení:
Validace a pravidelné kontroly sterilizace etylenoxidem]
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 46
Literatura
Hygiene
◊ ISO 13683: 1997
Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Anforderungen an
die Validierung und Routineüberwachung für die Sterilisation mit feuchter
Hitze in Einrichtungen der Gesundheitsfürdorge
[Sterilizace výrobků pro zdravotní péči – Požadavky na validaci a pravidelné
kontroly sterilizace vlhkým teplem v zařízeních zdravotní péče]
◊ ISO 14937: 2000
Sterilisation von Medizinprodukten:
Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Allgemeine
Anforderungen an die Charakterisierung eines Sterilmittels und an die
Entwicklung, Validierung und Routineüberwachung eines Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte
[Sterilizace lékařských zařízení:
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči – Všeobecná kritéria pro charakterizaci
sterilizačních prostředků a pro vývoj, validaci a pravidelné kontroly sterilizačního
procesu pro lékařská zařízení]
◊ DIN EN 285: 1996
Sterilisation: Dampfsterilisatoren, Groß-Sterilisatoren
[Sterilizace: Parní sterilizátory, velké sterilizátory]
◊
DIN EN 550: 1994
Sterilisation von Medizinprodukten:
Validierung und Routineüberwachung für die Sterilisation mit Ethylenoxid
[Sterilizace lékařských zařízení:
Validace a pravidelné kontroly sterilizace etylenoxidem]
◊ DIN EN 554: 1994
Sterilisation von Medizinprodukten:
Validierung und Routineüberwachung für die Sterilisation mit feuchter
Hitze
[Sterilizace lékařských zařízení:
Validace a pravidelné kontroly sterilizace vlhkým teplem]
◊ DIN EN 867 - Teil 5: 2001
Nichtbiologische Systeme für den Gebrauch in Sterilisatoren - Teil 5:
Festlegungen von Indikatorsystemen und Prüfkörpern für die Leistungsprüfung von Klein-Sterilisatoren vom Typ B und vom Typ S
[Nebiologické systémy pro používání ve sterilizátorech, část 5:
Specifikace indikátorových systémů a zkušebních zařízení pro používání ve
výkonových zkouškách malých sterilizátorů typu B a typu S]
◊ DIN EN 868; Teile 2 bis 10
(unterschiedliche Erscheinungsjahre der einzelnen Teile):
Verpackungsmaterialien und -systeme für zu sterilisierende Medizinprodukte
[Části 2–10 (různé části publikovány v různých letech):
Obalové materiály a systémy pro sterilizovatelná lékařská zařízení]
◊ DIN EN 13060: 2004
Dampf-Klein-Sterilisatoren
[Malé parní sterilizátory]
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
47
GA-J 060
Literatura
Hygiene
◊
DIN 58946 - Teile 6: 2002
Sterilisation - Dampf – Sterilisatoren Teil 6:
Betrieb von Groß-Sterilisatoren im Gesundheitswesen
[Sterilizace – parní sterilizátory, část 6:
Provoz velkých sterilizátorů v zařízeních zdravotní péče]
◊ DIN 58948 - Teile 6, 7, 16, 17 (Teil 6: 2003, Teile 7/17: 2001, Teil 16:
2002)
Sterilisation - Niedertemperatur – Sterilisatoren
[Části 6, 7, 16, 17 (část 6: 2003, část 7/17: 2001, část 16: 2002)
Sterilizace – nízkoteplotní sterilizátory]
◊
DIN 58952 - Teile 2, 3: 1977
Sterilisation - Packmittel für Sterilisiergut
[Části 2, 3: 1977
Sterilizace – obalové materiály pro sterilizovatelné předměty]
◊
DIN 58953; Teile 1, 6, 7 bis 9
(unterschiedliche Erscheinungsjahre der einzelnen Teile):
Sterilisations – Sterilgutversorgung
[Části 1, 6, 7 až 9 (různé části publikovány v různých letech):
Sterilizace – sterilní přívod]
◊ Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte:
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften,
L 169, 36. Jahrgang, 12. Juli 1993
[Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 týkající se lékařských
zařízení:
Oficiální věstník Evropských společenství,
L 169, 36. svazek, 12. července 1993]
◊ UVV BGV A1 und Berufsgenossenschaftliche Regeln:
z.B. BGR 250, BGR 206 der Berufsgenossenschaft für Gesundheit und Wohlfahrtspflege
[Předpisy, např. 250 a 206, Asociace pojistitelů zákonné odpovědnosti
zaměstnavatelů pro (soukromé) zdravotnické a pečovatelské služby]
◊ Desinfektionsmittel-Liste der DGHM in der jeweils gültigen Fassung:
Liste der nach den Richtlinien für die Prüfung chemischer Desinktionsmittel geprüften und von der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie als wirksam befundenen Desinfektionsverfahren (inkl. Verfahren
zur Händedekontamination und hygienischen Händewaschung)
[Seznam dezinfekčních prostředků DGHM v platném znění:
Seznam dezinfekčních procedur zkoušených v souladu se směrnicemi pro
zkoušky chemických dezinfekčních prostředků a považovaných za účinné
Německou společností pro hygienu a mikrobiologii (včetně dekontaminace
rukou a hygienických postupů při mytí rukou).]
◊ Liste der vom Robert-Koch-Institut geprüften und anerkannten
Desin-fektionmittel- und verfahren:
14. Ausgabe: Stand vom 31.05.2003
[Seznam dezinfekčních prostředků a dezinfekčních metod odzkoušených
a schválených Ústavem Roberta Kocha; 14. vydání ze dne 31. května 2003]
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 48
Literatura
Hygiene
◊ Europäische Pharmakopöe
[Evropský lékopis]
◊ Retouren in medizinischen Einrichtungen, Merkblatt, Handlungsempfehlungen, BVMed
[Vracení dodávek v lékařských institucích, bulletin – doporučení pro manipulaci
podle předpisů pro obsluhu lékařských zařízení]
◊ RKI (Robert-Koch-Institut)
[RKI (Ústav Roberta Kocha]
Anforderungen der Hygiene bei Operationen und anderen invasiven
Eingriffen
Bundesgesundheitsblatt 43 (2000) 614-648, Springer-Verlag
[Požadavky na hygienu během operací a jiných invazivních zákroků;
Spolkový zdravotnický věstník 43 (2000) 614-648, Springer-Verlag]
Krankenhausversorgung und Instrumentensterilisation bei CJK-P
atienten und CJK-Verdachtsfällen
Bundesgesundheitsblatt 7 (1998) 279-285, Springer-Verlag
[Zásobování nemocnic a sterilizace nástrojů s ohledem na pacienty s CJD
a případy s podezřením na CJD;
Spolkový zdravotnický věstník 7 (1998) 279-285, Springer-Verlag]
Anforderung an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten
Bundesgesundheitsblatt 44 (2001) 1115-1126, Springer-Verlag
[Požadavky na hygienu při ošetřování lékařských výrobků;
Spolkový zdravotnický věstník 44 (2001) 1115-1126, Springer-Verlag]
Die Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (vCJK)
Bundesgesundheitsblatt 45 (2002) 376-394, Springer-Verlag
[Nová varianta Creutzfeldt-Jakobovy choroby (vCJD);
Spolkový zdravotnický věstník 45 (2002) 376-394, Springer-Verlag]
Anforderung an die Hygiene bei der Aufbereitung flexibler Endoskope
und endoskopischen Zusatzinstrumenten
Bundesgesundheitsblatt 45 (2002) 395-411, Springer-Verlag
[Požadavky na hygienu při ošetřování ohebných endoskopů a pomocných
endoskopických nástrojů;
Spolkový zdravotnický věstník 45 (2002) 395-411, Springer-Verlag]
Erläuterung zur Aufbereitung flexibler Zystoskope
Bundesgesundheitsblatt 43 (2002) 230-233, Springer-Verlag
[Komentář k ošetřování ohebných cystoskopů;
Spolkový zdravotnický věstník 43 (2002) 230-233, Springer-Verlag]
◊ ESGENA Richtlinien zur Reinigung und Desinfektion von GI-Endoskopen
Protokoll für die Wiederaufbereitung von endoskopischem Zubehör
[Zásady pro čištění a dezinfekci GI endoskopů
Procedura pro ošetřování endoskopického příslušenství]
◊ Bedeutung der Verordnung über die Qualität von Wasser für den
menschlichen Gebrauch (TrinkwV2001) für die Krankenhaushygiene
M. Exner - T. Kistemann - Universität Bonn,
Bundesgesundheitsblatt 47 (2004) 384-391
[Význam směrnice o kvalitě vody pro lidskou spotřebu (TrinkwV2001) s ohledem
na nemocniční hygienu;
Spolkový zdravotnický věstník 47 (2004) 384-391]
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
49
GA-J 060
Literatura
Hygiene
◊ Gesetz über Medizinprodukte (Medizinproduktegesetz - MPG):
vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3586)
[Zákon o lékařských výrobcích]
◊ Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten (Medizinprodukte-Betreiberverordnung - MPBetreibV):
vom 13. Dezember 2001, (BGBl. I S. 3586)
[Směrnice o instalaci, obsluze a používání lékařských výrobků (směrnice pro obsluhu lékařských výrobků) ze dne 13. prosince 2001 (Spolkový věstník I s. 3586)]
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 50
Index
Hygiene
A
Adaptér (15092.102), 18
Adaptér (163.905), 18
Aktivátor, 31
Aldehydické látky, 38
Automatické čisticí a dezinfekční
zařízení (AWD), 11, 15, 18
B
Bavlněný tampon, 24
C
Celkový počet bakterií, 8
Citlivost na teplo, 30
Creutzfeldt-Jakobova choroba, 2
Č
Čisticí a dezinfekční prostředky, 11
Čisticí a dezinfekční roztoky v prášku, 11
Čisticí a ochranné prostředky, 36
Čisticí kartáče, 22, 36
Čisticí pistole, 20
Čisticí prostředek, 38
Čisticí příslušenství, 34
Čistidlo na nástroje (100.00), 27, 37
Čištění pracovního kanálu / laserového
vláknového kanálu, 12, 23
Čištění sacího kanálu, 12, 23
D
Dezinfekční prostředek, 38
Doba ponoření, 25
Důlková koroze, 8
E
Enzymatický čisticí prostředek, 25
Escherichia coli, 8
Etylenoxid, 30
F
Fenoly, 11
Formaldehyd, 31
Fyziologický slaný roztok, 2
Ch
Chemická procedura, 15
Chemicko-termální procedura, 15
Chemikálie, 38
Chloridy, 8
I
Inkubační doba, 8
Iontový měnič, 8
J
Jednorázová položka (na jedno použití), 3
K
Kompatibilita materiálů, 20, 38
Koncentrace chloridů, 8
Koncentrace, 25
Konektor pro zkoušky utěsnění a vyrovnání
tlaků, 18, 21
Koroze, 8
Koš na malé součásti, 14
Krabacení, 9
Kvalita obrazu, 26
Kvalita vody, 8
Kyselina křemičitá, 8
Kyselina peroctová, 11, 32
M
Místo používání, 9
Možnost parní sterilizace, 3
N
Náhradní díly, 36
Návody a pokyny pro používání, 1
Netěsnost, 21, 33
O
Ochranné víčko, 10
Ošetřování jednorázových výrobků, 3
P
Perforace, 11
Peroxid vodíku, 31
Plná demineralizace, 8
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
51
GA-J 060
Index
Hygiene
Plochy výstupu světla, 24
Plynová sterilizační procedura, 30
Po dezinfekci, 25
Popis závad, 44
Poslední propláchnutí, 11
Postup při ošetřování, 4
Poznámky, 45
Proplachovací sady pro automatické strojní
ošetřování, 15, 35
Proplachovací tlak, 15, 20
Přenos bakterií, 10
Přenos mikroorganismů, 10, 33
Přepravní obal, 21, 33
Příměsi vody, 8
Přípojka uvnitř čisticího a dezinfekčního
zařízení endoskopů, 35
Pseudomonas aeruginosa, 8
R
Rezidua, 9, 12, 23
Reziduální vlhkost, 25
RIWO BOX, 24, 25
Rozstřikování nečistot, 24
Ruční předběžné čištění, 12
Ruční zkoušečka utěsnění, 35
S
Sáček s fóliemi, 21, 33
Silikonové polštářky, 19
Skleněné povrchy, 24, 26
Sterilizace, 25
Sterilní voda, 25
STERIS, 32
STERRAD, 29, 31
Strojní zkouška utěsnění, 18
Stupeň opotřebení, 43
Suchá příprava na místě používání, 10
Sušení, 25
Světelný výkon bez komponent systému, 27
Světelný výkon s komponentami systému, 26
Systémový zásobník RIWO, 19
T
Tepelné zatížení, 28
Teplota, 15
Transport, 10
Tvrdost usazenin, 8
U
Ucpání, 12, 23
Účinnost dezinfekce, 10, 25
Úložné systémy, 10, 34
Ultrazvuková lázeň, 20, 38
Ultrazvukové čištění, 22
Úprava sterilní vody, příslušenství, 34
Usazeniny, 20, 26, 27
V
Varianty výrobků, 6
Vlhká příprava, 10
Voda z vodovodu, 22, 25
Výrobky obsahující glutaraldehyd, 43
Z
Zápůjční nástroje, 2
Záruka kvality, 4
Zařízení s tlakovou komorou, 15
Zástrčka kamery, 10
Zkoušečka utěsnění, 21
Zkouška utěsnění, 9, 18, 21
Změna barvy, 8, 31
Ž
Životnost, 25
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 52
Hygiene
NĚMECKO
RICHARD WOLF GmbH
75438 Knittlingen
Pforzheimerstr. 32
Telefon:
+49 70 43 35-0
Fax:
+49 70 43 35-300
VÝROBCE
[email protected]
www.richard-wolf.com
BELGIE/NIZOZEMSKO
N.V. Endoscopie
RICHARD WOLF Belgium S.A.
Industriezone Drongen
Landegemstraat 6
9031 Gent Drongen
Telefon:
+32 92 80 81 00
Fax:
+32 92 82 92 16
[email protected]
www.richard-wolf.be
Marketingová kancelář
SAE
RICHARD WOLF Middle East
P.O. Box 500283
AL Thuraya Tower 1
9th Floor,
Room 904, Dubai
Telefon:
+ 9 71 43 68 19 20
Fax:
+ 9 71 43 68 61 12
[email protected]
www.richard-wolf.com
USA
RICHARD WOLF
Medical Instruments Corp.
353 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, Illinois 60061
Telefon:
+1 84 79 13 11 13
Fax:
+1 84 79 13 14 88
sales&[email protected]
www.richardwolfusa.com
Velká Británie
RICHARD WOLF UK Ltd.
Waterside Way
Wimbledon
SW17 0HB
Telefon:
+ 44 20 89 44 74 47
Fax:
+ 44 20 89 44 13 11
[email protected]
www.richardwolf.uk.com
FRANCIE
RICHARD WOLF France S.A.R.L.
Rue Daniel Berger
Z.A.C. La Neuvillette
51100 Reims
Telefon:
+33 3 26 87 02 89
Fax:
+33 3 26 87 60 33
[email protected]
RAKOUSKO
RICHARD WOLF Austria
Ges.m.b.H.
Wilhelminenstraße 93 a
1160 Wien
Telefon:
+43 14 05 51 51
Fax:
+43 14 05 51 51 45
[email protected]
www.richard-wolf.at
INDIE
RICHARD WOLF India Private Ltd.
JMD Pacific Square
No. 211 A, Second Floor
Behind 32nd Milestone
Gurgaon - 122 001
National Capitol Region
Telefon:
+ 91 12 44 31 57 00
Fax:
+ 91 12 44 31 57 05
[email protected]
www.richard-wolf.com
GA--J 050 / en / Index: 05--09--5.0 / ÄM: PDB 09--3623
GA-J 060 53

Podobné dokumenty