KOMFORT - TĚLESNÝ KOMFORT

Komentáře

Transkript

KOMFORT - TĚLESNÝ KOMFORT
KOMFORT - TĚLESNÝ KOMFORT
Název klinického pracoviště:
Iniciály klienta:
Pohlaví:
muž
žena
Lékařská/é diagnóza/y:
Den hospitalizace:
Oslovení klienta:
Věk:
Pooperační den:
Charakteristika bolesti
vznik bolesti:
náhlý
z plného zdraví
pomalu
z neurčité bolesti
z dyskomfortu
akutní
rekurentní
chronická
chronická recidivující
délka trvání bolesti:
procedurální
stálá
trvalá
neměnná
intermitentní
časový průběh bolesti:
měnící se:
nepravidelně
v pravidelných intervalech
se zvyšující se intenzitou v čase
ustupující časem
bolest:
spontánní
klidová
námahová
po podnětu:
typ bolesti: somatická:
povrchní
hluboká
neútrobní
viscerální/útrobní
kolika
bolest serózních blan
bolest ischemická:
stenokardie
klaudikace
jiná:
bolest zánětlivá
úrazová
neuralgická
kloubní
jiná:
topologie bolesti:
cefalgie/cefalea:
primární:
migréna
tenzní cefalea
chronická paroxysmální hemikranie
sekundární:
při onemocnění:
při léčbě/po vyšetření:
z jiné příčiny:
kraniální:
neuralgie
kauzalgie
chronická denní bolest hlavy
odynofagie
bolest na hrudi:
kardiální
perikardiální
nekardiální
umístění bolesti:
za hrudní kostí
v krajině srdeční
na zádech
mezi lopatkami
kdekoliv na hrudníku
s propagací, kam:
bez propagace
bolest zad:
vertebrogenní
nespecifické
z organických onemocnění páteře
kořenové
vyzařující z vnitřních orgánů
bolest břicha
břišní dyskomfort
epigastrická bolest
kolika
bolesti kloubů, příčiny:
kongenitální:
získané:
dysurie
dysmenorea
jiná topologie bolesti:
šíření bolesti odkud kam:
intenzita bolesti:
slabá/mírná
střední
silná
nesnesitelná
kvalita/charakter bolesti:
trvalá
stálá
intermitentní
kolikovitá
jasná
temná
určitá
neurčitá
blesková
vystřelující
plošná
bodová
pásovitá
střízlivá
neodbytná
mučivá
zničující
palčivá
pálivá
žhavá
bodavá
píchavá
tepavá
škubavá
vrtavá
dloubavá
rýpavá
tahavá
trhavá
řezavá
tíživá
tlaková
svíravá
tolerance k bolesti:
drásavá
pulsující
drtivá
tíha
kousavá
těžkost
vysoká
střední
nízká
křečovitá
jiná:
žádná
Faktory ovlivňující bolest
podněty vyvolávající bolest:
jídlo
polykání
typ potravy
námaha
pohyb
hluboké dýchání
dušnost
poloha těla
léky:
jiné:
jídlo
vyprazdňování
kašel
podněty zhoršující bolest:
kýchání
pohyb
fyzická zátěž
poloha
prochlazení
jiné:
podněty zmírňující bolest:
relaxace
sociální posilování
placebo
jídlo
vyprázdnění se
poloha
nehybnost
klid
pohyb
poloha úlevová
teplo
chlad
zvracení
povrchní dýchání
potlačení kašle
léky:
jiné:
úlevový mechanismus dosud nenalezen
Související problémy
změny psychiky:
změny nálad a pocitů:
úzkost
strach
deprese
frustrace
beznaděj
citová labilita
jiné:
změny myšlenek a postojů:
generalizace
hypochondrie
katastrofický způsob myšlení
negativismus
změny hodnotového systému
jiné:
zúžení pozornosti
změny percepce a orientace
změny sebekoncepce a sebepojetí:
pocity méněcennosti
nedůvěra ve vlastní síly
soustředění na sebe
změny sociálních vztahů:
agrese
izolace
hostilita
rozrušené chování
podrážděnost
snížení kontaktů s lidmi
změny existenčních podmínek
ochranná gesta
ochranné chování
vegetativní doprovodné příznaky:
nausea
nechutenství
hubnutí
zvýšení hmotnosti
zvracení
zblednutí
zrudnutí
piloerekce
pocení
změny svalového napětí
průjem
obstipace
pomočení
slzení
mydriáza
zvýšená teplota
hypertenze
hypotenze
tachykardie
tachypnoe
jiné poruchy dýchání:
jiné:
další doprovodné příznaky:
naříkání
vzdychání
pláč
křik
změny výrazu tváře
únava
vyčerpanost
snížení svalové síly
snížení výkonnosti
poruchy spánku
změny chuti k jídlu
změny sebepéče
sexuální dysfunkce
porucha vědomí
křeče
poruchy smyslového vnímání
défense musculaire
jiné:
Jiné důvody dyskomfortu
nausea
projevy:
zvýšená salivace
nechuť k jídlu
říhání
časté polykání
kyselá chuť v ústech
příčiny nausey:
poruchy či onemocnění:
zažívacího traktu
urémie
stenokardie
nitrolební hypertenze
nitrolební hypotenze
meningeální syndrom
toxiny
závratě
těhotenství
jiné:
psychologické faktory:
bolest
strach
úzkost
zápach
léky
alkohol
krev
jiné:
další důvod dyskomfortu – jeho charakteristika:
jiné nepříjemné podněty

Podobné dokumenty

Informace k využití terapie metodu BEMER při léčbě

Informace k využití terapie metodu BEMER při léčbě Informace k využití terapie metodu BEMER při léčbě bolestí Stále více lidí na celém světě trpí bolestmi nejrůznějšího druhu. Migrény a tenzní bolesti hlavy se staly doslova lidovými chorobami. V pr...

Více

bronchiální astma otázky pacientů příběhy

bronchiální astma otázky pacientů příběhy Astma, starším názvem průdušková záducha, je nemoc, o níž se opakovaně mluvilo, mluví a mluvit bude i v budoucnosti. Zatím se nepodařilo ji vyléčit, umíme ale ve většině případů navodit stav, který...

Více

SYMBICORT TURBUHALER 100 mikrogramů/6 mikrogramů/inhalace

SYMBICORT TURBUHALER 100 mikrogramů/6 mikrogramů/inhalace užívat Symbicort Turbuhaler. Pokud jste užíval/a tablety se steroidy po delší dobu, lékař může čas od času provádět kontrolní vyšetření Vaší krve. Při snížení počtu tablet steroidů podávaných ústy ...

Více

Informace k využití terapie metodou BEMER při Migréna

Informace k využití terapie metodou BEMER při Migréna vidění. Někdy se mohou objevit i křeče, slabost v jedné ruce nebo šumění v uších. Příčiny: Záchvat migrény je pravděpodobně vyvolán výkyvy prokrvování v mozkových cévách. Nejprve dojde ke krátkému ...

Více

Bolesti hlavy

Bolesti hlavy poruchou( somatizační porucha, psychotická porucha) 9 kraniální neuralgie ( neuralgie trigeminu, b.h. ze zevní komprese, s chlad.podněty, požitím studeného pokrmu, postherpetická neuralgie…..)

Více

Toxikománie

Toxikománie MST Continus, Fentanyl, Sufentanil Pethidin (Dolsin), Dipidolor, Fortral Opioidy transdermální (Durogesic) Heroin, braun Závislost na opioidní látky se vyvíjí poměrně brzy

Více

Náhlé příhody břišní

Náhlé příhody břišní choledocholithiasis. Symptomy: náhlé prudké bolesti pod pravým obloukem žeberním, bolesti se šíří do zad, nauzea, zvracení, příznaky šoku. První pomoc: protišoková opatření, spazmolytika, zabránit ...

Více

Nemoci žlučníku, žlučových cest a pankreatu

Nemoci žlučníku, žlučových cest a pankreatu Akutní cholecystitida (kalkulózní, nekalkulózní)

Více

Hypertenze v graviditě - portál Sekce ultrazvukové diagnostiky

Hypertenze v graviditě - portál Sekce ultrazvukové diagnostiky • antagonisté angiotenzinu II. Antikonvulzivní terapie u preeklampsie Magnesium sulfuricum amp. 20% s  individuálním dávkováním. Léčba MgSO4 se ukončuje až za 48 hodin po porodu, pokud nepřetrvává...

Více