1. ECODES HOME využití ve školství

Komentáře

Transkript

1. ECODES HOME využití ve školství
BENAX s.r.o., Rooseveltova 584/9, 602 00 Brno
firma je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 56434, IČ 277 48 430,
DIČ CZ277 48 430, tel.: +420 513034944, fax: +420 513034945, e-mail: [email protected]
ECODES HOME a ECODES HOME CLEVER - Sanitární zajištění a
dezinfekce škol a školských zařízení.
Pro mateřské školy, základní a střední školy a školská zařízení, vysoké školy, vysokoškolské koleje, tělocvičny,
sportoviště, stadiony, sprchové kouty, veřejné sprchy, toalety, šatny, veřejně přístupné prostory a objekty.
Produkty plně vyhovující veškerým nárokům hygienické správy a zákonných požadavkům dle vyhlášky
410/2005 Sb., zákona 258/2000 Sb. a dalších právních norem upravující hygienické nároky naší společnosti.
Pro dokonalé biocidní a sanitární zabezpečení – dezinfekci pro školy, mateřské školy, školská zařízení, vysoké
školy, ubytovny, rekreační a kulturní zařízení, internáty, koleje, tělocvičny, sportoviště, stadiony, sprchové
kouty, veřejné sprchy, toalety, šatny, veřejně přístupné prostory a objekty sprchové kouty, veřejné sprchy,
toalety, šatny, veřejně přístupné prostory a objekty bezpečně používáme produkty řady ECODES HOME CLEVER
a ECODES HOME jako parfemovaný dezinfekční prostředek po provedených testech a výzkumech má ověřenou
s dlouhodobou a 99,9% účinnost proti veškerým bakteriím, virům, plísním, kvasinkám a řasám. Jsou účinné ve
spektru A,B,C,T,M,V a jsou i algicidní, zahubí veškeré mikroorganizmy. Nebyla prokázána rezistence. Nedílnou
součástí účinku je i odstranění pachů z odumřelých buněk. Jedná se hnilobné pachy z tkání, kůže i rostlin.
ECODES HOME CLEVER a ECODES HOME aplikujeme buďto samostatně přímo na povrchy, nebo přidáním do
vody společně se sanitárními - mycími prostředky, určenými k utírání, umývání, mytí a vytírání. To platí jak pro
ruční tak strojní mytí. Účinné látky v ECODES HOME CLEVER a ECODES HOME jsou kationtově aktivní –
mikroorganizmy likvidují elektrostatickým výbojem.
Jak aplikovat
ECODES HOME CLEVER je koncentrát, který je možný zákazníkem ředit a tak i vyrobit z jednoho litru 10 x 0,5l
spray. Ředíme 0,5 – 1 hodinu odstátou vodou, kterou doplníme do potřebného objemu láhve od rozprašovače
s již nalitým koncentrátem. ECODES HOME je pro spray doporučeno dolívat do láhve od rozprašovače – 1l
ECODES HOME 2x0,5l spray.
ECODES HOME CLEVER a ECODES HOME jsou díky svému složení a bez vedlejších negativních vlastností, více
než vhodným pro kvalitní biocidní - dezinfekční zabezpečení veškerých ploch a předmětů, ze všech materiálů.
ECODES HOME CLEVER a ECODES HOME jsou bezbarvé, bez zápachu, nedráždí a neleptají, mají vyrovnané pH a
degradaci způsobuje pouze pH větší jak 10 a menší jak 4. Na površích vytváří polymerovou mikrovrstvu, která
má dlouhodobý biocidní účinek o délce nejméně 14 dní. Tato vrstva vydrží až 250 °C a je běžnými způsoby
nesmyvatelná, než se sama rozloží.
ECODES HOME CLEVER se po, nebo při ředění, může stát i součástí směsí, kde se prodlužuje jejich účinek až na
měsíce a léta. Účinek snižuje jen zátěž mikroorganizmy, vzduch - kyslík a to i ve vodě, chemické látky
s degradací způsobenou nežádoucím pH.
ECODES HOME CLEVER způsoby aplikace, jako jsou postřik,
rozprašování, fogování, prolívání, nalití, ředění, utírání, vytírání, umývání, proplach, tlakový proplach v
uzavřených okruzích, mytí, tlakové mytí, strojní mytí, namáčení, praní, propírání. Aplikace dělíme na
dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobé jsou prováděny jednou za týden, nebo čtrnáct dní se silnějšími
koncentracemi ECODES HOME CLEVER a krátkodobé, k těm se využívají slabší koncentráty a provádí jednou
nebo vícekrát za den dle požadavků hygienických norem. Pro krátkodobou i dlouhodobou aplikaci na meších
plochách je výhodný postřik, rozprašování a rozetření, nebo fogování. Fogovat můžeme malé i velké prostory,
místnosti, haly, jednotlivé předměty, technologická zařízení, ale i kompletní klimatizace. Pro úklid podlah,
předmětů, je dobré utírání, vytírání, umývání, ředíme ECODES HOME CLEVER ve směsi s vodou a sanitárními
prostředky. Při využití ECODES HOME CLEVER pro dezinfekce prádla a dalších textilií využíváme postřik,
namáčení a praní. Pokud to jde, doporučujeme namáčet nejméně 20 minut v roztoku ECODES HOME CLEVER s
vodou, tento roztok můžete použít opakovaně. Namáčíme po pracím cyklu a pak znovu vyždímáme. Můžeme
přidat přímo do pracího cyklu na jeho počátku s pracími prostředky, nebo s aviváží. Aplikujeme bez ochranných
pomůcek.
ECODES HOME CLEVER a ECODES HOME aplikujeme přímo, nebo v mycí směsi s vodou a sanitárním
prostředkem na podlahy, stěny, obklady, dlažby, dřevo, umývadla, dřezy, toalety, výlevky, sprchy, sprchové
kouty, veřejné sprchy, nástroje, přístroje, pomůcky, opěradla, madla, úchytky, kliky, lavice, židle, sedadla,
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha1, číslo účtu: 2300442061,
kód banky: 2010 - CZK v České republice, kód banky: 8330 - EUR ve Slovenské republice,
IBAN: CZ2920100000002300442061, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
BENAX s.r.o., Rooseveltova 584/9, 602 00 Brno
firma je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 56434, IČ 277 48 430,
DIČ CZ277 48 430, tel.: +420 513034944, fax: +420 513034945, e-mail: [email protected]
lehátka, posilovací stroje, nebo nářadí, sportovní potřeby, předměty a náčiní, pryčny, stupátka, předložky,
podložky, zástěny, ručníky, utěrky, obuv, oděv, povlaky, všechny druhy textilií, dřevo, dřevěné konstrukce a
obložení, nábytek, rostliny, květináče, odpadkové koše a nádoby, popelnice, písek, šatny, kuchyně, restaurace,
ubytovny, hotely, společenská zařízení, haly, klimatizace, malby a nátěry. Všude tam kde to vyžadují, provozní,
hygienické a provozní plány a HACCAP.
Účinky jednotlivých koncentrací
ECODES HOME CLEVER a ECODES HOME - koncentrace a jejich účinek. Všechny doporučené koncentrace jsou
plně biocidní, dokážou likvidovat veškeré mikroorganizmy, rozdíl je v tom, že vyšší koncentrace umí likvidovat
daleko větší množství zátěže a rychleji, než koncentrace menší. Menší koncentrace musíme aplikovat častěji,
jsou proto určeny a je to i vyžadováno předpisy. Zde nevadí síla koncentrace, nahrazuje ji četnost. Při prvotním
využití ECODES HOME CLEVER a ECODES HOME využívejte silnější koncentrace. Pak ji můžete okamžitě snížit a i
takto koncentrace udrží vaše požadavky na nános mikroorganizmů. ECODES HOME CLEVER a ECODES HOME
využíváme v těchto koncentracích:
- Koncentrace - 0,2% - 0,3% - slouží k dennímu, nebo opakovanému úklidu, vytírání, utírání, nebo
ošetření ploch či předmětů, namáčení, praní. Průběžně likviduje veškeré mikroorganizmy.
- Koncentrace - 0,5% - okamžitě účinně likviduje 99,9% všech druhů a množství bakterií, využíváme
k ošetření předmětů, povrchů, ploch, praní a namáčení atd.
- Koncentrace - 1% - slouží k okamžité likvidaci 99,9% všech druhů a množství virů. Opět účinný pro
ochranu rostlin. Doporučujeme pro využití na površích a předmětech, které nejsou vystaveny silnému
výskytu mikroorganizmů, při běžném úklidu, pravidelném úklidu, jednou i několikrát týdně. Využití
rovněž pro praní a namáčení.
- Koncentrace - 3% - roztok okamžitě likviduje 99,9% všech druhů a množství plísní. Okamžitá a
dlouhodobá likvidace plísní a veškerých dalších mikroorganizmů. Využití pro okamžitou likvidaci shluků a
nánosů mikroorganizmů. Dlouhodobý účinek při běžných zátěžích a to až 14 dní.
- Koncentrace - 5% - roztok je pro okamžitou likvidaci veškerých mikroorganizmů včetně shluků a
ložisek nákaz. Pro dlouhodobé a dokonalé zajištění povrchů na 14 dní. Je to nejdůležitější koncentrace
pro běžné používání postřik - rozstřik a rozetření na ošetřených plochách s dlouhodobým účinkem.
Doporučená koncentrace pro ošetření pískoviště
ECODES HOME je především určený pro přímé užití. Lze jej ředit až 1 : 5. Kdy vytváříte nejslabší možný roztok
0,25%.
Doporučená koncentrace pro dlouhodobé intervaly mezi aplikacemi 1%, 3%, 5% dle zátěže, využití a četnosti
ošetřování povrchů. Pro praní a namáčení jsou vhodné všechny koncentrace. Vždy platí čím větší koncentrace
tím delší a silnější účinek. Pokud zamezíme přístup kyslíku - vzduchu, doba účinnosti prodlužuje. U textilu na
měsíce a několik opakujících se praní. U směsí - písek, barva, zdivo na měsíce až léta.
Praktické rady
ECODES HOME a ECODES HOME CLEVER Používejte dezinfekční prostředky bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Nemíchejte s dalšími dezinfekčními prostředky.
Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím.
Koncentráty a koncentrace volte dle návodu a pak dle vaší praxe. Koncentráty se nesmí přímo vylévat do
odpadů a tím odpadních vod, především tam kde je objekt přímo napojen na domácí čistírnu odpadních vod. To
platí i pro velké čistírny odpadních vod. Zbytky mycího roztoku s dezinfekcí po úklidu, nebo při přímém využití
likvidujte běžným způsobem.
Produkty nemají bělící účinek a tím, neodstraňují zbytky likvidovaných
mikroorganizmů. Využijte při likvidaci hnilobných pachů po rozkládajících se mikroorganizmech.
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha1, číslo účtu: 2300442061,
kód banky: 2010 - CZK v České republice, kód banky: 8330 - EUR ve Slovenské republice,
IBAN: CZ2920100000002300442061, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
BENAX s.r.o., Rooseveltova 584/9, 602 00 Brno
firma je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 56434, IČ 277 48 430,
DIČ CZ277 48 430, tel.: +420 513034944, fax: +420 513034945, e-mail: [email protected]
Tabulka ředění a nákladů ECODES HOME CLEVER a ECODES HOME
Tabulka ředění
a nákladů na
roztok 10 litrů
produkt/konce
ntrace
HOME CLEVER
1l
HOME CLEVER
3l
Kód
produ
ktu
Nákupní
cena s DPH
21%
Ředění na
roztok 0,2%.
Roztok
o
objemu 10l
produkt/vod
a
204
340,00 Kč
80ml/9,92l
205
817,00 Kč
80ml/9,92l
Náklad na
roztok 0,2%
objem 10l
Ředění
na
roztok
0,5%.
Roztok
o
objemu
10l
produkt/voda
27,20 Kč
200ml/9,8l
21,80 Kč
200ml/9,8l
Náklad na
roztok 0,2%
objem 1l
6,60 Kč
Náklad na
roztok 0,5%
objem 10l
Ředění na
roztok 1%.
Roztok
o
objemu 10l
produkt/vod
a
Náklad na
roztok 1%
objem 10l
Ředění na
roztok
3%.
Roztok o
objemu
10l
produkt/
voda
Náklad na
roztok 3%
objem 10l
Ředění
na roztok
5%.
Roztok o
objemu
10l
produkt/
voda
68,00 Kč
400ml/9,6l
136,00 Kč
1,2l/8,8l
408,00 Kč
2l/8l
54,50 Kč
400ml/9,6l
109,00 Kč
Možn
ost
vlastn
ího
dopln
ění
0,5l
spray
počet
680,00 Kč
10 ks
30 ks
1,2l/8,8l
326,80 Kč
2l/8l
545,00 Kč
2 ks
Home 1l
201
132,00 Kč
1 ku 20
1 ku 5
Náklad na
roztok 1%
objem 1l
26,40 Kč
1 ku 1,7
Náklad na
rozto k3%
objem 1l
77,40 Kč
1 ku 1
Náklad na
roztok 5%
objem 1l
132,00 Kč
Home 3l
202
252,00 Kč
1 ku 20
4,20 Kč
1 ku 10
8,40 Kč
1 ku 5
16,80 Kč
1 ku 1,7
49,40 Kč
1 ku 3
84,00 Kč
6 ks
Home 5l
203
360,00 Kč
1 ku 20
3,60 Kč
1 ku 10
7,20 Kč
1 ku 5
14,40 Kč
1 ku 1,7
42,40 Kč
1 ku 5
72,00 Kč
10 ks
Home 10l
204
572,00 Kč
1 ku 20
2,90 Kč
1 ku 10
5,70 Kč
1 ku 5
6,40 Kč
1 ku 1,7
33,60 Kč
1 ku 10
57,00 Kč
20 ks
Home 25l
205
1 400,00 Kč
1 ku 20
2,80 Kč
1 ku 10
5,60 Kč
1 ku 5
6,20 Kč
1 ku 1,7
32,90 Kč
1 ku 25
61,00 Kč
50 ks
1 ku 10
Náklad na
roztok 0,5%
objem 1l
13,20 Kč
Náklad na
roztok 5%
objem 10l
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha1, číslo účtu: 2300442061,
kód banky: 2010 - CZK v České republice, kód banky: 8330 - EUR ve Slovenské republice,
IBAN: CZ2920100000002300442061, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Podobné dokumenty

ECODES PROFI - Sanitární zajištění a dezinfekce školy, školky

ECODES PROFI - Sanitární zajištění a dezinfekce školy, školky Aplikace dělíme na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobé jsou prováděny jednou za týden, nebo čtrnáct dní se silnějšími koncentracemi ECODES PROFI a krátkodobé, k těm se využívají slabší koncentráty ...

Více