Technický popis UPS Multi Sentry MST10 -20kVA 3F-3F

Komentáře

Transkript

Technický popis UPS Multi Sentry MST10 -20kVA 3F-3F
Multi Sentry TT MST
Multi Sentry TT, MST 10 - 20 kVA
Topologie VFI (Voltage and frequency Independent)
Výkonová řada: 10, 15 a 20 kVA (3/3f)
• Rozsah výkonů od 10 kVA až
do 120 kVA.
• Malá instalační plocha
• Vysoká účinnost až do 96,5%
• Rozvinutá komunikace
• Nulový vliv na napájení
UPS Technology, spol. s r. o., tel.: 543 420 299, fax: 543 420 297, email: [email protected], http://www.ups.cz
1/6
Multi Sentry TT MST
MULTI SENTRY
Série Multi Sentry je ideální zejména pro ochranu
datacenter, telekomunikačních systémů, IT sítí a
všech důležitých zařízení, kde poruchy v el. síti
mohou zapříčinit zastavení provozu a služeb.
Modely Multi Sentry jsou dostupné ve výkonech 10,
12, 15, 20 kVA v provedení s třífázovým nebo
jednofázovým vstupem a jednofázovázovým
výstupem a ve výkonech 10, 12, 15, 20, 30, 40, 60,
80, 100 a 120 kVA v provedení s třífázovým
vstupem i výstupem. Všechny modely Multi Sentry
jsou v provedení s technologií On-line double
conversion podle třídění VFI-SS-111, jak je
definováno v normě IEC EN 62040-3. Vývoj i výroba
UPS série Multi Sentry je prováděna ze součástek
podle nejnovějších technologických poznatků. UPS
Multi Sentry je řízena DSP (Digital Signal
Processor) mikroprocesorem a zajišťuje maximální
ochranu zátěže s nulovým vlivem na napájení a optimalizaci využití energie.
Nulový vliv na napájení
Díky použité technologii řeší Multi Sentry potíže napájení v systémech s omezeným výkonem, v případech
napájení z generátoru, nebo v případech, kde napájí zařízení s velkým celkovým harmonickým zkreslením
vstupního proudu.
Multi Sentry má nulový vliv na napájení, ať už to je rozvodná síť nebo generátor:
• zkreslení vstupního proudu < 3%
• vstupní power faktor 0,99
• funkce „Power walk-in“ zajišťující postupné nabíhání usměrńovače
• funkce „Start up delay“ pro postupný restart UPS v případech instalací s několika dalšími UPS
Multi Sentry slouží také jako filtr a upravuje účiník (fázový posun), poskytuje ochranu před harmonickými
složkami a jalovým výkonem vytvářeným napájenými zařízeními.
Vysoká účinnost
Díky nejmodernějším technologiím umožňují invertory zajištění vysoké účinnosti až 96,5%.
Vysoká účinnost má vliv zejména na úsporu el. energie a tím i nákladů. Oproti běžným podobným UPS s
účinností 92% má Multi Sentry nižší vlastní spotřebu el. energie až o 50%.
Tato vyjímečná schopnost umožňuje vrácení počátečních nákladů za méně než tři roky provozu.
UPS Technology, spol. s r. o., tel.: 543 420 299, fax: 543 420 297, email: [email protected], http://www.ups.cz
2/6
Multi Sentry TT MST
Systém péče o akumulátory
Správná péče o akumulátory má zásadní vliv na bezpečný provoz UPS v nouzových situacích.
„Battery Care System“ svými vlastnostmi zajišťuje dosažení nejlepších možných výkonových parametrů a
prodloužení doby života baterií.
Nabíjení akumulátorů:
Multi Sentry je vhodná pro použití s bezúdržbovými akumulátory (VRLA), AGM a GEL, otevřenými
akumulátory a Ni-Cd.
Podle typu akumulátorů jsou možné rozdílné metody napájení:
• Jednoúrovňové nabíjení, typické pro běžné VRLA a AGM akumulátory
• Dvoúrovňové nabíjení podle charakteristiky IU
• Přerušované nabíjení zajišťující nižší spotřebu elektrolytu prodloužení životnosti baterií VRLA
Kompenzace dobíjeího napětí v závislosti na teplotě zabraňuje přebíjení a přehřívání akumulátorů.
Testování baterií rychle diagnostikuje
jakékoliv snížení výkonnosti nebo potíže s
bateriemi.
Ochrana proti hlubokému vybití: během
dlouhotrvajícího vybíjení s nízkou zátěží je
doporučeno zvýšit dolní hranici vybíjecího
napětí; zabrání se tím poškození baterií a
snížení výkonnosti baterií.
Zvlnění proudu: Zvlnění (zbytková střídavá
složka) proudu je jednou z nejdůležitějších
příčin snížení spolehlivosti a životnosti
baterií. Díky vysokofrekvenčnímu dobíječi
snižuje Multi Sentry zvlnění na nepatrnou
úroveň a tím prodlužuje životnost baterií a
dlouhodobě zajišťuje vysoké hodnoty
výkonu.
Velký napěťový rozsah: usměrňovač je
přizpůsoben pro provoz s velkým napěťovým
rozsahem vstupního napětí (až do -40% při
poloviční zátěži); tím se snižuje počet
nabíjecích cyklů a prodlužuje se životnost
baterií.
Maximální spolehlivost a
přizpůsobivost
Je možné zapojení až šesti UPS v
redundantním (N+1) nebo paralelním
provozu. UPS pokračují v paralelním
provozu i v případě, kdy je přerušen
propojovací kabel (closed loop).
Nízké pořizovací náklady
Použitá technologie a výběr součástek
umožnuje Multi Sentry dosahovat
vyjímečného výkonu i při malé celkové
velikosti UPS.
• nejmenší instalační plocha je jen
0,26m2
• vstupní účiník blízký 1 s nízkým zkreslením proudu (nemusí se přidávat další drahé filtry)
• výstupní výkon při účiníku 0,9 poskytuje až o 15% více činného výkonu než má standardní UPS
UPS Technology, spol. s r. o., tel.: 543 420 299, fax: 543 420 297, email: [email protected], http://www.ups.cz
3/6
Multi Sentry TT MST
Flexibilita
Díky své výkonnosti, pružnosti konfigurace, množství příslušenství a možností rozšíření má Multi Sentry
široké spektrum nasazení.
• napájení kapacitní zátěže jako jsou Blade servery bez snížení aktivního výkonu s účiníkem od 0,9
induktivní po 0,9 kapacitní
• provozní režimy On-line, Eco, Smart Active a Stand By Off
• provoz jako frekvenční měnič
• programovatelné zásuvky EnergyShare pro zajištění napájení nejdůležitších zátěží, popř.
naprogramování jen pro použítí při výpadku napájení ze sítě
• Cold Start pro zapnutí UPS i při výpadku napájení ze sítě
• velikost skříně umožňující umístění baterií pro středně dlouhé doby zálohy
• volitelně: teplotní čidlo pro externí bateriové skříně; umožňují lépe kompenzovat dobíjecí napětí
• volitelně: dodatečný bateriový dobíječ pro zkrácení nabíjecí doby
• volitelně: dvojitý vstup napájení (double input)
• izolační transformátor pro odlišení nulového vodiče v případě dvou oddělenych zdrojích, nebo pro
galvanické oddělení vstupu a výstupu
• komunikační platforma pro všechny operační systémy: dohledový a shutdown software PoweShield3
• kompativilní se službou Riello TeleNetGuard
• RS232 sériový nebo USB port
• 3 volné sloty pro rozšiřující karty (beznapěťové kontakty, SNMP adaptér atd.)
• konektor REPO Remote Emergency Power Off pro dálkové vypnutí UPS
• displej s grafickým zobrazením
UPS Technology, spol. s r. o., tel.: 543 420 299, fax: 543 420 297, email: [email protected], http://www.ups.cz
4/6
Multi Sentry TT MST
TECHNICKÁ SPECIFIKACE UPS
UPS
10 kVA
12 kVA
15 kVA
20 kVA
Vstup
Jmenovité napětí
380-400-415 Vac 3f + N (4 vodič)
Jmenovitá frekvence
50-60Hz
20% @ 100% load
-40% +20% @50% load
Dovolená odchylka vstupního napětí (od 400 V)
20%
40-72Hz
Dovolená odchylka vstupní frekvence (od 50/60 Hz)
Technologie
Vysokofrekvenční IGBT s digitálním řízením účiníku ve všech fázích
THDi  3 % (8)
Zkreslení vstupního proudu
Vstupní účiník
≥0.99
Rampa
Programovatelně od 5 do 30s s kroky po 1s
Výstup
Jmenovité napětí
380-400-415 Vac 3f + N (4 vodič)
Jmenovitá frekvence
Jmenovitý zdánlivý výstupní výkon
Jmenovitá činný výstupní výkon
Výstupní účiník
Zkratový proudPřesnost výstupního napětí ( 400 V)
Přesnost výstupního napětí ( 400 V)
Statická stabilita
Dynamická stabilita
Zkreslení napětí s lineární a nelineární zátěží
Dovolený poměr špičková/efektivní hodnota proudu
Přesnost frekvence
Přetížitelnost invertoru při výstupním účiníku 0,8
Přetížitelnost invertoru při výstupním účiníku 0,9
Přetížitelnost bypassu
Technologie
50/60Hz (also frequency converter with batteries)
10kVA
12kVA
9kW
10.8kW
15kVA
20kVA
13.5kW
18kW
0,9
1,5x In po dobu>500ms
 1%
 0.5%
 3% odporová zátěž
EN62040 -3 třída 1 nelineární zátěž
1% s lineární zátěží
3% s nelineární zátěží
3:1
0.1%
115% trvale
125% 10 min
150% 1 min
168% 5 sec
>168% 0.5 sec
110% 10 min
133% 1 min
150% 5 sec
>150% 0.5 sec
110% trvale
133% 60 min
150% 10 min
>150% 2 sec
Vysokofrekvenční IGBT s digitálním multiprocesorovým řízením (DSP+P), napětí/proud
Bateriový dobíječ
Jmenovité napětí
Maximální dobíjecí proud
Způsob dobíjení
Technology
Vstupní napěť. tolerance pro nabíjení při max. proudu
240Vdc
6A
Dvouúrovnňové s teplotní kompenzací
Analogová spínací s mikroprocesorovým řízením (PVM napětí a dobíjece proud)
345-480Vac
UPS Technology, spol. s r. o., tel.: 543 420 299, fax: 543 420 297, email: [email protected], http://www.ups.cz
5/6
Multi Sentry TT MST
UPS Models
10 kVA
12 kVA
15 kVA
20 kVA
Rozměry a hmotnost
Šířka x Hloubka x Výška MST (MCT)
Typ
Hmotnost (bez baterií)
440 x 850x 1320 mm
(320 x 840 x 930 mm)
Typ Tower s kolečky, display je umístěn napevno na horní straně předního
panelu. Dveře ve spodní části přední strany umožňují přístup ke konektorům a
jističům.
80Kg
82Kg
90Kg
95Kg
Provozní stavy a účinnost
On-line s dvojí konverzí
ECO mode
Smart Active mode
Stand-by Off (Emergency)
Provozní stavy
on line mode
93.5%
ECO mode
DC/AC účinnost
94%
98%
≥92.5%
≥93.5%
≤48dB(A)
≤52dB(A)
Různé
Hlučnost
Barva
Teplota okolí
Normy bezpečnosti
Normy EMC
Světle šedá
0 – 40 °C
EN 62040-1-1, nařízení 73/23/EEC a 93/68/EEC
EN 62040-2 cl. C2 nařízení 2004/108/EEC, 93/68/EEC a 89/336/EEC
UPS Technology, spol. s r. o., tel.: 543 420 299, fax: 543 420 297, email: [email protected], http://www.ups.cz
6/6

Podobné dokumenty

Page 1 Page 2 výkonem, kde je UPS napájen agregátem, nebo

Page 1 Page 2 výkonem, kde je UPS napájen agregátem, nebo jako jsou blade-servery, aniž by došlo ke snížení þinného výkonu od 0,9 kapacitní po 0,9 indukþní.

Více

Ceník pohonů vrat a bran 2016

Ceník pohonů vrat a bran 2016 Sada - 1 - křídlá, motor 230V - pro bránu do 3m-průjezdu Sady obsahují: 2x křídlový pohon, jednotka ZF1, přijímač AF43S, 1ks vys.2-kan.mini TOP-432NA, infrazávora DIR10, součástí je koncový spínač ...

Více

NAVOD PRO USSPM a USSPH

NAVOD PRO USSPM a USSPH Je-li UPS v provozu, musí být provozní teplota v rozmezí 0 až 40 °C a zařízení nesmí být umístěno na místech vystavených přímému slunečnímu záření nebo horkému vzduchu. Doporučená provozní teplota ...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Výhody: - ohraničená doba zpoždění přenosu paketu v síti - vysoké využití kapacity kanálu

Více

skladacka UPS

skladacka UPS Eaton BladeUPS s výkonem 12–60 kW je on-line UPS s dvojitou konverzí určenou pro montáž do datového rozváděče (racku) vhodnou pro decentrální zálohu napájení. Modulární stavebnicová technologie umo...

Více

Atlas Copco Mobilní Kompresory

Atlas Copco Mobilní Kompresory Atlas Copco je průmyslovou skupinou s celosvětově vedoucí pozicí v oblasti kompresorů, stavebních a důlních strojů, pneumatického nářadí a montážních systémů. Atlas Copco dodává trvale udržitelná ř...

Více

Protect 3.M 2.0 (CZ) - AEG Power Solutions

Protect 3.M 2.0 (CZ) - AEG Power Solutions údržby a snížení MTTR (Mean Time to Repair = střední doba na opravu). Tento návod na obsluhu je platný pro oba modely (80/120kVA). Neliší-li se nákresy jednotlivých modelů, jsou uvedeny nákresy mod...

Více

Dell Smart-UPS 1500–3000 VA

Dell Smart-UPS 1500–3000 VA Karta pro síťovou správu záložního zdroje se sledováním okolního prostředí zajišťuje uživatelské rozhraní pro vzdálenou správu

Více