the list of higher education institutions in the czech republic

Komentáře

Transkript

the list of higher education institutions in the czech republic
THE LIST OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS IN THE CZECH REPUBLIC
– ADDRESSES, CONTACTS, YEAR CREATED, STATE PERMISSION, RENAME OF
INSTITUTION, MERGER
2006
Higher Education Institutions
CONTENTS
I. PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.........................................................5
Univerzita Karlova v Praze (UK) – Charles University in Prague.........................................5
Masarykova univerzita (MU) – Masaryk University..............................................................5
Univerzita Palackého v Olomouci (UP) – Palacky University in Olomouc...........................5
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) – University of South Bohemia České
Budějovice..............................................................................................................................5
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) – University of West Bohemia in Pilsen...................6
Univerzita Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) – Jan Evangelista Purkyně
University in Ústí nad Labem.................................................................................................6
Ostravská univerzita v Ostravě (OU) – University of Ostrava...............................................6
Slezská univerzita v Opavě (SU) – Silesian University in Opava..........................................6
Univerzita Hradec Králové (UHK) – University of Hradec Králové.....................................7
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU BRNO) – University of Veterinary and
Pharmaceutical Sciences Brno................................................................................................7
České vysoké učení technické (ČVUT) – Czech Technical University in Prague..................7
Vysoké učení technické v Brně (VUT) – Brno University of Technology.............................7
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) – Tomas Bata University in Zlín............................7
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) – Institute of Chemical
Technology, Prague.................................................................................................................8
Univerzita Pardubice (UPa) – University of Pardubice..........................................................8
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) – VŠB - Technical
University of Ostrava..............................................................................................................8
Technická univerzita v Liberci (TUL) – Technical University of Liberec.............................8
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) – University of Economics, Prague......................9
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) – Czech University of Agriculture in Prague. .9
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU) – Mendel University of
Agriculture and Forestry in Brno............................................................................................9
Akademie múzických umění v Praze (AMU) – Academy of Performing Arts in Prague......9
Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) – Academy of Fine Arts in Prague................10
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP) – Academy of Arts, Architecture and
Design in Prague...................................................................................................................10
Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU) – Janáček Academy of Music and
Performing Arts in Brno........................................................................................................10
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) – College of Polytechnics, Jihlava..................10
II. STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.........................................................11
Univerzita obrany v Brně (UO) – University of Defence in Brno........................................11
Policejní akademie České republiky (PA ČR) – Police Academy of the Czech Republic....11
III. PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS..................................................12
Evropský polytechnický institut, s. r. o. (EPI) – European Polytechnic Institute, Ltd.........12
Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o. (VŠH) – Institute of Hospotality Management in
Prague 8, Ltd.........................................................................................................................12
Bankovní institut vysoká škola, a. s. (BIVŠ) – College of Banking in Prague, Inc.............12
Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. (VŠFS) – Institute of Finance and Administration,
p. b. c.....................................................................................................................................12
Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. (VŠ KV) – College Karlovy Vary, p. b. c....................12
ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola (ŠAVŠ) – ŠKODA AUTO College, Inc........................13
Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s. r. o. (LA) – The
Writer’s Academy of Josef Škvorecký, Ltd..........................................................................13
2
Higher Education Institutions
Vysoká škola podnikání, a. s. (VŠP) – Business School Ostrava, plc..................................13
Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s. r. o. (VŠ CRHL) – College of
Tourism, Hotel and Spa Hospitality, Ltd...............................................................................13
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. (SVŠES) – Private College of
Economic Studies, Ltd..........................................................................................................13
Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. (VŠO) – College of Business Studies in Prague, p.
b. c.........................................................................................................................................13
Akademie STING, o. p. s. – STING Academy, p. b. c.........................................................14
Pražský technologický institut, o. p. s. (PTI) – Prague Institute of Technology, p. b. c.......14
Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. (VŠ VSMV) –
College of Public Administration and International Relations in Prague, p. b. c.................14
Vysoká škola J. A. Komenského, s. r. o. (VŠJAK) – J. A. Komenský College of Higher
Education, Ltd.......................................................................................................................14
Anglo-americká vysoká škola, o. p. s. (AAVŠ) – The New Anglo-American College in
Prague, p. b. c........................................................................................................................14
Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a. s. (VŠKE) – Karel Engliš College, Brno, Inc..........15
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o. (PVŠPS) – Prague College of
Psychological and Social Studies, Ltd..................................................................................15
Vysoká škola aplikovaného práva, s. r. o. (VŠAP) – College of Advanced Legal Studies,
Ltd.........................................................................................................................................15
Vysoká škola v Plzni, o. p. s. (VŠ PL) – The College of Pilsen, p. b. c................................15
University of New York in Prague, s. r. o. (UNYP) – University of New York in Prague,
Ltd.........................................................................................................................................15
Vysoká škola ekonomie a managementu, s. r. o. (VŠEM) – College of Economics and
Management, Ltd..................................................................................................................16
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s. (VŠMIE) – College of Managerial
Informatics and Economics, Inc............................................................................................16
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (VŠMVV) – School of
International and Public Relations, Prague, p. b. c...............................................................16
Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o. p. s. (EBF) –
International Baptist Theological Seminary of the European Baptist Fedaration, p. b. c.....16
Středočeský vysokoškolský institut, s. r. o. (SVI) – Institute of Central Bohemia, Ltd.......16
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. (ZMVŠ) – Westmoravian College Třebíč, p.
b. c.........................................................................................................................................17
Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, s. r. o.
(VŠPSV) – Academia Rerum Civilium, Ltd.........................................................................17
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (VŠERS) – College of European and
Regional Studies, p. b. c........................................................................................................17
Rašínova vysoká škola, s. r. o. (RVŠ) – Rašín College, Ltd.................................................17
Vysoká škola regionálního rozvoje, s. r. o. (VŠRR) – College of Regional Development,
Ltd.........................................................................................................................................17
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o. p. s. (FAMO) – Film Academy of
Miroslav Ondříček in Písek, p. b. c.......................................................................................18
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s. r. o. (VŠTVS PALESTRA) – College of
Physical Education and Sport Palestra, Ltd..........................................................................18
Newton College, a. s. (NC) – Newton College, Inc..............................................................18
Vysoká škola logistiky, o. p. s. (VŠL) – The College of Logistics, p. b. c............................18
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (VŠZ) – The College of Nursing and Midwifery, p. b. c.
...............................................................................................................................................18
B.I.B.S., a. s. Brno (BIBS) – Brno International Business School, Inc................................19
3
Higher Education Institutions
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s. r. o. (SVŠE) – Private College of
Economic Studies in Znojmo, Ltd........................................................................................19
Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. (MVŠO) – Moravian College Olomouc, p. b. c.19
4
Higher Education Institutions
I. PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Univerzita Karlova v Praze (UK) – Charles University in Prague
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, Phone: +420 224 491 111, +420 224 491 260, fax: +420 224 491 283
E-mail: [email protected], [email protected]
WWW Page: www.cuni.cz
Year created: 1348
Masarykova univerzita (MU) – Masaryk University
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, Phone: 549 494 479, 549 494 889, fax: 549 491 030
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.muni.cz
Year created: 1919
Rename of institution:
1960 – 1989 → Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně/J. E. Purkyně University
1990 – 2005 → Masarykova univerzita v Brně/Masaryk University in Brno
2005 → Masarykova univerzita/Masaryk University
Univerzita Palackého v Olomouci (UP) – Palacky University in Olomouc
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Phone: 585 631 004, fax: 585 222 731
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.upol.cz
Year created: 1573
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) – University of South
Bohemia České Budějovice
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, Phone: 389 032 021, fax: 385 310 348
E-mail: [email protected], [email protected]
WWW Page: www.jcu.cz
Year created: 1991
Merger:
1991 → Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích/Faculty of Education in České
Budějovice and Agronomická fakulta/Faculty of Agronomy in České Budějovice (a branch of
the Agricultural University in Prague) were merged
5
Higher Education Institutions
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) – University of West Bohemia in
Pilsen
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Phone: 377 631 021, fax: 377 631 022
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.zcu.cz
Year created: 1991
Merger:
1991 → Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni/Institute of Technology in Pilsen and
Pedagogická fakulta/Faculty of Education were merged
Univerzita Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) – Jan
Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem, Phone: 475 282 111, 475 282 343, fax: 472 772 982
E-mail: [email protected], [email protected]
WWW Page: www.ujep.cz
Year created: 1991
Ostravská univerzita v Ostravě (OU) – University of Ostrava
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1, Phone: 596 160 151, fax: 596 118 230
E-mail: [email protected], [email protected]
WWW Page: www.osu.cz
Year created: 1991
Slezská univerzita v Opavě (SU) – Silesian University in Opava
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, Phone: 553 684 111, fax: 553 684 618
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.slu.cz
Year created: 1991
Merger:
1991 → Filozofická fakulta v Opavě/Faculty of Arts nad Sciences in Opava and Obchodně
podnikatelská fakulta v Karviné/Faculty of Business Administration in Karviná were merged
Univerzita Hradec Králové (UHK) – University of Hradec Králové
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, Phone: 493 331 111, fax: 495 545 911
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.uhk.cz
6
Higher Education Institutions
Year created: 1992
Rename of institution:
1992 – 1999 → Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové/University of Education in
Hradec Králové
2000 → Univerzita Hradec Králové/University of Hradec Králové
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU BRNO) – University of
Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno
Palackého 1/3, 612 42 Brno, Phone: 541 561 111, 541 562 000, fax: 549 250 478
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vfu.cz
Year created: 1918
Rename of institution:
1968 – 1991 → Vysoká škola veterinární v Brně/University of Veterinary Sciences in Brno
1991 – 1994 → Vysoká škola veterinární a farmaceutická v Brně/ University of Veterinary
and Pharmaceutical Sciences Brno
1995 → Veterinární a farmaceutická univerzita Brno/University of Veterinary and
Pharmaceutical Sciences Brno
České vysoké učení technické (ČVUT) – Czech Technical University in
Prague
Zikova 4, 166 34 Praha 6, Phone: 224 351 111, fax: 224 310 783
WWW Page: www.cvut.cz
Year created: 1707
Vysoké učení technické v Brně (VUT) – Brno University of Technology
Antonínská 1, 602 00 Brno, Phone: 541 145 210, fax: 541 211 309
E-mail: [email protected], [email protected]
WWW Page: www.vutbr.cz
Year created: 1899
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) – Tomas Bata University in Zlín
Mostní 5139, 760 01 Zlín, Phone: 576 031 111, fax: 576 032 121
E-mail: [email protected], [email protected]
WWW Page: www.utb.cz
Year created: 2001
7
Higher Education Institutions
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) – Institute of
Chemical Technology, Prague
Technická 5, 166 28 Praha 6, Phone: 220 443 829, 220 444 060
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vscht.cz
Year created: 1952
Univerzita Pardubice (UPa) – University of Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice, Phone: 466 036 111, 467 306 111, fax: 466 036 361
E-mail: [email protected], [email protected]
WWW Page: www.upce.cz
Year created: 1950
Rename of institution:
1960 – 1994 → Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích/Institute of Chemical
Technology in Pardubice
1994 → Univerzita Pardubice/University of Pardubice
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) – VŠB Technical University of Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba, Phone: 597 321 111, fax: 596 918 507
E-mail: [email protected], [email protected]
WWW Page: www.vsb.cz
Year created: 1849
Rename of institution:
1966 – 1995 → Vysoká škola báňská Ostrava
1995 → VŠB – Technická univerzita Ostrava/VŠB – Technical University of Ostrava
Technická univerzita v Liberci (TUL) – Technical University of Liberec
Hálkova 6, 461 17 Liberec, Phone: 485 351 111, 485 353 457, fax: 485 105 882
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.tul.cz
Year created: 1953
Rename of institution:
1960 – 1994 → Vysoká škola strojní a textilní v Liberci/College of Mechanical and Textile
Engineering
1995 → Technická univerzita v Liberci/Technical University in Liberec
8
Higher Education Institutions
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) – University of Economics, Prague
Nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Phone: 224 095 111, 224 095 773, fax: 224 095 817
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vse.cz
Year created: 1953
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) – Czech University of
Agriculture in Prague
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, Phone: 224 381 111, fax: 234 381 815
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.czu.cz
Year created: 1952
Rename of institution:
1952 – 1995 → Vysoká škola zemědělská v Praze/University of Agriculture in Prague
1995 → Česká zemědělská univerzita v Praze/Czech University of Agriculture in Prague
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU) – Mendel
University of Agriculture and Forestry in Brno
Zemědělská 1, 613 00 Brno, Phone: 545 131 111, 545 135 101, fax: 545 211 128
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.mendelu.cz
Year created: 1919
Rename of institution:
1919 – 1995 → Vysoká škola zemědělská v Brně/University of Agriculture in Brno
1995 → Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně/Mendel University of
Agriculture and Forestry in Brno
Akademie múzických umění v Praze (AMU) – Academy of Performing Arts
in Prague
Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1, Phone: 257 534 205, fax: 257 530 405
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.amu.cz
Year created: 1945
9
Higher Education Institutions
Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) – Academy of Fine Arts in
Prague
U Akademie 4, 170 22 Praha 7, Phone: 220 408 214, 220 408 243, fax: 233 381 662
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.avu.cz
Year created: 1799
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP) – Academy of Arts,
Architecture and Design in Prague
Nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1, metro A - Staroměstská, Phone: 251 098 111, stud. odd. 251
098 232, fax: 251 098 240
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vsup.cz
Year created: 1885
Rename of institution:
1980 – 2005 → Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze/Academy of Arts, Architecture
and Design in Prague
2005 → Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze/Academy of Arts, Architecture and
Design in Prague
Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU) – Janáček Academy
of Music and Performing Arts in Brno
Beethovenova 2, 662 15 Brno, Phone: 542 591 111, fax: 542 591 140
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.jamu.cz
Year created: 1947
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) – College of Polytechnics,
Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava, Phone: 567 141 111, fax: 567 300 727
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vspji.cz
Year created: 2004
10
Higher Education Institutions
II. STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Univerzita obrany v Brně (UO) – University of Defence in Brno
Kounicova 65, 612 00 Brno, Phone: 973 442 554, fax: 541 211 269
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.unob.cz
Year created: 2004
Rename of institution:
2004 – 2005 → Univerzita obrany/University of Defence
2005 → Univerzita obrany v Brně/University of Defence in Brno
Merger:
2004 → Vysoká vojenská škola ve Vyškově/Military University of Ground Forces in Vyškov,
Vojenská akademie v Brně/Military Academy in Brno and Vojenská lékařská akademie J. E.
Purkyně v Hradci Králové/J. E. Purkyně Military Medical Adacemy in Hradec Králové were
merged
Policejní akademie České republiky (PA ČR) – Police Academy of the Czech
Republic
Lhotecká 559/7, P.O.BOX 54, 143 00 Praha 4, Phone: 241 714 809, 974 828 140-1, fax: 974 842 565
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.polac.cz
Year created: 1992
11
Higher Education Institutions
III. PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Evropský polytechnický institut, s. r. o. (EPI) – European Polytechnic
Institute, Ltd.
Osvobození 699, 686 04 Kunovice, Phone: 572 549 018, 572 548 035, fax: 572 549 018
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vos.cz
Year created: 1999
State permission: 1999
Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o. (VŠH) – Institute of Hospotality
Management in Prague 8, Ltd.
Svídnická 506, 181 00 Praha 8, Phone: 283 101 121, 283 101 120, fax: 233 541 905
E-mail: [email protected], [email protected]
WWW Page: www.vsh.cz
Year created: 1999
State permission: 1999
Bankovní institut vysoká škola, a. s. (BIVŠ) – College of Banking in Prague,
Inc.
Ovenecká 9, 170 00 Praha 7, Phone: 233 074 521, fax: 233 072 083
E-mail: [email protected], [email protected]
WWW Page: www.bivs.cz
Year created: 1999
State permission: 1999
Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. (VŠFS) – Institute of Finance and
Administration, p. b. c.
Estonská 500, 101 00 Praha 10, Phone: 210 088 800, 271 741 597, fax: 271 740 871
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vsfs.cz
Year created: 1999
State permission: 1999
Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. (VŠ KV) – College Karlovy Vary, p. b. c.
T. G. Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary, Phone: 353 226 154, 353 226 155, fax: 353 230 665
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vskv.cz
Year created: 1999
State permission: 2000
12
Higher Education Institutions
ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola (ŠAVŠ) – ŠKODA AUTO College, Inc.
Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Phone: 326 706 230, fax: 326 721 711
E-mail: [email protected]uto.cz
WWW Page: www.savs.cz
Year created: 2000
State permission: 2000
Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s. r. o.
(LA) – The Writer’s Academy of Josef Škvorecký, Ltd.
Malovická 2751, 141 00 Praha 4, Phone: 272 773 045, 272 772 003, fax: 272 763 020
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.lit-akad.cz
Year created: 2000
State permission: 2000
Vysoká škola podnikání, a. s. (VŠP) – Business School Ostrava, plc.
Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, Phone: 595 228 111, fax: 595 228 199
E-mail: [email protected], [email protected]
WWW Page: www.vsp.cz
Year created: 2000
State permission: 2000
Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s. r. o. (VŠ CRHL) –
College of Tourism, Hotel and Spa Hospitality, Ltd.
Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, Phone: 224 142 683, 224 142 685, fax: 224 142 685
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vscrhl.cz
Year created: 2000
State permission: 2000
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. (SVŠES) – Private
College of Economic Studies, Ltd.
Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 - Libeň, Phone: 284 840 027, 284 841 027, fax: 284 841 196
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.svses.cz
Year created: 2000
State permission: 2000
Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. (VŠO) – College of Business Studies
in Prague, p. b. c.
Masná 13, pobočka Spálená 14, 110 00 Praha 1, Phone: 224 076 014, 224 076 337, fax: 224 076 010
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vso-praha.cz
13
Higher Education Institutions
Year created: 2000
State permission: 2000
Akademie STING, o. p. s. – STING Academy, p. b. c.
Stromovka 1, 637 00 Brno, Phone: 541 220 334, 603 462 002, fax: 541 220 334
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.sting.cz
Year created: 2000
State permission: 2000
Pražský technologický institut, o. p. s. (PTI) – Prague Institute of
Technology, p. b. c.
Choceradská 13/2600, 141 38 Praha 4, Phone: 272 773 110, 272 765 276, fax: 272 765 276
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.pti.cz
Year created: 1999
State permission: 2000
Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. (VŠ
VSMV) – College of Public Administration and International Relations in
Prague, p. b. c.
Dubečská 900/10, 100 00 Praha 10 - Strašnice, Phone: 274 815 044, 274 821 235, fax: 274 817 190
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vsvsmv.cz
Year created: 2001
State permission: 2001
Vysoká škola J. A. Komenského, s. r. o. (VŠJAK) – J. A. Komenský College
of Higher Education, Ltd.
Roháčova 63, 130 00 Praha 3, Phone: 267 199 012, 267 199 013, fax: 257 531 476
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vsjak.cz
Year created: 2001
State permission: 2001
Anglo-americká vysoká škola, o. p. s. (AAVŠ) – The New Anglo-American
College in Prague, p. b. c.
Lázeňská 4, 118 00 Praha 1, Phone: 257 530 202, 257 286 640, fax: 257 532 911
E-mail: [email protected], [email protected]
WWW Page: www.aac.edu, www.aavs.cz
Year created: 2001
State permission: 2001
14
Higher Education Institutions
Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a. s. (VŠKE) – Karel Engliš College,
Brno, Inc.
Šujanovo nám. 1, 602 00 Brno, Phone: 543 254 856, 543 242 278, fax: 543 254 870
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vske.cz
Year created: 2001
State permission: 2001
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o. (PVŠPS) – Prague
College of Psychological and Social Studies, Ltd.
Hekrova 805, 149 00 Praha 4 - Háje, Phone: 267 913 634, 272 937 714, fax: 267 913 634
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.viap.cz
Year created: 2001
State permission: 2001
Vysoká škola aplikovaného práva, s. r. o. (VŠAP) – College of Advanced
Legal Studies, Ltd.
Chomutovická 1443, 149 00 Praha 11 - Jižní Město, Phone: 272 931 435, fax: 272 931 446
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vsap.cz
Year created: 2001
State permission: 2001
Vysoká škola v Plzni, o. p. s. (VŠ PL) – The College of Pilsen, p. b. c.
Ledecká 35, 323 21 Plzeň, Phone: 377 534 450, 377 520 384, fax: 377 534 450
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vsplzen.cz
Year created: 2001
State permission: 2001
University of New York in Prague, s. r. o. (UNYP) – University of New York
in Prague, Ltd.
Legerova 72, 120 00 Praha 2, Phone: 224 221 281, 224 221 261, fax: 224 221 247
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.unyp.cz
Year created: 1998
State permission: 2001
15
Higher Education Institutions
Vysoká škola ekonomie a managementu, s. r. o. (VŠEM) – College of
Economics and Management, Ltd.
I.P.Pavlova 3, 120 00 Praha 2, Phone: 841 133 166, 777 709 831
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vsem.cz
Year created: 2001
State permission: 2001
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s. (VŠMIE) –
College of Managerial Informatics and Economics, Inc.
Vltavská 14/585, 150 00 Praha 5, Phone: 251 512 231, 800 555 808, fax: 251 512 232
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vsmie.cz
Year created: 2001
State permission: 2002
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (VŠMVV) –
School of International and Public Relations, Prague, p. b. c.
U Santošky 17, 150 00 Praha 5, Phone: 251 563 158, 251 561 557, fax: 251 562 124
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vip-vs.cz
Year created: 1999
State permission: 2002
Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace,
o. p. s. (EBF) – International Baptist Theological Seminary of the European
Baptist Fedaration, p. b. c.
Nad Habrovkou 3, 164 00 Praha 6, Phone: 296 392 377, 296 392 111, fax: 296 392 313
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.ibts.cz
Year created: 1949
State permission: 2002
Středočeský vysokoškolský institut, s. r. o. (SVI) – Institute of Central
Bohemia, Ltd.
C. Boudy 1444, 272 02 Kladno, Phone: 312 664 784, 312 663 822, 603 448 887, 602 365 068, 606
619 461
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
WWW Page: www.svikladno.cz
Year created: 2002
State permission: 2002
16
Higher Education Institutions
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. (ZMVŠ) – Westmoravian
College Třebíč, p. b. c.
Okružní 935, 674 01 Třebíč, Phone: 568 850 047, 568 851 229
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.zmvs.cz
Year created: 2003
State permission: 2003
Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd,
s. r. o. (VŠPSV) – Academia Rerum Civilium, Ltd.
Ovčárecká 312, 280 02 Kolín V, Phone: 321 734 711, fax: 321 734 720
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vspsv.cz
Year created: 2003
State permission: 2003
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (VŠERS) – College of
European and Regional Studies, p. b. c.
Žižkova 6, 370 01 České Budějovice, Phone: 386 116 811, 386 116 816, fax: 386 116 824
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vsers.cz
Year created: 2001
State permission: 2003
Rašínova vysoká škola, s. r. o. (RVŠ) – Rašín College, Ltd.
Hudcova 78, 612 00 Brno, Phone: 541 632 402, 541 241 624, fax: 541 241 624
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.ravys.cz
Year created: 2003
State permission: 2003
Vysoká škola regionálního rozvoje, s. r. o. (VŠRR) – College of Regional
Development, Ltd.
Žalanského 68/54, 163 00 Praha 17 - Řepy, Phone: 235 322 762, fax: 235 322 762
E-mail: [email protected], [email protected]
WWW Page: www.vsrr.cz
Year created: 2003
State permission: 2003
17
Higher Education Institutions
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o. p. s. (FAMO) – Film
Academy of Miroslav Ondříček in Písek, p. b. c.
Lipová alej 2068, 397 01 Písek, Phone: 382 264 212, fax: 382 264 212
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.filmovka.cz
Year created: 2003
State permission: 2003
Rename of institution:
2003 – 2005 → Filmová akademie v Písku/Film Academy in Písek
2005 → Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku/Film Academy of Miroslav Ondříček
in Písek
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s. r. o. (VŠTVS
PALESTRA) – College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd.
Pilská 9, 198 00 Praha 14 - Hostavice, Phone: 281 930 154, 281 930 160
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.palestra.cz
Year created: 2000
State permission: 2003
Newton College, a. s. (NC) – Newton College, Inc.
Tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno, Phone: 545 124 614, fax: 545 124 621
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.newtoncollege.cz
Year created: 1994
State permission: 2004
Vysoká škola logistiky, o. p. s. (VŠL) – The College of Logistics, p. b. c.
Palackého 1380/19, 750 02 Přerov I – město, Phone: 581 701 445, fax: 581 259 131
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vslg.cz
Year created: 2004
State permission: 2004
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (VŠZ) – The College of Nursing and
Midwifery, p. b. c.
Duškova 7, 150 00 Praha 5, Phone: 210 082 412, fax: 257 316 787
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.vszdrav.cz
18
Higher Education Institutions
Year created: 1996
State permission: 2004
B.I.B.S., a. s. Brno (BIBS) – Brno International Business School, Inc.
Lidická 1879/48, 602 00 Brno – Černá Pole, Phone: 545 570 111, fax: 545 570 115
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.bibs.cz
Year created: 1998
State permission: 2005
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s. r. o. (SVŠE) – Private
College of Economic Studies in Znojmo, Ltd.
Václavské nám. 132/6, 669 02 Znojmo, Phone: 533 399 047, fax: 515 221 865
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.svse.cz
Year created: 2005
State permission: 2005
Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. (MVŠO) – Moravian College
Olomouc, p. b. c.
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc – Hodolany, Phone: 587 332 311, 587 331 822, fax: 587 332
311
E-mail: [email protected]
WWW Page: www.mvso.cz
Year created: 2005
State permission: 2005
19
Higher Education Institutions
20

Podobné dokumenty

Závěrečná zpráva o realizaci projektu1 1. Stručný přehled

Závěrečná zpráva o realizaci projektu1 1. Stručný přehled pracovišti Na Santince a každého semináře se účastní okolo 50 pracovníků a studentů Centra. Atmosféra seminářů je velmi pracovní a inspirující a toto pokládáme za splnění jednoho z cílů Centra. V o...

Více

Zpráva o plnění úkolů projektu LN00A032 „Centrum komplexních

Zpráva o plnění úkolů projektu LN00A032 „Centrum komplexních otištěno 29 vědeckých publikací v předních světových časopisech a 21 dalších publikací je v tisku. Kromě toho byly publikovány čtyři knižní příspěvky. Za vědecky nejhodnotnější považujeme 2 publika...

Více