Softstartéry SIRIUS

Komentáře

Transkript

Softstartéry SIRIUS
04/04
| Objednací číslo:E20001-A820-P320-2D00
|
DISPO 27601
|
21C8170 SGSF.52.4.01 PA 04043.0
|
Printed in Czech Republic |
© Siemens AG 2004
Zrodila se nová hvězda
Rozšířená generace softstartérů
sirius
SOFTSTARTÉRY
Planetární mlhoviny – jako tahle
známá mlhovina v souhvězdí
Vodnáře – symbolizují neustálý
koloběh hmoty: vznikly z pozůstatků
bývalých nebeských těles a jsou
místem zrodu nových hvězd.
4/5
Propagátor nového směru ve spínání, jištění a spouštění –
systémová stavebnice SIRIUS
6/9
Opakovaně startuje nová hvězda –
rozšířená generace softstartérů SIRIUS
10/15
Opakované měkké starty –
softstartéry pro standardní aplikace
16/21
Jsou silné, ale startují měkce –
softstartéry pro špičkové aplikace
22/23
Celá rodina softstartérů v přehledu
Všechno je snadné – se spínací technikou SIRIUS.
Už více než 110 let vyvíjíme a vyrábíme pro vás spínací přístroje pro
průmysl. Přitom si stále klademe jeden cíl: novou a spolehlivější spínací
technikou vám ulehčit vaši práci – na rozváděči, na technologickém
zařízení nebo přímo na stroji. Právě proto jsme v současnosti spojili celou
spínací techniku pro průmysl pod jednu hvězdu - SIRIUS.
Pro vás to znamená zjednodušené rozhodování: kdykoliv potřebujete
spínací přístroje pro spotřebičové vývody, komponenty pro rozvody energie, ovládací a signalizační přístroje nebo kompletní systémy rozvodných
skříní – SIRIUS Industrial Control vám nabízí úplné spektrum těchto
výrobků. A nejen to! Téma „technika“ získává s přístroji SIRIUS nový rozměr
v „easy going“ – v bezstarostném používání. Snažíme se například, aby se
naše produkty daly jednoduše a rychle namontovat – používáme nové
připojovací techniky nebo neustále zmenšujeme velikosti přístrojů. Bez starostí je také fungování těchto přístrojů a zařízení - díky důsledné standardizaci nabízíme produkty s mimořádně dlouhou životností a s mimořádně vysokou spolehlivostí.
Rozsáhlé integrační koncepce, jako například Totally Integrated Power,
Safety Integrated nebo ECOFAST umožňují začlenění našeho sortimentu do
optimalizovaných systémů. A vyskytne-li se přece jen problém, vyřešíme
jej pomocí nejrychlejší logistiky a podpory na celém světě. Se spínací technikou SIRIUS můžete hledět do budoucnosti pokojně a s důvěrou.
2|3
Naše sluneční soustava je jedinečné seskupení –
je přizpůsobivá a současně stabilní …
Naše hvězda SIRIUS rozšířila svou zář a dnes září na celou naši spínací
techniku pro průmysl. I nadále je jejím jádrem systémová stavebnice SIRIUS.
Se schopností neustálé inovace. A se vším, co potřebujete pro spínání, jištění
a spouštění ve spotřebičových vývodech. S modulárními a vzájemně
optimálně vyladěnými standardními komponenty, které lze libovolně
SIRIUS 3RW 30: pásový
dopravník je spouštěn bez rázů,
tím se minimalizuje opotřebení
a prodlužují intervaly mezi
údržbou.
a jednoduše kombinovat.
Přednosti systému SIRIUS – přehled
Spotřebičové vývody
až do 250 kW je možná realizace standardními přístroji
Modulární konstrukce
vše spolu pasuje a vše lze libovolně kombinovat
Varianty a velikosti
úsporný a přizpůsobivý systém - 7 kompaktních velikostí
Realizace
rychlé uvedení do provozu, krátké časy přípravy, jednoduché zapojení
Komunikace
otevřený pro SIRIUS NET; možnost připojení na AS-interface a PROFIBUS-DP
Údržba
extrémně dlouhá životnost, nenáročný na údržbu a spolehlivý
Způsob osazení přístrojů
velice úsporný – malá šířka přístrojů, těsné osazení přístrojů - až do teploty 60°C
Schválení
schválen a celosvětově certifikován: UL, CSA, pro stavbu lodí, ...
Design
čistý, ergonomický, oceněn cenou za design
Montáž
upevnění šrouby nebo zaklapnutím – spolehlivé po celou dobu života
Servis
krátké dodací lhůty – také náhradních dílů, celosvětová logistická síť
Životní prostředí
ekologická výroba a materiály, recyklovatelné materiály, minimální ztrátové výkony
Příslušenství
minimální počet variant – příslušenství je integrované
Pružinové svorky CAGE CLAMP rychlé a spolehlivé připojení, bezúdržbové, odolné vůči otřesům
Standardní komponenty
systémové stavebnice SIRIUS
otevírají téměř nekonečné možnosti
spínání, jištění a spouštění.
Známost, která přináší zisky: systém SIRIUS
Systémová stavebnice SIRIUS je neustále rozšiřována a nabízí vše, co je potřebné
pro spínání, jištění a pro spouštění motorů a jiných spotřebičů. Modulární standardní komponenty vzájemně pasují a lze je bez problémů kombinovat; proto je
práce se stavebnicí SIRIUS tak příjemná. Všechny požadavky, které přináší praxe
lze pomocí přístrojů SIRIUS řešit individuálně a přitom ekonomicky. Jednotlivé
komponenty se vyznačují prostorovou nenáročností a vysokou přizpůsobivostí.
Projektování, montáž a zapojení, ale také údržba jsou velice jednoduché, takže
se tím ušetří mnoho drahocenného času. Systém SIRIUS splňuje nejvyšší technické standardy a neustále nabízí technické novinky: například řešení kompaktních softstartérů, polovodičové stykače a mnoho dalších řešení. Ať už je
spotřebičový vývod vybaven jističi nebo nadproudovými relé, stykači nebo softstartéry, SIRIUS nabízí pro každou aplikaci vhodné řešení.
Technická dokonalost: design SIRIUS
Je zřejmé, že systémová stavebnice SIRIUS vzbuzuje u techniků nadšení. Oko
potěší také pohled do rozváděče. Vynikající ergonomika, skvělý vzhled
a tvarování vytvářejí uspořádaný celkový obraz a zasloužily se o udělení ceny za
design – IF Product Design Award.
Přesvědčivá přizpůsobivost: možnosti kombinování
Systém SIRIUS umožňuje jednoduché kombinování jističů, stykačů,
a nadproudových relé. Jen sedm velikostí pokrývá celý výkonový rozsah až do
250 kW. Nasadit, přišroubovat a spotřebičový vývod je hotov.
Se SIRIUS nejste nikdy sami – celosvětová síť servisu
Ať v Oslo, v Praze nebo v Kapském Městě – nikde na světě se nemusíte zříci
předností, které vám dává SIRIUS. SIRIUS je schválen na celém světě a je
dostupný všude. A se SIRIUS jsme pro vás přítomni v 190 zemích na celé Zemi.
4|5
... stejně jako naše
systémová stavebnice SIRIUS
Nová interpretace dynamiky
Planetární mlhoviny jsou symbolem
dynamických a energetických procesů.
Stále rostoucí hustota hmoty a teplota
umožňují fúzi atomů - a tak se rodí nové
hvězdy.
... rozšířená generace:
softstartéry SIRIUS
3RW30
velikost
22.5 mm
3RW30
velikost
S00
3RW30
velikost
S0
3RW30
velikost
S2
3RW30
velikost
S3
3RW40
velikost
S6
3RW40
velikost
S12
Dynamický a plný energie je životní cyklus hvězdy – právě tak opakovaně
startuje také naša rodina softstartérů SIRIUS zde dole, na naší Zemi. Úplné
3RW44
velikost
do 90 kW
spektrum, pokrývající všechny standardní i špičkové aplikace spouštění
motorů. Přednosti pozvolného rozběhu a doběhu lze v současnosti využít
pro jednoduchou a úspornou realizaci optimálních návrhů strojů a zařízení
3RW44
velikost
do 250 kW
v nejrůznějších aplikacích.
Pomocí softstartérů
SIRIUS lze například
optimálně spouštět
čerpadla chladicích
okruhů v elektrárnách
nebo pomocí speciální
funkce pozvolného
doběhu čerpadla
odstranit zpětný ráz
vodního sloupce.
Měkký start je lepší
Trojfázový motor je v současnosti naprosto základní koncepcí pohonů. Přitom
přímé spouštění těchto motorů nebo také spouštění hvězda – trojúhelník není
v mnoha případech tím nejlepším řešením. Běžným jevem jsou nepříjemné
vedlejší účinky takového způsobu spouštění - mechanické rázy nebo poklesy
napětí v síti.
Náprava je zde nasnadě - softstartéry. Softstartér řídí napájecí napětí motoru
plynule, beze skoků a motor se přizpůsobí zátěži od pracovního stroje. Strojní
zařízení se velice šetrně rozbíhá, což má příznivý vliv na provoz a na prodloužení
životnosti zařízení.
Odstranění tlakových rázů při spouštění a zastavování odstředivých nebo
pístových čerpadel, bezrázový rozběh dopravníků anebo snížení rozběhového
proudu pily nebo míchadla – pro bezrázový rozběh motorů nabízíme téměř pro
všechny aplikace „měkkou“ alternativu.
6|7
Princip
Jak funguje softstartér?
Softstartéry omezují rozběhový proud a tudíž
i moment motoru. Tím se
spolehlivě odstraní mechanické
rázy, ale také poklesy napětí
v napájecí síti. Napětí na
svorkách motoru se při
spouštění sníží řízením fázového úhlu zapnutí (tyristoru) na
nastavenou počáteční hodnotu
a v nastaveném intervalu se
pomocí funkce rampy plynule zvyšuje na plnou
hodnotu síťového napětí. Plynulý rozběh
a doběh šetří poháněnou technologii a zajišťuje
bezproblémový chod výroby.
Lze softstartéry osadit také do
spotřebičových vývodů?
Ovšem. Bezpojistkové spotřebičové vývody, osazené například jističi SIRIUS 3RV jsou velice malé,
nenáročné na prostor. V kombinaci s tepelnými
anebo elektronickými nadproudovými relé lze
vytvořit také pojistkové spotřebičové vývody,
a to velice rychle a prostorově úsporně.
Jak to funguje detailně?
Jak se nastavují parametry softstartéru?
Standardní softstartéry SIEMENS mají pohodlné
nastavování doby rozběhu, počátečního napětí
a doby doběhu pomocí potenciometrů. Hodnoty
lze velice jemně nastavovat v obvyklých rozsazích.
Softstartéry s ochranou motoru při přetížení mají
navíc nastavení jmenovitého proudu motoru,
volbu třídy vybavení při přetížení a nastavení
omezení proudu; tyto parametry se nastavují
stejným způsobem jako předešlé.
Rozmanité funkce našich špičkových – „Highfeature“ softstartérů se nastavují rychle
a pohodlně pomocí malé klávesnice, integrované v softstartéru a pomocí menu na grafickém
displeji. Stejným způsobem se také uvádějí do
provozu a diagnostikují.
Přidaná hodnota
Proč je regulace točivého momentu
nejlepším řešením?
Kolísání proudu a napětí při zapínaní: to jsou problémy, se kterými zápasí provozovatelé elektrických
sítí. Vaše stroje jsou zatěžovány náhlými změnami
točivého momentu. Minimalizujte proto vaše náklady na údržbu strojů a využijte šetrnou regulaci
momentu našimi špičkovými softstartéry.
Točivý moment
chráněné při přetížení. Ve všech ostatních
případech využijte přednosti naší systémové
stavebnice SIRIUS a použijte naše jističe nebo nadproudová relé. Vše spolu pasuje.
Jaké přednosti má zapojení „uvnitř
trojúhelníku“?
V zapojení „uvnitř trojúhelníku“ (√3, označované
někdy i jako „fázové“) je fáze softstartéru zapojena
v sérii s vinutím motoru ve větvi trojúhelníku. Softstartér je tudíž začleněn „uvnitř“ trojúhelníku. V
tomto zapojení teče fází softstartéru jen proud
větve trojúhelníku, což je asi 58% (1/√3) proudu
odebíraného ze sítě. Tudíž softstartérem teče
maximálně 58% jmenovitého proudu motoru, což
v některých případech umožňuje použít
podstatně menší softstartér. Tento způsob zapojení si naše softstartéry automaticky zjišťují.
Standardní zapojení
L1
L2
L3
N
PE
Mpřímý
start
Ie
MN
1
2
3
Otáčky
1)
2)
3)
M moment při napěťově
nN
IN
řízeném softstartéru
M moment při momentově
řízeném softstartéru
M moment zátěže (např. čerpadlo)
Jak se realizuje ochrana motoru při
přetížení?
Žádný problém: pro mnoho aplikací je jednoduše
ochrana motoru při přetížení již integrována
v našich softstartérech. Odpadají tím náklady na
další zapojení a také samotné softstartéry jsou již
Měkký při startu, silný v účinku –
Přednosti softstartérů SIRIUS v přehledu
Jmenovitý proud Ie softstartéru odpovídá
jmenovitému proudu IN
3 vodiče vývodu pro napájení motoru
Zapojení „uvnitř trojúhelníku”
L1
L2
L3
N
PE
• Pozvolný rozběh a doběh
• Spouštění bez stupňů
U2
IN
L2
U1
T1
• Snížení špiček proudu
T2
V1
• Odstranění poklesu napětí sítě při rozběhu
• Odlehčení napájecí sítě
• Snížení mechanického zatížení pohonů
• Podstatná úspora místa a propojování vodiči ve srovnání s konvenčním zapojením
• Bezúdržbové spínání
• Nejjednodušší obsluha
• Pasují přesně do systémové stavebnice SIRIUS
V2
L1
Ie
W2
W1
T3
L3
Jmenovitý proud Ie softstartéru odpovídá
58% jmenovitého proudu IN
6 vodičů vývodu pro napájení motoru (jako
v zapojení „hvězda-trojúhelník“)
Technické detaily:
měkký start se SIRIUS.
Napětí na svorkách motoru
Přímý
start
Proud motoru
Hvězda trojúhelník
Softstartér
Moment motoru
I přímý
M přímý
start
start
100%
I hvězda-
M hvězda-
trojúhelník
trojúhelník
I soft-
M
M soft- N
startér
Čas
IN
Otáčky
nN
L1
UL1L3
α
α
Princip řízení fázového
úhlu (zapnutí) napětí tyristory
v softstartérech
M
3~
Čemu slouží nastavitelné omezení proudu?
Rozvodné podniky stále častěji kladou požadavky
na dodržování stanovené maximální hodnoty
proudu odebíraného ze sítě při spouštění
spotřebičů, aby se tím snížilo zatížení sítě. V takovém případě je nastavitelné omezení proudu
našich softstartérů to správné řešení.
U
IA
UN
IB
IS
IN
tR
L3
G1
α = fázový úhel zapnutí
US
Otáčky
nN
-L3
ϕ
α
α
L2
U L1
startér
t
n
Měkký rozběh s napěťovou rampou
a s proudovým omezením
Musí být všechny tři fáze řízené?
Ne. Pro pracovní spínání (v provozu) to není nutné.
A pro bezrázový start motorů s naší měkkou alternativou stačí pro standardní softstartéry také dvě
řízené fáze. Kromě toho, naše řešení šetří nejen
náklady, ale také místo v rozváděči. Avšak, požaduje-li se zapojení „uvnitř trojúhelníku“, pak se nelze
zříct řízení třetí fáze.
Je potřebný zvláštní přemosťující stykač?
Ne. Zabudovaný systém přemosťujících kontaktů
vám umožňuje ušetřit přemosťující stykač a přesto
důsledně minimalizovat výkonové ztráty na tyristorech.
Jak se softstartéry zapojují?
Jednotně – jako ostatní přístroje systémové stavebnice SIRIUS. Samozřejmostí jsou jak šroubové svorky
tak i pružinové svorky (Cage Clamp). Ostatní
způsoby zapojení přívodů jsou možné podle okolností.
A jak je to s komunikací?
Ovšemže, naše softstartéry komunikují také s okolním světem. Například naše špičkové softstartéry
mají komunikační modul pro PROFIBUS DP.
Existují také jiné způsoby pozvolného
spouštění motorů?
Také frekvenčním měničem lze dosáhnout pozvolného rozběhu motoru. Avšak použití frekvenčních
měničů má smysl jen v těch v případech, když je
kromě rozběhu potřebné měnit otáčky za provozu.
A to také něco stojí.
DETAILY
Doba
rampy
58%
8 |9
Opakované měkké starty
V neustále opakující se kvalitě krouží
hvězdy okolo Polárky – okolo severního
pólu oblohy
... Softstartéry SIRIUS
pro standardní aplikace
Téměř tak dlouho, jako jsou hvězdy na obloze, jsou zde i osvědčené hvězdy
pro spouštění motorů v standardních aplikacích. Vyplatí se občas upřít
pohled na oblohu – ale také sem dolů, vždyť nové hvězdy se rodí v každém
okamžiku – jako v naší rodině softstartérů SIRIUS. Pohled sem se vyplatí –
díky kompaktní formě, integrované ochraně motoru při přetížení, vlastní
ochraně, nastavitelnému omezení proudu a díky dalším vlastnostem jsou
tyto softstartéry přímo ideálním řešením pro standardní aplikace každého
druhu.
Nový standard: měkce, pozvolně.
V minulosti se motory standardně spouštěly přímo nebo ve dvou stupních
- v zapojení hvězda-trojúhelník. V současnosti se ale stále více využívají
přednosti, které pro standardní aplikace poskytují softstartéry. Softstartéry
SIRIUS vylepšují nejen chování při rozběhu takových zařízení, jako jsou pohyblivé schody, pásové dopravníky, výtahy nebo čerpadla – protože
spouštění motorů pomocí softstartérů je jednoduše měkčí než spouštění
elektromechanickými spouštěči. Softstartéry SIRIUS šetří především celý
systém pohonu strojního zařízení, ale jsou šetrné také k napájecí síti
a přispívají tím z více hledisek k snižování nákladů na provoz.
Pro optimální přizpůsobení vašeho pohonu dané aplikaci vám nabízíme
celé spektrum softstartérů téměř pro každou oblast aplikací. Tak například
dvojfázově řízený SIRIUS 3RW30/31 je vhodný zejména pro standardní aplikace do 55 kW. SIRIUS 3RW40 - novinka v našem programu - řeší náročné
aplikace od 75 až do 250 kW maximálně měkkým způsobem. A nakonec:
rodina softstartérů by nebyla úplná bez nejmenšího softstartéru na světě dvojfázově řízeného softstartéru SIRIUS 3RW3003.
10 | 11
Prokluzování řemene ventilátorů topení nebo nárazové zvýšení tlaku vody v prádelnách – to jsou jen dva
z mnoha problémů, které mohou vzniknout při přímém spouštění motorů na plný výkon. SIRIUS 3RW30/31
vám spolehlivě pomůže odstranit tyto problémy - až do výkonů 55 kW (při 400 V). A to nejlepší nakonec:
protože SIRIUS 3RW30/31 je jediný softstartér na světě, který má stejnou velikost jako ostatní přístroje rodiny
SIRIUS, přestup z přímého spouštění na pozvolné spouštění je bez problémů s umístěním v rozváděči.
Jaký je princip?
Co nabízí SIRIUS 3RW30/31?
Kde všude jej lze použít?
Díky důsledné optimalizaci výkonových
V kosmickém prostoru sice nenachází
Co přináší pozvolný rozběh a doběh?
prvků v hybridní technice je SIRIUS
uplatnění, avšak zde, na Zemi se uplatní
Předností je mnoho. Protože SIRIUS
3RW30/31 mimořádně kompaktní a může
téměř všude. Téměř v každé aplikaci do
3RW30/31 chrání motor snížením
být v rozváděči těsně osazován – až do
55 kW při 400 V. Například pro pohon
rozběhového momentu a chrání také síť –
teploty 60°C. Jeho projektování je rychlé
pásových dopravníků, kompresorů,
snižuje nebezpečné proudové špičky, což
a jeho montáž a zapojení jsou jednoduché
brousek, pro pohon pil, míchadel a pro
spolehlivě odstraňuje poklesy napětí v síti.
– motorový vývod má jen 3 vodiče. Bez-
mnoho dalších aplikací. A pro motory
pojistkové spotřebičové vývody minimální
s přepínáním pólů je vhodný SIRIUS
velikosti lze realizovat jen přidáním je-
3RW30/31 - také ve velikosti S0.
diného prvku ze stavebnice – např. jističe
SIRIUS 3RV. Také pojistkové vývody v kombinaci s tepelným nebo elektronickým
nadproudovým relé lze realizovat rychle
a prostorově úsporně.
Jaké má funkce?
Jak se SIRIUS
3RW30/31 nastavuje?
Šířka jen 22,5 mm - 3RW3003 je nejmenší
dvojfázově řízený softstartér na světě. A přitom
má přednosti a možnosti jako jeho „velký bratr“
SIRIUS 3RW30.
Jaká je jeho bezpečnost a spolehlivost?
Velice pohodlně
SIRIUS 3RW30/31 je díky dvojfázovému
a jednoduše. Doba
řízení napětí (řízením fázového úhlu zap-
rozběhu, počáteční
nutí) důvěryhodný moderní pomocník,
napětí a doba doběhu se nastavují pomocí
který zajišťuje bezpečný a spolehlivý pro-
3 potenciometrů. Softstartér je tak vždy
voz zařízení.
optimálně připraven splnit každý úkol.
Jak lze softstartér ovládat?
Je SIRIUS 3RW30/31 rentabilní,
SIRIUS 3RW30/31 lze ovládat přímo auto-
vyplatí se?
matem (PLC), bez vazebního prvku. Nebo
V každém případě! Standardizovaná výroba
jej lze ovládat přímo přes řídící vstup. Jeho
SIRIUS 3RW30/31 zaručuje nejen jeho
aktuální stav je od velikosti S0 signalizován
spolehlivý provoz, ale také velice zajímavou
dvěma reléovými výstupy.
cenu.
A co jeho příslušenství?
Pro naše softstartéry
vám nabízíme rozsáhlé příslušenství.
Například ventilátory
(od velikosti S0), které
se upevní jednoduše
zaklapnutím. Ventilátory umožňují osazovat
softstartéry v téměř libovolné poloze a také
umožňují větší četnost startů za hodinu.
Anebo například kryty svorek s jednoduchou
montáží (velikosti S2, S3) – pro optimální
ochranu před nebezpečným dotykem.
Přidaná hodnota
Co ušetřím?
V rozváděči až 70% - ve srovnání se zapojením hvězda-trojúhelník (příklad 22 kW:
šířka jen 55 mm místo 178 mm). A použitím
softstartéru SIRIUS 3RW30/31 se ušetří také
při montáži a zapojování: jen 3 vodiče vývodu
místo 6.
3RW30/31
Jednoduchý přestup:
SIRIUS 3RW30/31 do 100 A.
12 | 13
SIRIUS 3RW40 není jednoduše jen náš nový přírůstek v rodině softstartérů SIRIUS. Mezi našimi
standardními softstartéry je hvězdou první velikosti! Díky nejnovějšímu způsobu řízení napětí je
tento dvojfázově řízený softstartér pro výkony až do 250 kW (při 400 V) na světě jediný. A díky
mimořádně kompaktní konstrukci je v tomto výkonovém rozsahu také nejmenší na světě. Šetří
místo v rozváděči a rozváděč je přehledný. Je tudíž víc, než jen doplněním naší rodiny dvojfázově
řízených softstartérů SIRIUS 3RW30/31.
Čím se mimořádně vyznačuje?
Jaký je princip?
SIRIUS 3RW40 má nové, patentované řízení
Co přináší SIRIUS 3RW40?
napětí pomocí fázového úhlu zapnutí – tzv.
Jako všechny naše softstartéry, je také
„Polarity balancing“ – kompenzaci polarity.
SIRIUS 3RW40 integrovaný do systémové
Tento postup zabraňuje vzniku stejno-
stavebnice SIRIUS. Jak to už snad znáte
směrných složek proudu v dvojfázově
z používání ostatních spínacích přístrojů
řízených softstartérech. Při dvojfázovém
SIRIUS, získáváte prospěch z jednotných
řízení teče v třetí, neřízené fázi proud, který
velikostí přístrojů a z jednotného způsobu
je součtem proudů dvou řízených fází. Tím
připojení. A co se týče velikosti: mimořádně
vzniká při rozběhu motoru fyzikálně
kompaktní SIRIUS 3RW40 má jen poloviční
podmíněná asymetrie proudů třech fází.
rozměr ve srovnání se spouštěčem hvězda-
Tuto asymetrii nelze sice ovlivnit, ale ve
trojúhelník stejné velikosti. Prostorové
většině aplikací není kritická. Kromě této
problémy v rozváděči jsou minulostí. A díky
Jaké má funkce?
jen 3vodičovému vývodu je projektování,
Jak se SIRIUS 3RW40 nastavuje?
montáž a zapojení rychlé a jednoduché.
V čem se 3RW40 liší od 3RW30/31?
Počáteční napětí, doba rozběhu a doba
doběhu jakož i omezení proudu se
nastavují plynule, pomocí potenciometrů.
V podstatě nabízí také SIRIUS 3RW40
Stejně jako u SIRIUS 3RW30/31. Jmenovitý
všechny přednosti, které má SIRIUS
proud motoru, nastavení doby zpoždění při
3RW30/31. Navíc nabízí další funkce a také
nadproudu jakož i reset funkce ochrany
v tomto rozsahu výkonů jedinečný způsob
motoru při přetížení se nastavují obdobně
řízení napětí - řízením jen ve dvou fázích.
jako u nadproudových relé SIRIUS - pomocí
Vyzkoušejte si jej a budete nadšeni.
potenciometru a tlačítka. Také v tomto
případě: žádné nezvyklé postupy.
asymetrie způsobuje řízení tyristorů jen ve
dvou fázích také vznik uvedených
stejnosměrných složek v těchto dvou
fázích, které při počátečních napětích
menších než 50% mohou způsobovat vznik
hluku v motoru. „Polarity balancing“ –
kompenzace polarity spolehlivě eliminuje
tyto stejnosměrné složky po dobu rozběhu.
Funkce řízení napětí zajišťuje rovnoměrný
rozběh motoru – rovnoměrný růst otáček,
momentu a proudu. Přitom akustická
kvalita rozběhu je téměř stejná jako při
trojfázově řízeném rozběhu.
Je to umožněno nepřetržitým dynamickým
Nabízí SIRIUS
vyrovnáváním, resp. kompenzací
3RW40 také
jednotlivých půlvln různé polarity při
možnosti
rozběhu motoru.
diagnostiky?
Má zabudované také další ochranné
Ano. Má
funkce?
integrovanou
SIRIUS 3RW40 je již ve výrobě vybaven
kontrolu stavu
optimálním souborem funkcí. Zabudovaný
a zjišťování chyb. Tři LED vás informují
systém přemosťujících kontaktů snižuje
o pracovním stavu jakož i o možných
tepelné ztráty softstartéru za chodu
chybách – například nepostačující třída
provozního zařízení. Tím se spolehlivě
vypnutí při přetížení (CLASS), výpadek
zamezí přehřátí spínacích přístrojů. Pomocí
síťového napájení nebo výpadek fáze,
4-stupňového potenciometru lze nastavit
tepelné přetížení nebo porucha přístroje.
dobu vypnutí při přetížení. Díky
zabudované ochraně motoru při přetížení -
Přidaná hodnota.
podle IEC 60947-4-2 – není potřebné
žádné nadproudové relé a ušetří se místo
v rozváděči jakož i náklady na jeho zapojení
v poli vývodu. Integrovaná vlastní ochrana
chrání softstartér před tepelným
přetížením tyristorů a zabrání tím vzniku
poruchy ve výkonové části. Podle potřeby
lze tyristory jistit také při zkratu - pojistkami
SITOR pro jištění polovodičů. Proudové
špičky při zapnutí jsou také spolehlivě
eliminovány funkcí nastavitelného
omezení proudu
A co jeho příslušenství?
Pro naše softstartéry vám nabízíme rozsáhlé
příslušenství. Například bloky třmenových
svorek, příslušenství pro mechanický reset
a modul pro dálkový reset nebo plombovatelný kryt. Nebo kryty svorek
s jednoduchou montáží – pro optimální
ochranu před nebezpečným dotykem.
3RW40
Velký soubor funkcí
za malou cenu – SIRIUS 3RW40.
14 | 15
Jsou silné, ale startují měkce
Mnoho milionů stupňů Celsia při
výbuchu supernovy v roce 1987 – to je
již pěkné vedro.
... naše
špičkové softstartéry
Až taková vedra, jako při výbuchu supernovy, jsou na naší Zemi spíš
zřídkavé. Ale i zde, na Zemi jsou někdy situace při spouštění motorů dosti
horké. Je dobré vědět, že pro aplikace s vysokými požadavky existuje rodina špičkových softstartérů. Kompaktní, plně začleněné do systémové
SIRIUS 3RW44
velikost
do 45 kW
stavebnice SIRIUS, s regulací točivého momentu, s grafickým displejem,
s komunikačním připojením na PROFIBUS a s mnoha dalšími vlastnostmi,
které mají sílu přesvědčit.
Softstartéry typové řady 3RW44 představují rozšíření rodiny našich
softstartérů. Pozvolný rozběh a doběh s jejich pomocí je atraktivní také pro aplikace s těžkými rozběhy. Maximální soubor funkcí, spojený s jednoduchým ovládáním a s rozsáhlou diagnostikou, zabalený v náročném designu – to jsou
jen některé důvody, proč je pro spouštění a zastavování motorů softstartér
SIRIUS 3RW44 alternativou frekvenčním měničům.
16 | 17
Náš všestranný talent - softstartér SIRIUS 3RW44 je vybaven maximálním souborem funkcí a řeší i těžké úlohy
rozběhu a doběhu – velice jednoduše a hlavně měkce. Nejnovější způsob regulace momentu umožňuje jeho
nasazení pro pohony s výkonem až 710 kW při 400 V – ve standardním zapojení, nebo pro pohony s výkonem
až 1200 kW při 400 V v zapojení „uvnitř trojúhelníku“. Funkce jsou navrženy takovým způsobem, aby jejich
použití bylo jednoduché - a soubor funkcí je příslibem pro komfort obsluhy.
Jaký je princip?
Co přináší SIRIUS 3RW44?
SIRIUS 3RW44 má velice kompaktní
konstrukci – v plném souladu s tradicí rodiny
softstartérů SIRIUS. To je ideální, je-li požadováno prostorově úsporné a přehledné
osazení rozváděče. Nový a originální
softstartér SIRIUS 3RW44 je pro funkci
optimalizovaného spouštění a zastavování
motorů atraktivní alternativou frekvenčního
měniče, s velkými možnostmi úspor.
Nová regulace točivého momentu
displeji. Rychle,
a nastavitelné omezení proudu v našich
jednoduše
špičkových softstartérech jsou pro vás
a bezpečně, v jednom
zárukou jejich úspěšného nasazení téměř
ze čtyř volitelných
ve všech myslitelných aplikacích.
jazyků uděláte
Softstartér SIRIUS 3RW44 zaručuje
optimalizovaný
bezpečné odstranění momentových rázů
rozběh a doběh
a špiček proudů při spouštění a zastavování
motoru. 4tlačítkové ovládání a textový údaj
pohonů. To vytváří možnosti úspor
v každé položce menu zaručují přehlednost
v dimenzování vašich rozvodných zařízení
v každém okamžiku postupu parametrizace
a při údržbě vašich strojních zařízení. Se
a při ovládání v provozu. Textové pole se za
softstartérem SIRIUS 3RW44 - ve
chodu (při přiloženém napětí pro řídící
standardním zapojení nebo v zapojení
obvody) využívá na zobrazování měřených
„uvnitř trojúhelníku“ - ušetříte zejména na
a provozních hodnot, ale také na zobrazení
rozměrech a na ceně.
výstražných a poruchových hlášení. Navíc
máte možnost připojit na softstartér pomocí
Jaké má funkce?
kabelu vnější ovládací modul s LCD, který
umožňuje číst aktuální hlášení například
Jak se SIRIUS 3RW44 uvádí do provozu
a jak se ovládá?
SIRIUS 3RW44 je vybaven moderním
a ergonomickým naváděním obsluhy a proto
je jeho uvedení do provozu tak hravě
jednoduché a rychlé.
Umožňuje to malá klávesnice a menu na
víceřádkovém podsvíceném grafickém
přímo na dveřích rozváděče.
High-feature, maximální komfort,
špičkový SIRIUS 3RW44.
Má SIRIUS 3RW44 zabudované také
Má SIRIUS 3RW44 komunikační
další ochranné funkce?
funkce?
SIRIUS 3RW44 je již
Ano, SIRIUS 3RW44 lze volitelně vybavit také
tradičně vybaven op-
modulem PROFIBUS-DP. Jeho komunikační
timálním souborem
schopnosti jakož i řídící vstupy a programo-
funkcí. Integrovaný
vatelné reléové výstupy umožňují softstartér
systém přemosťují-
SIRIUS 3RW44 velice jednoduše a rychle
cích kontaktů snižuje
integrovat do nadřazených řídicích systémů.
tepelné ztráty softpřehřátí prostředí spínacích přístrojů. SIRIUS
3RW44 má také integrovanou vlastní
ochranu před přetížením, která chrání tyristory výkonové části před tepelným přetížením
například v důsledku nepřípustně velkých
proudů při rozběhu. Odpadnou také náklady
na zapojení přídavného relé na ochranu motoru, protože softstartér SIRIUS 3RW44 má
také tuto funkci. Ochrana umožňuje nastavení doby zpoždění vybavení, ale také
Přidaná hodnota.
A co když potřebuji pomalý chod?
Pro potřeby polohování a nastavování technologie je softstartér vybaven funkcí pomalého chodu, která umožňuje při sníženém
momentu a nastavitelných otáčkách ovládat
chod motoru v obou směrech.
A co když je potřeba rychle konat?
použití termistorů pro ochranu motoru:
Pro rychlé zastavení poháněné zátěže vám
SIRIUS 3RW44 je vždy na bezpečné straně.
SIRIUS 3RW44 nabízí novou kombinovanou
Podle potřeby lze tyristory dodatečně jistit
funkci: brzdění stejnosměrným proudem.
také při zkratu - pojistkami SITOR pro jištění
polovodičů. A proudové špičky při zapnutí
A co jeho příslušenství?
jsou spolehlivě eliminovány funkcí nastavitel-
Pro naše softstartéry vám nabízíme rozsáhlé
ného omezení proudu.
příslušenství. Například vnější modul pro
signalizaci a ovládání, který lze zabudovat
do dveří rozváděče nebo zásuvný modul
PROFIBUS-DP. A také bloky třmenových
svorek a kryty svorek - s jednoduchou montáží, pro optimální ochranu před nebezpečným dotykem.
3RW44
startéru za provozu. Tím se spolehlivě zamezí
18 | 19
SIRIUS 3RW30 – pro
pozvolný doběh válečkových
dopravníků
Optimální výkonnost pomocí 3RW30.
Pohon hydraulických čerpadel je cit-
• Optimální nastavení rozběhové a
livá záležitost
doběhové napěťové rampy softstartéru
• Rozběhový proud motoru musí být snížen,
umožňuje plynulý rozběh a zrychlení
aby se snížilo zatížení příslušného
Válečkové dopravníky se používají například
válečkového dopravníku až na jmenovité
síťového transformátoru při rozběhu.
v expedičních odděleních na dopravu balíků
otáčky – bez momentových rázů - a také
na expediční pracoviště a zpět. Motor po-
jeho plynulé zastavení.
honu (např. 11 kW) musí mít přepínatelný
směr otáčení pro pohyb dopravníku v obou
směrech.
• Obvykle se požaduje také integrovaná
ochrana motoru při přetížení, aby se sníži-
• Rozběhový proud motoru je snížen.
ly prostorové požadavky a náklady na
• Reverzační chod motoru je realizován
montáž v rozváděči.
stykačovou kombinací. Použít lze
• Hydraulické čerpadlo se musí rozbíhat
reverzační kombinaci stykačů SIRIUS
a dobíhat plynule, aby se minimalizovalo
3RA13.
mechanické zatížení pohonu a čerpadla
• Ochrana spotřebičového vývodu a motoru
při spouštění a zastavování.
je realizována jističem SIRIUS 3RV.
• Použití systémových komponent SIRIUS
zaručuje maximální úsporu místa v rozváděči a minimální náklady na zapojení.
Tradiční citlivost SIRIUS 3RW40
• Nastavitelné omezení proudu na softstartéru SIRIUS 3RW40 snižuje zatížení
síťového transformátoru při spouštění
SIRIUS 3RW40 – pro
pozvolný rozběh
hydraulických čerpadel
Válečkový dopravník klade vysoké
motorů.
• Ochrana motoru při přetížení je realizována integrovaným nadproudovým relé
s nastavitelnou dobou zpoždění vybavení.
nároky:
SIRIUS 3RW40 je vhodný – kromě mnoha
• Válečkový dopravník se musí plynule, bez
jiných aplikací – i pro pozvolný rozběh
plynulý rozběh a doběh hydraulického
prokluzování rozbíhat, aby se předměty
a doběh hydraulických čerpadel. Hydrau-
čerpadla bez momentových rázů.
na dopravníku neklouzaly nebo
lická čerpadla výkonu 200 kW se používají
nepřevrhly, což by mohlo způsobit jejich
například pro pohon lisů při výrobě
poškození.
plechových dílů lisováním.
• Opotřebení součástí dopravníku musí být
minimální a intervaly pro údržbu co
nejdelší. Proto se musí zamezit prokluzování hnacího řemene.
• Napěťová rampa musí omezit velký proud
při rozběhu motoru.
• Spotřebičový vývod musí mít minimální
nároky na prostor, aby se nepřekročila
prostorová kapacita skříně rozváděče.
• Nastavitelná napěťová rampa umožňuje
Nejlepší zkušenosti:
využití softstartérů SIRIUS v praxi
SIRIUS 3RW44 – frézovačky
s měkkým rozběhem a se
stejnosměrným brzděním
SIRIUS 3RW44: suverénní řešení
• Pro optimální realizaci úlohy startu se
použije softstartér SIRIUS 3RW44 s regulací točivého momentu a s dynamickým
brzděním stejnosměrným proudem.
otvory v hliníkovém bloku motoru frézují.
• Prokluzování hnacího řemene při rozběhu
Velká setrvačnost frézovacích hlav způso-
na jmenovité otáčky se odstraní regulací
buje při vypnutí motoru s výkonem 15 kW
točivého momentu funkcí omezení mo-
dlouhou dobu doběhu a to znamená dlouhé
mentu s možností nastavení. Frézovací
doby zastavování při výměně nástrojů a při
hlava se plynule, bez prokluzování
seřizování.
řemene rozbíhá na jmenovité otáčky.
• Integrovaná funkce omezení proudu
omezuje proud motoru při rozběhu na
nastavenou maximální hodnotu.
• Optimálně nastavená funkce dynamického brzdění stejnosměrným proudem
zastaví frézovací hlavu v krátké době.
• SIRIUS 3RW44 se špičkovými vlastnostmi
bravurně zvládá i ochranu motoru a vlastní ochranu při přetížení.
Chování frézovačky při rozběhu si
vyžaduje maximální soubor funkcí:
• Aby se zamezilo prokluzování hnacího
řemene a tím také jeho nadměrné opotřebení při startu, požaduje se funkce
rozběhu s optimalizovanou regulací
točivého momentu.
• Aby se minimalizovalo zatížení napájecí
sítě, musí se snížit rozběhový proud motoru.
• Aby se snížily doby doběhu stroje, motor
se musí brzdit stejnosměrným proudem.
APLIKACE
Při výrobě motorových bloků se potřebné
20 | 21
Softstartéry SIRIUS - přehled
SIRIUS 3RW30/31
1)
2)
3)
4)
SIRIUS 3RW40
SIRIUS 3RW44
3RW31: jen pozvolný rozběh
ne pro 3RW3003
není možné v zapojení „uvnitř trojúhelníku“
u 3RW3003 do 230 V
X = funkce existuje
– = funkce neexistuje
Standardní aplikace
Špičkové aplikace
Jmenovitý proud při 40°C
A
3 ... 100
132 ... 432
29 ... 1214
Jmenovité napětí
V
200 ... 575
200 ... 600
200 ... 1000
Výkon motoru při 400 V (standardní zapojení)
kW
15 ... 710
1.1 ... 55
75 ... 250
Výkon motoru při 400 V (zapojení „uvnitř trojúhelníku“) kW
–
–
22 ... 1200
Teplota okolí (pracovní)
–25 ... 60
–25 ... 60
0 ... 60
ľC
Pozvolný rozběh / doběh
x1)
x
x
Napěťová rampa
x
x
x
Počáteční napětí a napětí při zastavení
%
40 ... 100
40 ... 100
20 ... 100
Doba rampy
s
0 ... 20
0 ... 20
1 ... 360
–
–
x
Regulace točivého momentu
Moment při startu a zastavení
%
–
–
20 ... 100
Omezení točivého momentu
%
–
–
20 ... 100
Doba rampy
s
–
–
1 ... 360
Integrovaný systém přemosťujících kontaktů
x2)
x
x
Vlastní ochrana při přetížení
–
x
x
Ochrana motoru při přetížení
–
x
x
Nastavitelné omezení proudu
–
x
x
Zapojení „uvnitř trojúhelníku“
–
–
x
Utrhávací impulz
–
–
x
Pomalý chod v obou směrech
–
–
x
Doběh čerpadel
–
–
x
Kombinovaná funkce brzdění stejnosměrným proudem
–
–
x3)
Vyhřívání motoru
–
–
x
Komunikace
–
–
s PROFIBUS DP (volitelně)
Vnější modul signalizace a ovládání
–
–
(volitelně)
Zobrazení měřených provozních hodnot
–
–
x
Deník chyb a poruch
–
–
x
Seznam událostí
–
–
x
Funkce vlečeného ukazovatele (maximum v minulosti)
–
–
x
Funkce sledování
–
–
x
Programovatelné vstupy a výstupy
–
–
x
Počet sad parametrů
1 (2 pro 3RW31)
1
3
Parametrizační software
–
–
x
Výkonové tyristory
2 řízené fáze
2 řízené fáze
3 řízené fáze
Šroubové svorky
x
x
x
x
x
Pružinové svorky
(x) jen 3RW3003
Schválení UL / CSA
x4)
x
x
Schválení CE
x
x
x
Pozvolný rozběh za těžkých podmínek
–
–
x
Podpora projektování
Win-SIKOSTART, elektronické pravítko, technická podpora.
Pro každou aplikaci ten správný
softstartér: Vaše možnost výběru.
Standardní aplikace
Špičkové aplikace
• Stavební stroje
• Čerpadla (též ropný průmysl)
• Lisy a razicí stroje
• Ventilátory
• Pohyblivé schody
• Kompresory
• Dopravníky a transportní zařízení
• Chladicí zařízení
• Čerpadla
• Průmyslová mrazící zařízení
• Větráky
• Zařízení na dopravu vody
• Klimatizační zařízení
• Dopravníky, transportní zařízení
• Ventilátory
• Výtahy
• Výrobní pásy
• Hydraulika
• Kompresory a chladicí zařízení
• Obráběcí stroje
• Pohony
• Mlýny
PŘEHLED
Typické příklady aplikace
22 | 23
© Siemens AG 2004
Printed in Czech Republic |
|
21C8170 SGSF.52.4.01 PA 04043.0
|
DISPO 27601
Automatizace a pohony
Nízkonapěťová spínací a instalační technika
Evropská 33a
Technická 15
Varenská 51
160 00 Praha 6
616 00 Brno
702 00 Ostrava
Tel.: 233 032 444
Tel.: 541 191 746
Tel.: 596 658 650
Fax: 233 032 493
Fax: 541 191 749
Fax: 596 658 669
www.siemens.cz/ad
www.siemens.com/sanftstarter
| Objednací číslo:E20001-A820-P320-2D00
|
Siemens AG
04/04
Tato brožura obsahuje jen všeobecné popisy nebo
význačné technické vlastnosti, které se v konkrétním
případě nemusí shodovat s popisovaným tvarem nebo
které se v průběhu dalšího vývoje mohou změnit.
Požadované technické vlastnosti jsou závazné, jen jsouli smluvně výslovně sjednány.

Podobné dokumenty

Softstartery Siemens 3RW

Softstartery Siemens 3RW Softstartéry pro dvouotáčkové 3fázové asynchronní motory (přepínání pólů), 2 nezávislé napěťové rampy, jmenovité pracovní napětí Ue 200 ... 460 V 1)

Více

Vok_ zkraty_ prednaskaFEL

Vok_ zkraty_ prednaskaFEL tedy na straně bezpečnosti. Provádění přibližného výpočtu hodnot zkratového proudu je oprávněno tím, že již samotná používaná vstupní data nejsou a nemohou být zcela přesná. Výpočet se provádí v po...

Více

6 - Elektromotory.cz

6 - Elektromotory.cz Přehled • snížení mechanického zatížení pohonu • značná úspora místa v rozváděči a méně propojování ve srovnání s elektromechanickými spouštěči • spínání bez nutnosti údržby • nejjednodušší manipul...

Více

Příručka zapojení Moeller 02/05

Příručka zapojení Moeller 02/05 zkoušky nesmí dojít ke svaření kontaktů (ČSN EN 60947-5-1, VDE 0660 část 200).

Více

(Ceník přírodních podlah Korek Jelínek 2012)

(Ceník přírodních podlah Korek Jelínek 2012) 910 x 194 x 10,5 910 x 194 x 10,5 910 x 194 x 10,5 910 x 194 x 10,5 910 x 194 x 10,5 910 x 194 x 10,5 910 x 194 x 10,5 910 x 194 x 10,5 910 x 194 x 10,5 910 x 194 x 10,5 910 x 194 x 10,5 910 x 194 ...

Více

sirius 3r - ADTEC sro

sirius 3r - ADTEC sro Na rozdíl od měniče kmitočtu řídí SIRIUS 3R motor pouze proměnným napětím při konstantním napájecím kmitočtu a je výkonově dimenzován hlavně na dobu rozběhu a doběhu motoru. Regulace napětí na moto...

Více

Způsob výroby opticky aktivních halogenuhlovodíků a alkoholů s

Způsob výroby opticky aktivních halogenuhlovodíků a alkoholů s závisí na jeho rozpustnosti v reakčním médiu. Způsob podle vynálezu je možné použít pro mnoho různých halogenuhlíkových a halogenuhlovodíkových reaktantů (např. molekuly, molekulární přívěsky nebo ...

Více

Stáhnout - ControlTech

Stáhnout - ControlTech rozšířenou diagnostiku a ochranu motoru v kompaktním a modulárním provedení. Díky kombinaci uvedených vlastností a funkcionality, umožňuje softstartér SMC-Flex podstatně minimalizovat pořizovací ná...

Více