Finanční rozvaha 2007 registrace - Registr poskytovatelů sociálních

Komentáře

Transkript

Finanční rozvaha 2007 registrace - Registr poskytovatelů sociálních
Projekt NZDM „Bouda“ – finanční rozvaha pro rok 2007
a)Náklady spojené s realizací projektu
Osobní náklady
Programový pracovník projektu-vedoucí klubu Ladislav Michalík
mzdové náklady včetně odvodů (1,0 úvazku)
(celý rok - 12 měsíců x 16.000,- Kč + zákonné odvody+ 2.500,- potenciální odměny)
259.000,-Kč
Kontaktní, sociální a poradenští pracovníci NZDM Bouda (předpoklad 2 pracovníci á 0,5)
(DPČ nebo prac. sml., úvazek 2 x 0,5 + odvody 199.400,- Kč + potenciální odměny 2.500,-)
Další programoví spolupracovníci (OON)
Údržba pozemku Špičák (2.000,- / měs + odvody)
Část nákladů na zpracování účetních podkladů organizace
Osobní náklady celkem
201.900,- Kč
8.000,- Kč
32.000,- Kč
7.000,- Kč
507.900,507.900,- Kč
Služby
Vytápění (prům. 6.000,- Kč / měs x orientačně 7 měsíců v roce )
42.000,- Kč
Elektrická energie (prům. 1.000,- Kč / měs. x 12 měsíců v roce )
12.000,- Kč
Vodné a stočné (odhad )
15.000,- Kč
Telefon (12x 650,-Kč)
Internet (12x 850,- Kč)
Cestovné
Pronájem areálu zahrady Špičák 114
Část nákladů na zpracování účetnictví organizace
Služby celkem
7.800,- Kč
10.200,- Kč
5.000,- Kč
35.000,- Kč
7.000,- Kč
134.000,134.000,- Kč
Materiálové náklady a vybavení
Zesilovač
30.000,- Kč
PC (1 ks)
18.000,- Kč
Předplatné časopisů (ml)
Kancelářský a další programový materiál
3.000,-Kč
20.000,- Kč
Materiál a zařízení pro správu areálu Špičák (benzín, olej, hrablo, koště, lopata, strunový vyžínač, kosa) 15.000,- Kč
Materiálové náklady a vybavení celkem
Celkem předpokládané náklady projektu
86.000,- Kč
727.900,727.900,- Kč
Příjmy projektu (předpoklad)
Příspěvek z rozpočtu Města Český Krumlov (rozpočtový příspěvek CPDM)
341.900,341.900,- Kč
Grant Jihočeského kraje I –část 2006-2007 (sociální služby)
20.000,- Kč
Grant Jihočeského kraje (volný čas dětí a mládeže)
50.000,- Kč
Grant MŠMT ČR (volný čas dětí a mládeže)
110.000,-Kč
Grant MPSV (sociální služby)
80.000,- Kč
Příspěvek v rámci Komplexního programu prevence-M ČK
30.000,- Kč
Komunitní program sociálních služeb (město Č.Krumlov)
76.000,- Kč
Příjmy od stálých uživatelů Boudy a pronájmů
20.000,- Kč
Předpoklad příjmů celkem
727.900,727.900,- Kč