Okruhy k Jednotlivé zkoušce z psychologie Školní rok: 2014/2015

Komentáře

Transkript

Okruhy k Jednotlivé zkoušce z psychologie Školní rok: 2014/2015
Okruhy k Jednotlivé zkoušce z psychologie
Školní rok: 2014/2015
Studijní obor: 75 – 31 – M / 01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Psychologie jako obor
Determinace psychiky
Vnímání, představivost, paměť
Myšlení, řeč, tvořivost
City, vůle, pozornost
Osobnost, schopnosti
Motivace, potřeby
Rysy, temperament, charakter
Metody poznávání osobnosti 1 (testové metody, dotazník, anamnéza)
Metody poznávání osobnosti 2 (pozorování, experiment, rozhovor, analýza činností)
Řešení náročných životních situací 1(Stres, frustrace)
Řešení náročných životních situací 2(Konflikt, deprivace)
Duševní hygiena
Psychika nemocných, normalita, psychická onemocnění
Vývoj a jeho zákonitosti, vývojové teorie
Prenatální a perinatální období
Novorozenec, kojenec, batole
Předškolní období, hra, školní zralost
Mladší školní věk, Starší školní věk
Adolescence, Dospělost
Stáří, umírání a smrt
Učení: pojem, fáze, podmínky, druhy, zákony, postupy
Sociální skupina, interakce
Sociální a pedagogická komunikace, asertivita
Socializace, sociální role, percepce
Doporučená literatura:
Plháková Alena. Učebnice obecné psychologie. Academia. Praha 2005
Hill Graham. Moderní psychologie. Portál. Praha 2004
Atkinsonová R. a kol. Psychologie. Portál. Praha 2003
Nakonečný Milan. Encyklopedie obecné psychologie. Academia. Praha 1997
Nakonečný Milan. Psychologie osobnosti. Academia. Praha 1995
Langmeier Josef. Krejčířová Dana. Vývojová psychologie. Grada. Praha 1998
Nakonečný Milan. Sociální psychologie. Academia. Praha 1999
Míček Libor. Duševní hygiena. SPN. Praha 1986
Vágnerová Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál. Praha 1999

Podobné dokumenty

03. Vědomí, nevědomí, spánek a sny

03. Vědomí, nevědomí, spánek a sny do té doby, než udeří na nesprávnou klávesu, což vzbudí jeho pozornost, a pak hovor na chvíli přeruší. Jedním způsobem výkladu těchto těchto jevů je názor, že kontrola je stále přítomna (pokud chce...

Více

Vývojová psychologie - Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Vývojová psychologie - Pražská vysoká škola psychosociálních studií HAMILTON, I. S. Psychologie stárnutí, Praha: Portál, 1999 MAHLER, M. S. Psychologický zrod dítěte. Praha: Triton, 2006 LANGMEIER, J.a KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 1998 MACEK, ...

Více

01. Psychologie jako věda

01. Psychologie jako věda Psychologie je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. Aplikované psychologické obory se pokoušejí využít nashromážděné poz...

Více

SMLOUVA č. 26081401

SMLOUVA č. 26081401 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:1922/B Bankoví spojení: XXXXXX číslo účtu: XXXXXX (dále jen „příjemce" alebo „RTVS“) a Poskytovatel: ADVANCED RADIO TELEMETRY sp...

Více

Předmět Zápočet Zadání Rozsah Termín dodání Zkouška Materiály

Předmět Zápočet Zadání Rozsah Termín dodání Zkouška Materiály http://knihy.idnes.cz/clovekjeho-mozek-a-svet.html Neurony a jejich svět (teprve vyjde)

Více