ve formátu PDF - Institut sociologických studií UK FSV

Komentáře

Transkript

ve formátu PDF - Institut sociologických studií UK FSV
Bakalářské práce
2007
Individualizace sociální nerovnosti
Beránek Ladislav
Konzultant: Doc. Milan Tuček, CSc. - velmi dobře
Oponent: PhDr. Jan Balon, Ph. D. - velmi dobře
Obhajoba: velmi dobře
2006
(Ne)Chceme s Vámi pracovat, Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením
Šálová Iveta
Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová výborně; Oponent: Mgr. Kristýna Čermáková výborně; Obhajoba: výborně
Bezdomovectví v kraji hlavní město Praha
Pašková Miroslava
Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová - výborně; Oponent: MUDr. Petr Háva, CSc. - velmi dobře; Obhajoba:velmi dobře
Brownfields jako společenský problém
Kapičková Jana
Kkonzultant: JUDr. Michal illner Oponent: Ing. Mgr. Martin Lux Obhajoba: velmi dobře
Být či nebýt jiný
Maderová Veronika
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský - výborně, Oponent: PhDr. Iva Pecáková - výborně, Obhajoba: výborně
Být zemědělec
Chomátová Eliška
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský, Oponent: Mgr. ivana Hejhalová, Obhajoba: výborně
Chudoba jako sociální problém
Dvořák Tomáš
Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. Oponent: PhDr. Jiří Šafr Obhajoba: výborně- vynikající
Česká rodina a její alternativy ve dvacátém století
Kupková Jana
konzultant: PhDr. Gabriela Munková, CSc. - velmi dobře, Oponent: PhDr. Kateřina Pulkrábková - velmi dobře, Obhajoba:
velmi dobře
Čeští a francouzští absolventi vysokých škol na trhu práce
Kellnerovvá Eva
Konzultant: Doc. PhDr. jaroslav Kalous, Ph. D. - velmi dobře. Oponent:Mgr. Josef Basl - velmi dobře. Obhajoba: velmi
dobře
Děti východu v ČR: mezi asimilací a životem v etnické komunitě
Kalistratová Xenia
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský Oponent: Mgr. Jana Barvíková Obhajoba: velmi dobře
Dopady zavádění informačních technologií na struktru organizací
Schmidt Nikola
Konzultant: Mgr. Lupač Petr výborně; Oponent: Mgr. Radek Tichý velmi dobře; Obhajoba: velmi dobře
Efektivita institucí péče o duševně nemocné v České republice
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
1
Hrbáčová Gabriela
Konzultant: PhDr. Gabriela Munková Oponent: Mgr. Martina Rokosová Obhajoba: dobře
Fair Trade jako příklad ové formy občanské participace
Silná Karolína
Konzultant: PhDr. Jana Stachová, Ph. D. - v elmi dobře. Oponent: PhDr. Iva Pecáková - velmi dobře. Obhajoba: velmi
dobře
Genderové nerovnosti v současných českých médiích
Nováková Tereza
Konzultant: PhDr. Jan Balon, Ph. D. , Oponent: PhDr. Hana Maříkková, Obhajoba výborně
Hrdina bestselleru a indentita
Frantová Veronika
Konzultant: Mgr. Martin Hájek Oponent: Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. Obhajoba: velmi dobře
Identita romských dětí v "bílých" českých rodinách
Mrázková Marie
Konzultant: PhDr. Olga Šmídová - výborně, Oponent: Mgr. Petr Balcar - velmi dobře, Obhajoba: velmi dobře
Institucionální dualismus nižšího sekundárního vzdělávání v ČR
Vágnerová Alena
Konzultant: Doc. Jaroslav Kalous, Ph. D. výborně; Oponent: PhDr. Arnošt Veselý, Ph. D. výborně; Obhajoba: výborně
Jak mladí Češi vstupují do manželství
Bílková Lenka
Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSC. - výborně. Oponent: Hana Hašková - velmi dobře. Obhajoba: velmi
dobře
Lokální identita v národnostně smíšeném pohraničí
Kulhánek Miloš
Konzultant: Mgr. Barbora Spalová - velmi dobře, Oponent. Mgr. Jakub Grygar, Ph. D. - výborně, Obhajoba: výborně
Místo Georgie Orwella v sociologii
Rejšková Tereza
Konzultant: Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. - výborně; Oponent: PhDr. Jan Balon, Ph. D. - výborně; Obhajoba:
výborně-vynikající; udělena pochvala děkana
Modely v řízení lidských zdrojů
Steffanová Zuzana
Konzultant: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. velmi dobře; Oponent: Mgr. Ondřej Veis dobře; Obhajoba: dobře
Muži na rodičovskej dovolenke
Ftáčniková Lucia
Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová Oponent: Ph. Dr. Hana Maříková Obhajoba: velmi dobře
Názory mladé generace na rodinu a důsledky pro českou rodinnou politiku
Zdražilová Hana
Konzultant: PhDr. Gabriela Munková, CSc. velmi dobře; Oponent: Mgr. Radka Dudová velmi dobře; Obhajoba: výborně
Neúplné rodiny a jejich sociální zabezpečení v ČR a ve Velké Británii
Lásková Andrea
Konzultant: PhDr. Gabriela Munková, CSc. - výborně, Oponent: Mgr. Ing. Olga Angelovská - velmi dobře, Obhajoba:
výborně
Nevěra v partnerských svazcích vysokoškolských studentů
Hladíková Veronika
Konzultant: Doc. Milan Tuček, CSc. Oponent: Mgr. Yana Leontiyeva Obhajoba: velmi dobře
O kuřáctví - rituály, návyky, komunikace
Pošvic Petr
Konzultant: PhDr. Olga Šmídová, Oponent: Mgr. Ivan Vodochodský Obhajoba: velmi dobře
Obraz cizince v českých médiích
Nováková Petra
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
2
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský - výborně; Oponent: Mgr. Petr Balcar –velmi dobře ; Obhajoba:dobře
Pojetí venkova v díle Bohuslava Blažka
Kopecká Anna
Konzultant: JUDr. Michal Illner Oponent: Mgr. Markéta Braun Kholová Obhajoba: výborně
Politické a sociální důsledky hospodářské globalizace
Holpuch Petr
Konzultant: Prof. Martin Potůček, Ph. D. Oponent: PhDr. Jan Balon, Ph. D. Obhajoba: velmi dobře
Postoje společnosti k homosexualitě
Kuncová Helena
Konzultant: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. , Oponent: Mgr. Jiří Remr, Obhajoba: velmi dobře
Pravicový extremismus jako sociální problém současné společnosti
Rokosová Hana
Konzultant: PhDr. Martin Cejp - velmi dobře; Oponent: PhDr. Lukáš Linek - velmi dobře Obhajoba: dobře
Problematika nezamestnanosti v Banskobystrickom kraji a jej specifika
Turňová Zuzana
Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, Oponent: Ing. Bohumila Čabanová, Obhajoba: dobře
Proces adopce v ČR, jeho aktéři a problémy
Pařízková jana
Konzultant: PhDr. Gabriela Munková, CSc. - výborně; Oponent: Mgr. Kateřina Nikolová – velmi dobře; Obhajoba: výborně
Reforma zdravotnictva v Čechách a na Slovensku a jej dopad na pacienta
Kucharská Katarína
Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc. - nedoporučena. Oponent: Ing. Mgr. Pavla Hanušová - dobře. Obhajoba: dobře
Reprodukce sociálních nerovností skrze vzdělávací systém
Andresová Zuzana
Konzultant: Doc. PhDr. Jadwigova Šandarová Oponent: PhDr. Jiří Šafr Obhajoba: výborně
Rizika užívání marihuany a strategie zvládání těchto rizik očima aktérů
Nechutný Tomáš
Konzultant: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - velmi dobře; Oponent: PhDr. Lukáš Linek - velmi dobře; Obhajoba: velmi dobře
Slovenskí študenti a ich motivácia ku štúdiu v Českej republice
Quirschfeld Lýdia
Konzultant: Doc. PhDr. Jaroslav Kalous, CSc. , Oponent: Mgr. Petr Kokavec, Obhajoba: dobře
Sociální příčiny a důsledky dětské obezity
Králová Vendula
Konzultant: MUDr. Petr Háva, CSc. - výborně vynikající; Oponent: Ing. Mgr,Olga Angelovská - výborně Obhajoba:
výborně
Sociální stát a občanská společnost jako mechanismy upevňování sociální soudružnosti
Skálová Barbora
Konzultant: PhDr. Jiří Šafr výborně; Oponent: Mgr. Markéta Sedláčková výborně; Obhajoba výborně
Suburbanizace a občanská aktivita: případová studie – Přezletice
Sadílek Jakub
Konzultant: JUDr. Michal Illner - velmi dobře; Oponent: PhDr. Jana Stachová - velmi dobře; Obhajoba: velmi dobře
Svět očima zelených
Slabá Lucie
Konzultant: PhDr. Pavol Frič, Ph. D. výborně; Oponent: PhDr. Ivo Bayer velmi dobře Obhajoba: výborně
Syndrom vyhoření u pracovníků zdravotnické záchranné služby
Koudela Ondřej
Konzultant: Mgr. Jiří Remr, Oponent: Mgr. Stanislav Kunc, Obhajoba:výborně-vynikající, pochvala děkana za vynikající
práci
Ústavní výchova dětí a její výsledky
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
3
Brunnerová Kateřina
Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová Oponent: Mgr. Hana Hloušková Obhajoba: výborně
Variabilita prestiže povolání
Musilová Kateřina
Konzultant: Doc. Milan Tuček, CSc. - výborně, Oponent: Mgr. jindřich Krejčí - velmi dobře, Obhajoba: velmi dobře
Vliv tradice a českého feminismu na dnešní postavení žen u nás
Kolmanová Jana
Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - velmi dobře. Oponent: Mgr. Alena Křížková - nedoporučena k
obhajobě. Obhajoba velmi dobře
Vnímání prostředí: pojmy imageabilita, topofilie, genius loci.
Volek Martin
Konzultant: JUDr. Michal Illner výborně ; Oponent: Mgr. Markéta Braun Kholová velmi dobře; Obhajoba: výborně
Vzdělání jako faktor integrace Romů
Fidlerová Tereza
Konzultant: Ph. Dr. Gabriela Munková, CSc. Oponent: Mgr. Selma Mohič Disdarevič Obhajoba: velmi dobře
Západ východu:bulharské ženy v Čechách
Nikolová Daria
Konzultant: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - výborně; Oponent: Mgr. Yana Leontiyeva - dobře; Obhajoba: dobře
Ženy na počátku kariéry
Král Vít
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský, Oponent: Mgr. Jakub Grygar, Ph. D. Obhajoba: výborně
2005
Bez přátel nechci žít!
Němcová Vlasta
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský velmi dobře Oponent: Mgr. Petra Rakušanová dobře Obhajoba: velmi dobře
Česká rodinná politika v aspektu gender
Jirousková Klára
Konzultant: PhDr. Gabriela Munková, CSc. výborně Oponent: Mgr. Hana Hašková velmi dobře Obhajoba: výborně
Čeští a slovenští studenti : Jak se jim společně studuje v ČR
GAYDEČKOVÁ Vanda
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský výborně Oponent: Mgr. Blanka Tolarová výborně Obhajoba: výborně
Focus Groups - kvalitativní výzkumná technika v internetovém výzkumu
FILOVÁ Jana
Konzultant: Mgr. Jiří Remr výborně Oponent: Mgr. Jindřich Krejčí výborně Obhajoba: výborně
Hodnota vzdělání mezi Altajci a její limity
MOTLOVÁ Eliška
Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová velmi dobře Oponent: Mgr. Ivana Hejhalová výborně Obhajoba: výborně
Identita očima sociologické teorie
ROŠKOTOVÁ Markéta
Konzultant: Mgr. Jan Balon výborně Oponent: Martin Hájek, Ph. D. velmi dobře Obhajoba: velmi dobře
II. fáze reformy územní veřejné samosprávy v Říčanech očima aktérů
FIŠER Josef
Konzultant: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. , MSc. výborně Oponent: Mgr. Jana Stachová výborně Obhajoba: výborně
Je prostituce zločin nebo živnost? Legislativní úprava prostituce ve Švédsku a Holandsku
KREJČOVÁ Veronika
Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová výborně Oponent: Mgr. Petr Matoušek výborně Obhajoba: výborně
K pojmu rizika v sociologii
STANĚK Jan
Konzultant: Mgr. Jan Balon výborně Oponent:Ing. Martin Brabec výborně Obhajoba: výborně
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
4
Koncept nové střední třídy v ČR
ŠPAČEK Ondřej
Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. Oponent: Milan Tuček výborně Obhajoba: výborně
Kultura ve víru politických událostí: Role a vliv literatury a spisovatelů v událostech let 1968-1969 jejich očima
Novák Ondřej
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský výborně Oponent: Mgr. Jan Balon výborně Obhajoba: výborně
Mateřství v období komunismu
JIRÁSKOVÁ Zuzana
Konzultant: PhDr. Marie Čermáková dobře Oponent:Mgr. Hana Hašková dobře Obhajoba: velmi dobře
Metodologická úskalí panelového výzkumu na příkladu šetření. Rodina 1989/1998
HANUŠ David
Konzultant: RNDr. Milan Tuček, CSc. velmi dobře Oponent: Mgr. Jindřich Krejčí dobře Obhajoba: velmi dobře
Mezník v životě cizince
BURJÁNKOVÁ Anna
Konzultant: Mgr. Blanka Tolarová výborně Oponent: Mgr. Ivan Vodochodský velmi dobře Obhajoba: velmi dobře
Motivace zaměstnanců teambuildingem „Zaměřeno na outdoor“.
LUŇÁKOVÁ Kateřina
Konzultant: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. výborně Oponent: Mgr. Petr Hartoš dobře Obhajoba: velmi dobře
Možnosti absolventů středních odborných škol a gymnázií na trhu práce
KRESTOVÁ Lucie
Konzultant: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. výborně Oponent: PhDr. Jiří Šafr dobře Obhajoba: velmi dobře
Mytologické aspekty lidství v duchovním vývoji
PILAŘOVÁ Eva
Konzultant: Ing. Alena Vodáková, CSc. velmi dobře Oponent: Ing. Martin Brabec velmi dobře Obhajoba: dobře
Následná péče drogových závislostí očima labellingu
HARÁK Pavel
Konzultant: PhDr. Gabriela Munková, CSc. dobře Oponent: Mgr. Jan Morávek dobře Obhajoba: dobře
Návrat do vlasti nebo příchod do cizí země? Česká identita ve vyprávění rumunských Čechů
HOVORKOVÁ Kateřina
Konzultant: Mgr. Petra Klvačová výborně Oponent: Mgr. Yana Leontiyeva velmi dobře Obhajoba: velmi dobře
Někomu pomůže, nikomu neublíží. Registrované partnerství: ano či ne?
PAVELKOVÁ Markéta
Konzultant: PhDr. Gabriela Munková, Csc. výborně Oponent: Hana Hašková výborně Obhajoba: velmi doře
Nesezdané soužití nebo manželství?
MALÁ Šárka
Konzultant: PhDr. Gabriela Munková, CSc. výborně Oponent: Mgr. Jan Balon, PhD. velmi dobře - výborně Obhajoba:
výborně
Nezaměstnanost na Znojemsku (pozornost věnovaná klientům ÚP ve Znojmě)
ŠINDELKOVÁ Jarmila
Konzultant: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. velmi dobře Oponent: Doc. Milan Tuček, CSc. velmi dobře Obhajoba: výborně
Nezaměstnanost zdravotně postižených a počítače
CHLUDILOVÁ Iva
Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová velmi dobře Oponent: Mgr. Jana Barvíková výborně Obhajoba: výborně
Patnáctiletí včera a dnes: proměna hodnot a představ o budoucnosti jako důsledek transformace
MATUŠKA Lukáš
Konzultant: RNDr. Milan Tuček, CSc. velmi dobře Oponent: PhDr. Jiří Šafr výborně Obhajoba: výborně
Peněženka plná žaludů. Lokální doplňkové měny v moderní společnosti
Zagata Lukáš, ing.
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele výborně Oponent: Mgr. Lukáš Linek výborně Obhajoba: výborně
Prostituce – přístupy k jejímu řešení a role neziskových organizací zabývajících se problematikou prostituce a obchodu
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
5
KUTÍLKOVÁ Tereza
Konzultant: PhDr. Gabriela Munková, CSc. dobře Oponent: Mgr. Petr Matoušek dobře Obhajoba: dobře
Reflexe publikované lži
KAŠPAROVÁ Vendula
Konzultant: Dr. Martin Hájek, Ph. D. výborně Oponent: Mgr. Petr Hartoš velmi dobře Obhajoba: výborně
Reggae bílého muže: tři krátké studie ze sociologie hudby
RIPKA Štěpán
Konzultant: Mgr. Barbora Spalová výborně Oponent: Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. doporučeno Objahoba: dobře
Romeo a Julie z Prostřední ulice
ZILVAR Lukáš
Konzultant: PhDr. Olga Šmídová výborně Oponent: Mgr. Blanka Tollarová dobře Obhajoba: velmi dobře
Sociologie a biologie
VOJTÍŠKOVÁ Kateřina
Konzultant: Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. : výborně s uznáním děkana Oponent: PhDr. Olga Šmídová výborně/
velmi dobře Obhajoba: výborně
Televizní násilí v reflexi české sociologie po roce 1989
ŠPAČEK Jiří
Konzultant: Mgr. Markéta Škodová katedra mediálních studií IKSŽ výborně Oponent: Mgr. Jan Balon dobře Obhajoba:
dobře
V hlavní roli herec
ŠTECHOVÁ Markéta
Konzultant: PhDr. Olga Šmídová výborně Oponent: PhDr. Jan Balon, Ph. D. výborně Obhajoba: výborně
WWW. HOOLIGANS. CZ (čeští fotbaloví fanoušci a jejich sebeprezentace na internetu)
ČARNOGURSKÝ Tomáš
Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. výborně Oponent: Mgr. Jan Balon, PhD. velmi dobře Obhajoba:
výborně
Znalosti a názory středoškoláků na komunistický režim v Českoslovenksu
REJŽKOVÁ Jana
Konzultant: PhDr. Jiří Šafr výborně Oponent: PhDr. Lukáš Linek velmi dobře Obhajoba: výborně
Znevýhodnění absolventů škol na trhu práce
NEUBERGOVÁ Lucie
Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová výborně Oponent: Mgr. Jana Barvíková výborně Obhajoba: výborně
Zpráva o stavu školních lavic aneb tak to běžte do fyziky, to je skvost
PINKASOVÁ Dominika
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský výborně Oponent: Mgr. Petra Rakušanová výborně/velmi dobře Obhajoba: výborně
2004
Blízcí cizinci
Kubíčková Jana
Konzultant: PhDr. Olga Šmídová - výborně
Oponent: Doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. - výborně
Obhajoba:- výborně-vynikající
Být rodičem autisty
Gilarová Petra
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský - výborně
Oponent: Mgr. Barbora Spalová - výborně
Obhajoba:- výborně
Chudoba a současná společnost
Štursová Tereza
Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová - velmi dobře
Oponent: RNDr. Milan Tuček, CSc. - velmi dobře
Obhajoba:- velmi dobře
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
6
České a bulharská společnost očima smíšených párů
Chaloupková Firdes
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský - výborně
Oponent: Mgr. Jakub Grygar - dobře
Obhajoba: - velmi dobře
Deviantní chování
Vltavská Radka
Konzultant: Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. - velmi dobře
Oponent: Mgr. Petr Kohútek - výborně
Obhajoba: - velmi dobře
Domácí práce: názory mladých Čechů
Lukáčová Hana
Konzultant: Mgr. Jiří Remr - výborně
Oponent: Mgr. Hana Hašková - velmi dobře
Obhajoba:- výborně
Experimenty komunitního života
Panuška David
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský - velmi dobře
Oponent: Mgr. Tomáš Bitrich - velmi dobře
Obhajoba:- dobře
Fenomén "nový" a ještě "lepší"
Paulíček Miroslav
Konzultant: Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. - výborně
Oponent: Mgr. Jan Balon - výborně
Obhajoba:- výborně
Gender a utváření sociálního statusu
Vohlídalová Marta
Konzultant: RNDr. Milan Tuček, CSc. - výborně
Oponent: Mgr. Jiří Šafr - výborně
Obhajoba:- výborně
Integrace zdravotně postižených občanů do společnosti
Prokůpková Zuzana
Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová - velmi dobře
Oponent: Mgr. Miroslav Kudláček - nedoporučuje
Další posudek: Mgr. Ondřej Roubal - velmi dobře
Obhajoba:- velmi dobře
Jak mladí Slováci vidí politiku aneb Přestavení "Jak to funguje"
Uličná Miroslava
Konzultant: PhDr. Olga Šmídová - výborně
Oponent: Mgr. Blanka Trávníková - velmi dobře
Obhajoba:- dobře
Jinonický mýtus: jak obyvatelé univerzitní budovy v Jinonicích nakládají s mýtem o původním účelu školy
Doleželová Hana
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský - velmi dobře
Oponent: Mgr. Petra Klvačová - výborně
Obhajoba:- velmi dobře
Kauza medáci
Gründlerová Pavla
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - dobře
Oponent: Mgr. Magdalena Rajčanová - velmi dobře
Obhajoba:- velmi dobře
Kriminalita žen
Janů Kateřina
Konzultant: PhDr. Martin Cejp, CSc. - výborně
Oponent: Mgr. Hana Hašková - velmi dobře
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
7
Obhajoba: - výborně
Kroužky kvality (Quality Circles)
Kaftanová Linda
Konzultant: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - výborně
Oponent: Mgr. Jindřich Krejčí - výborně
Obhajoba:- výborně
Kvalita střední školy
Drápalová Marie
Konzultant: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - výborně
Oponent: Mgr. Petr Kohútek - velmi dobře
Obhajoba:- velmi dobře
Maminka + tatínek = mamínek
Doválelová Jana
Konzultant: PhDr. Hana Maříková - výborně
Oponent: Mgr. Hana Hašková - výborně
Obhajoba: - výborně
Mezigenerační vzdělanostní mobilita přístupem sdružené klasifikace
Hosnedlová Renáta
Konzultant: RNDr. Milan Tuček, CSc. - výborně
Oponent: Mgr. Jiří Šafr - výborně
Obhajoba:- výborně
Mikrosvět zahraničních studentů jako determionanta partnerského vztahu
Jančová Monika
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský - výborně
Oponent: Mgr. Blanka Trávníková - dobře
Obhajoba:- dobře
Národka
Sládková Eva
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský - dobře
Oponent: Mgr. Tomáš Bitrich - dobře
Obhajoba:- dobře
Národnostně smíšená manželství
Blahníková Hana
Konzultant: Dr. Martin Hájek, PhD. - velmi dobře
Oponent: Mgr. Barbora Spalová - dobře
Obhajoba:- dobře
NGOs v rámci rozvojové politiky
Pitronová Lenka
Konzultant: Doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. - dobře
Oponent: Mgr. Jana Stachová - velmi dobře
Obhajoba:- dobře
Politicky angažovaná sociologie a některé její podoby v poválečné Francii
Maršálek Jan
Konzultant: Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. - výborně
Oponent: Ing. Martin Brabec - výborně
Obhajoba:- výborně-vynikající
Přístup lokálních představitelů v ČR k občanské participaci
Nejdl Pavel
Konzultant: Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. - výborně
Oponent: Mgr. Jana Stachová - výborně
Obhajoba:- výborně
Pronatalitní opatření z počátku sedmdesátých let minulého století aneb Umíme se poučit?
Jankovcová Jana
Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová - výborně
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
8
Oponent: Ing. Petr Kotlas - výborně
Obhajoba: - výborně
Reflexe lhostejnosti ve společnosti a její vývoj
Malý Jakub
Konzultant: Prof. Phdr. Miloslav Petrusek, CSc. - výborně
Oponent: Ing. Martin Brabec - výborně
Obhajoba:- velmi dobře
Rodina a příbuzenské vztahy jako proměnlivý činitel nezaměstnanosti
Hanák Martin
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - dobře
Oponent: Doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. - velmi dobře
Obhajoba:- dobře
Role nestátních organizací v protidrogové politice ČR
Gajdečková Olga
Konzultant: PhDr. Gabriela Munková, CSc. - velmi dobře
Oponent: Mgr. Ondřej Roubal - výborně
Obhajoba:- velmi dobře
Role vzdělání na trhu práce v ČR
Paška Miroslav
Konzultant: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - výborně
Oponent: Mgr. Jindřich Krejčí - výborně
Obhajoba:- výborně
Shopping mall - fenomén dnešní doby
Tichá Klára
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - velmi dobře
Oponent: Mgr. Jan Balon - výborně
Obhajoba:- velmi dobře
Sociologie v literatuře na příkladu díla Milana Kundery
Ševera Pavel
Konzultant: Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. - velmi dobře
Oponent: Mgr. Tomáš Dvořák - výborně
Obhajoba:- výborně
Stáří - aktivně či pasivně?
Tomášková Alice
Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová - velmi dobře
Oponent: Mgr. Petr Kohútek - velmi dobře
Obhajoba:- velmi dobře
Studie SOU Pelhřimov
Severa Martin
Konzultant: Mgr. Jiří Šafr - výborně
Oponent: Mgr. Blanka Trávníková - dobře
Obhajoba:- dobře
Velkoměstská farnost Sv. Markéty
Pospíšil Adam
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - velmi dobře
Oponent: Mgr. Petr Kohútek - výborně-vynikající
Obhajoba:- výborně
Zaměstnávání cizinců v ČR
Voříšek Petr
Konzultant: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - velmi dobře
Oponent: Mgr. Petra Rakušanová - dobře
Obhajoba:- dobře
Životní strategie českých maturantů
Mouralová Magdaléna
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
9
Konzultant: RNDr. Milan Tuček, CSc. - výborně-vynikající
Oponent: Mgr. Jindřich Krejčí - výborně
Obhajoba:- výborně-vynikající
2003
Analýza vývoje trhu rádií v ČR v období 2000 a 2001
Lach Jiří
Konzultant: RNDr. Milan Tuček, CSc. - velmi dobře
Oponent: Doc. Dr. Hynek Jeřábek, CSc. - výborně
Obhajoba:- velmi dobře
Člověk chatařský (výzkum jedné chatařské osady)
Portová Lucie
Konzultant: PhDr. Michal Lošťák, PhD. - velmi dobře
Oponent: Doc. Dr. Josef Kandert, CSc. - velmi dobře
Obhajoba:- velmi dobře
Člověk si v tom zvykne chodit aneb hospodaření dlouhodobě nezaměstnaných
Václavíková Šárka
Konzultant: Mgr. Petra Klvačová, Mgr. Ivan Vodochodský - výborně
Oponent: Doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. - výborně
Obhajoba:- výborně
Dobrovolnictví a identita
Voldánová Iva
Konzultant: PhDr. Olga Šmídová - výborně
Oponent: Mgr. Jana Stachová - výborně
Obhajoba:- výborně
Dobrý den, sportu zdar, fotbalu zvláště
Hedbávná Martina
Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - výborně - vynikající
Oponent: Mgr. Ondřej Roubal - výborně
Obhajoba:- výborně – vynikající (pochvala děkana)
Etapy cesty náboženské konverze
Heindrich Jan
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - velmi dobře
Oponent: Mgr. Barbora Spalová - velmi dobře
Obhajoba:- dobře
HARDCORE: Live it or leave it Česká punková a hardcorová subkultura
Nováková Eva
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský - velmi dobře
Oponent: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - nedoporučeno
Obhajoba:- dobře
Komparace přístupů týmů P. Machonina a. P. Matějů k procesu transformace české společnosti
Gelová Jana
Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - výborně
Oponent: Ing. Martin Brabec - výborně
Obhajoba:- výborně
Komunizmus jako "Lifestyle
Stašková Barbora
Konzultant:: Doc. PhDr. Jiří Kabele - výborně – velmi dobře
Oponent: Mgr. Blanka Trávníková - výborně
Obhajoba:- velmi dobře
Lemberg, Lwow, Lvov, Lviv – stejné město, čtyři ideologie
Dyurych Pavol
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - výborně
Oponent: Mgr. Martin Hájek, PhD. - výborně
Obhajoba:- výborně
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
10
Mají sociální nerovnosti vliv na přátelské vztahy středoškolských studentů?
Slípková Nina
Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - dobře – velmi dobře
Oponent: Prof. Dr. Miloslav Petrusek,CSc. - výborně - vynikající
Obhajoba:- velmi dobře
Mam rozpravkovy dom
Čížek Tomáš
Konzultant: JUDr. Michal Illner - výborně
Oponent: Mgr. Petra Gümplová - dobře
Obhajoba:- velmi dobře
Mažičtí a příroda
Adamusová Karolína
Konzultant: PhDr. Michal Lošťák, PhD. - výborně
Oponent: Mgr. David Kocman - výborně
Obhajoba: - výborně
Národní identita
Lenková Lucie
Konzultant: Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. - výborně-vynikající
Oponent: PhDr. Olga Šmídová - dobře
Doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. - velmi dobře
Obhajoba:- dobře
Objektivní a subjektivní socio-ekonomický status
Cholt Jan
Konzultant: RNDr. Milan Tuček, CSc. - velmi dobře
Oponent: Mgr. Jiří Šafr - výborně
Obhajoba:- velmi dobře
Obraz Slovenska v českých médiích v době rozpadu ČSFR
Vaňhalová Adéla
Konzultant: PhDr. Olga Šmídová - výborně - vynikající
Oponent: Mgr. Tereza Stöckelová - velmi dobře
Obhajoba:- velmi dobře
Otakar Machotka (náčrt sociologické teorie)
Pivoňka Ondřej
Konzultant: Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. - velmi dobře
Oponent: Mgr. Jan Balon - velmi dobře
Obhajoba:- velmi dobře
Prameny sociálne-priestorovej štruktúry mesta Bratislava medzi rokmi 1991 a 2001
Krivý Maroš
Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - výborně
Oponent: PhDr. Martin Kreidl, PhD. - výborně
Obhajoba:- velmi dobře
Pražská skrytá (podzemní) církev
Lásková Magdaléna
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský - výborně
Oponent: Ing. Alena Vodáková, CSc. - velmi dobře
Obhajoba:- velmi dobře
Představy o českém národním charakteru
Kohout Pavel
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský - výborně
Oponent: Mgr. Petra Rakušanová - velmi dobře
Obhajoba:- velmi dobře
Problematika diskriminace uchazečů při přijímání ke studiu na české státní vysoké školy
Škopová denisa
Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - výborně - vynikající
Oponent: Mgr. Jiří Remr - výborně - vynikající
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
11
Obhajoba:- výborně vynikající (pochvala děkana)
Problémy osamělých matek z azylových domů a možnosti jejich řešení
Marešová Hana
Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová - velmi dobře
Oponent: Mgr. Jana Stachová - výborně
Obhajoba:- výborně
Sociální a kulturní potenciály venkovského rozvoje v obci Neratov na Pardubicku
Andrýsová Lenka
Konzultant: PhDr. Michal Lošťák, PhD. - velmi dobře
Oponent: Mgr. Jana Stachová - dobře
Obhajoba:- dobře
Sociologická intervence Alaina Touraina
Tošovský Michal
Konzultant: PhDr. Pavol Frič - výborně - vynikající
Oponent: Mgr. Petra Rakušanová - výborně
Obhajoba:- výborně – vynikající ( pochvala děkana)
Společenská pomoc rodinám s tělesně postiženým dítětem – teorie a praxe
Lokajíčková Monika
Konzultant: PhDr. Gabriela Munková, CSc. - velmi dobře
Oponent: Mgr. Jan Balon - dobře
Obhajoba:- dobře
Stáří před a po roce 1989
Nečasová Jitka
Konzultant: Ing. Bohumila Čabanová - velmi dobře
Oponent: Ing. Martin Brabec - výborně
Obhajoba:- velmi dobře
Šikana na základní škole
Kardová Vladimíra
Konzultant: PhDr. Olga Šmídová - výborně – velmi dobře
Oponent: Mgr. Tomáš Bitrich - velmi dobře
Obhajoba:- velmi dobře
Študentské hodnotenie výuky: dobrý sluha, alebo zlý pán?
Osuský Michal
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský - výborně
Oponent: Doc. Dr. Hynek Jeřábek, CSc. - výborně
Obhajoba:- výborně
Typologie dlouhodobě nezaměstnaných
Halva Petr
Konzultant: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - výborně
Oponent: Mgr. Jiří Remr - výborně
Obhajoba:- výborně
Uplatnění jedinců na trhu práce
Borůvková Barbora
Konzultant: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - dobře
Oponent: MUDr. Petr Háva, CSc. - výborně
Obhajoba:- dobře
Už vím proč . . . nemám práci
Kostlán David
Konzultant: Mgr. Petra Klvačová - výborně-vynikající
Oponent: Mgr. Martin Hájek, PhD. - výborně
Obhajoba:- výborně
Vliv středních odborných učilišť na funkční gramotnost žáků
Dlasková Julie
Konzultant: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - dobře
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
12
Oponent: PhDr. Eva Veisová - výborně
Obhajoba:- velmi dobře
Výzkumný ústav na sklonku totality
Bierzová Jana
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský - výborně
Oponent: Mgr. Lenka Zamykalová - velmi dobře
Obhajoba:- velmi dobře
Získávání mozků (nejen) po česku
Ledlová Tereza
Konzultant: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - výborně
Oponent: Mgr. Blanka Trávníková - dobře
Obhajoba:- velmi dobře
Žena v managementu a manažérka v rodině
Nečasová Lucie
Konzultant: Mgr. Alena Křížková - výborně
Oponent Mgr. Hana Hašková - výborně
Obhajoba:- velmi dobře
Ženy manažerky. Jaké jsou?
Šišková Eva
Konzultant: Mgr. Ivan Vodochodský - výborně
Oponent: Mgr. Hana Hašková - výborně
Obhajoba:- výborně
2002
Bydlení mladých lidí
VYHŇÁKOVÁ Sylva
Konzultant: doporučena
Oponent: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. , MSc: neodporučena
Oponentura: dobře
Co znamená prestiž povolání pro ?českého člověka??
LINKOVÁ Naděžda
Konzultant: výborně-vynikající
Oponent: Mgr. Martin Hájek: velmi dobře
Oponentura:výborně
Čím měla být a čím jsou sídliště
ŠLOUFOVÁ Markéta
Konzultant: výborně
Oponent: Mgr. Martin Brabec: výborně
Oponentura:výborně
Dobrovolníci v nemocnicích
ŠEVÍTOVÁ Lenka
Konzultant: výborně
Oponent: Mgr. Eva Veisová: velmi dobře
Oponentura:dobře
Dobrovolnictví jako forma druhého životního programu
PTÁČKOVÁ Kateřina
Konzultant: výborně
Oponent: Mgr. Jan Balon: velmi dobře
Oponentura:velmi dobře
Jak jsem se stal gayem
POMAHAČOVÁ Hana
Konzultant: výborně
Oponent: Mgr. Ivan Vodochodský: velmi dobře
Oponentura:velmi dobře
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
13
Jak mladí lidé ve svých biografiích reflektují zkušenost drogové závislosti
KOUBOVÁ Martina
Konzultant: výborně
Oponent: Doc. PaedDr. Zdeněk Konopásek, PhD. : dobře
Oponentura:velmi dobře
Labyrint žijící uprostřed Evropy aneb EVS dobrovolníci v ČR
KOSKOVÁ Helena
Konzultant: velmi dobře
Oponent: Mgr. Tereza Vajdová: dobře
Oponentura:dobře
Láska na nikdy
HOLUBOVÁ Tereza
Konzultant: výborně ?vynikající
Oponent: Mgr. Tomáš Bitrich: výborně
Oponentura:výborně
Malé skupiny a program stavů očekávání
VÁGNEROVÁ Zdenka
Konzultant: velmi dobře
Oponent: Mgr. Jan Balon: velmi dobře
Oponentura:velmi dobře
Mladé vysokoškolačky ? jejich představy o rodině a zaměstnání
KVĚTOŇOVÁ Tereza
Konzultant: dobře
Oponent: Mgr. Tereza Stöckelová: velmi dobře
Oponentura:dobře
Někde přestřihnout, někde navázat a hlavně ustát
ČADA Karel
Konzultant: výborně-vynikající
Oponent: Mgr. Martin Hájek: výborně
Oponentura:výborně
Nezaměstnaní absolventi v Dobrovolnickém programu
KOBLIHOVÁ Jana
Konzultant: výborně
Oponent: Mgr. Jiří Remr: velmi dobře
Oponentura:velmi dobře
Nezletilé matky
MACÍKOVÁ Markéta
Konzultant: velmi dobře
Oponent: Mgr. Petra Gümplová: dobře
Oponentura:dobře
Pětka
VÍCENÍKOVÁ Tereza
Konzultant: velmi dobře
Oponent: Mgr. Blanka Trávníková: velmi dobře
Oponentura:výborně
Pohled do světa jiných dětí aneb made in DD
KORONTHÁLYOVÁ Kateřina
Konzultant: velmi dobře
Oponent: Mgr. Jana Stachová: velmi dobře
Oponentura:velmi dobře
Poruchy příjmu potravy ? odraz společnosti
RUBÁŠOVÁ Martina
Konzultant: výborně
Oponent: Ing. Alena Vodáková, CSc. : výborně
Oponentura:výborně
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
14
Praha 2000: Spojme se za globální spravedlnost
SOKAČOVÁ Linda: :
Konzultant: výborně
Oponent: PhDr. Olga Šmídová: : : velmi dobře
Oponentura: velmi dobře
Práce na dálku ? nastupující fenomén?
BASL Josef
Konzultant: výborně
Oponent: Mgr. Jana Stachová: velmi dobře
Oponentura:velmi dobře
Proměny jednoho katolického společenství
TICHÝ Radek
Konzultant: výborně
Oponent: Mgr. Tereza Vajdová: výborně
Oponentura:výborně
Romská rodina ? sen či realita?
KALHOUSOVÁ Martina
Konzultant: velmi dobře
Oponent: Mgr. Marie Černá: velmi dobře-dobře
Oponentura:velmi dobře
Sociální konstrukce času jako zdroj regulace kolektivních činností
CHOLT Jan
Konzultant: velmi dobrá
Oponent: Mgr. Tomáš Bitrich: dobrá
Oponentura:neobhájil
Sociální konstrukce odlišnosti
PECÁKOVÁ Iva
Konzultant: výborně ?vynikající
Oponent: Mgr. Marie Černá: výborně
Oponentura:výborně
Sociální postavení žen v Etiopii
DEMISSEV Lulit
Konzultant: výborně
Oponent: Doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. : dobře-velmi dobře
Oponentura:dobře
Virtuální vzdělávání
CHARVÁTOVÁ Lucie
Konzultant: dobře
Oponent: Mgr. Blanka Trávníková: dobře
Oponentura:dobře
Vynořující se struktury global governance ? případ IMF a WTO
VÁVRA Martin
Konzultant: výborně
Oponent: Mgr. Tereza Stöckelová: dobře
Oponentura:velmi dobře
Vývoj chápání sebevraždy v sociologii (tradiční vs. interpretativní přístup)
KOTRČ Jan
Konzultant: dobře
Oponent: Mgr. Petra Gümplová: : : velmi dobře
Oponentura: velmi dobře
2001
Absolventi, mladiství a občané se změněnou pracovní schopností
KARL Tomáš
Konzultant: výborně
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
15
Oponent:PhDr. Pavel Kuchař, CSc. :velmi dobře
Obhajoba:velmi dobře
Agitace budoucnosti
CIMPOVÁ Kristina
Konzultant: výborně
Oponent:Mgr. Ivan Vodochodský:velmi dobře
Obhajoba:výborně
Aktivity Svazu mest a obcí ČR v legislativním procesu
LINEK Lukáš
Konzultant: výborně
Oponent:Mgr. Martin Hájek::výborně-vynikající
Obhajoba:výborně vynikající:
Bydlení mladých lidí
VYHŇÁKOVÁ Sylva
Konzultant: výborně
Oponent:MUDr. Petr Háva, CSc. :velmi dobře
Obhajoba:neobhájila
Cigáni ? Necigáni alebo Keď si na nas zvykli
SYNAKOVÁ Katarína
Konzultant: výborně-vynikající
Oponent:Mgr. Marie Černá::výborně
Obhajoba:výborně-vynikající
Dlouhodobá nezaměstnanost očima aktérů
ŠÍMOVÁ Blanka
Konzultant: výborně
Oponent: Mgr. Blanka Trávníkovánedoporučena
Oponentura:dobře
Ekovesničky aneb hledání trvale udržitelného způsobu života
JANSOVÁ Monika
Konzultant: výborně
Oponent:Doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. :velmi dobře
Obhajoba:výborně
Identita a virtuální hry
VALENDINOVÁ Kristina
Konzultant: výborně - vynikající
Oponent:Mgr. Ivan Vodochodský výborně
Oponentura: výborně? vynikající
Každodenní svět mých současníků
JURÁNKOVÁ Magda
Konzultant: výborně
Oponent:Mgr. Magdaléna Rajčanová:dobře
Obhajoba:dobře
Konopí ? schizofrenní rostlina?
BALADOVÁ Kateřina
Konzultant: výborně
Oponent:Ing. Alena Vodáková, CSc. :výborně
Obhajoba:výborně
Lobbing ? fenomén pluralitnídemokracie
MERTL Jakub
Konzultant: velmi dobře - dobře
Oponent: PhDr. J. Šanderová, CSc. velmi dobře
Oponentura:velmi dobře
Město Telč
VÁCLAVKOVÁ Eva
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
16
Konzultant: velmi dobře
Oponent: Mgr. Gümplová Petra:velmi dobře
Oponentura:dobře
Mladiství se základním vzděláním na trhu práce (Případová studie-okres České Budějovice)
ČERMÁKOVÁ Jana
Konzultant: výborně
Oponent:Mgr. Jiří Šafr::výborně
Obhajoba: velmi dobře
Motivace a postoje českých účastníků protestů proti MMF a SB.
KUNC Stanislav
Konzultant: velmi dobře
Oponent:Mgr. Martin Brabec::výborně
Obhajoba:velmi dobře
Někdo to rád na chatu
HORÁKOVÁ Klára
Konzultant: výborně
Oponent:Mgr. Ivan Vodochodský:dobře
Obhajoba:velmi dobře
Otevřenost české společnosti vůči misiím
OTČENÁŠKOVÁ Iva
Konzultant: dobře
Oponent:Mgr. Tereza Vajdová:dobře
Obhajoba:velmi dobře
Prevence kriminality a dotazník jako nástroj sběru dat
Tomášek Marek
Konzultant: výborně
Oponent: Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. :výborně
Obhajobavelmi dob5e:
Příběh války a velkého návratu
CHYTIL Daniel
Konzultant: výborně
Oponent: Mgr. Marie Černá:výborně
Oponentura::výborně
Proměny kulturního života v Jablonci nad Nisou 1989-1999
DRAHOŇOVSKÁ Petra
Konzultant: dobře
Oponent:Mgr. Jan Jandourek, Ph. D:výborně
Obhajoba:dobře
Revoluce ? výzva ke změnám(?)
KUBEROVÁ Lucie
Konzultant: výborně
Oponent:Mgr. Martin Kraidl::výborně
Obhajoba:výborně
Sdružení taoistického Tai-Chi (Tchjt´i jako životní styl)
CHOLT Jan
Konzultant: dobře
Oponent:Doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. :velmi dobře
Obhajoba:neobhájil
Skinheads- ovlivnění fašistickou ideologií
PĚTIOKÝ Jiří
Konzultant: velmi dobře
Oponent:Mgr. Martin Brabec::výborně
Obhajoba:výborně
Sociálně-právní ochrana dítěte zákon a praxe (se zaměřením na náhradní péči o dítě)
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
17
ŘÁHOVÁ Barbora
Konzultant: velmi dobře
Oponent:Mgr. Naděžda Tůmová:velmi dobře
Obhajoba:velmi dobře
Sociální politika po válce Bosna a Hercegovina
SMALIAGIC Selma
Konzultant: velmi dobře
Oponent:Mgr. Aleš Bednařík::výborně
Obhajoba:velmi dobře
Sociální spravedlnost
PROCHÁZKA David
Konzultant: výborně
Oponent:Ing. Petr Kotlasvýborně
Oponentura:velmi dobře
Srovnání kritik K. Marxe, R. Dahrendorfa a E. O. Wrichta
JELÍNKOVÁ Soňa
Konzultant: výborně
Oponent:Mgr. Martin Hájek::velmi dobře
Obhajoba:velmi dobře
Už zase jsou tady cikáni?!
ZAJÍC Jan
Konzultant: velmi dobře
Oponent:Mgr. Petra Klvačová:dobře
Obhajoba:velmi dobře
Vítězové a poražení v proměnách zemědělství
ŠMATOVÁ Barbora
Konzultant: velmi dobře
Oponent:Mgr. Petra Klvačová::dobře
Obhajoba:dobře
Vzdělání jako životní šance?
KUKAČKOVÁ Marta
Konzultant: velmi dobře
Oponent:Mgr. Martin Kreidl::dobře
Obhajoba:velmi dobře
2000
Alternativní medicína, léčitelé a jejich svět
Vostruhová Michaela
Konzultant: výborně.
Oponent: Mgr. Jana Pánková dobře
Obhajoba: dobře
Analýza a srovnání pojetí bytové politiky vybraných politických stran v ČR
Júdtová Martina
Konzultant: velmi dobře
Oponent: Ing. Bohumila Čabanová velmi dobře
Obhajoba: velmi dobře
Autobiografie politického vězně
JANDOURKOVÁ Romana
Konzultant: výborně
Oponent: Mgr. Martin Hájek velmi dobře
Obhajoba: velmi dobře
Áčko (Rekonstrukce života neurologického oddělení léčebny Hamzov)
Kudláček Miroslav
Konzultant: výborně - vynikající
Oponent Doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. velmi dobře
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
18
Obhajoba: výborně
Bejt Simcha aneb Hledání identity pražských Židů dneška
TUČEK Martin
Konzultant: výborně.
Oponent: Mgr. Magdaléna Rajčanová dobře
Obhajoba: velmi dobře
BYLO TU ? NENÍ TU
BEDNAŘÍKOVÁ Daniela
Konzultant: výborně
Oponent: Mgr. Aleš Kabátek
výborně
Cesta
Dolejší Petr
Konzultant: velmi dobře
Oponent: Mgr. Martin Hájek dobře
Obhajoba: dobře
Chudoba a sociální potřebnost v ČR
LAŽANSKÁ Magda
Konzultant: velmi dobře - dobře
Oponent: Mgr. Martin Převrátil dobře
Obhajoba: dobře
Co je to být zelený
Kohlová Markéta
Konzultant: výborně
Oponent: PhDr. Jadwiga Šandderová, CSc. velmi dobře
Obhajoba: výborně
Práce doporučena na Vavrouškovu cenu
Domácí vzdělávání (Proč jsme neposlali děti do školy)
FAFEJTOVÁ Tereza
Konzultant: výborně
Oponent: Mgr. Martin Hájek dobře
Obhajoba: velmi dobře
Jak čteme knihy
Hřebejková Martina
Konzultant: výborně
Oponent: Prof. PhDr. Josef Alan, Csc. velmi dobrá - dobrá
Obhajoba: dobře
Jak nás tmelí jmelí aneb role vánoc v našem životě
Lichtenbergová Erika
Konzultant: výborně .
Oponent: Mgr. Petr Kamberský velmi dobře
Obhajoba: velmi dobře
Jakou zkušenost přináší dívkám práce au-pair
Hromádková Mahulena
Konzultant: výborně
Oponent: Mgr. Jana Pánková velmi dobře
Obhajoba: velmi dobře
Komparace ekologických programů politických stran
GRYC Ondřej
Konzultant: velmi dobře
PhDr. Olga Šmídová . výborně ? velmi dobře
Oponent: Ing. Alena Vodáková, CSc. velmi dobře
Lépe zapálit svíčku, než proklínat temnotu
HEJHALOVÁ Ivana
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
19
Konzultant: výborně
Oponent: Mgr. Ivan Vodochodský výborně
Obhajoba: výborně
Moc jako strukturování prostoru
Kohútek Petr
Konzultant: výborně
Oponent: Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, Csc. výborně - dobře
Obhajoba: výborně - vynikající
MZDOVÉ DIFERENCIACE A SEGREGACE MUŽů A ŽEN NA TRHU PRÁCE
DURDA Lukáš
Konzultant: velmi dobře
Oponent: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - velmi dobře
Obhajoba: výborně
Obecní bytová politika v ČR případová studie - Roztoky u Prahy)
Špalková Alice
Konzultant: velmi dobře
Oponent: PhDr. Pavel Kuchař, Csc. - velmi dobře
Obhajoba: velmi dobře
Obraz V. Mečiara v kontextu referenda o vstupu SR do NATO a o přímé volbě prezidenta
Kalvas František
Konzultant: výborně
Oponent: Ing. Petr Kotlas - velmi dobře
Obhajoba: výborně
Obrazy matek
Zamykalová Lenka
Konzultant: výborně - vynikající
Oponent: Mgr. Martin Hájek - výborně
Obhajoba: výborně - vynikající
Od Durkheimovy sociologie náboženství k Sametové revoluci
Melichar Marek
Konzultant: výborně
Oponent: PhDr. Olga Šmídová výborně - velmi dobře
Obhajoba: výborně
Odkouzlení české společnosti
Ledererová Michaela
Konzultant: výborně.
Oponent: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. velmi dobře
Obhajoba: výborně
Osada v Rokycanech
KOUTNÝ JAN
Konzultant: výborně
Oponent: Phdr. Jadwiga Šanderová, Csc. výborně - vynikající
Obhajoba: výborně ? vynikající
Návrh na pochvalu děkana za Bc práci a návrh komise ucházet se o některou z cen
Ostře sledované matky
Průšová Lenka
Konzultant: výborně
Oponent: PhDr. Gabriela Munková, Csc. výborně
Obhajoba: výborně ? vynikající
Personální agentury v ČR
JELÍNKOVÁ Soňa
Konzultant: výborně
Oponent: Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. nedoporučuje k obhajobě
Obhajoba: neobhájila
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
20
Politické zprávy ve zpravodajství televize NOVA
Kraus Richard
Konzultant: výborně
Oponent: PhDr. Olga Šmídová dobře
Obhajoba: dobře
Pražský rok Pitirima Sorokina
Zahradník Martin
Konzultant: výborně
Oponent: Ing. Alena Vodáková, CSc. velmi dobře - dobře
Obhajoba: velmi dobře
Práce a rodina, nebo práce kontra rodina v životě žen?
RYLICHOVÁ Jana
Konzultant: ?
Oponent: Mgr. Petra Klvačová velmi dobře
Obhajoba: velmi dobře
Přírodní léčitelství a kult
Lízner Lukáš
Konzultant: nedoporučuje / velmi dobře
Oponent: Mgr. Jan Jandourek dobře
Obhajoba: dobře
Proměna rodiny
Rútová Jitka
Konzultant: velmi dobře
Oponent: Mgr. Jan Jandourek výborně
Obhajoba: velmi dobře
Působení trhu práce na sociální systém okresu Most
NEKOLA Martin
Konzultant: výborně
Oponent: PhDr. Pavel Kuchař, Csc. velmi dobře
Obhajoba: dobře
Rawlsova a von Hayekova kritika utilitaristického pojetí redistributivní spravedlnosti
Masařík Karel
Konzultant: výborně - velmi dobře
Oponent:Ing. Petr Kotlas velmi dobře
Obhajoba: velmi dobře
Rodinná politika před a po roce 1989
Straková Dita
Konzultant: výborně
Oponent: Ing. Bohumila Čabanová výborně
Obhajoba: výborně
Sebevražednost v ČR
Svatoňová Jana
Konzultant: velmi dobře
Oponent:PhDr. Pavel Kuchař, Csc. velmi dobře
Obhajoba: velmi dobře
Sociologické přístupy k sebevraždě na konci 19. Století
KOSOVÁ Petra
Konzultant: výborně
Oponent: Mgr. Aleš Kabátek výborně
Obhajoba: výborně
Sociologický portrét druhého stupně základní školy
Matoušek Jan
Konzultant: výborně
Oponent: velmi dobře
Obhajoba: výborně
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
21
Spolu nebo každý zvlášť
Nádvorník Ondřej
Konzultant: velmi dobře
Oponent: Ing. Petr Kotlas velmi dobře
Obhajoba: velmi dobře
Spor o pojetí fondu sociálního pojištění v ČR, jeho příčiny a důsledky
Bednařík Aleš
Konzultant: výborně.
Oponent: Ing. Bohumila Čabanová výborně
Obhajoba: výborně
Srovnání přístupů Maxe Webera, A K. R. Poppera k cílům a metodologii sociálních věd
HNILIČKA Tomáš
Konzultant: vynikající
Oponent: Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. výborně
Obhajoba: výborně - vynikající
Svět mentálního postižení a jeho integrace
SOPER Pavel
Konzultant: vynikající
Oponent: Mgr. Magdaléna Rajčanová výborně
Obhajoba: výborně - vynikající
Systém sociální péče o zdravotně postižené občany v okrese Most
NEKOLOVÁ Markéta
Konzultant: výborně
Oponent: MUDr. Petr Háva, CSc. dobře
Obhajoba: dobře
Šaty dělají člověka
Novák Robert
Konzultant: výborně
Oponent: Mgr. Petra Klvačová nedoporučeno
Obhajoba: dobře
Ulice lidem! (Street party očima organizátorů)
Kolářová Marta
Konzultant: vynikající
Oponent: Mgr. Jana Pánková výborně
Obhajoba: výborně
Úloha obce v uskutečňování ekologické výchovy a osvěty
Matulová Jana
Konzultant: dobře
Oponent: Prof. . PhDr. Martin Potůček, CSc. , MSc. dobře
Obhajoba: dobře
Uprchlíci v ČR
BÁRTOVÁ Šárka
Konzultant: dobře
Oponent: Mgr. Marie Šedová velmi dobře
Obhajoba: dobře
Utopie a svoboda (Liberalistický pohled na utopie
Kodadová Kateřina
Konzultant: výborně
Oponent : Ing. Alena Vodáková, Csc. výborně
Obhajoba: výborně
Utržené sluchátko
Bláhová Kateřina
Konzultant: velmi dobře
Oponent: Mgr. Ivan Vodochodský dobře
Obhajoba: dobře
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
22
Včera znamená zítra
Kosová Petra
Konzultant: velmi dobře
Oponent nedoporučeno
Obhajoba: neohájila
Vstup do náboženské skupiny coby konflikt mezi dvěma světy
PALEČKOVÁ Denisa
Konzultant: vynikající
Oponent: Mgr. Petr Kamberský výborně - vynikající
Obhajoba:
Vstup, kdo chceš, je otevřeno
Pokorný Šimon
Konzultant: velmi dobře
Oponent: Ing. Alena Vodáková, CSc. velmi dobře
Obhajoba: velmi dobře
Vtipy o blondýnkách
KRÁLÍK Aleš
Konzultant: dobře.
Oponent: Mgr. Petra Klvačová dobře
Obhajoba: dobře
Výživa a vzdělání v kontextu sociálním
Procházková Radka
Konzultant: velmi dobře
Oponent: Ing. Alena Vodáková, CSc. nedoporučuje
Oponent: PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. dobře
Žena v jiných kulturních realitách
Brounsová (Kučerová) Kamila
Konzultant: výborně
Oponent: Mgr. Lucie Cviklová - velmi dobře
Obhajoba: velmi dobře
?CO S NÍM? (Případ nechtěného renesančního zámku)
KRÁLOVÁ Lada
Konzultant: výborně
Oponent: Ing. Alena Vodáková, CSc. - velmi dobře
Obhajoba:
1999
Analýza a srovnání pojetí bytové politiky vybraných politických stran v ČR
Júdtová Martina
Konzultant: PhDr. Božena Valentová - velmi dobře
Oponent: Ing. Bohumila Čabanová - velmi dobře
Obhajoba: - velmi dobře
Áčko (Rekonstrukce života neurologického oddělení léčebny Hamzov)
Kudláček Miroslav
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - výborně - vynikající
Oponent Doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. - velmi dobře
Obhajoba: - výborně
Cesta
Dolejší Petr
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - velmi dobře
Oponent: Mgr. Martin Hájek - dobře
Obhajoba:- dobře
Fenomén !house party” a house kultura v Praze (Čechách)
Šmejkal Jakub
Konzultant: PhDr. Eva Stehlíková - velmi dobře
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
23
Oponent: Ing. Alena Vodáková, CSc. - dobře
Obhajoba: - velmi dobře
Historické proměny obrazu ženy
Hašková Hana
Konzultant: PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - výborně
Oponent: Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. - výborně
Obhajoba:- výborně
Inkonzistence socioekonomického statusu v ČR v obodobí transformace
Kříž Miroslav
Konzultant: PhDr. Petr Matějů, CSc. - velmi dobře
Oponent PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - výborně - vynikající
Obhajoba - výborně – vynikající
Italská mafie v zrcadle českého tisku v roce 1996
Wartuschová Tatiana
Konzultant: PhDr. Olga Šmídová - velmi dobře
Oponent: Doc. Zdeněk Konopásek, PhD. - dobře až nepřijato
Obhajoba: - dobře
Jak čteme knihy
Hřebejková Martina
Konzultant: PhDr. Jan Halada - výborně
Oponent: Prof. PhDr. Josef Alan, Csc. - velmi dobrá - dobrá
Obhajoba: - dobře
Moc jako strukturování prostoru
Kohútek Petr
Konzultant: Doc. Dr. Zdeněk Konopásek, PhD. - výborně
Oponent: Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, Csc. - výborně - dobře
Obhajoba: - výborně - vynikající
Obraz Sametové revoluce v literatuře
Volná Klára
Konzultant: Prof. PhDr. Josef Alan, CSc. - výborně - velmi dobře
Oponent: Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. - velmi dobře
Obhajoba: - dobře
Obraz V. Mečiara v kontextu referenda o vstupu SR do NATO a o přímé volbě prezidenta
Kalvas František
Konzultant: PhDr. Olga Šmídová - výborně
Oponent: Ing. Petr Kotlas - velmi dobře
Obhajoba: - výborně
Obrazy matek
Zamykalová Lenka
Konzultant:: Doc. PhDr. Jiří Kabele - výborně - vynikající
Oponent: Mgr. Martin Hájek - výborně
Obhajoba: - výborně - vynikající
Od Durkheimovy sociologie náboženství k “Sametové revoluci”
Melichar Marek
Konzultant: Mgr. Lucie Cviklová - výborně
Oponent: PhDr. Olga Šmídová - výborně - velmi dobře
Obhajoba: - výborně
Odkouzlení české společnosti
Ledererová Michaela
Konzultant: PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - výborně
Oponent: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - velmi dobře
Obhajoba: - výborně
Ostře sledované matky
Průšová Lenka
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
24
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - výborně
Oponent: PhDr. Gabriela Munková, CSc. - výborně
Obhajoba: - výborně – vynikající
Politické zprávy ve zpravodajství televize NOVA
Kraus Richard
Konzultant: Ing. Petr Kotlas - výborně
Oponent: PhDr. Olga Šmídová - dobře
Obhajoba: - dobře
Rawlsova a von Hayekova kritika utilitaristického pojetí redistributivní spravedlnosti
Masařík Karel
Konzultant: PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - výborně - velmi dobře
Oponent:Ing. Petr Kotlas - velmi dobře
Obhajoba: - velmi dobře
Sebeobrazy Němců žijících v Praze
Vimrová Pavlína
Konzultant: PhDr. Eva Stehlíková - výborně - vynikající
Oponent: Doc. PhDr. Josef Kandert, Csc. - velmi dobře
Obhajoba: - výborně
Sebevražednost v ČR
Svatoňová Jana
Konzultant: PhDr. Gabriela Munková, CSc. - velmi dobře
Oponent:PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - velmi dobře
Obhajoba: - velmi dobře
Souvislosti mezi životním stylem, bydlením a bytovou politikou ve třech obodobích XX. století
Červová Vendula
Konzultant: PhDr. Božena Valentová - velmi dobře
Oponent: Ing. Bohumila Čabanová - velmi dobře
Obhajoba: - velmi dobře
Spor o pojetí fondu sociálního pojištění v ČR, jeho příčiny a důsledky
Bednařík Aleš
Konzultant: Prof. PhDr. Martin Potůček, Csc. , MSc. - výborně
Oponent: Ing. Bohumila Čabanová - výborně
Obhajoba:- výborně
Utopie a svoboda (Liberalistický pohled na utopie
Kodadová Kateřina
Konzultant: PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - výborně
Oponent : Ing. Alena Vodáková, CSc. - výborně
Obhajoba: - výborně
Vliv a vyznání v Litoměřicích - Trajektorie jednoho názoru
Bitrich Tomáš
Konzultant: Doc. Zdeněk Konopásek PhD. - výborně
Oponent: PhDr. Olga Šmídová - výborně
Obhajoba:- výborně
Vstup, kdo chceš, je otevřeno
Pokorný Šimon
Konzultant: PhDr. Olga Šmídová - velmi dobře
Oponent: Ing. Alena Vodáková, CSc. - velmi dobře
Obhajoba: - velmi dobře
Všichni kulisou jsou prachmizernou
Paleček Jenda
Konzultant: Doc. Zdeněk Konopásek, PhD. - výborně
Oponent: PhDr. Eva Stehlíková - výborně- vynikající
Obhajoba: - výborně
Výživa a vzdělání v kontextu sociálním
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
25
Procházková Radka
Konzultant. Doc. JUDr. Milan Damohorský, CSc. - velmi dobře
Oponent: Ing. Alena Vodáková, CSc. - nedoporučuje
Oponent: PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - dobře
Obhajoba:- dobře
William Foote Whyte
Hejnová Petra
Konzultant: Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. - výborně - vynikající
Oponent: Doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. - velmi dobře
Obhajoba: - výborně
Žena v jiných kulturních realitách
Brounsová (Kučerová) Kamila
Konzultant: Doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. - výborně
Oponent: Mgr. Lucie Cviklová - velmi dobře
Obhajoba: - velmi dobře
1998
Amway aneb náboženství pro třetí tisíciletí?
Netík Karel
Konzultant: Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. - výborně
Oponent: Ing. Alena Vodáková, CSc. - velmi dobře
Obhajoba. - velmi dobře
Arkadie – nová šance pro postižené na teplicku aneb svépomocné skupiny v péči o handicapované občany
Dunajová Andrea
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - výborně
Oponent: PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc. - výborná - vynikající
Obhajoba: - výborně
Automobilismus v zrcadle reklamy
Ráslová Zuzana
Konzultant: JUDr. Milan Damohorský, CSc. - výborně – velmi dobře
Oponent: PhDr. Olga Šmídová - dobře
Obhajoba: - dobře
Deník jako prostor přežití. Nad terezínským deníkem Egona Redlicha
Havlín Lukáš
Konzultant: Dr. Zdeněk Konopásek - výborně - vynikající
Oponent: PhDr. Eva Stehlíková - výborně - vynikajíc
Obhajoba: - výborně
Destrukce ozónové vrstvy očima odborníků a veřejnosti
Maříková Pavla
Konzultant: JUDr. Milan Damohorský, CSc. - výborně
Oponent: Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. - výborně - vynikající
Obhajoba: - velmi dobře
Dětská hra a zrod osoby
Šperl Martin
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - velmi dobře
Oponent: Ing. Alena Vodáková - velmi dobře
Obhajoba: - dobře
Ekologické komunity jako alternativa budoucí české společnosti?
Bradáčová Zuzana
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - velmi dobře
Oponent: PhDr. Ivan Rynda - velmi dobře
Obhajoba:- velmi dobře
Indická a evropská rodina
Stejskalová Kateřina
Konzultant: Doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. - velmi dobře
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
26
Oponent: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - velmi dobře
Obhajoba: - výborně
Intragenerační mobilita. Postoje k transformaci společnosti a sebehodnocení sociálního postavení
Tuček Milan
Konzultant: PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - výborně
Oponent: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - výborně - vynikající
Obhajoba: - výborně - vynikající
Ještě nejsme za vodou
Černý Pavel
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - výborně
Oponent: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - výborně
Obhajoba: - výborně
Kolektivní historie českého ošetřovatelství
Jarkovská Lucie
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - výborně - vynikající
Oponent: PaedDr. Zdeněk Konopásek,Ph. D. - výborně
Obhajoba: - výborně
Koncentrační tábory v totalitních systémech
Jedlička Petr
Konzultant: Mgr. Lucie Cviklová - výborně
Oponent: Ing. Petr Kotlas - velmi dobře
Obhajoba: - velmi dobře
Lokální a kosmopolitní role v koncepcích R. K. Mertona, A. W. Gouldnera a R. M. Kanterové
Pilíková Eva
Konzultant: Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. - výborně
Oponent: PhDr. Jadwiga Šanderová - výborně
Obhajoba: - výborně
Měření interpersonálního vlivu
Gabriel Radim
Konzultant: Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. -výborně- vynikající
Oponent: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - velmi dobře
Obhajoba: - výborně
Metodologie teorií politických režimů
Pomahač Marek
Konzultant: Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. - výborně
Oponent: PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - výborně
Obhajoba: - výborně
Možnosti obnovy jedné české vesničky
Stachová Jana
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - výborně
Oponent: Dr. Zdeněk Konopásek - velmi dobře
Obhajoba: - výborně
Náhradní rodinná péče
Botková Jitka
Konzultant: PhDr. Gabriela Munková, CSc. -velmi dobře
Oponent: Mgr. Miriam Kotrusová - nedoporučeno
Obhajoba: - dobře
Návrat pastýřství do Čech
Sedlák Jiří
Konzultant: PhDr. Eva Stehlíková - výborně
Oponent: Ing. Alena Vodáková, CSc. - velmi dobře
Obhajoba: - výborně
Obraz společnosti v kreslených vtipech V. Jiránka
. Malečková Hana
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
27
Konzultant: Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. - výborně
Oponent: Ing. Petr Kotlas - velmi dobře
Obhajoba: - výborně
Odsouzeni k transformaci
Sokolová Kristina
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - velmi dobře
Oponent: Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. - velmi dobře
Obhajoba: - velmi dobře
Politika podpory rodin s dětmi v České republice
Vlachová Alena
Konzultant:Doc. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. - výborně - velmi dobře
Oponent: MUDr. Petr Háva, CSc. - výborně
Obhajoba: - výborně
Pomstít se rakovině (Altruismus aneb jak rozumět dárci kostní dřeně)
Tůmová Věra
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - výborně
Oponent: PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc. - výborně
Obhajoba: - výborně
Příběh konvertitky Evy
Rokosová Martina
Konzultant: PaedDr. Zdeněk Konopásek, PhD. - dobře
Oponent: PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - velmi dobře
Obhajoba: - velmi dobře
Proměny regionu v zrcadle rodinných historií
Justiánová Barbora
Konzultant: PhDr. Eva Stehlíková - výborně
Oponent: PhDr. Gabriela Munková, CSc. - výborně
Obhajoba: - výborně
Rodina ve víru transformačních změn
Krista Pavel
Konzultant: PhDr. Milan Tuček, CSc. - velmi dobře
Oponent: MUDr. Petr Háva, CSc. - velmi dobře
Obhajoba: - velmi dobře
Smysl a funkce senátu podle výpovědí členů politických stran v médiích
Hrdličková Hana provdaná Krejčí
Konzultant: PhDr. Olga Šmídová – výborně
Oponent: Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. - dobře
Obhajoba: - velmi dobře
Společenský význam alternativních trestů a odklonů v trestním řízení
Doubravová Olga
Konzultant: PhDr. Gabriela Munková, CSc. - výborně
Oponent: PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc. - výborně
Obhajoba: - výborně
Srovnávací analýza životního stylu zahraničních studentů
Segundo Manuel Adriano
Konzultant: Ing. Alena Vodáková, CSc. - výborně
Oponent: PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - výborně
Obhajoba - výborně
Svět podle mlaďochů
Matocha Pavel
Konzultanti: Prof. PhDr. Josef Alan, CSc. , Doc. PhDr. Jiří Kabele - výborně
Oponent: PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. -velmi dobře
Obhajoba: - výborně
Svoboda, institucionální výchova a vzdělání
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
28
Pelikánová Martina
Konzultant: PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - výborně
Oponent: Prof. PhDr. Josef Alan, CSc. - dobře
Obhajoba: - velmi dobře
Uprchlíci v České republice. Političtí a ekonomičtí emigranti
Rajmajzlová Zuzana
Konzultant: PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - výborně
Oponent: Doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. - výborně
Obhajoba:- výborně
Úvod do teorie kolektivní akce
Stöckelová Tereza
Konzultant:Prof. PhDr. Václav Bělohradský - výborně - vynikající
Obhajoba: - výborně – vynikající
Výchova dívek v Čechách
Ozimá Alice
Konzultant: PhDr. Eva Stehlíková - výborně - vynikající
Oponent: MUDr. Petr Háva, CSc. - dobře
Obhajoba: - výborně
1997
"Moje mateřská dovolená". Pohled na mateřskou dovolenou a mateřství očima maminek
Fialová Lenka
Konzultant: PhDr. Olga Šmídová - velmi dobře
Oponent: PhDr. Eva Stehlíková - dobře
Obhajoba: - dobře
"Seriál Dallas a televizní divák"
Gümplová Petra
Konzultant: Prof. PhDr. Josef Alan, CSc. - výborně
Oponent: PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - velmi dobře
Obhajoba: - výborně
Bydlení a bytová politika ve světle sociologických výzkumů a statistických dat
Musilová Martina
Konzultant:. PhDr. Božena Valentová - dobře
Oponent: PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc. - velmi dobře - dobře
Obhajoba: - dobře
Bytová politika Československého státu (první republiky) v kontextu první poloviny 20. století
Denková Jitka
Konzultant: PhDr. Božena Valentová - výborně
Oponent: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. - velmi dobře
Obhajoba: - velmi dobře
Ekologická výchova – druhý stupeň základních škol
Daněk Petr
Konzultant: JUDr. M. Damohorský, CSc. - velmi dobře
Oponent: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - výborně
Obhajoba:- velmi dobře
Fenomén nacionalismu
Boháč Petr
Konzultant: PhDr. Eva Stehlíková - dobře
Oponent: PhDr. Miloslav Disman, CSc. - dobře
Obhajoba:- dobře
Gender v televizní reklamě
Křížková Alena
Konzultant: Prof. PhDr. Josef Alan, CSc. - velmi dobře
Oponent: Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. – výborně
Obhajoba: - výborně
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
29
Jak ocenit práci matky? Každodenní život velkých rodin pod hranicí životního minima - případová studie Kopecká Petra
Konzultant: PhDr. Gabriela Munková, CSc. - výborně
Oponent: PhDr. Eva Stehlíková - výborně
Obhajoba: - výborně
Ladronka Rebelie na ostrově svobody
Láska Vojtěch
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - výborně
Oponent: Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. - výborně - vynikající
Obhajoba: - výborně - vynikající
Má víra vliv na lidské rozhodování?
Chráska Pavel
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - velmi dobře
Oponent: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - nevyhověl
Obhajoba: - dobře
Politické preference v postkomunistické zemi
Kreidl Martin
Konzultant: PhDr. Petr Matějů, CSc. - výborně - vynikající
Oponent: PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - výborně
Obhajoba: - výborně - vynikající
Pomozte mi, pane prezidente
Hermanová Kamila
Konzultant: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. - velmi dobře
Oponent: PhDr. Božena Valentová - výborně
Obhajoba: - velmi dobře
Postoje obyvatel Prahy k ochraně životního prostředí
Šafr Jiří
Konzultant: JUDr. M. Damohorský, CSc. - výborně – velmi dobře
Oponent:MUDr. Petr Háva, CSc. - velmi dobře
Obhajoba: - výborně
Problematika života v řeholním řádu – Dominikáni
Nedvědová Klára
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - velmi dobře
Oponent: Doc. Dr. Zdeněk Konopásek, PhD. - dobře
Obhajoba: - dobře
Profesní komory ve zdravotní politice ČR
Staňková Barbora
Konzultant: Doc. PhDr. Martin Potůček, CSc. , MSc. - výborně
Oponent: MUDr. Petr Háva, CSc. - výborně
Obhajoba:- výborně
Řádové sestry
Raková Hana
Konzultant: PhDr. Eva Stehlíková - dobře
Oponent PhDr. Pavel Kuchař - velmi dobře
Obhajoba: - velmi dobře
Terénní služby v systému sociální a zdravotní péče
Slezáková Lucie
Konzultant: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. - výborně
Oponent: Doc. PhDr. Jiří Kabele - výborně
Obhajoba: - výborně
Zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností
Šulcová Patricie
Konzultant: PhDr. . Pavel Kuchař, CSc. - velmi dobře
Oponent: MUDr. Petr Háva, CSc. - výborně
Obhajoba: - velmi dobře
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
30
Život podle budocnosti
Veselý Arnošt
Konzultant: Doc. PhDr. Martin Potůček, CSc. , MSc. - výborně - vynikající
Oponent: PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - výborně - vynikající
Obhajoba: - výborně - vynikající
1996
Asimilace Kurdů v České republice
Vovsová Magdaléna
Konzultant: Doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. - velmi dobře
Oponent: Ing. Alena Vodáková, CSc. - dobře
Obhajoba: - dobře
Bezdomovectví očima politiky bydlení
Tůmová Naděžda
Konzultant: PhDr. Božena Valentová - výborně
Oponent: Doc. PhDr. Martin Potůček, CSc. , MSc. - výborně
Obhajoba: - výborně
Bytová politika v dopisech prezidentu republiky
Kunc Kamil
Konzultant: PhDr. Božena Valentová - velmi dobře
Oponent: PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - nedoporučeno
Obhajoba: - dobře
Dětský domov a jeho vztah k institucím sociální politiky
Hamerníková Eva
Konzultant: Doc. PhDr. Martin Potůček, CSc. , MSc. - výborně
Oponent: MUDr. Petr Háva, CSc. - výborně
Obhajoba: - výborně
Florbal - institucionalizace nového sportu
Jislová Alena
Konzultant: PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - výborně
Oponent: PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. - velmi dobře
Obhajoba: - výborně
Herbalife a jeho lidé
Vodochodský Ivan
Konzultant: PhDr. Olga Šmídová, Prof. PhDr. Miroslav Disman - výborně - vynikající
Oponent: PhDr. Eva Stehlíková - výborně - vynikající
Obhajoba: - výborně – vynikající s pochvalou děkana
Hledání cesty (transcendentní přerod žáků jógy)
Buštíková Lenka
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - výborně - vynikající
Oponent: Ing. Alena Vodáková, CSc. - výborně
Obhajoba: - výborně
Konstrukce provizória (strategie sociálního přežití v terezínském ghettu)
Basch Robert
Konzultant: Dr. Zdeněk Konopásek - velmi dobře
Oponent: PhDr. Eva Stehlíková - velmi dobře
Obhajoba: - velmi dobře
Křesťanem dnes a zde
Kopřivová Markéta
Konzultant: Ing. Alena Vodáková, CSc. - výborně - vynikající
Oponent: PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. - výborně - vynikající
Obhajoba: - výborně - vynikající
Lesk a bída rodinného podniku
Pánková Jana
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
31
Konzultant: PhDr. Olga Šmídová - výborně - vynikající
Oponent: Prof. PhDr. Josef Alan, CSc. - výborně
Obhajoba: - výborně - vynikající
Libkovice vertikální, Libkovice horizontální
Frühwirt Jan
Konzultant: PhDr. Olga Šmídová - výborně
Oponent: JUDr. Milan Damohorský , CSc. - výborně
Obhajoba: - výborně
Listopad 1989 očima tehdejších dětí
Gjurič Lukáš
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - výborně -vynikající
Oponent: PhDr. Olga Šmídová - velmi dobře
Obhajoba: - výborně
Možná se ženám nikdy lovit nechtělo (sociální konstrukce o ženách, mužích a jejich partnerství)
Starostová Olga
Konzultant: Doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. - výborně
Oponent: PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - dobře
Obhajoba: - velmi dobře
Řeknem to tak, jak to je . . .
Trávníková Blanka
Konzultant: PhDr. Eva Stehlíková - výborně
Oponent: Dr. Zdeněk Konopásek - velmi dobře
Obhajoba: - velmi dobře
Rockový klub jako sociální svět
Beran Hanuš
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - velmi dobře
Oponent: Prof. PhDr. Josef Alan, CSc. - dobře
Obhajoba: - velmi dobře
Sídliště jako sociální fenomén
Klimeš Jan
Konzultant: Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc. - dobře
Oponent: JUDr. Michal Illner, CSc. - dobře
Obhajoba: - dobře
Tenkrát jsme to nechápali
Hebáková Marta
Konzultant: PhDr. Olga Šmídová, Prof. PhDr. Miroslav Disman - výborně
Oponent: PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. - výborně
Obhajoba: - výborně
Totalitní panství a jeho policie
Šamánek Robert
Konzultant: PhDr. Miloslav Bednář, CSc. - výborně - vynikající
Oponent: Prof. PhDr. Miloslav Petrusek,CSc. - výborně - vynikající
Obhajoba: - výborně - vynikající
Věk normálnosti
Nohejl Marek
Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele - výborně - vynikající
Oponent: Prof. PhDr. Josef Alan, CSc. - velmi dobře
Obhajoba: - velmi dobře
Compiled 27.6.2014 9:12:21 by Document Globe ®
32

Podobné dokumenty