Formát PDF (220 906 B) - Letecký ústav

Komentáře

Transkript

Formát PDF (220 906 B) - Letecký ústav
Odesílatel:
NOVÉ TRENDY 2015
V CIVILNÍM LETECTVÍ
Místo
Areál
Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
Technická 2896/2, Brno
Předběžný program konference
čtvrtek 17. 9. 2015
0900 - 1000
1000 - 1030
1030 - 1200
1200 - 1230
1230 - 1430
1700
pátek 18. 9. 2015
0900 - 1200
Prezence a uvítání
Plenární schůze
Jednání v sekcích
Provoz letadel
Stavba letadel
Občerstvení
Pokračování jednání
Společenský večer
Společenský program
NOVÉ TRENDY 2015
V CIVILNÍM LETECTVÍ
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Letecký ústav
Technická 2896/2
616 69 Brno
Konference je podporována z projektu LO1202,
získaného za finanční podpory MŠMT v rámci
programu NPU1
Mezinárodní vědecká konference
17. až 18. 9. 2015, Brno
NOVÉ TRENDY 2015
V CIVILNÍM LETECTVÍ
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní
konferenci „Nové trendy v civilním letectví 2015“ konanou
na Leteckém ústavu FSI VUT v Brně.
Cílem je prezentace výsledků vědecko-výzkumné
a odborné činnosti a výměna zkušeností ve všech
oblastech civilního letectví.
Konference je určena především pro doktorandy,
jejich školitele a také pro všechny specialisty, zejména v
oblastech:
Letecké technologie
aerodynamika a mechanika letu, včetně CFD
konstrukce a pevnost, včetně FEM, CAD
technologie výroby letadel, CAM
palubní soustavy letadel, spolehlivost
kompozity v letectví
Provoz letadel
legislativa a požadavky EU a EASA
vybavení, provozování a správa letišť
uspořádání a využití vzdušného prostoru
letové provozní služby
bezpečnost, činy nezákonného vměšování
letečtí provozovatelé (vybavení letadel, komerční
a nekomerční letecké činnosti)
Výcvik pilotů
teoretický výcvik
praktický výcvik
zkušenosti se zaváděním legislativy EASA
Jednací jazyky
angličtina
Příspěvky nebudou tlumočeny
Konference je pořádána pod záštitou
děkana FSI VUT v Brně
doc. Ing. Jaroslava Katolického, Ph.D.
Vědecký výbor
NOVÉ TRENDY 2015
V CIVILNÍM LETECTVÍ
Přihláška
Ubytování
hotel Palacký
doc. Ing. Martin Bugaj, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
prof. Ing. Antonín Kazda, Ph.D.
Eng. Tomasz Łusiak, Ph.D.
Ing. Vladimír Němec, Ph.D.
prof. Ing. Andrej Novák, Ph.D.
prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.
doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D.
Eng. Anna Stelmach, Ph.D., D.Sc.
ANO / NE
Pokud ANO: St - Čt / Čt - Pá / obě
Poplatek za účast
včetně DPH
3 500 Kč / studenti 2 500 Kč
platba na místě 4 000 Kč
Jméno
Adresa (univerzita, zaměstnavatel)
Programový a organizační výbor
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
Ing. Robert Popela, Ph.D.
Ing. Miroslav Šlíchal, Ph.D.
Ing. Jiří Chlebek, Ph.D.
Ing. Michal Švec
Telefon
Email
Důležité termíny
Termín podání přihlášky
Termín zaslání abstraktu
Termín zaslání plného textu
Název příspěvku
14. 8. 2015
21. 8. 2015
7. 9. 2015
Pokyny pro autory
Abstrakt
max 900 znaků (včetně mezer)
Příspěvek
max 6 stran A4, písmo Times New Roman 12,
řádkování 1,5
Prezentace
max 15 min, PC a projektor k dispozici
Vše zasílejte na kontaktní emailovou adresu
Kontaktní adresa
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství, Letecký ústav
Technická 2896/2, 616 69 Brno
Tel.: +420 541 142 232
Email: [email protected]
Platební údaje
Číslo účtu
19-5121640277 / 0100
IBAN kód
CZ75 0100 0000 1951 2164 0277
SWIFT kód
KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol
13420

Podobné dokumenty