Platný sazebník úhrad za služby

Komentáře

Transkript

Platný sazebník úhrad za služby
Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace
Příloha č. 3 k Domácímu řádu
SAZEBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY OD 1. 2. 2016
1. Vyhláškou stanovené úhrady
1.1 Vyhláška č. 389/2013 Sb. stanovuje maximální výši úhrady za pobyt na
210,- Kč denně a za stravování na 170,- Kč denně.
1.2 Úhrada za pobyt v Domově Iris:
Pokoj
Sazba 1 den
Sazba 29 dnů
Sazba 30 dnů
Sazba 31 dnů
1 lůžkový
170,- Kč
4 930,- Kč
5 100,- Kč
5 270,- Kč
1 lůžkový (menší)
140,- Kč
4 060,- Kč
4 200,- Kč
4 340,- Kč
2 lůžkový
150,- Kč
4 350,- Kč
4 500,- Kč
4 650,- Kč
2 lůžkový (16 m²)
130,- Kč
3 770,- Kč
3 900,- Kč
4 030,- Kč
3 lůžkový
120,- Kč
3 480,- Kč
3 600,- Kč
3 720,- Kč
1.3 Úhrada za stravování v Domově Iris:
Strava
Strava normální
Strava šetřící,
diabetická
Sazba 1den
157,- Kč
Sazba 29 dnů
4 553,- Kč
Sazba 30 dnů
4 710,- Kč
Sazba 31 dnů
4 867,- Kč
Úhrada za stravování se skládá z provozních nákladů a z nákladů na
potraviny, tj. stravovací jednotky ve výši 80,- Kč pro všechny druhy
připravovaných diet. Na snídani připadá 20,- Kč, na oběd 27,- Kč, na
odpolední svačinu 10,- Kč a na večeři 23,- Kč.
1.4
Celková úhrada za ubytování a stravování v Domově Iris:
Úhrada celkem
Sazba 1 den
Sazba 29 dnů
Sazba 30 dnů
Sazba 31 dnů
1 lůžkový
327,- Kč
9 483,- Kč
9 810,- Kč
10 137,- Kč
1 lůžkový (menší)
297,- Kč
8 613,- Kč
8 910,- Kč
9 207,- Kč
2 lůžkový
307,- Kč
8 903,- Kč
9 210,- Kč
9 517,- Kč
2 lůžkový (16 m²)
287,- Kč
8 323,- Kč
8 610,- Kč
8 897,- Kč
3 lůžkový
277,- Kč
8 033,- Kč
8 310,- Kč
8 587,- Kč
1
2. Úhrady za nabízené služby (fakultativní činnosti)
Služby, které Domov nabízí klientům za úhradu, se nazývají fakultativní
činnosti. Tyto služby klienti mohou využívat dle svého uvážení.
2.1 Výběr finanční hotovosti v bance na okamžitou
žádost klienta
50,- Kč
2.2 Doprovod klienta na jeho žádost po domluvě s vedoucí
oddělení – závisí na provozních možnostech Domova
50,- Kč/hodina
(neakutní lékařská vyšetření, úřady, zdravotní pomůcky)
2.3 Drobné opravy osobních oděvů na žádost klienta
(náklady na materiál jsou hrazeny dle skutečnosti)
 zkracování, prodlužování
 rozšiřování, zužování, všití uzávěrů
20,- Kč
50,- Kč
2.4 Použití služebního vozidla na žádost klienta
10,- Kč/km
2.5 Zajištění digitálního příjmu programu TV (STA)
10,- Kč/měsíc
2.6 Zhotovení fotografií
5,- Kč/kus
2.7 Zhotovení fotokopií dokumentů na žádost uživatele
2,- Kč/A4
2.8 Provedení okamžitého úklidu ubytovacích a společných
prostor po úmyslném znečištění
nebo znečištění v opilosti
50,- Kč/úkon
3. Úhrady za zprostředkované služby
3.1 Telefonní hovory jsou účtovány dle skutečných nákladů.
3.2 Koncesionářské poplatky jsou účtovány dle zákonem stanovených tarifů.
3.3 Provádění pedikúry, holičské a kadeřnické služby účtuje dodavatel služby.
3.4 Doplatky za léky účtuje dodávající lékárna.
RNDr. Oldřich Šeremek
ředitel
Ostrava 14. 1. 2016
2

Podobné dokumenty