CLA Slavík - Česká logistická asociace

Komentáře

Transkript

CLA Slavík - Česká logistická asociace
Diskusní fórum
„STRATEGIE LOGISTIKY
DO BUDOUCNOSTI“
Mladá Boleslav
22.2.2012
Diskusní fórum
„Strategie logistiky do budoucnosti “
Pořadatel : ČLA společně s Logistikou značky Škoda Auto a.s.
Účastníci diskusního fóra : Prezídium a členové ČLA
Zástupci Škoda Auto
Představitelé významných automotive dodavatelů
Zástupci logistických firem, které jsou lídry v oboru
Program
08:00 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 09:40
09:40 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 13:15
13:15 – 14:15
14:15 – 15:30
ČLA členská konference
prezentace příchozích, káva
zahájení
1.blok
přestávka, káva
2.blok
lehký oběd
exkurze (závod výroby agregátů
a CKD Centrum)
- učebna 223
- foyer konf. sálu
- konferenční sál
- konferenční sál
- foyer
- konferenční sál
- foyer
- závod MB, přeprava 2x BUS
2
Program
vystoupení v blocích
1. Blok 9:40 – 11:00
ČLA
ŠA
Logio
VW Slovakia
Dotazy
Kamil Slavík
Jiří Cee
Martin Kment
Igor Repik
2. Blok 11:30 – 13:15
DHL
ČD cargo
Schenker
AWT
Still
Jiří Šťastný
Pavel Špráchal
Tomáš Holomoucký
Edin Sose
Karel Šprojcar
Diskuse
3
Vize ČLA
S využitím potenciálu růstu a dalšího
zkvalitňování stávající členské základny
usilujeme o to, abychom jako reprezentant
zájmů české logistické veřejnosti co nejvíce
přispěli k jejímu efektnímu uplatňování v
hospodářské i společenské praxi České
republiky i Evropské unie.
www.czech-logistics.eu
Hlavní směry činnosti ČLA
- Realizace projektu „vzdělávání členských firem“
- Evropská certifikace v logistice
- Zastupování členů na veletrzích dopravy a logistiky
Praha, Mnichov, Brno, Shanghai
- Organizace Soutěže o logistický projekt roku
- Spolupráce se státní správou (Expertní tým pro logistiku)
a ostatními odbornými svazy (SSL, Svaz dopravy, ….)
- Prosazování zájmů podnikatelů v oblasti logistiky
- Spolupráce s členskou základnou
- Spolupráce na pořádání odborných konferencí a seminářů
www.czech-logistics.eu
Evropská certifikace
v logistice / ECBL
Mladá Boleslav
22.2.2012
Evropská logistická asociace
(ELA)
Cílem ELA je zvyšování úrovně kvalifikace evropských logistických
odborníků a tím jejich uplatnění na národní i evropské úrovni
Dosažení cíle
Formulace systémů standardů pro oblast řízení
dodavatelských řetězců a logistických systémů
Celoevropský program certifikace je určen pro všechny
pracovníky z logistické praxe, kteří těmto standardům vyhoví
Program certifikace
• Je řízen Evropskou Certifikační
radou pro logistiku (ECBL)
• Na národních úrovních je certifikace
řízena Národními certifikačními
centry
• Česká logistická asociace jako člen ELA má
oprávnění k certifikaci v podmínkách České
republiky a ustanovila
Národní certifikační centrum,
které pořádá certifikační zkoušky od března
2011 ve třech ročních termínech
ECBL
Postup pro získání
certifikace
•
•
•
•
•
•
Podání přihlášky na zkoušky / 3 x ročně /
Termíny 2012: 26-27.3. , 25-26.6., 19-20.11.
Dobrovolná účast na přípravném semináři
Doložení kvalifikačních předpokladů
Složení zkoušky - písemné testy
Zaplacení certifikačního poplatku
– EJLOG 8.000 Kč
– ESLOG 12.000 Kč
Držitelé ECBL certifikátů
Úspěšní absolventi certifikace pracují a rozvíjí své
zkušenosti ve společnostech Škoda Auto, DHL, Cargo
Partner Hungary, ČD Logistics, Hypera Management,
ICZ, Logicon, Shell, PKZ Slovevsko a VŠ Pardubice.
Předaní ELA certifikátů
• Certifikační zkoušky Listopad 2011
EJLOG
–
–
–
–
Ing. David Polák
Ing. František Vojtek
Mgr. David Vančata
Ing. Roman Bartoš
ESLOG
– Ing. František Komora
Kontakt a informace
ČLA - www.czech-logistics.eu
NCR - Národní certifikační rada
Ing. Kamil Slavík
Vicepresident ČLA a předseda NCR
Email : [email protected]
Tel : + 420 606 745 745

Podobné dokumenty

Magistrát města Mladá Boleslav

Magistrát města Mladá Boleslav Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním právním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením...

Více

seminární práce

seminární práce Stává se tedy schopným používat dosud pro něho neznámé výrokové operace, jako jsou implikace (pokud, pak), disjunkce (buď, nebo). . . V důsledku toho umožňuje usuzovat o dané skutečnosti. . . nejen...

Více

keplerova rovnice

keplerova rovnice kapitole jsme elementárními metodami odvodili tuto = 2, 527524047 rad, transcendentní rovnici a v kapitole třetí na konkrétní úloze vypočítali excentrickou anomálii. Text je doplodkud pro n = 2 dos...

Více

Výsledky závodu Super Obří sud 2013 - Ski

Výsledky závodu Super Obří sud 2013 - Ski Davidová Jaroslava Řezbová Lenka Krejčí Vladimíra

Více

Jak prezentovat komplexní myšlenky, aniž by se staly komplikované

Jak prezentovat komplexní myšlenky, aniž by se staly komplikované aniž by se staly komplikované Simplexity  workshop  vás  provede  krok  za  krokem  přípravou   efektivní  prezentace,  kde  je  obsah  stejně  důležitý  jako  forma...

Více