Vybavení servisů

Komentáře

Transkript

Vybavení servisů
vybavení
servisů
ZÁŘÍ – ŘÍJEN
2014
Sezonní nabídka dílenského vybavení
NOVINKA NA TRHU
INKA
NOV
Indukční ohřívač XT Tools
Indukční ohřívač v setu s flexibilní nahřívací cívkou,
cívkou PAD pro nahřívání plechů karoserií a dvěma
bočními cívkami na ohřev trubek, šroubů, atd.
Objednací kód:
XT TOOLS IH SET
• Nahrazuje klasický ohřev autogenem!
• Použití na ohřev trubek, šroubů, jeklů, plechů, výfuků,
ložisek, pouzder, matic, ohřev nástrojů a dílů před kalením,
lepením, pájením a k rozmrazování.
• Rovnoměrný a stabilní ohřev.
• Vyšší bezpečnost a lepší pracovní podmínky pro obsluhu.
• Nižší náklady na proškolení personálu.
• Nízké pořizovací a provozní náklady.
• Nízké náklady na spotřební materiál.
Zaváděcí
akční cena
11 900 Kč
Akce platí od 1. 9. 2014 do 31. 10. 2014
DÍLENSKÝ INDUKČNÍ
DÍLENSKÝ
INDUKČNÍOHŘEV
OHŘEV
DÍLENSKÝ INDUKČNÍ OHŘEV
INVERTOROVÝINDUKČNÍ
INDUKČNÍ OHŘEV
OHŘEV DHI-15
INVERTOROVÝ
délky
cm s malým
držadlem.
70 cm70s malým
držadlem.
• • Flexibilita
jednoduchost
použití
– připojení
kdekoliv,
Flexibilita a jednoduchost
použití
– připojení
kdekoliv,
napájení
1x230
V,
jednoduchá
a
rychlá
příprava.
napájení 1x230 V, jednoduchá a rychlá příprava.
Mnohostranné využití
využití předehřevu
nana
tvarové,
ploché,
• • Mnohostranné
předehřevu– –
tvarové,
ploché,
kruhové polohované nebo standardní součásti.
kruhové polohované nebo standardní součásti.
• Moderní a cenově dostupná metoda dílenského ohřevu.
• Moderní a cenově dostupná metoda dílenského ohřevu.
Robustní
konstrukce
použití
transistorů
Cívkypevné
pevné
-železniční
pro ohřev
trubek,
šroubů,
atd.
• ••Mobilita
–konstrukce
hmotnost
pouze
4,5IGBT
kgIGBT
atransistorů.
malé
rozměry – velikost
Automobilový,
a lodní
průmysl,
výroba,
stro••• Cívky
– pro
ohřev
trubek,
šroubů,
jeklů
atd.
vjeklů
různých
Robustní
za za
použití
v různých servisní
průměrech
průměrech.
jírenství,
dílny, autoservisy, montážní dílny,
Konstrukce
odolná
proti
zkratu
a přerušení
obvodu
svářečky.
••malé
Konstrukce
odolná
proti
zkratu
a přerušení
obvodu
cívky.cívky
•• Cívky
flexibilní
– jsou určené
k navinutí
na ohřívaný materiál topenáři
a instalatéři,
domácí
dílny atd.
Automatické
nastavení
resonanční
frekvence
Automatické
nastavení
frekvence.
• ••Výkon
1,5 kW,
vysokýresonanční
zatěžovatel.
riál tam,
kde není
možné
použít
nasazovací
cívky (výfuky,
tam,
kde
není
možné
použít
nasazovací
cívky (výfuky,
spojo•
Výroba,
opravy,
renovace,
údržba.
• Velice
Velicejednoduché
jednoduchéovládání
ovládání
a použití
a použití.
• • Snadná
manipulace a přístup
– propojovací kabel cívky
vací
tyče atd.).
spojovací
tyče atd.)
•
Nízképořizovací
pořizovací
náklady
a nízké
provozní
náklady
•• Nízké
náklady
a nízké
provozní
náklady.
•• Cívky
k ohřívání
materiálů,
Cívkyfokusační
fokusační
- určené
jsou hnací
určené
k plochých
ohřívání
plochých
délky 70 cm s malým držadlem.
plechy,
ložiska,– jsou
pouzdra,
hřídele,
panty,
matice,
•• Procesorové
řízení.
Procesorové
řízení
plechů
atd.
materiálů,
plechů
atd.
trubky, ozubená kola, uložení ložisek, hřídele, lambda
• • Flexibilita
a
jednoduchost
použití
–
připojení
kdekoliv,
• Alarm
Alarmpřetížení.
přetížení
•• Cívky
– určené
k ohřívání
plechů
karoserií
–řemesnad-Cívkyploché
ploché
- určené
kaohřívání
plechů
karoserií
sondy,
části PAD
a PAD
součásti
strojů
automobilů,
výfuky,
1x230
V, 70
jednoduchá
a rychlá příprava.
••napájení
Propojovací
kabel
cm.cm
né
odlepování
samolepek,
tmelů, oken
atd.
Propojovací
kabel
70
snadné
odlepování
samolepek,
tmelů,
oken
atd.
nice, objímky atd.
• Mnohostranné využití předehřevu – na tvarové, ploché,
• podstatně
Ohřev nástrojů
a dílů
kalením,
lepením,
pájením.
Ohřívač
zahřeje
šroub
M12
nebo
matici
na
teplotu
800
°C
do
15
vteřin.
Příprava
použití
je
rychlejší
než před
příprava
autogenní
soupravy.
Zapojením
DHI-15 zahřeje
šroubpolohované
M12 nebo matici
teplotu 800°C
do 15 vteřin. Příprava použití je podstatně rychlejší
než příprava
autogenní
soupravy.
Zapojením
ohřevu
kruhové
nebonastandardní
součásti.
•
Rozmrazování.
ohřevu
do
zásuvky
230
V,
nasazením
cívky
na
ohřívaný
díl
a
zmáčknutím
ovládacího
tlačítka
ihned
začíná
proces
indukčního
ohřívání.
Ohřívaný
díl
velmi
do zásuvky 230 V, nasazením cívky na ohřívaný díl a zmáčknutím ovládacího tlačítka ihned začíná proces indukčního ohřívání. Ohřívaný díl je velmi rychlejeohřátý
• Moderní
a cenově
metoda
dílenského
ohřevu.
Použití
na
stejné
aplikace
PBdílu.
a autogenní
rychle
ohřátý
dle„ruda“.
potřeby
až dodostupná
„ruda“.
cívky
se dajízasnadno
vyměnit
větší •nebo
menší
rozměr,
popřípadě
kabel,
který
omotáhořáky.
kolem
dílu.
dle
potřeby
až do
Indukční
cívky
seIndukční
dají snadno
vyměnit
větší nebo
menšíza
rozměr,
popřípadě
kabel,
který
se omotájako
kolem
Kse
indukčnímu
ohřevu
je
K indukčnímu
ohřevu
možné
doobjednat
sadu cívek různých průměrů.
možné
doobjednat
sadujecívek
různých
průměrů.
POUŽITÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
POUŽITÍ
• • Snadná
manipulace
a přístup
– propojovací
kabeldélky
cívky
Snadná manipulace
a přístup
– propojovací
kabel cívky
Automobilový,železniční
železniční
a lodní
průmysl,
výroba,
•• Automobilový,
a lodní
průmysl,
výroba,
strojí- strojírenství,
servisní
dílny,
autoservisy,
montážní
dílny,
renství, servisní dílny, autoservisy, montážní dílny, topenáři
topenáři a instalatéři,
domácí
a instalatéři,
domácí dílny
atd. dílny atd.
Výroba,opravy,
opravy,renovace,
renovace,
údržba.
•• Výroba,
údržba.
•• Díly, které vyžadují ohřev jako šrouby, kulatiny, profily,
plechy,ložiska,
ložiska,
pouzdra,
hřídele,
panty, matice,
plechy,
pouzdra,
hnacíhnací
hřídele,
panty, matice,
trubky,
ozubená
kola, uložení
ložisek,
hřídele,
lambda
sondy, lambda
části
trubky, ozubená
kola,
uložení
ložisek,
hřídele,
a součásti
strojů
a automobilů,
řemenice,
objímky
sondy, části
a součásti
strojů výfuky,
a automobilů,
výfuky,
řemeatd.
nice, objímky atd.
•• Ohřev
před
kalením,
lepením,
pájením.
Ohřevnástrojů
nástrojůa adílů
dílů
před
kalením,
lepením,
pájením.
•• Rozmrazování.
Rozmrazování.
•• Použití
jako
PB PB
a autogenní
hořáky.
Použitína
nastejné
stejnéaplikace
aplikace
jako
a autogenní
hořáky.
VÝHODY
VYBAVENÍ
VÝHODY
• Mobilita – hmotnost pouze 4,5 kg a malé rozměry – velikost
• Mobilita – hmotnost pouze 4,5 kg a malé rozměry – velikost
malé
malésvářečky.
svářečky.
• • Výkon
zatěžovatel.
Výkon1,5
1,5kW,
kW, vysoký
vysoký zatěžovatel.
POUŽITÍ
POUŽITÍ
VÝHODY
VÝHODY
INVERTOROVÝ INDUKČNÍ OHŘEV
INDUKČNÍ
propro
rychlý,
velmi
účinný
a bezpečný
ohřev
INDUKČNÍOHŘEV
OHŘEVDHI-15
Přístrojjejeurčený
určený
rychlý,
velmi
účinný
a bezpečný
kovových
částí.
DHI-15
velmi
účinně
nahrazuje
ohřev
autogenním
a
propanbutaohřev kovových částí. Ohřívač velmi účinně nahrazuje ohřev autogenním
novým
plamenem v dílnách,
údržbách,
výrobáchúdržbách,
zejména šroubových
spojů na
a propanbutanovým
plamenem
v dílnách,
výrobách zejména
automobilech,
pouzder,
ložisek,
nábojů
atd.
Uplatnění
najde
hlavně
v
provozech,
šroubových spojů na automobilech, pouzder, ložisek, nábojů atd. Uplatnění
najde
hlavněrychlost
v provozech,
nutnánebezpečí
rychlost použití
a kdy
hrozí nebezkde
je nutná
použití kde
a kdyjehrozí
poškození
ohřívaného
okolí
pečí poškození
ohřívaného
okolí
plamenem,
například
laku atd.
plamenem,
například
čalounění,
laku
atd. DHI-15
využívá čalounění,
velice moderní,
proOhřívačavyužívá
moderní,
účinnou
metodu
ohřevu dílů,
duktivní
účinnouvelice
metodu
ohřevu produktivní
dílů, nástrojůapřed
kalením,
rozmrazování
atd.
INDUKČNÍ OHŘEV DHI-15 je určený pro rychlý, velmi účinný a bezpečný ohřev
kovových částí. DHI-15 velmi účinně nahrazuje ohřev autogenním a propanbutanovým plamenem v dílnách, údržbách, výrobách zejména šroubových spojů na
automobilech, pouzder, ložisek, nábojů atd. Uplatnění najde hlavně v provozech,
kde je nutná rychlost použití a kdy hrozí nebezpečí poškození ohřívaného okolí
plamenem, například čalounění, laku atd. DHI-15 využívá velice moderní, produktivní a účinnou metodu ohřevu dílů, nástrojů před kalením, rozmrazování atd.
Rovnoměrný a stabilní ohřev. Povrch ohřívaného dílu není lokálně přehříván
Rovnoměrný a stabilní ohřev. Povrch ohřívaného dílu není lokálně přehříplamenem více než na požadovanou teplotu jako u ohřevu plamenem.
Rovnoměrný a stabilní ohřev. Povrch ohřívaného dílu není lokálně přehříván
plamenem více než na požadovanou teplotu jako u ohřevu plamenem.
Vyšší bezpečnost a lepší pracovní podVyšší bezpečnost a lepší pracovní podmínky
mínkypro
proobsluhu.
obsluhu.Obsluha
Obsluhanení
nenívystavena
vystavena
otevřenému
plamenu,
horkým
plynům
a riziku
otevřenému plamenu, horkým plynům
a rizipožáru
a
výbuchu
při
použití
plamene.
ku požáru a výbuchu při použití plamene.
Vyšší bezpečnost a lepší pracovní podmínky pro obsluhu. Obsluha není vystavena
otevřenému plamenu, horkým plynům a riziku
požáru a výbuchu při použití plamene.
Nižší náklady
náklady na
na proškolení
proškolení personálu,
personálu,
Nižší
nižšínáklady
nákladyna
namzdy.
mzdy.Není
Nenítřeba
třebapersonál
personál
nižší
pravidelněproškolovat
proškolovat
práci
s autogepravidelně
na na
práci
s autogenem
a PB hořáky.
anem
PB hořáky.
Nižší náklady na proškolení personálu,
nižší náklady na mzdy. Není třeba personál
pravidelně proškolovat na práci s autogenem
a PB hořáky.
nástrojů před kalením, rozmrazování atd.
ván plamenem více než na požadovanou teplotu jako u ohřevu plamenem.
Nízké pořizovací a provozní náklady. Níz-
Nízké pořizovací a provozní náklady. Nízké
ké náklady na spotřební materiál. Žádné
náklady na spotřební materiál. Žádné náklanáklady na plyn a pronájem plynových lahví.
dy na plyn a pronájem plynových lahví.
Možnost ohřevu dílů na teploty 800 °C
Kontinuální
zatěžovatel
Kontinuální ohřev // zatěžovatel
1,5
kVA
1,5 kVA
0,99
0,99 (PFC)
(PFC)
100%
100% **
Ano
Ano
Kontrola
cívky
Kontrola připojení
připojení cívky
Ano
Ochrana
zkratu výstupu
výstupu
Ochrana proti zkratu
Ano
Ochrana
přerušeníobvodu
obvoducívky
cívky
Ochrana proti přerušení
Ano
Rozměry
Rozměry (DxVxŠ)
(DxVxŠ)
Obj.
číslo
Obj.
číslo
Pevné cívky
Popis
Popiscívky
Flexibilní
Ano
Obj. číslo přední
Obj. cívky
číslo
Ano Obj. číslo boční cívky
Cívka
/15/220
mm
/
M6
DHI-IND415/220/M6-S
DHI-IND415/220/M6-B
Cívkapřipojení
/15/220 mm
/ M6
XT TOOLS
IH C-M6/15
Kontrola
cívky
Ano
Cívka
/19/220
mm
/
M8
DHI-IND419/220/M8-S
DHI-IND419/220/M8-B
Cívka /20/220 mm / M8
XT TOOLS IH C-M8/20
Ochrana proti zkratu výstupu
Ano
Cívka
/20/220mm
mm/ /M8
M8
DHI-IND420/220/M8-S
DHI-IND420/220/M8-B
Cívka /19/220
XT TOOLS IH C-M8/19
Ochrana
proti
přerušení
obvodu
cívky
Ano DHI-IND423/220/M10-B
Cívka
/23/220
mm/ /M10
M10 DHI-IND423/220/M10-S
Cívka /23/220
mm
XT TOOLS IH C-M10/23
Chlazení
Ano
Cívkaventilátorem
/26/220
XT TOOLS
IH C-M12/26
Cívka
/26/220mm
mm/ /M12
M12 DHI-IND426/220/M12-S
DHI-IND426/220/M12-B
Cívka /32/220
XT TOOLS
VáhaCívka
4,5 IH
kgC-M16/32
/32/220mm
mm/ /M16
M16 DHI-IND432/220/M16-S
DHI-IND432/220/M16-B
Cívka(DxVxŠ)
/38/220
XT200x140x75
TOOLS IH C-M20/38
Cívka
/38/220mm
mm/ /M20
M20 DHI-IND438/220/M20-S
DHI-IND438/220/M20-B
Rozměry
mm
Cívka /45/220
XT TOOLS IH C-M22/45
Cívka
/45/220mm
mm/ /M22
M22 DHI-IND445/220/M22-S
DHI-IND445/220/M22-B
Ano
4,5
kg
4,5 kg
200x140x75
200
x 140 x 75 mm
mm
*) v závislosti na použitém materiálu a na použité cívce
*) v závislosti na použitém materiálu a na použité cívce
mobil:
DHI-15
Indukční ohřívač + kufr + flexi +
XTDHI-15-SET
TOOLS IH SET
+PAD
26
Hlavní
napájení
U1 cívky
/ I1max
230 V, 50/60 Hz
+cívky
19 + 26
Indukční
drát,
d=4
mm,
l=750
mm
DHI-IND075
Set 8 energie
bočních P
cívek
15–45
mm
XT
TOOLS
IH C-SET
Spotřeba
1,5 kVA
1max
Cívka
PADcívka
removal
Fokusační
20/220 mm
XTDHI-REMOVAL
TOOLSkHz,
IH C-SPOT
Pracovní
frekvence
25-60
automat. nastavení
Fokusační
cívka 20/220 mm
Cívka PAD removal
XTDHI-SPOT
TOOLS IH C-PAD
PF (power factor) 2 2
0,99 (PFC)
mm
Cívka flexi 10 m , l, =l=800
800 mm
XTDHI-FLEXI800
TOOLS IH C-FLEXI
Kontinuální
ohřev
/
zatěžovatel
100%
set 8 cívek 15-45 mm
Set
8 cívek
nebo
B *
Indukční
drát15-45
pr. 4, mm
délka 750 mm XTSET-8S
TOOLS IH
C-IND
25-60
nastavení
25–60kHz,
kHz, automat. nastavení
Flexibilní
Flexibilní cívky
cívky
Váha
Váha
TECHNICKÁ
DHI-15 +DATA
kufr
230
50/60 Hz
Hz
230 V,
V, 50/60
Pevné
Pevné cívky
cívky
Chlazení
Chlazení ventilátorem
ventilátorem
Popis
Popis
DHI-15
Ohřívač
SET A
A CÍVKY
SET
CÍVKY
PF
factor)
PF(power
(power factor)
Možnost
ohřevu
na a
teploty
800°C a více.
Objednací
kódydílů
setu
příslušenství
NASAZOVACÍ CÍVKY
NASAZOVACÍ
CÍVKY
Pracovní
Pracovní frekvence
frekvence
drát
FLEXI + PAD
PAD +vysoce
19 + 26 cívky
Energeticky
účinný systém ohřevu.
Možnost
a více. ohřevu dílů na teploty 800°C a více.
Hlavní
I1max
Hlavnínapájení
napájení U1/I/ 1max
fokusační cívka
a příslušenství: plastový kuf
kufr,
kufr
r,
r,
Energeticky vysoce účinný systém ohřevu.
Spotřeba
Spotřeba energie
energie PP1max
1max
cívka P
PAD
AD removal
Nízké pořizovací a provozní náklady. Nízké
náklady na spotřební materiál. Žádné náklady
na plyn
základní
set a pronájem plynových lahví.
Energeticky vysoce účinný systém ohřevu.
TECHNICKÁ
DATA
TECHNICKÁ DATA
nasazovací přední cívky
- rozměry viz tabulka
Pražská 410/11, 67401 Třebíč, Czech Republic
web: www.dawell.cz, e-mail: [email protected]
nasazovací boční cívky - rozměry viz tabulka
VÁŠ PRODEJCE
Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění. © 2014
Pražská 410/11, 67401 Třebíč, Czech Republic
mobil: +420 602 364 884, web: www.dawell.cz, e-mail: [email protected]
Vybavení servisů
NOVINKY V SORTIMENTU
ZA ZAVÁDĚCÍ CENY
Vybavení servisů
NOVINKY V SORTIMENTU
ZA ZAVÁDĚCÍ CENY
• Pojízdný zvedák, nosnost 3 t, výška zdvihu 490mm, minimální výška 150mm, délka 630 mm.
NOVINKA
Pojízdný zvedák nízkoprofilový
3 t
• Minimální výška zdvihu pouze 85 mm !
• Pojízdný zvedák, nosnost 3 t, výška zdvihu 455mm, minimální výška 85 mm, délka 640 mm.
Dílenský lis 20 t
Nádoba na olej s odsáváním
• Robustní dílenský lis s maximálním tlakem 20 t.
• Vybaven kontrolním tlakoměrem a ruční pákou pro snadné
ovládání.
• Pracovní rozsah 0–910 mm.
• Připojuje se rychlospojkou
na stlačený vzduch (8 bar),
v zásobníku se vytvoří podtlak a poté lze již bez trvalého
napojení na stlačený vzduch
odsávat olej.
• Vnitřní šířka 540 mm.
• Zdvih pístu 185 mm.
• Hmotnost 80 kg.
ZÁŘÍ –ŘÍJEN 2014
• Rozměry 1800 x 820 x 700 mm.
vybavení servisů
• Pojízdná nádoba na olej má
objem 90 l.
• Odsávačka je opatřena průhlednou kontrolní a odměrnou
nádobkou.
• Použití do teploty oleje 70 °C.
Objednací kód:
• Rozměry 545 × 510 × 970 mm.
TG TY20001
NOVINKA
Běžná cena: 3490 Kč
Běžná cena: 2890 Kč
Akční cena
Akční cena
1790 Kč
Objednací kód:
TG T83000E
Podpěry 3 t – pár
1890 Kč
• Podpěry o nosnosti 3 t, min. výška 288 mm, max. výška
425 mm.
• Nosnost 500 kg, min. výška 1135 mm, max. výška 1950 mm.
Objednací kód:
NOVINKA
TG TEL05004
5660 Kč
NOVINKA
TG T830018
Podpěra převodovky 500 kg
NOVINKA
Běžná cena: 8185 Kč
Akční cena
Objednací kód:
• Hmotnost 35 kg.
Běžná cena: 6284 Kč
Akční cena
3990 Kč
Objednací kód:
TG TRG2090
Mycí stůl
• Mycí stůl o vnitřním objemu mycí vany 75 l, průtok čerpadla
12 l/min.
NOVINKA
• Praktická perforovaná odkládací plocha s nádobkou na
zachycení odkapávající mycí kapaliny.
• Ocelové provedení.
• Pro použití s vodou ředitelnými čisticími kapalinami.
• Kolečka pro snadnou manipulaci, 2 s možností aretace.
• Součástí dodávky je čerpadlo a tryska na ohebném krčku.
• Rozměry stolku: šířka 100 cm, výška 90 cm, hloubka vany
20 cm.
ZÁŘÍ –ŘÍJEN 2014
Pojízdný zvedák 3 t
5
vybavení servisů
4
• Napětí 230 V/50 Hz.
NOVINKA
Objednací kód:
TG TRG4001-20M
Běžná cena: 5940 Kč
Běžná cena: 530 Kč
Akční cena
370 Kč
Běžná cena: 3349 Kč
Objednací kód:
TG T43001C
Akční cena
2490 Kč
Ceny bez DPH
Akční cena
ete
ek najd
n
i
v
o
n
dalších
atalogu
Spousty ektronickém k
el
v našem
3990 Kč
Ceny bez DPH
Vybavení
servisů
Akční ceny
na zvedáky NUSSBAUM
6
Elektrohydraulický zvedák s technologií NT
Hydraulický nůžkový zvedák
Unikátní elektrohydraulický dvousloupový zvedák postavený na NT technoligi.
Nízkozdvižný nůžkový mobilní zvedák o nosnosti 2,5 t ideální pro rychloservis, pneuservis, nebo např.
karosářské práce. Zvedák je mobilní, součástí dodávky je mobilní set umožňující přesunout zvedák
například i mimo dílnu.
Tato unikátní technologie založená na systému čtyř hydraulickýh válců nahrazuje klasická napínací lana a standardní bezpečností západky
což velmi významně urychlí čas zdvihu a spouštění. Další novinkou jsou elektromotory uložené v olejové lázni což výrazně redukuje hluk
zvedáku a přispívá k rychlosti zdvihu. Novinkou je také ovládání zvedáku kdy je zdvih i spuštění řízeno pouze jednou pákou. Zvedák je
určen pro osobní a užitková vozidla (až do velikosti Mercedesu Sprinter).
7
• Minimální požadavky na prostor, mobilita dovoluje použití zvedáku i mimo dílnu.
• Zvedák je vhodný pro pneuservisní práce, karosářské opravy, nebo např. lakování.
Hlavní přednosti:
• Velmi rychlý zdvih a spuštění! Vypočítáná finanční úspora výrobcem je 12 Kč na jeden zdivh a spuštění při hodinové sazbě za práci servisu 945 Kč/hod.
• Regulovatelná rychlost zdvihu a spouštění.
• Pozinkované nosné plošiny.
• Bezpečnostní systém – dva samostatné nezávislé okruhy zajišťují rovnoměrnost chodu.
• Návratnost investice do zvedáku s technologií NT je 5 let.
• Nevyžaduje dodávku stlačeného vzduchu.
• Nosnost 4 t.
• Maximální výška zdvihu je 982 mm.
• Velmi nízká minimální výška zdvihu 115 mm !
• Délka pojezdových podpěr je 1400 – 1900 mm.
• Zvedák je kompletně testován u výrobce tak, aby byla zaručena velmi snadná a rychlá montáž u zákazníka (tento typ zvedáku zvládne
namontovat pouze jeden technik).
• V ceně mobilní set.
ZÁŘÍ –ŘÍJEN 2014
• Jediná ovládací páka pro zvedání i spouštění.
• Nové typy elektromotorů uložené v olejové lázni zrychlují čas zdvihu a zároveň šetří elektrickou energii až o 1/3 oproti standardním
zvedákům.
• Velmi tichý provoz zvedáku.
• Asymetrická ramena pro snadné otevření dveří vozidla na zvedáku.
• Hydraulicky okruh zajišťuje neustále bezpečnost proti pádu zvedáku namísto klasických mechanikých západek.
• Včetně energetické sady zabudované ve sloupu - zásuvka 220 V a přípojka na stlačený vzduch pro připojení pneu nářadí.
vybavení servisů
• Možnost nastavit vzdálenost mezi sloupy.
vybavení servisů
ZÁŘÍ –ŘÍJEN 2014
Vybavení
servisů
Akční ceny na zvedáky
NUSSBAUM
NOVI2N0K1A4
roku
Objednací kód:
Objednací kód:
GS NUS NT240
GS NUS SPRINTER
Běžná cena: 126 000 Kč
Běžná cena: 65 000 Kč
Akční cena
Akční cena
104 900 Kč
Ceny bez DPH
49 900 Kč
Ceny bez DPH
Vybavení
servisů
MĚŘENÍ
GEOMETRIE
Vybavení
servisů
MĚŘENÍ
GEOMETRIE
8
Kamerová geometrie Bosch FWA 4437
9
Laserová geometrie Koch
Geometrii s osvědčenou technologii CCD senzorů, která je zároveň dlouhodobě ověřeným a nejpoužívanějším principem měření geometrií
podvozků.
• Přesné CCD snímače s rozsahem měření 20°
• Provedení kabelovým nebo bezdrátovým přenosem dat
• Perfektní zpracování a robustní konstrukce připravená na dílenské prostředí
• Jednoduchý a rychlý ovládací program
• Kompletní databanka hodnot vozidel včetně doporučených postupů seřízení
Snadné ovládání:
ZÁŘÍ –ŘÍJEN 2014
ZÁŘÍ –ŘÍJEN 2014
• Pravidelná aktualizace všech hodnot
Pro kvalitu a rychlost měření je snadnost a rychlost ovládání
stejně klíčová, jako kvalita samotné měřicí techniky.
Proto je geometrie FWA 4437 vybavena novým uživatelským
rozhraním, které vás rychle a jednoduše provede všemi kroky
dle vámi zvoleného servisního úkonu.
• Nekomplikované uživatelské prostředí
• Volba funkcí formou jasně srozumitelných piktogramů
a ikon s minimem textu
• Přehledné rozhraní pro samotný proces měření
a následné seřizování geometrie
• Kompletní databanka hodnot a postupů pro více
než 20 000 vozidel cca 50 výrobců
• Tři přednastavené režimy měření pro maximální
urychlení práce
• Upínací hlavice pro kola 10–21”
Standardní výbava:
Velmi oblíbená, kvalitní laserová geometrie pro měření kol osobních vozidel bez velké náročnosti na obsluhu.
• Vozík včetně PC, monitoru a tiskárny.
• 4bodové samostředící upínáky 10“ do 21“.
• Měření 4 kol včetně přípravy pouze 10 minut.
• Mechanické otočné desky.
• Přípravek pro zablokování volantu.
• Měření rozchodu, odklonu, diferenčního úhlu os, stopy, sbíhavosti, střední polohy volantu, sklonu os.
• Přípravek pro zablokování brzdového pedálu.
• Měření nejnovější generace disků, velikosti disků až 22“.
• lektronický měřič úhlu sklonu s digitálním zobrazením.
• Měřicí hlava otočná o 360° s LASEROVOU technikou.
• Není nutná vodorovná podlaha dílny nebo zvedák.
Objednací kód:
• Dodávka obsahuje všechno potřebné vybavení pro měření geometrie včetně držáku na zeď.
1 690 320 009
Běžná cena: 198 450 Kč
Běžná cena: 106 000 Kč
Akční cena
Akční cena
169 000 Kč
95 000 Kč
Ceny bez DPH
Ceny bez DPH
Objednací kód:
GS KOCH HD-10
vybavení servisů
vybavení servisů
• Možnost pravidelné aktualizace databanky
Vybavení servisů
Vybavení servisů
10
Diagnostika Bosch KTS 540
ostika
n
g
a
i
d
í
š
ávaněj ciální cenu!
d
o
r
p
j
e
N
za spe
ě
t
ě
v
s
a
n
Nejjednodušší řešení pro autoservisy vybavené počítačem. Komfortní
a mobilní diagnostický přístroj díky bezdrátovému „Bluetooth“ přenosu.
Systém CAS[plus] – efektivní vyhledávání závad s počítačovou podporou.
Univerzální použití pro osobní a užitková vozidla s diagnostickým OBD vedením, pro palubní sítě 14 V a 28V. Nová řada
KTS vám také nabízí rozsáhlé možnosti multimetru a díky nejnovějším technologiím zajišťuje ještě lepší vyhodnocení
signálu.
11
Vybavený dílenský vozík Force
Plně vybavený dílenský vozík, celkem 278 ks nářadí v pěti pěnových modulech. Výhodou pěnových modulů je pevnější uložení nářadí, které
se při manipulaci nepohybuje, nezpůsobuje tak nežádoucí hluk. Pěnový modul také nepraskne podobně jako se často děje u plastových
vložek a díky barevnému rozdělení vrstev modulu je ukládání nářadí zpět do modulu o poznání rychlejší.
• Vozík je vybaven celkem šesti zásuvkami.
• Zásuvky mají nosnost 20kg a jsou plně výsuvné.
• Kolečka vozíku jsou uložena v kuličkovém ložisku.
• Koncept „Easy Connect“ propojuje specifická značková komunikační vedení s již existujícím kabelem OBD. Tím vznikne
přímé spojení, které zaručí spolehlivou a bezpečnou diagnostiku řídicích jednotek. Nové komunikační vedení je automaticky rozpoznáno a jednoznačně identifikováno softwarem ESI[tronic] pro diagnostiku ŘJ.
• V případě potřeby lze dokoupit veškeré náhradní díly vozíku jako např. prázdné zásuvky,
kolečka, ložiska koleček, plastové kryty, zámek vozíku, atd.
ZÁŘÍ –ŘÍJEN 2014
• Ovládání softwarem ESI[tronic].
• Bluetooth Standard třídy 1 se silným a stabilním rádiovým spojením, dosah až 100 m.
• Testovací program pro překontrolování rádiového spojení.
P
O
T NA
CE
P
O
T NA
CE
vybavení servisů
vybavení servisů
ZÁŘÍ –ŘÍJEN 2014
• Univerzální použití pro osobní a užitková vozidla s diagnostickým OBD vedením.
• Konstrukce z odolného ocelového plechu, hrany jsou a madla vozíku jsou pogumované.
Akční cena
Objednací kód:
19 900 Kč
Objednací kód:
0 684 400 540
FOR 10216SPC
Běžná cena: 31 900 Kč
Doporučujeme také příslušenství k vozíku:
Běžná cena: 56 102 Kč
Příslušenství
Akční cena
45 900 Kč
Ceny bez DPH
Obrázek
Objednací kód
Příslušenství
Obrázek
Objednací kód
Boční polička malá modrá
FOR 102104B
Univerzální držák modrý
FOR 102106B
Boční skřínka se zámkem modrá
FOR 102101B
Držák na nářadí k vozíku
FOR 82023D
Držák na role papíru modrý
FOR 102105B
Držák na nářadí k vozíku
FOR 82026D
Ceny bez DPH
13
Modul s kovanými nástavci,
61 ks
Modul ráčna ½“ + nástavce,
66 ks
Modul očkové klíče, 30 ks
Modul spojovací materiál,
626 ks
Běžná cena: 5653 Kč
Běžná cena: 3741 Kč
Běžná cena: 4256 Kč
Běžná cena: 2560 Kč
Akční cena
Akční cena
Akční cena
Akční cena
2990 Kč
Objednací kód:
FOR 4615
2590 Kč
Objednací kód:
FOR 4661
3390 Kč
Objednací kód:
FOR 5302
1990 Kč
ZÁŘÍ –ŘÍJEN 2014
ZÁŘÍ –ŘÍJEN 2014
vybavení servisů
Vybavení
servisů FORCE
PĚNOVÉ MODULY S NÁŘADÍM
DO VOZÍKŮ
Objednací kód:
FOR 56261
Modul ráčna ½“ + nástavce,
88 ks
Modul očkové klíče, 22 ks
Modul měřící nástroje, 18 ks
Modul šroubováky, 26 ks
Běžná cena: 3369 Kč
Běžná cena: 3410 Kč
Běžná cena: 2261 Kč
Běžná cena: 1581 Kč
Akční cena
Akční cena
Akční cena
Akční cena
2390 Kč
Objednací kód:
FOR 4881
2170 Kč
Ceny bez DPH
Objednací kód:
FOR 5223
1356 Kč
Objednací kód:
FOR 5186
1190 Kč
Ceny bez DPH
Objednací kód:
FOR 2262
vybavení servisů
Vybavení
servisů
PĚNOVÉ
MODULY
S NÁŘADÍM DO VOZÍKŮ FORCE
12
Vybavení servisů
Vybavení servisů
Ohebný trychtýř k nalévání a vypouštění kapalin
Sada přípravků pro přesné nalisování ložisek kompaktní jednotky
• Flexibilní trychtýř ke snadnému nalití kapaliny, případně k vypištění. Ideální pro nalévání
oleje, chladicí kapaliny, vody do ostřikovačů, brzdové kapaliny, atd..
• Profesionální sada přípravků pomocí kterých lze přesně nalisovat ložiska kompaktního náboje kola. Za pomoci této sady lze ložisko
nalisovat přesně a vyvarovat se tak případné reklamaci „pískajícího“ ložiska. Nalisování pomocí přípravků zároveň šetří čas a je bezpečnější než alternativní neprofesionální způsoby.
• Snadno přenosný, vhodný pro použití na hůře dostupná místa.
• V sadě jsou přítlačné talíře pro nalisování ložisek nejběžnějších průměrů tj. 62, 66 a 72 mm.
• Pro vylisování ložiska lze dokoupit adaptéry a staré ložisko tak vylisovat na běžném dílenském lisu.
Běžná cena: 573 Kč
ZÁŘÍ –ŘÍJEN 2014
385 Kč
• Objednací kód adaptérů na vylisování: FOR 921T1-ACC
•
Objednací kód:
• Sadu lze aplikovat např na vozy:
FOR 61926
• Škoda Fabia, VW Lupo, VW Polo, Seat Ibiza, Audi A2 a další..
ZÁŘÍ –ŘÍJEN 2014
Akční cena
Běžná cena: 4896 Kč
Sada na demontáž airbagu
• Doporučená sada pro VW Passat, Jetta, Golf, Beetle, MB, BMW, atd.
Akční cena
3290 Kč
Objednací kód:
FOR 921T1
Přenosné startovací zdroje GYS
Objednací kód:
FOR 907G5
vybavení servisů
15
• Výkonné pomocné startovací zdroje různého výkonu, které pracují bez připojení na elektrickou síť.
Umožňují dle provedení snadné startování jak osobních, tak i běžných nákladních automobilů.
• Přístroj je dobíjen externí nabíječkou, což se pozitivně promítá do jeho hmotnosti. Zdroje je vybaveny kabely o délce
1,2m, resp 1,8 m, LED světlem a také integrovanou zásuvkou 12V pro nabíjení např nooteboku, malého větráku, AKU šroubováku apod.
Běžná cena: 594 Kč
Startovací zdroj pro 12V a 24V
baterie:
Startovací zdroj pro 12V baterie:
Akční cena
• Pro 12V akumulátory.
490 Kč
• Pro 12V a 24V akumulátory.
• Maximální startovací proud
1750 A.
• Maximální startovací proud
3200A/12V a 1600A/24V.
• Hmotnost 8,9 kg.
• Hmotnost 16 kg.
• Interní baterie 22 Ah.
Univerzální chránič blatníků a předního nárazníku
Univerzální ochranný povlak předku vozidla a blatníků proti poškrábání, umaštění a znečištění.
• Vhodný i pro práci při běžícím motoru.
• Voděodolný, odpuzuje olej a mastnotu.
• Interní baterie 2x22 Ah.
Objednací kód:
Akční cena
2290 Kč
GS GYS 026155
Běžná cena: 3220 Kč
Objednací kód:
Akční cena
8840 Kč
• Snadné čištění.
• Upevnění pomocí poutek.
• Požární bezpečnost odpovídá standardu
USA Fed 302.
Ráčnové klíče v pěnovém modulu
• Bohatá sada ráčnových klíčů s flexibilním očko klíčem a pevným stranovým klíčem.
Objednací kód:
• V sadě jsou klíče o velikosti: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 mm.
HAZ 196-3
Běžná cena: 3120 Kč
Běžná cena: 4492 Kč
Akční cena
Objednací kód:
FOR K51210F
3942 Kč
Ceny bez DPH
Akční cena
1890 Kč
Ceny bez DPH
GS GYS 025448
Běžná cena: 10 914 Kč
vybavení servisů
14
Vybavení servisů
Vybavení servisů
Sada kovaných nástavců na poloosy
Magnetický sběrač kovového odpadu
Vysoce odolné kované nástavce na nejběžnější rozměry šroubů poloos.
• Délka 680 mm.
• Nosnost 3,63 kg!
Obsah sady a aplikace na vozy:
Běžná cena: 209 Kč
• Vnitřní 12hranné nástavce 27, 30, 32, 34, 35, 36 mm
• 27mm – Ford, Volvo 480, atd
• 30mm – BMW E36, E46, Citroen Saxo, Ford Galaxy, MB W123, Renault Scenic,
Clio, Kangoo, Toyota Avensis, Picnic, VW Golf III, Golf IV, Lupo, Touareg, T5
• 32mm – Fiat Punto, Ford Escort, Mondeo, MB W140, Nissan Almera,
Opel Astra H, Vivaro, Subaru Outback, atd
• 34mm – GM motors
• 35mm – Mazda
• 36mm – Audi, BMW E36, E39, X5, Ford Transit, Seat Ibiza, Cordoba,
Nissan Primera, VW Polo, Golf V, Touareg
Objednací kód:
FOR 88011
Magneticky držak na pneu
utahováky
Běžná cena: 1644 Kč
990 Kč
• Držák se dvěma silnými magnety pro
uchycení jednoho pneu utahováku
a čtyř nástavců.
Objednací kód:
FOR 40912
Přenosná plnička převodovek
a diferenciálů
Sada přípravků na
rychlospojky a hadice
• Praktická přenosná plnička olejů s viskozitou do SAE 140
do převodovek a diferenciálů s ručním pákovým čerpadlem má zásobník objemu 7,5 l, plnicí hadici o délce 1,6
m a celkem 8 připojovacích adaptérů k převodovkám vozidel: VW, MB, BMW, Honda, Nissan, Porsche, Mini Cooper,
atd.
• Přípravky na rozpojení rychlospojek na palivovém vedení,
u palivového filtru, na zpětném vedení paliva do nádrže.
Speciální přípravky umožňují také demontáž rychlospojek
na vedení chladícího okruhu, nebo systému posilovače
řízení.
Objednací kód:
FOR 908T9
Akční cena
135 Kč
Sada na nastavení rozvodů VW
• Pro výměnu ozubených řemenů, např u motorů VW
čerpadlo – tryska, od r.v. 1999.
• Sada se skládá ze tří částí, konkrétně: aretační čep klikové
hřídele, zajišťovací destička, pojistný kolík.
• Aplikace např pro: Audi A2,A3,A6, VW Passat. Golf, Bora,
beetle,Sharan, Lupo a Touran, Seat Alhambra, Arosa,
Škoda Octavia, Fabia, Superb, Ford Galaxy.
vybavení servisů
vybavení servisů
ZÁŘÍ –ŘÍJEN 2014
• Šesti-hrané nástavce ½“ 14, 17, 19 mm
• 14mm – VW Passat 96-01, Audi A4
• 17mm – VW Passat 98-05, Audi A6 99-04, Audi A4 02-05
• 19mm – VW T4 a T5, Škoda Fabia
Akční cena
17
• Sada obsahuje univerzální přípravek na rychlospojky pro
hadice o rozměru 5/16“ až 3/8“ a 4x přípravek o rozměrech
¼“, 5/16“, 3/8“, ½“.
Běžná cena: 570 Kč
Objednací kód:
Akční cena
FOR 912G3
390 Kč
Běžná cena: 5950 Kč
Běžná cena: 1269 Kč
Akční cena
Akční cena
4590 Kč
932 Kč
Ceny bez DPH
ZÁŘÍ –ŘÍJEN 2014
16
Běžná cena: 2570 Kč
Objednací kód:
HAZ 9070-10
Akční cena
2079 Kč
Ceny bez DPH
Objednací kód:
HAZ 2588/3
Svářečka GYSMI E200 FV
Svařovací kukla LCD MASTER 9/13G
Invertorový svařovací přístroj s možností svařovat TIG elektrodou řízený mikroprocesorem. Funkce
Power Factor Correction (PFC) umožňuje optimální optimální a efektivní využití síťového proudu.
Výstupní proudový výkon se zvyšuje díky vyhlazení vrchních částí vln PFC-modulem. Zkratka FV
(flexibilní napětí) znamená, že přístroj může být používán při různých napětích v rozsahu 85-265 V.
Automatická samozatmívací svářečská kukla je určená zejména proprofesionální svářeče, autokarosáře apod. Používá se při široké škále
svařování obalovanou elektrodou/MMA, MIG/MAG, TIG/WIG a plazmovém svařování/řezání. Splňuje požadavky norem EN 175 a EN 379.
Vyznačuje se následujícími vlastnostmi:
• Kukla zhotovená z lehkého a velmi odolného materiálu se vyznačuje
stabilitou a vyvážeností ve všech polohách.
• Digitální ovládací panel s fóliovou klávesnicí umožňuje komfortní nastavení svařovacích parametrů.
• Vysoký maximální svařovací proud 200 A.
• Používat lze všechny běžné obalované svářecí elektrody bazické, rutilové, na nerez, litinu, návarové a speciální, Ø 1,6 mm až 4,0 mm.
• Nabízí regulovatelnou funkci Arc Force (pomáhá stabilizovat hořící elektrický oblouk při svařování, při zkrácení oblouku se zvýší proud
a naopak), Anti Stick (dojde-li k přilepení elektrody, tato funkce zajistí skokové snížení svářecího proudu na minimum, elektroda se
nerozžhaví, ale naopak zchladne a lze ji snadno odtrhnout), regulovatelnou funkci Hot Start (usnadňuje zapálení oblouku tím, že zvýší
zapalovací proud a po úspěšném zapálení se proud sníží na svářečem nastavenou či naprogramovanou hodnotu) a funkcí ARC Down
Slope (automatické zrušení oblouku jednoduchým pohybem hořáku pro ukončení svařovacího procesu bez kráteru).
• Snadné přepínání programů MMA (konvenční obalovaná elektroda) a TIG (wolframová elektroda).
• Tento přístroj může být napájen z elektrocentrály a má spolehlivou elektronickou ochranu proti kolísání sítě (+/- 15 %)
a přepětí (až do 400 V).
• Vyniká velmi malými rozměry a nízkou hmotností.
• Obsluha přístroje je velmi snadná a komfortní.
• Vysoká kvalita (vyrobeno ve Francii).
elektrody, ochranné
Svařovací elektrody, tig
šem
í a další naleznete v na
pomůcky pro svařován
isu.
rv
u v sekci vybavení se
elektronickém katalog
19
• Design a konstrukce kukly snižují zatížení hlavy a krku svářeče, který
se při práci cítí lépe.
• Výborná ochrana zraku a obličeje svářeče před ultrafialovým (UV) i
infračerveným (IR) zářením (v zapnutém, vypnutém, zatemněném
i ve světlém stavu), před teplem a jiskrami.
• Ochranný stupeň zatemnění 9 - 13, samozatmívací filtr má skvělé optické vlastnosti, při vzniku svářecího oblouku se automaticky změní
filtr od světlého do zatemněného za dobu setiny mikrosekundy, po
zhasnutí oblouku filtr opět automaticky zesvětlá.
• Nastavitelná úroveň citlivosti detektoru (Sensitivity).
Běžná cena:
1460 Kč
Objednací kód:
GS GYS 040861
• Elegantní a ergonomický design.
Akční cena
990 Kč
Horkovzdušná pistole
• Odolná horkovzdušná opalovací pistole pro profesionální souvislé použití.
ZÁŘÍ –ŘÍJEN 2014
• Velmi vysoká dynamika svařovacího oblouku je na současném trhu jedinečná.
ZÁŘÍ –ŘÍJEN 2014
Vybavení servisů
Vybavení servisů
18
• Výkon 1800 W s optimalizovaným chlazením.
• Plynulá regulace teploty zaručuje všestranné použití i v nepřetržitém
provozu.
vybavení servisů
vybavení servisů
• Standardní vybavení zahrnuje kuželový nástavec a plochý nástavec.
Běžná cena: 2140 Kč
Akční cena
1590 Kč
Objednací kód:
DW D26411-QS
Dílenský vysavač
• Snadno ovladatelný, profesionální vysavač pro vysávání mokrých i
suchých nečistot určený k mobilnímu používání.
Objednací kód:
• Plochý skládaný filtr umožňuje optimální využití nádoby.
• Díky poloautomatickému čištění filtru ApClean zůstává filtr neucpaný.
GS GYS 031210
• Kompaktní konstrukce zajišťuje lehkou, pohodlnou přepravu zařízení.
• Při vysávání tekutin elektronická kontrola hladiny automaticky vypne
vysavač, jakmile je dosaženo maximálního stavu naplnění.
Běžná cena: 8890 Kč
Akční cena
6490 Kč
Běžná cena: 7890 Kč
Akční cena
6300 Kč
Ceny bez DPH
Ceny bez DPH
Objednací kód:
KA NT 35/1 AP
Vybavení servisů
20
Diagnostika Launch Creader VI
T
I
H nec
• Nejrychlejší diagnostika na trhu (do 8 sec. Přečteny všechny paměti závad).
nako
• Komunikuje se všemi OBDII a EOBD protokolů kompatibilní s CAN (motorová jednotka).
• Zobrazení live hodnot , zobrazuje zároveň 4 hodnoty.
• Speciální test: I / M připravenost, MIL stav, lambda sondy
atd.
• Čtení a mazání DTC kódů.
ZÁŘÍ –ŘÍJEN 2014
• Čtení identifikace vozidla.
Běžná cena: 3490 Kč
Akční cena
2790 Kč
Objednací kód:
LACREADVI
Refraktometr
vybavení servisů
• Přístroj pro zjišťování kvality provozních kapalin. Použití na chladící kapalinu, kapalinu do
ostřikovačů, nebo elektrolyt baterií. Tento refraktometr odpovídá standardům EU (laboratorně
testováno) a proto nevykazuje chyby při měření jako většina ostatních přístrojů.
Běžná cena: 1450 Kč
Akční cena
999 Kč
Objednací kód:
GS RHA-503 ATC
•
•
•
•
Předvedení prostřednictvím našich specialistů.
Zaškolení.
Záruční i pozáruční servis.
Poprodejní podporu.
Všechny uvedené ceny jsou koncové v Kč bez DPH.

Podobné dokumenty

Vybavení servisů

Vybavení servisů • Velmi nízká minimální výška zdvihu 115 mm !

Více

Akční cena

Akční cena ventilu (G1“ připojovací závit, průměr 3/4“) a sadou zahradních hadic včetně 20 m dlouhé hadice Kärcher Primoflex (průměr

Více