Chléb - Domácí pekárny

Komentáře

Transkript

Chléb - Domácí pekárny
RECEPTY
NA CHLEBA
PRO DOMÁCÍ PEKÁRNY
1
Nebojte se experimentovat a vytvoĜte si vlastní recepty.
PĜi dodržení základního pomČru suchých a mokrých surovin
mĤžete do tČsta pĜidat cokoli: sýr, smetanu, pivo, ovoce, semínka, koĜení, obilné klíþky, uzeninu, med. Záleží jen na vaší chuti
a fantazii.
2
Cibulový chléb ................................................................................ 1
Sluneþnicový celozrnný chléb ....................................................... 2
Sluneþnicový chléb s podmáslím................................................... 3
Bílý chléb......................................................................................... 4
Celozrnný chléb.............................................................................. 5
Podmáslový chléb........................................................................... 6
Svatební chléb................................................................................. 7
Cibulový chléb ................................................................................ 8
Chléb ze sedmi obilovin ................................................................. 9
Sluneþnicový chléb ....................................................................... 10
Hrubý bílý chléb........................................................................... 11
Kynutý chléb................................................................................. 12
Jogurtový chléb ............................................................................ 13
Francouzská bageta ..................................................................... 14
Bílý chléb – rychlá pĜíprava........................................................ 15
Panasonic ...................................................................................... 15
Pomeranþový chléb ...................................................................... 16
Žitný a kmínový chléb velký ....................................................... 17
Mléþný chléb................................................................................. 18
S pšeniþnými klíþky velký ........................................................... 19
Otrubový chléb............................................................................. 20
Bylinný chléb ................................................................................ 21
Chléb s pČti druhy semínek ......................................................... 22
Rajþatový mazanec stĜední ......................................................... 23
Chléb pizza stĜední ...................................................................... 24
Základní tmavý chléb .................................................................. 25
Venkovský chléb velký ................................................................ 26
Tmavý chléb – rychlá pĜíprava .................................................. 27
Sladový chléb ................................................................................ 28
Chléb s anþoviþkami a rajþaty stĜední ...................................... 29
Chléb s kari a mangem ................................................................ 30
Chléb se sýrem a slaninou ........................................................... 31
100% celozrnný chléb.................................................................. 32
70% celozrnný chléb.................................................................... 33
50% celozrnný chléb.................................................................... 34
100% celozrnný chléb rychlá pĜíprava...................................... 35
3
70% celozrnný chléb rychlá pĜíprava........................................ 36
50% celozrnný chléb – rychlá pĜíprava..................................... 37
Granary (obilný) .......................................................................... 38
Cibulový chléb stĜední ................................................................. 39
Rozmarýnový a þesnekový velký ................................................ 40
Sladový tmavý .............................................................................. 41
Chléb se sýrem a ovsem stĜední .................................................. 42
Chléb s medem a sluneþnicovými semínky stĜední .................. 43
Pesto a borovicová semínka ........................................................ 44
Olivový chléb stĜední ................................................................... 45
Chléb s javorovým sirupem a pekanovými oĜíšky stĜední....... 46
Kmínový velký.............................................................................. 47
Chléb s banány a Müsli stĜední .................................................. 48
Chléb se salámem a zrnky pepĜe velký ..................................... 49
Základní francouzský chléb ........................................................ 50
Venkovský francouzský chléb..................................................... 51
Ciabatta (italský domácí chleba) ................................................ 52
Chléb s cibulí a þesnekem............................................................ 53
Chléb s olivami a rajþatovým pyré............................................. 54
Chléb s houbami a slaninou ........................................................ 55
Chléb s oregánem a olivami ........................................................ 56
Chléb „TĜísýrový“ ....................................................................... 57
Chléb s rajþaty a permezánem.................................................... 58
Sendviþový bílý chléb................................................................... 59
Sendviþový chléb Granary® ....................................................... 60
Celozrnný sendviþový chléb ........................................................ 61
Chleba s bramborou .................................................................... 62
Pizza chléb .................................................................................... 63
Základní chléb .............................................................................. 64
Kavárenský chléb......................................................................... 65
Cibulový chléb .............................................................................. 66
Sluneþnicový celozrnný chléb ..................................................... 67
Chléb s ovesnými vloþkami ......................................................... 68
Chléb s bramborovou kaší .......................................................... 69
MartinĤv chleba ........................................................................... 70
Grahamový ................................................................................... 71
Obyþejný chleba od Adély........................................................... 72
4
PlnČný sýrový chléb ..................................................................... 73
ěecký olivový chléb...................................................................... 74
Pivní chléb..................................................................................... 75
Grahamový chléb ......................................................................... 76
Cibulový chléb II.......................................................................... 77
Rychlý a jednoduchý chléb ......................................................... 78
Chléb z mlýna Korunka .............................................................. 79
Kefírový chleba ............................................................................ 80
Cibulový od Hanky ...................................................................... 81
Bílý italský chléb Ciabatta .......................................................... 82
Kmínový chléb z domácí pekárny .............................................. 83
Mléþný chléb z domácí pekárny ................................................. 84
Chleba ........................................................................................... 85
Recept na pšeniþno-žitný chléb................................................... 86
Špaldovo – pšeniþno-žitný pivní chléb ...................................... 87
Celozrnný chléb s vloþkami......................................................... 88
Chléb z mléka ............................................................................... 89
PomČry mouky a vody pĜi peþení chleba ................................... 90
Francouzský chléb ....................................................................... 91
Chléb "dČtské pĜekvapení"......................................................... 92
Italský bílý chléb .......................................................................... 93
Podmáslový chléb......................................................................... 94
Mrkvový chléb.............................................................................. 95
Parmezánový chléb ...................................................................... 96
Banánový chléb ............................................................................ 97
Chléb s bramborou od Lucie ...................................................... 98
ýokoládový chléb – Professor..................................................... 99
Panasonic - základní bílý chléb................................................. 100
Panasonic - 50% vícezrnný chléb ............................................. 101
Panasonic chléb s oregánem a olivami ..................................... 102
Kefírový chléb ............................................................................ 103
JurĤv podmáslo-jogurtový chléb.............................................. 104
Chléb s oĜíšky a rozinkami........................................................ 105
Klasický bílý chléb ..................................................................... 106
Normální bílý chléb.................................................................... 107
Chléb s pČti druhy semínek, stĜední ......................................... 108
Ovocný chléb .............................................................................. 109
5
S pšeniþnými klíþky velký ......................................................... 110
Bylinný chléb, stĜední ................................................................ 111
KoĜenČný ovocný chléb.............................................................. 112
Pomeranþový chléb, stĜední ...................................................... 113
MeruĖkový a s vlašskými oĜíšky velký .................................... 114
Chléb pizza stĜední .................................................................... 115
Tmavý chléb základní................................................................ 116
Sladový chléb, stĜední ................................................................ 117
Chléb se sýrem a slaninou ......................................................... 118
Celozrnný chléb základní .......................................................... 119
Chléb s medem s sluneþnicovými semínky, stĜední ................ 120
Cibulový chléb stĜední ............................................................... 121
Chléb s banány a müsli, stĜední................................................ 122
Chléb se salámem a zrnky pepĜe velký .................................... 123
Chléb se sýrem a ovsem, stĜední ............................................... 124
Základní francouzský chléb ...................................................... 125
Venkovský francouzský chléb................................................... 126
Francouzský chléb s pažitkou ................................................... 127
Sendviþový bílý chléb................................................................. 128
Celozrnný sendviþový chléb ...................................................... 129
KoĜenČný ovocný chléb.............................................................. 130
Chléb s datlemi a rozinkami ..................................................... 131
Chléb s pČti druhy semínek ....................................................... 132
Chléb s mandlemi a medem ...................................................... 133
Základní bílý chléb .................................................................... 134
Bylinný chléb .............................................................................. 135
50% celozrnný chléb rychlá pĜíprava...................................... 136
Granary (obilný) ........................................................................ 137
Sladový tmavý ............................................................................ 138
Olivový chléb stĜední ................................................................. 139
Chléb “TĜísýrový” ..................................................................... 140
Sádlový chléb .............................................................................. 141
Italský chléb Focaccia................................................................ 142
S plísĖovým sýrem, þesnekem a tymiánem............................. 143
Podmáslový bochník .................................................................. 144
Bílý chléb..................................................................................... 145
OĜechový a hrozinkový chléb ................................................... 146
6
Italský bílý chléb ........................................................................ 147
Makový chléb ............................................................................. 148
Hrubý bílý chléb......................................................................... 149
Podmáslový chléb....................................................................... 150
Sladký chléb................................................................................ 151
Celozrnný chléb.......................................................................... 152
Bramborový chléb...................................................................... 153
Hrozinkový chléb ....................................................................... 154
Cibulový chléb ............................................................................ 155
Jogurtový celozrnný chléb......................................................... 156
Pivní chléb................................................................................... 157
Barevný snídaĖový chléb........................................................... 158
Jogurtový chléb .......................................................................... 159
Rumový, hrozinkový a oĜíškový chléb .................................... 160
Francouzský sýrový chléb ......................................................... 161
Mandlový (amaretový) chléb .................................................... 162
Vajeþný chléb ............................................................................. 163
Bylinkový chléb .......................................................................... 164
Sluneþnicový chléb ..................................................................... 165
Rýžový chléb............................................................................... 166
Mrkvový chléb............................................................................ 167
KukuĜiþný chléb......................................................................... 168
Pizza chléb .................................................................................. 169
Bílý chléb..................................................................................... 170
Italská FOCACCIA ................................................................... 171
ýesnekový chléb s nivou ............................................................ 172
Francouzský chléb ..................................................................... 173
Obilný chléb................................................................................ 174
Chléb s bazalkou a parmazánem.............................................. 175
Celozrnný chléb tmavý .............................................................. 176
Lehký celozrnný chléb ............................................................... 177
Podmáslový chléb....................................................................... 178
Cibulový chléb ............................................................................ 179
Sluneþnicový chléb ..................................................................... 180
7
Cibulový chléb
Zdroj:
internet
Ingred.:
1 ýL
380 g
120 g
1 ýL
1 ýL
2 ýL
1 lžíce
1 lžíce
80 g
310 g
droždí
obyþejná hladká mouka
žitná mouka hladká
chlebového koĜení
cukru
soli
þerveného octa
oleje
osmažené cibule
podmáslí
Postup:
Program 1
1.25kg
TMAVÝ
1
Sluneþnicový celozrnný chléb
Zdroj:
internet
Ingred.:
300 ml
270 g
130 g
50 g
1 ýL
1.5 ýL
1.5 ýL
2 ýL
5 PL
mléka
polohrubá mouka T550
žitná celozrnná
pohanky (vloþky)
medu
soli
másla
þerstvého droždí
sluneþnicových jader (po pípnutí)
Postup:
Program 2
1.25 kg
SVċTLÝ
2
Sluneþnicový chléb s podmáslím
Zdroj:
internet
Ingred.:
200 ml
200 ml
450 g
100 g
50 g
1 PL
1.5 ýL
1.5 ýL
1 bal.
5 PL
podmáslí
vlažné vody
polohrubé mouky pšeniþné T550
žitné celozrnné mouky
pohanky (vloþky)
medu
soli
másla
sušeného droždí
sluneþnicových jader
Postup:
Program 2
1.25 kg
SVċTLÝ
3
Bílý chléb
Zdroj:
Clatronic
Ingred.:
450 ml
2 PL
1 1/2 ýL
2 PL
800 g
1 bal.
voda nebo mléko
margarín nebo máslo
sĤl
cukr
mouka typu 550
suché droždí
Postup:
ZÁKLADNÍ (NORMÁL)
Hmotnost chleba 1000 g
4
Celozrnný chléb
Zdroj:
Clatronic
Ingred.:
500 ml
35 g
1 1/2 ýL
1 1/2 ýL
380 g
380 g
1 bal.
Voda
Margarín nebo máslo
SĤl
Cukr
Mouka typu 1050
Pšeniþná celozrnná mouka
Suché droždí
Postup:
CELOZRNNÝ CHLEB
(WHOLEMEAL)
nebo RYCHLE PEýENI (RAPID)
Hmotnost chleba 1000g
5
Podmáslový chléb
Zdroj:
internet
Ingred.:
450 ml
3 PL
2 ýL
4 PL
800 g
1 1/2 bal.
Podmáslí
Margarín nebo máslo
SĤl
Cukr
Mouka typu 1050
Suché droždí
Postup:
ZÁKLADNÍ PROGRAM (NORMÁL)
nebo BÍLÝ CHLÉB (WHITE BREAD)
Hmotnost chleba 1000 g
6
Svatební chléb
Zdroj:
Clatronic
Ingred.:
330 ml
200 ml
1 1/2 ýL
1 1/2 ýL
240 g
240 g
300 g
1 bal.
1 1/2 bal.
Podmáslí
Voda
SĤl
Cukr
Žitná mouka
Celozrnná žitná mouka typu 1 700
Mouka typu 550
Sušený chlebový kvas
Suché droždí
Postup:
Tip: Jakmile se na displeji þasovaþe zobrazí údaj 1:30, vytvoĜte
pomocí malé keramické nádoby o prĤmČru 5 cm uprostĜed chleba
malou jamku. Potom chléb upeþte. Po vychladnutí mĤžete do jamky nasypat sĤl.
ZÁKLADNÍ PROGRAM
(NORMÁL)
Hmotnost chleba 1250 g
7
Cibulový chléb
Zdroj:
internet
Ingred.:
400 ml
1 1/2 PL
1 1/2 ýL
3 PL
1 1/2
800 g
1 1/2 bal.
Voda
Margarín nebo máslo
SĤl
Cukr
Velká krájená cibule
Mouka typu 1050
Suché droždí
Postup:
Upeþte chléb okamžitČ!
ZÁKLADNÍ PROGRAM (NORMÁL)
Hmotnost chleba 1000 g
8
Chléb ze sedmi obilovin
Zdroj:
Clatronic
Ingred.:
300 ml
1 1/2 PL
1 ýL
2 1/2 PL
240 g
240 g
60 g
1 bal.
Voda
Margarín nebo máslo
SĤl
Cukr
Mouka typu 1150
Pšeniþná celozrnná mouka
Vloþky ze sedmi obilovin
Suché droždí
Postup:
Pokud používáte celá zrna, namoþte je pĜedem do vody.
Hmotnost chleba 750 q
CELOZRNNÝ CHLÉB
(WHOLEMEAL)
9
Sluneþnicový chléb
Zdroj:
internet
Ingred.:
350 ml
1 PL
540 g
5 PL
1 ýL
1 PL
1 bal.
Voda
Máslo
Mouka typu 550
Sluneþnicová semínka
SĤl
Cukr
Suché droždí
Postup:
Tip: Po zaznČní prvního zvukového signálu pĜidejte sluneþnicová
semínka. MĤžete rovnČž použít semínka dýnČ. Pokud tato semínka
krátce opražíte na pánvici, bude jejich chuĢ ještČ výraznČjší.
ZÁKLADNÍ PROGRAM (NORMÁL)
Hmotnost chleba 750 g
10
Hrubý bílý chléb
Zdroj:
Clatronic
Ingred.:
450 ml
3 PL
2 ýL
2 ýL
800 g
1 bal.
Mléko
Margarín nebo máslo
SĤl
Cukr
Mouka typu 1050
Suché droždí
Postup:
Hmotnost chleba 1000 g
ZÁKLADNÍ PROGRAM (NORMÁL)
nebo
RYCHLÉ PEýENÍ (RAPID)
11
Kynutý chléb
Zdroj:
Clatronic
Ingred.:
50 g
350 ml V
1 1/2 PL
3 ýL
2 PL
180 g
360 g
1/2 bal.
Sušený chlebový kvas
oda
Margarín nebo máslo
SĤl
Cukr
Mouka typu 1150
Mouka typu 1050
Suché droždí
Postup:
Hmotnost chleba 750 g
ZÁKLADNÍ PROGRAM (NORMÁL)
12
Jogurtový chléb
Zdroj:
Clatronic
Ingred.:
250 ml
150 g
1 ýL
1 ýL
500 g
3/4 bal.
Voda nebo mléko
Jogurt
SĤl
Cukr
Mouka typu 550
Suché droždí
Postup:
Poznámka: PĜi pĜípravČ chleba pomocí tohoto receptu bude celková
hmotnost chleba pĜibližnČ 800 g a to i pĜesto, že se na disPLeji bude zobrazovat 1000 g. Dbejte prosím na dodržení množství pĜísad
uvedených v receptu, protože objem chleba zaplní celý prostor
uvnitĜ peþicí formy.
Hmotnost chleba 800 g
JOGURT (YOGHURT)
13
Francouzská bageta
Zdroj:
Clatronic
Ingred.:
450 ml
1 1/2 PL
1 1/2 ýL
1 1/2 ýL
800 g
1 1/2 bal.
Voda
Med
SĤl
Cukr
Mouka typu 550
Suché droždí
Postup:
Jakmile je tČsto hotové, rozdČlte je na 2 - 4 díly, vymodelujte je do
tvaru dlouhých bochníkĤ a nechtČ je odležet po dobu 30 - 40 minut.
UdČlejte v horní þásti nČkolik šikmých záĜezĤ a upeþte chléb v
troubČ.
Hmotnost chleba 1000 g
TċSTO (DOUGH)
14
Bílý chléb – rychlá pĜíprava
Panasonic
Kvasnice
Hrubá svČtlá
mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Voda
stĜední
3/4 ýL
400 g
velký
1 1/4 ýL
500 g
extra velký
1 3/4 ýL
600 g
1 PL
15 g
1 PL
1 ýL
280 ml
1 PL
25 g
1 1/2 PL
1 1/2 ýL
350 ml
1 1/2 PL
25 g
2 PL
1 1/2 ýL
400 ml
BAKE RAPID (rychlé peþení),
1 hod 55min.
15
Pomeranþový chléb
Panasonic
Kvasnice
Hrubá svČtlá
mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Voda
Pomeranþový
džus
stĜední
1/2 ýL
400 g
velký
1 ýL
500 g
extra velký
1 1/4 ýL
600 g
1 PL
15 g
1 PL
1 ýL
200 ml
81 ml
1 PL
25 g
1 1/2 PL
1 1/2 ýL
230 ml
120 ml
1 1/2 PL
25 g
2 PL
1 1/2 ýL
260 ml
140 ml
Strouhaná kĤra z jednoho celého pomeranþe
Lahodný, když je podáván s marmeládou.
BASIC (základní)
BAKE (peþení)
4 hodiny.
16
Žitný a kmínový chléb velký
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
1 ýL
350 g
100 g
15 g
2 PL
1 ýL
1 1/2 ýL
1/4 ýL
310 ml
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Žitná mouka
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Kmínová semínka
Vitamín C v prášku
Voda
Postup:
BASIC (základní)
BAKE (peþení)
4 hodiny.
17
Mléþný chléb
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
Kvasnice
Hrubá svČtlá
mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Voda
Mléko
stĜední
1/2 ýL
400 g
velký
1 ýL
500 g
extra velký
1 1/4 ýL
600 g
1 PL
15 g
1 PL
1 ýL1
140 ml
140 ml
1 PL
25 g
1 1/2 PL
1/2 ýL
175 ml
175 ml
1 1/2 PL
25 g
2 PL
1 1/2 ýL
200 ml
200 ml
Postup:
BASIC (základní)
BAKE (peþení)
4 hodiny.
18
S pšeniþnými klíþky velký
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
1 ýL
500 g
1 PL
25 g
2 PL
1 1/2 ýL
4 PL
350 ml
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Pšeniþné klíþky
Voda
Postup:
BASIC (základní)
BAKE (peþení)
4 hodiny.
19
Otrubový chléb
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
Kvasnice
Hrubá svČtlá
mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Otruby
Voda
stĜední
1/2 ýL
400 g
velký
1 ýL
500 g
extra velký
1 1/4 ýL
600 g
1 PL
15 g
1 PL
1 ýL
1 PL
25 g
1 1/2 PL
1 1/2 PL
25 g
2 PL
Postup:
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl 1 1/2 ýL1 1/2 ýL
Otruby 3 PL 4 PL 5 PL
Voda 280 ml 350 ml 400 ml
BASIC (základní)
BAKE (peþení)
4 hodiny.
20
Bylinný chléb
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
Kvasnice
Hrubá svČtlá
mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Petržel
Koriandr
Pažitka
Voda
stĜední
1/2 ýL
400 g
velký
1 ýL
500 g
extra velký
1 1/4 ýL
600 g
1 PL
15 g
1 PL
1 ýL
1 PL
1 PL
1 PL
280 ml
1 PL
25 g
1 1/2 PL
1 1/2 ýL
2 PL
2 PL
2 PL
350 ml
1 1/2 PL
25 g
2 PL
1 1/2 ýL
3 PL
3 PL
3 PL
400 ml
Postup:
BASIC (základní)
BAKE (peþení)
4 hodiny.
21
Chléb s pČti druhy semínek
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Voda
Kmínová semínka
Sezamová semínka
DýĖová semínka
Maková semínka
Sluneþnicová semínka
stĜední
velký
1/2 ýL
400 g
1 PL
15 g
1 PL
1 ýL
280 ml
1/2 ýL
1 1/2 PL
1/2 PL
1/2 PL
1/2 PL
1 ýL
500 g
1 PL
25 g
1 1/2 PL
1 1/2 ýL
350 ml
1 ýL
2 PL
1 PL
1 PL
1 PL
extra velký
1 1/4 ýL
600 g
1 1/2 PL
25 g
2 PL
1 1/2 ýL
400 ml
1 1/2 ýL
2 1/4 PL
1 1/2 PL
1 1/2 PL
1 1/2 PL
Postup:
BASIC RAISIN
(základní s rozinkami),
4 hodiny.
22
Rajþatový mazanec stĜední
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
3/4 ýL
400 g
1 ýL
1 ýL
150 ml
120 ml
50 g
50 g
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
SĤl
Rajþatové pyré
Voda
Zelené vypeckované olivy, nakrájené na pĤlky
Rajþata sušená na slunci*, nasekaná
Postup:
Použijte rajþata sušená na slunci v oleji V pĜípadČ, že nemáte rajþata v oleji, namoþte je na 10 až 15 minut do vody a potom osušte.
BASIC RAISIN
(základní s rozinkami),
4 hodiny.
23
Chléb pizza stĜední
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
1/2 ýL
400 g
1 PL
15 g
1 1/2 PL
1 ýL
2 ýL
280 ml
75 g
50 g
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Sušené oregáno
Voda
JemnČ nasekané papriþky
PlnČné olivy, nasekané
Postup:
BASIC RAISIN
(základní s rozinkami),
4 hodiny.
24
Základní tmavý chléb
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
Kvasnice
Hrubá svČtlá
mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Voda
stĜední
1/2 ýL
400 g
velký
1 ýL
500 g
extra velký
1 1/4 ýL
600 g
1 PL
15 g
1 PL
1 ýL
290 ml
1 PL
25 g
1 1/2 PL
1 1/2 ýL
350 ml
1 1/2 PL
25 g
2 PL
1 1/2 ýL
400 ml
Postup:
BASIC (základní)
BAKE (peþení)
4 hodiny.
25
Venkovský chléb velký
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
1 ýL
250 g
250 g
1 PL
25 g
1 1/2 PL
1 1/2 ýL
3 PL
130 ml
220 ml
Kvasnice
Hrubá tmavá mouka
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Otrubový lák
Jableþný džus
Voda
Postup:
Ideální pro podávání se sýrem, indickým koĜením a salátem k obČdu.
BASIC (základní)
BAKE (peþení)
4 hodiny.
26
Tmavý chléb – rychlá pĜíprava
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
Kvasnice
Hrubá svČtlá
mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Voda
stĜední
3/4 ýL
400 g
velký
1 1/4 ýL
500 g
extra velký
1 3/4 ýL
600 g
1 PL
15 g
1 PL
1 ýL
290 ml
1 PL
25 g
1 1/2 PL
1 1/2 ýL
350 ml
1 1/2 PL
25 g
2 PL
1 1/2 ýL
400 ml
Postup:
RAPID (rychlé peþení)
1 hod 55min.
27
Sladový chléb
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
Kvasnice
Hrubá tmavá
mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Sladový extrakt
Voda
Hrozinky
stĜední
1/2 ýL
400 g
velký
1 ýL
500 g
extra velký
1 1/4 ýL
600 g
1 PL
15 g
1 PL
1 ýL
2 PL
290 ml
75 g
1 PL
25 g
1 1/2 PL
1 1/2 ýL
3 PL
350 ml
100 g
1 1/2 PL
25 g
2 PL
1 1/2 ýL
4 PL
400 ml
125 g
Postup:
BASIC (základní)
BAKE RAISINS
(peþení s rozinkami).
28
Chléb s anþoviþkami
a rajþaty stĜední
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
3/4 ýL
200 g
200 g
1 PL
1 PL
30 g
300 ml
50 g
Kvasnice
Hrubá tmavá mouka
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
Sušené mléko
Anþoviþky, osušené
Voda
Rajþata sušená na slunci*, nasekaná
Postup:
* Použijte rajþata sušená na slunci v oleji V pĜípadČ, že nemáte
rajþata v oleji,
namoþte je na 10 až 15 minut do vody a potom osušte.
Použijte program basic (základní) BAKE RAISINS (peþení s rozinkami).
BASIC (základní)
BAKE RAISINS
(peþení s rozinkami).
29
Chléb s kari a mangem
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
Kvasnice
Hrubá tmavá
mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Kari pasta
Mango Chutney
Voda
stĜední
1/2 ýL
400 g
velký
1 ýL
500 g
extra velký
1 1/4 ýL
600 g
1 PL
15 g
1 PL
1 ýL
1 - 2 ýL
2 PL
1 PL
25 g
1 1/2 PL
1 1/2 ýL
2 - 3 ýL
3 PL
1 1/2 PL
25 g
2 PL
1 1/2 ýL
3 - 4 ýL
4 PL
280 ml
350 ml
400 ml
Postup:
Namáþejte do omáþky indického jídla.
BASIC (základní)
BAKE (peþení)
4 hodiny.
30
Chléb se sýrem a slaninou
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
Kvasnice
Hrubá tmavá
mouka
Cukr
Sušené mléko
SĤl
Sýr þedar,
strouhaný
Voda
VaĜená slanina,
nakrájená
stĜední
3/4 ýL
400 g
velký
1 ýL
500 g
extra velký
1 1/4 ýL
600 g
1 PL
1 PL
1 ýL
50 g
1 PL
1 1/2 PL
1 1/2 ýL
75 g
1 1/2 PL
2 PL
1 1/2 ýL
100 g
290 ml
50 g
350 ml
75 g
400 ml
100 g
Postup:
Vynikající je v osmaženém stavu podávaný s vaĜenými vejci.
BASIC (základní)
BAKE RAISINS
(peþení s rozinkami).
31
100% celozrnný chléb
Zdroj:
internet
Ingred.:
Kvasnice
Hrubá celozrnná mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Vitamín C v
prášku
Voda
stĜední
3/4 ýL
400 g
velký
1 ýL
500 g
extra velký
1 1/2 ýL
600 g
1 PL
15 g
1 PL
1 ýL
1/4 ýL
1 1/2 PL
25 g
1 1/2 PL
1 1/2 ýL
1/4 ýL
1 1/2 PL
25 g
2 PL
1 1/2 ýL
1/4 ýL
300 ml
360 ml
420 ml
Postup:
WHOLE WHEAT
(celozrnná mouka)
BAKE (peþení).
32
70% celozrnný chléb
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
Kvasnice
Hrubá celozrnná mouka
Hrubá svČtlá
mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Vitamín C v
prášku
Voda
stĜední
1/2 ýL
275 g
velký
1 ýL
350 g
extra velký
1 1/4 ýL
425 g
125 g
150 g
175 g
1 PL
15 g
1 PL
1 ýL
1/4 ýL
1 1/2 PL
25 g
1 1/2 PL
1 1/2 ýL
1/4 ýL
1 1/2 PL
25 g
2 PL
1 1/2 ýL
1/4 ýL
300 ml
360 ml
420 ml
Postup:
WHOLE WHEAT
(celozrnná mouka)
BAKE (peþení).
33
50% celozrnný chléb
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
Kvasnice
Hrubá celozrnná mouka
Hrubá svČtlá
mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Voda
stĜední
1/2 ýL
200 g
velký
1 ýL
250 g
extra velký
1 1/4 ýL
300 g
200 g
250 g
300 g
1 PL
15 g
1 PL
1 ýL
300 ml
1 1/2 PL
25 g
1 1/2 PL
1 1/4 ýL
360 ml
1 1/2 PL
25 g
2 PL
1 1/4 ýL
420 ml
Postup:
WHOLE WHEAT
(celozrnná mouka)
BAKE (peþení).
34
100% celozrnný chléb
rychlá pĜíprava
Zdroj:
Panasonic_SD_253
Ingred.:
Kvasnice
Hrubá celozrnná mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Vitamín C v
prášku
Voda
stĜední
1 ýL
400 g
velký
1 1/4 ýL
500 g
extra velký
2 ýL
600 g
1 PL
15 g
1 PL
1 ýL
1/4 ýL
1 1/2 PL
25 g
1 1/2 PL
1 1/2 ýL
1/4 ýL
1 1/2 PL
25 g
2 PL
1 1/2 ýL
1/4 ýL
300 ml
360 ml
420 ml
Postup:
WHOLE WHEAT
(celozrnná mouka)
RAPID BAKE
(rychlé peþení)
3 hodiny.
35
70% celozrnný chléb
rychlá pĜíprava
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
Kvasnice
Hrubá celozrnná mouka
Hrubá svČtlá
mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Vitamín C v
prášku
Voda
stĜední
3/4 ýL
275 g
velký
1 1/4 ýL
350 g
extra velký
1 3/4 ýL
425 g
125 g
150 g
175 g
1 PL
15 g
1 PL
1 ýL 1
1/4 ýL
1 1/2 PL
25 g
1 1/2 PL
1/2 ýL
1/4 ýL
1 1/2 PL
25 g
2 PL
1 1/2 ýL
1/4 ýL
300 ml
360 ml
420 ml
Postup:
WHOLE WHEAT
(celozrnná mouka)
RAPID BAKE
(rychlé peþení)
3 hodiny.
36
50% celozrnný chléb – rychlá pĜíprava
Zdroj:
Panasonic_SD_253
Ingred.:
Kvasnice
Hrubá celozrnná mouka
Hrubá svČtlá
mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Voda
stĜední
3/4 ýL
200 g
velký
1 1/4 ýL
250 g
extra velký
1 3 /4
300 g
200 g
250 g
300 g
1 PL
15 g
1 PL
1 ýL
300 ml
1 1/2 PL
25 g
1 1/2 PL
1 1/2 ýL
360 ml
1 1/2 PL
25 g
2 PL
1 1/2 ýL
420 ml
Postup:
WHOLE WHEAT
(celozrnná mouka)
RAPID BAKE
(rychlé peþení)
3 hodiny.
37
Granary (obilný)
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
Kvasnice
Mouka Granary
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Voda
stĜední
1/2 ýL
400 g
velký
1 ýL
500 g
extra velký
1 1/4 ýL
600 g
1 PL
15 g
1 PL
1 ýL
280 ml
1 PL
25 g
2 PL
1 1/2 ýL
350 ml
1 1/2 PL
25 g
2 PL
1 1/2 ýL
400 ml
Postup:
WHOLE WHEAT
(celozrnná mouka)
BAKE (peþení)
5 hodin.
38
Cibulový chléb stĜední
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
3/4 ýL Kvasnice
300 g Hrubá celozrnná mouka
100 g Hrubá svČtlá mouka
1 PL Cukr
15 g Máslo
1 PL Sušené mléko
1 ýL SĤl
50 g Nakrájená a osmažená cibule 1 malá,
1 ýLOlivový olej
1 ýL ýesnekové pyré
2 ýL Našlehaná kĜenová omáþka
300 ml Voda
Postup:
Hodinu pĜed dokonþením mĤžete na chléb mĤžete nasypat mák.
WHOLE WHEAT
(celozrnná mouka)
BAKE (peþení)
5 hodin.
39
Rozmarýnový a þesnekový velký
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
1 ýL Kvasnice
250 g Hrubá svČtlá mouka
250 g Mouka Granary
1 PL Cukr
15 g Máslo
1 1/2 PL Sušené mléko
1 ýL SĤl
4 ýL ýesnekové pyré
2 ýL Sušené rozmarýn
350 ml Voda
Postup:
WHOLE WHEAT
(celozrnná mouka)
BAKE (peþení)
5 hodin.
40
Sladový tmavý
Zdroj:
internet
Ingred.:
Kvasnice
Mouka Granary
Hrubá svČtlá
mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Voda
stĜední
1/2 ýL
250 g
velký
1 ýL
300 g
extra velký
1 1/4 ýL
350 g
150 g
200 g
250 g
1 PL
15 g
1 PL
1 ýL
280 ml
1 PL
25 g
1 1/2 PL
1 1/2 ýL
350 ml
1 1/2 PL
25 g
2 PL
1 1/2 ýL
400 ml
Postup:
WHOLE WHEAT
(celozrnná mouka)
BAKE (peþení)
5 hodin.
41
Chléb se sýrem a ovsem stĜední
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
3/4 ýL
400 g
1 ýL
15 g
1 1/4 ýL
1
100 g
50 g
50 g
40 g
1 ýL
330 ml
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
Máslo
SĤl
Vejce stĜednČ velké
Ovesná kaše
Sýr þedar, strouhaný
Ementál, strouhaný
Parmezán, strouhaný
Sušená hoĜþice
Voda
Postup:
Nechejte si jednu polévkou lžíci strouhaného þedaru pro posypání
bochníku jednu hodinu pĜed dokonþením.
WHOLE WHEAT
(celozrnná mouka)
BAKE (peþení)
5 hodin.
42
Chléb s medem
a sluneþnicovými semínky stĜední
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
1/2 ýL
200 g
200 g
15 g
1 PL
1 ýL
1 1/2 PL
280 ml
2 PL
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Mouka Granary
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Med
Voda
Sluneþnicová semínka
Postup:
WHOLE WHEAT
(celozrnná mouka)
BAKE RAISIN
(peþení s rozinkami).
43
Pesto a borovicová semínka
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
Kvasnice
Hrubá celozrnná mouka
Hrubá svČtlá
mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Pesto
Voda
Borovicová
semínka
stĜední
1/2 ýL
200 g
velký
1 ýL
250 g
extra velký
1 1/4 ýL
300 g
200 g
250 g
300 g
1 PL
15 g
1 PL
1 ýL 1
2 PL
300 ml
50 g
1 1/2 PL
25 g
1 1/2 PL
1/2 ýL
3 PL
360 ml
75 g
1 1/2 PL
25 g
2 PL
1 1/2 ýL
4 PL
420 ml
100 g
Postup:
WHOLE WHEAT
(celozrnná mouka)
BAKE RAISIN
(peþení s rozinkami)
5 hodin.
44
Olivový chléb stĜední
Zdroj:
internet
Ingred.:
3/4 ýL
200 g
200 g
15 g
1 1/2 PL
1 ýL
1 PL
320 ml
50 g
Kvasnice
Hrubá celozrnná mouka
Hrubá svČtlá mouka
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Sušené oregáno
Voda
Celé þerné olivy, vypeckované
Postup:
WHOLE WHEAT
(celozrnná mouka)
BAKE RAISIN
(peþení s rozinkami)
5 hodin.
45
Chléb s javorovým sirupem a pekanovými oĜíšky stĜední
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
1/2 ýL
200 g
200 g
1 ýL
15 g
1 PL
1 ýL
2 PL
300 ml
50 g
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Hrubá celozrnná mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Javorový sirup
Voda
Pekanové oĜíšky, nasekané
Postup:
WHOLE WHEAT
(celozrnná mouka)
BAKE RAISIN
(peþení s rozinkami)
5 hodin.
46
Kmínový velký
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
1 ýL
150 g
350 g
2 PL
25 g
1 1/2 ýL
2 PL
360 ml
2 PL
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Hrubá celozrnná mouka
Sušené mléko
Máslo
SĤl
Med
Voda
Kmínová semínka
Postup:
WHOLE WHEAT
(celozrnná mouka)
BAKE RAISIN
(peþení s rozinkami)
5 hodin.
47
Chléb s banány a Müsli stĜední
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
1 ýL
175 g
225 g
1 PL
15 g
1 1/2 PL
1 ýL
4 PL
320 ml
75 g
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Hrubá celozrnná mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Muesli
Voda
Banánové lupínky
Postup:
PĜíjemná zmČna pro zdravou snídani.
WHOLE WHEAT
(celozrnná mouka)
BAKE RAISIN
(peþení s rozinkami)
5 hodin.
48
Chléb se salámem
a zrnky pepĜe velký
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
1 ýL
150 g
350 g
1 1/2 PL
25 g
1 1/2 PL
1 1/2 ýL
360 ml
75 g
2 ýL
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Hrubá celozrnná mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Voda
Salám
Celý pepĜ naložený ve slaném nálevu, osušený
Postup:
WHOLE WHEAT
(celozrnná mouka)
BAKE RAISIN
(peþení s rozinkami)
5 hodin.
49
Základní francouzský chléb
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
1 ýLKvasnice
400 g Hrubá svČtlá mouka
15 g Máslo
1 ýLSĤl
300 ml Voda
Postup:
FRENCH (Francouzský)
BAKE (peþení)
6 hodin.
Pouze jedno množství.
50
Venkovský francouzský chléb
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
1 ýL
275 g
75 g
50 g
15 g
1
310 ml
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Hrubá celozrnná mouka
Žitná mouka
Máslo
ýL SĤl
Voda
Postup:
FRENCH (Francouzský)
BAKE (peþení)
6 hodin.
Pouze jedno množství.
51
Vyberte program Italian (Italský) BAKE (peþení), který trvá 4
hodiny 30 minut. Pouze jedno množství.
Ciabatta (italský domácí chleba)
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
1 ýL
500 g
1 ýL
1 ýL
3 PL
350 ml
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
SĤl
Panenský olivový olej
Voda
Postup:
ITALIAN (Italský)
BAKE (peþení)
4 hodiny 30 minut.
Pouze jedno množství.
52
Chléb s cibulí a þesnekem
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
3/4 ýL
350 g
50 g
1 ýL
1/2 ýL
1 PL
50 g
50 g
2 Stroužky
270 ml
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
KukuĜiþná kaše
Cukr
SĤl
Olivový olej*
Nakrájená cibule*
Nakrájená þervená cibule*
þesneku, nakrájené najemno
Voda
Postup:
*PĜed pĜidáním do bochníku zmČkþete nakrájenou cibuli v olivovém oleji.
ITALIAN (Italský)
BAKE (peþení)
4 hodiny 30 minut.
Pouze jedno množství.
53
Chléb s olivami a rajþatovým pyré
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
3/4 ýL
400 g
1 ýL
1/2 ýL
2 PL
50 g
140 ml
140 ml
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
SĤl
Olivový olej
ýerné olivy, nasekané
Rajþatové pyré
Voda
Postup:
ITALIAN (Italský)
BAKE (peþení)
4 hodiny 30 minut.
Pouze jedno množství.
54
Chléb s houbami a slaninou
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
3/4 ýL
400 g
1 ýL
1/2 ýL
25 g
50 g
280 ml
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
SĤl
Pravé hĜiby, namoþené*
Slanina, vaĜená a nakrájená
Voda
Postup:
* PĜed pĜidáním do smČsi houby nejprve nasypte do vody na 20
minut a potom nechejte je okapat.
ITALIAN (Italský)
BAKE (peþení)
4 hodiny 30 minut.
Pouze jedno množství.
55
Chléb s oregánem a olivami
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
3/4 ýL
400 g
1 ýL
1/2 ýL
2 PL
1 PL
50 g
280 ml
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
SĤl
Olivový olej
Oregáno
ýerné olivy, nasekané
Voda
Postup:
ITALIAN (Italský)
BAKE (peþení)
4 hodiny 30 minut
Pouze jedno množství.
56
Chléb „TĜísýrový“
Zdroj:
internet
Ingred.:
3/4 ýL
400 g
1 ýL
1/2 ýL
40 g
40 g
40 g
270 ml
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
SĤl
Dolcelatte
Parmezán, strouhaný
Mozarella
Voda
Postup:
ITALIAN (Italský)
BAKE (peþení)
4 hodiny 30 minut
Pouze jedno množství.
57
Chléb s rajþaty a permezánem
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
3/4 ýL
400 g
1 ýL
1/2 ýL
50 g
50 g
280 ml
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
SĤl
Parmezán, strouhaný
Rajþata sušená na slunci*, nasekaná
Voda
Postup:
* Použijte rajþata sušená na slunci v oleji
V pĜípadČ, že nemáte rajþata v oleji, namoþte je na 10 až 15 minut
do vody a potom osušte.
ITALIAN (Italský)
BAKE (peþení)
4 hodiny 30 minut
Pouze jedno množství.
58
Sendviþový bílý chléb
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
1/2 ýL
400 g
1 PL
15 g
1 1/2 PL
1
290 ml
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
ýL SĤl
Voda
Postup:
SANDWICH (sendviþ)
BAKE (peþení)
5 hodin.
59
Sendviþový chléb Granary®
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
1/2 ýL
400 g
1 PL
15 g
1 1/2 PL
1 ýL
290 ml
Kvasnice
Mouka Granary
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Voda
Postup:
SANDWICH (sendviþ)
BAKE (peþení)
5 hodin.
60
Celozrnný sendviþový chléb
Zdroj:
Panasonic
Ingred.:
1/2 ýL
400 g
1 PL
15 g
1 1/2 PL
1 ýL
330 ml
1 PL
500 g
1 ýL
Kvasnice
Hrubá celozrnná mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Voda
Olej
SmČs
Kvasnice
Postup:
SANDWICH (sendviþ)
BAKE (peþení)
5 hodin.
ěešení problémĤ
61
Chleba s bramborou
Zdroj:
http://sweb.cz/hafca.h/index.htm
Ingred.:
1/2 kg
2
2 ýL
1 1/2
1 1/2
30 g droždí
hladké mouky
vaĜené brambory
soli
ýL kmínu
ýL octa
(to je pĤvodní recept, dej sušené dle návodu na
sáþku,
1 sáþek droždí Dr.Oetker má sáþek na 1/2 kg mouky, ostatní
jsou na 1kg)
1 ýL cukru
2,75 dl vody (záleží na velikosti brambor)
Postup:
Clatronic BBA 2784
Program 1
1kg
stĜední kĤrka
62
Pizza chléb
Zdroj:
http://sweb.cz/hafca.h/index.htm
Ingred.:
400 g
15 d kg
2 lžíce
1 PL
1
asi 1 ýL
1 bal.
2 dl
15 d kg
hladké mouky
tvrdého sýra (nastrouhat)
oleje
KOTÁNYI Mix Pizza
vejce
sĤl
droždí (42 g) dle návodu na sáþku
vody
šunkového salámu (my jsme ho tam nedávali)
Postup:
Clatronic BBA 2784
Program 1
1kg
stĜední kĤrka
63
Základní chléb
Zdroj:
http://sweb.cz/hafca.h/index.htm
Ingred.:
1 ýL droždí
380 g obyþejná hladká mouka
120 g žitná hladká mouka celorznná, nejlépe jemnČ
mletá
1 lžíce chlebového koĜení
1 ýL cukru
2 ýL soli
1 lžíce octa
2 lžíce oleje
310 ml mléka
Postup:
Clatronic BBA 2784
Program 1
1.25kg
tmavá kĤrka
64
Kavárenský chléb
Zdroj:
http://sweb.cz/hafca.h/index.htm
Ingred.:
1 ýL
450 g
1 lžíce
1 ýL
2 lžíce
1
30 g
30 g
150 ml
100 ml
sušeného droždí
obyþejná hladká mouka
medu
soli
másla
vejce
hrubČ sekaných pražených pistácií *
sluneþnicových jader *
vody
mléka
Postup:
Clatronic BBA 2784
Program 1
1kg
tmavá kĤrka
65
Cibulový chléb
Zdroj:
http://sweb.cz/hafca.h/index.htm
Ingred.:
1 ýL droždí
380 g obyþejná pšeniþná hladká mouka
120 g žitná hladká mouka celozrnná, nejlépe jemnČ
mletá
1 ýL chlebového koĜení
1 ýL cukru
2 ýL soli
1 lžíce þerveného octa
1 lžíce oleje
80 g osmažené cibule *
310 g podmáslí
Postup:
Clatronic BBA 2784
Program 1
1.25kg
tmavá kĤrka
66
Sluneþnicový celozrnný chléb
Zdroj:
http://sweb.cz/hafca.h/index.htm
Ingred.:
300 ml mléka
270 g polohrubá mouka T550
130 g žitná hladká mouka celorznná, nejlépe jemnČ
mletá
50 g pohanky (vloþky)
1 ýL medu
1.5 ýL soli
1.5 ýL másla
2 ýL þerstvého droždí
5 PL sluneþnicových jader *
Postup:
Clatronic BBA 2784
Program 2
1.25kg
tmavá kĤrka
67
Chléb s ovesnými vloþkami
Zdroj:
http://sweb.cz/hafca.h/index.htm
Ingred.:
1/2 ýL
300 g
75 g
1 lžíce
1 ýL
1 ýL
2 PL
250 ml
suchého droždí
hladké mouky
na suché pánvi opražených ovesných vloþek *
tuku
soli
cukru
sušeného mléka
vody
Postup:
Clatronic BBA 2605
Program 2
0.75kg
svČtlá kĤrka
68
Chléb s bramborovou kaší
Zdroj:
http://sweb.cz/hafca.h/index.htm
Ingred.:
1ýL
360 g
100 g
2 lžíce
2 1/2 ýL
1 ýL
2 PL
1 ýL
150 ml
160 ml
suchého droždí
hladké pšeniþné mouky
žitné mouky jemnČ mleté
bramborové kaše v prášku (Maggi)
soli
cukru
másla
chlebového koĜení nebo drceného kmínu
vody
mléka
Postup:
Clatronic BBA 2784
Program 1
1kg
stĜední kĤrka
69
MartinĤv chleba
Zdroj:
http://sweb.cz/hafca.h/index.htm
Ingred.:
310 ml
1 lžíce
2 lžíce
3 ýL
1 lžíce
1 ýL
2 stroužky
1 menší
380 g
120 g
2 ýL
mléka
octa
oleje
soli
cukru
mletého kmínu
þesneku
brambor
hladká mouka
žitná mouka
sušeného droždí
Postup:
Clatronic BBA 2605
Program 1
velikost II
stĜední kĤrka
70
Grahamový
Zdroj:
http://sweb.cz/hafca.h/index.htm
Ingred.:
250 g hladké polosvČtlé mouky
250 g grahamové mouky (kupuji ji v OD Kaufland za
10,90)
300 ml vody
1 ýL soli
1 ýL cukru
1 ýL instantního droždí
1 PL octa
2 PL oleje
Postup:
Clatronic BBA 2784
Program 1
1kg
stĜední kĤrka
71
Obyþejný chleba od Adély
Zdroj:
http://sweb.cz/hafca.h/index.htm
Ingred.:
2 odmČrky (2 × 120 g) žitné celozrnné mouky (od PROBIO Staré mČsto pod SnČžníkem )
2 odmČrky (2 × 150 g) obyþejné pšeniþné hladké mouky
(dávám plné odmČrky)
260 ml vody
100 ml mléka
4 ýL soli
2 PL cukru
2 PL octa
2 PL oleje (dávám olivový)
1 sáþek sušeného droždí - bal. 10g, bílo-modrý obal,
cena cca 4-5 Kþ/sáþek
1/2 uvaĜené nastrouhané brambory (stĜednČ velké)
2 ýL kmínu
2 PL mĤžeme pĜidat cca semínek sezamu, sluneþnice
atd. *
Postup:
Professor DP-01
Program – Quick
svČltá kĤrka
váha chleba je cca 800g
72
PlnČný sýrový chléb
Zdroj:
http://sweb.cz/hafca.h/index.htm
Ingred.:
2 a 1/2 ýL droždí
3 odmČrky hladké polosvČtlé T650 a celozrnná žitná v pomČru 2:1 (u Panasonicu je jedna odmČrka objemovČ asi 225 ml)
1/2 ýL soli
1 PL cukru
1 PL másla/margarínu
225 ml mléka
Postup:
Jakmile projdou všechny hnČtací cykly, vyjmeme tČsto (pekárnu
necháme stále bČžet), rozválíme ho na málo pomouþeném vále na
PLacku, posypeme sýrem (1 lžíce parmezánu je v pĤvodním receptu, já jsem tam pĜidala ještČ asi 5 d kg Nivy) + 1 menší nadrobno nakrájená cibule + 1/2 lžíce oregana (ideálnČ þerstvého). Pak
PLacku s náPLní zarolujeme a pokusíme se z ní uPLácat takový
kvádĜík, aby byl akorát do pekárny. Vyndáme hnČtací háky a dáme
zpátky do pekárny chleba (nejlépa spojem, který vznikne zarolováním PLacky, NAHORU! - jinak se dole pĜichytí a pĜi vyndání se
chleba rozrolovává). No a necháme prostČ v klidu kynout a nakonec upéct, tak, jak je to normálnČ v programu.
Panasonic
Program - svČtlý chléb
stĜední velikost
stĜední kĤrka
73
ěecký olivový chléb
Zdroj:
http://sweb.cz/hafca.h/index.htm
Ingred.:
250 ml
250 g
1
1 kávová ýL
2
3 PL
100 g
1 kávová ýL
vlažné vody
bílé hladké mouky250 g celozrnné žitné mouky
sušené droždí
soli3 PL panenského olivového oleje
menší nakrájené cibule udušené *
olivového oleje na dušení cibule
sekaných oliv bez pecek *
sekaného rozmarýnu (nemusí být) *
Postup:
Professor DP –01
Program - 5 Whole Wheat
1.1 kg
stĜední kĤrka
74
Pivní chléb
Zdroj:
http://www.labuznik.com/rec_cats.php?ParentID=115
Ingred.:
250 ml
100 ml
1/2 kg
2 ýL
1,5 ýL
1 ýL
piva svČtlého
vody
hladké mouky
kmínu drceného
soli
droždí (použito sušené droždí s modrým ptákem)
Postup:
kdo chce mĤže pĜidat rĤzná semínka
Clatronic BBA 2784
Program 2
1.25 kg
stĜední kĤrka
75
Grahamový chléb
Zdroj:
internet
Ingred.:
400 ml
300 g
250 g
50 g
2,5 ýL
1,5 ýL
25 g
25 g
25 g
vody (kdo chce, mĤže dát mléko)
grahamové mouky
hladké pšeniþné mouky
sojové mouky
soli
droždí (sušené s modrým ptákem)
lnČného semínka *
sezamového semínka *
sluneþnicového semínka *
Postup:
Clatronic BBA 2784
Program 1
1.25kg
tmavá kĤrka
76
Cibulový chléb II
Zdroj:
internet
Ingred.:
250 ml
1 PL
1 ýL
2 PL
540 g
1 bal.
1
vody
másla
soli
cukru krupice
polohrubé mouky
sušeného droždí
velká cibule (syrová)
Postup:
cibuli nakrájíme na velmi drobno, používáme syrovou, není tĜeba
pĜedsmažit.
Clatronic BBA 2605
Program – Norma
0.75kg
stĜední kĤrka
77
Rychlý a jednoduchý chléb
Zdroj:
http://sweb.cz/hafca.h/index.htm
Ingred.:
500 g
2 ýL
2 ýL
1 PL
2 odmČrky
bílá hladká mouka (4 odmČrky)
droždí
soli
cukru
vody
kmín podle chuti
Postup:
Professor DP-01
Program 2 Quick
78
Chléb z mlýna Korunka
Zdroj:
http://sweb.cz/hafca.h/index.htm
Ingred.:
4 kelímky
1 kelímek
360 ml
1,5 bal. kvasnic
4 ýL
2 PL
2 PL
2 ýL
pšeniþná mouka chlebová
žitná mouka chlebová
vody - teplota 28 oC
63 g nebo 20 g instantní
soli
cukru
oleje
kmínu
Postup:
1 kelímek = 250 ml
Professor DP01
Program Quick
1.1 kg
79
Kefírový chleba
Zdroj:
http://sweb.cz/hafca.h/index.htm
Ingred.:
320 g
300 g
140 g
550 ml
1,5 ýL
1,5 ýL
1/2 lžíce
2 lžíce
1 sáþek
hladké mouky
grahamové mouky
žitné mouky
kefíru nebo podmáslí
soli
cukru
mletého kmínu
oleje
droždí
Postup:
Povrch mĤžeme posypat sluneþnicí a potĜít slanou vodou - pak se
leskne.
ETA
Program Klasik
velikost II
stĜední kĤrka
80
Cibulový od Hanky
Zdroj:
http://sweb.cz/hafca.h/index.htm
Ingred.:
250 ml vody
1 PL másla
1 mírnČ vrchovatá ýL
soli
2 zarovnané PL cukru krupice
540 g polohrubé mouky
1 bal. sušeného droždí
1 velká cibule (syrová)
Postup:
Cibuli nakrájíme na velmi drobno, používáme syrovou, není tĜeba
jí pĜedsmažit.
Clatronic BBA 2605
Program Normal
stĜední kĤrka
81
Bílý italský chléb Ciabatta
Zdroj:
http://sweb.cz/hafca.h/index.htm
Ingred.:
1 ýL
300 g
200 g
1 ýL
2 ýL
3 PL
necelé 1/2 ýL
350 ml
sušeného droždí
pšeniþná krupice hrubá (dČtská krupiþka)
mouka polohrubá
cukru
soli
olivového oleje
mletého chilli)
vody
Postup:
Clatronic BBA 2784
Program 1
velikost 1
stĜední kĤrka
82
Kmínový chléb z domácí pekárny
Zdroj:
http://www.labuznik.com/rec_cats.php?ParentID=115
Ingred.:
250 ml
2 PL
2,5 rovné PL
1,5 rovné ýL
300 g hladké
250 g
2 rovné PL
1,5 rovné PL
2 rovné ýL
vody
oleje
pĜírodního cukru
soli
mouky
Grahamové mouky
sušeného mléka
kmínu
instantního droždí
Postup:
Do formy vložíme všechny pĜísady v zadaném poĜadí.
celozrnný program,
83
Mléþný chléb z domácí pekárny
Zdroj:
http://www.labuznik.com/rec_cats.php?ParentID=115
Ingred.:
260 ml
450 g
1,5 rovné ýL
3 rovné PL
2 rovné PL
2 rovné PL
2 rovné ýL
mléka
polohrubé mouky
soli
cukru
rozehĜátého másla
sušeného mléka
instantního droždí
Postup:
Do formy dáme všechny pĜísady v zadaném poĜadí. Zvolíme základní program, tlaþítkem START uvedeme do chodu.
Tip:
PĜpravu mléþného chleba mĤžeme urychlit využitím programu
rychlý. Všechny suroviny dávkujeme ve stejném množství, jen instantního droždí dáme 2,5 rovné lžiþky.
84
Chleba
Zdroj:
http://micka.wz.cz/index.php?uka=true&paging=recepty.php&naz
ev=Chleba&typ=pĜíloha&url=chleba.txt
Ingred.:
0,6 kg
0,6 kg
kostka
0,5L
3 ýL
1 ýL
mouky hladké
mouky žitné celozrnné
droždí
vlažné vody
soli
cukru
Postup:
Smícháme oba druhy mouky a smČs rozdČlíme na dvČ pĤlky.
Do jedné poloviny vmícháme 3 ýL soli.
Do vlažné vody rozdrolíme droždí, pĜidáme cukr a necháme 10
minut kvasit.
Vodu s droždím a cukrem nalijeme do NEOSOLENÉ pĤlky mouky
a zamícháme. Necháme 20 minut kynout.
Potom zaþneme pĜisypávat osolenou mouku a zároveĖ tČsto mícháme a následnČ hnČtáme. Nakonec vytvarujeme bochník a 40
minut ho necháme kynout na peþícím papíĜe na plechu.
Do trouby vyhĜáté na 220-230 stupĖĤ strþíme kastrolek s vodou a
plech s vytvarovaným bochníkem. Chleba peþeme 40 - 50 minut.
Podle potĜeby, aby nezþernal.
Ideální je ještČ teplý s máslem - dobrou chuĢ.
85
Recept na pšeniþno-žitný chléb
Zdroj:
www.mlyn-korunka.cz
Ingred.:
4 kelímky
1 kelímek
360 ml
1,5 balení
4 kávové ýL
2 PL
2 PL
2 kávové ýL
pšeniþná mouka chlebová
žitná mouka chlebová
vody -teplota 28 °C
kvasnic (63g), nebo 20 g instantní
soli
cukru
oleje
kmínu
1 kelímek = 250 ml
Postup:
V pekárnČ Professor je dobré použít program QUICK, po vykynutí
je lepší vyjmout metliþky a péct o 10 min. kratší dobu. PĜi použití
peþícího programu jiného typu je možné použít takový program,
který vynechá splasknutí,jinak lze nechat kynout bez problému 2 ×
45 min,ale bez splasknutí. Toho se docílí,že se u typu pekárny
PROFESSOR vyjmou metliþky a doba peþení je ideální 50 min.
Toto doporuþení je pro klasický chléb našeho zvyku a chuti, lze
použít i tento recept a nechat splasknout a 2 × po 45 min. kynout a
docílí se chléb francouzského typu, více naþechraný, ale nebude
mít takovou klenbu, bude mít obdélníkový tvar. Další kombinace
lze dle chuti a fantazie napĜ. zvýšit podíl žitné mouky, 2,5 kelímku
pšeniþná mouka chlebová a 2,5 kelímku žitná mouka chlebová.
Dále pro menší chléb snížit dávky mouky na 4 kelímky (3 kelímky
pšeniþná + 1 kelímek žitná,nebo 2 pšeniþná + 2 žitná). RovnČž lze
péci pouze z pšeniþné mouky chlebové.
86
Špaldovo – pšeniþno-žitný
pivní chléb
Zdroj:
internet
Ingred.:
1a ¼ ýL sušeného droždí
100 g špaldové mouky od Pro Bio Staré MČsto pod
SnČžníkem
200 g žitné mouky – já ji kupuji pĜímo ve mlýnČ
300 g hrubé pšeniþné mouky – taky kupuji ve mlýnČ
25 g másla
1a ½ PL cukru
2 PL sušeného mléka
1 PL octu
2 ýL soli
2 a ½ PL sezamových semínek
2 PL sluneþnicových semínek
1 ýL kmínu celého
200 ml þerného piva
200 ml vody
Postup:
Program základní
nejvČtší velikost
kĤrka nejtmavší
87
Celozrnný chléb s vloþkami
Zdroj:
internet
Ingred.:
1/2 l
2 lžíce
1 lžíce
350 g
350 g
40 g
40 g
1/3 ýL
1 ýL
1 lžíce
1 sáþek
1 lžíce
vody
oleje (dávám olivový)
octa
hladké mouky
smČsi CZ pšeniþné (nebo špaldové) a CZ žitné
mouky (záleží, jak má kdo rád - já jsem dala
vČtší podíl celozrnné pšeniþné)
sojové mouky hladké plnotuþné
jemných ovesných vloþek
práškového vit. C
cukru
soli
sušeného droždí (dala jsem Otkera)
kmínu
Postup:
semínka dle chuti (po signálu)
PROFESSOR
program celozrnný
velikost nejvČtší
barva stĜední
88
Chléb z mléka
Zdroj:
internet
Ingred.:
250 ml
60 ml
3 PL
1 PL
400 g
100 g
1 ýL
1 PL
1 ýL
2 ýL
mlíka,
vody,
oleje,
octa,
hladké mouky a
celozrnné žitné (jestli nemáš žitnou, dej klidnČ
celkem 500 g hladké).
sušeného droždí,
drcený kmín,
cukru,
soli
Postup:
já dávám ty spojený odmČrky, co byly v pĜíslušenství k Prof. VČtší
konec=PL, menší =ýL.
Program 1
velikost 1,1,
barva tmavá.
89
PomČry mouky a vody pĜi peþení chleba
Bílá nebo tmavá chlebová mouka : voda
400 g : 280ml
500 g : 350ml
600 g : 400ml
Celozrnná mouka : voda
400 g : 300ml
500 g : 360ml
600 g : 420ml
90
Francouzský chléb
Zdroj:
internet
Ingred.:
1þl kvasnice
400 g svČtlá mouka
15 g máslo
1þl sĤl
300 ml voda
Postup:
Nedává se tam sušené mléko a cukr, dá se tam víc kvasnic než do
normálního svČtlého a pozor!!! Chybí tam výživa pro kvasnice a
proto je tĜeba nechat déle kynout.
speciální program
6 hodin!!! -
91
Chléb "dČtské pĜekvapení"
Zdroj:
internet
Ingred.:
200 ml
1 PL
1 PL
1 ýL
0,5 kg
1 bal.
100 g
mléka,
medu,
másla,
soli,
hladké mouky,
sušeného droždí,
dČtské þokolády "kinder þokoláda".
Postup:
chléb o hm. 750g
Nejprve dáme do nádoby tekuté pĜísady, tedy i rozpuštČné máslo,
pak pĜidáme sĤl, mouku a droždí. PĜi pípání signalizace pĜidáme
rozdrobenou þokoládu.
BASIS
3 hodiny
92
Italský bílý chléb
Zdroj:
internet
Ingred.:
240 ml
1 1/2 ýL
1 ýL
1 1/2 pol. lž.
450 g
1 bal.
vody/ 350 ml
cukru/2 ýL
soli/ 1 a pĤl
oliv. oleje/ 2 pol. lž.
polohr. mouky/ 650 g
sušeného droždí/ totéž
Postup:
poĜadí jak je uvedeno, výborný na tousty, grilování, s bylinkovým
máslem.
BASIS
93
Podmáslový chléb
Zdroj:
internet
Ingred.:
250 ml
1 pol. lž.
1/2 ýL
1 pol. lž.
500 g
1 bal.
podmáslí/ 300 ml
cukru/ 2 p. lž.
soli/ 1 ýL
másla nebo margarínu/ 1 a 1/2
hladké mouky/ 540 g
suš. droždí/ totéž
Postup:
na vylepšení lze pĜidat po zapípání 60 g/ 100 g rozinek-podle velikosti chleba.
BASIS
94
Mrkvový chléb
Zdroj:
internet
Ingred.:
150 ml
1 pol. lž.
1 pol. lž.
1/2 ýL
450 g
1/2 bal.
80 g
vody/ 300 ml
rozpuš. másla/ totéž
cukru/ totéž
soli/ 1 ýL
polohr. mouky/ 600 g
suš. droždí/1 bal.
mrkve strouhané/ 100 g
Postup:
Mrkev pĜidat po zapípání, výborný s pomazánkou a obložený zeleninou.
BASIS
95
Parmezánový chléb
Zdroj:
internet
Ingred.:
250 ml
1 ýL
4 pol. lž.
500 g
80 g
1/2 kostiþky
vody/ 325 ml
soli/ 1 a pĤl
olivového oleje/ 6 lžic
hladké mouky/ 640 g
parmezánu strouhaného/ 100 g
þerstv. droždí nebo 1 bal. suš./totéž
Postup:
Všechno postupnČ jak je uvedeno do nádoby, výborný se sýrem.
BASIC
96
Banánový chléb
Zdroj:
internet
Ingred.:
6 pol lžic mléka/ 8
200 g banánĤ-rozmaþkaných vidliþkou nebo rozmixovaných/ 250g
1 vejce rozkvrdlané/ 2 vejce
70 g rozpuštČného másla/ 100g
70 g cukru / 100g
450 g hladké mouky/ 500 g
1/2 bal. suš. droždí/ 1 bal.
Postup:
750 g /1000g
Dáme vše do nádoby v poĜadí, jak je uvedeno. Je výborný s medem.
Program BASIS (základní)
3 hodiny.
97
Chléb s bramborou od Lucie
Zdroj:
internet
Ingred.:
2,75dl
2
500 g
2 ýL
1 1/2 ýL
1 1/2 ýL
1 ýL
1 ýL
vody (záleží na velikosti brambor)
vaĜené brambory jemnČ nastrouhané
hladké mouky
soli
kmínu
octa
sušeného droždí
cukru
Postup:
CLATRONIC 2784
NORMA
velikost 1250
kĤrka stĜední
98
ýokoládový chléb – Professor
Zdroj:
internet
Ingred.:
200 ml
30 g
1
2 lžíce
1 lžíce
1 ýL
1 ýL
200 g
200 g
10 g
100 g
100 g
mléka
másla
vejce
medu
cukru
soli
skoĜice
polohrubé mouky
hladké mouky
droždí
vlašských oĜechĤ *
hoĜké þokolády *
Postup:
Program 1
1,1 kg
tmavá kĤrka
99
Panasonic - základní bílý chléb
Zdroj:
internet
Ingred.:
kvasnice
mouka
cukr
máslo
sušené mléko
sĤl
voda
stĜední
½ þl
400 g
1 PL
15 g
1 PL
1 þl
280 ml
velký
1 þl
500 g
1 PL
25 g
1 ½ PL
1 ½ þl
350 ml
extra velký
1 ¼ þl
600 g
1 ½ PL
25 g
2 PL
1 ½ þl
400 ml
Postup:
BASIC (základní)
BAKE (peþení)
4 hodiny.
100
Panasonic - 50% vícezrnný chléb
Zdroj:
internet
Ingred.:
kvasnice
bílá mouka
celozrnná
mouka
cukr
máslo
sušené mléko
sĤl
vitamín C v
prášku
voda
stĜední
½ þl
200 g
200 g
velký
1 þl
250 g
250 g
extra velký
1 ¼ þl
300 g
300 g
1 PL
15 g
1 PL
1 þl
¼ þl
1 ½ PL
25 g
1 ½ PL
1 ½ þl
¼ þl
1 ½ PL
25 g
2 PL
1 ½ þl
¼ þl
300 ml
360 ml
420 ml
Postup:
101
Panasonic
chléb s oregánem a olivami
Zdroj:
internet
Ingred.:
¾ ýL
400 g
1 ýL
2 PL
1 PL
½ ýL
50 g
300 ml
kvasnice
bílá mouka
cukr
olivový olej
oregano
sĤl
nasekané þerné olivy
voda
Postup:
102
Kefírový chléb
Zdroj:
internet
Ingred.:
320g.
300g.
140g.
550 ml.
1,5 lžþ.
1,5 lžþ.
1/2 lžíce
2 lžíce
1 sáþek
hl. mouky
grahamové mouky
žitné mouky
kefíru nebo podmáslí
soli
cukru
mletého kmínu
oleje
droždí
Postup:
Povrch mĤžeme posypat sluneþnicí a potĜít slanou vodou - pak se
leskne.
ETA
KLASIK
velikost vČtší
barva stĜední.
103
JurĤv podmáslo-jogurtový chléb
Zdroj:
www.domaci-pekarny.cz
Ingred.:
300 ml podmáslí
150 g bílého jogurtu
25 g másla nebo margarinu
400 g polohrubé mouky
100 g špaldové mouky
6 g sušeného droždí
2 ýL soli
2 ýL cukru
2 ýL kmínu
Postup:
program Klasik
kĤrka tmavá
velikost malá
104
Chléb s oĜíšky a rozinkami
Zdroj:
www.domaci-pekarny.cz
Ingred.:
275 ml
30 g
0,5 ýL
1 PL
500g
1/3 bal.
cca 75 g
cca 40g
voda nebo mléko
margarín nebo máslo
sĤl
cukr
mouka typu 405
suché droždí
rozinky
drcené vlašské oĜechy
Postup:
program ZÁKLADNÍ
PĜísady pĜidáváme po skonþení hnČtení.
105
Klasický bílý chléb
Zdroj:
www.domaci-pekarny.cz
Ingred.:
420 ml
600 g
7 g = bal.
1,5 ýL
1,5 ýL
voda
hladká mouka
sušeného droždí
sĤl
cukr
Postup:
program ZÁKLADNÍ
PĜípadnČ drcený kmín, sušený i þerstvý þesnek, cibule, oĜechy apod
dle chuti
Droždí pĜidáváme vždy jako poslední.
Možno doplnit rĤzným koĜením þi pĜísadami.
106
Normální bílý chléb
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1 1/8 odmČrky
2 1/2 PL
2 PL
1,25 lžiþky
2 1/2 PL
3 odmČrky
1 1/4 lžiþky
voda
odstĜedČné mléko
cukr
sĤl
olej
bílá mouka
sušené kvasnice
Postup:
program BASIC nebo RAPID
Použitím tohoto receptu získáte chleba svČtlý s kĜupavou kĤrkou
107
Chléb s pČti druhy semínek, stĜední
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1 ýL
2 1/2 odmČrky
1 PL
1 1/2 PL
1 1/2 PL
1 1/2 lžiþky
350 ml
1 ýL
2 PL
1 PL
1 PL
1 PL
Kvasnice
hrubá svČtlá mouka
cukr
máslo
sušené mléko
sĤl
voda
kmín
sezam
dýĖová semínka
mák
sluneþnicová semínka
Postup:
program BASIC
108
Ovocný chléb
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1 1/8 odmČrky
2 1/2 PL
1 PL
1 1/4 lžiþky
2 1/2 PL
1 PL
3 odmČrky
1 1/4 lžiþky
1/2 PL
horká voda
odstĜedČné mléko
cukr
sĤl
olej
fazole
bílá mouka
sušené kvasnice
mixované ovoce
Postup:
program BASIC
109
S pšeniþnými klíþky velký
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1 ýL
2 1/2 odmČrky
1 PL
1 1/2 PL
2 PL
1 1/2 lžiþky
4 PL
350 ml
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Pšeniþné klíþky
Voda
Postup:
program BASIC
110
Bylinný chléb, stĜední
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1 ýL
2 1/2 odmČrky
1 PL
1 1/2 PL
1 1/2 PL
1 1/2 lžiþky
2 PL
2 PL
2 PL
250 ml
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Petržel
Koriandr
Pažitka
Voda
Postup:
program BASIC
111
KoĜenČný ovocný chléb
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1 ýL
2 1/2 odmČrky
1 PL
1 1/2 PL
1 1/2 PL
1 1/2 lžiþky
350 ml
2 1/2 lžiþky
1/2 odmČrky
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Voda
SkoĜice
Míchané sušené ovoce
Postup:
program BASIC
112
Pomeranþový chléb, stĜední
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1 ýL
2 1/2 odmČrky
1 PL
1 1/2 PL
1 1/2 PL
1 1/2 lžiþky
230 ml
120 ml
Kvasnice ...............................................
Hrubá svČtlá mouka.......................
Cukr ................................................
Máslo ...........................................
Sušené mléko...............................
SĤl ......................................................
Voda ......................................................
Pomeranþový džus.................................
Strouhaná kĤra z jednoho celého pomeranþe
Postup:
program BASIC
Lahodný, když je podáván s marmeládou.
113
MeruĖkový a s vlašskými oĜíšky velký
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1 ýL
2 1/2 odmČrky
1 PL
1 1/2 PL
1 1/2 lžiþky
350 ml
75 g
50 g
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
Máslo
SĤl
Voda
Sušené meruĖky, nasekané
Vlašské oĜechy, nasekané
Postup:
program BASIC
114
Chléb pizza stĜední
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1/2 lžiþky
2 odmČrky
1 PL
1 PL
1 1/2 PL
1 ýL
2 lžiþky
280 ml
75 g
50 g
Kvasnice ..............................................
Hrubá svČtlá mouka .........................
Cukr ................................................
Máslo ..............................................
Sušené mléko ..............................
SĤl ........................................................
Sušené oregáno ...................................
Voda ......................................................
JemnČ nasekané papriþky .........................
PlnČné olivy, nasekané ..............................
Postup:
program BASIC
115
Tmavý chléb základní
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1 1/8 odmČrky
2 PL
2 1/2 PL
1 1/4 lžiþky
2 PL
3 odmČrky
1 1/4 lžiþky
voda
odstĜedČné mléko
þervený cukr
sĤl
olej
bílá mouka
sušené kvasnice
Postup:
program BASIC
116
Sladový chléb, stĜední
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1 ýL
2 1/2 odmČrky
1 PL
1 1/2 PL
1 1/2 PL
1 1/2 lžiþky
3 PL
350 ml
100 g
Kvasnice
Hrubá tmavá mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Sladový extrakt
Voda
Rozinky
Postup:
program BASIC
117
Chléb se sýrem a slaninou
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1 ýL
2 1/2 odmČrky
1 PL
1 1/2 PL
1 1/2 lžiþky
75 g
350 ml
75 g
Kvasnice
Hrubá tmavá mouka
Cukr
Sušené mléko
SĤl
Sýr þedar, strouhaný
Voda
VaĜená slanina, nakrájená
Postup:
program BASIC
Vynikající je osmažený a podávaný s vaĜenými vejci.
118
Celozrnný chléb základní
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1 1/8 odmČrky
2 PL
2 PL
1 1/4 lžiþky
2 PL
3 odmČrky
1 1/4 odmČrky
voda..............................................
odstĜedČné mléko............................
þervený cukr ....................................
sĤl.....................................................
olej...................................................
bílá mouka........................................
sušené kvasnice..........................
Postup:
program WHOLE WHEAT
119
Chléb s medem s sluneþnicovými semínky, stĜední
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1/2 lžiþky
1 odmČrka
1 odmČrka
1 PL
1 PL
1 ýL
1 1/2 PL
280 ml
kvasnice
hrubá svČtlá mouka
mouka Granary
máslo
sušené mléko
sĤl
med
voda
Postup:
program WHOLE WHEAT
120
Cibulový chléb stĜední
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
3/4 lžiþky
1 1/2 odmČrky
1/2 odmČrky
1 PL
1 PL
1 PL
1 ýL
50 g
1 ýL
1 ýL
2 lžiþky
300 ml
Kvasnice
Hrubá celozrnná mouka
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Nakrájená a osmažená cibule 1 malá
Olivový olej
ýesnekové pyré
Našlehaná kĜenová omáþka
Voda
Postup:
program WHOLE WHEAT
Hodinu pĜed dokonþením mĤžete na chléb mĤžete nasypat mák.
121
Chléb s banány a müsli, stĜední
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1 ýL
0,9 odmČrky
1,2 odmČrky
1 PL
1 PL
1 1/2 PL
1 ýL
4 PL
320 ml
75 g
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Hrubá celozrnná mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Müsli
Voda
Banánové lupínky
Postup:
program WHOLE WHEAT
122
Chléb se salámem a zrnky pepĜe velký
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1 ýL
3/4 odmČrky
1 1/4 odmČrky
1 1/2 PL
1 1/2 PL
1 1/2 PL
1 1/2 lžiþky
360 ml
75 g
2 lžiþky
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Hrubá celozrnná mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Voda
Salám
Celý pepĜ naložený ve slaném nálevu, osušený
Postup:
program WHOLE WHEAT
123
Chléb se sýrem a ovsem, stĜední
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1 ýL
2 odmČrky
1 ýL
1 PL
1 1/4 lžiþky
1
1/2 odmČrky
50 g sýr
kvasnice
hrubá svČtlá mouka
cukr
máslo
sĤl
stĜednČ velké vejce
ovesná kaše
chedar, strouhaný
Postup:
program WHOLE WHEAT
124
Základní francouzský chléb
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1 ýL
2 odmČrky
1 PL
1 ýL
300 ml
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Máslo
SĤl
Voda
Postup:
program FRENCH
125
Venkovský francouzský chléb
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1 ýL
1 1/2 odmČrky
5 PL
3 PL
1 PL
1 ýL
310 ml
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Hrubá celozrnná mouka
Žitná mouka
Máslo
SĤl
Voda
Postup:
program FRENCH
126
Francouzský chléb s pažitkou
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1 odmČrka
2 PL
2 PL
1 ýL
1 PL
3 odmČrky
1 ýL sušené
1 PL sekaná
voda
odstĜedČné mléko
cukr
sĤl
olej
bílá mouka
kvasnice
pažitka
Postup:
program FRENCH
127
Sendviþový bílý chléb
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1/2 lžiþky
2 odmČrky
1 PL
1 PL
1 1/2 PL
1 ýL
290 ml
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Voda
Postup:
program SANDWICH
128
Celozrnný sendviþový chléb
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1/2 lžiþky
2 odmČrky
1 PL
1 PL
1 1/2 PL
1 ýL
330 ml
Kvasnice
Hrubá celozrnná mouka
Cukr
Máslo
Sušené mléko
SĤl
Voda
Postup:
program SANDWICH
129
KoĜenČný ovocný chléb
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
jedna dávka vybraného receptu
75 g smČs ovoce ................................................
2 lžiþky skoĜice ...................................................
Postup:
program
KĤrka MEDIUM
130
Chléb s datlemi a rozinkami
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
jedna dávka vybraného receptu, místo vody použijte džus ze
dvou pomeranþĤ v ekvivalentním množství
2 lžiþky smČs koĜení
150 g datle sekané
1/2 odmČrky rozinky
pomeranþová kĤra ze dvou pomeranþĤ
Postup:
program
kĤrka MEDIUM
131
Chléb s pČti druhy semínek
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1 dávka
1/2 PL
1 1/2 PL
1/2 PL
1/2 PL
1/2 PL
vybraného receptu +
kmín
sezam
dýĖová semínka
mák
sluneþnicová semínka
Postup:
program
kĤrka MEDIUM
132
Chléb s mandlemi a medem
Zdroj:
Professor DP 01
Ingred.:
1 dávka vybraného receptu +
50 g pražené mandle..........................................
3 PL med..................................................
Postup:
program
kĤrka MEDIUM
133
Základní bílý chléb
Zdroj:
Panasonic SD 253
Ingred.:
Postup:
program BASIC (základní) BAKE
(peþení), který trvá 4 hodiny.
StĜední Velký Extra velký
Kvasnice 1/2 ýL 1 ýL 1 1/4 ýL
Hrubá svČtlá mouka 400 g 500 g 600 g
Cukr 1 PL 1 PL 1 1/2 PL
Máslo 15 g 25 g 25 g
Sušené mléko 1 PL 1 1/2 PL 2 PL
SĤl 1 ýL 1 1/2 ýL 1 1/2 ýL
Voda 280 ml 350 ml 400 ml
134
Bylinný chléb
Zdroj:
Panasonic SD 253
Ingred.:
Postup:
program BASIC (základní) BAKE
(peþení), který trvá 4 hodiny.
StĜední Velký Extra velký
Kvasnice 1/2 ýL 1 ýL 1 1/4 ýL
Hrubá svČtlá mouka 400 g 500 g 600 g
Cukr 1 PL 1 PL 1 1/2 PL
Máslo 15 g 25 g 25 g
Sušené mléko 1 PL 1 1/2 PL 2 PL
SĤl 1 ýL 1 1/2 ýL 1 1/2 ýL
Petržel 1 PL 2 PL 3 PL
Koriandr 1 PL 2 PL 3 PL
Pažitka 1 PL 2 PL 3 PL
Voda 280 ml 350 ml 400 ml
135
50% celozrnný chléb
rychlá pĜíprava
Zdroj:
Panasonic SD 253
Ingred.:
Postup:
program BASIC (základní) BAKE
(peþení), který trvá 4 hodiny.
StĜední Velký Extra velký
Kvasnice 3/4 ýL 1 1/4 ýL 1 3 /4
Hrubá celozrnná mouka 200 g 250 g 300 g
Hrubá svČtlá mouka 200 g 250 g 300 g
Cukr 1 PL 1 1/2 PL 1 1/2 PL
Máslo 15 g 25 g 25 g
Sušené mléko 1 PL 1 1/2 PL 2 PL
SĤl 1 ýL 1 1/2 ýL 1 1/2 ýL
Voda 300 ml 360 ml 420 ml
136
Granary (obilný)
Zdroj:
Panasonic SD 253
Ingred.:
Postup:
program whole wheat (celozrnná
mouka) BAKE (peþení), který trvá 5
hodin.
StĜední Velký Extra velký
Kvasnice 1/2 ýL 1 ýL 1 1/4 ýL
Mouka Granary 400 g 500 g 600 g
Cukr 1 PL 1 PL 1 1/2 PL
Máslo 15 g 25 g 25 g
Sušené mléko 1 PL 2 PL 2 PL
SĤl 1 ýL 1 1/2 ýL 1 1/2 ýL
Voda 280 ml 350 ml 400 ml
137
Sladový tmavý
Zdroj:
Panasonic SD 253
Ingred.:
Postup:
program whole wheat (celozrnná
mouka) BAKE (peþení), který trvá 5
hodin.
StĜední Velký Extra velký
Kvasnice 1/2 ýL 1 ýL 1 1/4 ýL
Mouka Granary 250 g 300 g 350 g
Hrubá svČtlá mouka 150 g 200 g 250 g
Cukr 1 PL 1 PL 1 1/2 PL
Máslo 15 g 25 g 25 g
Sušené mléko 1 PL 1 1/2 PL 2 PL
SĤl 1 ýL 1 1/2 ýL 1 1/2 ýL
Voda 280 ml 350 ml 400 ml
138
Olivový chléb stĜední
Zdroj:
Panasonic SD 253
Ingred.:
Postup:
program whole wheat (celozrnná
mouka) BAKE (peþení), který trvá 5
hodin.
Kvasnice 3/4 ýL
Hrubá celozrnná mouka 200 g
Hrubá svČtlá mouka 200 g
Máslo 15 g
Sušené mléko 1 1/2 PL
SĤl 1 ýL
Sušené oregáno 1 PL
Voda 320 ml
Celé þerné olivy, vypeckované 50 g
Olivy nasypte do dávkovaþe rozinek a oĜíškĤ
139
Chléb “TĜísýrový”
Zdroj:
Panasonic SD 253
Ingred.:
Postup:
program whole wheat (celozrnná
mouka) BAKE (peþení), který trvá 5
hodin.
Kvasnice 3/4 ýL
Hrubá svČtlá mouka 400 g
Cukr 1 ýL
SĤl 1/2 ýL
Dolcelatte 40 g
Parmezán, strouhaný 40 g
Mozarella 40 g
Voda 270 ml
140
Sádlový chléb
Zdroj:
Panasonic SD 253
Ingred.:
3/4 ýL
250 g
2 ýL
25 g
1/2 ýL
150 ml
75 g
75 g
1/2 ýL
100 g
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
Cukr
sádlo
SĤl
Voda
sádlo
mouþkový cukr
SmČs koĜení }zamíchat
SmČs ovoce
Postup:
program DOUGH
Rozválejte tČsto do oválu tloušĢky 6 mm. Nadrobte tĜetinu sádla v
malých kouscích na dvou tĜetinách tČsta a jednu tĜetinu posypte
smČsí cukru a ovoce. PĜeložte tČsto na tĜikrát se sádlem a ovocem
uvnitĜ. Zopakujte výše uvedený postup, až spotĜebujete veškeré
sádlo a smČs ovoce. Rozválejte tČsto na vymaštČné nízký plech.
Ozdobte rýhováním ve tvaru protáhlých kosoþtvercĤ. Zakryjte a
nechejte odležet. PotĜete cukrovou polevou. Polevu pĜipravíte ze
tĜech polévkových lžiþek mouþkového cukru rozpuštČného ve tĜech
polévkových lžiþkách vody. Tuto smČs zahĜejete, až se zaþne tvoĜit
sirup. Peþte pĜi teplotČ 220°C po dobu 7 až 15 minut až se pČknČ
zvedne a zbarví dohnČda.
141
Italský chléb Focaccia
Zdroj:
Panasonic SD 253
Ingred.:
1/2 ýL
300 g
1 ýL
1 PL
200 ml
Kvasnice
Hrubá svČtlá mouka
SĤl
Olivový olej
Voda
Postup:
program DOUGH
142
S plísĖovým sýrem,
þesnekem a tymiánem
Zdroj:
Panasonic SD 253
Ingred.:
Malý svazek
175 g
4 Velké stroužky
1 PL (15 ml)
Ratolest tymiánu
Gorgonzola, nakrájená na kostiþky
þesneku, nakrájené na tenké plátky
Olivový olej
Postup:
program
Rozválejte tČsto na ovál 30 cm × 25 cm. Na povrch naskládejte
tymián a rozdrcený þerný pepĜ. Posypejte sýrem a þesnekem. Provećte kroky 4 a 5 z postupu uvedeného dĜíve.
143
Podmáslový bochník
Zdroj:
Panasonic SD 253
Ingred.:
300 g
1/2 ýL (3 ml)
3 PL (45 ml)
100 g
1 StĜednČ velké
200 ml
Mouka s kypĜícím práškem
SĤl
jemnČ mletý hnČdý cukr
Míchané sušené ovoce
vejce, rozšlehané
Podmáslí
Postup:
program
Prosejte do misky Zamíchejte cukr. UprostĜed mouky udČlejte dĤlek a pĜidejte sušené ovoce, rozšlehané vejce a podmáslí. Zlehka
ale rychle rozmíchejte na jemné tČsto. VyjmČte z peþící nádoby
hnČtací rameno a vnitĜek vyložte papírem na peþení. Do peþící nádoby vylijte tČsto. ZajistČte, aby smČs byla pouze uvnitĜ papíru na
peþení. Zatlaþte jemnČ tČsto do peþící nádoby. Vyberte program
bake only (pouze peþení) a na þasovaþi nastavte 40 minut. Po peþení vyzkoušejte špejlí jestli je tČsto hotové. V pĜípadČ, že je tĜeba
pokraþovat v peþení, vyberte opČt program bake only (pouze peþení) a na þasovaþi nastavte další 3 až 5 minut. V pĜípadČ, že je tČsto
stále lepivé, dopeþe se v prĤbČhu odstavení. Pomocí utČrky nebo
rukavic vyjmČte peþící nádobu ze zaĜízení. PĜed vyjmutím ji ponechejte 5 až 10 minut vychladnout.
144
Bílý chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
350 ml – 500 ml
1 ýL – 1 1/2 ýL
1ýL – 1 1/2 ýL
150 g – 200 g
350 g – 500 g
3/4 bal. – 1 bal.
Voda
SģL
Cukr
Krupice z tvrdé pšenice
Mouka typu 550
Droždí
Postup:
program TOASTOVÝ
PĜibližná hmotnost chleba 740 g – 1080 g
145
OĜechový a hrozinkový chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
275 ml – 350 ml
30 g – 40 g
1/2 ýL – 3/4 ýL
1 PL – 2 PL
500 g – 650 g
3/4 bal. – 1 bal.
75 g – 100 g
40 g – 60 g
Voda nebo mléko
Margarin nebo máslo
SģL
Cukr
Mouka typu 405
Suché droždí
Hrozinky
Drcené vlašské oĜechy
Postup:
program SPRINT nebo SLADKÝ
PĜibližná hmotnost chleba 900 g – 1180 g
Doporuþení: PĜidejte hrozinky a oĜechy až po zaznČní akustického
signálu po druhé hnČtací fázi.
Pozor: PĜi použití programu SLADKÝ bude chléb lehþí. Použijte
velikost I., protože jinak bude objem pĜíliš velký.
146
Italský bílý chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
375 ml – 570 ml
1 ýL – 1 1/2 ýL
1 PL – 1 1/2 PL
1 ýL – 1 1/2 ýL
475 g – 650 g
100 g – 150 g
3/4 bal. – 1 bal.
Voda
SģL
Rostlinný olej
Cukr
Mouka typu 550
Pšeniþná krupice
Suché droždí
Postup:
program SENDVIý
PĜibližná hmotnost chleba 900 g – 1300 g
147
Makový chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
375 ml – 570 ml Voda
500 g – 670 g Mouka typu 550
75 g – 130 g Pšeniþná krupice
1 ýL – 1 1/2 ýL Cukr
1 ýL – 1 1/2 ýL SģL
50 g – 75 g Celá nebo mletá maková zrníþka
15 g – 20 g Máslo
1 špet. – 2 špet. Nastrouhaný muškát
1 PL – 1 1/2 PL Nastrouhaný parmezánský sýr
3/4 bal. – 1 bal. Suché droždí
Postup:
program SPRINT nebo SPADKÝ
PĜibližná hmotnost chleba 850 g – 1380 g
Doporuþení: PĜed posledním vykynutím tČsta krátce otevĜete víko a
potĜete chléb trochou vody a poté rozestĜete mák jemnČ pĜitlaþte
zrníþka rukou.
Pozor: PĜi použití programu SLADKÝ bude chléb lehþí. Použijte
velikost I., protože jinak bude objem pĜíliš velký.
148
Hrubý bílý chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
275 ml – 350 ml
25 g – 30 g
1 ýL – 1 1/2 ýL
1 ýL – 1 1/2 ýL
500 g – 650 g
3/4 bal. – 1 bal.
Mléko
Margarin nebo máslo
SģL
Cukr
Mouka typu 1050
Suché droždí
Postup:
program KLASIK
PĜibližná hmotnost chleba 750 g – 950 g
149
Podmáslový chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
375 g – 550 ml
1 ýL – 1 1/2 ýL
1 ýL – 1 1/2 ýL
500 g – 760 g
3/4 bal. – 1 bal.
Podmáslí
SģL
Cukr
Mouka typu 1050
Suché droždí
Postup:
program TOASTOVÝ
PĜibližná hmotnost chleba 860 g – 1150 g
150
Sladký chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
275 ml – 400 ml
25 g – 35 g
2–4
1 ýL – 1 1/2 ýL
2 PL – 3 PL
500 g – 700 g
3/4 bal. – 1 bal.
þerstvé mléko
Margarin nebo máslo
Vajíþka
SģL
Med
Mouka typu 550
Suché droždí
Postup:
program SPRINT nebo SLADKÝ
PĜibližná hmotnost chleba 760 g – 1180 g
Pozor: PĜi použití programu SLADKÝ bude chléb lehþí. Použijte
velikost I., protože jinak bude objem pĜíliš velký.
151
Celozrnný chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
350 ml – 500 ml
1 ýL – 1 1/2 ýL
1 ýL – 1 1/2 ýL
270 g – 380 g
270 g – 380 g
3/4 bal. – 1 bal.
Voda
SģL
Cukr
Mouka typu 1050
Pšeniþná celozrnná mouka
Suché droždí
Postup:
program KLASIK
PĜibližná hmotnost chleba 860 g – 1110 g
152
Bramborový chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
300 ml – 400 ml
25 g – 30 g
1–1
150 g – 200 g
1 ýL – 1 1/2 ýL
1 ýL – 1 1/2 ýL
630 g – 780 g
1 bal. – 1 1/2 bal.
Voda nebo mléko
Margarin nebo máslo
Vajíþka
VaĜené šĢouchané brambory
SģL
Cukr
Mouka typu 1050
Suché droždí
Postup:
program SPRINT
PĜibližná hmotnost chleba 1000 g – 1400 g
153
Hrozinkový chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
275 ml – 350 ml
30 g – 40 g
1/2 ýL – 3/4 ýL
1 PL – 2 PL
500 g – 650 g
3/4 ýL – 1 ýL
3/4 bal. - 1 bal.
75 g – 100 g
Voda
Margarin nebo máslo
SģL
Med
Mouka typu 405
SkoĜice
Suché droždí
Hrozinky nebo suché ovoce
Postup:
program SPRINT nebo SLADKÝ
PĜibližná hmotnost chleba 850 g – 1100
Doporuþení: PĜidejte hrozinky nebo jiný druh suchého ovoce až po
akustickém signálu bČhem druhé hnČtací fáze.
Pozor: PĜi použití programu SLADKÝ bude chléb lehþí. Použijte
velikost I., protože jinak bude objem pĜíliš velký.
154
Cibulový chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
350 ml – 500 ml
1 ýL – 1 1/2 ýL
1 ýL – 1 ýL
50 g – 75 g
540 g – 750 g
3/4 bal. – 1 bal.
Voda
SģL
Cukr
Smažená cibule
Mouka typu 1050
Suché droždí
Postup:
program SPRINT
PĜibližná hmotnost chleba 860 g – 1180 g
155
Jogurtový celozrnný chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
250 ml – 300 ml
150 g – 200 g
1 ýL – 1 1/2 ýL
1 ýL – 1 1/2 ýL
3/4 PL – 1 PL
500 g – 700 g
1 bal. – 1 1/2 bal.
Voda nebo mléko
Jogurt
SģL
Cukr
Ocet
Celozrnná pšeniþná mouka
Suché droždí
Postup:
program KLASIK
PĜibližná hmotnost chleba 850 g – 1150 g
156
Pivní chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
200 ml – 225 ml
200 ml – 225 ml
230 g – 280 g
180 g – 180 g
180 g – 180 g
1 ýL – 1 1/2 ýL
50 g – 75 g
1 ýL – 1 1/2 ýL
5 g – 10 g
3/4 bal. – 1 bal.
Voda
Pivo
Celozrnná pšeniþná mouka
Pohanková mouka
Celozrnná mouka z pšenice špaldy
SģL
Sezamová semínka
SģL
ýerný slad (Ovesný slad)
Suché droždí
Postup:
program KLASIK
PĜibližná hmotnost chleba 950 g – 1080 g
157
Barevný snídaĖový chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
250 ml – 330 ml
425 g – 570 g
1 1/2 ýL – 2 ýL
1 ýL – 1 1/2 ýL
15 g – 20 g
50 g – 75 g
3/4 PL – 1 PL
25 g – 35 g
3/4 bal. – 1 bal.
Mléko
Mouka typu 405
Cukr
SģL
Sušené a hrubČ nasekané švestky
ChĜupavé müsli
Kokosové vloþky
Máslo
Suché droždí
Postup:
program SPRINT nebo SPADKÝ
PĜibližná hmotnost chleba 750 g – 1020 g
Doporuþení: ChĜupavé müsli mĤže být nahrazeno þokoládovým
müsli nebo vaším oblíbeným müsli.
158
Jogurtový chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
250 ml – 300 ml
150 g – 200 g
1 ýL – 1 1/2 ýL
1 ýL – 1 1/2 ýL
500 g – 700 g
3/4 bal. – 1 bal.
Voda nebo mléko
Jogurt
SģL
Cukr
Mouka typu 550
Suché droždí
Postup:
program KLASIK
PĜibližná hmotnost chleba 800 g – 1150 g
159
Rumový, hrozinkový
a oĜíškový chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
280 ml – 350 ml
1 PL – 2 PL
30 g – 40 g
500 g – 650 g
2 PL – 3 PL
1 ýL – 1 1/2 ýL
40 g – 60 g
50 g – 75 g
3/4 bal. – 1 bal.
Mléko nebo voda
40% rum
Máslo
Celozrnná pšeniþná mouka
Jedlový med
SģL
Celá jádra vlaských oĜechĤ *
Rumové hrozinky Schwartau *
Suché droždí
Postup:
program SPRINT nebo SLADKÝ
PĜibližná hmotnost chleba 900 g – 1180 g
Pozor: PĜi použití programu SLADKÝ bude chléb lehþí. Použijte
velikost I., protože jinak bude objem pĜíliš velký.
Poznámka: *PĜidejte tyto ingredience až po prvním akustickém
signálu.
160
Francouzský sýrový chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
200 ml – 300 ml
30 g – 40 g
1–1
1 ýL – 1 1/2 ýL
1 PL – 1 1/2 PL
125 g – 200 g
500 g – 700 g
3/4 bal. – 1 bal.
Voda nebo mléko
Margarin nebo máslo
Celá vejce
SģL
Cukr
Granulovaný þerstvý sýr
Mouka typu 550
Suché droždí
Postup:
program KLASIK
PĜibližná hmotnost chleba 800 g – 1200 g
161
Mandlový (amaretový) chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
200 ml – 250 ml
75 ml – 100 ml
500 g – 650 g
1 PL – 2 PL
1/2 ýL – 3/4 ýL
30 g – 40 g
75 g – 100 g
3/4 bal. – 1 bal.
Mléko nebo voda
Amoreto
Mouka typu 405
Cukr
SģL
Máslo
Mandlové listy
Suché droždí
Postup:
program SPRINT nebo SLADKÝ
PĜibližná hmotnost chleba 850 g – 1100 g
Doporuþení: Namísto použití mandlových listĤ mĤžete použít i
drcené mandle. Amoreto mĤže být nahrazeno mlékem nebo vodou.
Pozor: PĜi použití programu SLADKÝ bude chléb lehþí. Použijte
velikost I., protože jinak bude objem pĜíliš velký.
162
Vajeþný chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
2 – 3 Vajíþka doplnČná vodou nebo mlékem do
275 ml – 400 ml
25 g – 35 g Margarin nebo máslo
1 ýL – 1 1/2 ýL SģL
1 ýL – 1 1/2 ýL Cukr
500 g – 700 g Mouka typu 550
3/4 bal. – 1 bal. Suché droždí
Postup:
program SPRINT
PĜibližná hmotnost chleba 730 g – 1050 g
Doporuþení: Nejprve našlehejte vajíþka v odmČrném poháru, pak
pĜidávejte vodu dokud není dosažena požadovaná hladina. Chléb
peþte ihned a jezte ho dokud je þerstvý.
163
Bylinkový chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
375 ml – 550 ml
1 ýL – 1 1/2 ýL
10 g – 20 g
1 ýL – 1 1/2 ýL
500 g – 760 g
1 1/2 PL – 2 PL
Podmáslí
SģL
Máslo
Cukr
Mouka typu 550
þerstvý a jemnČ nasekaný petržel nebo bylinková smČs
3/4 bal. – 1 bal. Suché droždí
Postup:
program KLASIK (okamžité peþení)
PĜibližná hmotnost chleba 860 g – 1170 g
164
Sluneþnicový chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
375 ml – 550 ml
30 g – 40 g
525 g – 700 g
1 ýL – 1 1/2 ýL
1 ýL – 1 1/2 ýL
35 g – 50 g
3/4 bal. – 1 bal.
Voda
Máslo
Mouka typu 550
SģL
Cukr
Sluneþnicová semínka
Suché droždí
Postup:
program KLASIK
PĜibližná hmotnost chleba 870 g – 1310 g
Doporuþení: Sluneþnicová semínka PĜidejte až po prvním akustickém signálu. MĤžete též použít tykvová semínka. Opražíte-li semínka na pánvi, bude chuĢ intenzivnČjší.
165
Rýžový chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
300 ml – 350 ml
540 g – 650 g
50 g – 75 g
2 ýL – 3 ýL
3/4 bal. – 1 bal.
Voda ve které se vaĜila rýže
Mouka typu 405
Rýže s kulatými zrny - syrová váha*
Cukr
Suché droždí
Postup:
program SLADKÝ
PĜibližná hmotnost chleba 950 g – 1100 g
UvaĜte rýži ve velkém množství vody a nechte rýži vychladnout.
Vodu ve které se vaĜila rýže schovejte a Použijte ji pozdČji jak dále
uvedeno (nebo mĤžete použít mléko):
MĤžete též pĜidat 2 až 3 PL hrozinek a 1 kávovou lžiþku skoĜice.
VČtší bochník nemĤžete péct, protože by se chléb stal lepkavým.
166
Mrkvový chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
275 ml – 350 ml
25 g – 30 g
500 g – 650 g
60 g – 90 g
1 ýL – 1 1/2 ýL
1 ýL – 1 1/2 ýL
3/4 bal. – 1 bal.
Voda
Máslo
Mouka typu 550
Mrkev nakrájená na jemné kostiþky *
SģL
Cukr
Suché droždí
Postup:
program KLASIK
PĜibližná hmotnost chleba 800 g – 1000 g
Poznámka: * Chcete-li, mĤžete i pĜipravit mrkvovou šĢávu a pĜidat
získané výtlaþky v potĜebném množství.
167
KukuĜiþný chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
300 ml – 400 ml
25 g – 30 g
540 g – 700 g
60 g – 80 g
1–1
3/4 bal. – 1 bal.
Voda
Máslo
Mouka typu 550
KukuĜiþná krupice
Na kostiþky nakrájená kyselá jablka se slupkou
Suché droždí
Postup:
program KLASIK
PĜibližná hmotnost chleba 950 g – 1300 g
Doporuþení: TČsto se obzvláštČ hodí pro výrobu chlebových rohlíkĤ s kĤrou. Použijte programu SPRINT + PěÍPRAVA TċSTA,
pĜipravte chlebové rohlíky a upeþte je v el. troubČ.
168
Pizza chléb
Zdroj:
ETA 0149
Ingred.:
375 ml – 570 ml Voda
1 PL – 1 1/2 PL Olivový olej
1 ýL – 1 1/2 ýL SģL
1 ýL – 1 1/2 ýL Cukr
3/4 ýL – 1 ýL Oregáno
2 1/2 PL – 3 1/2 PL Parmezánský sýr
100 g – 150 g KukuĜiþná krupice
475 g – 650 g Mouka typu 550
3/4 bal. – 1 bal. Suché droždí
Postup:
program SPRINT
PĜibližná hmotnost chleba 920 g – 1330 g
169
Bílý chléb
Zdroj:
CLATRONIC BM 102
Ingred.:
1 1/8
2 ½ lžíce
2 lžíce
1 ýL
2 ½ lžíce
3 hrnky
1 ýL
hrnku vody
odtuþnČného mléka
cukru
soli
oleje
mouky
sušeného droždí
kmín
Postup:
program 1 (hlavní)
Zkrácený program: 2 (rychlé peþení)
170
Italská FOCACCIA
Zdroj:
CLATRONIC BM 102
Ingred.:
1
1 až 1 ½ ýL
1 a 1/3 lžíce
1 a 1/3 lžíce
1 a ½ lžíce
1 ýL
3 hrnky
1 a ½ ýL
hrnek vody
soli
olivového oleje
cukru
sušeného mléka
italského koĜení (bazalka, oregáno, atd.)
hladké mouky
sušeného droždí
Postup:
program 1 (hlavní)
svČtlé zabarvení
171
ýesnekový chléb s nivou
Zdroj:
CLATRONIC BM 102
Ingred.:
1 1/8 hrnku
3 hrnky
1 ½ lžíce
3 lžíce
1 ½ ýL
1 ½ ýL
1 ½ lžíce
1/2º hrnku
1 1/2 ýL
vody
hladké mouky
sušeného mléka
cukru
soli
rostlinného oleje
þesnekové pasty nebo nasekaného þesneku
rozdrolené nivy
sušeného droždí
Postup:
program 1 (hlavní)
172
Francouzský chléb
Zdroj:
CLATRONIC BM 102
Ingred.:
1 hrnek
2 lžíce
2 lžíce
1 ýL
1 lžíce
3 hrnky
1 ýL
2 lžíce
vody
odtuþnČného mléka
cukru
soli
oleje
mouky
sušeného droždí
nasekané pažitky
Postup:
program 3 (rohlíky/bagety )
173
Obilný chléb
Zdroj:
Ingred.:
1 1/8 hrnku
2 ½ lžíce
2 lžíce
1 1/2 ýL
2 lžíce
3 hrnky
1 1/2 ýL
CLATRONIC BM 102
vody
odtuþnČného mléka
tĜtinového cukru
soli
oleje
mouky
sušeného droždí
kmín
Postup:
program 5 (celozrnné peþivo)
174
Chléb s bazalkou a parmazánem
Zdroj:
CLATRONIC BM 102
Ingred.:
1 1/8 hrnku
1 ½ hrnku
1 ½ hrnku
1 ½ lžíce
1 lžíce
1/3 ýL
1 lžíce
1 ½ ýL
1/3 hrnku
1/3 hrnku
vody
celozrnné pšeniþné mouky
hladké mouky
olivového oleje
cukru
soli
bazalky
sušeného droždí
nastrouhaného ementálu
nastrouhaného parmazánu
Postup:
program 5 (celozrnné peþivo)
175
Celozrnný chléb tmavý
Zdroj:
CLATRONIC BM 102
Ingred.:
1 1/8 hrnku
1 hrnek
1 hrnek
1 hrnek
2 lžíce
2 lžíce
2 ýL
1 bal.
3 lžíce
3 lžíce
vody
celozrnné pšeniþné mouky
celozrnné žitné mouky
hladké mouky
másla
cukru
soli
sušeného droždí (7 g)
sluneþnicových semínek
lnČných semínek
Postup:
program 5 (celozrnné peþivo)
Pozn. Semínka mĤžete vložit na zaþátku zpracování, nebo po zaznČní akustického signálu.
176
Lehký celozrnný chléb
Zdroj:
Ingred.:
1 1/4 hrnku
1 ½ hrnku
1 2/3 hrnku
1 ½ ýL
1 ½ lžíce
2 ýL
3 lžíce
CLATRONIC BM 102
vody
celozrnné pšeniþné mouky
hladké mouky
soli
rostlinného oleje
sušeného droždí
medu
kmín
Postup:
program 5 (celozrnné peþivo)
177
Podmáslový chléb
Zdroj:
CLATRONIC BBA 2784
Ingred.:
450 ml
3 PL
2 ýL
4 PL
800 g
1 1/2 bal.
Podmáslí
Margarín nebo máslo
SģL
Cukr
Mouka typu 1050
Suché droždí
Postup:
program ZÁKLADNÍ PROGRAM
(NORMAL) nebo BÍLÝ CHLÉB
(WHITE BREAD)
Hmotnost chleba 1000 g
178
Cibulový chléb
Clatronic BBA2784
Zdroj:
CLATRONIC BBA 2784
Ingred.:
400 ml
1 1/2 PL
1 1/2 ýL
3 PL
1½
800 g
1 1/2 bal.
Voda
Margarín nebo máslo
SģL
Cukr
Velká krájená cibule
Mouka typu 1050
Suché droždí
Postup:
program ZÁKLADNÍ PROGRAM
(NORMAL)
Hmotnost chleba 1000 g
Upeþte chléb okamžitČ!
179
Sluneþnicový chléb
Zdroj:
CLATRONIC BBA 2784
Ingred.:
350 ml
1 PL
540 g
5 PL
1 ýL
1 PL
1 bal.
Voda
Máslo
Mouka typu 550
Sluneþnicová semínka
SģL
Cukr
Suché droždí
Postup:
program ZÁKLADNÍ PROGRAM
(NORMAL)
Hmotnost chleba 750 g
Tip: Po zaznČní prvního zvukového signálu pĜidejte sluneþnicová
semínka. MĤžete rovnČž použít semínka dýnČ. Pokud tato semínka
krátce opražíte na pánvici, bude jejich chuĢ ještČ výraznČjší.
180

Podobné dokumenty

Ž Ŕ - Kam na jedlo?

Ž Ŕ - Kam na jedlo? dožít až 130 let. Svým stylem života si buć dokážeme zachovat zdraví až do pokroþilého vČku, nebo naopak pĜivodit nemoci a pĜedþasnou smrt. Zloba, stres, nevhodná skladba stravy þi nepĜimČĜené jedn...

Více

Sladké v pekárně - Domácí pekárny

Sladké v pekárně - Domácí pekárny DoplĖková poleva: MeruĖkový džem, vlašské oĜechy/banánové lupínky. Prosejte mouku, sĤl a sodu do jedné mísy. RozetĜete máslo do mouky, až vznikne jemná strouhanka. PĜimíchejte cukr, banány a rozšle...

Více

Jídelníček - MŠ Zvoneček

Jídelníček - MŠ Zvoneček Po Čaj dobré ráno 7 Mléko Chléb obložený vejcem Jablko

Více

CORNICO Cennik_1-2_2010_CZ.indd

CORNICO Cennik_1-2_2010_CZ.indd POPCORN BARVIVA S AROMOU FLOSSINE 454g (originál USA barvivo vhodné na popcorn i cukrovou vatu)

Více

Bang - Albi

Bang - Albi Piva využít. Lee Van Kliff: Karta s hnČdým okrajem mĤže být také další BANG! Každý efekt mĤžete opakovat pouze jednou. Jestliže opakujete efekt „Diligenza“ nebo „Wells Fargo”, karta z balíþku DZ se...

Více

S:\NAVODY V PDF\DVC860LZ

S:\NAVODY V PDF\DVC860LZ Budou-li náĜadí nebo akumulátor vystaveny nČkteré z níže uvedených podmínek, náĜadí se bČhem provozu automaticky vypne. Za urþitých podmínek se rozsvítí kontrolky. Ochrana proti pĜetížení Pokud je ...

Více

Chovatelské listy 1/2013

Chovatelské listy 1/2013 dostalo se Vám do ruky další vydání chovatelských listů. V tomto vydání Vás provedeme dalšími podniky z naší oblasti, seznámíme Vás s testací na druhé pololetí letošního roku. Informujeme Vás co se...

Více

OSTATNÍ RECEPTY PRO DOMÁCÍ PEKÁRNY

OSTATNÍ RECEPTY PRO DOMÁCÍ PEKÁRNY Uválejte tČsto do obdélníkového tvaru 20 cm x 25 cm. Máslo rozdČlte na tĜi díly. Nadrobte jednu þást na dvou tĜetinách tČsta. PĜeložte spodní tĜetinu nahoru a horní tĜetinu dolĤ. Kraje uzavĜete vál...

Více