vnitrek - náhled.cdr - Konference biologické psychiatrie

Komentáře

Transkript

vnitrek - náhled.cdr - Konference biologické psychiatrie
ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
Prof. MUDr. Daniela Ježová, DrSc.
Doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
Prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
MUDr. RNDr. Jan Sikora, CSc.
Prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc.
Starosta města Luhačovice PhDr. František Hubáček
Generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s. MUDr. Eduard Bláha
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Předseda Společnosti pro biologickou psychiatrii (SBP)
a Sekce biologické psychiatrie PS ČLS JEP:
Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Čestný prezident Společnosti pro biologickou psychiatrii:
MUDr. RNDr. Jan Sikora, CSc.
Místopředseda SBP:
Doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
Vědecká tajemnice SBP:
Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Členové výboru SBP:
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Prim. MUDr. Zdenka Drlíková
Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Prim. MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
MUDr. Jan Zbytovský
Jednatelka společnosti LMC:
JUDr. Marie Semelová
ORGANIZAČNÍ VÝBOR DĚKUJE ZA POMOC
PŘI ZABEZPEČENÍ KONFERENCE
Generálnímu sponzorovi:
Hlavním sponzorům:
Sponzorům:
Apotex
Desitin Pharma
Eli Lilly
Janssen-Cilag
Lundbeck
MEDA Pharma
M.G.P.
Servier
Teva Pharmaceuticals
Vipharm Slovakia
Ostatním:
Česká neuropsychofarmakologická společnost
Farmakoterapie
Grada Publishing
Medical Tribune
Psychiatrické centrum Praha
Solen
Tigis
ORGANIZACE
LMC – spol. s r. o., Solné 1055, 763 26 Luhačovice
kontaktní osoby JUDr. M. Semelová, Kamil Semela
Tel. / fax: 577 132 448, mobil: 604 281 825
e-mail: [email protected], [email protected]
web: http://www.kongres-luhacovice.cz
MÍSTO KONÁNÍ A REGISTRACE
Městský dům kultury ELEKTRA, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice
Tel. / fax: 577 131 104
Začátek registrace je ve středu 12. června 2013 ve 13.00 hodin.
Konference bude slavnostně zahájena v 16.00 hodin.
Úvodní den končí registrace v 19.00 hodin.
Ve čtvrtek a v pátek 13. a 14. 6. 2013 je možno se registrovat od 8.00 do 18.00
hodin. V sobotu 15. 6. 2013 bude registrace otevřena od 08.00 do 12.00 hodin.
KONFERENČNÍ POPLATEK
Výše konferenčního poplatku byla stanovena takto:
Členové SBP při platbě předem 800,- Kč, při platbě u registrace 1000,- Kč
Ostatní účastníci při platbě předem 1.400,- Kč, při platbě u registrace 1.600,- Kč
Doprovodné osoby s účastí na společenském programu uhradí 300,- Kč
JMENOVKY
Žádáme účastníky a doprovodné osoby, aby nosili jmenovky, jinak se nemohou
zúčastnit programu konference. Vstup na společenské večery je možný
také jen se jmenovkou.
UBYTOVÁNÍ
K ubytování se hlaste na recepci hotelu či penzionu, kde dle zaslaného potvrzení
budete ubytováni.
STRAVOVÁNÍ
Obědy budou servírovány po skončení firemních sympozií ve čtvrtek a v pátek
v prostrách zahrádky u MěDK Elektra. V případě špatného počasí v restauraci
MěDK Elektra.
JEDNACÍ JAZYKY
Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.
WORKSHOPY
Workshop se od standardní přednášky odlišuje aktivní účastí posluchačů.
Poplatky za workshopy se hradí u registrace.
Workshopy se budou konat v galerii ELEKTRA, prostor B – vstup z hlavního sálu.
(atestovaní lékaři: 300 Kč, ostatní: 150 Kč)
POSTERY
Velikost posterů: výška 140 cm, šířka 75 cm, instalace pomocí špendlíků
Posterový sál:
prostor C: preklinická část – postery P1 – P24
prostor B: klinická část – postery P25 – P48
Instalace posterů:
Demontáž posterů:
středa
pátek
sobota
12. 6. 2013
14. 6. 2013
15. 6. 2013
15 .00 – 19.00 hod.
16.00 – 18.00 hod.
08.00 – 12.00 hod.
TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ ODBORNÉHO PROGRAMU
Sdělení prezentovaná pomocí PC (dataprojektor) předávejte, prosím, na těchto
nosičích: CD, DVD, USB Flash.
Přednášky na médiích lze předávat technikům již od středy 12. 6. 2013
od 15.00 hod, dále pak vždy nejpozdějí 60 min. před zahájením programu
přednáškového bloku, ve kterém bude Vaše odborné sdělení prezentováno.
Přednášky, které se budou přednášet v sále Rondo se odevzdávají v sále Rondo.
Přednášky, které se budou přednášet v kinosále se odevzávají v kinosále.
V případě pozdějšího předání prezentace nemůžeme garantovat její
bezproblémový průběh.
CENA SPOLEČNOSTI PRO BIOLOGICKOU PSYCHIATRII
Nejlepší původní práce v podobě přednášky či posteru prvního autora do 40 let,
který se k soutěži přihlásil, může být oceněna částkou 5 000 Kč. Práce budou
posuzovat členové výboru Společnosti pro biologickou psychiatrii.
Cena bude předána při slavnostním zakončení konference.
VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
SPOLEČNOSTI PRO BIOLOGICKOU PSYCHIATRII
Dne 13. 6. 2013 v 8.30 až 9.00 hodin v sálu Rondo se uskuteční
valné shromáždění Společnosti pro biologickou psychiatrii (SBP),
na němž bude podána zpráva výboru o dosavadní činnosti v letech 2009 – 2013.
Zejména budou probrány navrhované změny stanov SBP.
Volební lístky do výboru Společnosti pro biologickou psychiatrii
a Sekce biologické psychiatrie PS ČLS JEP obdrží členové společnosti
a sekce při registraci.
Hlasování proběhne u registrace do 15. 6. 2013 do 8.00 hodin.
Zájemci o členství ve Společnosti pro biologickou psychiatrii
nebo Sekci biologické psychiatrie PS ČLS JEP se mohou přihlásit
na e-mail [email protected]
ABSTRAKTA
Abstrakta v českém, slovenském nebo anglickém jazyce budou otištěna v suplementu časopisu Psychiatrie, které účastníci konference obdrží při registraci.
GARANCE ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK,
ohodnocena 16 kredity jako akce kontinuálního vzdělávání –
účastníci obdrží certifikát o účasti.
DOPRAVA
Po dobu konference budou autobusy zajišťovat dopravu mezi hotely Fontána II
a hotelem Luha (bývalá Fontána I) a konferenčním centrem (výstupní stanice
u pošty) podle jízdního řádu, dostupného u registrace.
PARKOVÁNÍ
Osobní automobily – na vyhrazeném parkovišti – ulice Nábřeží
(za MěDK Elektra).
Parkovací kartu je možno zakoupit u registrace – 60 Kč / 24 hod.
DOPROVODNÉ VÝSTAVY
V prostorách konferenčního centra budou probíhat doprovodné výstavy
farmaceutických firem a nakladatelství odborné literatury.
ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM
XV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE BIOLOGICKÉ
PSYCHIATRIE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
12. 6. 2013
středa
Městský dům kultury Elektra
16.00 – 19.00
sál Rondo
Uvítací projev předsedy SBP L. Hosáka
Umělecké vystoupení žáků ZŠ v Luhačovicích
Pozdravy čestných hostů
Jmenování C. Höschla, E. Češkové a Z. Drlíkové
čestnými členy
Úvodní přednáška
20.00
Sál Rondo
Welcome drink – uvítací večer
Společnosti pro biologickou psychiatrii
13. 6. 2013
čtvrtek
Městský dům kultury Elektra
08.30 – 9.00
sál Rondo
Valné shromáždění Společnosti
pro biologickou psychiatrii
09.15 – 10.45
sál Rondo
Interakce genů a prostředí
v rozvoji duševních poruch
09.15 – 10.45
kinosál Elektra
Strategie reformy psychiatrické péče
11.00 – 11.45
sál Rondo
Rujescu D.: Genetics of Schizophrenia
12.00 – 13.30
sál Rondo
Sympozium Lundbeck
s následným pohoštěním v restauraci Elektra
13.30 – 14.30
posterová sekce
14.30 – 16.00
sál Rondo
Sympozium
České neuropsychofarmakologické společnosti:
Nová paradigmata v biologické psychiatrii
14.30 – 16.00
kinosál Elektra
Neurobiologie a léčba u úzkostných poruch
16.15 – 17.45
sál Rondo
Význam měření pohybové aktivity napříč
psychiatrickými diagnózami
16.15 – 17.45
kinosál Elektra
Neurobiologie, chronobiologie a kognitivní
změny u bipolární poruchy
18.00 – 19.30
sál Rondo
„BÝT ČI NEBÝT… psychiatrem ve Velké Británii?“
Společenský dům
20.00
Společnost pro biologickou psychiatrii Vás zve
na Společenský večer ve stylu 70. až 90. let
14. 6. 2013
pátek
Městský dům kultury Elektra
07.30 – 09.00
sál Rondo
rTMS a další neurostimulační metody
v léčbě depresivní poruchy
08.00 – 09.00
salónek pro workshopy – workshop
09.15 – 10.45
sál Rondo
Praktické aspekty léčby schizofrenie
09.15 – 10.45
salónek pro workshopy – workshop
11.00 – 11.45
sál Rondo
Plenární přednáška
Volavka J.:
Nové poznatky o agresi u schizofrenie
12.00 – 13.30
sál Rondo
Sympozium Mylan
s následným pohoštěním v restauraci Elektra
13.45 – 14.30
sál Rondo
Plenární přednáška
Libiger J.:
Empatie, zrcadlení a psychopatologie
„sociálního mozku”
14.45 – 16.15
sál Rondo
Nefarmakologické trendy v léčbě afektivních poruch
14.45 – 16.15
salónek pro workshopy – workshop
16.30 – 18.00
sál Rondo
Jací pacienti mohou profitovat
z hluboké mozkové stimulace?
16.30 – 18.00
salónek pro workshopy – workshop
18.15 – 19.45
sál Rondo
Po stopách dr. Emila Holuba v Africe
18.15 – 19.45
salónek pro workshopy – workshop
20.00
Diskotéka v Městském domě kultury ELEKTRA
(vstupné hrazeno)
15. 6. 2013
sobota
Městský dům kultury Elektra
07.30 – 09.00
sál Rondo
Organické duševní poruchy
07.30 – 09.00
kinosál Elektra
Počítačová diagnostika duševních poruch
a kognitivní remediace ADHD
09.15 – 10.45
sál Rondo
Nespavost u psychických poruch
09.15 – 10.45
kinosál Elektra
Vývoj jedince z pohledu genové exprese
11.00 – 12.30
sál Rondo
Co je věku přiměřený pokles kognice
a co již kognitivní porucha?
11.00 – 12.30
kinosál Elektra – Varia
12.30 – 12.45
sál Rondo
Závěr konference
Vyhlášení ceny o nejlepší původní sdělení
autorů do 40 let
PROGRAM KONFERENCE
Legenda k programu:
zelená barva – program v kinosále
modrá barva – postery, workshop
Středa 12. června 2013
13.00
Dům kultury Elektra
Zahájení registrace
16.00 – 19.00
Sál Rondo
Uvítací projev předsedy SBP a Sekce biologické psychiatrie
PS ČLS JEP L. Hosáka
Umělecké vystoupení žáků Základní školy v Luhačovicích
Pozdravy čestných hostů
Jmenování C. Höschla, E. Češkové a Z. Drlíkové
čestnými členy SBP
Úvodní přednáška
Gestor: Hosák L.
Maršálek M.: Kult velkého pohybu
20.00
Sál Rondo
Welcome drink –
uvítací večer Společnosti pro biologickou psychiatrii –
přípitek a cimbálová muzika
Čtvrtek 13. června 2013
08.30 – 09.00
Sál Rondo
Valné shromáždění Společnosti pro biologickou psychiatrii
09.15 – 10.45
Sál Rondo
Sympozium Společnosti pro biologickou psychiatrii:
Interakce genů a prostředí v rozvoji duševních poruch
Gestoři: Hosák L., Šerý O.
1. Šerý O.:
Biologické aspekty interakce genů a prostředí v psychiatrii
2. Hosák L.:
Klinické aspekty interakce genů a prostředí v psychiatrii
09.15 – 10.45
Kinosál Elektra
Sympozium:
Strategie reformy psychiatrické péče
Gestor: Hollý M.
1. Ženíšek M., Bodnár J., Hollý M., Duškov I., Papežová S.:
Strategie reformy psychiatrické péče
11.00 – 11.45
Sál Rondo
Plenární přednáška:
Gestor: Hosák L.
Rujescu D.:
Genetics of Schizophrenia
12.00 – 13.30
Sál Rondo
Sympozium Lundbeck:
Selincro – nová alternativa v léčbě závislosti na alkoholu
1. Horáček J.:
Závislost na alkoholu a její léčba z pohledu neurověd
2. Popov P.:
Závislost na alkoholu a její léčba z pohledu adiktologie
13.30 – 14.30
Městský dům kultury Elektra –
hudební salonek v prostoru B a prostor C
Posterová sekce
Prosíme autory, aby v uvedenou dobu
byli u svých posterů přítomni.
14.30 – 16.00
Sál Rondo
Sympozium České neuropsychofarmakologické společnosti:
Nová paradigmata v biologické psychiatrii
Gestor: Anders M.
1. Češková E., Přikryl R.:
Stanovení kortizolémie u schizofrenní a depresivní poruchy –
má praktický význam?
2. Horáček J.:
Infekční teorie schizofrenie: Cesta tam a zase zpět
3. Maršálek M.: Epigenetika schizofrenie
14.30 – 16.00
Kinosál Elektra
Sympozium:
Neurobiologie a léčba u úzkostných poruch
Gestoři: Praško J., Látalová K.
1. Praško J., Kamarádová D., Grambal A., Látalová K.:
Neurobiologie úzkostných poruch
2. Grambal A., Tüdös Z., Divéky T., Látalová K.,
Kamarádová D., Praško J., Hluštík P.:
Prediktory psychoterapeutické odpovědi u pacientů
s panickou poruchou v obraze fMRI
3. Kamarádová D., Praško J., Látalová K., Grambal A.,
Divéky T., Černá M.:
Změny EEG signálu u panické poruchy během komplexní
léčby za použití SLORETA
4. Diveky T., Látalová K., Praško J.,
Kamarádová D., Grambal A.:
Změny v HRV u panické poruchy,
porovnání se zdravými kontrolami
5. Černá M., Kamarádová D., Látalová K., Mačák M., Praško J.:
Komplexní léčba u farmakorezistentní OCD
16.15 – 17.45
Sál Rondo
Sympozium Psychiatrické společnosti ČLS JEP:
Význam měření pohybové aktivity
napříč psychiatrickými diagnózami
Gestor: Papežová H.
1. Yamamotová A.:
Využití pohybové aktivity u animálních modelů
psychiatrických onemocnění
2. Papežová H., Yamamotová A., Bulant J.:
Biologické faktory hyperaktivity u poruch příjmu potravy
3. Uhlíková P.:
Hyperaktivita u ADHD u dětí i dospělých
4. Maršálek M.:
Patologická pohybová aktivita
u psychotických onemocnění a čas
16.15 – 17.45
Kinosál Elektra
Sympozium:
Neurobiologie, chronobiologie a kognitivní změny
u bipolární poruchy
Gestoři: Látalová K., Praško J.
1. Praško J., Látalová K., Kamarádová D., Grambal A.,
Sumová A., Nováková M., Illnerová H., Parkanová D.:
Narušení cirkadiánních rytmů u bipolární poruchy
2. Látalová K., Jelenová D.:
Kognitivní změny u bipolární poruchy
3. Kamarádová D., Divéky T., Praško J.,
Grambal A., Látalová K.:
Autonomní nervový systém u bipolární poruchy
4. Látalová K., Praško J., Kamarádová D., Černá M.:
Bipolární porucha v těhotenství a laktaci
18.00 – 19.30
Sál Rondo
Přednáška:
Hůlková M.:
„BÝT ČI NEBÝT… psychiatrem ve Velké Británii?“
20.00
Společenský dům
Společenský večer ve stylu 70. a 90. let
Večeře formou bufetu, hudba k poslechu a tanci
Pátek 14. června 2013
07.30 – 09.00
Sál Rondo
Sympozium:
rTMS a další neurostimulační metody
v léčbě depresivní poruchy
Gestoři: Bareš M., Přikryl R.
1. Ustohal L.: Účinnost rTMS v léčbě deprese
2. Novák T.: Thetaburst stimulace (TBS) v léčbě deprese
3. Bareš M., Novák T.:
Predikce odpovědi na rTMS u pacientů s depresivní poruchou
4. Přikryl R.: Další možnosti neurostimulace v léčbě deprese
08.00 – 09.00
Městský dům kultury Elektra – Galerie vchod B
Workshop:
Škobrtal P., Bazinková E.:
PASAT – počítačový program k diagnostice duševních poruch.
Počítačový stresový assesment v klinické praxi
Novotný M., Žilinčík T., Novotný M.:
Počítačová diagnostika ADHD a internetový trénink
pracovní paměti u ADHD
09.15 – 10.45
Sál Rondo
Sympozium Psychiatrické kliniky FN a LF MU v Brně:
Praktické aspekty léčby schizofrenie
Gestor: Češková E.
1. Přikryl R.:
Nové poznatky využití rTMS
v léčbě negativních příznaků schizofrenie
2. Přikrylová H.:
Kognice a kortizol u prvních epizod schizofrenie
3. Vrzalová M.:
Trajektorie responzí na antipsychotika
u prvních epizod schizofrenie
4. Češková E., Vrzalová M.:
Možnosti léčby hospitalizovaných nemocných
se schizofrenní poruchou
09.15 – 10.45
Městský dům kultury Elektra – Galerie vchod B
Workshop:
Látalová K., Praško J.:
Psychoedukace u bipolární poruchy
11.00 – 11.45
Sál Rondo
Plenární přednáška:
Gestor: Hosák L.
Volavka J.:
Nové poznatky o agresi u schizofrenie
12.00 – 13.30
Sál Rondo
Sympozium Mylan Pharmaceuticals:
Cesty do hlubin Alzheimerovy nemoci
1. Rektorová I.:
Nová klinická kritéria pro diagnostiku Alzheimerovy nemoci
2. Švestka J.:
Galantamin – cholinergikum s duálním působením
pro léčbu kognitivních dysfunkcí
13.45 – 14.30
Sál Rondo
Plenární přednáška:
Gestor: Hosák L.
Libiger J.:
Empatie, zrcadlení a psychopatologie „sociálního mozku“
14.45 – 16.15
´
Sál Rondo
Sympozium Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK Praha:
Nefarmakologické trendy v léčbě afektivních poruch
Gestoři: Raboch J., Anders M.
1. Anders M.:
rTMS a MST v léčbě depresivních poruch
2. Doubek P., Raboch J.:
Chronobiologická léčba depresivních epizod
3. Albrecht J., Kozelek P.:
Elektrokonvulzivní léčba v gerontopsychiatrii
14.45 – 16.15
Městský dům kultury Elektra – Galerie vchod B
Workshop:
Bareš M., Novák T.:
Nové poznatky a problémy v léčbě a diagnostice afektivních
a psychotických poruch
16.30 – 18.00
Sál Rondo
Sympozium:
Jací pacienti mohou profitovat z hluboké mozkové stimulace?
Gestor: Kašpárek T.
1. Přikryl R.:
Hluboká mozková stimulace u pacientů
s depresivní poruchou
2. Kašpárek T.:
Hluboká mozková stimulace u pacientů
s obsedantně-kompulzivní poruchou
3. Bareš M.:
Hluboká mozková stimulace v neuropsychiatrii:
tardivní dystonie
16.30 – 18.00
Městský dům kultury Elektra – Galerie vchod B
Workshop:
Praško J., Doubek P., Herman E.:
Sedmero hlavních hříchů VII – závist a psychické poruchy
18.15 – 19.45
Sál Rondo
Přednáška:
Drlíková Z.: Po stopách dr. Emila Holuba v Africe
18.15 – 19.45
Městský dům kultury Elektra – Galerie vchod B
Workshop – Kopeček M., Štěpánková H.:
Skrínink kognitivních funkcí nezaložený na MMSE
(nácvik a skórování videokazuistik)
20.00
Diskotéka v Městském domě kultury Elektra,
vstup na jmenovku zdarma
Sobota 15. června 2013
07.30 – 09.00
Sál Rondo
Sympozium:
Organické duševní poruchy
Gestor: Lužný J.
1. Povová J., Tomášková H., Šerý O., Ambroz P.,
Vařechová K., Janout V.:
Rizikové faktory Alzheimerovy choroby – průběžné výsledky
2. Konrád J., Libus P.:
SPECT (DATSCAN) v diferenciální diagnostice
Parkinsonovy choroby, demence s Lewyho tělísky,
Alzheimerovy nemoci a parkinsonských syndromů
3. Lužný J.:
Paliativní přístupy v léčbě pacientů
s terminální fází demence
4. Juríčková L., Ivanová K., Lužný J.:
Institut zbavení způsobilosti k právním úkonům
a problematika opatrovnictví seniorů s duševní poruchou
07.30 – 09.00
Kinosál Elektra
Sympozium:
Počítačová diagnostika duševních poruch
a kognitivní remediace ADHD
Gestor: Tonhajzerová I.
1. Tonhajzerová I., Ondrejka I., Višňovcová Z., Farský I.,
Čalkovská A., Jurko A. ml., Javorka M.:
Variabilita frekvencie srdca –
okno do regulácie činnosti srdca pri psychických poruchách
2. Novotný M., Žilinčík T.:
Počítačová diagnostika ADHD
3. Novotný M., Novotný M.:
Kognitivní remediace ADHD
4. Bazinková E.:
Computerový stresový assesment
v neuropsychodiagnostice duševních poruch
5. Škobrtal P.:
Nástin názorů na pracovní paměť
09.15 – 10.45
Sál Rondo
Sympozium:
Nespavost u psychických poruch
Gestoři: Ticháčková A., Praško J.
1. Praško J., Ticháčková A., Kamarádová D., Látalová K.:
Primární insomnie
2. Ticháčková A., Praško J., Kamarádová D., Látalová K.:
Poruchy spánku u afektivních poruch
3. Kamarádová D., Ticháčková A., Grambal A.,
Látalová K., Praško J.:
Poruchy spánku u úzkostných poruch
4. Látalová K., Ticháčková A., Praško J., Kamarádová D.:
Poruchy spánku u schizofrenie
09.15 – 10.45
Kinosál Elektra
Sympozium:
Vývoj jedince z pohledu genové exprese
Gestoři: Mourek J., Pokorný J.
1. Mourek J.:
Epigenom – interpretační možnosti rizikového vývoje
2. Račekova E., Fabianová K., Blaško J.,
Šulla I., Martončíková M.:
Morfologické zmeny v neurogennych oblastiach
mozgu potkana sposobené perinatálnym stresom
3. Martončiková M., Blaško J., Fabianová K., Račeková E.:
Cievy ako skelet pre migraciu buniek v mozgu
v postnatálnom období
4. Pokorný J.:
Mechanismy adaptace CNS na působení postnatální hypoxie
11.00 – 12.30
Sál Rondo
Sympozium:
Co je věku přiměřený pokles kognice
a co již kognitivní porucha?
Gestoři: Kopeček M., Štěpánková H.
1. Štěpánková H., Kopeček M., Lukavský J., Nikolai T.,
Bezdíček O., Brunovský M., Krombholz R., Řípová D.:
Národní normativní studie kognitivních determinant
zdravého stárnutí (NANOK)
2. Kopeček M., Štěpánková H., Lukavský J., Nikolai T.,
Bezdíček O., Brunovský M., Krombholz R., Řípová D.:
Montrealský kognitivní test (MOCA) a MMSE – české normy
3. Panenková E., Bezdíček O., Kopeček M., Štěpánková H.,
Lukavský J., Nikolai T.:
Philadelfský verbální test paměti (PVLT) – česká verze
4. Nikolai T., Bezdíček O.:
Mírná kognitivní porucha:
diagnostická jednotka nebo stádium předcházející demenci?
11.00 – 12.30
Kinosál Elektra
Sympozium:
Varia
Gestor: Žourková A.
1. Drozdová K.:
Proměny v neurovývojovém pojetí vzniku schizofrenie
2. Žourková A., Sejbalová P.:
Sledování transsexuálních pacientů
po dokončené přeměně pohlaví
12.30 – 12.45
Sál Rondo
Závěr konference
Vyhlášení ceny o nejlepší původní sdělení autorů do 40 let
POSTERY
Preklinická část
1.
Blaško J., Lievajová K., Martončíková M., Saganová K., Račeková E.:
Imunohistochemická demonštrácia synaptických spojení v rostrálnej
migračnej dráhe potkana
2.
Boleková A., Kluchová D., Tomášová L., Hvizdošová N.:
Hipokampus a jeho funkcia v organizme
3.
Bonová P., Danielisová V., Némethová M., Burda J., Gottlieb M.:
Proteínové mapy nervového tkaniva po prechodnej fokálnej ischémii
mozgu u potkana
4.
Burda J., Danielisová V., Burda R.:
Nový postup umožňujúci zachrániť najcitlivejšie populácie neurónov
v mozgu po ischémii a apoptózu vyvolávajúcich intoxikáciách
5.
Danielisová V., Lalkovičová M., Gottlieb M., Bonová P.,
Némethová M., Burda J.:
Úloha neskorého postkondicionovania
6.
Fabianová K., Blaško J., Martončíková M., Almašiová V., Račeková E.:
Krátkodobé posobenie roznych čuchových podnetov ovplyvňuje
distribúciu fos pozitívnych buniek v neurogénnej oblasti čuchového
systému potkana
7.
Gedrová Š., Dubravčík M., Lievajová K., Schreiberová A., Závodská M.,
Kucharíková A., Lukáčová N., Lukáč I., Kaffka J., Capík I., Trbulová A.,
Karasová M., Gálik J.:
Akútne traumatické poranenie miechy u miniprasiat
a vyplývajúce liečebné terapie
8.
Gottlieb M., Bonová P., Némethová M., Burda J., Danielisová V.:
Brilliant blue G redukuje poškodenie mozgu po mozgovej príhode
9.
Hvizdošová N., Kluchová D., Tomášová L., Boleková A.:
Zmeny nitrergických neurónov v prefrontálnej kore dospelých potkanov
po podaní kyseline retinovej
10.
Jandová K., Marešová D., Pokorný J., Riljak V.:
Nikotin částečně potlačuje následné korové výboje u dospívajících
potkanů po expozici hypoxii
11.
Jeřábek P., Šustková M., Havlíčková T., Kačer P., Kršiak M.:
Účast ghrelinových mechanismů v morfinovém relapsu u potkanů
12.
Kadeřábek L., Lhotková E., Tylš F., Kubešová A., Fujáková M.,
Tejkalová H., Páleníček T.:
Změny v kvantitativním EEG a v chování u potkana po
intracerebroventrikulární aplikaci (25-35)-beta-amyloid fragmentu –
animální model Alzheimerovy choroby, pilotní data
13.
Kubešová A., Fišer M., Tylš F., Kadeřábek L., Páleníček T.:
Vliv intracerebroventrikulární aplikace (25-35)-beta-amyloidového
fragmentu na proliferaci a přežívání nově vzniklých buněk a mikrogliální
aktivaci u potkana
14.
Kucharíková A., Schreiberová A., Kisucká A., Závodská M., Gedrová Š.,
Gálik J., Pavel J., Kafka J., Gajdoš M., Šulla I. Jr., Trbulová A., Karasová M.,
Lukáčová N., Lukáč I.:
Vplyv opakovane podávaného baklofenu na zmeny v reflexnej aktivite,
motorickej funkcii a expresii proteinov u potkanov s poškodením miechy
15.
Némethová M., Talian I., Tkáčiková S., Danielisová V., Bonová P.,
Gottlieb M., Burda J.:
Proteomický profil CA1 oblasti hipokampu potkana po ischemickoreperfúznom poškodení
16.
Nováková P., Páleníček T., Tylš F., Lhotková E., Kadeřábek L.,
Kubešová A., Fujáková M., Horáček J.:
Vliv akutního podání delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC) na lokomoci
a senzorimotorické zpracování informací u potkanů
17.
Oroszová Z., Hricová L., Kafka J., Šulla I. ml., Lukáčová N., Pavel J.:
Expresia receptorov angiotenzínu II v spinálnych gangliách
po unilaterálnej ligácii ischiadického nervu
18.
Páleníček T., Lhotková E., Tylš F., Kadeřábek L., Nováková P.,
Kubešová A., Fujáková M.:
Srovnání účinků nových syntetických drog v animálním modelu
19.
Saganová K., Gálik J., Račeková E., Vanický I.:
Možnosti kombinovanej anti-inflamačnej terapie po poškodení miechy
20.
Schreiberová A., Kucharíková A., Gedrová Š., Závodská M., Kafka J.,
Lukáč I., Gajdoš M., Martončíková M., Lukáčová N., Šulla I.:
Vývoj motorických a senzitívnych funkcií po akútnom poranení miechy
u potkana
21.
Tomášová L., Kluchová D., Hvizdošová N., Kokošová N., Šmajda B.:
Zmeny v správaní mláďat po prenatálnom ovplyvnení vitamínom A
22.
Tylš F., Páleniček T., Kadeřábek L., Fujáková M., Nováková P., Kubešová
A., Brunovský M., Horáček J.:
Vliv antagonismu serotoninových receptorů na konektivitu mozku
v animálním modelu psychózy
23.
Vrajová M., Krištofiková Z., Šírová J., Šlamberová R.:
Pohlavní rozdíly ve vlivu prenatálního/postnatálního podání
metamfetaminu na striatální dopaminové D1/D2 receptory
24.
Závodská M., Schreiberová A., Kucharíková A., Gedrová Š., Gálik J.,
Trbulová A., Šulla I. jr., Ledecký V., Karasová M., Capík I., Gajdoš M.,
Lukáč I., Kafka J., Lukáčová N.:
Experimentálne a klinické dokazy hypotermickej neuroprotekcie po
traumatickom poškodení miechy
Klinická část
25.
Bičan V., Lužný J.:
Depresivní pseudodemence
26.
Černá M., Látalová K., Praško J., Kamarádová D., Ocisková M.,
Sigmundová Z., Grambal A.:
Predikce efektu léčby u pacientů s obsedantně-kompulzivní poruchou
27.
Divéky T., Praško J., Kamarádová D., Látalová K., Grambal A., Šilhán P.:
Panic disorder and autonomic nervous system – changes during therapy
28.
Hons J., Žirko R., Vašatová M., Čermáková E., Libiger J.:
Metabolizmus d-serinu ve vztahu k exekutivním funkcím u schizofrenie
29.
Honzák F., Lužný J., Bičan V., Berka D.:
Virová meningoencefalitida pod obrazem akutní
a přechodné psychotické poruchy podobné schizofrenii
30.
Hosáková J., Jarošová D.: Životní styl nemocných se schizofrenií
31.
Hosáková K., Lečbych M.:
Diagnostika interpersonální decentrace u osob se schizofrenií
prostřednictvím Tematicko apercepčního testu
32.
Kamarádová D., Černá M., Grambal A., Jelenová D., Ocisková M., Praško
J., Sedláčková Z., Sigmundová Z.:
Predikce efektu kognitivně behaviorální terapie u farmakorezistentních
pacientů se sociální fobií
33.
Kamarádová D., Látalová K., Praško J., Grambal A., Divéky T.:
Predikce odpovědí pacientů s panickou poruchou na komplexní léčbu
psychofarmaky a psychoterapii
34.
Kamarádová D., Praško J., Látalová K., Grambal A., Divéky T.:
sLORETA nálezy u pacientů s panickou poruchou před
a po komplexní léčbě
35.
Kolesár D., Kluchová D., Boleková A., Tomášová L., Hvizdošová N.:
Potravinové aditiva a poruchy správania
36.
Kopková Z., Hosák L.:
Census psychofarmak na Psychiatrické klinice LF UK a FN Hradec Králové
37.
Kubínek R., Praško J., Grambal A.:
Histriónská porucha osobnosti a její léčba
38.
Kučerová H.: Quo vadis, psychiatrie?
39.
Kuračka L., Kalnovičová T., Kucharská J., Turčáni P.:
Metabolizmus purínových nukleotidov a hladiny koenzýmu Q10
u pacientov so sclerosis multiplex
40.
Kuračka L., Kalnovičová T., Turčáni P.:
Antioxidačná kapacita cerebrospinálneho likvoru a séra
u pacientov so sclerosis multiplex
41.
Ocisková M., Praško J., Sigmundová Z., Kamarádová D., Látalová K.:
Internalizované stigma a efektivita farmakoterapie a psychoterapie
u úzkostných poruch
42.
Praško J., Kamarádová D., Látalová K., Ocisková M., Sedláčková Z.:
Sebestigmatizace u BAP
43.
Praško J., Látalová K., Grambal A., Kamarádová D.,
Sumová A., Illnerová H.:
Cirkadiánní rytmy a bipolární afektivní porucha
44.
Praško J., Sandoval A., Látalová K., Kamarádová D., Grambal A.,
Sigmundová Z., Ocisková M., Vrbová K., Jelenová D., Černá M.:
Psychoedukační program u pacientů s bipolární afektivní poruchou
45.
Sedláčková Z., Sedláček M., Kamarádová D., Praško J.:
Komorbidita depresivní poruchy a poruchy osobnosti – účinnost léčby
46.
Sisrová M., Stehnová I., Kučerová-Přikrylová H., Přikryl R., Ustohal L.:
Kognitivní funkce u pacientů s bipolární afektivní poruchou
47.
Slováčková B., Žirko R., Kopecký J., Petera J., Slováček L.:
Neurocognitive functioning in glioblastoma multiforme patients
during radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide:
own experience
48.
Vargová L., Janout O., Povová J., Ambroz P., Bar M., Pavuková V.,
Lochman J., Šerý O.:
Vztah polymorfizmů genů pro APOE a ACE k Alzheimerově chorobě
Postery budou k dispozici v hudebním salonku prostor B a prostoru C
Městského domu kultury ELEKTRA po celou dobu konference.
KONTAKTNÍ ADRESY:
Předseda SBP
a Sekce biologické
psychiatrie PS ČLS JEP
Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika
Fakultní nemocnice
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
E-mail: [email protected]
LMC – spol. s r.o.
JUDr. Marie Semelová
LMC – spol. s r.o.
Solné 1055
763 26 Luhačovice
E-mail: [email protected]
WORKSHOPY
pátek
14. 6. 2013
POSTERY
P25 – P48
KINOSÁL
I. PATRO –
WC
B
SCHODIŠTĚ
VÝSTAVNÍ
PROSTOR
SÁL
RONDO
POSTERY
P1 – P24
C
PŘÍZEMÍ
1. PATRO
PŘEDSÁLÍ
BOČNÍ
VCHOD
HLAVNÍ VCHOD A –
REGISTRACE SJEZDU
A I,II VESTIBUL
VÝSTAVNÍ
PROSTOR
A III
VÝSTAVNÍ
PROSTOR SCHODIŠTĚ
WC
PŘÍZEMÍ
(restaurace)
VÝSTAVNÍ
PROSTORY
CELKOVÝ PLÁNEK MěDK ELEKTRA
GRADA
PUBLISHING
VESTIBUL
REGISTRACE
VÝSTAVNÍ PROSTOR A I
PŘÍZEMÍ – VESTIBUL
VÝSTAVNÍ
PROSTOR
A II
SCHODIŠTĚ
HLAVNÍ VCHOD
VIPHARM
SLOVAKIA
WC
VSTUP
Z VESTIBULU
VÝSTAVNÍ
PROSTOR A II
PŘÍZEMÍ –
VLEVO
MEDICAL
TRIBUNE
SOLEN
APOTEX
MEDA
PHARMA
ČESKÁ
NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ
SPOLEČNOST
PSYCHIATRICKÉ
CENTRUM
PRAHA
ELI LILLY
TEVA
M.G.P.
TEVA
INTERNATIONAL
MEDICOM
PFIZER
DESITIN
VCHODY
DO SÁLU
RONDO
VÝSTAVNÍ PROSTOR A III
1. PATRO – U HLAVNÍHO SÁLU
SERVIER
PHARMACEUTICALS
MYLAN
LUNDBECK
JANSSEN
VCHOD
DO SÁLU
RONDO
KÁVA
HEATON

Podobné dokumenty

informace pro účastníky informace pro přednášející posterová

informace pro účastníky informace pro přednášející posterová ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM XV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Více

Kontrolované pití alkoholu Controlled alcohol drinking 2015

Kontrolované pití alkoholu Controlled alcohol drinking 2015 http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/farmakologicka-lecba-zavislostinovy-koncept-terapie-alkoholismu467035 55. Popov, P. (2012). Jak vlastně léčíme závislost? (současné možnosti léčby...

Více

Klinická část - Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

Klinická část - Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Schizofrenii lze poměrně snadno definovat a popsat, problém je striktně ji vymezit ohraničit. Při stanovení diagnózy je třeba zdrženlivosti z důvodu stigmatizace. Je třeba počítat se zkušeností, neb...

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Skandinávský dům sídlí ve Zlatnické ulici 10 v Praze 1 v prostorách dánské firmy CoDan Agentura, kde se nachází i spřátelená kavárna Nordica a Škola skandinávských jazyků. Sdružení nemá v současné ...

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 2008. Novinkou bude přesunutí filmových promítání do pražského kina Atlas a zároveň brněnského kina Art. V Brně plánujeme pořádat i další akce, zejména přednášky. V roce 2009 dále hodláme pokračova...

Více

Patofyziologie

Patofyziologie 19. SIRS, SEPTICKÝ ŠOK, MODS SIRS= syndrom systémové zánětové odpovědi dysregulovatelný, delokalizovaný zánět pokud působí krátkodobě, organismus se s ním snadno vyrovná při dlouhodobějším působení...

Více

ACTA MEDICINAE 11/2014 Kompletní literatura Farmakologická léčba

ACTA MEDICINAE 11/2014 Kompletní literatura Farmakologická léčba MUDr. Jan Vachek Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK, Praha MUDr. Roman Staněk Urologické oddělení Slezské nemocnice Opava

Více

1. KOLO - page fedia.cz

1. KOLO - page fedia.cz Šrubařová Adéla Novotná Nela Košíková Tamara Hrňová Daniela Hauserová Štěpánka Vacíková Kateřina Marková Martina Bubníková Vendula Sviteková Zoja Konvičná Lucie Čevelová Sabina Podroužková Monika T...

Více