P R O P O Z I C E zimní části hry Plamen v uzlové a hadicové štafetě

Komentáře

Transkript

P R O P O Z I C E zimní části hry Plamen v uzlové a hadicové štafetě
P R O P O Z I C E zimní části hry Plamen v uzlové a hadicové štafetě
Cíl: získávat a upevňovat zručnost, systematicky pracovat s dětmi v průběhu celého roku.
Kategorie: dle Směrnice hry Plamen (mladší, starší)
Provedení disciplíny:
Družstvo tvoří 10 členů, lze soutěžit i s 5 členným družstvem.
Družstvo má možnost v každé disciplíně postavit dvě pětičlenné štafety.
Započítává se lepší dosažený čas.
Uzlová štafeta: viz Směrnice - vázání uzlů PÚ CTIF - úvaz na proudnici, lodní uzel,
tesařský uzel, plochá spojka, ZPV - zkracovačka.
Soutěžící si jednotlivé uzly vylosují před zahájením pokusu, na pokyn rozhodčího první
soutěžící přistoupí a uváže vylosovaný uzel, po uvázání uzlů soutěžící odstoupí, další člen
družstva přistoupí ke stojanu a uváže další vylosovaný uzel. Takto postupují až k poslednímu
členu, který po uvázání svého uzlu odstoupí za startovní čáru a tím je pokus ukončen.
Hadicová štafeta: 10 ks hadic C v kotouči, položených v řadě vedle sebe, první spojky
rozpojeny, druhé spojeny, třetí rozpojeny atd. až po 10 hadici, která je spojena.
Natočení spojek viz foto, postavení zubů libovolné.
Družstvo je na startovní čáře připraveno k provedení disciplíny, na pokyn rozhodčího
vyběhne první člen pětičlenného družstva k první rozpojené hadici, kterou spojí, druhou
hadici rozpojí a vrátí se zpět na startovní čáru, kterou proběhne. Tím dá pokyn k vyběhnutí
dalšímu členu, který spojí třetí hadici a čtvrtou rozpojí. Takto pokračují až k pátému členu,
který po rozpojení 10. hadice se vrací zpět a proběhnutím startovní-cílové čáry ukončí plnění
disciplíny hadicové štafety, a tím je ukončena doba měření dosaženého času.
Hodnocení:
- dosažený čas, k tomu se přičítají trestné sekundy
- za každý nesprávně uvázaný uzel: 15 s/tr.b. (pomoc i slovní jiným členem se hodnotí jako
nesprávně uvázaný uzel)
- předčasné vyběhnutí - plnění disciplíny(uzlová i hadicová štafeta) 15 s/tr.b. za každý případ
- za každé nesprávné spojení a nesprávné rozpojení hadice: 15 s/tr.b.
Družstvo, které bude startovat se dvěmi pětičlennými družstvy, nastupuje bezprostředně za
sebou. Každý člen družstva smí soutěžit pouze v jednom družstvu.
Dosažené umístění je hodnoceno v každé disciplíně zvlášť do okresního bodování hry
Plamen.
Zpracovala: Odborná rada mládeže, aktualizace k 26.1.2009.

Podobné dokumenty

Návrh OZ na VV OSH Praha

Návrh OZ na VV OSH Praha startéra soutěžící vybíhá, provede uvázání uzlů v libovolném pořadí a vrací se zpět za startovní čáru. Čas se měří od signálu startéra až do proběhnutí soutěžícího za startovní čáru. Poté soutěžící...

Více

Podzimní kolo hry plamen Branný závod

Podzimní kolo hry plamen Branný závod S nabíjením pomáhají rozhodčí, pokud je třeba, pozor na odjištění pojistky před střelbou, pokud vzduchovka pojistku má. Nikdy se se vzduchovkou neotáčet mimo vyznačenou palebnou zónu!! K2: Uzlování...

Více

Sbor dobrovolných Hasičů

Sbor dobrovolných Hasičů k vázání uzlu tesařského a úvazu na proudnici budou ležet na vyznačených čarách. Závodník si může zvolit otočení proudnice vlevo či vpravo. Závodníci se seřadí za startovní čáru, která je ve vzdále...

Více

Pravidla Zlatého uzlu

Pravidla Zlatého uzlu - lodní smyčka - dřevařská smyčka Z následujících 5 uzlů se budou vázat dva, které budou vyhlášeny v den soutěže: - rybářská spojka, - zkracovačka, - uzel dobrého skutku, - liščí smyčka - osmička U...

Více