Krystal Clear ™

Komentáře

Transkript

Krystal Clear ™
Krystal Clear ™
Model SF90220T
ZPROVOZNĚNÍ PÍSKOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY
4
2
3
1 1. Sestavte pískovou filtrační jednotku v souladu s dodaným návodem k použití.
2. Před zapnutím filtrační jednotky je důležité, aby čerpadlo a sací hadice byly dokonale
zavodněné. Pokud je v sací hadici nebo komoře čerpadla vzduch, není čerpadlo schopno
dosáhnout plného průtoku.
3. Nechte zaplavit filtraci vodou z bazénu skrze sací a vratnou hadici a proveďte základní
odvzdušnění systému.
4. Páku ventilu nastavte do polohy RECIRCULATE (OBTOK) a NEZAPÍNEJTE čerpadlo.
5. Odstraňte možnou vzduchovou kapsu ze sací hadice (1). Vyspádujte sací hadici od níže
položeného bodu k výše položenému bodu a tím vytlačte vzduchovou kapsu k okraji hadice
(buď 2 nebo 3, podle toho, co je výše). Vzduch pak odstraníte povolením příslušného
šroubení hadice (2 nebo 3). Šroubení opět utáhněte, jakmile z něj přestane unikat vzduch a
začne vytékat voda.
6. Odstraňte vzduchovou kapsu z čerpadla a 6-cestného ventilu tak, že povolíte šroubení
hadice na vstupu do ventilu (4). Nechte vzduch uniknout, a až bude ze šroubení unikat
pouze voda, šroubení opět utáhněte.
7. Nyní ZAPNĚTE čerpadlo a vyčkejte, dokud čerpadlo nedosáhne plného průtoku. To může
trvat cca minutu. Pokud se tak nestane, postup odvzdušnění zopakujte.
8. Po zavodnění a zprovoznění filtrační jednotky postupujte dále podle návodu, tj. proveďte
proplach a výplach pískové náplně.