Program - Collegium musicum

Komentáře

Transkript

Program - Collegium musicum
Orchestr Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
Collegium musicum
Vás srdeènì zve na
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
dne 22. listopadu 2010 v 19 hodin
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brnì
Program:
1. J.Massenet: Meditace
(1842 – 1912)
2. P.Mascagni: Andante sostenuto
(1863 – 1945)
3. M.Štìdroò: Modlitba za Austerlitz
(*1942)
4. F.Schubert: Psalm 23 „Gott ist mein Hirt“
(1797 – 1828)
5. F.Schubert: Mše G dur
(1797 – 1828)
6. W.A.Mozart: Ave verum corpus
(1756 – 1791)
7. G.F.Händel: Hallelujah
(1685 – 1759)
Dirigují:
Miloš Šmerda, Miroslav Tesaø a Dagmar Kolaøová
Sólisté:
Lenka Mlèochová – housle
Markéta Böhmová – soprán
Lubomír Smékal – tenor
Petr Kolaø – bas
Stanislava Syrková – varhany
Dómský komorní sbor
pøi ZUŠ se zamìøením
na církevní hudbu
Vstupné dobrovolné

Podobné dokumenty

popelka nazaretská

popelka nazaretská Svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov - Ponávka a

Více

2015 - Festival Forfest

2015 - Festival Forfest Støeda / Wednesday Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts 9.00 Muzeum Kromìøížska / Museum of Kromìøíž

Více

Nabídka zájmových kroužků a kurzů pro školní rok 2014/2015

Nabídka zájmových kroužků a kurzů pro školní rok 2014/2015 L.Rachùnková Køápek/M.Mlèochová R.Snopek Š.Majtnerová S.Jílek Š.Majtnerová J.Floreš J.Pršala F.Špaèek/M.Kovaøík P.Balijová B.Flasar B.Flasar A.Mandová T.Kostelníková T.Kostelníková

Více

obce Hněvotín listopad 2010

obce Hněvotín listopad 2010 svatým olejem (køižmem), bylo na nìm zapáleno kadidlo a byl okouøen, naèež byl oèištìn od oleje, pokryt plachtou, ozdoben kvìtinami a opatøen køížem a svícemi. Potom byla na novém oltáøi sloužena p...

Více

Phosphor(DE) Operabil Memotopia

Phosphor(DE) Operabil Memotopia Ignaz Schick – elektronika, gramofon

Více

Program koncertu - DS Vojan Libice nad Cidlinou

Program koncertu - DS Vojan Libice nad Cidlinou z opery „Hoffmanovy povídky“ Romance pro křídlovku a tenor Rozmilý slavíčku - píseň Jako pírko – duo pro dvě trubky Nella Fantasia – píseň z filmu „Mission“ Okolo Libice – směs lidových písní Libic...

Více