STAROVĚK

Komentáře

Transkript

STAROVĚK
STAROVĚK- UMĚNÍ
MEZOPOTÁMIE
jedná se o oblast nezi Eufratem a Tigridemmůžeme najít již v
J - SUMEROVÉ
S - AKKADOVÉ
5 000 let př. n. l.
Mezopotámie byla podle bible kolébkou světových dějin
nejstarší města- Erech
Ur
Akkad
Babylon
nálezy až ve 40.letech 20.st.
Sumerové nositeli kultury, Akkadové je přečíslili, nicméně jejich kulturní vliv nebyl
zdaleka takový
-země rozčleněna do městských států - vzájemné soupeření
ke sjednocení dochází až v 2000 př.n.l. - BABYLONSKÁ ŘÍŠE
DÍKY RŮZNÝM VLIVŮM, RŮZNÝCH NÁRODŮ I UMĚNÍ JE RŮZNORODÉ
hl. materiál cihla- pálená, nebyl tam kámen, proto CIHLA i glazované obklady/ velké
zvířecí mozaiky
vliv PERŠANŮ, ASYŘANŮ - různé formy a styly - EGYPT NAPROTI TOMU JEDNOTNÝ
VÝVOJ
absence kamene donutila Sumery k zastropení použít cihly ...KLENBA
SLOUP není tak konstrukčně důležitý jako v Egypt.architektuře
druhy staveb:
CHRÁMOVÉ STAVBY- dominanta ZIKKURAT- STUPŇOVITÁ STAVBA
na vrcholku CHRÁM-observatoř
PALÁC VLÁDCE
domy zdobené zlatem, emailem
Mezopotámie- otevřená poloha, proto dokonalý systém hradeb až 25m široké hradby
hl. město 3000 l.př.n.l. UR
o 1000 let později BABYLON
ASYŘANÉ města AŠÚR, NINIVE
MĚSTA ŠACHOVNICOVÝ PŮDORYS
po zničení NINIVE se centrem stává BABYLON, je spojen s významnými panovníky
M.říše
CHAMURAPI
NABOPALNESAR
NABUKADNESAR
V BABYLONU byl postaven snad největší Zikkurat, který opěvoval i Herodotos, za
ALEXANDRA Velikého byl však už v troskách...
obytné domy, budovali i inženýrské stavby- mosty, kanály, akvadukty
EGYPT
rozvíjel se v povodí NILU v délce 2000 km
svérázná kultura, nejvýraznější v době Starověku
rozdělen na Horní a Dolní Egypt
období:
PŘEDHISTORICKÉ do 3200př.n.l.
opevněná sídla, obytné stavby-netrvanlivé materiály
hrobní architektura
STARÁ ŘÍŠE 2700-2200př.n.l.
Abydos, Sakkara
první MASTABY, PYRAMIDY
MONUMENTÁLNÍ STAVBY
STŘEDNÍ ŘÍŠE 2200-1500př.n.l.
hl.město THÉBY
SKALNÍ CHRÁMY
NOVÁ ŘÍŠE 1500-1100př.n.l.
chrámové stavby KARNAK, LUXOR
1100-30př.n.l. obsazení EGYPTA / ŘÍMANY do architektury začínají pronikat jiné prvky
ARCHITEKTURA
HL. MATERIÁL - KÁMEN
zeď, sloup, pilíř, na ně TRÁM nikoli klenba
SLOUP
různé tvarosloví s patkou i hlavicí, ale mohou být i jednoduché,
palmové, papyrusové hlavice, hlavice zobraz. bohů
hroby, skalní chrámy
důležitá SOUMĚRNOST, NADMĚRNÉ MĚŘÍTKO
velký AMÓNŮV CHRÁM- THÉBY, dnešní KARNAK,LUXOR
Skalní chrám Ramese II.- ABÚ SIMBEL / 4 20m vysoké kolosy sedících faraónů/
po zatopení Asuánské přehrady musel být komplex přestěhován
CHrám královny HATSEPŠOWETY
věřili, že člověk bude po smrti žít dál, pokud zůstane zachována jeho tělesná schránka,
což vedlo k mumifikaci
dále faraóna obklopili vším co měl kolem sebe za života
PYRAMIDY
MASTABY neboli lavice
STUPŇOVITÉ PYRAMIDY
1. DŽOSEROVA PYRAMIDA vybudována Imhotepem, dvorním architektem a vezírem
nejznámější z komplexu pyramid jsou
CHEOPSOVA
CHEFUVOVA
MIKERINOVA
PYRAMIDA
SOCHAŘSTVÍ
3 hlavní principy:
koncepční realizmus
frontální zobrazení- hlava,ruce,nohy / z profilu
tělo, ramena, oko / z předu-an fasu
hieratická perspektiva - panovník největší, otrok nejmenší
tvořili jak TROJROZMĚRNÉ OBJEKTY tak RELIÉF
PORTRÉTNÍ REALIZMUS- sarkofágy faraónů
až NATURALIZMUS
MALBA
RELIÉF plastický , používaný pro modelaci
malba komponovaná do pásů,
vypráví děje, příběhy, běžné činnosti, zdobí stěny chrámů a hrobek
kolorovaná obrysová kresba
- opět dodržování všech tří principů
na vápenný podklad - používali TEMPEROVOU TECHNIKU
jen pojidla se během doby měnila arabská guma a bílek nahradil včelí vosk tím se
malovalo za tepla
BAREVNÝ SYMBOLISMUS:
ŽLUTÁ- zlatá- věčnost
ČERVENÁ- život
MODRÁ - vlasy bohů
ZELENÁ - mládí
BÍLÁ - světlo
ČERNÁ - zemi
REZAVÁ - písek pouště a neplodnost
muži- tmavohnědá, ženy- žlutá

Podobné dokumenty

Mezopotámie

Mezopotámie Architektura V Mezopotámii byl vždy nedostatek kamene i dřeva, pro stavbu velkých budov se proto užívaly nepálené cihly. V suchém klimatu Mezopotámie měl tento materiál více než dostatečnou výdrž,...

Více

Staroorientální despocie Rozkládá se v dlouhém pruhu, kopíroval

Staroorientální despocie Rozkládá se v dlouhém pruhu, kopíroval - rozšiřuje se užívání železa, úpadek Cu dolů → musel z obyčejných otroků vytvořit armádu, odražení mořských národů, poté jim daroval jako jediný panovník svobodu a půdu X sílí ekonomický úpadek→ r...

Více

ORGANIZACE ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY OA4 – 27. 5 - sss-ou

ORGANIZACE ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY OA4 – 27. 5 - sss-ou ORGANIZACE ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY OA4 – 27. 5. 2013 (multimediální uč.č.2, zázemí v masérně 2) Předseda: Místopředseda: Třídní učitel:

Více

Formica® Collection Availability Programme

Formica® Collection Availability Programme The choice of surface finish is important functionally as well as aesthetically. The following textures are ideally suited to vertical and light-duty horizontal applications, where the laminate wil...

Více

Ježíš řekl svým učedníkům: „Není možné, aby nepřišla

Ježíš řekl svým učedníkům: „Není možné, aby nepřišla „Jdi se nejprve smířit se svým bratrem!“ Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘ Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán so...

Více