Souhrnné informace k letnímu táboru v Era světě: Novinářem v

Komentáře

Transkript

Souhrnné informace k letnímu táboru v Era světě: Novinářem v
Souhrnné informace k letnímu táboru v Era světě: Novinářem v Praze
(27. 7 – 1. 8. 2014)
Obsahové zaměření tábora
Během tábora Novinářem v Praze budeme s vašimi dětmi psát články, fotit a natáčet. Navštívíme
zajímavá místa a mediální instituce, budeme pořizovat rozhovory se zajímavými osobnostmi, ankety
a reportáže. Rozdělíme se do redakcí, vytvoříme si vlastní blogy, které budeme průběžně doplňovat
o nové „úlovky“. Budeme soutěžit o vítězství v celotáborové novinářské hře i v individuálních
soutěžích.
Společně se budeme bavit o tom, jak média pracují a co všechno jejich produkci ovlivňuje. Mnohé si
v praxi vyzkoušíme. Dětem vysvětlíme, jak vznikají noviny i televizní vysílání; upozorníme je také na
možná rizika spojená s internetem a sociálními sítěmi. Chtěli bychom přimět Vaše děti, aby o médiích
přemýšlely a zároveň je podpořit v jejich kreativitě a tvůrčí činnosti. Některé z nich se možná chtějí
stát dobrými novináři. Podpoříme je. Chtějí umět lépe fotit a psát? Pomůžeme jim. Chtějí užít prima
prázdninový týden plný akce a legrace? To se určitě podaří!
Produkce tábora:
Era svět ve spolupráci s Centrem mediálního vzdělávání (www.medialni-vzdelavani.cz)
Termíny a časy konání tábora:
Od neděle 27. 7. 2014 do pátku 1. 8. 2014
Rozvrh dne:
7:00
7:30
8:00
8:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 17:30
17:30
18:00
19:00 – 19:30
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00
budíček
odjezd z místa ubytování do Era světa
snídaně v Era světě
dopolední táborový program
oběd
odpolední táborový program
odjezd na večeři
večeře
odjezd na místo ubytování
osobní volno + večerní program
klid na pokoji, hygiena
večerka
Místo konání
Era svět, Jungmannovo náměstí 767/ 6, Praha 1
www.erasvet.cz/prostor
tel. recepce: 224 284 568
MHD: metro linka A, B stanice Můstek
1
Bezpečnost
O vaše děti se budou po celou dobu starat zkušení pedagogičtí pracovníci a bude zde přítomen
zdravotník.
Každé dítě má k dispozici uzamykatelnou skříňku přímo v prostoru Era světa, kde doporučujeme
uschovávat veškeré cenné věci.
Stravování
Stravování je zajištěné formou teplých obědů a večeří na centrále ČSOB v Radlicích. Snídaně budou
děti dostávat přímo v Era světě. V místě je i možnost zakoupit si svačinu v kavárně Era světa, kde jsou
v nabídce studené obložené sendviče, koláče a saláty. Pitný režim zajišťujeme formou pitné vody či
vody ochucené ovocnou šťávou po celou dobu pobytu.
Ubytování pro děti
Ubytování je zajištěno na ubytovně ČSOB (U Průhonu 56, Praha 7 - Holešovice) ve dvoulůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Úhrada poplatku za stravování
Cena za stravování jednoho dítěte na táboře je 900,- Kč. Tuto částku prosím uhraďte bankovním
převodem na účet 255160735/0300 (variabilní symbol – osobní číslo platícího zaměstnance ČSOB)
nejpozději do 25. dubna 2014.
Kontaktní osoba
V případě dotazů, nahlášení neočekávané absence či jiných podnětů se, prosím,
s důvěrou
obracejte
na
naši
kolegyni
Michaelu
Krebsovou,
(telefonní číslo: +420 603 800 683, e-mail: [email protected]).
Seznam nezbytných dokumentů a úkonů
Dodání následujících dokumentů je nezbytnou podmínkou účasti dětí na táboře:
1.
2.
3.
4.
Přihláška k účasti na letním táboře
Prohlášení zákonného zástupce o aktuálním zdravotním stavu dítěte „bezinfekčnost“
Potvrzení ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte
Dítě musí mít po celou dobu pobytu u sebe kopii kartičky zdravotní pojišťovny
2
5. Souhlas rodičů se samostatným odchodem dítěte (v případě neudělení tohoto souhlasu
bude dítě předáno pouze zákonnému zástupci dítěte)
Dále je potřeba uhradit poplatek za stravné, ostatní náklady jsou pro zaměstnance zdarma.
Stručný program tábora: Novinářem v Praze
Neděle - 27. 7.
 Příjezd do Era světa mezi 17 až 18 hodinou
 Večeře
 Ubytování
 Seznámení
Pondělí - 28. 7.
 Představení, seznámení, organizace, pravidla tábora
 Rozdělení dětí do jednotlivých redakcí – jak redakce v různých mediálních organizacích
fungují, dělba práce, vytvoření redakčního prostředí v Era světě
 Oficiální vyhlášení táborových soutěží
 Jak vytvořit a editovat vlastní (redakční) blog: tvorba vlastního blogu
Úterý - 29. 7.
 Média a společnost (jak přemýšlet o médiích a proč)
 Žurnalistika a povolání novinář, zpravodajství vs. publicistika
 Jak napsat a zpracovat: zprávu, anketu, rozhovor, (foto)reportáž
 Práce v terénu, sběr materiálu (anketa)
 Editace blogů
Středa - 30. 7.
 Fotografování – historie fotografie „letem světem“, základy pořizování fotografií
 Fotografování – praktická cvičení v terénu, sběr materiálu, úprava fotografií
 Editace blogů
Čtvrtek 31. 7.
 Opakování: Jak napsat a zpracovat: rozhovor, (foto)reportáž
 TV studio – pojďme si zkusit práci hlasatelů a moderátorů
 Exkurze v ČT – Zpravodajství a Nová média
 Rozhovor s osobností ze světa médií/reportáž/fotoreportáž z exkurze
 Editace blogů
Pátek - 01. 8.
 Zpracování rozhovoru/reportáže/fotoreportáže
 Dokončování redakčních blogů, úprava a výběr fotografií a článků pro novinářské soutěže
 Prezentace jednotlivých redakcí a jejich činnosti (slideshow/plakát s táborovou tematikou,
prezentace blogu a vybraných fotografií)
 Vyhlášení výsledků soutěží, předání cen, závěrečný večírek
 Prezentace před rodiči a prostřednictvím on-line přenosu
3

Podobné dokumenty