Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje

Komentáře

Transkript

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje
NEDĚLNÍ STRÁNKA
z farnosti sv. Cyrila a Metoděje
22. července 2007
16. neděle v mezidobí
Pořad bohoslužeb:
Kostel sv. Cyrila a Metoděje:
www.farnost-karlin.org
Kaple sv. Vojtěcha – Balkán
29/ 2007
Ne: 09.00 h;
18.30 h
Po, St, Čt, Pá, So: 18.30 h
Ne: 10.30 h
So: 17.30 h
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z nedělní liturgie:
Bože, buď stále s námi, a když náš voláš, abychom ti celým svým životem
sloužili, rozmnož v nás víru, naději a lásku, abychom věrně plnili tvá
přikázání.
1. čtení: Gn 18, 1-10a
Hospodin se zjevil Abrahámovi v Mamreově doubravě, když seděl za
největšího denního parna u vchodu do stanu. Když totiž zdvihl své oči a
podíval se, hle – stáli před ním tři muži.
Odpověď k žalmu:
Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách.
2. čtení: Kol 1, 24-28
Svatý Pavel píše: „Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, protože tím na
svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap; má
z toho prospěch jeho tělo, to je církev.“
Evangelium: Lk 10, 38-42
Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem
Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a
poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a
řekla: ”Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat
samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!” Pán jí odpověděl: ”Marto, Marto!
Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba.
Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.”
Svátky v týdnu
23. července – pondělí sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
25. července – středa sv. Jakuba, apoštola
26. července – čtvrtek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
O odpočinku a dovolené
Během nedělní promluvy před modlitbou Anděl Páně v italských
Dolomitech Benedikt XVI. zdůraznil, že „náš obdiv k přírodním krásám
se snadno mění na modlitbu“. O reflexi této myšlenky hovoří pro
Vatikánský rozhlas Mons. Gianfranco Ravasi, prefekt Ambrosiánské
knihovny:
Chtěl bych začít u výroku anglického spisovatele Chestertona, který v
jedné své knize řekl: „Svět zanikne nikoli pro nedostatek divů, ale pro
nedostatek obdivu“. Lidství může ve své hloubce a identitě v určitém
okamžiku zaniknout, když už nebude mít schopnost žasnout a rozjímat.
Zejména v náboženském patření je totiž tím nejdůležitějším umění spatřit
v celku kosmu – ne náhodou říkáme kosmos, což je řecké slovo,
znamenající „řád“ – spatřit v něm transcendentní poselství, dokázat nalézt
stopy Stvořitele. A nevyhnutelným požadavkem tohoto patření je úžas.
Benedikt XVI. prožívá období odpočinku, ale připomíná nám, že
dovolená neznamená absenci či ztrátu sebe sama…
Ovšem. Rovnou můžeme říci, že slovo dovolená, italsky vacanza, je z
latinského slovesa „vacare“, které svým vlastním významem neodkazuje
do prázdna, do vakua, ale odkazuje spíše na závazek, „oddanost něčemu“.
Snad právě v tomto světle máme znovu i my objevit, kdy jsme především
pokoušeni mít dovolenou, která neimituje nic jiného než chaos, shon a
ruch pracovní doby, jak je známe. Pomysleme např. na ty, kteří vyrážejí k
odpočinku do přímořských letovisk, která vlastně nejsou ničím jiným než
reedicemi všeho toho ruchu a shonu života ve městech. Místo toho je
dobré vzpomenout na horské vrchy, které jsou symbolicky významnější;
je stále znovu třeba objevovat svou schopnost vstoupit do vlastního nitra.
Modlitba po svatém přijímání
Pro tvou lásku tě prosím, Pane Ježíši Kriste, ať přijímání Eucharistie
není mým odsouzením, ale mou ochranou a lékem pro duši i pro tělo.
NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,
Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu: 0194495856 / 0300
Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.
Email: [email protected]; [email protected]

Podobné dokumenty

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Více

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje NEDĚLNÍ STRÁNKA z farnosti sv. Cyrila a Metoděje 25. srpna 2007 21. neděle v mezidobí Pořad bohoslužeb: Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.org Kaple sv. Vojtěcha – Balkán

Více

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje traumata, pak se mohu domnívat, že všude, kde vidím nějaké utrpení – v sobě nebo ve svých bratrech a sestrách – vidím jeho. Každá fyzická, mravní či duchovní bolest mi připomíná jeho, je jednou z j...

Více

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje

Nedělní stránka - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje NEDĚLNÍ STRÁNKA z farnosti sv. Cyrila a Metoděje 1. října 2006 26. neděle v mezidobí Pořad bohoslužeb: Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.org Kaple sv. Vojtěcha – Balkán

Více

Beverly Park - Kanaryservis

Beverly Park - Kanaryservis Rodinný pokoj: vybaven shodně jako standardní pokoj, ale je prostornější a má dvě ložnice. Balkon nebo terasa s výhledem na moře (příplatek uveden v ceníku). Max. obsazenost – 4 osoby.

Více

Rádiové dálkové ovládání

Rádiové dálkové ovládání Autorizovaný prodejce Magnetek

Více

NOVÉNA ODEVZDANOSTI

NOVÉNA ODEVZDANOSTI náruči na druhý břeh jako dítě, které spí v matčině náruči. To, co působí zmatek a velmi ti škodí, je tvoje zbytečné rozumování a přemýšlení po svém, tvoje nápady a vůle poradit si sám za každou ce...

Více