mapa marketingových komunikací

Komentáře

Transkript

mapa marketingových komunikací
MAPA
MARKETINGOVÝCH
KOMUNIKACÍ
Asociace POPAI CENTRAL EUROPE vydává ve spolupráci s dalšími oborovými asociacemi aktualizovanou verzi komplexní mapy marketingových komunikací s detailním dělením podlinkových aktivit.
Cílem projektu je vytvořit spolehlivý a ověřený materiál, který je zaštítěn oborovými asociacemi
a deklarován tak odbornou veřejností za kompletní a reprezentující současný stav a strukturu
marketingových komunikací na našem trhu. Materiál slouží především pro účely komerčního
a univerzitního vzdělávání.
Dr. Daniel Jesenský, Prezident POPAI CE
Ing. Daniela Krofiánová, General Manager POPAI CE
MAPA
MARKETINGOVÝCH
KOMUNIKACÍ
NADLINKOVÉ AKTIVITY (ATL)
REKLAMA (MASMÉDIA)
TELEVIZE, TISK, RÁDIO, OUTDOOR, KINO, INTERNET
PODLINKOVÉ AKTIVITY (BTL)
SALES
PROMOTION
EVENT
MARKETING
SPONZORING
DIRECT
MARKETING
HUMANIZOVANÉ SALES PROMOTION
Ochutnávky
(Osobní komunikace)
Sampling
Prezentace v místě prodeje
Merchandising
Mystery shopping
Road shows
NEHUMANIZOVANÉ SALES PROMOTION
POP/POS nosiče
TRADIČNÍ A DIGITÁLNÍ
Akce, slevy, letáky, kupóny
(Zprostředkovaná komunikace)
Věrnostní systémy
Direct marketing v místech prodeje
Hry a soutěže
Reklamní dárky a předměty (3D reklama – on-pack, in-pack, prémie)
Komunikace prostřednictvím obalů
In-store rádio
Aroma marketing
Ostatní aktivity v místě prodeje
Konference, semináře, školení
Street show/prezentace
Kulturní a společenské akce
Sportovní akce
Firemní akce
Sponsorship – týmy, sportovci – individuální, sportovní akce
Event marketing
Naming rights - venue
Hospitalita
Interní komunikace
Aktivační programy
Mediální aktivace
Branding
Direct mailing
Direct e-mailing
Telemarketing
SMS/MMS marketing
Telemarketing
Neadresná/poloadresná distribuce
Data management
PUBLIC
RELATIONS
VELETRHY
A VÝSTAVY
B2B (Business)
B2C (Customers)
Specializované veletrhy
Kontraktační veletrhy
Prezentace firem v rámci odborných konferencí a seminářů
Specializované nákupní dny
Prodejní výstavy
Klubové akce
DĚLENÍ TRADIČNÍCH
POP/POS NOSIČŮ
ROZDĚLENÍ DLE FUNKCE
PREZENTAČNÍ
imageové
ROZDĚLENÍ
DLE MÍSTA NASAZENÍ
OUTDOOR – venkovní
PRODEJNÍ
INDOOR – vnitřní
ROZDĚLENÍ DLE TYPU
IN-STORE
(na prodejních plochách
prodejen a provozoven služeb)
PODLAHOVÉ
stojany, poutače, paletové ostrovy
a dekorace, modely výrobků, podesty,
promostolky, podlahová grafika, shop
in shop atp.
REGÁLOVÉ
nadregálové a regálové dekorace
a poutače, děliče, info lišty, zahušťovače, vymezovače, traye, prezentéry,
držáky vzorků, podavače, wobblery,
toppery, stoppery, portály a přemostění, parazitní a cross category druhotné
regálové displaye atp.
K POKLADNÁM
stojáky a dispensery, mincovníky,
držáky letáků, poutače, grafika
na pokladních pásech, oddělovače
nákupů atp.
NÁSTĚNNÉ
displaye a poutače nástěnné
a závěsné, poster rámy, světelné
reklamy, vlajky atp.
VÝLOHOVÉ
polepy výloh, rámy na plakáty, modely
a poutače, výlohové stojany a displaye
atp.
OSTATNÍ
dekorace vstupních bran a turniketů,
reklama na nákupních košících
a vozících, slunečníky, ohraničení
ploch, nafukovadla, okenní grafika,
tradiční POP/média s digitálními
a interaktivními prvky atp.
OSTATNÍ
( v prostředí pohostinských
zařízení, sportovišť, turistických
center, nádraží a pod.)
ROZDĚLENÍ
DLE ÚČELU
CELKOVÝ KONCEPT / DESIGN
PRODEJNÍCH MÍST
POJETÍ PRODUKTOVÝCH
KATEGORIÍ
SOLITÉRNÍ MÉDIA PRO
PRODUKTY A ZNAČKY
ROZDĚLENÍ
DLE DOBY NASAZENÍ
KRÁTKODOBÉ
dočasné, do 2 měsíců
STŘEDNĚDOBÉ
semi-permanentní, 2–12 měsíců
DLOUHODOBÉ
permanentní, nad 12 měsíců
DĚLENÍ DIGITÁLNÍCH
POP/POS NOSIČŮ
ROZDĚLENÍ
DLE MÍSTA NASAZENÍ
ROZDĚLENÍ
DLE DOBY NASAZENÍ
OUTDOOR – venkovní
KRÁTKODOBÉ
dočasné, do 2 měsíců
INDOOR – vnitřní
IN-STORE
(na prodejních plochách
prodejen a provozoven služeb)
OSTATNÍ
( v prostředí pohostinských
zařízení, sportovišť, turistických
center, nádraží a pod.)
STŘEDNĚDOBÉ
semi-permanentní, 2–12 měsíců
DLOUHODOBÉ
permanentní, nad 12 měsíců
ROZDĚLENÍ DLE TYPU
SÍŤOVÉ
SOLITÉRNÍ
ROZDĚLENÍ
DLE FUNKCE
PREZENTAČNÍ
PRODEJNÍ
EDUKATIVNÍ
ROZDĚLENÍ
DLE ÚČELU
KOMPLEXNÍ KONCEPT
PRODEJNÍCH MÍST
V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH
PRODUKTOVÝCH KATEGORIÍ
SOLITÉRNÍ MÉDIA PRO
PRODUKTY A ZNAČKY
INTERAKTIVNÍ
PASÍVNÍ
PARTNEŘI
A SPOLUAUTOŘI
PROJEKTU
Asociace 3D reklamy – A3DR
Aktivační agentury AKA
Konzultováno uznávanými odborníky na marketingovou komunikaci.
POPAI CENTRAL EUROPE
[email protected]
www.popai.cz

Podobné dokumenty

SJEDNOCENÁ TYPOLOGIE POP/POS médií v maloobchodě 2010

SJEDNOCENÁ TYPOLOGIE POP/POS médií v maloobchodě 2010 produktů v místě prodeje pro propagaci určitého výrobku nebo výrobkového sortimentu • Přehled POP/POS prostředků obsahuje kromě názvů také zkratku nosiče, dostupné formáty a krátký popis (např. sta...

Více

Jsme výrobci nápadů - O Sprint Trading sro

Jsme výrobci nápadů - O Sprint Trading sro Překvapte a pobavte originálním designem na míru, nečekanou přidanou hodnotou a úspěšně tak oslovte Vaši cílovou skupinu. Vyrobíme širokou paletu nápaditých předmětů: Cool gadgets, hry, sedací náby...

Více

přihláška do soutěže

přihláška do soutěže (Potraviny a nápoje využité pro účely 3D reklamy, předměty související s kuchyní, vařením a konzumací, 3D reklama pro oblast HOREKA.) Volná kategorie (3D reklama, kterou nelze zařadit do některé z ...

Více

Kontinentální postele Spirit Formát: PDF Velikost: 4.38 MB

Kontinentální postele Spirit Formát: PDF Velikost: 4.38 MB Matrace (II. vrstva - „hlavní“ matrace) Hlavní matrace tvoří střední díl postele, podpírá tělo a udržuje páteř v optimální poloze. Zároveň se přizpůsobuje potřebám jeho jednotlivých partií (úleva ...

Více

Baileys podpořilo prodej stylově pomocí vany

Baileys podpořilo prodej stylově pomocí vany jako v řebříčku důležitosti, na třetím místě se však umístily ochutnávky a předváděcí akce následované paletovými ostrovy, dekoracemi a bránami.

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK ITALSKÉ MATRACE NEJVYŠŠÍ KVALITY

MALOOBCHODNÍ CENÍK ITALSKÉ MATRACE NEJVYŠŠÍ KVALITY Cena se počítá jako součin příslušného koeficientu a rozměru matrace. Příklad: cena rozměru matrace 120 × 200 cm se vypočítá 120 × 200 × příslušný koeficient. S příplatkem 14% - pro ostatní nezaokr...

Více