univerzální kotvící prvek ocelového sloupku zábradlí pro

Komentáře

Transkript

univerzální kotvící prvek ocelového sloupku zábradlí pro
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ DETAILY V OBRAZE
Část 4, Díl 6, Kapitola 2, str. 1
Díl 6, Kotvení
UNIVERZÁLNÍ KOTVÍCÍ PRVEK OCELOVÉHO
SLOUPKU ZÁBRADLÍ PRO SHROMAŽĎOVACÍ
PROSTORY A OBYTNÉ STAVBY
Při samotné projektové přípravě stavby se zpravidla
dívá na estetickou hodnotu zábradlí, i když se nezapomíná ani na jeho základní bezpečnostní funkci.
CHARAKTERISTIKA
Zábradlí – konstrukce ohraničující balkón, lodžii,
schodiště, na volných koncích sloužící k uživatelské
bezpečnosti – zamezení pádu osob i předmětů.
Nosná konstrukce zábradlí – nosná část zábradlí nese výplň zábradlí a plní statickou funkci. Musí
být správně nadimenzovaná s ohledem na možné zatížení. V případě plného např. betonového
zábradlí plní nosná konstrukce zároveň funkci výplně zábradlí.
Specifickým problémem je výška a typ použitého zábradlí z pohledu ochrany před pádem osob
a věcí.
KOTVENÍ ZÁBRADLÍ
Kromě zabezpečení požadované výšky zábradlí je
potřebné během celé doby užívaní zajistit spolehlivé kotvení zábradlí bez rizika jeho porušení s následkem pádu jeho součásti, věcí, nebo osob.
Způsob kotvení
Kotvení může být řešeno z horní, z boční části, ve
výjmečných případech zespodu balkónové nebo
schodišťové desky.
a) Nejčastěji se uplatňují kotvení zábradlí shora.
Nevýhodou uvedeného řešení je:
– zmenšení šířky většinou u schodišťového
ramene,
– narušení rovinné souvislosti hydroizolační
vrstvy balkonu, lodžií, teras a pod.
Kotvení se může realizovat:
– vložením kotvícího prvku při realizaci nosné
konstrukce balkonů, lodžií nebo schodišťových desek, s možností přikotvení s ocelovou
výztuží s možností úpravy hydroizolace při jejím uložení,
– ukotvením zábradlí na nosnou konstrukci na
již realizovanou hydroizolaci. Vodotěsnost
kotvících otvorů přes hydroizolaci se zabezpečí vodotěsným polyuretanovým tmelem
U 500 alternativně silikonovým tmelem.
Důkladně nanesený tmel do převedených otvorů
zabezpečí dostatečnou dlouhodobou vodotěsnost
spoje.
b) Kotvení z boční strany
Kotvení zábradlí z boku odstraňuje uvedené
nedostatky kotvení shora. Vyžaduje však náročnejší řešení sloupků zábradlí.
c) Kotvení zespodu
Kotvení zespodu se uplatňuje ve výjimečných
případech kotvení zábradlí na balkonovou desku. Je náročné na tvar a realizaci kotvícího prvku. Zábradlí více lodžií a balkonů je možné kotvit i do obvodové stěny. Řešení má jistou výhodu ve statickém odlehčení samotné balkonové
desky. Účinek tohoto kotvení je potřebné staticky propočítat.
Výrobek musí být před použitím správně určen, za
jakých podmínek sa dá kotvící prvek uplatnit.
Způsoby použití KP:
1. KP osazený před betonáží KP-N
2. KP osazený před betonáží s možností napojení
na izolace KPi-N
3. KP osazený do vyzrálého betonu pomocí Hilti
kotev KP-R
říjen 2007

Podobné dokumenty