(Microsoft PowerPoint - Genzyme \372vod 12.3.2007.ppt)

Komentáře

Transkript

(Microsoft PowerPoint - Genzyme \372vod 12.3.2007.ppt)
Konference „Příležitost pro Prahu“
Kurzy Molekulární
Medicíny na 1. LF UK
Insert Picture Here
Vzájemně výhodné partnerství
akademické a komerční sféry
Jiří Heřmánek
GM SCE
12.03.2007
1
Proč právě Genzyme?
Firma založena na rozvoji biotechnologií a jejich aplikaci pro
léčbu vzácných dědičných poruch metabolismu:
Založení firmy r. 1981 – vědci z MIT a Harvardu + manažeři z farma
průmyslu
Uvedení na trh preparátu Ceredase (Cerezyme) v r. 1991
První kauzální léčba Gaucherovy choroby (enzymatická substituční terapie)
Ověření životnosti nové strategie – vysoce inovativní biotechnologické preparáty
pro velmi vzácné nemoci („orphan / ultra-orphan“)
Zastoupení v ČR od r. 2001
2006 - 3. největší biotechno(farmako)logická firma
Roční obrat >3 miliardy USD
> 8,500 zaměstnanců
> 60 zemí světa
Firma přímo zastoupena na českém trhu:
Znalost místního prostředí
První konzultant Genzyme později úspěšně zvládl metodiku strukturálních
projektů EU
Šéf regionálního zastoupení bývalý vědecký pracovník
2
Co nabízíme?
Know-how nabyté během >25leté zkušenosti v
oboru:
Inovativní technologie
Aplikace výsledků základního výzkumu v praxi
Přerod malé inovativní start-up společnosti v globálně úspěšnou
firmu
Zázemí jedné z největších biotechnologických firem:
Interní experti z oblasti výzkumu, vývoje, výroby, managementu:
David Meeker, president LSD
Hans Schikan, vicepresident LSD
Peter Wirth, vicepresident business development
Carlo Incerti, vicepresident clinical research Europe
Erik Tambuyzer, vicepresident corporate affairs
3
Co nabízíme?
Zázemí jedné z největších
biotechnologických firem:
Výzkumné, vývojové a
výrobní kapacity v Evropě
i USA:
Geel (Belgie)
Naarden (Holandsko)
Waterford (Irsko)
Haverhill (Anglie)
Cambridge (Anglie)
Cambridge (MA, US)
Framingham (MA, US)
4
Co očekáváme?
Výchova specialistů pro moderní bio-medicinský výzkum,
vývoj a jeho aplikaci v léčbě „kvalifikovaní“ partneři pro
Genzyme v oblasti:
Výzkumu a vývoje nových preparátů (základní výzkum, vývoj, preklinické a klinické testování, dlouhodobé sledování, etc.)
Diagnostiky a optimální terapie vzácných dědičných metabolických
poruch
Posuzování přínosnosti inovativních léků při stanovení jejich adekvátní
ceny a úhrady
„Good corporate citizenship“ = investice do rozvoje místní
vědy a ekonomiky
Osobní pocit prospěšnosti / užitečnosti
5
Společný cíl…
1991
2001
1981
6