Úprava slané vody Treatment of salt water

Komentáře

Transkript

Úprava slané vody Treatment of salt water
Úprava slané vody
Treatment of salt water
18
• Autochlor – zařízení na sanitarizaci vody v bazénech
• Autochlor – sanitization unit for pool water
Úprava bazénové vody elektrolýzou slané vody – dochází k uvolňovaní
volného chlóru a k okamžité dezinfekci. Tímto způsobem ošetřena voda
nezapáchá chemikáliemi, protože systém zabraňuje vzniku chloraminu,
který je příčinou nepříjemného zápachu.
Voda v bazénu by měla být mírně slaná: 3–4 gramy na litr vody.
Z této soli vytvoří systém Autochlor chlór díky štěpení molekul soli
(NaCl), které se rozdělí na sodík (Na) a chlór (Cl). Této reakce je
dosaženo nízkým napětím v nerozpustných titanových elektrodách.
Životnost až 12 000 provozních hodin.
The pool water is treated by electrolysis of salt water. The
electrolytic reaction releases free chlorine that immediately
disinfects the pool. The system prevents the smell of chemical
products since it eliminates the chloramine which produces foul smell.
The water in your pool should be sligthly salted: 3–4 gr per liter of
water. With this salt, the Autochlor systems generates chlorine by
means of the separation of salt (NaCl) molecules, which split into
Sodium (Na) and Chlorine (Cl). This is achieved by applying a low
tension electric current on dissoluble Titanium electrodes.
Life time up to 12 000 working hours.
Upozornění: Při použití Systému Autochlor nesmí být v bazénu
přítomnost žádné nerezové časti (pouze titan), protože při spuštění
by mohlo dojít k okamžité korozi.
Warning: Do not use any stainless steel equipment and parts in the
pool water as corrosion would occur immediately. Titanium is safe
to use in the pool water treated by Autochlor.
Autochlor Mini RP7
• Autochlor RP7
• Autochlor RP7
Zařízení se změnou polarity (reversní)
Zdroj napětí – transformátor
Rozsah salinity: 4 500–6 500 mg/l
Zařízení automaticky odstraňuje nárůst vápence a snižuje tak nároky
na údržbu až o 95 %
Reverse Polarity (reduced maintenance)
Powered by Transformer Power Supply
Salinity range: 4 500–6 500 mg/l
The Reversing action de-scales the build-up of Calcium and reduces
Electrode cleaning maintenance by 95 %
Produkce plyn. chlóru
Chlorine gas Equivalent
Spotřeba el. energie
Input AP Power Consumption
Průtok vody
Water Flow
Rozměry (balení)
Dimension (Packaged)
Hmotnost
Weight
gram./hod
kW
litr/min
d x š x v (cm)
kg
RP7
7
0,10
200–400
39 x 19 x 30
5,5
AC20SMC
20
0,25
200–400
48 x 35 x 17
4,5
AC30SMC
30
0,33
200–400
48 x 35 x 17
4,5
Model
Autochlor AC20SMC, AC30SMC
• Autochlor AC20SMC, AC30SMC
• Autochlor AC20SMC, AC30SMC
Možnost změny polarity (reversní) – automat. odstraňuje nárůst
vápence a snižuje nároky na údržbu až o 95 %
Zdroj napětí – Switch Mode Power Supply (SMPS)
Bipolární elektroda s kvalitním potahem desek zvyšujícím její životnost
Rozsah salinity: 4 500–35 000 mg/l
Reverse Polarity (reduced maintenance) – the reversing action descales the build-up of Calcium and reduces Electrode cleaning
maintenance by 95 %
Powered by Switch Mode Power Supply (SMPS)
Bipolar Electrode and superior Coating of Electrodes extends Electrode
life
Salinity range: 4 500–35 000 mg/l
Auto Chlor | Auto Chlorine
292
cena Kč
9310008
B
RP7 – do 24 m³ (samočistící elektrolytická nádoba)
RP7 – up to 24 m³ (electrolysis selfcleaning vessel)
93120020
B
AC20SMC – do 90 m³ vnitřní, 80 m³ venkovní bazén (samočistící elektrolytická nádoba)
AC20SMC – up to 90 m³ indore, 80 m³ outdore swimming pool (electrolysis selfcleaning vessel)
1
3,20
30 697,-
93120030
B
AC30SMC – do 140 m³ vnitřní, 130 m³ venkovní bazén (samočistící elektrolytická nádoba)
AC30SMC – up to 140 m³ indore, 130 m³ outdore swimming pool (electrolysis selfcleaning vessel)
1
3,20
37 085,-
1
8,80
16 450,-
€

Podobné dokumenty

Úprava vody Water treatment

Úprava vody Water treatment Aqua-Sky, pH Control Station – water treatment Aqua-Sky reduces the need for chemicals to the minimum. It is combined with an automatic pH Control system which enables you to automatically and cont...

Více

Katalog AUTOCHLOR - AutoCHLOR

Katalog AUTOCHLOR - AutoCHLOR SMC Series Elektrolýza slané vody/Generátor chlóru • Zařízení se změnou polarity (reversní) • Zařízení automaticky odstraňuje nárůst vápence a snižuje tak nároky na údržbu až o 95 % • Zdroj napět...

Více

Poloautomatické dávkovaăe / Semi

Poloautomatické dávkovaăe / Semi u‰etfií 75–95 % potfiebn˘ch chemikálií k o‰etfiování bazénové vody. Do bazénu budete pfiidávat pouze 1 gram chlóru na m3 vody kaÏd˘ch 15 dní a voda zÛstane v perfektním stavu a bez zápachu chloru. Cel˘...

Více

newsletter 2015-01-16 03.cdr

newsletter 2015-01-16 03.cdr please be also noted that the Indian offices will be closed on below dates due to a Hindu festival Makar Sankranti. We expect that the terminal and CFS operations might be limited during this holid...

Více

huStý gel huStý gel thick gel

huStý gel huStý gel thick gel Effectively removes rust and limescale, eliminates odour, leaves the toilet clean and fresh. This powerful toilet cleaner effectively removes insoluble sediments of both organic and inorganic origi...

Více

FOTBALOVÉ ZBOŽÍ Údržba kopaček: Delší životnost

FOTBALOVÉ ZBOŽÍ Údržba kopaček: Delší životnost radiátoru, u zdroje přímého tepla, na slunci apod. Povrch musí usychat pozvolna - zevnitř ven, jinak může dojít k popraskání a zatvrdnutí povrchu. Tím se také sníží životnost obuvi. 3. Kopačk...

Více

BRUTHANS, J. 2013

BRUTHANS, J. 2013 semi-blind valley, up to 190 m long caves and relatively large springs shows that Hrubá Skála sandstone is (or in recent geological history was) easily erodible at many different areas in Bohemian ...

Více