1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a

Komentáře

Transkript

1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a
Rozpočet na rok 2013
Obec Bečváry
Daňové příjmy
1111
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.požitků
1112
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti
170 000,00
1113
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů
120 000,00
1121
Daň z příjmů právnických osob
2 000 000,00
1122
Daň z příjmů práv. osob za obce
120 000,00
1211
Daň z přidané hodnoty
1340
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
1341
Poplatek ze psů
1343
Poplatek za užívání veřejného prostor
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitosti
4112
Neinvestiční transfery ze st. rozpočtu
200 000,00
4213
Dotace SZIF na plynofikaci školy
517 700,00
Daňové příjmy celkem
2 000 000,00
3 800 000,00
700 000,00
12 000,00
500,00
20 000,00
1 870 000,00
11 530 200,00
Vlastní příjmy
2310
2132 Pitná voda -nájem VHS Benešov
3316
2112 Vydavatelská činnost -prodej knih, pohledů
3612
2132 Bytové hospodářství - nájem byty
179 000,00
3613
2132 Nebytové hospodářství - nájem nebytové prostory
112 000,00
3632
2111 Pohřebnictví - pronájem hrobů
3633
2132 Výstavba a údržba místních inž. sítí - RWE plyn nájem
15 000,00
3639
2119 Komunální služby a územní rozvoj - věcná břemena
10 000,00
3639
2131 Komunální služby a územní rozvoj - nájem z pozemků ZAS, T-Mobil
3722
2111 Sběr a odvoz komunálních odpadů -prodej pytlů
3725
2324 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů EKO-KOM
140 000,00
6310
2141 Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací úroky
100 000,00
6310
2142 Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací -dividendy
Vlastní příjmy celkem
Příjmy celkem
100 000,00
3 000,00
3 000,00
260 000,00
1 000,00
40 000,00
963 000,00
12 493 200,00
Výdaje
2212
Silnice - opravy místních komunikací
500 000,00
2221
Provoz veřejné silniční dopravy-dopravní obslužnost
200 000,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-ČOV, příspěvky občanům
2333
Úpravy drobných vodních toků
3113
Základní školy - škole na provoz, instalace teplovodního topení
3314
Činnosti knihovnické - odměny, el. energie,
30 000,00
3341
Rozhlas a televize - místní rozhlas údržba
10 000,00
3399
Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků - živ.jubilea, představení pro děti
40 000,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost-příspěvek TJ SK Bečváry na opravu Sokolovny
440 000,00
3511
Činnost ordinací praktic. lékařů - drobné opravy
10 000,00
3612
Bytové hospodářství - drobné opravy
25 000,00
3613
Nebytové hospodářství - drobné opravy
20 000,00
3631
Veřejné osvětlení - rekonstrukce H.Jelčany a část Poďousy, el. energie
3632
Pohřebnictví - úprava hřbitova
3633
Výstavba a údržba místních inženýr. sítí-úroky z úvěruč.1
3721
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a odvoz komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
50 000,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
50 000,00
6112
Zastupitelstvo obcí-odměny, ZP, SP, telefon
6171
Činnost místní správy-mzdy, dohody, ZP, SP, úrazové pojištění, knihy,, časopisy, DHDM, materiál
1 706 200,00
1 300 000,00
10 000,00
1 600 000,00
1 500 000,00
30 000,00
120 000,00
25 000,00
1 000 000,00
900 000,00
voda,plyn, el. Energie, pohonné hmoty, poštovné, telefon, školení, softwer,služby, údržba,
6310
Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací-úroky z úvěru č.2,ban.poplatky
100 000,00
6320
Pojištění funkčně nespecifikované - obec. majetku
6399
Ostatní finační operace - platba daně z příjmu za obce
120 000,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva
357 000,00
8124
Splátka jistiny
50 000,00
Výdaje
Výdaje celkem
2 300 000,00
12 493 200,00
Vyvěšeno: 22.11.2012
Sejmuto: 11.12.2012
Schváleno za zasedání zastupitelstva obce 11.12.2012

Podobné dokumenty

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 odvody za odnětí půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Popl. za užívání veř. prostr. Popl. ze vstupného Odvod výtěžku z provoz.loterií Odvod z VHP Správní poplatky Daň z nemovitosti Pěst...

Více