Zánětlivá onemocnění svalů

Komentáře

Transkript

Zánětlivá onemocnění svalů
Zánětlivá onemocnění svalů
Dermatomyositis
Polymyositis
Myositis z inklusních tělísek
Klinický obraz
zánětlivých onemocnění svalů
• Akutní těžší průběh, rezistentní na terapii, kardiální
postižení,vyšší mortalita,anti SRP protilátky
• Polymyositis - pozvolný průběh, svalová slabost, pletenec
pažní, postupné atrofie – samostatně, při chorobách pojiva
(SScl, SS) anti PM-Scl, nRNP protilátky
• Dermatomyositis – lividní víčka,vyrážka na krku a
výstřihu, postižení plic, kloubů, srdce, GIT, anti Mi-2
protilátky, dobrá prognóza – často paraneoplastická
• Antisyntetázový syndrom –myositis, plicní fibróza,
horečky, Raynaudův sy –anti Jo-1 protilátky, nutná
kombinovaná IS
Charakteristika
• Svaly nebolí! Slabost, bez léčby riziko atrofií svalů,
nevýkonnost
• Nespecifická symptomatologie – únavový stav
• V laboratorních testech většinou normální CRP, FW, KO,
autoprotilátky specifické vzácně pozitivní ! Normální
imunologické testy
• Riziko dg CFS
• Nutnost vyloučit systém chorobu pojiva, SScl, tyroiditis
• Panel autoprotilátek nutný
• Vyloučit neoplasii
Diagnostická kriteria
•
•
•
•
EMG - myositické změny, zánětlivé, regenerace
Zvýšení CK (3x n), ALT, LDH, myoglobin
Svalová biopsie (nepřímá, m.qudriceps)
MR – ložiska recentního zánětu (otok, infiltrace
bb), biopsie cílená CT
• Autoprotilátky - myositis specifické, associované
Autoprotilátky u zánětlivých
myositid
Myositis specifické (MSA):
• SRP (signal recognition particle) 2 – 5 %
• Jo-1(histydyl t - RNA syntetáza) 15-25 %
• Ostatní PL-7, PL-12, Ej, Oj
3-5%
• Mi – 2 (jaderný kompl. 7 proteinů) 6-14 %
Myositis asociované (MAA):
Ro-52 (25-30%), U1 RNP 6-15 %, anti La 5-14 %
PM-Scl 8 -11%
Prognóza a léčba
• Přežití 5 – i více let (1 r.96%, 5 r.86% , 10r. 88%)
• Průběh – úzdrava, remitující/relapsující, progredující
• Komplikace : plicní fibroza, kardiální selhání, „obrna“ dýchacích
svalů, indukovaný karcinom, dřeňový útlum (CPH),
• Porucha mobility – lehká až závislost na pomoci okolí (na vozíku,
krmení)
• Léčba : prednison ve středních až vysokých dávkách, riziko relapsu při
rychlém snižování nebo vysazení
• Špatná prognoza při léčbě až za 6 měsíců vzniku choroby
• Vhodná kombinovaná IS –experimentální : Azamun, CPH,
methotrexat, ciklosporin, biolog.léčba
Základní údaje o pacientech se
záněty svalů
Celkem ve sledování 11 nemocných -9 žen, 2 muži
• Primární dermatomyositis : 2 ženy
• Sekundární dermatomyositis : 1 žena (Ca tonzily)
• Polymyositis : 3 ženy, 1 muž
• Sekundární polymyositis : 2 ženy, 1 muž
• IBM – myositis z inkluzních tělísek : 1 muž
Polymyositidy - pacienti
Jméno
pohlaví
narození
dg.
zač.onem.
ANA
ENA
MSA
léčba
průběh
kompliace
úmrtí
přežití r.
B.O.
f.
1924
pPM
1982
pozit
neg
neg
P,CPH
progrese
Ca moč.
2007
25
P.Z.
f.
1948
pPM
1980
pozit
neg
neg
P,CPH
MTX
na vozíku
F.J.
f.
1934
DM
1982
pozit
neg
neg
P
úzdrava
H.H.
f.
1985
pPM
1990
neg
neg
neg
P
úzdrava
M.H.
f.
1954
DM
1982
pozit
neg
neg
P,CPH
R/R
MTX
měchýře
rec.erysipel
31
28
3xrelaps
21
29
AZM,
MZX
H.M.
f.
1940
PM
H.P.
f.
1968
ASS
Ř.B.
f.
1941
PM
1983
1997
pozit
APLA
neg
P
úzdrava
ICHS
28
pozit
pozit. -Ro
Jo-1
P.AZM
AZM.MTX
1998 ex
20
MTX
jen P
2xporod
pozit
neg
neg
P
úzdrava
14
neg
neg
P,CPH
úzdrava
9
TPO,TG
H.M.
f.
1941
DM Ca
2002
neg
MTX
S.M.
m.
1932
PM
2007
neg
neg
neg
P,ivIgl
trvá
4
H.V.
m.
1952
IBM
2007
neg
neg
inc.b.
P,MTX
trvá
4
Splněná kriteria DM/PM
•
•
•
•
•
•
EMG - pozitivní nález u všech
Svalová biopsie negativní u 9 ti
Zvýšení CK, myoglobin, ALT u všech
Autoprotilátky ANA intermitentně u žen
Autoprotilátky typické pro myositis 1 x Jo-1
Svalová biopsie 1 x pozitivní (inkluzní
tělíska)
Léčba
• Doporučená : prednison
• Experimentální : CPH, Azamun, methotrexat,
Ciklosporin, i.v. imunoglobuliny
• Léčba našich nemocných : prednison, prednison
a CPH, prednison a Azamun, prednison a
methotrexat,
i.v. imunoglobuliny
Závěr
• Nespoléhat na průkaz autoprotilátek – pozitivita kolísá mezi 2 - 6 % u
MSA (primární polymyozitidy)
• Sekundární - pozitivita autoprotilátek asociovaných se systémovou
chorobou
• Rozhoduje klinický obraz, EMG, CK, myoglobin, ALT
• Při svalové únavě (méně často bolestech) vždy vyšetřit preventivně
CK, myoglobin – vhodné jako základní vyšetření zejména u starších
mužů (paraneoplastiký proces)
• Neváhat s terapií prednisonem, při zlepšení nevysazovat příliš rychle,
zejména při užívání vyšších dávek
• V imunologických testech většinou žádné odchylky
Literatura
Polymyositis and dermatomyositis
Bohan A, Peter JB. N.Engl.J.Med. 1975., 292 : 344.347
Polymyositis,dermatomyositis and autoimmune necrotizing
Myopathy –clinical features
Khan S. Christofer-Stine L. - Rheun,Dis.North.Am.2011 May,37 (2): 143-58
Antisythetase syndrom
Katzap E.Barilla-Labarca ML.Marder G. – Curr Rheuatol Rep. 2011 Apr. 1.(ehaed of Print)
Pathogenic aspect of dermatomyositis,polymyositis and overlap myositis
Cherardi RK. – Presse Med. 2011 Apr.,40 (4Pt 2)e209-18
How can we diagnose and better understand inflammatory myopathies? The usefulness of
auto-antibodies
Sibilla J. Chatelus E. Meyer A et all – Presse Med 2010 Oct.,39 (10):1010-25
Clinical, electrophysiologic and histologic profile, and outcome in idiopathic inflammatiory
myositis : An analysis of 68 cases
Ramesha KN. Kuruvilla A. Sarma PS. Radhakrishnan VV. – Ann Indian Acad Neurol 2010
Oct.13 (4): 250-6
Literatura
Specifické a associované autoprotilátky u polymyozitidy a dermatomyozitidy
Modrá V. Vencovský J.- Čes. Revmatol., 2008, 4 : 169-176
Novel classification of idiopathic inflammatory myopathies based on overlap
syndrome features and autoantibodies : analysis of 100 French Canadian
patients _ Troyanov Y. Targoff IN. Tremblay Jl et al: Medicine
(Baltimore)2005 Jul 84 (4): 231-49
Clinical implications of autoantibody screening in patient with autoimmune
myositis
Chirardel A Zampieri S. Tarricone E. et al – Autoimmunity 2006 May., 39 (3)
217-21
Prevalence of autoantibodies to Ro-52 in serologically defined population of
patients with systemic sclerosis
Parker JC. Burlingame RW. Bunn CC. – J.Autoimmune Dis. 2009 Mar.6.:2
Literatura
Myositis specific and myositis-assciated antibodies in overlap myositis in
comparison to primary dermatopolymyositis : relevance for
classification:retrospective study of 169 patients
Vancsa A. Gergely L. Ponyi A. Lakos G. Et al. – Joint Bone Spine 2010
2010 Mrr.,77 (2): 125-30
Classification criteria for polymyositis and dermatomyositis
Tanimoto K Nakano K. Kano S. et al – J.Rheumatol. 1995
Apr.,22(4):668-74
The anti-Jo-1 syndrome – a specific form of myositis with interstitial lung
disease
Hauserrmann A. Gillissen A. SeodelVV. – Pneumologie 2010 Aug
64(8):496-503

Podobné dokumenty

Neberte si své orgány do nebe

Neberte si své orgány do nebe transplantační centrum, že u nich leží potencionální dárce orgánů. Lékaři transplantačního centra pak zorganizují chirurgický tým, který příslušnou nemocnici navštíví a orgány odebere. Odběr orgánů...

Více

družstva 2015 - SILVA O`Camp

družstva 2015 - SILVA O`Camp Swobodzińska Rogala Mrugacz Lewandowski Mianowska Chabiera Gąsienica-Samek Ludka Anna Černochová Smékalová Smékalová Otrubová Němečková Binarová Lukašáková Rychla Gao Mingyuan Valyavka Vekhnovskyi ...

Více

TTA - Klinika ARVET Písek

TTA - Klinika ARVET Písek Náhrada vazu Dřívější teorie vzniku ruptury LCC vycházely z takzvaného pasivního modelu kolenního kloubu. Uvažovaly pouze o akutním poranění vazu nebo postupné degeneraci vazu, jeho oslabení a násl...

Více

Prezentace 02-04_Fermentation_Lactic

Prezentace 02-04_Fermentation_Lactic citlivé na rychlý pokles pH = menší obsah při rychlé fermentaci * teplota začíná na +24 °C, po 1 týdnu se snižuje na +18 °C v dalším období na + 15 až 16 °C * Relativní vlhkost vzduchu z počátečníc...

Více

Seznam zkratek užívaných ve zdravotnické

Seznam zkratek užívaných ve zdravotnické MP- metakarpofalangeální MR - ma gnetická rezonance MR Ag- magnetická rezonance angiografie MRSA- methilcilín rezistentní stafylokokus aureus MSS- městnavé srdeční selhání MT- měkké techniky MT- m...

Více

Od latiny k němčině. Slezská města jako vydavatel i příjemce

Od latiny k němčině. Slezská města jako vydavatel i příjemce krámů.30 V té době jsou i městské knihy vedeny německy.31 V osmdesátých letech je latinsky jen jedna městská listina, která však byla adresována vratislavskému biskupu Václavovi.32 Od devadesátých ...

Více

Výroční zpráva 2012 - IV. interní klinika

Výroční zpráva 2012 - IV. interní klinika Klinika má celkem 8 lůžkových oddělení s 80 lůžky. Standardní oddělení (A až D) mají 59 lůžek, z tohoto počtu je pro hepato-gastroenterologii vyčleněno 32 lůžek (oddd. A a B), zbývajících 27 všeobe...

Více

Diskrétní a spojité v konceptualizaci bipolární poruchy a schizofrenie

Diskrétní a spojité v konceptualizaci bipolární poruchy a schizofrenie více než tøetina surinamské populace. Sezónnost Rizikovým faktorem spoleèným pro bipolární poruchu i schizofrenii je období narození, pacienti s obìma poruchami jsou èastìji narozeni v období zimy ...

Více

suppl 1/06

suppl 1/06 Ann Rheum Dis 1954; 13: 277. 4. Ferguson RH, Slocumb CH. Peripheral neuropathy in rheumatoid arthritis. Bull Rheum Dis 1961; 11: 251. 5. Bouchaud-Chabot A, Liote F. Cervical spine involment in rheu...

Více

první linie 1_2012

první linie 1_2012 infekce. Například při povlakové angíně je nejtypičtějším bakteriální agens Streptococcus pyogenes. Lékem volby je tedy penicilin, na  který jsou tyto streptokoky beze zbytku citlivé. U  pacientů s...

Více