Crr GaRLEX - VICOM

Komentáře

Transkript

Crr GaRLEX - VICOM
06l2o72/oL.L0.2012
lc. Prohlášení provozovatela potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh
která byla vyrobena mimo uzemíČeskérepubliky
Provozovatel potravinář§keho podniku
lčo
(jméno a příjemníu fyzických osob, název u právnických osob)
27725511
v českérepublice,
Gurlex Group cz 5.r.o.
Místo podnikání
(u
fyzických osob):
Obpc:
Ulice/č.p.:
PSč:
Tel,:
Ulice/č.p.:
PSč:
Tel.:
sídlo (u práVnických osób):
obec:
Brno
Křížiková 2697 /?O
Obchodni název lihoviny:
Kategorie lihoviny:
Spišská 5livka 52% 0,7L
Velikost spotř€bitelského
alkoholu:
balení, včetně % obsahu
3 -7
Množstvo ks spotřebitelského Množstvív litrech
2I\
.2072
100olo
etanolu:
balení:
384
1,39,78
Dodavatel:
GAS Familia, s.r.o. Stará [ubovňa, Prešovská 8,064 01 Stará [ubovňa
odpovědná osoba provozovatela potrainářskeho podniku
a přúmení;
42o 547
+
číslošarže/dátum výroby:
liehovina
o,7 L 52%
zeme puvodu lihoviny:
SLOVENSKO
612 00
:
'meno
Dita kissová
E- mail:
[email protected]
Tel:
1.10.2012
otisk lazíiká:
Podpis;
+42o 547 277 617
Crr
GaRLEX
GURLÉx GRoUP cz,
a...o_
xrl}llóÝá 2697l70,6rJ oo Bító
próvotovňá Hlbíowňl 3oo
66..2 Modn{-Brnó
ra-'l
l!
lČo,277 25á 11
/,rn,,,
l
617

Podobné dokumenty

borovicka albanska 1,0l - Jaroslav Prymus

borovicka albanska 1,0l - Jaroslav Prymus Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) HERBA ALKO, spol. s r...

Více

Prohlaseni 1c_Gurlex Group CZ Karkov Vodka 0,5L 37

Prohlaseni 1c_Gurlex Group CZ Karkov Vodka 0,5L 37 č. 41/2012/25.7.2013 1c. Prohlášení provozovatela potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh v České republice, která byla vyrobena mimo uzemí České republiky IČO

Více

25757270 L4VOlL //F6:/L etanotu: ?Cl+, Z

25757270 L4VOlL //F6:/L etanotu: ?Cl+, Z Sídlo(u právnickÝchosob): Obec: Modletice Tel.:323 666 042 U | i c e / č . pM. :o d l e t i c e9 8 | P S C :2 5 l 0 l Kategorie lihoviny:. vÝrobv: .^ obchodní název lihoviny: Cís|ošarže/datum Brand...

Více

UB 674713-06 Stolichnaya elit 0,7 (L1226909

UB 674713-06 Stolichnaya elit 0,7 (L1226909 lc. Prohlášeníprovozovatele potravinářského podniku o |ihovině uvedenéna trh v českérepublice, která byla vyrobena mimo územíčeskérepublilry Provozovate| potravinářského podniku 0ménoa píjmení u fu...

Více

UB 674713-06 Stolichnaya Elit 0,7-L1223609

UB 674713-06 Stolichnaya Elit 0,7-L1223609 lc. Prohlášeníprovozovatelepotravinářskéhopodniku o lihovině uvedenéna trh v českérepublice, která byla vyrobena mimo územíčeskérepubliky ICo, bylo-li přidě|eno:

Více

,/(,eY?e +

,/(,eY?e + Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely,destilátu a lihovin

Více

Petr Stromský 4.10.2012 7:45:34

Petr Stromský 4.10.2012 7:45:34 obchodní název |ihoviny'

Více

Současné trendy ve zpracovánl` výběru a marketinku

Současné trendy ve zpracovánl` výběru a marketinku a marketinku obou produktů. Pokud by náš modelový kávomilec navštívildnešní typickou kavárnu, dostalo by se mu pravděpodobnězcelajinénabídkya doporuče. ní' Na otázku,jakou máte prosímkávu, by obvyk...

Více

Stažení

Stažení Jestliže má místnost nepravidelný tvar nebo deska mazaniny je příliš velká, musí být po obvodu desky použity dilatační pásy z pěnového plastu. Dilatační pásy musí být použity ve všech případech, kd...

Více