zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
Magistrát města Ostravy
odbor stavebně správní
Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
SMO/174954/11/Správ./Sag
S-SMO/070701/09/Správ/36
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Ing. Saganová
+420 599 443 485
+420 599 443 388
[email protected]
Datum:
09.06.2011
Dle rozdělovníku
Seznámení s podklady rozhodnutí,
vyrozumění o změně okruhu účastníků řízení
Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní, vede spojené řízení o následujících žádostech Ředitelství
silnic a dálnic ČR o změnu územního rozhodnutí č. 191/05 o umístění stavby „Silnice I/11 Ostrava,
prodloužená Rudná – hranice okresu Opava“:
•
o žádosti, podané dne 3.7.2008, týkající se stavebních objektů SO 101 Silnice I/11, SO 125
Úpravy silnice III/4692, SO 126 MK Ke střelnici, SO 127 Stezka k rybníku Skalka, SO 128 MK
k ZOD Poruba, SO 129 Úpravy MK Ke koupališti, SO 160 Polní cesta PC 11, SO 162 Polní cesta
Krásné Pole II, SO 163 Polní cesta PC 12, SO 166 Polní cesta PC 14,
SO 170 Polní cesta PC
17, SO 203 Estakáda přes potok Porubka, SO 270 Protihlukové stěny, SO 303 Dešťová kanalizace
v km 12,600-14,410, SO 310 Přeložka Vřesinského potoka, SO 320 Přeložka kanalizace DN 300
v km 15,145, SO 321 Přeložka kanalizace DN 600 v km 15,285, SO 342 Dešťová retenční nádrž na
SO 303, SO 343 Dešťová retenční nádrž na SO 304, SO 344 Dešťová retenční nádrž na SO 305,
SO 360 Náhradní studna, SO 433 Veřejné osvětlení MÚK Rudná, SO 455 Ochrana kabelu
přenosové sítě v km 14,351-14,806, SO 459 Připojení systému SOS do ÚPS, SO 810 Úpravy
meliorací, přičemž změnou územního rozhodnutí dle žádosti budou dotčeny pozemky parc. č. 1826/6,
1826/54, 1826/57, 1836/10, 1836/11, 1836/12, 2090/1, 2090/2, 2174/1, 2185/9, 2190/2, 2830/2, 2869/13,
2882/14, 2892/26, 2892/29, 2893/1, 2893/2, 2894/3, 2895, 2896, 2897/1, 2897/5, 2903/1, 2906/1,
2906/4, 2915/11, 2916/7, 2916/17, 2916/24, 2916/33, 2916/34, 2916/35, 2916/36, 2916/37, 2916/38,
2916/39, 2921/1, 2921/17, 2921/30, 2921/31, 2930/7, 2930/8, 2930/9, 2930/10, 2930/11, 2930/12,
2930/14, 2934/5, 2934/6, 2949/1, 2950/1, 2950/2, 2950/8, 2953/19, 2953/20, 2953/32, 2953/33, 2953/34,
3011/1, 3011/2, 3011/3, 3011/4, 3011/5, 3011/6, 3011/7, 3011/9, 3011/10, 3011/11, 3011/12, 3011/13,
3011/15, 3011/18, 3011/19, 3011/24, 3011/26, 3011/27, 3011/28, 3011/29, 3011/30, 3011/31, 3011/32,
3011/33, 3011/34, 3011/35, 3011/36, 3011/37, 3011/38, 3011/39, 3011/40, 3011/41, 3011/42, 3011/44,
3011/45, 3011/47, 3011/49, 3011/50, 3011/58, 3011/59, 3011/60, 3011/63, 3011/64, 3011/65, 3011/72,
3011/73, 3011/74, 3011/75, 3011/76, 3011/77, 3011/78, 3011/79, 3011/80, 3011/81, 3011/82, 3011/83,
3011/84, 3011/85, 3011/87, 3011/88, 3011/89, 3011/90, 3011/91, 3011/92, 3011/93, 3011/95, 3011/96,
3011/97, 3011/99, 3011/100, 3011/101, 3011/102, 3011/103, 3011/104, 3011/108, 3011/109, 3011/110,
3011/111, 3011/112, 3011/113, 3011/114, 3011/123, 3011/125, 3011/126, 3011/130, 3011/136,
3011/137, 3011/138, 3011/139, 3011/140, 3011/141, 3011/142, 3011/143, 3011/144, 3011/146,
3011/147, 3011/148 – vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava; parc. č. 1698/12, 1698/14, 1701/3, 1701/7,
1701/12, 1701/25, 1701/26, 1702/25, 1703, 1717/2, 1717/3, 1717/4, 1717/5, 1717/6, 1717/7, 1717/8,
1717/9, 1717/10, 1717/11, 1717/12, 1717/13, 1717/14, 1717/15, 1717/16, 1719/5, 1719/6, 1719/7,
1/8
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
č.j. SMO/174954/11/Správ./Sag, sp. zn. S-SMO/070701/09/Správ/36
1719/8, 1719/9, 1719/10, 1719/11, 1719/12, 1719/28, 1719/29, 1719/30, 1720/2, 1722/2, 1722/3,
1723/5, 1723/7, 1753/65, 1753/127, 1760/2, 1760/3, 2125/1, 2125/3, 2131, 2522/1, 2522/2, 2522/3,
2522/4, 2522/5, 2522/6, 2522/7, 2522/8, 2522/9, 2522/10, 2522/11, 2522/12, 2522/13, 2522/14, 2523/1,
2523/2, 2523/3, 2523/4, 2523/5, 2523/6 – vše v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina; parc. č. 908/1,
908/2, 908/4, 909/1, 910/9, 911/24, 911/25, 911/26 – vše v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava; parc. č.
2142/2, 2142/6, 2142/12, 2142/13, 2144/2, 2144/40, 2144/80, 2144/81, 2147/21, 2210/4, 2212/3,
2213/15, 2213/40, 2213/41, 2213/42, 2213/43, 2213/44, 2213/45, 2213/46, 2213/47, 2213/48,2213/49,
2213/50, 2213/51, 2226/3, 2241/1, 2241/92, 2242/1, 2243/1 – vše v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava
•
o žádosti, podané dne 1.11.2010,
týkající se stavebních objektů SO 156 Polní cesta PC–6, SO
167 Polní cesta PC-15, SO 191 Dopravní značení silnice I/11, SO 202 Most přes potok v km 12,533,
SO 304 Dešťová kanalizace v km 14,420-15,270, SO 305 Dešťová kanalizace v km 15,310 –
15,910, SO 351 Přeložka vodovodu OOV DN 1000, SO 352 Přeložka vodovodu OOV DN 1200, SO
353 Přeložka vodovodu OOV DN 900, SO 354 Přeložka vodovodu DN 200 v km 13,630, SO 401
Přeložka venkovního vedení 22 kV v km 10,730-11,550, SO 413 Přeložka venkovního vedení NN
a VN, SO 415 Kabelová přípojka pro R2 (SOS) v km 15,414, SO 432 Úprava veřejného osvětlení
v km 15,283, SO 452 Přeložka kabelu přenosové sítě v km 10,635 – 11,400, SO 456 Přeložka
kabelu přenosové sítě v km 16,000, SO 458 Přeložka závěsného kabelu přístupové sítě v km 15,
437, SO 503 Přeložka VTL plynovodu DN 500 v km 11, 140 na pozemcích parc. č. 2090/1, 2090/2,
2090/7, 2090/8, 2185/9, 2187/2, 2187/3, 2187/7, 2190/2, 2195/1, 2197, 2828/2, 2830/2, 2863/2, 2879/9,
2879/14, 2879/17, 2880/5, 2887/1, 2887/2, 2890/1, 2890/2, 2892/10, 2892/17, 2892/18, 2892/19,
2892/20, 2896, 2897/1, 2950/1, 3011/36, 3011/37, 3011/38, 3011/39, 3011/40, 3011/41, 3011/42,
3011/43, 3011/44, 3011/45, 3011/46, 3011/48, 3011/49, 3011/52, 3011/54, 3011/56, 3011/58,
3011/110, 3011/113, 3011/114, 3011/115, 3011/116, 3011/122, 3011/123, 3011/124, 3011/125,
3011/128, 3011/129 – vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava; parc. č. 1698/12, 1698/26, 1698/46, 1698/53,
1174/5, 1701/7, 1701/26, 1709/52, 1709/53, 1709/54, 2137/14, 2137/15, 2137/16, 2523/4, 2523/5,
2523/6 – vše v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina; parc. č. 4490/2, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava; parc.
č. 2144/2, 2144/3, 2144/34, 2144/41, 2144/43, 2144/47, 2144/49, 2144/50, 2144/51, 2144/59, 2144/60,
2144/62, 2144/79, 2185/3, 2185/4, 2185/9, 2185/11, 2185/12, 2185/13, 2185/14, 2185/15, 2185/16,
2186, 2191/19, 2191/20, 2191/21, 2191/22, 2191/23, 2191/24, 2191/25, 2191/33, 2191/35, 2191/36,
2191/43, 2191/51, 2191/52, 2191/53, 2191/57, 2196/4, 2204, 2205/1, 2205/2, 2206/1, 2210/1, 2210/3,
2212/2, 2212/3, 2213/5, 2213/6, 2213/7, 2213/8, 2213/9, 2213/10, 2213/11, 2213/14, 2213/16, 2213/22,
2213/46, 2213/47, 2213/48, 2213/49, 2213/50, 2213/51, 2226/2, 2227/3, 2287/5, 2287/6, 2294/2, 2305,
2356/4, 2376/1 – vše v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava
V rámci spojeného řízení proběhlo k projednání obou žádostí veřejné ústní jednání, které se uskutečnilo na
Magistrátu města Ostravy dne 4.3.2011.
Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní (dále jen „stavební úřad“), dává účastníkům řízení
možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům, ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
K podkladům, které jsou k dispozici k nahlédnutí u odboru stavebně správního Magistrátu města Ostravy
v kanceláři
č. 374 ve III. poschodí Radnice města Ostravy, Prokešovo nám. 8, je možno se vyjádřit
ve dnech 28.6.2011 a 29.6.2011 (v době od 8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:30 hodin).
V případě, že účastník řízení možnosti vyjádřit se k podkladům nevyužije, má stavební úřad za to, že
nepovažuje za nutné se k předmětným podkladům vyjádřit, a ve věci rozhodne.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
2/8
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
č.j. SMO/174954/11/Správ./Sag, sp. zn. S-SMO/070701/09/Správ/36
Stavební úřad dále vyrozumívá účastníky o tom, že v průběhu řízení došlo ke změnám v okruhu
účastníků řízení, a to v souvislosti se změnou vlastnických práv k některým pozemkům, které stavební úřad
zjistil dle aktuálního stavu evidovaného v katastru nemovitostí.
Provedené změny v okruhu účastníků řízení jsou vyznačeny v rozdělovníku. Jména, příjmení a adresy osob,
které se v průběhu řízení staly účastníky, jsou uvedeny kurzívou. Jména, příjmení a adresy osob, které
postavení účastníků pozbyly, jsou v textu přeškrtnuty. Kurzívou jsou rovněž uvedeny změny adres
některých účastníků, které stavební úřad zjistil v průběhu řízení.
„otisk úředního razítka“
Ing. Kateřina Saganová
referent odboru stavebně správního
Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Ostravy (včeně zveřejnění
způsobem umožňujícím dálkový přístup) a po uplynutí patnácti dnů ode dne vyvěšení vrácena
potvrzená zpět odboru stavebně správnímu Magistrátu města Ostravy.
Vyvěšeno dne: ....................................
Sejmuto dne: .......................................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
ROZDĚLOVNÍK
Účastníci řízení, zahájeného dne 3.7.2008:
účastníci podle § 85 odst.1 stavebního zákona (doručuje se do vlastních rukou)
a) žadatel
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – obdrží prostřednictvím zástupce
(INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, identifikátor datové schránky:
r7pb5ee)
3/8
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
č.j. SMO/174954/11/Správ./Sag, sp. zn. S-SMO/070701/09/Správ/36
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
• SMO Městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba, identifikátor datové
schránky: xpkbv55
• Obec Vřesina, Hlavní 24, 742 85 Vřesina, identifikátor datové schránky: mwaazct
• SMO Městský obvod Krásné Pole, Družební 576, 725 26 Ostrava-Krásné Pole, identifikátor datové
schránky: xhnbuww
• SMO Městský obvod Plesná, Dobroslavická 83, 725 27 Ostrava-Plesná, identifikátor datové schránky:
ejibp8y
účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou; dnem doručení je
patnáctý den po dni vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Ostravy)
• Jiří Besta, Vřesinská 2046/73, 708 00 Ostrava-Poruba
• Ing. Zdeněk Kozub, Záhumenní 20/158, 708 00 Ostrava-Poruba
• Otakar Bárta, Vratimovská 554, 739 34 Václavovice
• Ing. Pavel Bárta, Svornosti 2297/39, 700 30 Ostrava-Zábřeh
• Zdeněk Bárta, Urxova 470/14, 708 00 Ostrava-Poruba
• Ing. Hana Spurná, Dr. Šavrdy 3014/14, 700 30 Ostrava-Bělský Les
• Jana Chrubasíková, Záhumenní 152/117, 708 00 Ostrava-Poruba
• Ing. Martina Dostálová, Ke Skalce 2327/26, 708 00 Ostrava-Poruba
• Vladimír Švidrnoch, Klimkovická 43/6, 708 00 Ostrava-Poruba
• Jiří Bárta, Záhumenní 152/117, 708 00 Ostrava-Poruba
• Zdeněk Bárta, Záhumenní 2012/119, 708 00 Ostrava-Poruba
• Pavla Švidrnochová, Klimkovická 43/6, 708 00 Ostrava-Poruba
• Karla Valachová, Záhumenní 238/136, 708 00 Ostrava-Poruba
• Anna Bártová, Záhumenní 2012/119, 708 00 Ostrava-Poruba
• Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
• Stanislava Staňková, Zednická 953/6, 708 00 Ostrava-Poruba
• Marie Hýlová, Hlavní 39, 742 85 Vřesina
• Česká republika
• Milan Tichý, Vincence Makovského 4420/6, 708 00 Ostrava-Poruba
• Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava
• Tomáš Freisler, Ke Skalce 2004/15, 708 00 Ostrava-Poruba
• Jitka Freislerová, Ke Skalce 2004/15, 708 00 Ostrava-Poruba
• Jan Kudela, Malá Strana 13, 742 85 Vřesina
• Tomáš Kudela, Malá Strana 13, 742 85 Vřesina
• Libuše Kudelová, Malá Strana 13, 742 85 Vřesina
• Ladislav Tichý, Na Návsi 127/88, 708 00 Ostrava-Poruba
• Jiří Besta, Mongolská 1469/38, 708 00 Ostrava-Poruba
• Jiří Filip, Plzeňská 602, 742 85 Vřesina
• Alena Filipová, Plzeňská 602, 742 85 Vřesina
• Josef Filip, Malá Strana 681, 742 85 Vřesina
• Anna Filipová, Malá Strana 681, 742 85 Vřesina
• Kamila Jahodová, Pod kinem 715, 742 83 Klimkovice
• Jaroslav Marek, Slívova 636/8, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
• Michal Slovák, Marie Pujmanové 1668, 738 01 Frýdek-Místek
• Jiří Homola, U Kaple 23, 742 85 Vřesina
• Otakar Homola, Mešnická 22, 742 85 Vřesina
• Olga Homolová, Poddubí 7, Smolkov, 747 92 Háj ve Slezsku
• Aleš Hrbáč, Osvobození 19, 742 85 Vřesina
• Jana Vyležíková, Osvobození 692, 742 85 Vřesina
• Irena Hrubá, U Rybníků 951/6, 714 47 Ludgeřovice
• Richard Špak, Záhumenní 629, 742 85 Vřesina
• Zdeněk Špak, Stádlo 307/3, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
4/8
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
č.j. SMO/174954/11/Správ./Sag, sp. zn. S-SMO/070701/09/Správ/36
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5/8
Ing. Radomíra Ivanská, Mešnická 142, 742 85 Vřesina
Radomír Freisler, Mešnická 142, 742 85 Vřesina
Eliška Freislerová, Mešnická 142, 742 85 Vřesina
Mgr. Tomáš Ivanský, Mešnická 142, 742 85 Vřesina
Věra Zálešáková, Mešnická 63, 742 85 Vřesina
Veronika Navrátilová, Malá Strana 647, 742 85 Vřesina
Ing. Jiří Bárta, Husova 379, 742 83 Klimkovice
Jana Bártová, Husova 379, 742 83 Klimkovice
Václav Pokorný, Hlavní 34, 742 85 Vřesina
Ludmila Bártková, Horní náměstí 170/24, 746 01 Opava
Václav Bajgar, Hlavní 46, 742 85 Vřesina
Dušan Kotala, Hlavní 26, 742 85 Vřesina
Ing. Jaromír Kudela, Myslbekova 2023, 738 01 Frýdek-Místek
Marie Havlásková, Slavíkova 1391/6, 708 00 Ostrava-Poruba
Bohumila Kolibačová, Hlubočická 400, 742 85 Vřesina
Sportovní klub policie, 30. dubna 24, 728 09 Ostrava-Moravská Ostrava
MUDr. Luděk Gelnar, Nádražní 386, 763 62 Tlumačov
Jarmila Hegarová, Zahrádkářská 167, 742 85 Vřesina
Marie Hegarová, Zahrádkářská 167, 742 85 Vřesina
Pavel Šťastný, Malá Strana 9, 742 85 Vřesina
Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava
Jarmila Kudelová, Mešnická 821, 742 85 Vřesina
Karel Bajger, Oty Synka 1837/3, 708 00 Ostrava-Poruba
Alenka Cegnarová, Záuliční 144/37, 725 26 Ostrava
Monika Eštočáková, Janouškova 10, Prešov, Slovensko
Renata Poráčová, Čergovská 10, Prešov- Sekčov, Slovensko
Michal Richta, Výškovická 2612/64, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Josef Kusala, Pustkovecká 163/10, 708 00 Ostrava-Puskovec
Drahomila Kusalová, Pustkovecká 163/10, 708 00 Ostrava-Puskovec
Marie Antošová, Karla Svobody 151/59, 725 27 Ostrava-Plesná
Zdeněk Hrbáč, Družební 3/185, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Jarmila Indráková, Hrabek 142/5, 725 27 Ostrava-Plesná
Ludmila Výtisková, Družební 302, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Antonie Bicanová, Vrbka 27/12, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Miroslava Osmančíková, Nad Mlýnkem 22/8, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Ing. Radim Kotala, Opavská 335, Pustá Polom
Jaromíra Grossmannová, Střední 386, 747 69 Pustá Polom
Vlasta Lichá, Družební 52/116, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Antonín Hrbáč, Záuliční 494/28, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Oldřich Svoboda, 1. Čs. armádního sboru 1303/4, 708 00 Ostrava-Poruba
Ladislav Galus, Družební 6/175, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Marie Galusová, Družební 6/175, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Vladimíra Švidrnochová, Záhumenní 2159/35, 708 00 Ostrava-Poruba
Lumír Drastich, Stádlo 305/7, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Dagmar Drastichová, Stádlo 305/7, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Miroslav Šiška, Nad Mlýnkem 85/3, 725 26 Ostrava-klrásné Pole
Milan Dědoch, Družební 81/106, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Marie Dědochová, Družební 81/106, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Jiří Bajgar, Bajgarova 21/7, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Miroslav Bajgar, Bajgarova 431/13, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Rudolf Dostál, Matěje Kopeckého 483/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Jarmila Dostálová, Branecká 252/15, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Stanislav Štefek, Krásnopolská 506/75, 725 26 Ostrava-krásné Pole
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
č.j. SMO/174954/11/Správ./Sag, sp. zn. S-SMO/070701/09/Správ/36
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anna Strakošová, Hlavní 42, 742 85 Vřesina
Břetislav Výtisk, Záhumenní 468, 747 19 Bohuslavice u Hlučína
Daniel Šutta, Krásnopolská 88/78, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Ludmila Králová, Na Rybníčku 4/8, 746 01 Opava – Předměstí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 45 Ostrava-Mariánské
Hory
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly
Telefónica O2 Czech republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha-Michle
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha-Nové Město
ProLogis Czech republic XXI s.r.o., člen koncernu ProLogis, Na Dlouhém 79, 251 01 Říčany-Jažlovice
Marie Tvarůžková, Záhumenní 33/106, 708 00 Ostrava-Poruba
Marcela Hájková, Záhumenní 33/106, 708 00 Ostrava-Poruba
Nikol Barinková, Severní 2073/10, 747 21 Kravaře-Kouty
Stavebniny STAMIX s.r.o., Záhumenní 21/144, 708 00 Ostrava-Poruba
SMP Net, s.r.o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava
Jiřina Cáhlíková, Vřesinská 2274/89, 708 00 Ostrava-Poruba
Cáhlík Rudolf, Vřesinská 2274/89, 708 00 Ostrava-Poruba
Tělocvičná jednota SOKOL Poruba, Vřesinská 121, 708 00 Ostrava-Poruba
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba
Petr Bublavý, Ostrčilova 2261/9, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
JUDr. Světlana Richtárová, Ke Skalce 2228/25, Ostrava-Poruba
Ing. arch. Dušan Richtár, Ke Skalce 2228/25, Ostrava-Poruba
Účastníci řízení, zahájeného dne 1.11.2010:
účastníci podle § 85 odst.1 stavebního zákona (doručuje se do vlastních rukou)
a) žadatel
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – obdrží prostřednictvím zástupce
(INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, identifikátor datové schránky:
r7pb5ee)
•
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
• SMO Městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba, identifikátor datové
schránky: xpkbv55
• SMO Městský obvod Pustkovec, Pustkovecká 64, 708 00 Ostrava, identifikátor datové schránky:
h4ibsps
•
•
Obec Vřesina, Hlavní 24, 742 85 Vřesina, identifikátor datové schránky: mwaazct
SMO Městský obvod Krásné Pole, Družební 576, 725 26 Ostrava-Krásné Pole, identifikátor datové
schránky: xhnbuww
účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou; dnem doručení je
patnáctý den po dni vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Ostravy)
• Josef Pavlíček, Ke Skalce 62/18, 708 00 Ostrava-Poruba
• Emilie Pavlíčková, Záhumenní 27/124, 708 00 Ostrava-Poruba
• Jiří Besta, Vřesinská 2046/73, 708 00 Ostrava-Poruba
• Otakar Bárta, Vratimovská 554, 739 34 Václavovice
• Ing. Pavel Bárta, Svornosti 2297/39, 700 30 Ostrava-zábřeh
• Zdeněk Bárta, Urxova 470/14, 708 00 Ostrava-Poruba
• Jiří Bárta, Záhumenní 152/117, 708 00 Ostrava-Poruba
• Karla Valachová, Záhumenní 238/136, 708 00 Ostrava-poruba
• Zdeněk Bárta, Záhumenní 2012/119, 708 00 Ostrava-Poruba
• Česká republika
6/8
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
č.j. SMO/174954/11/Správ./Sag, sp. zn. S-SMO/070701/09/Správ/36
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7/8
Danuše Steuerová, Záhumenní 84/130, 708 00 Ostrava-Poruba
Tělocvičná jednota SOKOL Poruba, Vřesinská 121, 708 00 Ostrava-Poruba
Jiří Sedláček, 17. listopadu 677/44, 708 00 Ostrava-Poruba
Miroslava Sedláčková, 17. listopadu 677/44, 708 00 Ostrava-Poruba
Danuše Rieglová, Ludvíka Podéště 1887/13, 708 00 Ostrava-Poruba
Vladimír Švidrnoch, Klimkovická 43/6, 708 00 Ostrava-Poruba
Zemědělské obchodní družstvo Poruba, Záhumenní 2034/103, 708 00 Ostrava-Poruba
Jaroslav Bednář, Záuliční 122/41, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
MUDr. Luděk Gelnar, Nádražní 386, 763 62 Tlumačov
Jan Kudela, Malá Strana 13, 742 85 Vřesina
Tomáš Kudela, Malá Strana 13, 742 85 Vřesina
Libuše Kudelová, Malá Strana 13, 742 85 Vřesina
Václav Pokorný, Hlavní 34, 742 85 Vřesina
Oldřich Svoboda, 1. Čs. armádního sboru 1303/4, 708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Radim Kotala, Opavská 335, 747 69 Pustá Polom
Jiří Homola, Vrbka 25/6, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Ladislav Galus, Družební 6/175, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Marie Galusová, Družební 6/175, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Antonie Bicanová, Vrbka 27/12, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Zdeněk Hrbáč, Družební 3/185, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Jarmila Indráková, Hrabek 142/5, 725 27 Ostrava-Plesná
Ludmila Výtisková, Družební 302, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Zdenka Hruzíková, 17. listopadu 63/12, 725 27 Ostrava-Plesná
Bc. Věra Pražáková, Družební 13/114, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Jindřiška Holušová, Pustkovecná 36/86, 708 00 Ostrava-Pustkovec
Ladislav Holuša, Pustkovecká 36/86708 00 Ostrava-Pustkovec
Dagmar Osmančíková, Výstavní 175/16, 747 94 Děhylov
Marie Školařová, Karla Svobody 84/48, 725 27 Ostrava-Plesná
Jaromír Rataj, Bajgarova 597, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Boleslav Klapuch. M. Alše 362, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Jiří Klapuch, Nerudova 464, 793 76 Zlaté Hory
Miroslav Klapuch, Za potokem 573, 793 76 Zlaté Hory
Zdeněk Klapuch, Za Bažantnicí, 1473/48, 405 02 Děčín –Letná
Josef Hurník, Za Humny 237, 747 64 Velká Polom
Mojmír Homola, Družební 745, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Ing. Blanka Uheríková, Vrbka 35/44, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Antonie Navrátilová, Horymírova 3064/125, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Marie Šeredová, Předvrší 103/50, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Miroslava Mihulková, Předvrší 75/53, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Jana Slavíková, Pod Nemocnicí 2061/22, 708 00 Ostrava-Poruba
Stanislav Hurník, Předvrší 435/51, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Roman Klubal, Vrbka 31/28, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Marie Klubalová, Vrbka 31/28, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Ivana Kyanková, Předvrší 312/10, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Marie Balnarová, Předvrší 93/36, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Emma Bajgarová, Krásnopolská 146/72, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Stanislav Štefek, Krásnopolská 506/75, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Anna Strakošová, Hlavní 42, 742 85 Vřesina
Břetislav Výtisk, Záhumenní 468, 747 19 Bohuslavice u Hlučína
Daniel Šutta, Krásnopolská 88/78, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Ludmila Králová, Na Rybníčku 4/8, 746 01 Opava – Předměstí
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Podmokly
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
č.j. SMO/174954/11/Správ./Sag, sp. zn. S-SMO/070701/09/Správ/36
•
•
•
•
•
•
•
•
8/8
Telefónica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
Stavebniny STAMIX s.r.o., Záhumenní 21/144, 708 00 Ostrava-Poruba
SMP Net , s.r.o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava
Jiřina Cáhlíková, Vřesinská 2274/89, 708 00 Ostrava-Poruba
Cáhlík Rudolf, Vřesinská 2274/89, 708 00 Ostrava-Poruba
Tělocvičná jednota SOKOL Poruba, Vřesinská 121, 708 00 Ostrava-Poruba
Hypoteční banka a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 – Radlice
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 45 Ostrava-Mariánské
Hory
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800

Podobné dokumenty

5/2015 - Doubrava

5/2015 - Doubrava Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek, k námitkám, které překračují rozsah stanovená v § 89 odst. 4 sta...

Více

zpravodaj - Plesná

zpravodaj - Plesná Nejbližší termíny značení:

Více

Výroční zpráva 2009 - České katolické biblické dílo

Výroční zpráva 2009 - České katolické biblické dílo • Do diecéze se z biblických studií v Římě vrátil P. Marek Kozák, který se aktivně angažuje v biblickém apoštolátu, je zván na různé přednášky, školení katechetů, lektorů a jáhnů. • V jedné z farno...

Více

březen 2015/1 - Městský Obvod Krásné Pole

březen 2015/1 - Městský Obvod Krásné Pole ěsto Ostrava se obrací na své občany s výzvou o zapůjčení fotografií, zachycujících průběh osvobozovacích bojů na  dnešním území Ostravy, přibližně v době od 25. dubna do 2. května 1945. Jde o sním...

Více

Seznam udržovatelů odrůd, držitelů šlechtitelských práv

Seznam udržovatelů odrůd, držitelů šlechtitelských práv Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. HORDEUM s.r.o. MONSANTO ČR s.r.o. Ing. Dana Vránková, CSc. REPROSAM, s.r.o. ISTROPOL Solary a.s. Ing. Jiřina Teclová, LIBERA Ing. Pavel ...

Více

Výsledky Den matek

Výsledky Den matek SEVA - SEED. S.r.o. Kvítek Květinářství Vítková Zahradnická fakulta MZLU v Brně SEVA - SEED. S.r.o. Kvítek Carmen Flora Vážená paní Carmen Flora Vážená paní AMK ECCE - HOMO Šternberk Vážená paní Za...

Více