MONTÁŽNÍ NÁVOD TXM 4k, TX2k, TX4k s plovoucím kódem (RX

Komentáře

Transkript

MONTÁŽNÍ NÁVOD TXM 4k, TX2k, TX4k s plovoucím kódem (RX
MONTÁŽNÍ NÁVOD TXM 4k, TX2k, TX4k s plovoucím kódem
(RX DPS 1, 2 s konektorem pro RJ, F, SC)
DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE TX :
-napájení ovladače-alkalická baterie 12V
-počet kanálů 2 / 4
-frekvence 433,92 MHz
-dosah cca. 30m
TECHNICKÉ ÚDAJE RX DPS1 a RX DPS2 :
-frekvence 433,92 MHz
-napájení 12 V AC/DC - konektorem
-1 a 2-kanálová verze
-výstup relé,monostabilní impuls 0,5 sec. 1 A/30 V DC
-paměť pro max. 15 různých ovladačů
-dosah cca 50 m dle okolních podmínek
-provozní teplota –20/+70°C
Dálkové vysílače ze série TX z produkce POHON SERVIS umožňuje vyslání signálu
do zakódovaného přijímače za pomocí systému plovoucího kódu. Přijímač rozpozná
jen pravý–aktuální kód a tím umožňuje větší bezpečnost provozu. Vysílač
pracuje výlučně s přijímači na systému plovoucího kódu z této produkce.
Pokud jsou použity dva přijímače, musí být od sebe nejméně 200 cm!
Ver. 10/11 TX4k - RX DPS 1,2 - POHON SERVIS
www.pohonservis.cz
1
PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ - POHON SERVIS - ROLLING CODE
Ovládání je určeno pro náročné aplikace, kde jsou kladeny vysoké požadavky na
bezpečnost přístupu. Dálkové ovládání ROLLING CODE pracuje systémem plovoucího
kódu. To znamená, že při každém přenosu mezi ovladačem a přijímačem je vysílán jiný,
nový kód. Ovladače nejsou identické a proto neexistuje žádný duplikát.
Ovladač je vybaven čtyřmi tlačítky,která jsou označena jednotlivými kanály. Pro správnou
funkci je třeba zvolit na přijímači, kterým tlačítkem budeme ovládat vrata, bránu atd. Na
ovladači se nic nenastavuje. Dle frekvence používání je zapotřebí jednou za 2-4 roky
vyměnit baterii. Volba kanálů se provádí na vnitřním modulu přijímače.
Přijímač je vybaven konektorem k zasunutí do RJ 10,11,12…F1, 4,12…SC24,230…
PŘÍJÍMAČ „RX-DPS 1“ a „RX-DPS 2“ – PROGRAMOVÁNÍ A NASTAVENÍ
Přijímač je vybaven vnitřními paměťovým modulem, který je pro učení a mazání max.15
různých ovladačů. Učení a mazání ovladačů se provádí tlačítkem na vnitřním modulu
přijímače.
ladící tlačítko
Vidlice č.:
1 2 3 4 - (z leva doprava dle. obr.)
konektor
RX-DPS1, volba tlačítek
vysílače - kanálu 1/2/3/4
Signální LED
ZÁPIS OVLADAČŮ DO PAMĚTI PŘIJÍMAČE :
1. Stiskněte tlačítko na vnitřním modulu přijímače (cca 1 sec.) a uvolněte.
2. Stiskněte jakékoliv tlačítko na ovladači (cca 1-2 sec.) ve vzdálenosti cca 100 cm od
přijímače, LED na přijímači 3x problikne a tím potvrzuje zápis ovladače do paměti.
3. Pokud máte více ovladačů opakujte tento postup až naprogramujete max.15ks. Při pokusu o
naladění 16-tého a příp. dalších ovladačů tyto již nereagují.
4. Můstkovými propojkami na modulu přijímače RX-DPS1 (viz. foto a náčrt) zvolte požadovaný
kanál pro společnou komunikaci mezi přijímačem a vysílačem pro daný prvek. Kombinací dvou
propojek na čtyřech můstcích č.1. / č.2. / č.3 / č.4 (zleva doprava dle obr., přičemž č.1 je blíže
hraně přijímače a č.4 je blíže konektoru), tím docílíte potřebného kanálu. (Vysílač se naladí jako
celek, pouze je nutno vybrat kanál pro ovládání daného prvku.) Při použití dalšího přijímače
zvolte další-jiný kanál, aby uživatel na vysílači ovládal druhý přijímač-zařízení jiným tlačítkem.
5. U přijímače RX-DPS2 jsou pouze dva můstky s jednou propojkou, která slouží pouze pro dvě
varianty nastavení (můstek č.1 = pevně nastavené tlačítka vysílače 1+2, můstek č.2 = 3+4).
6. Pokud LED na přijímači slabě bliká (při stisku tlačítka ovladače), ovladač není naprogramován.
MAZÁNÍ OVLADAČŮ Z PAMĚTI PŘIJÍMAČE :
1.Stiskněte tlačítko na přijímači a držte, vyčkejte než se červená LED rozbliká, poté jej uvolněte.
2.Po zhasnutí LED jsou všechny naprogramované ovladače vymazány.
ZÁPIS OVLADAČŮ DO EXTÉRNÍHO PŘIJÍMAČE „RX-KPA1 A RX-KPA4“:
Postup naladění / zápis ovladačů se provádí shodně, pouze je rozdíl v můstkové propojce pro
nastavení požadovaného kanálu. Tyto verze obsahují pouze jednu propojku pro volbu kanálu
viz.nákres. Např. pro 1.kanál umístěte propojku na můstek / vidlici 1. (nastaveno z výroby)
Náčrtek části desky přijímače RX-KPA:
Vidlice 4 3 2 1
NEDOTÝKEJTE SE VNITŘNÍCH ČÁSTÍ PŘÍJMAČE !
můstek
Ladící
tlačítko
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).
Ver. 10/11 TX4k - RX DPS 1,2 - POHON SERVIS
www.pohonservis.cz
2

Podobné dokumenty

MONTÁŽNÍ NÁVOD TX2k, TX4k TXM4k s plovoucím kódem RX

MONTÁŽNÍ NÁVOD TX2k, TX4k TXM4k s plovoucím kódem RX -1, 2 a 4-kanálová verze -výstup relé,monostabilní impuls 0,5 sec. 1 A/30 V DC -paměť pro max. 200 různých ovladačů -dosah cca 50 m dle okolních podmínek s vestavěnou anténou -provozní teplota -10/...

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD TX2k, TX4k TXM4k s plovoucím kódem RX DPS

MONTÁŽNÍ NÁVOD TX2k, TX4k TXM4k s plovoucím kódem RX DPS Ovládání je určeno pro náročné aplikace, kde jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost přístupu. Dálkové ovládání ROLLING CODE pracuje systémem plovoucího kódu. To znamená, že při každém přenosu ...

Více

České produkty na - POHON SERVIS sro

České produkty na - POHON SERVIS sro ELEKTROHYDRAULICKÉ POHONY PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY / VRATA – PRIVAT A PRŮMYSL DO 600 KG TOP je osvědčený elektrohydraulický typ pohonu křídlových bran a vrat, který nachází uplatnění v širokém okruhu prů...

Více

NÁVOD K LADĚNÍ A OBSLUZE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 433 MHz

NÁVOD K LADĚNÍ A OBSLUZE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 433 MHz postupem ladíme další vysílače. B) Stiskněte tlačítko P1 třikrát za sebou (při každém stisknutí problikne LED dioda). Při druhém stisknutí se LED dioda rozsvítí a zhasne. Počkáme až se LED dioda op...

Více

TURN-ECO-RJ14ECO - POHON SERVIS sro

TURN-ECO-RJ14ECO - POHON SERVIS sro Vstup pro otevření jednoho křídla lze použít pouze z polohy brána zavřena a je určen pro otevření a stop, zavření jednoho křídla lze pouze vstupem pro dvě křídla! Po připojení napájení řídící jedno...

Více

okenní přímočaré pohony

okenní přímočaré pohony OKENNÍ PŘÍMOČARÉ POHONY

Více