TR 313 - TESLA BLATNÁ, as

Komentáře

Transkript

TR 313 - TESLA BLATNÁ, as
Drátové výkonové rezistory v Al pouzdru
Wire-wound power resistors in Al case. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Drátové výkonové rezistory v Al pouzdru - sestavy
Wire-wound power resistors in Al case - assemblies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Drátové výkonové rezistory tmelené
Wire-wound power resistors cemented . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Výkonové rezistory s vinutím z oxidovaného drátu
Power resistors with oxidized wire winding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Drátové výkonové rezistory tmelené - sestavy
Wire-wound power resistors cemented - assemblies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Deskové výkonové rezistory - sestavy
Grid power resistors – assemblies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Rezistory zakázkové, speciální
Resistors – customer´s design, special . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vysokoohmové rezistory
High-ohmic resistors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ISO 9001:2008
TESLA BLATNÁ, a.s.
1
Rezistory - Resistors
Jmenovité zatížení PN při 25°C – typový přehled
Nominal load PN at 25°C – types summary
50 000 W
TRU 67495
10 000 W
TRU 15100
6 000 W
3TR 320S
5 000 W
2TR 320S
TRU 13050
3 000 W
6TR 308S
TR 420
2 000 W
4TR 308S
TR 410
1 500 W
4TR 307S
TR 409
1 300 W
TR 320
1 000 W
TR 310
750 W
TR 309
500 W
TR 308
400 W
TR 307
TR 356
300 W
TR 306
TR 355
250 W
TR 354
200 W
TR 353
150 W
Deskové výkonové rezistory
Grid power resistors
5 000W … 49 500W
Výkonové rezistory-oxidovaný drát
Power resistors-oxidized wire
1 500W … 2 600W
4TR 356
Drátové výkonové rezistory v Al pouzdře
Wire-wound power resistors in Al case
10W … 1 300W
4TR 319 2TR 355
2TR 319
Drátové výkonové rezistory tmelené
Wire-wound power resistors cemented
15W … 6 000W
PN bez chladiče, ED=100%
PN without heatsink, ED=100%
TR 336
TR 319
TR 335
TR 318
TR 334
TR 317
TR 352
100 W
75 W
TR 316
70 W
TR 332
TR 315
60 W
50 W
TR 343
2
TR 303
TR 268
TR 302
TR 267
TR 301
80 W
TR 333
TR 314
TR 304
120 W
TR 351
TR 331
TR 305
TR 313
45 W
TR 312
40 W
TR 311
30 W
TR 266
TR 262
TR 265
TR 261
TR 342
20 W
TR 260
TR 341
15 W
TR 260.2
TR 340
10 W
6W
3WK 680 09
Vysokoohmové rezistory
High-ohmic resistors
3W
3WK 680 08
1W … 6W
1W
3WK 680 06
PN při 40°C / PN at 40° C
TR 311 – TR 319, TR 331 – TR 356
- drátové výkonové rezistory v Al pouzdru
- wire-wound power resistors in Al case
Jmenovité zatížení PN při 25°C – typový přehled
Nominal load PN at 25°C – types summary
PN
PNED=100%
30W
100W
40W
45W
45W
60W
70W
80W
100W
75W
120W
150W
100W
250W
200W
300W
TR 311
TR 312
125W
TR 314
TR 313
150W
TR 331
TR 351
TR 315
TR 332
200W
TR 352
TR 316
TR 333
300W
TR 353
TR 317
TR 334
400W
TR 354
TR 318
TR 335
500W
TR 355
TR 319
TR 336
600W
70W
85W
100W
120W
160W
240W
320W
400W
TR 356
225W
480W
300W
450W
600W
10W
15W
750W
900W
PNED=30%
PN - jmenovité zatížení s přídavným chladičem
- nominal load with heatsink
PN
PNED=100%
30W
PNED=30%, PNED=100% - jmenovité zatížení bez přídavného chladiče
- nominal load without heatsink
TR 342
TR 343
90W
20W
40W
30W
PNED=30%
60W
1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,1 5,6 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1
Závislost zatížení PN na teplotě okolí T
PN %
TR 341
60W
maximální teplota povrchu +250°C
maximal surface temperature +250°C
E24:
20W
TR 340
45W
ED = procentuální vyjádření pracovního zatížení rezistorů v pracovní periodě - typicky 120 s
ED – load factor = percentual ratio of switch-on time against cycle period - typical 120 s
20W
s chladičem / with heatsink
Nominal load PN versus ambient temperatute T
PN %
110
100
100
90
90
80
80
70
70
bez chladiče / without heatsink
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
T (°C)
TR 311 ... TR 356
0
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
T (°C)
TR 316, TR 317, TR 318, TR 319, TR 333, TR 334, TR 335, TR 336
TR 311 ... TR 313, TR 314, TR 315, TR 331, TR 332, TR 340 ... TR 343
TR 351 ... TR 356
3
TR 311 – TR 313
2x
- drátové výkonové rezistory v Al pouzdru
- wire-wound power resistors in Al case
TR 311 – TR 313
1.5mm2
22
29.5 max.
Ø
4.
2-
2.2
TESLA
30
TR 311 200R/J
L2
L1
300 min.
2x
16 max.
0852
2-
2.2
22
29.5 max.
Ø
4.
TR 311/A – TR 313/A
TESLA
30
16 max.
0852
TR 311/A 200R/J
L2
L1
300 min.
Rezistory jsou vhodné pro použití v silových elektronických obvodech při brzdění
elektromotorů řízených elektrickými měniči. Vybrané typy rezistorů odpovídají
požadavkům normy UL508. Al pouzdro může být upevněno na chladící desku.
Resistors are suitable for application in power electrical circuits (e.g. brake resistors for
frequency converters). The sorted types correspond to UL requirements. The case can be
mounted on the heatsink .
Parametry a rozměry
1.5mm2
300 min.
Vývody - standardně SIFGL 600V/200°C
Po dohodě: vývody PTFE 600V/200°C ,
úprava délky vývodů.
Outlets – standard: SIFGL 600V/200°C
Option: outlets PTFE 600V/200°C,
different length.
Parameters and dimensions
Jmenovité zatížení při 25°C Nominal load at 25°C
Typ Type
PNED=30% /W/
PNED=100%/W/
s chladičem
with heatsink
PN
resistance range
max. overload voltage
/mm/
/mm/
TR 311
TR 311/A
TR 312
TR 312/A
TR 313
TR 313/A
70
30
100 W
2R4 - 180R
700 V
120
60
70
30
100 W
2R0 - 130R
700 V
120
60
86
85
40
125 W
3R9 - 300R
800 V
165
105
115
bez chladiče / without heatsink
rozsah hodnot
max. přetěžov. napětí
L1
L2
86
85
40
125 W
3R0 - 220R
800 V
165
105
115
100
45
150 W
4R3 – 300R
1 000 V
180
120
120
100
45
150 W
3R3 – 240R
1 000 V
180
120
120
Závislost adiabatického impulzu
na odporové hodnotě
Adiabatic impulse x ohmic value
1200
PNED=30% , PNED=100%
ED = procentuální vyjádření pracovního zatížení
rezistorů v pracovní periodě – typicky 120 s
ED – load factor = percentual ratio of switch-on
time against cycle period - typical 120 s
1100
1000
900
800
700
TR 311
J
/g/
600
TR 312
500
TR 313
400
300
maximalní teplota povrchu rezistorů
250°C
maximal surface temperature
tolerance
±5%
tolerances
teplotní koeficient TK (10-6/K)
≤ ±150
TCR (10-6/K)
maximální dovolené napětí (V
√(P x R)
maximum operating voltage (V
stabilita při +25°C a PNED=100% , 1000 hod.*
±5%
stability at +25°C and PNED=100% , 1 000 hours*
přetížení
10 x PNED=100% , 5 sec
pulse overload
izolační odpor při 500V=
≥ 10 G
isolation resistance at 500V=
izolační zkušební napětí
4000V
isolation testing voltage
kategorie klimatické odolnosti
50 / 200 / 56
climatic category
specifikace
TSB-338, TPTE57-155/98
specification
* bez chladiče / without heatsink
200
Specifikace objednávky / Example of order
100
TR 312 220R / J … 50 ks (pcs)
0
0
50
100
150
200
Ω
4
250
300
350
400
typ rezistoru / resistor type
odporová hodnota / ohmic value
tolerance (J-5%) / tolerance (J-5%)
TR 314 – TR 319
- drátové výkonové rezistory v Al pouzdru
- wire-wound power resistors in Al case
2.25
36.5 max.
1.5mm2
5.4
TESLA
0852
TR 316 94R/J
28 max.
L2
L1
5.5
300 min.
Rezistory jsou vhodné pro použití v silových elektronických obvodech při brzdění
elektromotorů řízených elektrickými měniči. Vybrané typy rezistorů odpovídají
požadavkům normy UL508. Al pouzdro může být upevněno na chladící desku.
Resistors are suitable for application in power electrical circuits (e.g. brake resistors for
frequency converters). The sorted types correspond to UL requirements. The case can be
mounted on the heatsink.
Parametry a rozměry
Vývody - standardně SIFGL 600V/200°C
Po dohodě: vývody PTFE 600V/200°C,
úprava délky vývodů, vnitřní
termospínač.
Outlets – standard: SIFGL 600V/200°C
Option: outlets PTFE 600V/200°C,
different length, built-in temperature
switch.
Parameters and dimensions
Jmenovité zatížení při 25°C Nominal load at 25°C
Typ Type
PNED=30% /W/
PNED=100%/W/
s chladičem
with heatsink
PN
resistance range
max. overload voltage
/mm/
/mm/
TR 314 (T)
TR 315 (T)
TR 316 (T)
TR 317 (T)
TR 318 (T)
TR 319 (T)
120
45
150 W
1R6 - 180R
1 000 V
90
79
180
160
60
200 W
2R2 - 240R
1 000 V
105
94
208
240
70
300 W
4R7 - 430R
1 500 V
155
144
310
320
80
400 W
6R8 - 620R
2 000 V
200
189
400
400
100
500 W
9R1 – 910R
2 300 V
260
249
515
480
120
600 W
12R - 1K2
2 800 V
320
309
635
bez chladiče / without heatsink
4500
rozsah hodnot
max. přetěžov. napětí
L1
L2
PNED=30% , PNED=100%
ED = procentuální vyjádření pracovního zatížení
rezistorů v pracovní periodě – typicky 120 s
ED – load factor = percentual ratio of switch-on
time against cycle period - typical 120 s
Závislost adiabatického impulzu
na odporové hodnotě
Adiabatic impulse x ohmic value
4250
4000
3750
3500
3250
3000
TR 314
TR 315
TR 316
TR 317
TR 318
TR 319
2750
J
2500
2250
2000
1750
1500
1250
/g/
maximalní teplota povrchu rezistorů
250°C
maximal surface temperature
tolerance
±5%
tolerances
teplotní koeficient TK (10-6/K)
≤ ±150
TCR (10-6/K)
maximální dovolené napětí (V
√(P x R)
maximum operating voltage (V
stabilita při +25°C a PNED=100% , 1000 hod.
±5%
stability at +25°C and PNED=100% , 1 000 hours
přetížení
10 x PNED=100% , 5 sec
pulse overload
izolační odpor při 500V=
≥ 10 G
isolation resistance at 500V=
izolační zkušební napětí
4000V
isolation testing voltage
kategorie klimatické odolnosti
50 / 200 / 56
climatic category
specifikace
TSB-356, TPTE57-155/98,
specification
ČSN 60115-1/QC400 000
Specifikace objednávky / Example of order
1000
750
TR 317 620R / J … 50 ks (pcs)
500
(TR 317T 620R / J … 50 ks (pcs))
250
typ rezistoru / resistor type
(T -vnitřní termospínač) / (T - built in thermoswitch )
odporová hodnota / ohmic value
tolerance (J-5%) / tolerance (J-5%)
0
0
100
200
300
400
500
600
700
Ω
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
5
TR 331 – TR 336
8
5.4
4.3
Ø
5.
42x
- drátové výkonové rezistory v Al pouzdru
- wire-wound power resistors in Al case
TESLA
0852
TR 331 120R/J
45
55.5 max.
1.5mm2
30 max.
L3
L2
L1
Rezistory jsou vhodné pro použití v silových elektronických obvodech při brzdění
elektromotorů řízených elektrickými měniči. Vybrané typy rezistorů odpovídají
požadavkům normy UL508. Al pouzdro může být upevněno na chladící desku.
Resistors are suitable for application in power electrical circuits (e.g. brake resistors for
frequency converters). The sorted types correspond to UL requirements. The case can be
mounted on the heatsink.
Parametry a rozměry
300 min.
Vývody - standardně SIFGL 600V/200°C
Po dohodě: vývody PTFE 600V/200°C,
úprava délky vývodů, vnitřní termospínač.
Outlets – standard: SIFGL 600V/200°C
Option: outlets PTFE 600V/200°C,
different length, built-in temperature switch.
Parameters and dimensions
Jmenovité zatížení při 25°C Nominal load at 25°C
Typ Type
PNED=30% /W/
PNED=100%/W/
s chladičem
with heatsink
PN
resistance range
max. overload voltage
/mm/
/mm/
/mm/
TR 331 (T)
TR 332 (T)
TR 333 (T)
TR 334 (T)
TR 335 (T)
TR 336 (T)
120
45
150 W
1R6 - 180R
1 000 V
72
40
16
160
60
200 W
2R2 - 240R
1 000 V
87
55
16
235
240
70
300 W
4R7 - 430R
1 500 V
137
85
26
325
320
80
400 W
6R8 - 620R
2 000 V
182
100
41
415
400
100
500 W
9R1 – 910R
2 300 V
242
160
41
530
480
120
600 W
12R - 1K2
2 800 V
302
220
41
670
bez chladiče / without heatsink
Závislost adiabatického impulzu
na odporové hodnotě
Adiabatic impulse x ohmic value
rozsah hodnot
max. přetěžov. napětí
L1
L2
L3
PNED=30% , PNED=100%
ED = procentuální vyjádření pracovního zatížení
rezistorů v pracovní periodě – typicky 120 s
ED – load factor = percentual ratio of switch-on
time against cycle period - typical 120 s
4500
4250
4000
3750
3500
3250
3000
TR 331
TR 332
TR 333
TR 334
TR 335
TR 336
2750
J
2500
2250
2000
1750
1500
1250
/g/
195
maximalní teplota povrchu rezistorů
250°C
maximal surface temperature
tolerance
±5%
tolerances
teplotní koeficient TK (10-6/K)
≤ ±150
TCR (10-6/K)
maximální dovolené napětí (V
√(P x R)
maximum operating voltage (V
stabilita při +25°C a PNED=100% , 1000 hod.
±5%
stability at +25°C and PNED=100% , 1 000 hours
přetížení
10 x PNED=100% , 5 sec
pulse overload
izolační odpor při 500V=
≥ 10 G
isolation resistance at 500V=
izolační zkušební napětí
4000V
isolation testing voltage
kategorie klimatické odolnosti
50 / 200 / 56
climatic category
specifikace
TSB-378, TPTE57-155/98,
specification
ČSN 60115-1/QC400 000
Specifikace objednávky / Example of order
1000
750
TR 335 910R / J … 50 ks (pcs)
500
(TR 335T 910R / J … 50 ks (pcs))
250
typ rezistoru / resistor type
(T -vnitřní termospínač) / (T - built in thermoswitch )
odporová hodnota / ohmic value
tolerance (J-5%) / tolerance (J-5%)
0
0
100
200
300
400
500
600
700
Ω
6
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
TR 351 – TR 356
Ø
4.
64x
- drátové výkonové rezistory v Al pouzdru
- wire-wound power resistors in Al case
60
79 max.
1.5mm2
TESLA
0852
TR 351 120R/J
18.5 max.
12
L2
L1
300 min.
Rezistory jsou vhodné pro použití v silových elektronických obvodech při brzdění
elektromotorů řízených elektrickými měniči. Al pouzdro může být upevněno na
chladící desku.
Resistors are suitable for application in power electrical circuits (e.g. brake resistors for
frequency converters). The case can be mounted on the heatsink.
Parametry a rozměry
Vývody - standardně SIFGL 600V/200°C
Po dohodě: vývody PTFE 600V/200°C,
úprava délky vývodů.
Outlets – standard: SIFGL 600V/200°C
Option: outlets PTFE 600V/200°C,
different length.
Parameters and dimensions
Jmenovité zatížení při 25°C Nominal load at 25°C
Typ Type
PNED=30% /W/
PNED=100%/W/
s chladičem
with heatsink
PN
resistance range
max. overload voltage
/mm/
/mm/
TR 351
TR 352
TR 353
TR 354
TR 355
TR 356
225
75
150 W
2R2 - 220R
1 000 V
80
56
250
300
100
200 W
3R6 - 390R
1 000 V
110
86
350
450
150
300 W
5R6 - 560R
1 500 V
163
139
500
600
200
400 W
7R5 - 820R
1 500 V
216
192
650
750
250
500 W
10R – 1K
2 000 V
270
246
800
900
300
600 W
11R - 1K1
2 000 V
300
276
900
bez chladiče / without heatsink
rozsah hodnot
max. přetěžov. napětí
L1
L2
PNED=30% , PNED=100%
ED = procentuální vyjádření pracovního zatížení
rezistorů v pracovní periodě – typicky 120 s
ED – load factor = percentual ratio of switch-on
time against cycle period - typical 120 s
1200
maximalní teplota povrchu rezistorů
250°C
maximal surface temperature
tolerance
±5%
tolerances
teplotní koeficient TK (10-6/K)
≤ ±150
TCR (10-6/K)
maximální dovolené napětí (V
√(P x R)
maximum operating voltage (V
stabilita při +25°C a PNED=100% , 1000 hod.*
±5%
stability at +25°C and PNED=100% , 1 000 hours*
přetížení
10 x PNED=100% , 5 sec
pulse overload
izolační odpor při 500V=
≥ 10 G
isolation resistance at 500V=
izolační zkušební napětí
4000V
isolation testing voltage
kategorie klimatické odolnosti
50 / 200 / 56
climatic category
specifikace
TSB-409, TPTE57-155/98,
specification
ČSN 60115-1/QC400 000
1000
* bez chladiče / without heatsink
Závislost adiabatického impulzu
na odporové hodnotě
Adiabatic impulse x ohmic value
4400
4200
4000
3800
3600
3400
3200
3000
2800
TR 351
TR 352
TR 353
TR 354
TR 355
TR 356
2600
J
/g/
2400
2200
2000
1800
1600
1400
800
Specifikace objednávky / Example of order
600
400
TR 356 820R / J … 50 ks (pcs)
200
0
0
100
200
300
400
500
600
700
Ω
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
typ rezistoru / resistor type
odporová hodnota / ohmic value
tolerance (J-5%) / tolerance (J-5%)
7
TR 340 – TR 343
- drátové výkonové rezistory v Al pouzdru
- wire-wound power resistors in Al case
3.
52x
TR 340
23
29.5 max.
Ø
2.2
16 max.
0852
1.5mm2
TR 340 20R/J
30
40
300 min.
2x
5
TR 341 – TR 343
22
29.5 max.
Ø
4.
2-
2.2
16 max.
0852
L3
Rezistory jsou vhodné pro použití v silových elektronických obvodech při brzdění
elektromotorů řízených elektrickými měniči. Al pouzdro může být upevněno na
chladící desku.
Resistors are suitable for application in power electrical circuits (e.g. brake resistors for
frequency converters). The case can be mounted on the heatsink.
Parametry a rozměry
TESLA
1.5mm2
TR 342 20R/J
L2
L1
150 min.
Vývody - standardně SIFGL 600V/200°C
Po dohodě: vývody PTFE 600V/200°C,
úprava délky vývodů.
Outlets – standard: SIFGL 600V/200°C
Option: outlets PTFE 600V/200°C,
different length.
Parameters and dimensions
Jmenovité zatížení při 25°C Nominal load at 25°C
Typ Type
PNED=30% /W/
PNED=100%/W/
s chladičem
with heatsink
PN
TR 340
TR 341
TR 342
TR 343
20
10
30 W
0R8 – 51R
300V
(40)
(30)
(5)
25
30
15
45 W
0R9 – 56R
400 V
55
25
15
35
40
20
60 W
1R5 - 110R
600 V
77
47
15
52
60
30
90 W
2R2 – 160R
700 V
104
64
20
73
bez chladiče / without heatsink
Závislost adiabatického impulzu
na odporové hodnotě
Adiabatic impulse x ohmic value
500
rozsah hodnot
max. přetěžov. napětí
L1
L2
L3
resistance range
max. overload voltage
/mm/
/mm/
/mm/
PNED=30% , PNED=100%
ED = procentuální vyjádření pracovního zatížení
rezistorů v pracovní periodě – typicky 120 s
ED – load factor = percentual ratio of switch-on
time against cycle period - typical 120 s
450
J
400
350
TR 340
300
TR 341
250
TR 342
200
TR 343
150
100
/g/
maximalní teplota povrchu rezistorů
250°C
maximal surface temperature
tolerance
±5%
tolerances
teplotní koeficient TK (10-6/K)
≤ ±150
TCR (10-6/K)
maximální dovolené napětí (V
√(P x R)
maximum operating voltage (V
stabilita při +25°C a PNED=100% , 1000 hod.*
±5%
stability at +25°C and PNED=100% , 1 000 hours*
přetížení
10 x PNED=100% , 5 sec
pulse overload
izolační odpor při 500V=
≥ 10 G
isolation resistance at 500V=
izolační zkušební napětí
4000V
isolation testing voltage
kategorie klimatické odolnosti
50 / 200 / 56
climatic category
specifikace
TSB-388, TPTE57-155/98
specification
* bez chladiče / without heatsink
50
Specifikace objednávky / Example of order
0
0
20
40
60
80
100
Ω
8
120
140
160
180
200
TR 342 82R / J … 50 ks (pcs)
typ rezistoru / resistor type
odporová hodnota / ohmic value
tolerance (J-5%) / tolerance (J-5%)
xTR 319, xTR 355, xTR 356
- drátové výkonové rezistory v Al pouzdru – zakázkové sestavy IP 54 (IP 20)
- wire-wound power resistors in Al case - customer´s assemblies IP 54 (IP 20)
M16
130
165
Ø
6.
5-
4x
M16
3
96
4TR 355, 4TR 356 / IP 54
TESLA BLATNÁ, a.s.
4TR 355 22R/13kJ
1kW IP54 0852
10
17.5
L2
L1
Sestavy rezistorů jsou určeny pro použití jako brzdné rezistory elektropohonů nebo pro další aplikace, při kterých dochází
k pulznímu zatěžování rezistorů. Sestava rezistorů typu TR 319 nebo TR 355, TR 356 (drátové rezistory v Al pouzdru) je smontována
na společné kovové základně. Sestava je opatřena svorkovnicovou skříňkou, ve které jsou propojeny vývody rezistorů s výstupními
svorkami sestavy. Vnější připojení je možné vodiči do průřezu 4 mm2. Stupeň krytí sestavy dle ČSN EN 60 529 je IP 54 (sestavy
s označením 2TR 35x L, 4TR 35x L se vyrábí s krytím IP 20). Sestavy s jinými parametry je možno po dohodě vyrobit na zakázku.
The resistors are intended for use as brake resistors in electrical drives. They are specially designed for high short-term breaking pulse.
Assemblies of Al housed power resistors, type TR 319 or TR 355 (TR 356) are mounted on metal base. Electrical connection is provided
by clamp allowing to attach the wires up to 4 sqmm. The assembly is designed to provide the IP54 mechanical protection (design with
protection IP20 is possible – types with designation 2TR35x L, 4TR 35x L). Assemblies with different parameters on request.
Parametry při + 25°C a rozměry
Characteristic at + 25°C and dimensions
Typ
Type
rozsah hodnot
resistance range
rozsah výkonu
load range
adiabatický impulz
adiabatic impulse
max. pracovní napětí
max. operating voltage
L1
/mm/
L2
/mm/
/g/
2TR 319
4TR 319
2TR 355 (L)
2TR 356 (L)
4TR 355 (L)
4TR 356 (L)
4R1 … 3K0
240 W
1 ... 6 kJ
600 V
460
440
2 600
8R2 … 1K5
480 W
2 … 12 kJ
600 V
460
440
3 900
5R0 … 2K0
500 W
1 ... 8 kJ
600 V
460
440
2 900
5R6 … 2K2
600 W
1 … 9 kJ
600 V
490
470
3 100
2R7 … 3K9
1 000 W
2 ... 16 kJ
600 V
460
440
4 500
2R7 … 4K3
1 200 W
2 … 18 kJ
600 V
490
470
4 900
izolační zkušební napětí
1 500 V
izolační odpor při 100V=
≥ 1 GΩ
stupeň krytí dle ČSN EN 60 529
IP 54 (IP 20)
pracovní teplota –40°C … +70°C
specifikace TSB 403, TSB 430
isolation testing voltage
isolation resistance at 100V=
protection
operating temperature
specification
Specifikace objednávky / Example of order
4TR 355 (L) 50R / 8 kJ … 5 ks (pcs)
Poznámka: maximální teplota povrchu až + 250°C (na rezistoru).
Note: max. temperature on the resistor surface + 250°C.
typ sestavy / assemblies type
odporová hodnota / ohmic value
hodnota adiabatického impulsu / adiabatic impulse value
9
xTR 319, xTR 355, xTR 356
- drátové výkonové rezistory v Al pouzdru – zakázkové sestavy IP 54 (IP 20)
- wire-wound power resistors in Al case - customer´s assemblies IP 54 (IP 20)
3
60.5
2TR 319 / IP 54
3
69
4TR 319 / IP 54
6.
54x
M16
Připojení svorkovnice SAK 4
Terminal board - type SAK 4
Ø
TESLA
TR 319.21
800V / 32A / 0,5-4mm2 (0,5-6mm2)
0852
70R/J
M16
130
165
PE
TESLA
TR 319.21
0852
70R/J
TESLA BLATNÁ, a.s.
4TR 319 70R/8kJ
480W IP54 0852
10
1
2
17.5
440
460
1,2 – vývody sestavy/assemblies outlets
130
165
Ø
6.
54x
M16
2TR 355, 2TR 356 / IP 54, 4TR 355L, 4TR 356L / IP20
TESLA BLATNÁ, a.s.
2TR 355 11R/6.5kJ
0.5kW IP54 0752
10
M16
130
165
Ø
6.
5
-4
x
M16
17.5
L2
L1
10
10
L2
L1
17.5
TESLA BLATNÁ, a.s.
4TR 355 22R/13kJ
1kW IP54 0852
TR 260-TR 268, TR 301-TR 310, TR 320
- drátové výkonové rezistory tmelené
- wire-wound power resistors cemented
Jmenovité zatížení PN při 25°C – typový přehled (maximální teplota povrchu +350°C)
Nominal load PN at 25°C – types summary (maximal surface temperature +350°C)
PN
15W
20W
30W
40W
TR 260.2
TR 260
TR 261
TR 262
TR 265
50W
75W
100W
150W
200W
TR 266
TR 267
TR 268
TR 301
TR 302
TR 303
TR 304
750W
1 000W
1 300W
TR 309
TR 310
TR 320
PN
200W
300W
400W
500W
TR 305
TR 306
TR 307
TR 308
E12:
1,0 1,2 1,5 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9 4,7 5,6 6,8 8,2
E24:
1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,1 5,6 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1
Závislost zatížení PN na teplotě okolí T
Nominal load PN versus ambient temperatute T
11
TR 260 - TR 262
- drátové výkonové rezistory tmelené
- wire-wound power resistors cemented
vývody, držáky / leads, holders
5.5
3.2
Ø 2.4
7
D
Ø 3.2
C
ČSN EN 61210
3
6.3x0.8
B
45°
L2
2
7.
H1
viz str 18 /
see page 18
R1.2
L3
0.
2
TR 26x
5R/J
D
Ø
5.
5±
L1
Rezistory jsou vhodné pro použití v průmyslové elektrotechnice a v náročných klimatických podmínkách.
Resistors are suitable for use in the industrial engineering and in demanding climatic conditions.
Parametry a rozměry
Jmenovité zatížení při 25°C
Nominal load at 25°C
Typ Type
PN
rozsah hodnot
resistance range
Parameters and dimensions
Dmax
L1
L2max
/mm/
/mm/
/mm/
/g/
/mm/
Držák / holder
H1 (10g)
vývody / leads
L3
TR 260.2
15 W
0R8 – 12K
17
50±0,6
25
30
72±1
C
TR 260
20 W
0R9 – 15K
17
60±0,8
25
36
82±1
B, D
30 W
1R5 – 22K
17
80±1,4
25
44
103±1
B, D
40 W
1R8 – 27K
17
100±1,8
25
51
123±1
B, D
TRR 260
TR 261
TRR 261
TR 262
TRR 262
TRR – typy s nastavitelnou odbočkou, tolerance ±5% v řadě E24, tolerance ±10% v řadě E12
TRR – types with setting cap, tolerance ±5% in serie E24, tolerance ±10% in serie E12
teplotní koeficient TK (10 -6/K)
≤±150
maximální dovolené napětí (V)
√(P x R)
stabilita při +25°C a PN, 1000 hod.
±5%
přetížení
10 x PN, 5 sec
izolační zkušební napětí vůči držákům
1 500 V
kategorie klimatické odolnosti
50 / 200 / 56
specifikace TPTE57-155/98,ČSN 60115-1/QC400 000/
TCR (10 -6/K)
maximum operating voltage (V)
stability at +25°C and PN, 1 000 hours
pulse overload
isolation testing voltage against holders
climatic category
specification
Závislost teploty povrchu rezistoru na zatížení (Ta = 25°C)
Surface temperature of resistors- power load characteristic (Ta = 25°C)
Specifikace objednávky / Example of order
TR 262 6R8/K B … 50 ks (pcs)
H1 … 50 ks (pcs)
– typ rezistoru, odporová hodnota, tolerance
(J-5%, K-10%), provedení vývodů
(B nebo D, TR 260.2 jen C), typ držáku (H1)
– resistor type, ohmic value, tolerance
(J-5%, K-10%), specification of leads
(B or D, TR 260.2 only C), specification of holders (H1)
Ts – teplota povrchu rezistoru / surface temperature of resistor
k x PN – násobky jmenovitého zatížení / multiple of nominal load
12
Poznámka: po dohodě lze vyrobit rezistory s pevnou odbočkou.
Note: resistors with fixed tap per customer's request.
TR 265 - TR 268
- drátové výkonové rezistory tmelené
- wire-wound power resistors cemented
H2
vývody, držáky / leads, holders
6.3x0.8
B
ČSN EN 61210
8
E
Ø4.1
L3
M5 (H3, H4)
M6 (H5, H6)
H3
4.5
viz str 18 /
see page 18
TR 26x
2K2/J
Ø
10
L2
viz str 18 /
see page 18
L3
L1
D
Rezistory jsou vhodné pro použití v průmyslové elektrotechnice a v náročných klimatických podmínkách.
Resistors are suitable for use in the industrial engineering and in demanding climatic conditions.
Parametry a rozměry
Jmenovité zatížení při 25°C
Nominal load at 25°C
Typ Type
PN
TR 265
TRR 265
TR 266
TRR 266
TR 267
TRR 267
TR 268
TRR 268
rozsah hodnot
resistance range
Parameters and dimensions
Dmax
L1
L2max
/mm/
/mm/
/mm/
/g/
L3
Držák / holder
H2 / H3
/mm/
30 W
1R0 – 16K
24
55 ±0,6
32
45
78±1
(17 / 34 g)
50 W
1R8 – 27K
24
80±0,8
32
60
103±1
(17 / 38 g)
75 W
3R0 – 51K
24
120±1,4
32
80
144±1
(17 / 44 g)
100 W
4R7 – 68K
24
164±3
32
110
188±1
(17 / 51 g)
TRR – typy s nastavitelnou odbočkou, tolerance ±5% v řadě E24, tolerance ±10% v řadě E12
TRR – types with setting cap, tolerance ±5% in serie E24, tolerance ±10% in serie E12
teplotní koeficient TK (10 -6/K)
≤±150
maximální dovolené napětí (V)
√(P x R)
stabilita při +25°C a PN, 1000 hod.
±5%
přetížení
10 x PN, 5 sec
izolační zkušební napětí vůči držákům
2 000 V
kategorie klimatické odolnosti
50 / 200 / 56
specifikace TPTE57-155/98,ČSN 60115-1/QC400 000/
TCR (10 -6/K)
maximum operating voltage (V)
stability at +25°C and PN, 1 000 hours
pulse overload
isolation testing voltage against holders
climatic category
specification
Závislost teploty povrchu rezistoru na zatížení (Ta = 25°C)
Surface temperature of resistors- power load characteristic (Ta = 25°C)
Specifikace objednávky / Example of order
TR 265 4R7/J E … 50 ks (pcs)
H2 … 50 ks (pcs)
– typ rezistoru, odporová hodnota, tolerance
(J-5%, K-10%), provedení vývodů (B nebo E),
typ držáku (H2 nebo H3)
– resistor type, ohmic value, tolerance
(J-5%, K-10%), specification of leads (B or E),
specification of holders (H2 or H3)
Ts – teplota povrchu rezistoru / surface temperature of resistor
k x PN – násobky jmenovitého zatížení / multiple of nominal load
Poznámka: po dohodě lze vyrobit rezistory s pevnou odbočkou.
Note: resistors with fixed tap per customer's request.
13
TR 301 - TR 304
- drátové výkonové rezistory tmelené
- wire-wound power resistors cemented
vývody, držáky / leads, holders
8
E
Ø4.1
5 max
ČSN EN 61210
4.5
6.3x0.8
B
V1
viz str 18 /
see page 18
H4
20 min
L2
TR 30x
2K2/J
Ø
16
M5 (H3, H4)
M6 (H5, H6)
viz str 18 /
see page 18
M5 (V1)
M6 (V2)
L1
L3
D
Rezistory jsou vhodné pro použití v průmyslové elektrotechnice a v náročných klimatických podmínkách.
Resistors are suitable for use in the industrial engineering and in demanding climatic conditions.
Parametry a rozměry
Jmenovité zatížení při 25°C
Nominal load at 25°C
Typ Type
PN
TR 301
TRR 301
TR 302
TRR 302
TR 303
TRR 303
TR 304
TRR 304
Parameters and dimensions
rozsah hodnot
resistance range
max. provozní
napětí
operating voltage
Dmax
L1
L2max
/mm/
/mm/
/mm/
75 W
0R4 – 47K
1 200 V
35
100±1,8
40
130
124±1
(55/29 g)
100 W
0R6 – 82K
1 500 V
35
135±2,5
40
180
160±1
(60/34 g)
150 W
0R9 – 110K
2 000 V
35
200±3,8
40
270
226±1
(71/ - g)
200 W
1R2 – 120K
2 500 V
35
275±4,6
40
400
302±1
(82/ - g)
/g/
L3
/mm/
Držák / holder
H4 / V1
TRR – typy s nastavitelnou odbočkou, tolerance ±5% v řadě E24, tolerance ±10% v řadě E12
TRR – types with setting cap, tolerance ±5% in serie E24, tolerance ±10% in serie E12
≤±150
teplotní koeficient TK (10 -6/K)
stabilita při +25°C a PN, 1000 hod.
±5%
přetížení
10 x PN, 5 sec
izolační zkušební napětí vůči držákům
3 000 V
kategorie klimatické odolnosti
50 / 200 / 56
specifikace TPTE57-155/98,ČSN 60115-1/QC400 000/
TCR (10 -6/K)
stability at +25°C and PN, 1 000 hours
pulse overload
isolation testing voltage against holders
climatic category
specification
Závislost teploty povrchu rezistoru na zatížení (Ta = 25°C)
Surface temperature of resistors- power load characteristic (Ta = 25°C)
Specifikace objednávky / Example of order
TR 303 110/K B … 50 ks (pcs)
H4 … 50 ks (pcs)
– typ rezistoru, odporová hodnota, tolerance
(J-5%, K-10%), provedení vývodů (B nebo E),
typ držáku (H4, pro TR 301, TR 302 také V1)
– resistor type, ohmic value, tolerance
(J-5%, K-10%), specification of leads (B or E),
specification of holders
(H4, for TR 301, TR 302 as option holder V1)
Ts – teplota povrchu rezistoru / surface temperature of resistor
k x PN – násobky jmenovitého zatížení / multiple of nominal load
14
Poznámka: po dohodě lze vyrobit rezistory s pevnou odbočkou.
Note: resistors with fixed tap per customer's request.
TR 305 - TR 308
- drátové výkonové rezistory tmelené
- wire-wound power resistors cemented
vývody, držáky / leads, holders
11
Ø 4.2
5.5
5 max
F
V2
H5
viz str 18 /
see page 18
M5 (V1)
M6 (V2)
L3
TRR 30x
2K2/J
Ø
20 min
28
L2
M5 (H3, H4)
M6 (H5, H6)
viz str 18 /
see page 18
L1
D
Rezistory jsou vhodné pro použití v průmyslové elektrotechnice a v náročných klimatických podmínkách.
Resistors are suitable for use in the industrial engineering and in demanding climatic conditions.
Parametry a rozměry
Jmenovité zatížení při 25°C
Nominal load at 25°C
Typ Type
PN
TR 305
TRR 305
TR 306
TRR 306
TR 307
TRR 307
TR 308
TRR 308
Parameters and dimensions
rozsah hodnot
resistance range
max. provozní
napětí
operating voltage
Dmax
L1
L2max
/mm/
/mm/
/mm/
200 W
0R7 – 82K
2 000 V
47
130±3
50
300
155±1
(91/57 g)
300 W
1R0 – 120K
2 500 V
47
182±3,4
50
400
208±1
(105/72 g)
400 W
1R5 – 160K
2 750 V
47
250±4,2
50
550
277±1
(122/ - g)
500 W
2R6 – 200K
3 000 V
47
310±5
50
700
337±1
(135/ - g)
/g/
L3
/mm/
Držák / holder
H5 / V2
TRR – typy s nastavitelnou odbočkou, tolerance ±5% v řadě E24, tolerance ±10% v řadě E12
TRR – types with setting cap, tolerance ±5% in serie E24, tolerance ±10% in serie E12
teplotní koeficient TK (10 -6/K)
≤±150
stabilita při +25°C a PN, 1000 hod.
±5%
přetížení
10 x PN, 5 sec
izolační zkušební napětí vůči držákům
4 000 V
kategorie klimatické odolnosti
50 / 200 / 56
specifikace TPTE57-155/98,ČSN 60115-1/QC400 000/
TCR (10 -6/K)
stability at +25°C and PN, 1 000 hours
pulse overload
isolation testing voltage against holders
climatic category
specification
Závislost teploty povrchu rezistoru na zatížení (Ta = 25°C)
Surface temperature of resistors- power load characteristic (Ta = 25°C)
Specifikace objednávky / Example of order
TR 305 82K/J F … 50 ks (pcs)
H5 … 50 ks (pcs)
–typ rezistoru, odporová hodnota, tolerance
(J-5%, K-10%), provedení vývodů (F), typ držáku
(H5, pro TR 305, TR 306 také V2)
– resistor type, ohmic value, tolerance
(J-5%, K-10%), specification of leads (F),
specification of holders
(H5, for TR 305, TR 306 as option holder V2)
Ts – teplota povrchu rezistoru / surface temperature of resistor
k x PN – násobky jmenovitého zatížení / multiple of nominal load
Poznámka: po dohodě lze vyrobit rezistory s pevnou odbočkou.
Note: resistors with fixed tap per customer's request.
15
TR 309, TR 310, TR 320
- drátové výkonové rezistory tmelené
- wire-wound power resistors cemented
vývody, držáky / leads, holders
14
Ø 5.3
7
G
H6
M5 (H3, H4)
M6 (H5, H6)
viz str 18 /
see page 18
TR 3xx
2K2/J
41
L2
Ø
L3
L1
D
Rezistory jsou vhodné pro použití v průmyslové elektrotechnice a v náročných klimatických podmínkách.
Resistors are suitable for use in the industrial engineering and in demanding climatic conditions.
Parametry a rozměry
Jmenovité zatížení při 25°C
Nominal load at 25°C
Typ Type
PN
TR 309
TRR 309
TR 310
TRR 310
TR 320
TRR 320
Parameters and dimensions
rozsah hodnot
resistance range
max. provozní
napětí
operating voltage
Dmax
L1
L2max
/mm/
/mm/
/mm/
750 W
3R6 – 130K
4 000 V
68
390±5,5
68
2 200
430±1
(390 g)
1000 W
4R7 – 180K
4 500 V
68
515±6,8
68
2 800
555±1
(410 g)
1300 W
6R2 – 180K
4 500 V
68
660±6,8
68
3 500
700±1
(440 g)
/g/
L3
/mm/
Držák / holder
H6
TRR – typy s nastavitelnou odbočkou, tolerance ±5% v řadě E24, tolerance ±10% v řadě E12
TRR – types with setting cap, tolerance ±5% in serie E24, tolerance ±10% in serie E12
≤±150
teplotní koeficient TK (10 -6/K)
stabilita při +25°C a PN, 1000 hod.
±5%
přetížení
10 x PN, 5 sec
izolační zkušební napětí vůči držákům
4 000 V
kategorie klimatické odolnosti
50 / 200 / 56
specifikace TPTE57-155/98,ČSN 60115-1/QC400 000/
TCR (10 -6/K)
stability at +25°C and PN, 1 000 hours
pulse overload
isolation testing voltage against holders
climatic category
specification
Závislost teploty povrchu rezistoru na zatížení (Ta = 25°C)
Surface temperature of resistors- power load characteristic (Ta = 25°C)
Specifikace objednávky / Example of order
TR 309 130K/J G … 20 ks (pcs)
H6 … 20 ks (pcs)
– typ rezistoru, odporová hodnota, tolerance
(J-5%, K-10%), provedení vývodů (G),
typ držáku (H6)
– resistor type, ohmic value, tolerance
(J-5%, K-10%), specification of leads (G),
specification of holders (H6)
Ts – teplota povrchu rezistoru / surface temperature of resistor
k x PN – násobky jmenovitého zatížení / multiple of nominal load
16
Poznámka: po dohodě lze vyrobit rezistory s pevnou odbočkou.
Note: resistors with fixed tap per customer's request.
TR 409, TR 410, TR 420
- výkonové rezistory s vinutím z oxidovaného drátu
- power resistors with oxidized wire winding
vývody, držáky / leads, holders
14
Ø 5.3
7
G
H6
904 RT
K/R391
TR 409
193R/K
41
L2
Ø
M5 (H3, H4)
M6 (H5, H6)
viz str 18 /
see page 18
L3
L1
D
Rezistory jsou vhodné pro použití v průmyslové elektrotechnice.
Resistors are suitable for use in the industrial engineering.
Parametry a rozměry
Jmenovité zatížení při 25°C
Nominal load at 25°C
Typ Type
PN
Parameters and dimensions
rozsah hodnot
resistance range
max. provozní
napětí
operating voltage
Dmax
L1
L2max
/mm/
/mm/
/mm/
/g/
L3
/mm/
Držák / holder
H6
TR 409
1 500 W
4R7 – 1K5
4 000 V
68
390±5,5
68
3 100
430±1
(390 g)
TR 410
2 000 W
5R6 – 2K2
4 500 V
68
515±7,6
68
3 750
555±1
(410 g)
TR 420
2 600 W
8R2 – 2K7
4 500 V
68
660±8,3
68
5 600
700±1
(440 g)
tolerance
teplotní koeficient TK (10 -6/K)
stabilita při +25°C a PN, 1000 hod.
přetížení
izolační zkušební napětí vůči držákům
kategorie klimatické odolnosti
specifikace
±5%
≤±150
±5%
10 x PN, 5 sec
4 000 V
50 / 200 / 56
TSB 454, TPTE57-090/095
tolerances
TCR (10 -6/K)
stability at +25°C and PN, 1 000 hours
pulse overload
isolation testing voltage against holders
climatic category
specification
Závislost teploty povrchu rezistoru na zatížení (Ta = 25°C)
Surface temperature of resistors- power load characteristic (Ta = 25°C)
500
450
400
Specifikace objednávky / Example of order
350
300
TR 409 1K5/J G … 20 ks (pcs)
H6 … 20 ks (pcs)
250
200
150
100
50
0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
– typ rezistoru, odporová hodnota, tolerance
(J-5%), provedení vývodů (G),
typ držáku (H6)
– resistor type, ohmic value, tolerance (J-5%),
specification of leads (G),
specification of holders (H6)
Ts – teplota povrchu rezistoru / surface temperature of resistor
k x PN – násobky jmenovitého zatížení / multiple of nominal load
17
TR 260-TR 268, TR 301-TR 310, TR 320
- drátové výkonové rezistory tmelené
- wire-wound power resistors cemented
H1
15.5
H2
19
1.3
20
H3
16
5
20
5.1
16
5.2
1
1
25.5
39
35.5
27.5
Ø
5.
2
Držáky rezistorů
Holders of resistors
9.4
8.5
9
5.
2
M5
20
20
1.5
20
5.2
H4
H5
20
5.2
9.4
M6
1.5
M5
4
1.5
45
63
46.5
35
Ø
.2
Ø6
9.4
12
Ø5.2
23
.4
Ø6
70
98
V1
M6
5
40
1.5
2
M5
Ø6.2
14.4
16
H6
35
35
90
18
36
20
6.4
V2
M6
xTR 30xS
- drátové výkonové rezistory tmelené - sestavy s krytím IP 20
- wire-wound power resistors cemented - assemblies with protection IP 20
Sestavy výkonových drátových rezistorů tmelených jsou umístěny ve skříni z pozinkovaného děrovaného plechu s krytím IP 20.
Sestavy jsou vyráběny dle požadavků na pulzní zatížitelnost sestavy jako kombinace příslušných dílčích rezistorů (TR 307, TR 308,
TR 320). Typové označení je odvozeno od použitých rezistorů - např. rezistor 2TR 308S 5R/20kJ.
Na krytu skříně je uchycena kabelová vývodka a svorkovnice pro připojení vodičů, na vyžádání může být sestava rezistorů vybavena
termospínačem umístěným na skříni. Sestavy rezistorů jsou určeny pro zapojení jako brzdné rezistory elektropohonů a pro aplikace s
pulsním přetěžováním rezistorů.
Assemblies of wire-wound power resistors in boxes with protection IP 20 are specific manufactured and exactly matched to demands on
impulse load capacity of the resistor set. The resistors of TR 307, TR 308, TR 320 series are fixed in cases from zinc plated metal sheet with
terminal board and cable bushing. The case can be equipped with thermoswitch connected to the terminal board. The type marking of these
series is derived from the used resistor - e.g. 2TR 308S 5R/20kJ. The resistors are intended for use as brake resistors in electrical drives.They
are specially designed for high short-term breaking pulse (adiabatic impulse).
Pulzní zatížitelnost sestav rezistorů při teplotě okolí 25°C
Power resistors – assemblies: maximal adiabatic impulse load for ambient temperature 25°C
1
P max
Pc
1000
2
3
4
5
6 7 8 9 10
2
3
4
5
6 7 8 9 10
2
3
4
5
6 7 8 9 10
2
3
4
5
6 7 8 9 10
2
3
3
3
2
2
10 4
9
8
7
6
10 4
9
8
7
6
W ad=65P c
5
5
4
4
100
10
1
3
W ad=30P c
3
2
W ad=20P c
2
10 3
9
8
7
6
10 3
9
8
7
6
5
5
4
4
3
3
2
2
10 2
9
8
7
6
10 2
9
8
7
6
5
5
4
4
3
3
2
2
10 1
9
8
7
6
10 1
9
8
7
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10 1
0.1
2
3
4
5
6 7 8 9 10 2
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10 3
2
3
4
5
6 7 8 9 10 4
10
100
2
3
ED [%]
ED (%) = poměr doby zatěžovacího pulzu k periodě (pro typickou dobu periody 100 až 120s)
Pmax/PC poměr max. výkonu během dané doby zatěžovacího pulzu k celkovému jmenovitému zatížení sestavy rezistorů
(Pmax(70) =0,8 x Pmax(20) – pro teplotu okolí 70°C)
ED (%) = ratio of impulse duration to period duration (applies for typical period duration of 100 to 120 sec)
Pmax/PC ratio of maximal impulse power load to nominal power load of assembly
(for ambient temperature of 70° C is valid Pmax(70) =0,8 x Pmax(20) )
19
xTR 30xS
- drátové výkonové rezistory tmelené - sestavy s krytím IP 20
- wire-wound power resistors cemented - assemblies with protection IP 20
1TR 30xS
A
x
1TR 308 ST 22R/22.5kJ
0.5kW IP 20
0852
TESLA BLATNÁ, a.s.
Stupeň krytí IP 20
For protection IP 20
je zabezpečen při zakrytí zadní strany skříně
skříně vhodnou montáží zaručující krytí IP 20.
back side of the case needs to be covered or
properly mounted.
50
6.5
y
C
D
B
2TR 30xS, 4TR …, 6TR …
y
A
x
2TR 308 ST 22R/22.5kJ
0.5kW IP 20
0852
TESLA BLATNÁ, a.s.
Stupeň krytí IP 20
je zabezpečen při zakrytí zadní strany skříně
skříně vhodnou montáží zaručující krytí IP 20.
C
For protection IP 20
back side of the case needs to be covered or
properly mounted.
50
6.5
50
B
D
Parametry při + 25°C a rozměry
Typ
Type
rozsah výkonu
load range
rozsah hodnot
resistance range
1TR 307S (T)
1TR 308S (T)
2TR 307S (T)
2TR 308S (T)
4TR 307S (T)
4TR 308S (T)
6TR 308S (T)
400 W
Characteristic at + 25°C and dimensions
A x B x C, D
/ mm /
/ mm/
5R … 100R*
8 kJ*
max. 80°C
94 x 105 x 375, 275
50 / 345
1 900
500 W
5R … 100R*
10 kJ*
max. 80°C
94 x 105 x 435, 335
50 / 405
2 100
800 W
5R … 100R*
16 kJ*
max. 80°C
166 x 105 x 375, 275
122 / 295
2 800
1 000 W
5R … 100R*
20 kJ*
max. 80°C
166 x 105 x 435, 335
122 / 355
3 100
1 600 W
5R … 100R*
32 kJ*
max. 80°C
166 x 177 x 375, 275
122 / 295
4 600
2 000W
5R … 100R*
40 kJ*
max. 80°C
166 x 177 x 435, 335
122 / 355
5 200
3 000 W
5R … 100R*
60 kJ*
max. 80°C
238 x 177 x 435, 335
194 / 355
7 100
* typické hodnoty, pro některá Wad (adiabatický impulz) nelze použít plný rozsah hodnot odporu,
sestavy s jinými parametry je možno po dohodě vyrobit na zakázku, vnější termospínač na vyžádání.
* typical values, for some Wad (adiabatic impulse) is not full ohmic range available, assemblies with different
parameters on request, outer thermo-switch on request.
tolerance odporu
teplotní koeficient TK (10 -6/K)
jmenovité napětí (IEC)
izolační zkušební napětí
stupeň krytí dle ČSN EN 60 529
kategorie klimatické odolnosti
specifikace
±10%
tolerance of resistance
≤±150
TCR (10 -6/K)
600 (1000) V
nominal voltage (IEC)
1500 V
isolation testing voltage
IP 20
protection
50 / 200 / 56
climatic category
TSB-380, TPTE57-090/95,
specification
ČSN 358191-4IEC, 115-4/QC 400200
Montáž: krytí IP20 je zajištěno až vhodným umístěním sestavy nebo
volitelným příslušenstvím (spodní kryt), z hlediska tepelného namáhání je
doporučená poloha montáže vodorovně nebo svisle svorkovnicí dolů.
Mounting: IP20 protection is secured only after proper mounting or using
optional accessory, recommended mounting horizontal or vertical with
terminal board downwards.
20
x/y
Wad
povrch. teplota
surface temp.
/g/
Připojení svorkovnice SAK 6
Terminal board - type SAK 6
800V / 41A / 0,5-6mm2
R
T
T – termospínač / thermo-switch
Specifikace objednávky / Example of order
1TR 307S (T) 50R / 4 kJ …. 5 ks (pcs)
– typ sestavy, (požadavek termospínač), odporová
hodnota, hodnota adiabatického impulsu
– assemblies type, (thermo-switch-option), ohmic
value,adiabatic impulse value
1TR 320S, 2TR 320S, 3 TR320S
- drátové výkonové rezistory tmelené - sestavy s krytím IP 20
- wire-wound power resistors cemented - assemblies with protection IP 20
1TR 320S, 2TR 320S
A
2TR 320 S(T) 15R/60kJ IP20
2.6kW ED=100% 5kW ED=40%
0816
C
TESLA BLATNÁ, a.s.
Stupeň krytí IP 20
For protection IP 20
je zabezpečen při zakrytí zadní strany skříně
skříně vhodnou montáží zaručující krytí IP 20.
back side of the case needs to be covered or
properly mounted.
X
9
Y
B
D
3TR 320S
A
3TR 320 S 3x100R/J IP20
CE 3x2kW IP20
09 51
TESLA BLATNÁ,a.s.
Stupeň krytí IP 20
For protection IP 20
je zabezpečen při zakrytí zadní strany skříně
skříně vhodnou montáží zaručující krytí IP 20.
back side of the case needs to be covered or
properly mounted.
X
9
Y
B
C
D
Parametry při + 25°C a rozměry
Typ
Type
rozsah výkonu
load range
rozsah hodnot
resistance range
1TR 320S
2TR 320S
3TR 320S
2 000 W
5 000 W
6 000 W
Characteristic at + 25°C and dimensions
A x B x C, D
/ mm /
/ mm/
5R … 100R*
40 kJ*
max. 250°C
170 x 120 x 704, 790
155 / 685
5 500
5R … 100R*
80 kJ*
max. 250°C
185 x 250 x 737, 825
155 / 712
11 000
5R … 100R*
120 kJ*
max.250°C
327 x 230 x 737, 847
300 / 712
13 200
* typické hodnoty, pro některá Wad (adiabatický impulz) nelze použít plný rozsah hodnot odporu,
sestavy s jinými parametry je možno po dohodě vyrobit na zakázku, vnější termospínač na vyžádání.
* typical values, for some Wad (adiabatic impulse) is not full ohmic range available, assemblies with different
parameters on request, outer thermo-switch on request.
tolerance odporu
teplotní koeficient TK (10 -6/K)
jmenovité napětí (IEC)
izolační zkušební napětí
stupeň krytí dle ČSN EN 60 529
kategorie klimatické odolnosti
specifikace
x/y
Wad
povrch. teplota
surface temp.
±10%
tolerance of resistance
≤±150
TCR (10 -6/K)
800 (1000) V
nominal voltage (IEC)
1500 V
isolation testing voltage
IP 20
protection
50 / 200 / 56
climatic category
TSB-429, TPTE57-090/95,
specification
ČSN 358191-4IEC, 115-4/QC 400200
Montáž: krytí IP20 je zajištěno až vhodným umístěním sestavy nebo
volitelným příslušenstvím (spodní kryt), z hlediska tepelného namáhání je
doporučená poloha montáže vodorovně nebo svisle svorkovnicí dolů.
Mounting: IP20 protection is secured only after proper mounting or using
optional accessory, recommended mounting horizontal or vertical with
terminal board downwards.
/g/
Připojení svorkovnice SAK 6
Terminal board - type SAK 6
800V / 41A / 0,5-6mm2
R
T
T - termospínač po dohodě (180°C)
T -thermo-switch per request (180°C)
Specifikace objednávky / Example of order
1TR 320S 50R / 25 kJ …. 5 ks (pcs)
– typ sestavy, odporová hodnota, hodnota
adiabatického impulsu
– assemblies type, ohmic value,adiabatic
impulse value
21
TRU
- deskové výkonové rezistory - sestavy s krytím IP 20, IP 23
- grid power resistors - assemblies with protection IP 20, IP 23
Bloky sestavené z deskových odporových článků jsou umístěny ve skříni z pozinkovaného plechu s krytím IP 20 (skříň bez přídavného
horního krytu) nebo volitelně s krytím IP 23 pro venkovní prostředí (skříň s přídavným horním krytem). Připojení vodičů k sestavě
rezistorů se provádí křídlovými maticemi M6-63A, M8-100A, M12-200A, M16-400A. Sestavy rezistorů jsou určeny pro zapojení jako
brzdné rezistory a jako startovací rezistory elektrických motorů.
Blocks of grid power resistors are fixed in boxes from zinc plated metal sheet, with protection IP 20 (without cover) or IP 23 (with cover).
Connection is provided by bolt clamps M6-63A, M8-100A, M12-200A, M16-400A. The assemblies are intended for use as braking resistors and
as starting resistors for AC/DC motors.
TESLA BLATNÁ,a.s.
B
TRU 15100
10 000W IP20
Ø 10.5 -4x
C -30
C
380
A
Parametry a rozměry
Typ Type
TRU 13050
TRU 15100
TRU 17150
TRU 25160
TRU 27240
TRU 37315
TRU 47360
TRU 57450
TRU 67495
Parameters and dimensions
Maximální zatížení PMAX při 40°C
Maximal load PMAX at 40°C
počet bloků
blocks number
krytí
protection
A
B
C
/kg/
/mm/
/mm/
/mm/
max.
5 000 W
1
IP 20 (IP23)
500 (520)
420 (460)
390
26,7
10 000 W
1
IP 20 (IP23)
500 (520)
420 (460)
590
43,4
15 000 W
1
IP 20 (IP23)
500 (520)
420 (460)
800
55
16 000 W
2
IP 20 (IP23)
500 (520)
720 (760)
590
53,4
24 000 W
2
IP 20 (IP23)
500 (520)
720 (760)
800
85
31 500 W
3
IP 20 (IP23)
500 (520)
1 020 (1060)
800
110
36 000 W
4
IP 20 (IP23)
500 (520)
1 320 (1360)
800
145
45 000 W
5
IP 20 (IP23)
500 (520)
1 620 (1660)
800
170
49 500 W
6
IP 20 (IP23)
500 (520)
1 920 (1960)
800
190
tolerance odporu
teplotní koeficient TK (1/°C)
jmenovité napětí
izolačníi zkušební napětí
stupeň krytí
±10%
0,00025
1000 V
2500 V
IP 20, IP 23
tolerance of resistance
TCR (1/°C)
nominal voltage
isolation testing voltage
protection
Bloky odporových článků
• určeny pro vestavbu do sestav TRU
• vysoké hodnoty odporu při sériovém zapojení
odporových článků
• vysoké hodnoty proudu a zatížení při paralelním
zapojení odporových článků
Blocks of grid resistors
• for mounting to assemblies TRU
• high ohmic values by means of series connection of the grid
resistors
• high current and power values by means of parallel connection
of the grid resistors
22
Specifikace objednávky / Example of order
TRU 37315 100R/K 31,5kW IP20 …. 1 ks (pcs)
– typ sestavy, odporová hodnota, výkon, stupeň krytí
– assemblies type, ohmic value, power, protection
TRU
- deskové výkonové rezistory - sestavy s krytím IP 20, IP 23
- grid power resistors - assemblies with protection IP 20, IP 23
Deskové odporové články
• určeny do odporových bloků
• materiál slitina Cu/Al
• teplotní koeficient
0,00025 1/°C
• zatížení
500 W
• hodnoty odporu při 20°C
min. 0,02 (0,008) Ω, max. 5,8 Ω
• plochá konstrukce s tloušťkou 1 (0,5) mm
Grid resistor elements
• for mounting to resistor blocks
• alloy Cu/Al
• temperature coefficient
0,00025 1/°C
• power
500 W
• resistence values at 20°C
min. 0,02 (0,008) Ω, max. 5,8 Ω
• flat type of construction with thickness of 1 (0,5) mm
Parametry odporových článků
Parameters of grid resistor elements
Typ
Odpor
Proud
Max. výkon
Typ
Odpor
Proud
Max. výkon
Type
Resistance
Current
Max. Power
Type
Resistance
Current
Max. Power
[Ω]
[A]
[W]
[Ω]
[A]
[W]
0,008
238,3
500
0,383
36,1
500
0,010
222,5
500
0,440
33,7
500
0,011
207,6
500
0,506
31,4
500
0,013
193,1
500
0,581
29,3
500
0,015
180,1
500
0,669
27,3
500
0,017
168,0
500
0,770
25,4
500
0,020
156,9
500
0,889
23,7
500
0,023
146,1
500
1,021
22,1
500
0,026
136,3
500
1,171
20,6
500
0,031
127,0
500
1,347
19,2
500
0,035
118,5
500
1,550
17,9
500
0,040
110,5
500
1,780
16,7
500
0,047
103,0
500
2,050
15,6
500
0,054
96,1
500
2,360
14,5
500
0,062
89,6
500
2,710
13,5
500
0,071
83,5
500
3,120
12,6
500
0,082
77,9
500
3,580
11,5
500
0,094
72,7
500
3,759
11,8
500
0,108
67,8
500
3,947
11,2
500
0,125
63,2
500
4,144
10,9
500
0,144
58,9
500
4,351
10,7
500
0,165
54,9
500
4,569
10,4
500
0,190
51,2
500
4,797
10,2
500
0,219
47,7
500
5,037
9,9
500
0,252
44,5
500
5,289
9,7
500
0,189
41,5
500
5,553
9,5
500
0,333
38,7
500
5,831
9,3
500
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Poznámka: Maximální proudové hodnoty jsou platné pro okolní teplotu 40°C při dostatečném přístupu vzduchu. Výrobní tolerance je ±10%.
Note: The maximum rated current values indicated are valid for an ambient temperature of max. 40°C and if there is a sufficient air supply. The production tolerance
is ±10%.
23
Rezistory - Resistors
- rezistory zakázkové, speciální
- resistors – customer´s design, special
Drátové výkonové rezistory - zakázkové sestavy s ventilátorem
Wire-wound power resistors - customer´s assemblies with air cooling
• zakázková řešení s nuceným chlazením průmyslovými
ventilátory
• zatižitelnost sestav zvýšena až na dvojnásobnou
hodnotu oproti sestavám bez ventilátorů, případně
nižší povrchové teploty
• customer´s design with heavy duty fans
• two times higher loads than for fanless assemblies,
resp. lower surface temperatures
PN
Uomax
krytí / protection
1 … 6 kW
800/1000 V
IP 20
Drátové výkonové rezistory
Wire-wound power resistors
• rezistory řady RR (s odporovým drátem CuNi) o výkonu
až 500W jsou určeny pro použití v sestavách rezistorů
s krytím IP20 a IP23.
• resistors RR serie, with resistance element CuNi wire, and
with load up to 500W are designed for use in IP20 and IP
23 assemblies.
Ø
4.
3-
2x
Drátové výkonové rezistory v plochém keramickém pouzdru
Wire-wound power resistors in flat ceramic case
14 max.
70
84 max.
1.5mm2
4 min.
0852
12R/K
L2
L 1 max.
4 min.
300 min.
• rezistory řady TR 36x o výkonu až 200W jsou vhodné pro použití v silových elektronických obvodech při brzdění elektromotorů
řízených elektrickými měniči. Provedení: kompaktní ocelové pouzdro nebo montáž posuvnými sponami, délka vývodů standardně
300 mm bez ukončení, průřez vodičů 1,5 mm2.
• resistors TR 36x serie with loads up to 200W are suitable for application in power electrical circuits (e.g. brake resistors for frequency
converters). Designed to be compact steel case or mounting by justable clips . Outlets length: default 300 mm - leads stripped, wire cross
section 1,5 mm2 .
24
Rezistory - Resistors
- rezistory zakázkové, speciální
- resistors – customer´s design, special
Drátový výkonový rezistor tmelený s odbočkou
Wire-wound power resistor cemented with tap
10
5
6.3x0.8
B
ČSN EN 61210
R1.2
2.4
404 RRT
J/0R6
8
E
4.5
15
300±0.5
Ø 4.1
TRR 404
6R0/J
R0.5
40 max.
VÝVODY
35 max.
• rezistor TRR 404 /200W/ je vyráběn v provedení se
zakázkovou keramickou trubicí, rozdílný profil a délka.
• resistor TRR 404 /200W/ is based on specific ceramic with
different profile and length.
Drátový výkonový rezistor tmelený
Wire-wound power resistor cemented
22
TR 265.02
15R±10%
Pmax
R
Uomax
parametry
parameters
M5
30 W
1R0 – 16K
2000 V
viz TR 265
see TR 265
62
• rezistor TR 265.02 je vyráběn na zakázku v provedení s čepičkou se
závitem M5 pro montáž.
• resistor TR 265.02, design with cap and M5 thread for mounting.
x62 SRT
K/R061
L1
2
TRS 26x
160R/K
L2
Ø
9
Drátový výkonový rezistor tmelený s tepelnou pojistkou
Wire-wound power resistor cemented with fuse
L1
L2 max
Dmax
Pmax
80±2 mm
41 mm
24 mm
40W
10.3
D
• rezistor TRS 266 je vyráběn na zakázku v provedení s tepelnou pojistkou (rozpínací charakteristika napětí/čas, např. 400 V/30 s).
• resistor TRS 266 - developed per order, design with thermal fuse (switch-off characteristic voltage/time, for example 400V/30s).
25
3WK 680 0x
- vysokoohmové rezistory
- high-ohmic resistors
D
B
A
Provedení A
Type A
5 max
E
3WK 680 06
3WK 680 08
3WK 680 09
[mm]
18,5
29,5
31,5
Bmax
[mm]
27
52
96
Cmax
[mm]
9
15
17,5
Dmax
[mm]
2,8
4,2
4,5
E
[mm]
0,5
2,0
3,5
Fmax
[mm]
0,3
0,9
0,9
S
[mm]
20
48,5
91
F
B
D
Ø0.8
Provedení B
Type B
25+2
5 max
C
Amax
S
Rezistory jsou vhodné pro použití v přístrojích a zařízeních pracujících s vysokým napětím a dále pro laboratorní a měřící techniku,
lékařské přístroje apod.
Resistors are suitable for application in the high-voltage device and appliances, laboratory and measuring technique, medical equipment, etc.
Parametry
Parameters
Typ
Jmenovité zatížení PN při 40°C
rozsah hodnot
max. provozní napětí
max. napěťový činitel
Type
Nominal load PN at 40°C
resistance range
max. operating voltage
3WK 680 06
1W
M1 - 10G
4 kV
3WK 680 08
3W
M1 - 10G
20 kV
3WK 680 09
6W
M1 - 10G
40 kV
max. voltage coefficient
M1 - 1G:
-2 x 10-4
(%/V)
(%/V)
> 1G:
-5 x 10-4
M1 - 1G:
-2 x 10-4
(%/V)
> 1G:
-5 x 10-4
(%/V)
M1 - 1G:
-1 x 10-4
(%/V)
-3 x 10-4
> 1G:
(%/V)
tolerance: M1-150M
tolerance: >150M-1G
tolerance: >1G
teplot. koeficient TK: M1≤R≤10M
teplot. koeficient TK: 10M <R ≤100M
teplot. koeficient TK: >100M
stabilita při +40°C a PN, 1000 hod.
kategorie klimatické odolnosti
specifikace
±2% /E48/, ±5% /E24/, ±10% /E12/, ±20% /E6/
±5% /E24/, ±10% /E12/, ±20% /E6/
±10% /E12/, ±20% /E6/
±100 (10 -6/K)
±200 (10 -6/K)
±300 (10 -6/K)
±5%
55 / 125 / 56
TSB-119, TPTE57-061/91, ČSN 60115-1/QC400 000/
/g/
0,8
5
12
tolerances: M1-150M
tolerances: >150M-1G
tolerances: >1G
TCR: M1≤R≤10M
TCR: 10M <R ≤100M
TCR: >100M
stability at +40°C and PN, 1 000 hours
climatic category
specification
Specifikace objednávky / Example of order
3WK 680 08 82M/K A … 50 ks (pcs)
Poznámka: typ 3WK 680 06 se vyrábí pouze v provedení A.
Note: type 3WK 680 06 has been manufactured in A type only.
26
– typ rezistoru, odporová hodnota, tolerance
(K-10%), provedení A
– resistor type, ohmic value, tolerance (K-10%),
specification of type A
Poznámky - Notes
27
Ostatní výrobky, vývoj, technologie
Other products, development, technology
Odrušovací tlumivky
Fotorezistory
Optrony s fotorezistorem
Senzory
Mikrovlnné prvky
Elektronické moduly
SMT
Suppression chokes
Photoresistors
Optocouplers with photoresistor
Sensors
Microwave components
Electronic modules
SMT
Contacts:
TESLA BLATNÁ, a.s.
Palackého 644
388 15 Blatná
Czech Republic
E-mail: [email protected]
www.tesla-blatna.cz
Phone:+420 383 415 356
Telefax: +420 383 415 300
Informace obsažené v tomto katalogu jsou aktualizované
k termínu jeho vydání. TESLA BLATNÁ, a.s. si vyhrazuje právo
úpravy specifikace a nebo konečné formy výrobku bez
předchozího upozornění.
Information included in this catalogue are up-to-date at the
time of publication. TESLA BLATNÁ, a.s. reserves the right to
change the construction or design of the product without notice.
28
2. vydání: 03-2011
2 edition: 03 - 2011
nd

Podobné dokumenty

TR 260-TR 268, TR 301

TR 260-TR 268, TR 301 – typ rezistoru, odporová hodnota, tolerance (J-5%, K-10%), provedení vývodů (B nebo E), typ držáku (H4, pro TR 301, TR 302 také V1) – resistor type, ohmic value, tolerance (J-5%, K-10%), specifica...

Více

BOSTIK 2637

BOSTIK 2637 kameni je potřeba provést předem vlastní zkoušky. Bez použití základového nátěru je možné tmel aplikovat např. na keramiku, eloxovaný hliník a sklo. Kompletní informace o použití základových nátěrů...

Více

ADIDAS Training hardware 2014

ADIDAS Training hardware 2014 Vám pomůže při mnoha cvicích, při nichž je pokládám důraz na stabilitu, sílu. Přidejte na intenzitě k Vašim cvikům začleněním Adidas produktů (viz str. 54)

Více

PROLUMIA

PROLUMIA Použití: veřejné prostory, přístřešky, schodiště apod. • The housing of this solid waterproof fixture is made of powder coated aluminum with an opal polycarbonate lens

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Vzdálenost přední části kotle od stěny (A) min. 1000mm Vzdálenost bočních částí kotle od stěny (B) min. 600mm Vzdálenost zadní části kotle od stěny (C) min. 650mm - Zkontrolujte, zda místnost kde b...

Více