kotle na pevná paliva - Koupelny

Komentáře

Transkript

kotle na pevná paliva - Koupelny
Typ kotle
Rozměry
MJ
A
B
H
K
L
S
KP 18 Pyro
KP 24 Pyro
mm
1115
65
1185
900
935
mm
1115
65
1185
900
985
KP 32 Pyro
mm
1185
65
1250
975
KP 38 Pyro
mm
1185
65
1250
975
Typ kotle
Rozměry
MJ
626
DAMAT PYRO 20 G
626
DAMAT PYRO 24 G
1035
686
1085
686
A
B
H
K
L
S
mm
1170
60
1165
805
690
670
mm
1170
60
1165
805
790
670
DAMAT PYRO 28 G
mm
1170
60
1165
805
890
670
DAMAT PYRO 32 G
mm
1170
60
1165
805
990
670
DAMAT PYRO 36 G
mm
1170
60
1165
805
1090
670
FB 32 D
FB 26 D
FB 20 D
mm
mm
Výška
Hloubka
840
1033
490
228
20
150
50–90
0,4
940
1033
490
265
22
150
50–90
1040
1033
490
302
23
150
50–90
1140
1033
490
338
25
150
50–90
G 1/2” vnější závit
0,4
1240
1033
490
375
28
150
50–90
0,4
166
18
145
65–95
0,2
2
74–78
—
—
7,6
200
20
145
65–95
0,2
56
215
26
145
65–95
232
26
145
65–95
—
240
26
145
65–95
0,2
64
358 x 175
—
8,9
2
74–78
—
9–32
DN 70
0,2
63
—
7,9
2
74–78
—
G 1/2” vnější závit
0,2
57
358 x 150
—
6,0
—
8–27
—
240
26
145
—
—
320
36
180
65–95
0,2
73
550x276
—
14,0
2
76–82
18–45
dřevo
65–95
0,2
64
—
8,4
2
75–82
9–28
—
920
1040
1040
1040
1040
1060
1045
691/730 691/730 730/770 730/770 830/870 830/870 830/870 864/980
920
424/600 424/600 526/700 526/700 526/700 526/700 526/700 688/770
158
12
145
65–95
0,2
—
7–24
hnědé uhlí – ořech 1
2
74–78
—
6–20
—
—
500
7
3
935
1185
626
310
20
150
60–90
0,2
76
107
0,2
985
1185
626
350
23
150
60–90
1035
1250
686
375
25
150
60–90
G 1/2” vnější závit
0,2
—
600
10
3
78–85
15–36
—
1085
1250
686
410
28
150
60–90
0,2
124
480 x 315
550
8,5
3
78–85
G 6/4” vnější závit
90
—
—
13–33
dřevo
78–85
12–25
—
430 x 255
450
5,7
3
78–85
8–21
—
—
—
76
385
7
3
84–88
24
—
—
84
370x230
485
8,5
dřevo
3
84–88
28
—
—
92
550
10
3
84–88
32
—
—
100
685
11,5
3
84–88
36
—
690
1165
670
360
20
150
60–90
0,4
0,4
0,4
790
1165
670
420
23
150
60–90
1015
890
1165
670
480
25
150
60–90
990
1165
670
540
27
150
60–90
G 1/2” vnější závit
0,4
VIII- 2009
1090
1165
670
600
29
150
60–90
0,4
G 6/4“ vnější – vstup, G 2“ vnější – výstup
68
285
5,5
3
84–88
20
—
Bosch Termotechnika s. r. o., obchodní divize Dakon, Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 – Štěrboholy | tel.: 554 694 111, fax: 554 694 333, e-mail: [email protected], www.dakon.cz
technické informace: 554 694 121 (po-pá: 8.00 - 16.00 hod), obchodní informace: 554 694 201 (po-pá: 7.00 - 16.00 hod)
Značení kotlů na pevná paliva Dakon: DOR – typová řada, 12 – jmenovitý výkon kotle v kW, D – kotel na spalování dřeva a dřevního odpadu
kg
Předepsaný tah komína
mm
Pa
Připojení kouřovodu
Šířka / celková šířka
mm
Rozsah teploty otopné vody
Hmotnost kotle bez vody
Js
°C
Připojení chladicí smyčky
FB 36 D
0,4
FB 42 D
0,4
DOR 12
MPa
Dakon DAMAT PYRO G
DOR 16
—
DOR 20
Maximální přetlak otopné vody
941
46
840
DN 50
224
46
518
43
980
39
688
35
770
G 2” vnitřní závit
1045
31
mm
27
DOR 45 D
DOR 24
Js
941
Připojení otopné vody
858
dm3
224
Vodní objem kotle
356
260x135 260x125
870
310 x 230
526
mm
700
Rozměr plnícího otvoru v x š
1060
—
mm
4,7
880
DOR 32 D
—
780
1240
3,2
1140
mm
7,5
mm
FB 42 D
690
FB 36 D
941
6,4
941
858
590
858
224
5,2
224
356
490
356
870
4,6
870
526
390
526
700
3,6
700
1040
290
1040
mm
mm
mm
DOR 32
kg/h
DOR 25 MAX
DOR 25 MAX
Délka spalovací komory
680
Spotřeba paliva při max. výkonu
580
1040
černé uhlí, koks, dřevo
940
mm
–
mm
FB 32 D
Předepsané palivo
FB 26 D
941
2
941
858
74–78
858
224
2
224
356
78–84
356
770
1
770
526
78–82
526
700
1
700
1040
78–82
1040
mm
1
mm
DOR 24
78–82
DOR 20
DOR 32
1
480
78–82
840
1
mm
78–82
FB 20 D
–
831
%
725
Třída kotle podle EN 303-5
181
Účinnost
272
—
730
—
424
17–34
600
15–30
920
13–25
380
mm
10–20
740
DOR 16
8–16
mm
kW
FB 10
—
831
DOR 32 D
6-16
725
B
—
181
A
Topný výkon – palivo dřevo
Dakon KP PYRO
Rozměry
7–13,5
272
H
—
730
G
21–42
424
F
—
600
E
18–36
MJ
920
D
—
Typ kotle
mm
C
15–30
DOR 45 D
—
KP 18 PYRO
12–24
KP 24 PYRO
—
KP 32 PYRO
9–18
KP 38 PYRO
kW
DAMAT PYRO 20 G
kW
MJ
DOR 12
B
DAMAT PYRO 24 G
Topný výkon – palivo hnědé uhlí - ořech 1
DAMAT PYRO 28 G
DAMAT PYRO 32 G
Topný výkon – palivo černé uhlí
Typ kotle
A
MJ
Rozměry
Parametr
Dakon DOR
Dakon FB D
Technické údaje
ROZMĚRY KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA
DAMAT PYRO 36 G
KOTLE NA PEVNÁ PALIVA
Dakon FB
Dakon DAMAT PYRO G
Litinový teplovodní kotel určený pro spalování černého uhlí, briket,
koksu a dřeva prohořívacím způsobem.
Litinový teplovodní kotel pro pyrolytické spalování suchého dřeva.
Litinové teplovodní kotle řady FB na pevná
paliva jsou tradiční zdroje tepla s dlouhou
životností litinového výměníku. Vyznačují
se zvětšeným nakládacím prostorem. Litinové kotle se vyrábějí ve výkonové řadě od
10 do 42 kW.
Dakon DOR
Kotle FB se skládají z kotlového tělesa z kvalitní šedé litiny, vodou chlazených pevných
roštů, ovládacích prvků a chladicí smyčky.
Kotle DAMAT PYRO G přináší revoluční řešení ekologického vytápění suchým dřevem – pyrolytické spalování v litinovém kotlovém tělese. Při tomto procesu dochází na
zplyňovací trysce nebo zplyňovacím roštu
k tvorbě žhavého dřevěného uhlí (uhlíků),
na kterém dochází za omezeného přístupu
vzduchu k uvolňování plynů. Tyto plyny se
míchají se sekundárním vzduchem ve zplyňovací trysce nebo roštu a ve formě plamene dohořívají ve spodním prostoru.
PŘEDNOSTI:
- vysoká účinnost až 82 %
- litinový výměník odolný
proti nízkoteplotní korozi
- přímočinný regulátor výkonu
- použití v otopných systémech se samotížným nebo nuceným oběhem, s otevřenou i tlakovou expanzní nádobou
Univerzální ocelový teplovodní kotel na pevná paliva.
Teplovodní ocelové kotle DOR jsou určeny
pro spalování všech běžně užívaných pevných paliv - hnědého a černého uhlí, briket,
koksu, dřeva. Dokonalost spalování zaručuje unikátní roštová soustava a konstrukce
kotle s využitím primárního, sekundárního
a terciálního vzduchu. Ocelové kotle DOR se
vyrábějí ve výkonové řadě od 12 do 45 kW.
Verze DOR D, určená pro spalování dřeva, je doplněna o žáruvzdorné segmenty
a šamotové desky sloužící jako katalyzátor.
Výhodou těchto kotlů je možnost spalování
dřeva s vlhkostí až 35 %.
PŘEDNOSTI:
výstup chladicí
vody do odpadu
- podstatně větší násypná šachta
s rozšiřujícím se průřezem směrem
k topeništi
- nová roštová soustava umožňující
spalování i méně hodnotných paliv
- sání rozděleno na tři proudy vzduchu
zvyšující kvalitu spalování
- použití nových bezazbestových
materiálů pro tepelnou izolaci
- automatická regulace výkonu
přímočinným regulátorem tahu
vstup chladicí vody
z vodovodního řadu
sání terciálního
vzduchu
výstup otopné
vody z kotle
Součástí každého kotle DOR a KP PYRO je
chladicí smyčka (zařízení proti přetopení)
zajišťující bezpečný odvod přebytečného
tepla z kotle. Díky ní nebude nikdy překročena teplota vody v kotli 110 °C. Smyčka je
zabudována v zadní části kotle.
termostatický ventil
vstup chladicí vody
z vodovodního řadu
výstup chladicí
vody do odpadu
roštová soustava
spirála chladicí smyčky
vstup otopné vody
dvířka topeniště
kotlové těleso
chladicí smyčka
Součástí každého kotle FB a Damat
Pyro G je chladicí smyčka (zařízení
proti přetopení) zajišťující bezpečný odvod přebytečného tepla z kotle. Smyčka je umístěna nahoře na
kotli.
výstup otopné
vody ze smyčky
do systému
přímočinný
regulátor tahu
kotlové těleso
termostatický ventil
výstup otopné vody
kotlové těleso
Pyrolytické spalování zaručuje ekonomický
a ekologický provoz, při kterém vzniká minimum popela. Litinové kotlové těleso je
výrazně odolnější vuči dehtům a kyselinám
vznikajícím při zplyňování, proto se životnost kotle prodlužuje. Litinové kotle DAMAT PYRO G se vyrábějí ve výkonové řadě
od 20 do 36 kW.
PŘEDNOSTI:
- vysoká účinnost až 88 %
- delší životnost litinového
kotlového tělesa
- jednoduchá regulace
primárního vzduchu
- umístění ventilátoru na
výstupu spalin
- předehřev vzduchu pro spalování
- provoz kotle lze řídit termostatem nebo
programátorem v rozsahu 50 až 100 %
jmenovitého výkonu
- snadná obsluha
- úsporné a ekologické vytápění
kotlový termostat
blokační termostat
Kotle DAMAT PYRO G se skládají z litinového kotlového tělesa, keramické trysky, spalovací komory, sběrače spalin s odtahovým
ventilátorem a ovládacího panelu.
teploměr
Dakon KP PYRO
Ocelový teplovodní kotel pro pyrolytické spalování suchého dřeva.
Kotle jsou konstruovány pro spalování dřevěných polen do maximální vlhkosti 20 %,
dále dřevěných štěpů a dřevěných briket
v kombinaci s kusovým dřevem. Pyrolytické
spalování zaručuje ekonomický a ekologický provoz, při kterém vzniká minimum
popela. Ocelové kotle KP PYRO se vyrábějí
ve výkonové řadě od 18 do 38 kW.
Kotle KP PYRO se skládají z kotlového tělesa
ze silnostěnného ocelového plechu, keramické trysky, spalovací komory, sběrače
spalin s odtahovým ventilátorem a ovládacího panelu.
PŘEDNOSTI:
- vysoká účinnost až 85 %
- velký přikládací prostor zaručující
dlouhodobý provoz
- jednoduchá regulace primárního vzduchu
- umístění ventilátoru na výstupu spalin
- předehřev vzduchu pro spalování
- provoz kotle lze řídit termostatem nebo
programátorem v rozsahu 30 až 100 %
jmenovitého výkonu
- snadná údržba
- kotle splňují podmínky programu
Zelená úsporám
vypínač
litinové kotlové těleso
spalovací prostor
odtahový ventilátor
pojistkové pouzdro
spínač ventilátoru
Dakon FB
Dakon DAMAT PYRO G
Litinový teplovodní kotel určený pro spalování černého uhlí, briket,
koksu a dřeva prohořívacím způsobem.
Litinový teplovodní kotel pro pyrolytické spalování suchého dřeva.
Litinové teplovodní kotle řady FB na pevná
paliva jsou tradiční zdroje tepla s dlouhou
životností litinového výměníku. Vyznačují
se zvětšeným nakládacím prostorem. Litinové kotle se vyrábějí ve výkonové řadě od
10 do 42 kW.
Dakon DOR
Kotle FB se skládají z kotlového tělesa z kvalitní šedé litiny, vodou chlazených pevných
roštů, ovládacích prvků a chladicí smyčky.
Kotle DAMAT PYRO G přináší revoluční řešení ekologického vytápění suchým dřevem – pyrolytické spalování v litinovém kotlovém tělese. Při tomto procesu dochází na
zplyňovací trysce nebo zplyňovacím roštu
k tvorbě žhavého dřevěného uhlí (uhlíků),
na kterém dochází za omezeného přístupu
vzduchu k uvolňování plynů. Tyto plyny se
míchají se sekundárním vzduchem ve zplyňovací trysce nebo roštu a ve formě plamene dohořívají ve spodním prostoru.
PŘEDNOSTI:
- vysoká účinnost až 82 %
- litinový výměník odolný
proti nízkoteplotní korozi
- přímočinný regulátor výkonu
- použití v otopných systémech se samotížným nebo nuceným oběhem, s otevřenou i tlakovou expanzní nádobou
Univerzální ocelový teplovodní kotel na pevná paliva.
Teplovodní ocelové kotle DOR jsou určeny
pro spalování všech běžně užívaných pevných paliv - hnědého a černého uhlí, briket,
koksu, dřeva. Dokonalost spalování zaručuje unikátní roštová soustava a konstrukce
kotle s využitím primárního, sekundárního
a terciálního vzduchu. Ocelové kotle DOR se
vyrábějí ve výkonové řadě od 12 do 45 kW.
Verze DOR D, určená pro spalování dřeva, je doplněna o žáruvzdorné segmenty
a šamotové desky sloužící jako katalyzátor.
Výhodou těchto kotlů je možnost spalování
dřeva s vlhkostí až 35 %.
PŘEDNOSTI:
výstup chladicí
vody do odpadu
- podstatně větší násypná šachta
s rozšiřujícím se průřezem směrem
k topeništi
- nová roštová soustava umožňující
spalování i méně hodnotných paliv
- sání rozděleno na tři proudy vzduchu
zvyšující kvalitu spalování
- použití nových bezazbestových
materiálů pro tepelnou izolaci
- automatická regulace výkonu
přímočinným regulátorem tahu
vstup chladicí vody
z vodovodního řadu
sání terciálního
vzduchu
výstup otopné
vody z kotle
Součástí každého kotle DOR a KP PYRO je
chladicí smyčka (zařízení proti přetopení)
zajišťující bezpečný odvod přebytečného
tepla z kotle. Díky ní nebude nikdy překročena teplota vody v kotli 110 °C. Smyčka je
zabudována v zadní části kotle.
termostatický ventil
vstup chladicí vody
z vodovodního řadu
výstup chladicí
vody do odpadu
roštová soustava
spirála chladicí smyčky
vstup otopné vody
dvířka topeniště
kotlové těleso
chladicí smyčka
Součástí každého kotle FB a Damat
Pyro G je chladicí smyčka (zařízení
proti přetopení) zajišťující bezpečný odvod přebytečného tepla z kotle. Smyčka je umístěna nahoře na
kotli.
výstup otopné
vody ze smyčky
do systému
přímočinný
regulátor tahu
kotlové těleso
termostatický ventil
výstup otopné vody
kotlové těleso
Pyrolytické spalování zaručuje ekonomický
a ekologický provoz, při kterém vzniká minimum popela. Litinové kotlové těleso je
výrazně odolnější vuči dehtům a kyselinám
vznikajícím při zplyňování, proto se životnost kotle prodlužuje. Litinové kotle DAMAT PYRO G se vyrábějí ve výkonové řadě
od 20 do 36 kW.
PŘEDNOSTI:
- vysoká účinnost až 88 %
- delší životnost litinového
kotlového tělesa
- jednoduchá regulace
primárního vzduchu
- umístění ventilátoru na
výstupu spalin
- předehřev vzduchu pro spalování
- provoz kotle lze řídit termostatem nebo
programátorem v rozsahu 50 až 100 %
jmenovitého výkonu
- snadná obsluha
- úsporné a ekologické vytápění
kotlový termostat
blokační termostat
Kotle DAMAT PYRO G se skládají z litinového kotlového tělesa, keramické trysky, spalovací komory, sběrače spalin s odtahovým
ventilátorem a ovládacího panelu.
teploměr
Dakon KP PYRO
Ocelový teplovodní kotel pro pyrolytické spalování suchého dřeva.
Kotle jsou konstruovány pro spalování dřevěných polen do maximální vlhkosti 20 %,
dále dřevěných štěpů a dřevěných briket
v kombinaci s kusovým dřevem. Pyrolytické
spalování zaručuje ekonomický a ekologický provoz, při kterém vzniká minimum
popela. Ocelové kotle KP PYRO se vyrábějí
ve výkonové řadě od 18 do 38 kW.
Kotle KP PYRO se skládají z kotlového tělesa
ze silnostěnného ocelového plechu, keramické trysky, spalovací komory, sběrače
spalin s odtahovým ventilátorem a ovládacího panelu.
PŘEDNOSTI:
- vysoká účinnost až 85 %
- velký přikládací prostor zaručující
dlouhodobý provoz
- jednoduchá regulace primárního vzduchu
- umístění ventilátoru na výstupu spalin
- předehřev vzduchu pro spalování
- provoz kotle lze řídit termostatem nebo
programátorem v rozsahu 30 až 100 %
jmenovitého výkonu
- snadná údržba
- kotle splňují podmínky programu
Zelená úsporám
vypínač
litinové kotlové těleso
spalovací prostor
odtahový ventilátor
pojistkové pouzdro
spínač ventilátoru
Dakon FB
Dakon DAMAT PYRO G
Litinový teplovodní kotel určený pro spalování černého uhlí, briket,
koksu a dřeva prohořívacím způsobem.
Litinový teplovodní kotel pro pyrolytické spalování suchého dřeva.
Litinové teplovodní kotle řady FB na pevná
paliva jsou tradiční zdroje tepla s dlouhou
životností litinového výměníku. Vyznačují
se zvětšeným nakládacím prostorem. Litinové kotle se vyrábějí ve výkonové řadě od
10 do 42 kW.
Dakon DOR
Kotle FB se skládají z kotlového tělesa z kvalitní šedé litiny, vodou chlazených pevných
roštů, ovládacích prvků a chladicí smyčky.
Kotle DAMAT PYRO G přináší revoluční řešení ekologického vytápění suchým dřevem – pyrolytické spalování v litinovém kotlovém tělese. Při tomto procesu dochází na
zplyňovací trysce nebo zplyňovacím roštu
k tvorbě žhavého dřevěného uhlí (uhlíků),
na kterém dochází za omezeného přístupu
vzduchu k uvolňování plynů. Tyto plyny se
míchají se sekundárním vzduchem ve zplyňovací trysce nebo roštu a ve formě plamene dohořívají ve spodním prostoru.
PŘEDNOSTI:
- vysoká účinnost až 82 %
- litinový výměník odolný
proti nízkoteplotní korozi
- přímočinný regulátor výkonu
- použití v otopných systémech se samotížným nebo nuceným oběhem, s otevřenou i tlakovou expanzní nádobou
Univerzální ocelový teplovodní kotel na pevná paliva.
Teplovodní ocelové kotle DOR jsou určeny
pro spalování všech běžně užívaných pevných paliv - hnědého a černého uhlí, briket,
koksu, dřeva. Dokonalost spalování zaručuje unikátní roštová soustava a konstrukce
kotle s využitím primárního, sekundárního
a terciálního vzduchu. Ocelové kotle DOR se
vyrábějí ve výkonové řadě od 12 do 45 kW.
Verze DOR D, určená pro spalování dřeva, je doplněna o žáruvzdorné segmenty
a šamotové desky sloužící jako katalyzátor.
Výhodou těchto kotlů je možnost spalování
dřeva s vlhkostí až 35 %.
PŘEDNOSTI:
výstup chladicí
vody do odpadu
- podstatně větší násypná šachta
s rozšiřujícím se průřezem směrem
k topeništi
- nová roštová soustava umožňující
spalování i méně hodnotných paliv
- sání rozděleno na tři proudy vzduchu
zvyšující kvalitu spalování
- použití nových bezazbestových
materiálů pro tepelnou izolaci
- automatická regulace výkonu
přímočinným regulátorem tahu
vstup chladicí vody
z vodovodního řadu
sání terciálního
vzduchu
výstup otopné
vody z kotle
Součástí každého kotle DOR a KP PYRO je
chladicí smyčka (zařízení proti přetopení)
zajišťující bezpečný odvod přebytečného
tepla z kotle. Díky ní nebude nikdy překročena teplota vody v kotli 110 °C. Smyčka je
zabudována v zadní části kotle.
termostatický ventil
vstup chladicí vody
z vodovodního řadu
výstup chladicí
vody do odpadu
roštová soustava
spirála chladicí smyčky
vstup otopné vody
dvířka topeniště
kotlové těleso
chladicí smyčka
Součástí každého kotle FB a Damat
Pyro G je chladicí smyčka (zařízení
proti přetopení) zajišťující bezpečný odvod přebytečného tepla z kotle. Smyčka je umístěna nahoře na
kotli.
výstup otopné
vody ze smyčky
do systému
přímočinný
regulátor tahu
kotlové těleso
termostatický ventil
výstup otopné vody
kotlové těleso
Pyrolytické spalování zaručuje ekonomický
a ekologický provoz, při kterém vzniká minimum popela. Litinové kotlové těleso je
výrazně odolnější vuči dehtům a kyselinám
vznikajícím při zplyňování, proto se životnost kotle prodlužuje. Litinové kotle DAMAT PYRO G se vyrábějí ve výkonové řadě
od 20 do 36 kW.
PŘEDNOSTI:
- vysoká účinnost až 88 %
- delší životnost litinového
kotlového tělesa
- jednoduchá regulace
primárního vzduchu
- umístění ventilátoru na
výstupu spalin
- předehřev vzduchu pro spalování
- provoz kotle lze řídit termostatem nebo
programátorem v rozsahu 50 až 100 %
jmenovitého výkonu
- snadná obsluha
- úsporné a ekologické vytápění
kotlový termostat
blokační termostat
Kotle DAMAT PYRO G se skládají z litinového kotlového tělesa, keramické trysky, spalovací komory, sběrače spalin s odtahovým
ventilátorem a ovládacího panelu.
teploměr
Dakon KP PYRO
Ocelový teplovodní kotel pro pyrolytické spalování suchého dřeva.
Kotle jsou konstruovány pro spalování dřevěných polen do maximální vlhkosti 20 %,
dále dřevěných štěpů a dřevěných briket
v kombinaci s kusovým dřevem. Pyrolytické
spalování zaručuje ekonomický a ekologický provoz, při kterém vzniká minimum
popela. Ocelové kotle KP PYRO se vyrábějí
ve výkonové řadě od 18 do 38 kW.
Kotle KP PYRO se skládají z kotlového tělesa
ze silnostěnného ocelového plechu, keramické trysky, spalovací komory, sběrače
spalin s odtahovým ventilátorem a ovládacího panelu.
PŘEDNOSTI:
- vysoká účinnost až 85 %
- velký přikládací prostor zaručující
dlouhodobý provoz
- jednoduchá regulace primárního vzduchu
- umístění ventilátoru na výstupu spalin
- předehřev vzduchu pro spalování
- provoz kotle lze řídit termostatem nebo
programátorem v rozsahu 30 až 100 %
jmenovitého výkonu
- snadná údržba
- kotle splňují podmínky programu
Zelená úsporám
vypínač
litinové kotlové těleso
spalovací prostor
odtahový ventilátor
pojistkové pouzdro
spínač ventilátoru
Typ kotle
Rozměry
MJ
A
B
H
K
L
S
KP 18 Pyro
KP 24 Pyro
mm
1115
65
1185
900
935
mm
1115
65
1185
900
985
KP 32 Pyro
mm
1185
65
1250
975
KP 38 Pyro
mm
1185
65
1250
975
Typ kotle
Rozměry
MJ
626
DAMAT PYRO 20 G
626
DAMAT PYRO 24 G
1035
686
1085
686
A
B
H
K
L
S
mm
1170
60
1165
805
690
670
mm
1170
60
1165
805
790
670
DAMAT PYRO 28 G
mm
1170
60
1165
805
890
670
DAMAT PYRO 32 G
mm
1170
60
1165
805
990
670
DAMAT PYRO 36 G
mm
1170
60
1165
805
1090
670
FB 32 D
FB 26 D
FB 20 D
mm
mm
Výška
Hloubka
840
1033
490
228
20
150
50–90
0,4
940
1033
490
265
22
150
50–90
1040
1033
490
302
23
150
50–90
1140
1033
490
338
25
150
50–90
G 1/2” vnější závit
0,4
1240
1033
490
375
28
150
50–90
0,4
166
18
145
65–95
0,2
2
74–78
—
—
7,6
200
20
145
65–95
0,2
56
215
26
145
65–95
232
26
145
65–95
—
240
26
145
65–95
0,2
64
358 x 175
—
8,9
2
74–78
—
9–32
DN 70
0,2
63
—
7,9
2
74–78
—
G 1/2” vnější závit
0,2
57
358 x 150
—
6,0
—
8–27
—
240
26
145
—
—
320
36
180
65–95
0,2
73
550x276
—
14,0
2
76–82
18–45
dřevo
65–95
0,2
64
—
8,4
2
75–82
9–28
—
920
1040
1040
1040
1040
1060
1045
691/730 691/730 730/770 730/770 830/870 830/870 830/870 864/980
920
424/600 424/600 526/700 526/700 526/700 526/700 526/700 688/770
158
12
145
65–95
0,2
—
7–24
hnědé uhlí – ořech 1
2
74–78
—
6–20
—
—
500
7
3
935
1185
626
310
20
150
60–90
0,2
76
107
0,2
985
1185
626
350
23
150
60–90
1035
1250
686
375
25
150
60–90
G 1/2” vnější závit
0,2
—
600
10
3
78–85
15–36
—
1085
1250
686
410
28
150
60–90
0,2
124
480 x 315
550
8,5
3
78–85
G 6/4” vnější závit
90
—
—
13–33
dřevo
78–85
12–25
—
430 x 255
450
5,7
3
78–85
8–21
—
—
—
76
385
7
3
84–88
24
—
—
84
370x230
485
8,5
dřevo
3
84–88
28
—
—
92
550
10
3
84–88
32
—
—
100
685
11,5
3
84–88
36
—
690
1165
670
360
20
150
60–90
0,4
0,4
0,4
790
1165
670
420
23
150
60–90
1015
890
1165
670
480
25
150
60–90
990
1165
670
540
27
150
60–90
G 1/2” vnější závit
0,4
VIII- 2009
1090
1165
670
600
29
150
60–90
0,4
G 6/4“ vnější – vstup, G 2“ vnější – výstup
68
285
5,5
3
84–88
20
—
Bosch Termotechnika s. r. o., obchodní divize Dakon, Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 – Štěrboholy | tel.: 554 694 111, fax: 554 694 333, e-mail: [email protected], www.dakon.cz
technické informace: 554 694 121 (po-pá: 8.00 - 16.00 hod), obchodní informace: 554 694 201 (po-pá: 7.00 - 16.00 hod)
Značení kotlů na pevná paliva Dakon: DOR – typová řada, 12 – jmenovitý výkon kotle v kW, D – kotel na spalování dřeva a dřevního odpadu
kg
Předepsaný tah komína
mm
Pa
Připojení kouřovodu
Šířka / celková šířka
mm
Rozsah teploty otopné vody
Hmotnost kotle bez vody
Js
°C
Připojení chladicí smyčky
FB 36 D
0,4
FB 42 D
0,4
DOR 12
MPa
Dakon DAMAT PYRO G
DOR 16
—
DOR 20
Maximální přetlak otopné vody
941
46
840
DN 50
224
46
518
43
980
39
688
35
770
G 2” vnitřní závit
1045
31
mm
27
DOR 45 D
DOR 24
Js
941
Připojení otopné vody
858
dm3
224
Vodní objem kotle
356
260x135 260x125
870
310 x 230
526
mm
700
Rozměr plnícího otvoru v x š
1060
—
mm
4,7
880
DOR 32 D
—
780
1240
3,2
1140
mm
7,5
mm
FB 42 D
690
FB 36 D
941
6,4
941
858
590
858
224
5,2
224
356
490
356
870
4,6
870
526
390
526
700
3,6
700
1040
290
1040
mm
mm
mm
DOR 32
kg/h
DOR 25 MAX
DOR 25 MAX
Délka spalovací komory
680
Spotřeba paliva při max. výkonu
580
1040
černé uhlí, koks, dřevo
940
mm
–
mm
FB 32 D
Předepsané palivo
FB 26 D
941
2
941
858
74–78
858
224
2
224
356
78–84
356
770
1
770
526
78–82
526
700
1
700
1040
78–82
1040
mm
1
mm
DOR 24
78–82
DOR 20
DOR 32
1
480
78–82
840
1
mm
78–82
FB 20 D
–
831
%
725
Třída kotle podle EN 303-5
181
Účinnost
272
—
730
—
424
17–34
600
15–30
920
13–25
380
mm
10–20
740
DOR 16
8–16
mm
kW
FB 10
—
831
DOR 32 D
6-16
725
B
—
181
A
Topný výkon – palivo dřevo
Dakon KP PYRO
Rozměry
7–13,5
272
H
—
730
G
21–42
424
F
—
600
E
18–36
MJ
920
D
—
Typ kotle
mm
C
15–30
DOR 45 D
—
KP 18 PYRO
12–24
KP 24 PYRO
—
KP 32 PYRO
9–18
KP 38 PYRO
kW
DAMAT PYRO 20 G
kW
MJ
DOR 12
B
DAMAT PYRO 24 G
Topný výkon – palivo hnědé uhlí - ořech 1
DAMAT PYRO 28 G
DAMAT PYRO 32 G
Topný výkon – palivo černé uhlí
Typ kotle
A
MJ
Rozměry
Parametr
Dakon DOR
Dakon FB D
Technické údaje
ROZMĚRY KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA
DAMAT PYRO 36 G
KOTLE NA PEVNÁ PALIVA
Typ kotle
Rozměry
MJ
A
B
H
K
L
S
KP 18 Pyro
KP 24 Pyro
mm
1115
65
1185
900
935
mm
1115
65
1185
900
985
KP 32 Pyro
mm
1185
65
1250
975
KP 38 Pyro
mm
1185
65
1250
975
Typ kotle
Rozměry
MJ
626
DAMAT PYRO 20 G
626
DAMAT PYRO 24 G
1035
686
1085
686
A
B
H
K
L
S
mm
1170
60
1165
805
690
670
mm
1170
60
1165
805
790
670
DAMAT PYRO 28 G
mm
1170
60
1165
805
890
670
DAMAT PYRO 32 G
mm
1170
60
1165
805
990
670
DAMAT PYRO 36 G
mm
1170
60
1165
805
1090
670
FB 32 D
FB 26 D
FB 20 D
mm
mm
Výška
Hloubka
840
1033
490
228
20
150
50–90
0,4
940
1033
490
265
22
150
50–90
1040
1033
490
302
23
150
50–90
1140
1033
490
338
25
150
50–90
G 1/2” vnější závit
0,4
1240
1033
490
375
28
150
50–90
0,4
166
18
145
65–95
0,2
2
74–78
—
—
7,6
200
20
145
65–95
0,2
56
215
26
145
65–95
232
26
145
65–95
—
240
26
145
65–95
0,2
64
358 x 175
—
8,9
2
74–78
—
9–32
DN 70
0,2
63
—
7,9
2
74–78
—
G 1/2” vnější závit
0,2
57
358 x 150
—
6,0
—
8–27
—
240
26
145
—
—
320
36
180
65–95
0,2
73
550x276
—
14,0
2
76–82
18–45
dřevo
65–95
0,2
64
—
8,4
2
75–82
9–28
—
920
1040
1040
1040
1040
1060
1045
691/730 691/730 730/770 730/770 830/870 830/870 830/870 864/980
920
424/600 424/600 526/700 526/700 526/700 526/700 526/700 688/770
158
12
145
65–95
0,2
—
7–24
hnědé uhlí – ořech 1
2
74–78
—
6–20
—
—
500
7
3
935
1185
626
310
20
150
60–90
0,2
76
107
0,2
985
1185
626
350
23
150
60–90
1035
1250
686
375
25
150
60–90
G 1/2” vnější závit
0,2
—
600
10
3
78–85
15–36
—
1085
1250
686
410
28
150
60–90
0,2
124
480 x 315
550
8,5
3
78–85
G 6/4” vnější závit
90
—
—
13–33
dřevo
78–85
12–25
—
430 x 255
450
5,7
3
78–85
8–21
—
—
—
76
385
7
3
84–88
24
—
—
84
370x230
485
8,5
dřevo
3
84–88
28
—
—
92
550
10
3
84–88
32
—
—
100
685
11,5
3
84–88
36
—
690
1165
670
360
20
150
60–90
0,4
0,4
0,4
790
1165
670
420
23
150
60–90
1015
890
1165
670
480
25
150
60–90
990
1165
670
540
27
150
60–90
G 1/2” vnější závit
0,4
VIII- 2009
1090
1165
670
600
29
150
60–90
0,4
G 6/4“ vnější – vstup, G 2“ vnější – výstup
68
285
5,5
3
84–88
20
—
Bosch Termotechnika s. r. o., obchodní divize Dakon, Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 – Štěrboholy | tel.: 554 694 111, fax: 554 694 333, e-mail: [email protected], www.dakon.cz
technické informace: 554 694 121 (po-pá: 8.00 - 16.00 hod), obchodní informace: 554 694 201 (po-pá: 7.00 - 16.00 hod)
Značení kotlů na pevná paliva Dakon: DOR – typová řada, 12 – jmenovitý výkon kotle v kW, D – kotel na spalování dřeva a dřevního odpadu
kg
Předepsaný tah komína
mm
Pa
Připojení kouřovodu
Šířka / celková šířka
mm
Rozsah teploty otopné vody
Hmotnost kotle bez vody
Js
°C
Připojení chladicí smyčky
FB 36 D
0,4
FB 42 D
0,4
DOR 12
MPa
Dakon DAMAT PYRO G
DOR 16
—
DOR 20
Maximální přetlak otopné vody
941
46
840
DN 50
224
46
518
43
980
39
688
35
770
G 2” vnitřní závit
1045
31
mm
27
DOR 45 D
DOR 24
Js
941
Připojení otopné vody
858
dm3
224
Vodní objem kotle
356
260x135 260x125
870
310 x 230
526
mm
700
Rozměr plnícího otvoru v x š
1060
—
mm
4,7
880
DOR 32 D
—
780
1240
3,2
1140
mm
7,5
mm
FB 42 D
690
FB 36 D
941
6,4
941
858
590
858
224
5,2
224
356
490
356
870
4,6
870
526
390
526
700
3,6
700
1040
290
1040
mm
mm
mm
DOR 32
kg/h
DOR 25 MAX
DOR 25 MAX
Délka spalovací komory
680
Spotřeba paliva při max. výkonu
580
1040
černé uhlí, koks, dřevo
940
mm
–
mm
FB 32 D
Předepsané palivo
FB 26 D
941
2
941
858
74–78
858
224
2
224
356
78–84
356
770
1
770
526
78–82
526
700
1
700
1040
78–82
1040
mm
1
mm
DOR 24
78–82
DOR 20
DOR 32
1
480
78–82
840
1
mm
78–82
FB 20 D
–
831
%
725
Třída kotle podle EN 303-5
181
Účinnost
272
—
730
—
424
17–34
600
15–30
920
13–25
380
mm
10–20
740
DOR 16
8–16
mm
kW
FB 10
—
831
DOR 32 D
6-16
725
B
—
181
A
Topný výkon – palivo dřevo
Dakon KP PYRO
Rozměry
7–13,5
272
H
—
730
G
21–42
424
F
—
600
E
18–36
MJ
920
D
—
Typ kotle
mm
C
15–30
DOR 45 D
—
KP 18 PYRO
12–24
KP 24 PYRO
—
KP 32 PYRO
9–18
KP 38 PYRO
kW
DAMAT PYRO 20 G
kW
MJ
DOR 12
B
DAMAT PYRO 24 G
Topný výkon – palivo hnědé uhlí - ořech 1
DAMAT PYRO 28 G
DAMAT PYRO 32 G
Topný výkon – palivo černé uhlí
Typ kotle
A
MJ
Rozměry
Parametr
Dakon DOR
Dakon FB D
Technické údaje
ROZMĚRY KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA
DAMAT PYRO 36 G
KOTLE NA PEVNÁ PALIVA

Podobné dokumenty

DAMAT PYRO G

DAMAT PYRO G Kotle jsou konstruovány pro spalování dřevěných polen o maximální délce 280 – 680 mm dle daného typu kotle. K topení lze použít také dřevěných štěpů a dřevěných briket, ale pouze v kombinaci s kuso...

Více

Katalog produktů (CZ) - KALINA industries sro

Katalog produktů (CZ) - KALINA industries sro sférou je výroba hliníkových, měděných a fíbrových těsnicích kroužků, metaloplastických kroužků a vymezovacích podložek. Nemalý podíl z celkové produkce zaujímá výroba lisovaných, vysekávaných a vy...

Více

ceník příslušenství ke kotlům

ceník příslušenství ke kotlům DAMAT PYRO G. (nutné zakoupit pro provoz chladicí smyčky, není součástí základní dodávky kotle)

Více

ceník - obálka 2012 - HUTIRA

ceník - obálka 2012 - HUTIRA UNI – nastavitelná rozteč hrdel /100 – 250mm/ 100/250 – pevně nastavená rozteč hrdel na 100, resp. 250 mm Připojení – vstup i výstup R 1“ (ISO 7-1) Sestava regulátorem B6 NG hrdla pro plynoměr s ro...

Více

Regulátory - Gas Hutira Skuteč

Regulátory - Gas Hutira Skuteč S300 ASEX /MAXINTER+SOKL Zvětšené varianty skříně S300, tj. ASEX a MAXINTER umožňují instalaci regulačního zařízení s větší kapacitou. Mohou obsahovat průmyslový regulátor i měření množství proteče...

Více

Data sheet MR 25 PN1 CZ01 Czech version 01

Data sheet MR 25 PN1 CZ01 Czech version 01 - MR 25 G vnější závit 1 ½“ - MR 25 F-G , vstup-příruba, výstup-vnější závit 1 ½“

Více