PROGRAM STUDIJNĚ – POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU DO ANGLIE

Komentáře

Transkript

PROGRAM STUDIJNĚ – POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU DO ANGLIE
PROGRAM STUDIJNĚ – POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU DO ANGLIE
Termín: 2. – 8. 10. 2016
1. den: Odjezd z ČR – od školy.
2. den: Ráno příjezd do Velké Británie a příjezd do Oxfordu - procházka po
centru města, návštěva koleje Christ Church - jídelna z filmu Harry Potter ,
výstup na vyhlídkovou věž St Mary's Church, nákupy v centru, vyjížďka
vyhlídkovým autobusem, lodičkou nebo jízda na pramicích, návštěva Botanické
zahrady. Večer příjezd do Worcesteru setkání s hostitelskými rodinami, večeře.
3. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpolední výlet na mohutný středověký hrad
Warwick Castle – sídlo nejvlivnějšího muže ve válce Růží, prohlídka historického
městečka. Návrat do hostitelských rodin, večeře.
4. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne výlet do Birminghamu, návštěva
čokoládovny Cadbury World, přejezd do centra města a prohlídka budovy
navržené architektem Kaplickým. Návrat do rodin, večeře.
5. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne přejezd do Stratfordu nad
Avonou, návštěva rodiště W.Shakespeara, procházka historickým centrem
města s prohlídkou Holy Trinity Church, místa posledního odpočinku tohoto
slavného britského spisovatele. Návrat do rodin, večeře.
6. den: Snídaně, přejezd do Londýna, celodenní pěší prohlídka města - London
Eye, Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham Palace, Trafalgar Square,
projížďka lodičkou do The City, procházka kolem The Globe (divadlo W.
Shakespeara), HMS Belfast (válečná loď na vodě), Tower Bridge, Tower of
London. V podvečerních hodinách odjezd zpět do republiky.
7. den: Návrat do ČR, na stejné místo jako při odjezdu.